Christian Engström, Pirat

11 oktober 2011

”ISPs exaggerate the cost of data”

Filed under: English,informationspolitik,Net Neutrality,Roaming — Christian Engström @ 17:57

Read the article in PC Pro that mentions production costs of 1 euro/GB for mobile data

PC Pro has an article about a report by Plum Consulting commissioned by a number of ”content providers”, including the BBC, Skype, and Yahoo. The report is primarily about net neutrality, and it argues in favor of net neutrality in a very sensible way.

But report also contains data on the costs of producing mobile data connections, which of course is the key underlying issue when it comes to setting sensible price caps for data roaming in Europe.

PC Pro writes:

The report concedes that the cost of adding capacity on mobile networks ”are significantly higher than they are for fixed networks” because ”the radio-access network is shared by users”.

However, it claims forthcoming 4G technologies will significantly reduce those costs. ”Forward-looking estimates which take account of the transition to LTE [Long Term Evolution], additional spectrum and traffic subscriber growth… puts the cost to the mobile network operators at under €1 per GB,” Plum Consulting claims.

As the report states, that cost is ”well below existing smartphone data tariffs of around €10 per GB”.

[emphasis added]

Again, we have the magic number of less than 1 euro per gigabyte of mobile data transfers. It is on this number that I have based my proposal for a wholesale cap of 10 euro per GB for data roaming (and a retail cap of maybe 20 euro per GB).

It is nice to have yet another confirmation that the numbers I have been quoting are in the right ballpark. Now all that remains is to get a political consensus about it in the European Parliament.

I’m working on that.

Read more:
Article in PC Pro: ISPs ”exaggerate the cost of data”
Report by Plum Consulting: The Open Internet – A Platform for Growth

Annonser

9 oktober 2011

”Mr. Engströms roamingpriser låter rimliga”

Filed under: informationspolitik,Roaming — Christian Engström @ 19:44

Det behövs ett pristak på dataroaming, och jag föreslår runt 200 kronor/gigabyte

Priset på dataroaming är en fråga som behandlas av EU-parlamentet just nu. EU-kommissionen har föreslagit ett pristak i konsumentledet på 900 euro (drygt 8000 kronor) per gigabyte från juli 2012.

Jag håller med om att det behövs ett pristak, men tycker kommissionen sätter det alldeles för högt. vill sätta det till storleksordningen 200 kronor per gigabyte istället. Då skulle människor kunna koppla upp sig med smartphones och datorer när de är utomlands utan att bli ruinerade. Det här driver jag på alla sätt jag kan i parlamentet just nu.

I onsdags hade vi representanter för BEREC som gästade oss i IMCO. BEREC är den europeiska tillsynsmyndigheten för telekommunikation, alltså en europeisk motsvarighet till Post och Telestyrelsen PTS i Sverige. IMCO är utskottet för inre marknad och konsumentfrågor. (Och EU är en gigantisk bokstavssoppa utan like. 😉 )

Jag tog tillfället i akt och berättade vad jag sagt tidigare i IMCO-utskottet, nämligen att produktionskostnaden för mobil dataöverföring ligger under 1 euro/GB, att ett rimligt tak för roamingpriset i grossistledet vore 10 euro/GB, och att ett rimligt tak för konsumenter vore 20 euro/GB. Sedan ställde jag frågan till BERECs expert på roaming vad han tyckte om de prisnivåerna.

Svaret jag fick från experten var att BEREC i och för sig inte hade studerat frågan i detalj, men att siffrorna jag hade angett lät helt rimliga.

Det här var ytterligare en bekräftelse på att det här är en bra idé som håller. En prisnivå för konsumenterna runt ett par hundra kronor per gigabyte i roamingavgift skulle ge de inblandade teleföretagen goda möjligheter att driva verksamheten med vinst, och bekosta utbyggnad av näten vartefter det behövs. Det var jättebra att kollegorna i utskottet fick höra det från en oberoende expert, och inte bara från mig.

Jag fortsätter att arbeta med frågan.

7 oktober 2011

Upphovsrätt och fildelning: De Gröna i EU ställer sig bakom Piratpartiets politik

Filed under: Copyright Reform,informationspolitik — Christian Engström @ 6:36

Gröna EU-gruppens nyantagna program om upphovsrätt och fildelning finns på deras hemsida

Pressmeddelande från Piratpartiet:

Upphovsrätt och fildelning:
De Gröna i EU ställer sig bakom Piratpartiets politik

Europaparlamentets gröna partigrupp har antagit en programförklaring om upphovsrätt och fildelning. I allt väsentligt ställer de gröna sig bakom det svenska Piratpartiets åsikter.

Huvudpunkterna i det antagna programmet är

 •     legaliserad fildelning och kopiering för privat bruk;
 •     rätt till sampling och remix för att skapa nya verk;
 •     kommersiell skyddstid på maximalt 20 år från publiceringen;
 •     den som vill ha längre skyddstid än fem år för sitt verk måste låta registrera det;
 •     en uttrycklig rätt att kringgå kopierings- och uppspelningsspärrar.

– Den Gröna gruppen accepterade alla mina förslag till skrivningar, säger Piratpartiets EU-parlamentariker Christian Engström. Det här är klockren piratpolitik.

– Jag har i uppdrag från 225.000 väljare som röstade på Piratpartiet i EU-valet att sprida våra idéer i Bryssel, så att vi kan få majoritet för en reformerad upphovsrätt. Det är förstås ett stort jobb som är långt ifrån klart, men det är roligt att kunna rapportera ett första delresultat, säger Christian Engström.

– Det tog tid även för miljörörelsen för 40 år sedan att få förståelse och stöd för deras nya perspektiv. Men idag är det självklart att alla väger in miljöaspekter. På samma sätt ser vi att förståelsen för piratperspektivet bara växer, säger Christian Engström.

– Nu går vi vidare med att sprida våra idéer i fler partigrupper här i Europaparlamentet. Och det är många som är intresserade.

Mer info:
Position Paper: Creation and Copyright in the Digital Era
(det konkreta programmet för en reformerad upphovsrätt börjar på §23)
http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Policy_papers/Creation_and_copyright_in_the_digital_era_EN.pdf

Sidan på Gröna EU-gruppens sajt där dokumentet finns:
http://www.greens-efa.eu/creation-and-copyright-in-the-digital-era-4525.html

Uppdatering: Länkarna till Gröna gruppens hemsida verkar ha brutits funka igen, men dokumentet som antogs av Gröna gruppen finns även att ladda ner här:
Greens/EFA: Creation_and_copyright_in_the_digital_era

…………

Andra om ämnet: Rick Falkvinge, Anna Troberg, Torrentfreak, Techdirt

4 oktober 2011

Copyright law turns kids into criminals

Filed under: Copyright Reform,English,informationspolitik — Christian Engström @ 15:35

Read more at New Europe

The paper New Europe has an opinion piece by me this week:

Copyright law turns kids into criminals

Reform will enrich artists and the public

Today’s copyright legislation is out balance, and out of tune with the times. It has turned the entire young generation into criminals in the eyes of the law, in a futile attempt at stopping the technological development. Yet, file sharing has continued to grow exponentially. Neither propaganda, fear tactics, nor ever harsher laws have been able to stop development.

The Internet is the most fantastic public library that has ever been created. It means that everybody, including people with limited economic means, has access to all the world’s culture just a mouse-click away. This is a positive development that we should embrace and applaud.

Read more at New Europe

Update: Techdirt writes about the article

Professor sågade ACTA-avtalet vid fotknölarna

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 13:47

Kopierat från ACTA-bloggen

ACTA-bloggen skriver:

Presskonferensen med Professor Douwe Korff avslutades precis i EU-Parlamentet. Professor Kourffs kritik mot ACTA-avtalet var, minst sagt, hård. Han sammanfattade kortfattat huvudresultaten av sin och Ian Browns studie, och kritiserade bl.a. processen och vad han kallade ” unprecedented secrecy” (sv. ungefär oöverträffat hemlighetsmakeri). Ingen konsultation med civilsamhället skedde över huvud taget under förhandlingarna medan ledande privata immaterialrättsintressenter och multinationella företag satt med vid förhandlingsbordet från första början. Att sätta sig ner och förhandla fram ett avtal där bara ena sidan av intressenterna (d.v.s. företrädare för immaterialrättsindustrin) sitter med och dessutom får igenom allt de vill ha beskrevs av Korff som rakt igenom korkat.

Korff uttryckte också stor oro över hur mer och mer av verkställigheten (enforcement) av immaterialrätt lämnas över till privata aktörer. Bl.a. kan ACTA-avtalet öppna upp för en i det närmaste total massövervakning av internetanvändare, som sker helt i privat regi.

När han påbörjade studien och satte sig in i ämnet blev Korff och hans medförfattare förbluffade över hemlighetsmakeriet, hur obalanserat ACTA-avtalet är och att inga företrädare för medborgarrättsintressen eller dylikt konsulterats.

Korff anmärkte också på att det inte finns några ”de minimis exceptions” (sv. ungefär försumbara undantag) i avtalet, och kritiserade på en rad punkter vilka konsekvenser detta kan tänkas få.

Sammanfattningsvis sade Korff att ACTA-avtalet är totalt obalanserat och innebär ”enormously strong enforcement” och på det hela taget implementerar ”a draconian enforcement regime”. Enligt Korff är ACTA-avtalet på det hela taget ett väldigt dåligt instrument och ett väldigt dåligt avtal.

Korff sade även att då ACTA-avtalet helt klart bryter mot många av de förpliktelser EU åtagit sig gällande upprätthållandet av bl.a. medborgerliga rättigheter är det, i hans bedömning, möjligt att juridiskt bestrida och utmana ett eventuellt undertecknande av ACTA-avtalet från EU:s sida. Hans slutgiltiga rekommendation var att EU förkastar avtalet, och för de som anser att det behövs ett nytt avtal om verkställigheten av immaterialrätt, helt enkelt börja om från början, då ACTA-avtalet innehållsmässigt är bortom all räddning.

Presskonferensen skall så småningom kunna ses i efterhand här.

Rapporten Opinion on the compatibility of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) with the European Convention on Human Rights & the EU Charter of Fundamental Rights finns nu tillgänglig som pdf. Den är ganska lång, så börja gärna med att läsa kapitel 3: Summary.

…………

Andra om ämnet: Henrik Alexandersson

3 oktober 2011

Orphan Works – A Very Limited Proposal

Filed under: English,informationspolitik,Orphan Works — Christian Engström @ 6:44

The Commission has presented a proposal for certain uses of orphan works

The EU Commission has presented a proposal for allowing certain uses of ”orphan works”. These are (older) works that are still covered by copyright, but where the rights holder is unknown or cannot be located.

It is a good thing that the Commission addresses this problem, which needs to be solved. Unfortunately, the proposal is very limited, and far from a complete solution to the problem of ”the black hole of the 20th century”.

Some of the limitations of the proposal are:

 • Only libraries, museums, and public broadcasters may take advantage of works that are declared orphan. This means that for example documentary film makers who would like to include historic footage in their film will get no help from this directive.
 • Only published material. Libraries and museums have large collections of unpublished material, that in many cases would be the most interesting to have digitized and made available. The directive does not cover unpublished material at all.
 • Only books, magazines and films. The directive neither covers sound recordings (music or speech) nor pictures, which again limits its usefulness to libraries and museums.
 • No mass digitization. The requirements for a diligent search for every work that is to be digitized and made available more or less precludes mass digitization from a practical point of view. The directive is also restricted to the kind of public institutions who would probably want to digitize all or most of their collections, but will not have the money to do so in a hundred years.

But still, it is a good thing that the Commission for once has come with a proposal in the area of copyright that is not just about stricter enforcement, so let us regard the glass as half full instead, and take note of some positive things in the proposal:

 • Diligent search. The basis of the whole directive is that if you make a bona fide diligent search for the rights holder and cannot find him, a work can get declared as orphan, so that it may be digitized and made available. This is a good principle, provided that the requirements for the diligent search do not get so demanding and onerous that it becomes impractical.
 • Mutual recognition. The diligent search should be done in the country where the work was first published. Once it is declared orphan in that country, it automatically is regarded as orphan in all of the EU. This is a very sensible and important principle. Without it, the directive would no allow sites like Europeana to make orphan works available unless the diligent search was repeated 27 times for each work.
 • The television archives of (at least) the public broadcasters are covered by the directive, which is a good thing. There are lots of interesting programs that the broadcasters have in their archives that they are not allowed to show to us, the general public who paid for them in the first place. It is good if the directive can remedy this.

The proposal from the Commission has now gone to the European Parliament, where members may suggest amendments to the proposal in the relevant committees. The lead committee is the legal affairs committee JURI, where I am a member.

You can find the preliminary time line and the relevant documents at the Legislative Observatory page of the European Parliament. There you can find the proposed directive (pdf), and a summary of the Commission’s impact assessment (pdf) which accompanied the proposal.

Please feel free to suggest amendments to the Commission’s proposal that you would like to see.

2 oktober 2011

”EU:s nedgång och fall”

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 20:04

Henrik Alexandersson, som arbetar som politisk assistent åt mig och Piratpartiet i Bryssel, skriver under rubriken ”EUs nedgång och fall”.

Läs, och titta gärna på filmklippen från förra veckan i EU-parlamentet som han länkar till.

EU är idag en icke-demokratisk superstat, och det enda svar som de flesta politiker och tjänstemän i Bryssel har på vad man borde göra är ”mer av samma, mycket mer”. Det tror inte jag är rätt svar.

…………

Andra om ämnet: Viktualiebrodern, Cornucopia

Åtta länder skrev under ACTA-avtalet

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 19:33

Kopierat från ACTA-bloggen

ACTA-bloggen skriver:

Åtta länder skrev under ACTA-avtalet

Igår hölls en offentligt ceremoni i Japan för undertecknandet av ACTA-avtalet. Enligt ett gemensamt pressmeddelande från deltagarna undertecknade åtta av förhandlingsparterna ACTA-avtalet igår. Australien, Nya Zeeland, Kanada och USA skrev som väntat under avtalet, och följdes även av Japan, Sydkorea, Marocko och Singapore. Mexiko undertecknade således inte avtalet, vilket tycks tyda på att den mexikanska senatens stora motstånd mot ACTA-avtalet gett konkreta resultat.

Resten av pressmeddelandet innehåller de vanliga lovorden om hur fantastiskt ACTA-avtalet är. Som vanligt sägs ingenting om de befarade konsekvenserna för medborgarnas grundläggande rättigheter. Nu återstår att minst sex av parterna ratificerar avtalet för att det skall träda i kraft. Inom EU, som utgör 27 av de 37 förhandlingsparterna, är dock sista ordet inte sagt och EU-Parlamentet kommer definitivt att få säga sitt i frågan. Låt oss hålla tummarna för att vi kan stoppa ACTA-avtalet där.

I lördags hade ACTA-bloggen ett inlägg med bakgrund om underteckningsceremonin i Japan:

Idag undertecknas ACTA-avtalet

Idag [lördag 1 oktober] undertecknar flera av parterna ACTA-avtalet. Värd för eländet är Japan. Ceremonin hålls vid det japanska utrikesministeriet, och alla förhandlingsparter förväntas delta, men bara de parter som kommit tillräckligt långt i sin inhemska process kommer att skriva under.

Vilka dessa parter är återstår dock att se. Sean Flynn har skrivit en intressant artikel på ämnet. ACTA-avtalet behöver ratificeras av sex parter för att 30 dagar senare träda i kraft. Frågan är om så pass många ens kommer att underteckna avtalet idag.

EU (som utgör 27 av de 37 parterna) kommer definitivt inte att skriva under avtalet idag, den interna processen är långt ifrån avslutad, EU-Parlamentet kommer att behöva säga sitt och antagligen kommer avtalet även behöva köras genom de nationella parlamenten för godkännande. Schweiz lär inte heller underteckna avtalet idag.

Mexico är en av parterna som möjligtvis kommer att skriva under, men däremot lär den tänkta ratificeringen stoppas via senaten, som uppvisat hårdnackat motstånd mot ACTA-avtalet.

Kanada kommer troligen att skriva under avtalet. Till en början verkade det som om så inte skulle vara fallet, men ett pressmeddelande från det kanadensiska utrikesministeriet tycks bekräfta att Kanada trots allt kommer att underteckna avtalet idag.

Australien och Nya Zeeland lär skriva under, men det är oklart hur ratificeringsprocessen kommer att gå till. Det är i nuläget oklart hur Japan, Marocko, Sydkorea och Singapore kommer att göra.

USA kommer med största sannolikhet att underteckna ACTA-avtalet idag, däremot är det oklart hur bindande det i så fall kommer att vara för USA. I USA pågår för fullt, precis som i EU, en omfattande debatt huruvida ACTA-avtalet är förenligt med rådande amerikansk lagstiftning. Så oavsett vad som händer idag lär debatten om USA:s definitiva medverkan i ACTA-avtalet fortsätta.

Kritiken har ju som bekant haglat mot avtalet, och nyligen släpptes tvåstudier som var beställda av den gröna gruppen i EU-Parlamentet. Den 4e oktober kommer en presskonferens hållas i EU-Parlamentet där en av studierna, den som berör ACTA-avtalets potentiella inverkan på grundläggande rättigheter, kommer att presenteras. Medverkar gör studiens huvudförfattare professor Douwe Korff samt den tyske gröna EU-Parlamentarikern Jan Albrecht. Presskonferensen startar 9:30 och kan följas via livestream, och skall även kunna ses i efterhand här.

…………

Andra om ämnet: Grahnlaw, Grahnlaw

« Föregående sida

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: