Christian Engström, Pirat

5 maj 2011

Är ACTA-avtalet lagligt enligt EU-fördragen?

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 21:10

Jan Philipp Albrecht, Grön MEP från Tyskland, vill att EU-domstolen ska få pröva om ACTA verkligen är lagligt

Jag kopierar från ACTA-bloggen, och lägger till några egna kommentarer om den senaste utvecklingen sist:

I januari i år skickade en stor grupp europeiska forskare en skrivelse om ACTA-avtalet till EU, där man rekommenderade medlemsstaterna och EU-Parlamentet att avslå ACTA i dess nuvarande form, då avtalet dels bryter mot rådande EU-lagstiftning och innebär stora inskränkningar i fundamentala medborgerliga rättigheter.

Föga förvånande håller inte EU-Kommissionen med. I ett svar som publicerades förra veckan avfärdar Kommissionen forskarnas oro och kritik mot ACTA. Man erkänner de undertecknade forskarnas expertis, men efter att ha ”tittat noga” på deras skrivelse hävdar Kommissionen att skrivelsen inte på ett övertygande sätt kan visa att ACTA inte skulle vara i linje med existerande EU-rätt eller för den skull innebära något som helst hot mot medborgerliga rättigheter. I stället hävdar Kommissionen, i punkt efter punkt, att ACTA visst är fullständigt förenligt med nuvarande EU-lagstiftning. Det är en argumentation som knappast lär övertyga skeptikerna.

När man särskådar Kommissionens bemötande av kritiken kring ACTA de senaste åren kan man knappt undgå att dra paralleller till en gammal tv-reklam som gick i slutet av 90-talet. Datatillynsgrupper, människorättsgrupper, politiker, akademiker, ja, i princip alla utom EU-Kommissionen och stödjande lobbyister från privata företag instämmer i att ACTA-avtalet är ett gruvligt angrepp på medborgerliga fri – och rättigheter, men Kommissionen säger ”bingo igen” och läser avtalet på det sätt man vill tolka det. Det är högst beklagligt.

En positiv nyhet är dock att försöken att få ACTA-avtalet att granskas av ECJ (European Court of Justice) fortsätter. Ett förslag att låta Europadomstolen granska ACTA innan det implementeras kommer enligt uppgift att behandlas under nästa beslutssession i EU-Parlamentet. I nuläget är det oklart hur de olika politiska grupperna kommer att ställa sig till förslaget, men det tycks i nuläget åtminstone inte omöjligt att nå en majoritet. Vi återkommer med mer information allt eftersom det närmar sig.

Se även FFII (på engelska) och HAX

Den tyska gröna ledamot som har jobbat för att få ACTA prövat av ECJ heter Jan Philipp Albrecht.

Jag pratade med honom i eftermiddags, och senaste budet är att frågan inte kommer upp i plenum nästa vecka. Det beror på några teknikaliteter i tolkningen av parlamentets regler. Jag är inte säker på att jag begrep vad han sa så bra att jag kan redogöra för det, men jag kan försöka.

Som jag förstod det kommer frågan att komma upp i plenum, men av någon anledning måste vi vänta tills förslaget har behandlats av ministerrådet och formellt överlämnats till parlamentet.

Det är i så fall (troligen) dåligt, eftersom det riskerar att bli väldigt ont om tid från det att vi kan begära prövning av domstolen tills själva huvudomröstningen om ACTA ska hållas. Då blir det mindre tid att bygga opinion, och de som vill ha igenom ACTA till varje pris kan använda argumentet att en domstolsprövning skulle försena det hela.

Men (som jag förstod det) kommer frågan om att överlämna ACTA till ECJ i vart fall att komma upp senare, även om det inte blir nästa vecka när parlamentet samlas i Strasbourg för att rösta om saker.

…………

Picture by Christian Engström, free for publication CC0.

Tags: , , ,

3 kommentarer

 1. Hej Christian, det känns fantastiskt att höra en politiker säga att han inte riktigt förstår, tror aldrig jag hört en politiker säga så tidigare. Däremot visar dom ofta i sin (o)gärning att dom verkligen inte förstått något alls. Asken är ju ett tydligt exempel. Respekt till dig Christian.

  Kommentar av Roland Eriksson — 6 maj 2011 @ 0:59

 2. Alltså, presidiet har säkert rätt i att parlamentet inte formellt inte kan behandla ACTA förrän avtalet processats i Rådet. Däremot borde man väl kunna hålla en särskild debatt i ämnet upphovsrätt och varuförfalskning över gränserna och i en sådan borde väl ledamöterna få ta upp ACTA om de så önskar.

  Se t.ex. Artikel 141 i Arbetsordningen om särskild debatt.

  Man kan ju också tänka sig att du och många andra försöker lyfta frågan i ett en-minuts-anförande enl Artikel 150. Då kommer diskussionen upp i alla fall.

  Kommentar av Johan Tjäder — 6 maj 2011 @ 9:19

 3. […] Se även FFII (på engelska) HAX och Christian Engström […]

  Pingback av ACTA-bloggen » EU-Kommissionen avfärdar forskarkritik mot ACTA-avtalet — 6 maj 2011 @ 18:58


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: