Christian Engström, Pirat

31 augusti 2011

Fakta-PM från regeringen om roamingpriser

Filed under: informationspolitik,Roaming — Christian Engström @ 13:14

Tyvärr behövs det reglering för att få bukt med de hutlösa priserna på dataroaming

Regeringen brukar då och då pubicera ”Fakta-PM” som informerar om regeringens ståndpunkt i olika aktuella EU-frågor.

I dagarna kom Fakta-PM 145 om roaming i mobilnät, alltså att man använder sin mobil eller smartphone utomlands (och därmed riskerar att bli debiterad hutlösa fantasisummor av sin operatör). Regeringen skriver:

Sammanfattning

Kommissionen vill genom förslaget skapa en långsiktig lösning på de höga kostnader för att använda mobiltelefoner och andra mobila apparater vid resor inom EU (roaming). Förslaget innebär att man inför strukturella åtgärder för att öka konkurrensen. Det innebär att mobilanvändare från och med den 1 juli 2014 ska kunna teckna avtal för mobil roaming som är separata från deras nationella mobilkontrakt. Som ett komplement till detta, och för att täcka perioden till dess att de strukturella åtgärderna är på plats och ger effekt, förlängs nuvarande förordning med grossist- och slutkundsprisreglering för röstsamtal, SMS och MMS. Kommissionen föreslår vidare att grossistprisregleringen för dataroaming förlängs och att det införs prisreglering för dataroaming även på slutkundsnivå. Oskäligt höga roamingavgifter är ett konsumentproblem som påverkar många användare. Regeringen är därför positiv till att kommissionen tar initiativ till att motverka sådana.

Jag håller med regeringen om att det behövs reglering av roamingpriserna, och jag kommer att stödja det om och när det kommer upp i EU-parlamentet. De föreslagna nivåerna för pris på röstsamtal och SMS tycker jag är helt rimliga.

Dock tror jag att det är nödvändigt att sätta pristaket för dataroaming betydligt lägre än vad kommissionen föreslår, om det ska få någon praktisk betydelse för att skapa en konkurrenskraftig inre marknad.

Att producera 1 GB mobil dataöverföring kostar ungefär 1 dollar, och en kund med smarta mobiler använder kanske en halv GB per månad, enligt Ericssons FoU-chef i en artikel i Ny Teknik för ett år sedan.

Observera att det är gigabyte han pratar om, alltså 1000 megabyte.

Med en prisreglering på 50 eurocent per megabyte blir det 500 euro per gigabyte som pristak. 500 euro per GB förefaller mig för det första vara helt oskäligt med tanke på att produktionskostnaden för operatören bara är 1 dollar, och för det andra helt meningslöst med tanke på att en normal slutanvändare som använder en halv GB per månad skulle behöva betala 250 euro i månaden för att använda dataroaming.

Jag bloggade om roamingpriserna för ett år sedan. Då skrev jag bland annat så här:

Den digitala infrastrukturen är en viktig enabling factor för hela näringslivet och ekonomin i Europa. Att det inte går att köpa ett mobilabonnemang som gör det möjligt att surfa var man än är inom EU är ett direkt hinder för den inre marknaden.

Det här handlar inte om vad som är bäst eller inte för telekombranschen. Det är en stor bransch, och den är ekonomiskt viktig, men den är inte den enda branschen. Det handlar om vad som ger de bästa förutsättnigarna för en stark tillväxt i alla branscher i Europa.

Då är en infrastruktur som fungerar över gränserna en nödvändighet. Det har vi inte idag när det gäller mobilt internet.

Man ska reglera så lite som möjligt, men inte mindre.

Det är den tumregel som jag tycker att lagstiftare ska tillämpa. Man ska inte hitta på en massa onödig reglering bara för att man kan. Men behövs det så behövs det.

När det gäller dataroaming är det ingen tvekan om att det (tyvärr) behövs reglering.

Därför stödjer jag den svenska regeringen i den här frågan, men skulle gärna se att regeringen verkade för ett pristak på kanske 10 euro per gigabyte (alltså 1 eurocent per megabyte) istället för den nivå som kommissionen föreslår.

Idag på förmiddagen diskuterade vi den här frågan i EU-parlamentets utskott för inre marknad och konsumentskydd (IMCO). Då framförde jag precis den här synpunkten (inklusive siffrorna från Ericssons FoU-chef). Glädjande nog verkade det på diskussionen i utskottet som om det finns en stor samsyn bland EU-parlamentarikerna över partigränserna om att den här frågan måste vi lösa. Just EU-parlamentariker drabbas ju av det här dagligen, eftersom vi kommer från olika länder men jobbar i Bryssel och Strasbourg.

I just den här frågan hoppas jag att det ska gå att skapa en majoritet för att göra någonting ordentligt. Det skulle i så fall inte vara en dag för tidigt.

…………

Andra som skriver om ämnet: Rick Falkvinge

Foto Christian Engström, fritt att använda CC0

Tags: , , ,

Annonser

8 kommentarer

 1. Pyttefel: *smartphone, om det nu spelar nån roll

  Tack! /che

  Kommentar av Igen, jag — 31 augusti 2011 @ 13:23

 2. Det jag tycker är mest absurt idag är att vi har ett antal riktigt stora mobiloperatörer som verkar i flera europeiska länder och ändå kan de inte få till bra roamingavtal ens inom koncernen, trots att det rimligtvis borde vara snorbilligt för dem att routa trafik mellan sina egna nät.
  Tre var de enda som jag känner till som faktiskt hade väldigt förmånlig roaming mellan sina egna nät (även om data-delen bara gällde i Danmark) men den tjänsten lade de ner för ett par år sen trots högljudda protester från kunder som ofta reste i de länder där Tre hade egna nät.

  Man tycker ju att det borde räcka med konkurrensfördelarna det skulle ge att samköra sina europeiska nät, det är lite tragiskt att det ska behövas reglering på EU-nivå för att det ska hända något i rätt riktning.

  Kommentar av Lars-Mohammed — 31 augusti 2011 @ 13:53

 3. I detta fall håller jag med dig Christian, det är oskäliga pristak för dataroaming. Att jag håller med dig kan iofs ha att göra med att detta inte är en piratfråga.

  Angående din prisuppgift 1 dollar per GB så kan det nog diskuteras. I ett nät som är underdimensionerat så kan man förstå att kostnaden blir högre och att operatörerna drar sig för att göra större investeringar. Men hur som helst är 500 euro per GB orimligt högt i dagsläget.

  Kommentar av nejtillpirater — 31 augusti 2011 @ 18:46

 4. Om roamingpriserna kom ner på rimliga nivåer skulle resenärers dataanvändning öka dramatiskt, vilket skulle gynna app-marknaden och även operatörerna. Det som gör att alla operatörer låst fast sig i ett läge av ömsesidigt ocker mot andra operatörers kunder som reser in i det egna nätets täckningsområde är att de sitter fast i ett fångarnas dilemma gentemot varandra.

  Jag skrev en ett par bloggposter om detta i somras:
  http://www.mobileforesight.com/sv/2011/07/roamingfallan-ar-ett-fangarnas-dilemma/

  Kommentar av Jonas Lind (@JLLind) — 31 augusti 2011 @ 19:10

 5. nejtillpirater: Det är i allra högsta grad en piratfråga. Välkommen i gänget! 🙂

  Kommentar av Mårten — 31 augusti 2011 @ 19:44

 6. @Mårten

  Varför skulle detta vara en piratfråga? Förklara. Alla som använder mobilen eller 3G-modem i datorn vill väl ha låga kostnader och även vid roaming. Oavsett partitillhörighet.

  Kommentar av nejtillpirater — 31 augusti 2011 @ 20:48

 7. ”Varför skulle detta vara en piratfråga? Förklara.”

  Piratpartiet vill, bland mycket annat, säkerställa att alla har – eller kan få – tillgång till internet till så rimliga kostnader som möjligt, oavsett typ av anslutning, typ av enhet som ansluts, samt varifrån anslutningen görs. Det föreligger en tydlig och grav obalans vad gäller just mobila uppkopplingar, speciellt internationella sådana, som därmed faller under detta område och därför drivs denna fråga aktivt som en piratfråga.

  Parantes: Det är ju inte så att alla frågor som olika partier driver är helt unika för respektive parti och saknar allt överlapp. Jag ser inget konstigt i att detta är en piratfråga. Du får acceptera att du ibland har åsikter och ståndpunkter som överlappar med piratpartiets. Jag tycker att det är bra när man kan enas över politiska partigränser i frågor där man faktiskt tycker detsamma. Du kanske tycker att det känns fel, bara för att det råkar vara piratpartiet, vilket i så fall vore synd och onödigt. Jag hoppas att du inte känner så.

  Det tål att påpekas/upprepas att piratpartiet driver många olika frågor, inom många olika områden. Det finns sannolikt ytterligare frågor där dina och piratpartiets ståndpunkter överlappar.

  ”Alla som använder mobilen eller 3G-modem i datorn vill väl ha låga kostnader och även vid roaming. Oavsett partitillhörighet.”

  Jag misstänker också att i princip alla (åtminstone på användarsidan) vill detta, men det är väldigt få partier (något alls?) i övrigt som i dagsläget officiellt driver frågan. Därför är det utmärkt att piratpartiet gör det. Förhoppningsvis hakar fler partier på i den offentliga debatten i ämnet, så att processen accelereras i riktning mot ett upplägg som är mycket bättre än dagens.

  Det är ju bara bra om vi kan samarbeta i frågor där våra ståndpunkter överlappar varandra.

  Kommentar av Observer — 1 september 2011 @ 8:26

 8. nejtillpirater: Med det resonemanget är inte upphovsrättsfrågan heller en piratfråga. Alla som vill ta del av kultur vill väl ha låga kostnader och även då man investerar i immateria som musik, film och litteratur.

  Helt klart krävs ju även där insatser i lagstiftningen för att komma åt utsugarna.

  Kommentar av ForskarGurra — 1 september 2011 @ 8:31


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: