Christian Engström, Pirat

15 november 2011

Orphan Works på gång i EU-parlamentet

Filed under: informationspolitik,Orphan Works — Christian Engström @ 11:57

Lidia Geringer de Oedenberg (Socialdemokrat, PL) är rapportör för den lagstiftande rapporten om Orphan Works

Just nu håller EU-parlamentet på och behandlar en rapport om orphan works, alltså verk som fortfarande är belagda med copyright, men där det är svårt eller omöjligt att få reda på vilka rättighetsinnehavarna är och var de finns.

Det här är ett problem dels för bibliotek och museer att digitalisera sina samlingar, dels för SVT och andra tevebolag att göra sina arkiv tillgängliga. Det finns enormt mycket material i arkiven som idag ligger inlåst, eftersom institutionerna som har arkiven inte vågar göra verken tillgängliga.

Risken de skulle ta om de gjorde sina samlingar tillgängliga för allmänheten är att någon rättighetsinnehavare (till exempel ett företag eller arvingar till någon upphovsman) kommer och stämmer dem på lämpligt fantasibelopp i efterhand. Därför ligger stora delar av vårt gemensamma kulturarv och samlar damm i arkiv istället för att finnas tillgängligt.

Målet med den aktuella rapporten om orphan works är att göra det möjligt och lagligt att lösa det här problemet för bibliotek, museer och tevebolag. Det här är för en gångs skull en positiv nyhet, där målet är att förbättra upphovsrätten, och inte bara att hitta nya sätt att skärpa den och sätta dit fildelare.

Tyvärr var förslaget från kommissionen så väldigt begränsat att det i princip var meningslöst för både bibliotek och tevearkiv. Jag har bloggat om kommissionens förslag under rubriken Orphan Works – A Very Limited Proposal.

Det som händer nu är att parlamentet, och speciellt rättsliga utskottet JURI där jag sitter med, ska komma med ändringar till förslaget. Målet från min sida är förstås att göra så att direktivet blir användbart för biblioteken och tevearkiven trots allt. Det är långt ifrån säkert att jag kommer lyckas, men det ser faktiskt inte helt omöjligt ut.

Rapportören i JURI (alltså det rättsliga utskottet) är en polsk socialdemokrat som heter     Lidia Geringer de Oedenberg. En ”rapportör” i EU-sammanhang är den parlamentsledamot som har huvudansvaret för en viss ”rapport”, alltså i det här fallet förslaget till ny lagstiftning om orphan works.

I slutändan är det förstås hela parlamentet som fattar det formella beslutet genom omröstning i plenum, men det har stor betydelse vem som är rapportör och vilken inställning han eller hon har, eftersom rapportören leder arbetet i utskottet och därmed påverkar mycket.

Jag känner mig försiktigt förhoppningsfull när det gäller rapporten om orphan works, för jag har känslan rapportören Ms. Geringer faktiskt också vill att det ska bli ett bra och vettigt direktiv av det hela.

Rapportören presenterade sina ändringsförslag för några veckor sedan, och jag har för ett par veckor sedan lämnat in ytterligare 25 ändringsförslag som bygger vidare på rapportörens förslag.

De flesta av mina ändringsförslag är föreslagna direkt av public service-bolagens organisation EBU och organisationerna för bibliotek och museer som inkluderar Europeana, EBLIDA, JISC och Liber. De här organisationerna representerar alltså de institutioner som har problemen som direktivet förhoppningsvis ska kunna lösa.

Eftersom jag är av samma åsikt som dem, nämligen att problemet behöver lösas, är det naturligt att jag tar in deras synpunkter.

Nästa steg är att vi som är ledamöter i JURI-utskottet och följer den här frågan träffas och diskuterar alla ändringsförslag som har kommit in, och förhoppningsvis kan uppnå så mycket samsyn som möjligt om vad vi vill.

Det kallas på EU-jargong för ett ”skuggmöte”, eftersom de som följer frågan för de övriga partigrupperna kallas för ”skuggrapportörer”. Ett sådant möte borde komma någon av de närmaste veckorna.

Efter att vi har haft den diskussionen, och eventuellt jämkat ihop en del av ändringsförslagen till kompromissförslag som har ett brett stöd, kommer vi att rösta om ändringsförslagen i JURI. Jag har ännu ingen exakt tidtabell, men det borde ske före jul. Därefter kommer det hela att gå till omröstning i plenum, gissningsvis någon gång efter årsskiftet.

Jag kommer att berätta här på bloggen när det händer saker. Det här är en rapport som jag följer noga.

…………

Referenser:

The European Parliament Procedure Page (Oeil):
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5917232

Proposal by the Commission:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/orphan-works/proposal_en.pdf

Tidigare inlägg om Orphan Works:
https://christianengstrom.wordpress.com/category/informationspolitik/orphan-works/

1 kommentar

  1. Jag hörde idag från Riksarkivets kansli för samordning av det digitala kulturarvet (Digisam) att Sveriges position är att hålla öppet för nationella lösningar med avtalslicenser – dvs att Copyswede ska ta betalt för Orphan works. Jag tycker det är ett styggelseverk som helst bör undvikas. Enligt SVT:s Eva Hamilton har SVT redan planer på att teckna sådan avtalslicens – och det är väl gott nog för ett bolag och en institution som har budget för det – men för alla andra är det bara tillbaks till samma träsk igen.

    Dessutom så gav Digisam intrycket att det här med ”diligent search” verkar bli rätt så krångligt. Man ska leta i femtielva arkiv etc först innan man kan svära sig fri. Försök påverka så det här blir så lätt som möjligt. Fokus ska inte vara TV, radio och andra mediebolag – de kan betala. Fokus måste vara den enskilda individen som ju finansierat mycket av arkivinnehållet via licenspengar.

    Kommentar av Johan Tjäder — 21 november 2011 @ 23:18


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: