Christian Engström, Pirat

4 oktober 2011

Professor sågade ACTA-avtalet vid fotknölarna

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 13:47

Kopierat från ACTA-bloggen

ACTA-bloggen skriver:

Presskonferensen med Professor Douwe Korff avslutades precis i EU-Parlamentet. Professor Kourffs kritik mot ACTA-avtalet var, minst sagt, hård. Han sammanfattade kortfattat huvudresultaten av sin och Ian Browns studie, och kritiserade bl.a. processen och vad han kallade ” unprecedented secrecy” (sv. ungefär oöverträffat hemlighetsmakeri). Ingen konsultation med civilsamhället skedde över huvud taget under förhandlingarna medan ledande privata immaterialrättsintressenter och multinationella företag satt med vid förhandlingsbordet från första början. Att sätta sig ner och förhandla fram ett avtal där bara ena sidan av intressenterna (d.v.s. företrädare för immaterialrättsindustrin) sitter med och dessutom får igenom allt de vill ha beskrevs av Korff som rakt igenom korkat.

Korff uttryckte också stor oro över hur mer och mer av verkställigheten (enforcement) av immaterialrätt lämnas över till privata aktörer. Bl.a. kan ACTA-avtalet öppna upp för en i det närmaste total massövervakning av internetanvändare, som sker helt i privat regi.

När han påbörjade studien och satte sig in i ämnet blev Korff och hans medförfattare förbluffade över hemlighetsmakeriet, hur obalanserat ACTA-avtalet är och att inga företrädare för medborgarrättsintressen eller dylikt konsulterats.

Korff anmärkte också på att det inte finns några ”de minimis exceptions” (sv. ungefär försumbara undantag) i avtalet, och kritiserade på en rad punkter vilka konsekvenser detta kan tänkas få.

Sammanfattningsvis sade Korff att ACTA-avtalet är totalt obalanserat och innebär ”enormously strong enforcement” och på det hela taget implementerar ”a draconian enforcement regime”. Enligt Korff är ACTA-avtalet på det hela taget ett väldigt dåligt instrument och ett väldigt dåligt avtal.

Korff sade även att då ACTA-avtalet helt klart bryter mot många av de förpliktelser EU åtagit sig gällande upprätthållandet av bl.a. medborgerliga rättigheter är det, i hans bedömning, möjligt att juridiskt bestrida och utmana ett eventuellt undertecknande av ACTA-avtalet från EU:s sida. Hans slutgiltiga rekommendation var att EU förkastar avtalet, och för de som anser att det behövs ett nytt avtal om verkställigheten av immaterialrätt, helt enkelt börja om från början, då ACTA-avtalet innehållsmässigt är bortom all räddning.

Presskonferensen skall så småningom kunna ses i efterhand här.

Rapporten Opinion on the compatibility of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) with the European Convention on Human Rights & the EU Charter of Fundamental Rights finns nu tillgänglig som pdf. Den är ganska lång, så börja gärna med att läsa kapitel 3: Summary.

…………

Andra om ämnet: Henrik Alexandersson

Annonser

2 kommentarer

  1. […] om detta hittar du hos: | ACTA-bloggen | Henrik Alexandersson | Christian Engström | Tidigare idag hölls en presskonferens arrangerad av gröna gruppen i Europaparlamentet […]

    Pingback av Ny studie, skarp kritik mot ACTA | På Djupa Vatten — 4 oktober 2011 @ 14:25

  2. […] dagarna skrevs ett handelsavtal under — ACTA — inte av alla nationer man hade hoppats skulle göra det, Brasilien kände sig till och med […]

    Pingback av opassande » Blog Archive » Artister, artister, artister… — 5 oktober 2011 @ 13:44


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: