Christian Engström, Pirat

30 maj 2011

Lars Gustafsson ställer rätt frågor om EU

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 15:27

Lars Gustafsson ställer EU-kritiska frågor i en debattartikel i Expressen

Författaren och samhällsdebattören Lars Gustafsson ställer rätt frågor i en EU-kritisk debattartikel i Expressen idag. Det är inte själva tanken att Europas stater ska samarbeta som han är kritisk till, utan istället hur samarbetet är organiserat i praktiken rent författningsmässigt.

Han skriver bland annat:

Europaparlamentet, denna extremt välbetalda och skatteprivilegierade församling kan förefalla uthärdlig, överbetald men tämligen maktlös och som sådan ofarlig. Att det som regel är politiker som är alltför idéfattiga eller allmänt inkompetenta för att platsa i medlemsstaternas regeringar som blir kommissionärer – med svindlande skattefria inkomster – är heller inte det stora problemet. Berget av tryckt papper bundet i stiliga volymer är kostsamt, men inte det avgörande.

Om vi får tro Enzensberger består haken i att denna kostnadsslukande och expansiva jätteorganisation förefaller representera ett postdemokratiskt tillstånd. Hur ställs dessa byråkrater till svars? Hur ansvarar dessa aldrig valda kommissionärer inför medlemsstaternas skattebetalare?

Är EU det första genomförda försöket med ett postdemokratiskt styrelsesätt? Är det ett slags mandarinvälde som erövrar det ena verksamhetsområdet efter det andra – jordbruk, fiske, datahantering – utan att egentligen ha någons mandat?

De här frågorna är lätta att svara på, så det gör jag gärna:

 • Hur ställs dessa byråkrater till svars?
  – Inte alls, och det vet de om.
 • Hur ansvarar dessa aldrig valda kommissionärer inför medlemsstaternas skattebetalare?
  – Inte alls. Personer som har nått till kommissionärsnivån ställer normalt aldrig upp i några fler allmänna val, och det vet de förstås att de inte kommer behöva. I sin roll som kommissionärer representerar de heller inte något politiskt parti, så det finns ingen som väljarna kan låta bli att rösta på för att visa sitt missnöje med vad en kommissionär har gjort.
 • Är EU det första genomförda försöket med ett postdemokratiskt styrelsesätt?
  – Nej, det har i och för sig funnits många icke-demokratiska styrelsesätt tidigare i Europa, och EU är ännu inte i närheten av de värsta exemplen. Men det är ingen ursäkt till att låta EU fortsätta utvecklas i den riktningen.
 • Är det ett slags mandarinvälde som erövrar det ena verksamhetsområdet efter det andra utan att egentligen ha någons mandat?
  – Ja, precis, och det är just det här som är det stora problemet med EU. Jag har skrivit om det tidigare, bland annat i inlägget EU:s demokratiska underskott i praktiken.

Men efter de här lätta frågorna, som beskriver problemet bra men inte erbjuder någon lösning, avslutar Lars Gustafsson artikeln med ett par betydligt svårare:

 • Om alternativet är ett reformerat EU – hur skall reformerna se ut? Och hur skall de initieras?

Vad som är bästa svar på de två frågorna är inte alls lika självklart, så här får jag be mina läsare om hjälp. Men vi behöver ett svar inom en inte allt för avlägsen framtid.

…………

Tags: , ,

11 kommentarer

 1. Jag låter mig vara radikal: Ta bort både Kommisionen och Rådet. Låt det folkvalda Parlamentet föreslå och besluta om lagar. Det kan behövas en ny exekutiv gren för att utföra Parlamentets beslut, men den ska vara strikt underställd parlamentet. Inte tvärtom, som i Sverige.

  För att genomföra en sådan förändring behövs i slutändan bara en sak: Likalydaga riksdagsbeslut i alla medlemsstater. Jag vet inte hur man ska få till sådana beslut, men jag misstänker att det blir svårt.

  Kommentar av Fredrik — 30 maj 2011 @ 15:45

 2. Enkelt, eller snarare jättesvårt 🙂

  Det EU behöver är att reformeras på principerna av rättssäkerhet (Rule of law). En inte tillräcklig men nödvändig komponent i rättssäkerhet på EU-nivå är överstatlighet. Jag vet att många skräms av det ordet och det är på sätt och vis förståeligt. När mellanstatlighet fungerar så dåligt jämfört med ”inomstatlighet” måste väl överstatlighet vara etter värre!? Så är det dock inte. Det är mellanstatligheten som principiellt förhindrar rättssäkerhet, transparens och konsekvenser. Det är inga medborgare och skattebetalare som tjänar på mellanstatlighet, de enda som gör det är regeringarna och tjänstemännen (byråkraterna). En ganska stark gruppering att jobba mot således.

  Med överstatlighet blir det konsekvenser av de beslut som tas, både positiva och negativa, men vi har då också möjligheten att göra något åt de besluten. Med lagar som följs oavsett vilka som är kompisar i regeringarna eller vilken dagsform Angela Merkel har får EUs medborgare, företag och organisationer förutsägbarhet. Förutsägbarhet är nyckeln till både välstånd och rättsäkerhet. Överstatlighet behöver inte beta ”mer makt till EU”, snarare tvärtom. Nu har många kompetenser överförts och kan överföras till EU eftersom det är ändå regeringarna som bestämmer i slutna rum i slutändan. Konsekvensen av EU-mandat blir i praktiken ett mandat för regeringarna att ta beslut själva utan inflytande av andra folkvalda.

  I en federation med överstatlighet finns istället alla möjligheter till en äkta och fungerande subsidiaritet. Olika nivåer av beslutsfattande får kämpa om medborgarnas förtroende. Istället som nu när samma personer tar på sig olika hattar beroende på vilket publik bild de vill projicera till olika publiker.

  Min reformlösning är alltså att ersätta all mellanstatlighet med överstatlighet och inomstatlighet. Det är endast i relation till en statsnivå vi kan utöva demokrati och kräva ansvar.

  Kommentar av Dagmawi Elehu — 30 maj 2011 @ 16:01

 3. Steg 1: Ta bort ALL lobbyverksamhet från den politiska sfären, skapa istället ett öppet forum för förslag som alla kan lämna in sina idéer till.
  Steg 2: Ersätt kommissionen med heltidsanställda som sorterar renskriver alla förslag.
  Steg 3: Se till att medlemsstaterna ställer sina representanter mot väggen vid varje val istället för att slentrianmässigt gå och rösta rött, blått eller grönt val efter val!
  Steg 4: Låt ingen representant sitta mer än två mandatperioder.

  Kommentar av Pontus — 30 maj 2011 @ 18:51

 4. Vanudå?? ett inlägg på svenska.
  Du tänker väl på att hela EU ska kunna läsa denna bloggen 😉

  Kommentar av lassemannen — 30 maj 2011 @ 23:13

 5. Hur skall reformerna se ut?

  Vad som måste krävas som ett absolut minimum framgår ju rätt så tydligt av ditt inlägg ”EU:s demokratiska underskott i praktiken”: Avskaffa ministerrådet och ge EU-parlamentet rätt att smiska kommissionen på stjärten när den inte sköter sig. En offentlighetsprincip behövs förstås också, och jag tror att det behövs stränga straff på att ta emot så mycket som en kanapé från en lobbyist.

  Sedan behöver vi nog också något som kan förhindra att det uppstår ett omvänt maktförhållande där kommissionen i praktiken befaller över parlamentet trots att det står i böckerna att det motsatta gäller. Hur det ska ordnas vet jag inte riktigt, men det kan kanske hjälpa om det inte förekommer några propositioner från kommissionen utan enbart motioner från parlamentsledamöter. Jag misstänker att det svenska systemet där propositioner är vanliga gör att riksdagsledamöter vänjer sig vid att göra som regeringen vill.

  Och hur skall de initieras?

  I bästa fall kan det gå till ungefär som i Tunisien och Egypten. Får EU fortsätta på korruptionens väg alltför länge så är det fara värt att bara en verkligt blodig revolution kan få regimen på fall. Att det ska kunna bli någon verklig förändring utan någon form av uppror synes mig mycket osannolikt, men ingen blir gladare än jag om jag har fel.

  Kommentar av Björn Persson — 30 maj 2011 @ 23:55

 6. Eftersom alla inblandade tjänar på dagens vansinniga EU-system är det antagligen lögn att ändra i det.

  Trots detta några förslag: Inför rimlig votering i EU-parlamentet. Förslagen måste låsas 7 dagar innan votering så att parlamentarikerna kan läsa dem. Vill man förhandla om texten innebär det att förslagstiden börjar löpa på nytt. Elektronisk röstning ska vara obligatoriskt. Varje propositionsordning ska avslutas med ”Och jag ställer förslaget mot avslag”.

  Ta bort alla interna regelverk inom EU som binder de anställda, tex pensionsreglerna.

  Ta bort jordbruks- och regionalpolitiken. Det fanns ingen anledning att ha dem 1957 och deras destruktivitet har bara ökat sedan dess. Och ta snabbt bort alla tjänstemän som handhar dessa ärenden.

  Tillsätt en internrevision med huggtänder och misstänksam inställning som inte bara följer upp ekonomi, utan även beslutsfattande. Varför kom tullen på kinesiska skor till efter ett möte med tyska skotillverkare?

  Kräv att överenskommelser följs, och att länder som inte följer dem förlorar sin rösträtt.

  Tillkännage att EU-medlemsskap är ett privilegium – ett privilegium som kan förloras. Stifta ett regelverk för att utesluta länder från EU.

  Kommentar av Erik Gertkvist — 31 maj 2011 @ 9:06

 7. Inför ett mindre subsidaritetsparlament (med valda ledamöter) som avgör om en fråga skall ligga på EU-nivå eller nationell nivå.

  Det bör vara minst 2/3 majoritet för att en fråga skall anses vara på EU-nivå.

  Kommentar av Pelpet — 31 maj 2011 @ 12:38

 8. Kommentarerna ovan min sammanfattar bra vad som behöver göras, som delsvar på Lars Gustafssons frågor. DÅ önskar jag mig att den svenska regeringen, de svenska EU-parlamentarikerna och andra svenska makthavare inom EU tar detta till sig, och tillser att det blir verklighet.

  Vad alternativet är även bra sammanfattat i de tidigare kommentarerna. Det är mycket som står på spel, vi kan inte bara sitter med armarna i kors och titta på, och hoppas att förändringar kommer av sig själva.

  Kommentar av Dennis Nilsson — 31 maj 2011 @ 23:54

 9. Det är ju faktiskt så att parlamentet kan avsätta kommissionen, och jag tror det skulle vara nyttigt om man gjorde det någon gång.

  Det är en sak att byråkraterna gör fel. Det är en annan att parlamentet låter det ske.

  Kommentar av Johan Tjäder — 1 juni 2011 @ 18:01

 10. […] gruppen inför ACTA-omröstningen. Och Bryssel, ja. Vår man i EU-parlamentet, Christian Engström, passar på att svara på Lars Gustafssons frågor om EU. Även Farmor Gun funderar på det där med makthavarnas […]

  Pingback av Nyhetsbrev 2011-06-02 | Anna Troberg — 2 juni 2011 @ 17:28

 11. En av de mer förnuftiga försöken att bilda ett statsstyre var en gång i tiden USA’s första senat och kongress. I den fulla kunskapen om att alla komplexa styrelsesätt förr eller senare blir byråkratier främst drivna av självändamål har man skapat en fördelning av makten som åtminstonde i teorin i alla steg utgår primärt från folket. Det systemet hade fungerat bättre i EU än i USA då man i EU har åtskilligt fler partier att välja på.

  Där man har gjort bort sig ordentligt – eller rättare sagt där vi som väljare har gjort bort oss – är att vi har tillåtit ett renodlat tjänstemannavälde att uppstå vars koppling till demokrati närmast är att jämställa med den sovjetiska oligarkin på sin tid. De ”val” vi erbjuds kommer alltid vara noggrannt sållade i förhand (av tre alternativ kommer ett att vara komplett vansinnigt och de två andra ge exakt samma på förhand bestämd effekt).

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 7 juni 2011 @ 0:25


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: