Christian Engström, Pirat

3 september 2011

Upphovsrätten inskränker äganderätten

Filed under: Copyright Reform,informationspolitik — Christian Engström @ 14:39
Stol. Kan ägas utan inskränkningar.

Stol. Kan ägas utan inskränkningar.

Några representanter för kulturskapare beskyller oss som vill legalisera kulturdelning för att inte förstå äganderättens betydelse, i en debattartikel på SvD Opinion. Men det är precis tvärtom. Upphovsrätt och äganderätt är två helt olika saker, som står i motsats till varandra.

Jag kopierar vad jag skrev i en bloggpost 2008:

Upphovsrätten är inte detsamma som äganderätten. Den är en inskränkning i äganderätten.

Om jag köper ett exemplar av en stol får jag göra vad jag vill med den stolen. Jag får låta folk sitta på den mot betalning, jag får tillverka egna kopior av den, och jag får göra om den till något nytt och sälja det vidare. Det följer av min äganderätt till stolsexemplaret som jag köpte.

Men om jag köper ett exemplar av en film får jag INTE göra vad jag vill med den filmen. Jag får INTE låta folk titta på den mot betalning, jag får INTE tillverka egna kopior av den, och jag får INTE göra om den till något nytt och sälja det vidare. Det beror på att upphovsrätten inskränker min äganderätt till filmexemplaret som jag köpte.

Man kan diskutera om det är bra eller dåligt med de här inskränkningarna i äganderätten som följer av upphovsrätten, men att det är inskränkningar kan man inte förneka.

Upphovsrätten står i motsatsställning till äganderätten. Den är inte en del av den.

Precis samma resonemang gäller patent och designskydd.

Om stolen jag köper innehåller någon teknisk lösning som är patenterad får jag inte tillverka kopior av stolen och sälja. Jag får överhuvudtaget inte tillverka och sälja stolar som innehåller den patenterade lösningen, vare sig jag använder en befintlig stol som förlaga eller inte. Fastän jag är ägare till det trä och de verktyg som behövs för att jag skulle kunna göra det. Patent är en inskränkning i äganderätten.

Och designskydd (mönsterskydd)  fungerar på samma sätt. De allra flesta vanliga stolar som säljs är inte belagda med något designskydd. Då är det fritt fram för mig att tillverka precis hur många kopior jag vill.

Men om någon har designat en stol som är väldigt särpräglad i sitt utförande (och särprägeln inte uteslutande har med stolens funktion att göra) kan han ansöka om designskydd hos Patentverket. Om stolen jag köpt är belagd med designskydd får jag inte tillverka kopior av stolen och sälja, som jag normalt skulle ha fått med en stol jag äger.

Designskyddet är då en inskränkning min äganderätt. Jag får inte använda mina egna träbitar och mina egna verktyg till att göra en kopia av min egen stol som jag köpt och som jag äger, om stolen är designskyddad och jag har tänkt sälja kopian.

Återigen: man kan diskutera om man tycker att det är bra eller dåligt med de här inskränkningarna i äganderätten. Piratpartiet vill exempelvis bevara huvuddelen av upphovsrätten när det gäller kommersiella sammanhang, trots att vi erkänner att det innebär en inskränkning i äganderätten.

Men man kan inte försvara upphovsrätt, patent eller designskydd med hänvisning till att man tycker att äganderätten är helig. Det blir som om någon skulle försvara dödsstraff med argumentet att han tycker att rätten till liv är helig. Just den logiken hänger inte ihop.

…………

This text in English

Tags: , , ,

21 kommentarer

 1. Halleluja!

  Kommentar av Markus "LAKE" Berglund — 3 september 2011 @ 15:03

 2. […] borde väl Kulturskaparna veta att upphovsrätten faktiskt är en inskränkning av äganderätten? Det Lööf föreslår genom att säga att hon vill att fildelning ska vara lagligt för privat […]

  Pingback av Kulturskaparna slår ett slag för kulturdelning | Anna Troberg — 3 september 2011 @ 15:22

 3. Bra förklaring. Jag har för mig att just det där med att försvara dödsstraffet med argumentet att liv är heligt har använts av diverse personer i USA (har tyvärr inga bevis på att så är fallet, dock). Håller också med Markus i hans kommentar ovan.

  Kommentar av Moo — 3 september 2011 @ 20:47

 4. Inte helt med dig här. Var i äganderätten ligger rätten att göra likadana kopior och sälja/ge bort? Hela ditt case bygger ju på just att äganderätt innebär att man äger själva idén för att man äger en kopia. Om äganderätten bara är begränsad till att man har rätt att behålla och göra vad man vill med de fysiska kopior man äger, och bara gäller idéer (eller immateriella ting) som man själv har skapat, så har du överhuvudtaget inget case, och du ger inga som helst argument för varför det skulle vara på något annat sätt.

  Kommentar av Tomas M — 3 september 2011 @ 21:44

 5. Tomas,
  Det är äganderätten av dina resurser som begränsas när du inte får göra kopior, inte äganderätten till förlagan.
  Om du inte får bygga stolar med din träbit så har äganderätten till träbiten begränsats.
  Mönsterskydd och patent är begränsningar av denna typen. Patent går utöver det och inför begränsningar även om du inte har sett eller ens hört talas om förlagan, bara någon annan var först.

  Upphovsrätten är förutom detta även en begränsning av din äganderätt till förlagan.
  Får du inte hyra ut stolen kan man säga att din äganderätt till stolen har begränsats. Nu får du i och för sig hyra ut stolar, även, som sagt, patenterade och mönsterskyddade sådana. Dock inte om stolen är bärare av ett exemplar av ett upphovsrättsskyddat verk; Nu är stolar sällan det… Men runda plastbitar kan vara det ganska ofta.

  Kommentar av Mumfi. — 3 september 2011 @ 23:18

 6. Sen vill ju vissa tillverkare av TV- och datorspel dra det hela ännu längre o ch även begränsa din rätt som ägare till skivan att låna ut den eller sälja vidare, genom att tvinga sina kunder att låsa sina exemplar till den utrustning man först använde för att spela spelet på. Detta innebär i sin tur att man måste vara uppkopplad när man börjar spela för att de ska kunna bekräfta att du är den ”rätta” ägaren.
  Detta kan ju då jämföras med att du varken får sälja stolen eller ens låna ut den gratis att den inte går att sitta i om du har den i ett rum utan fönster.
  Jag hoppas dock på att vi kan få lagstiftning mot den typen av extrema begränsningar.

  Kommentar av Lars-Mohammed — 4 september 2011 @ 1:36

 7. Användning av nysvenska som kulturdelnng är bara ett sätt att dölja vad det egentligen handlar om. Samma sak med resonemanget med kommersiell och icke-kommersiell användning. I princip all privat konsumtion är ju icke-kommersiell så tillvida att man inte tjänar pengar för sitt upphälle, man får heller inga pengar i handen.

  Om jag snattar på Ica för privat användning så får jag visserligen inga pengar i handen men jag sparar ju pengar på att slippa köpa. Icke-kommersiell användning enligt piraterna?

  Om jag tankar och smiter från macken så får jag heller inga pengar i handen. Icke-kommersiell användning enligt piraterna?

  Om jag tankar ner upphovsrättsskyddade filer så får jag heller inga pengar i handen men jag slipper betala. Ja detta är ju icke-kommersiell användning enligt piraterna.

  Begreppet kommersiell skala är mycket bättre än kommersiell användning. Att ladda ner några enstaka filer då och då är inte hela världen, då kan man komma undan med påståendet ”skulle ändå inte ha köpt”. Men när man laddar ner tusen och åter tusen filer så blir det i kommersiell skala och motsvarar kommersiell användning så till vida att det handlar om stora belopp som man undanhållit upphovmannen såväl som staten i form av moms m.m. Man bedrar alltså både upphovsmannen och övriga samhällsmedborgare.

  Kommentar av nejtillpirater — 4 september 2011 @ 10:42

 8. […] för de tre skribenterna är att de likställer upphovsrätten med en äganderätt, En jämförelse som man från denna typ av organisationer ser hela tiden. En jämförelse som […]

  Pingback av Ingen äger vår kultur | Anders S Lindbäck @ Kunskapssamhället — 4 september 2011 @ 12:05

 9. @nejtillpirater #7

  Nedtankning av upphovsrättsskyddade filer innebär bara en teoretisk utebliven försäljning för upphovsrättsinnehavaren. Om du tankar bensin utan att betala för dig innebär det ett direkt inkomstbortfall för macken. Du är väl medveten om skillnaden och det har påtalats för dig flera gånger. Du vet även om att det finns studier som visar att piraterna är de som köper mest kultur trots att de fildelar flitigt. Pirathatare som du är nejtillpirater så förstår jag att du gärna vill smutskasta piraterna samt är kategoriskt emot allt de säger (med några enstaka undantag). Piraterna vill göra rätt för sig precis som alla andra hederliga medborgare men de ifrågasätter upphovsrättsindustrins rättsosäkra metoder för att sätta dit fildelare och den förlegade upphovsrätten.

  Kommentar av Anonym — 4 september 2011 @ 12:11

 10. @Anonym #9

  Nedtankning innebär i varje enskilt fall en teoretisk utebliven försäljning men i genomsnitt innebär det även en praktisk utebliven försäljning. Det spelar ingen som helst roll om pirater köper mer kultur än icke-pirater, hade de inte kunnat ladda ner så hade de med största sannolikhet ha köpt mer. Det går inte att rättfärdiga lagbrott med att man konsumerar mer lagligt än de som inte begår lagbrott, det skulle vara som att säga att det är OK att snatta godis bara för att man dessutom köper mer godis än de som inte snattar. Det är samma resonemang där, en snattad godisbit är inte samma som en utebliven försäljning men i genomsnitt så skulle allt som snattas ändå ha varit vanliga lagliga köp i en viss andel av fallen.

  Sen kommer piraterna förstås med gamla vanliga resonemanget om att när något snattas så blir affären av med något men inte vid piratkopiering. Ser man till nettoflödet av kostnader, intäkter, alltså pengar, så är det i bägge fallen fråga om förluster. En snattad vara innebär en ekonomisk förlust för affären, inte så hög som varans pris utan lägre. Summan av alla piratkopieringar innebär en snittförlust i form av förlorade intäkter för resp. produkt/upphovsman/företag. Det är i grunden samma sak.

  Pirater vill knappast göra rätt för sig, då skulle de ju inte vara pirater. Att pirater ifrågasätter upphovsrättsindustrins metoder och upphovsrätten är ju en konsekvens av piraternas olagliga handlingar och knappast ett motiv till att man är pirater från början.

  Kommentar av nejtillpirater — 4 september 2011 @ 12:21

 11. @ nejtillpirater #10

  ”Nedtankning innebär i varje enskilt fall en teoretisk utebliven försäljning men i genomsnitt innebär det även en praktisk utebliven försäljning. ”

  – Det är vad du själv tror. Återstå att du eller någon annan bevisar att det finnas ett sådant samband.

  ”Det spelar ingen som helst roll om pirater köper mer kultur än icke-pirater, hade de inte kunnat ladda ner så hade de med största sannolikhet ha köpt mer.”

  – Återigen vad du själv tror. Du har inget bevis att det finns ett sådant samband. Det skulle lika gärna kunna vara det motsatta då fildelning bidrar till att även mindre kända artister är lättare att upptäcka.

  Din snyltarretorik visar för övrigt tydligt att du saknar riktiga sakargument mot piraterna vilket du är väl medveten om.

  ”Summan av alla piratkopieringar innebär en snittförlust i form av förlorade intäkter för resp. produkt/upphovsman/företag.”

  – Well, visa då hur du har räknat och hur du kom fram till snittförlusten? Var har du hämtat siffrorna ifrån? Vilka omständigheter har du tagit hänsyn till? Har du räknat in övriga samhällets kostnader för att upprätthålla upphovsrätten?

  Lagar är inte skrivna i sten nejtillpirater och behöver ses över allteftersom samhället utvecklas. Piraterna gjorde vad som är exemplariskt i en demokrati, dvs startade ett parti och tog en plats i europaparlamentet genom allmänna val. De försöker ändra på rättsosäker lagstiftning i sann öppen demokratisk anda. Detsamma kan man inte säga om upphovsrättsindustrins lobbyister som föredrar slutna styrelserum och arbete bakom kulisserna:)

  Kommentar av Anonym — 4 september 2011 @ 13:08

 12. @Pelle/Urban/nejtillpirater — 4 september 2011 @ 10:42

  > ”Om jag tankar ner upphovsrättsskyddade filer så får jag heller inga pengar i handen men jag slipper betala. Ja detta är ju icke-kommersiell användning enligt piraterna.”

  Nej, enligt lagboken och ordboken så är det en handling som skett i icke-förvärvssyfte. Non-profit. Det är ett helt korrekt använt uttryck, som du försöker komma ifrån.

  > ”Begreppet kommersiell skala är mycket bättre än kommersiell användning. Att ladda ner några enstaka filer då och då är inte hela världen, då kan man komma undan med påståendet ”skulle ändå inte ha köpt”. Men när man laddar ner tusen och åter tusen filer så blir det i kommersiell skala..”

  Absolut, och kommersiell skala är, vilket samhället klargjorde för över 150år sedan, helt ok. Det har du ju fått förklarat för dig förut.

  > ..och motsvarar kommersiell användning..”

  Nej, faktumet att det rör sig om kommersiell skala betyder ingalunda att det helt plötsligt rör sig om förvärvssyfte eller kommersiell användning. Nu är det återigen du som försöker förändra på innebörden av faktiska etablerade uttryck.

  > ”..så till vida att det handlar om stora belopp som man undanhållit upphovmannen såväl som staten i form av moms m.m. Man bedrar alltså både upphovsmannen och övriga samhällsmedborgare.”

  Ingalunda, Man undanhåller ingen pengar, när man tillverkar något på egen hand, istället för att köpa det. Nu är det återigen du som helt förvrider vad uttrycket undanhåller betyder.

  Du klagar på nysvenska, och att man använder talande uttryck, för att beskriva en handling, även om uttrycket faktiskt helt korrekt beskriver vad handlingen innebär. Är det inte tio gånger värre att göra som du, helt förvrida vad etablerade uttryck faktiskt betyder, till något helt annat väsensskilt?

  @nejtillpirater — 4 september 2011 @ 12:21

  > ”Nedtankning innebär i varje enskilt fall en teoretisk utebliven försäljning men i genomsnitt innebär det även en praktisk utebliven försäljning.

  Ingalunda. Du har inget underlag som stöder det påståendet. Det kan likaväl vara så att det i genomsnitt innebär en extra försäljning. Faktumet att omsättningen i innehållsindustrierna just nu är högre än någonsin förut, och alla dom undersökningar som visar att pirater är mer benägna att betala, tyder på att just så är fallet.

  > ”Det går inte att rättfärdiga lagbrott med att man konsumerar mer lagligt än de som inte begår lagbrott..”

  Det är korrekt, det räcker med att peka på faktumet att upphovsrättsmonopolets reglering av exemplarframställning och distribution som sker i icke-förvärvssyfte utgörs av illegitim lagstiftning, varvid förbudet helt enkelt inte är legitimt, varvid det är helt ok att fildela så mycket man vill, oavsett varför man väljer att göra det.

  > ”Ser man till nettoflödet av kostnader, intäkter, alltså pengar, så är det i bägge fallen fråga om förluster.”

  Återigen kommer du med fabricerade påståenden som du inte har något som helst underlag som stöder.

  > ”Summan av alla piratkopieringar innebär en snittförlust i form av förlorade intäkter för resp. produkt/upphovsman/företag.”

  Mer fabrikationer från din sida, som du har drömt ihop helt själv.

  > ”Det är i grunden samma sak.”

  Näe, faktiskt inte ens det. Faktumet att ett monopols värde och dom fördelar man kansde hade fått ifrån det, eventuellt minskar, pga att människor inte accepterar monopolets intrång i deras egna äganderätt(dvs stölden), utan tillverkar egna kopior, och begår ett civilrättsligt intrång i upphovsrättsmonopolet, är inte på något sätt i grunden samma sak som stöld av fysisk egendom. Det är raka motsatsen.

  > ”Pirater vill knappast göra rätt för sig, då skulle de ju inte vara pirater.”

  Som du har fått förklarat för dig förut, man gör rätt för sig, när man kostnadsfritt tillgängliggör och tillgodogör sig upphovsrättsskyddade verk, i kommersiell skala och icke-förvärvssyfte, utan att upphovsrättsinnehavaren får något att säga till om, och utan att denna får någon upphovsrättslig ersättning ifrån sådant tillgängliggörande och tillgodogörande. Det är så det har fungerat i 150år.

  Det är du som av någon bisarr anledning står helt utanför övriga samhällets norm, och allmänhetens rättsmedvetande, i denna frågan.

  > ”Att pirater ifrågasätter upphovsrättsindustrins metoder..”

  Inte bara pirater du, utan även advokatsamfundet, varenda juridisk kontrollinstans och en väldans massa välutbildade professorer världen runt, utöver då även allmänheten. Det är väl i stort sett alla, bortsett från den betalda lobbyn, deras lättlurade politiker, och enstaka förvirrade och okunniga individer.

  > ”..och upphovsrätten..”

  Pirater ifrågasätter inte upphovsrätten, pirater ifrågasätter att upphovsrättslagstiftningen inte längre på något sätt återspeglar den konceptuella upphovsrättens anda, eller ens verkar ge den eftersökta effekten.

  > ”..är ju en konsekvens av piraternas olagliga handlingar..”

  Snarare en konsekvens av att man kollat upp vad upphovsrätt faktiskt är, och faktumet att dom åtgärder som föreslås helt frångår normal rättssäkerhet, reglerna för legitim lagstiftning, och utgör ett hot mot dom mänskliga rättigheterna.

  > ”..och knappast ett motiv till att man är pirater från början.”

  Motivet till att man vill ta del av kultur är att man gillar kultur.

  Anledningen att man sen blir en pirat i vissa länder är för att lagstiftarna där emellanåt totalt misslyckas med att skapa en lagstiftning som återspeglar den i samhället sen 150år tillbaka rådande normen, gällande faktumet att det är helt ok att kostnadsfritt tillgängliggöra och tillgodogöra sig upphovsrättsskyddade verk, i kommersiell skala och icke-förvärvssyfte, utan att upphovsrättsinnehavaren får något att säga till om, och utan att denna får någon upphovsrättslig ersättning ifrån sådant tillgängliggörande och tillgodogörande.

  Det ansvaret vilar uteslutande på politikerna.

  Kommentar av Fredrika — 4 september 2011 @ 14:16

 13. […] lagstiftningen behandlar, som Christian Engström skriver, upphovsrättsskyddad egendom på ett sätt som inte går ihop med våra sociala behov av att dela […]

  Pingback av Att dela med sig — Flickus flackus flum — 4 september 2011 @ 15:20

 14. @Anonym #11

  ”- Well, visa då hur du har räknat och hur du kom fram till snittförlusten? Var har du hämtat siffrorna ifrån? Vilka omständigheter har du tagit hänsyn till? Har du räknat in övriga samhällets kostnader för att upprätthålla upphovsrätten?”

  Det behövs inga siffror för det går aldrig att räkna ut. Det inses lätt att det finns ett sådant samband. Snattare skulle kunna hävda att de minsann är storkonsumenter i affärerna via lagliga köp och att snatterier därmed är OK. Att de köper mer än de som inte snattar. Det behövs inga uträkningar eller någon statistik för att komma fram till att snatterier är skadliga mot affären och övriga kunder eftersom det leder till högre kostnader som måste tas ut på priserna som drabbar alla kunder. Det inses lätt att motsvarande gäller för musik och film, färre ärligt betalande och man får mindre intäkter och måste ta ut högre pris från de ärligt betalande för att kompensera för förlusterna från parasiterna som inte betalar för sig.

  Kommentar av nejtillpirater — 4 september 2011 @ 17:20

 15. @ nejtillpirater

  Då Fredrika så exemplariskt punkterat din argumentation ovan så finner jag inte så mycket att tillägga. Dock fastnade jag för detta anmärkningsvärda argumentationsfelet:

  ”Pirater vill knappast göra rätt för sig, då skulle de ju inte vara pirater.(…)”

  Fint cirkelresonemang du för här.

  Här kommer en i samma stil. En badboll kan inte vara blå, för då skulle det inte vara en badboll.

  Kommentar av Professor — 4 september 2011 @ 17:42

 16. @ nejtillpirater

  ”Det behövs inga siffror för det går aldrig att räkna ut. (…)”

  Du påstår alltså att piratkopiering orsakar en obevisbar snittförlust? I samma veva erkänner du alltså att du propagerar för något som ej går att bevisa? Att du i det här fallet sprider rent önsketänkande som om det vore en etablerad sanning?

  ”Det inses lätt att det finns ett sådant samband.”

  Fast skrev du inte precis att detta samband inte går att bevisa? Hur kan ett samband vars existens inte går att bevisa samtidigt vara ett självklart samband menar du?

  ”Snattare skulle kunna hävda att de minsann är storkonsumenter i affärerna via lagliga köp och att snatterier därmed är OK. Att de köper mer än de som inte snattar. Det behövs inga uträkningar eller någon statistik för att komma fram till att snatterier är skadliga mot affären och övriga kunder eftersom det leder till högre kostnader som måste tas ut på priserna som drabbar alla kunder.(…)”

  Hela den här texten är fullständigt irrelevant eftersom du återigen blandar ihop två vitt skilda fenomen, stöld av materiella ting och kopiering av immateriella ting. Skillnaden mellan stöld och kopiering utgörs av en ytterst simpel logik och har förklarats för dig åtskilliga gånger redan, varvid en upprepning inte bör vara nödvändig. Att ifrågasätta denna skillnad vore som att ifrågasätta funktionen av de fyra grundläggande räknesätten inom matematik.

  Kommentar av Professor — 4 september 2011 @ 18:06

 17. @Nejtillpirater
  ”Det spelar ingen som helst roll om pirater köper mer kultur än icke-pirater, hade de inte kunnat ladda ner så hade de med största sannolikhet ha köpt mer.”

  Absolut inte.
  Jag som sjuttiotalist kan bekräfta att fildelning idag fyller samma funktion som utlåning av kassetband till vänner fyllde på åttiotalet.
  Jag köper mer musik MED fildelning helt enkelt för att jag upptäcker mer musik.
  Jag har tillomed flugit till England enbart för att gå på en konsert av ett band jag absolut inte hade upptäckt utan fildelning (deras skivor säljs inte ens i Svenska butiker).
  Så nej, jag håller absolut inte med dig. Ett tankvärt citat av en författare (minnet är inte vad det borde när det kommer till namn så jag kommer tyvärr inte ihåg vem) ”Obscurity is a fate far worse than piracy”.

  Kommentar av Jay — 4 september 2011 @ 18:06

 18. @Jay

  Jag tror att det är Tim O’Reilly som citatet härrör från. Se t.ex artikeln på http://tim.oreilly.com/pub/a/p2p/2002/12/11/piracy.html som för övrigt är både relevant och läsvärd.

  Kommentar av Peter — 4 september 2011 @ 18:19

 19. […] till slutsatsen att upphovsrätten inte bara är något annat än äganderätten, utan att den faktiskt är en inskränkning i äganderätten. Därmed är det helt irrelevant att tala om att äganderätten ska gälla även […]

  Pingback av Fildelning är motsatsen till stöld och kan gynna kulturen « Calandrellas blogg — 4 september 2011 @ 21:18

 20. […] This text in Swedish […]

  Pingback av Copyright restricts the right to property « Christian Engström, Pirate MEP — 5 september 2011 @ 0:22

 21. […] hade varit sant att musikartisteriet hade varit hotat på det sättet som påstås, så skulle det ändå inte vara i närheten att motivera den totala övervakning som krävs för […]

  Pingback av #svpol - Förvirringen kring upphovsrätten — 5 september 2011 @ 11:02


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: