Christian Engström, Pirat

2 oktober 2011

Åtta länder skrev under ACTA-avtalet

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 19:33

Kopierat från ACTA-bloggen

ACTA-bloggen skriver:

Åtta länder skrev under ACTA-avtalet

Igår hölls en offentligt ceremoni i Japan för undertecknandet av ACTA-avtalet. Enligt ett gemensamt pressmeddelande från deltagarna undertecknade åtta av förhandlingsparterna ACTA-avtalet igår. Australien, Nya Zeeland, Kanada och USA skrev som väntat under avtalet, och följdes även av Japan, Sydkorea, Marocko och Singapore. Mexiko undertecknade således inte avtalet, vilket tycks tyda på att den mexikanska senatens stora motstånd mot ACTA-avtalet gett konkreta resultat.

Resten av pressmeddelandet innehåller de vanliga lovorden om hur fantastiskt ACTA-avtalet är. Som vanligt sägs ingenting om de befarade konsekvenserna för medborgarnas grundläggande rättigheter. Nu återstår att minst sex av parterna ratificerar avtalet för att det skall träda i kraft. Inom EU, som utgör 27 av de 37 förhandlingsparterna, är dock sista ordet inte sagt och EU-Parlamentet kommer definitivt att få säga sitt i frågan. Låt oss hålla tummarna för att vi kan stoppa ACTA-avtalet där.

I lördags hade ACTA-bloggen ett inlägg med bakgrund om underteckningsceremonin i Japan:

Idag undertecknas ACTA-avtalet

Idag [lördag 1 oktober] undertecknar flera av parterna ACTA-avtalet. Värd för eländet är Japan. Ceremonin hålls vid det japanska utrikesministeriet, och alla förhandlingsparter förväntas delta, men bara de parter som kommit tillräckligt långt i sin inhemska process kommer att skriva under.

Vilka dessa parter är återstår dock att se. Sean Flynn har skrivit en intressant artikel på ämnet. ACTA-avtalet behöver ratificeras av sex parter för att 30 dagar senare träda i kraft. Frågan är om så pass många ens kommer att underteckna avtalet idag.

EU (som utgör 27 av de 37 parterna) kommer definitivt inte att skriva under avtalet idag, den interna processen är långt ifrån avslutad, EU-Parlamentet kommer att behöva säga sitt och antagligen kommer avtalet även behöva köras genom de nationella parlamenten för godkännande. Schweiz lär inte heller underteckna avtalet idag.

Mexico är en av parterna som möjligtvis kommer att skriva under, men däremot lär den tänkta ratificeringen stoppas via senaten, som uppvisat hårdnackat motstånd mot ACTA-avtalet.

Kanada kommer troligen att skriva under avtalet. Till en början verkade det som om så inte skulle vara fallet, men ett pressmeddelande från det kanadensiska utrikesministeriet tycks bekräfta att Kanada trots allt kommer att underteckna avtalet idag.

Australien och Nya Zeeland lär skriva under, men det är oklart hur ratificeringsprocessen kommer att gå till. Det är i nuläget oklart hur Japan, Marocko, Sydkorea och Singapore kommer att göra.

USA kommer med största sannolikhet att underteckna ACTA-avtalet idag, däremot är det oklart hur bindande det i så fall kommer att vara för USA. I USA pågår för fullt, precis som i EU, en omfattande debatt huruvida ACTA-avtalet är förenligt med rådande amerikansk lagstiftning. Så oavsett vad som händer idag lär debatten om USA:s definitiva medverkan i ACTA-avtalet fortsätta.

Kritiken har ju som bekant haglat mot avtalet, och nyligen släpptes tvåstudier som var beställda av den gröna gruppen i EU-Parlamentet. Den 4e oktober kommer en presskonferens hållas i EU-Parlamentet där en av studierna, den som berör ACTA-avtalets potentiella inverkan på grundläggande rättigheter, kommer att presenteras. Medverkar gör studiens huvudförfattare professor Douwe Korff samt den tyske gröna EU-Parlamentarikern Jan Albrecht. Presskonferensen startar 9:30 och kan följas via livestream, och skall även kunna ses i efterhand här.

…………

Andra om ämnet: Grahnlaw, Grahnlaw

Annonser

2 kommentarer

  1. ”Idag [lördag 2 oktober] undertecknar flera av parterna ACTA-avtalet.”
    Det var 1 oktober i lördags, Christian.

    Kommentar av Oldtimer — 3 oktober 2011 @ 11:34

  2. Tack, fixat.

    Kommentar av Christian Engström — 3 oktober 2011 @ 13:56


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: