Christian Engström, Pirat

16 april 2011

Kopimismen är ingen skämtreligion

Filed under: kopimism — Christian Engström @ 1:07

Kopimism - en ny religion

Det Missionerande Kopimistsamfundet har ansökt om att bli erkänt som religiöst samfund av Kammarkollegiet, men fått avslag. Antagligen avfärdade Kammarkollegiet den nya religionen som ett skämt. Det behöver den inte alls vara.

Insikten att kopieringen är en av grundvalarna för själva livets uppkomst är inte alls ointressant. Den skulle mycket väl kunna ligga till grund för en filosofisk/religiös syn på livet, universum och allting. Kopimismen kanske inom sig bär fröet till en ny religion för en ny tidsålder.

Härom veckan såg jag ett program på Kunskapskanalen, där mästerfotografen Lennart Nilsson visade bilder på ribosomer. En ribosom är en stor komplicerad samling proteinmolekyler som kan tillverka kopior av proteinmolekyler utifrån en given förlaga. En kopieringsfabrik, helt enkelt.

Det här tycker jag är en utmärkt startpunkt för en skapelseberättelse för en ny, modern religion. Utkast 0.1 till början av Kopimismens skapelseberättelse lyder således:

I begynnelsen var jorden en illaluktande soppa av ammoniak, metangas, och otäcka giftiga kemikalier. Atmosfären sprakade av blixtar fyllda av ren energi. Någonting ville födas.

På sätt och av skäl som ännu inte är utredda uppstod ribosomerna, som kunde kopiera. Detta var början till livet. Vi ser därför Kopieringen som den första manifestationen av den gudomliga själen.

När ribosomerna fanns, och kunde kopiera dels sig själva, dels de proteiner som behövs för att bygga en cell, då ledde det till att det faktiskt uppstod celler. Exakt varför proteinerna valde att självmant organisera sig till någonting mer komplicerat är som sagt inte riktigt utrett, så det får vi anledning att återkomma till i skapelseberättelsen, men det struntar vi i nu.

Det viktiga är att cellerna uppstod. Celler har två egenskaper. För det första kan de kopiera sig själva, precis som ribosomerna före dem. För det andra vill de gärna samarbeta med andra för att bygga saker som är större än någon av de enskilda beståndsdelarna.

Ur dessa två egenskaper uppstod hela den levande värld som vi ser omkring oss. Giraffen och persiljan, skogen och fiskstimmet, allt annat levande som någonsin filmats av BBC.

Vi Kopimister ser därför Kopieringen som den Första av de Grundläggande Principerna för skapelsen.

Vi ser Viljan att tillsammans bygga något större som den Andra av de Grundläggande Principerna.

Utifrån denna grund vill vi lära oss förstå den gudomliga själen och världen vi lever i. Och vi vill göra det tillsammans med andra.

Kopiera och Sprid!

Sug på den ni, Nämnden-för-att-bestämma-vad-som-är-religiöst-eller-inte, eller vad ni nu hette. 😉

…………

Andra som skriver om Kopimism: Isak Gerson, Humanistbloggen, Farmor Gun, Gustav Nipe, Kulturbloggen, Opassande, Design Taxi, Anna Troberg (PP),

33 kommentarer

 1. Jo det är en skämtreligion eller så är det ett stort skämt att någon på allvar (?) vill göra det till en religion. Det är som att vilja göra kleptomani till en religion.

  Kopiering i sig är ett neutralt begrepp, vare sig rätt eller fel, lagligt eller olagligt. Problemet med kopimisterna är att man vill kalla det som idag är olagligt och omoraliskt för en religion i syfte att göra det rumsrent. Men det lyckas man inte med. Argumenten om att det är fint att dela med sig liknar Sverigedemokraternas kampanj om att ge bidrag till utsatta personer, givetvis då bara de som inte har invandrarbakgrund. Underförstått vill man då inte ge bidrag till utsatta invandrare.

  Kopimisterna vill säkra kopieringen till dem som knappast kan anses vara utsatta eller bättre behövande utan snarare till dem som är giriga och vill ha något utan att betala för sig. Till generation gratis. Ett I-landsproblem helt enkelt. Men vem värnar om upphovsmännens rättigheter? Att frivilligt dela med sig av något man förfogar över är fint men att med våld dela med sig för egen del eller till andra av något man inte förfogar över är en ful handling som i många fall dessutom med rätta är olaglig.

  Kommentar av nejtillpirater — 16 april 2011 @ 8:26

 2. Med tanke på att alla de ”riktiga” religionerna är minst lika snurriga så ser jag inga problem här. Kopimismen framstår dessutom som den står betydligt närmare vetenskapen än någon annan religion, vilket är föredömligt.

  Kommentar av Gunnar — 16 april 2011 @ 9:25

 3. Fixat formateringen.

  ”Jo det är en skämtreligion eller så är det ett stort skämt att någon på allvar (?) vill göra det till en religion. Det är som att vilja göra kleptomani till en religion.”

  Inte alls. Lika lätt som det är att dyrka en man iförd kvinnokläder eller kossor, så kan man tillbedja en organisk kopieringsmaskin. Vad du missar i texten ovan är att det faktiskt rör sig om något slags väsen, och inte ett beteende. Problemet är snarare att dessa väsen faktiskt existerar och kan bevisas, i direkt motsats till de tusentals gudarna och upphovsrätten i de övriga religionerna. Saker som kan konkretiseras har svårare att få bli kallat för religion, vilket är rätt anmärkningsvärt i sig, för religion handlar om att tro, och det finns inga svårigheter alls att hitta saker att tro på.

  ”Kopiering i sig är ett neutralt begrepp, vare sig rätt eller fel, lagligt eller olagligt. Problemet med kopimisterna är att man vill kalla det som idag är olagligt och omoraliskt för en religion i syfte att göra det rumsrent. Men det lyckas man inte med. (…)”

  Rumsrent?

  1. Det är utgångsläget. Att sprida vidare kultur har varit människans inneboende vilja sedan urminnes tider. Det är också en av anledningarna till att vår ras utvecklats så mycket som den har.

  2. Det krigas i guds/gudars namn här på vår planet. Oerhört många grymma saker har utförts i religionens namn. Tycker du inte att det är lite ironiskt att kalla något för rumsrent bara för att det tillhör en religion?

  ”Kopimisterna vill säkra kopieringen till dem som knappast kan anses vara utsatta eller bättre behövande utan snarare till dem som är giriga och vill ha något utan att betala för sig. Till generation gratis. Ett I-landsproblem helt enkelt. Men vem värnar om upphovsmännens rättigheter? Att frivilligt dela med sig av något man förfogar över är fint men att med våld dela med sig för egen del eller till andra av något man inte förfogar över är en ful handling som i många fall dessutom med rätta är olaglig.”

  Trollvarning…

  1. Att börja prata om utsatta eller bättre behövande i en diskussion om kopiering är bara vilseledande, en rökridå i syfte att utmåla motstående part som de faktiskt utsatta och behövande. Var vänlig och förklara vilken slags relevans detta har för en diskussion om kopiering eller religion?

  2. Med tanke på alla lagar och lagförslag på senare tid så behöver inget mer sägas angående vilka som värnar upphovsmännens rättigheter. Att försöka utmåla dom som något slags offer slår bara fel. Det har kommit förslag som bryter mot mänskliga rättigheter för att angripa fildelningen. För att ställa en avväpnande motfråga. Vem värnar de mänskliga rättigheterna?

  3. Fildelningen på nätet sker på inget sätt med våld. Kanske du kan beskriva hur man fildelar med våld? Eller hur du resonerade när du kom på den här abstrakta idén?

  Kommentar av merlin — 16 april 2011 @ 11:15

 4. Mycket bra christian. Världen började med kopiering.

  Kommentar av Ordförande — 16 april 2011 @ 13:42

 5. @merlin

  Varför är det trollvarning så fort någon har en annan åsikt än piraternas?

  Angående att hylla kopiering/kompimism som en religion så är det oerhört naivit och fånigt. Man kan inte oaktat hylla kopiering av vad som helst under vilka former som helst. Då hyllar man även kopieringen som sker hos elaka bakterier, virus, cancer, människors oansvariga beteenden som upplopp, DDOS-attacker osv. Som jag skrev i första svaret, kopiering i sig är neutralt och kan inte vara bra eller dåligt. Det som gör det bra eller dåligt är det sammanhang som den tillämpas i och därmed blir bara kopimism rent trams och med syftet att legitimera lagbrott och rofferi på andras bekostnad. Det finns inget i detta som är värt att hylla.

  Kommentar av nejtillpirater — 16 april 2011 @ 14:18

 6. Den här texten tar vi med oss i skapandet av vår litterära kanon.
  Kopiera och sprid,
  Isak Gerson.

  Kommentar av Missionsföreståndare Isak Gerson — 16 april 2011 @ 14:18

 7. Nejtillpirater har ännu inte förstått att de som roffar åt sig artisternas pengar är mellanhänderna.

  Kommentar av Undrar — 16 april 2011 @ 14:39

 8. @ nejtillpirater

  ”@merlin

  Varför är det trollvarning så fort någon har en annan åsikt än piraternas?”

  Det är det inte. Jag kan inte hjälpa att du verkar anse att du är den enda som har en annan åsikt än ”piraterna”.

  ”Angående att hylla kopiering/kompimism som en religion så är det oerhört naivit och fånigt. Man kan inte oaktat hylla kopiering av vad som helst under vilka former som helst. ”

  Är det fånigare att hylla något som faktiskt existerar än att, låt oss säga, hylla en man som kan gå på vatten och förvandla detsamma till vin? Än att hylla en världsbild som går ut på att ett däggdjur bär hela Jorden på sin rygg? Än att hylla en/någon enstaka gud av de flera tusentals gudarna som finns, och samtidigt framhålla denna som den allsmäktige? Är det alltså fånigare att hylla något som bevisligen existerar än något som all modern forskning talar emot?

  ”Då hyllar man även kopieringen som sker hos elaka bakterier, virus, cancer, människors oansvariga beteenden som upplopp, DDOS-attacker osv.”

  Är du medveten om att samma kopiering som sker hos ”elaka” bakterier är samma slags kopiering som möjliggör din egen existens? Är du medveten om att kroppen innehåller fler främmande celler, t.ex. bakterier, än dess egna celler?

  ”Som jag skrev i första svaret, kopiering i sig är neutralt och kan inte vara bra eller dåligt. Det som gör det bra eller dåligt är det sammanhang som den tillämpas i och därmed blir bara kopimism rent trams och med syftet att legitimera lagbrott och rofferi på andras bekostnad. Det finns inget i detta som är värt att hylla.”

  Med samma logik så är allting i vårt universum neutralt, inklusive livet på Jorden. Du har precis förklarat hela universum samt dess livsformer, inklusive dig själv, som totalt meningslös. Det är inte en dålig bedrift…

  Lägg därtill att du redan i nästa mening svänger 180 grader och motsäger dig själv. Det är heller inte en dålig bedrift…

  I vilket fall som helst så har du i detta stycke helt målat in dig i ett hörn och hur du än väljer att besvara detta så kan du omöjligen förneka att vad du skrev faktiskt var felaktigt och bröt mot alla logikens lagar. Såvida du inte tänker tillämpa kvantmekanik på ditt resonemang och argumentera för att dina argument kan befinna sig i två olika tillstånd samtidigt. Skulle du klara av detta så skulle det sannerligen vara en stor bedrift…

  Kommentar av merlin — 16 april 2011 @ 15:16

 9. Käre nejtillpirater. Se upp! I en jurisdiktion nära dig är det straffbart att kränka någons religiösa tro genom att tex kalla den för ”rofferi”.

  Kommentar av Mikael Nilsson — 16 april 2011 @ 16:08

 10. Ärade komba-tanter ;),

  först måste vi för ordningens skull definiera ordet ”RELIGION”.

  Per def. betyder ordet religion från det Latinska språket /relegio/(-onis), (religion),(fromhet…och om man så föredrar, lite mer substantiellt, vördnad eller plikt-trohet),( samvete eller uppriktighet),(samvetsgrann eller mera riktigt samvetsöm!)

  Skall vi gå djupare i detta så har vi – vilket som helst tro’-system,dyrkande(samvetsömt överlämnande av sitt fulla förnuft till sin omvärld (alla dynamiker),uppförande etc. allt detta och ofta med nån form av etisk kod inspunnen,dvs. lagen som gäller innom grupptillhörigheten och en filosofi ss. Kristendom eller Buddism etc.

  Religion är en av tvång nödvändig metod för dyrkande och en civilicerande stimulans som har med den mänskliga anden att göra.

  ”Vi Kopimister ser därför Kopieringen som den Första av de Grundläggande Principerna för skapelsen.”

  Svar på detta / ingenting har funnits alltid – ingenting kom alltså före någonting – någonting är alltså en produkt i från ingenting – någonting i detta fall är nog!! inte en kopia av ingenting FÖR koperingen är någonting dvs. en spegelbild (en reproduktion av sig själv dock icke som en absolut) av sig själv. Kopieringen är sekundär och bara en cool företeelse som så mycke’ annat i vår värld av Massa,Energi,Tid och Rymd.

  ”Viljan att tillsammans bygga något magnifikt”

  Svar på detta/

  Själv heter jag Magnus så det finns redan ;8~)…skämt åsido – om det nu är så att det skulle vara magnifikt i att skapa kopior av det som redan finns då skulle ju världen förlora sin fantastika mångfalld. Dom flesta skulle köra omkring i en Ferarri kombi,käka oxfile med bearnaissås och bo i kokainvillor etc. hur kul blir det?

  Religion i sin yttersta betydelse har och göra med åsidosättande av sig själv för andras överlevande utan tanke på egen vinning och populism. Detta är för mig ingen apocalyps. Detta är för mig endast resultatet av en skandalöst undermålig bildning och diciplin innom det Svenska skolväsendet.

  Om ni är intresserade av 3D kopiering kan jag tillhandahålla en ref. där man skriver metall (rostfritt Stål) i 3D men elektronstråle.

  Högaktningsfullt,

  Magnus Gullberg

  Kommentar av Magnus Gullbeg — 16 april 2011 @ 16:12

 11. Magnus: är det inte så att det är själva kopieringshandlingen som är helg?

  Vi från det missionerande kopimistsamfundet gör inte anspråk på att bilda en ny religion, det får historikerna avgöra. Vad vi säger är att vi har en övertygelse om att kopiering är (för oss) en helig handlig, som inte bör kränkas. Kopiering av dna-kod är grundförutsättning för livet. Kopieringen genomsyrar hela samhället. Språket som vi pratar är kopior och förädlingar av vad andra säger. För att leva och och utvecklas behöver vi kopieringen.

  Det missionerande kopimistsamfundet är ett högst fredligt trossamfund. Vi vill inte påföra andra vår tro med våld. Vi vill bli lämnade i fred.

  Kommentar av Ordförande — 16 april 2011 @ 17:11

 12. @merlin

  ”Med samma logik så är allting i vårt universum neutralt, inklusive livet på Jorden. Du har precis förklarat hela universum samt dess livsformer, inklusive dig själv, som totalt meningslös. Det är inte en dålig bedrift…”

  Jaså? Enligt din logik kanske men då får du nog förklara lite bättre vad du menar.

  ”I vilket fall som helst så har du i detta stycke helt målat in dig i ett hörn och hur du än väljer att besvara detta så kan du omöjligen förneka att vad du skrev faktiskt var felaktigt och bröt mot alla logikens lagar.”

  Jo det kan jag förneka. Du får nog förklara din s.k. logik lite bättre i så fall innan du underkänner min.

  ”Såvida du inte tänker tillämpa kvantmekanik på ditt resonemang och argumentera för att dina argument kan befinna sig i två olika tillstånd samtidigt. Skulle du klara av detta så skulle det sannerligen vara en stor bedrift…”

  Trams

  Att hylla kopiering är ju bara löjligt eftersom det finns hur många olika exempel som helst på kopiering som är av ondo. Människors hyllning till livet är knappast helt utan förbehåll heller utan då menar man ju det vackra man ser med livet och man skulle helst vilja undanta livsformer som Ebola, dvärgbandmask, mjältbrandsbakterier, cancer, ”kriminella MC-gäng” (om man nu väljer att se dessa sammantaget som en livsform och det kan man ju om man vill).

  Jag har inte brutit mot några s.k. ”logikens lagar”

  Vad tycker du mer att man ska skapa religioner kring?

  ”Religionen skära med kniv”

  Skära med kniv kan användas positivt för matlagning, kirurgi för att bota sjuka osv men också till att mörda och lemlästa med. Varför i hela friden skulle man vilja hylla ”skära med kniv” och göra det till en religion? Att hylla ”kopiering” är lika vansinnigt att hylla som religion. Det är lätt att hitta andra liknande exempel. Ser du inte den röda tråden så kanske det är din logik det är fel på?

  Kommentar av nejtillpirater — 16 april 2011 @ 18:10

 13. @nejtillpirater 14:18

  Apropå ”fånigt:”

  Protestanterna tyckte det var ”fånigt” att hylla Jungfru Maria som ”Guds Moder” som Katolikerna gjorde. Katolikerna tyckte det var ”fånigt” att de Reformerta inte trodde att vinet bokstavligen förvandlades till Jesu Blod under brödsbrytelsen. Katolska inkvisitionen var till och med beredd att bränna människor levande på bål för den ”fånigheten.”

  Så axiom stod mot axiom – för alltid oförenliga. Ingen argumentation, inga disputationer, inga krig eller någon form av övertalning eller utpressning eller terror har fått någon sida att rubba sina positioner.

  På samma sätt står upphovsrättsreligionen mot de missionerande kopimisterna – axiom mot axiom. Förutom skilda och motsatta axiom är skillnaden mellan dem att upphovsrättsreligionen bara kan vinna genom terror, samtidigt som kopimisterna bara behöver ge uppskattning och kärlek genom kopiering och spridning för att vinna. Kopimister behöver aldrig använda våld. Kopimism är motsatsen till våld.

  Det är som de första kristna som vann samtidigt som de skenbart hjälplöst kastades till lejonen när de spred sitt budskap. Deras död blev deras seger. Kopimismen är också en kärleksreligion eftersom de som är mest utsatta får mest. Visserligen kommer alla att få allt – men de som inte hade något och nu får allt genom kopimismen, har fått mest – är inte det nästan magiskt? För första gången i världshistorien är den lilla människan den största vinnaren.

  Kopimismen kan också ha informationssocial verksamhet speciellt för de unga, arbetslösa, sjuka och gamla genom särskilt intensiv masskopiering och masspridning just till dem. Det blir också en bra kontrast mot upphovsrättsreligionens grymhet och missunnande exempelvis mot de unga (elever och studenter) och mot de sjuka (de synskadade).

  Vi vill uppmana ”nejtillpirater” att överge sin missunnsamhet och välja kopimismens glada och generösa väg till ett bättre samhälle.

  Kommentar av jeffer — 16 april 2011 @ 18:43

 14. Personligen så tror jag att det SISTA som vi pirater behöver är en religiös prägel, därtill en oseriös sådan.

  Kommentar av Anna — 16 april 2011 @ 19:49

 15. @Anna;

  Jag har inget emot icke-religiöst baserad kritik av upphovsrättsreligionen och bekämpning av den lagstiftning som den skapat 🙂

  Det finns en glidande skala mellan religion, livsåskådning, världsbild, politisk ideologi mm. Jag tycker internets frihet i vid bemärkelse är mycket större än bara politik – dvs att det drar åt det religiösa hållet, även om det kanske inte riktigt är där i vanlig mening. Detta kan utvecklas!

  Kommentar av jeffer — 16 april 2011 @ 20:10

 16. Underbart! Jag har alltid tyckt att patent på DNA-fragment är absurt. Nu vet jag också att det är en hädelse!

  🙂

  Kommentar av Göran Axelsson — 16 april 2011 @ 21:17

 17. Det var ingen som klagade på det här TV jippot vad jag vet: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?a=903872
  Hur gick det för dem? Fick de en ny religion någon gång? Om de fick det fast kopimisterna inte fick det så är det något allvarligt fel.

  Kommentar av Tommy — 16 april 2011 @ 23:07

 18. För mig är religion det samma som vidskepelse och okunnighet och det gör mig ont att se MER religion i samhället även av den mest fördelaktiga sort. Dock, enligt definitioner så som jag läser dem skulle jag väl lätt säga att det kan vara kopiering som är heligt. Vad nu det ska uppnå. I grund och botten tycker jag nog att rationella argument och rationellt tänkande är det som vinner striden och svamlande om heligt hör inte hemma i moderna samhällen *ens när jag håller med*!

  Kommentar av Stoffe — 17 april 2011 @ 15:03

 19. ”… I grund och botten tycker jag nog att rationella argument och rationellt tänkande är det som vinner striden och svamlande om heligt hör inte hemma i moderna samhällen *ens när jag håller med*!…”

  Möjligheten finns kanske att det så småningom kan ”tvinga” Kammarkollegiet att verka för att avskaffa alla religiösa samfunds särskrivningar i lagstiftningen, för att fortsättningsvis bara behandla dem som alla andra medlemsbaserade föreningar och sammanslutningar.

  Kommentar av Uno Hansson — 18 april 2011 @ 6:17

 20. Tja….Scientologikyrkan, Aum Shinriko, Schweiziska Solkulten, International Church of Jedi. På lokalt håll knutbyförsamlingen, pingstkyrkan och Jehovas Vittnen.

  Jag ser ingen som helst anledning till att inte kopimismen skulle vara godkännbar som religion med tanke på vad den allmänt accepterade statskyrkan innefattar.

  Att nejtillpirater gör sig löjlig i det här specifika fallet är som vanligt för att det gäller att några piratsympatisörer ligger bakom. Vi kan börja med vi ber honom belysa vad som specifikt gör exempelvis den protestantiska kyrkans trossatser och skapelseberättelse mer logisk och accepterbar än kopimismen.

  Det tror jag inte han fixar. Därefter återstår bara den personliga åsikten han i vanlig ordning försöker presentera som fakta. Eventuellt refererar han kanske till att han i flera år ägnat sig åt teologiska studier och därmed vet vad han talar om. Det verkar vara hans favoritknep.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 18 april 2011 @ 13:45

 21. Bra ansats, Christian, kopiering av information är verkligen livets kärna, och uppkomsten av denna är nyckelhändelsen när livet utvecklades. Men Lennart Nilssons vackra bilder har lett dig en aning på avvägar – ribosomerna är inte kopieringsmaskiner, de är översättare, de omvandlar arvets kvartenära informationssekvenser till de proteiner, som sedan gör jobbet i våra celler. Deras motsvarighet i den digitala världen är MP3- och videospelare!

  Det som istället var livets begynnelse var uppkomsten av RNA-molekyler – långa strängar hopfogade av fyra olika byggstenar (bokstäver) som när ordningsföljden är den rätta lindar ihop sig till en form, som gör att nystanet får förmågan att kopiera sig själv! (Exakt hur detta tros ha gått till kan man läsa i de flesta moderna läroböcker i cell- eller molekylärbiologi.)

  Ett problem för kopimisterna, som jag inte sett dem förklara, är universums inneboende strävan efter oordning, som är motsatsen till information. Ett ständigt kopierande innebär att smådelar överförs från ett oordnat till ett ordnat arrangemang, något som kräver energi (vilket vi alla upplever då vi försöker bringa ordning på våra skrivbord). Livet på jorden kan inte existera utan ett nettoinflöde av energi till vår planet. Men vad jag förstår uttalar sig kopimisterna inte om specielförhållanden på planeten Tellus, utan om bokstavligen universella principer.

  Kommentar av Henrik Brändén — 26 april 2011 @ 9:42

 22. varför skulle detta inte kunna va en religion? scientologi är en religion, tror att pastafari t.o.m räknas som en religion i USA så varför inte hylla något som är vetenskapligt bevisat?

  Kommentar av Anonym — 30 juli 2011 @ 2:59

 23. […] bloggers on the story: Anna Troberg, Christian Engström (MEP). You've read the whole article. Why not subscribe to the RSS flow using your favorite reader, […]

  Pingback av File Sharing Approved As An Official Religion In Sweden - Falkvinge on Infopolicy — 4 januari 2012 @ 16:26

 24. Ändrade ”zebran” till ”giraffen”, eftersom jag tycker det är ett mer pedagogiskt exempel.

  Kommentar av Christian Engström — 10 januari 2012 @ 11:35

 25. Henrik Brändén: Jag antar att du menar termodynamikens andra lag? Att entropin i ett slutet system inte kan minska? Entropi kopierades ju i princip rakt av som informationsmått av Shannon (från termodynamiken). Så det betyder väl snarare att universum blir mer ”informationsrikt” över tiden (i nån mening).

  Kommentar av ForskarGurra — 10 januari 2012 @ 11:53

 26. […] är en länk till en kopimistisk skapelseberättelse (även på […]

  Pingback av Länk till Kopimistisk skapelseberättelse « Christian Engström, Pirate MEP — 21 januari 2012 @ 10:24

 27. Hej Christian och Isak. Att skriva en kopimistisk skapelseberättelse är ett intressant retoriskt grepp.

  Förhoppningsvis kan det få upp ögonen hos människor för hur fundamentalt kopiering och remixing är för livet.

  Den ultimata skapelseberättelsen skulle vara en exakt kopia av den vetenskapliga förståelse för hur livet uppkom i varje tidpunkt vilket skulle innebära att skapelseberättelsen inte kommer att vara oföränderlig utan behöva revideras vart efter vi får mer vetenskapliga belägg för hur livet har kunnat uppkomma och utvecklas.

  Jag kan varmt rekommendera boken ”Den själviska genen – av Richard Dawkins” som är som en hypotetisk skapelseberättelse för livets uppkomst i början av boken.

  I början fanns molekyler som av slumpen fick förmågan att kopiera sig själva vilket gjorde att dessa förökade sig. Kopieringen var inte alltid 100% perfekt vilket gjorde att nya konfigurationer kunde uppstå, de som av slumpen var bättre anpassade för sin miljö fick bättre överlevnadschanser än originalet vilket gjorde att de fick övertag osv. Darwinistisk evolution följde…

  Kommentar av Pontus Lindblom — 21 januari 2012 @ 12:29

 28. Någon naturvetare på 1800-talet, exakt källa har jag inte huvudet, lär ha sagt i samband med en diskussion gällande teodicé frågan, att han inte hade något ”behov av hypotesen Gud”, varför ett rättfärdigande av dennes existens inte angick honom. Jag drog mig detta citat till minnes när jag sist i detta meningsutbyte läser i Pontus Lindbloms kommentar om hypotesen ”slumpen”.

  Såvitt jag förstår med ett vetenskapligt anspråk är Gud och Slumpen två lika oförklarliga mentala och vetenskapligt obevisbara existenser vars mentala funktion inom sina respektive diskurser formallogiskt kan liknas vid varandra. Genast inställer sig frågan, vem av herrarna i denna diskussion har något intresse av det. Kanske bara Jeffe och undertecknad?

  Hur som helst, per definition är slumpen = slumpen. Vore informationen mer innehållsrik vore det ingen slumpvis förklaring av en oförklarlig orsak. Men den vetenskapliga diskursen skiljer sig från den religiösa i det den är öppen för att det kan dyka upp en trovärdig ersättning till Slumpen. Slumpen är ingen absolut utan en tillfällig dogm och som därför kallas hypotes eller axiom hellre än dogm. Men i vardagsideologier
  tenderar tillfällighetskaraktären i slumpen dogmatiseras till ren magi.

  JHV, vilket betyder något i stil med ”Jag är den jag är” och man kan komma att tänka på vardagsprat som att ”vara sig själv” och inte ”tro att man är nått” eller någon annan än den ”lilla skrutt” man är. Gud är den han är, oöversättbar var tanken, därför att vi ska veta att bara Gud, inte Kyrkan, Påven, Försten, Kungen, Partiet eller Vetenskapen, utan bara Gud är den Absoluta Sanningen, transendensen i och över vår tillvaro… som människorna skapat som Herren skaparen, utantill och ovan våra inbördes tvister, som den respekt och tillit vi bör visa och känna inför Lagen och dess rättvisa rättsskipning… ja, så började vi käka äpplen och fick begär och hela berättelsen fylldes med fotnötter om Prästernas, Förstarnas, och konungarnas stridigheter och anspråk på att äga Guds välsignelse för blodbadet de åstadkom.

  Med översättningen av JHV till beteckningen Gud inleddes sekulariseringen, människorna tvivlade och många började i vetenskapens namn tro på ett spöke som gick runt i Europa och spred löften om ett paradis på jorden som kapitalismen bar i sitt sköte, Men Partiet gav sig inte tid att invänta den naturliga förlossningen och så gick det som det gick när herrarna på jorden tar Gud eller Lagen i egna händer.

  Summerat: Slumpen = slumpen och Gud = Gud… i båda fallen är informationens formalitet likvärdigt och nästan noll. Men att låta ett religiöst språkspel utveckla en analog berättelse om slumpen är lika absurt som att med vetenskaplig metodik skapa en evolutionsteori med Gud som utgångshypotes. Analogt översatt hör Gud snarare hemma i matematiken som noll och utgångspunkt i tallinjen. Den möjligen intressanta jämförelsen här skulle väl vara att uppmärksamma Luthers pedagogik bakom meningen med att kunna rabbla lilla katekesen utantill för på så visa lära sig respektera Gud och hans närvaro utantill, hitom och bortom tillvaron, precis som vi i skolan lärde oss vikten av matematik genom rabbla multi- plikationstabellen utantill.

  ”Det finns en glidande skala mellan religion, livsåskådning, världsbild, politisk ideologi m.m.” Jag är enig med Jeffe om detta och fyller i m.m. vardagliga åsikter, med allsköns blandning av trosföreställningar baserade på eklektiskt småplock från när och fjärran religioner, ideologiserade vetenskapliga rön och uppfattningsmixar av den egna och vänners livserfarenheter. Dessa spretande och motsägelsetäta vardagsåsikter är förmodligen den mest betydelsefulla välling en politisk verksam organisation har att förhålla sig till… och tro för Guds eller Vetenskapens skull, kära pirater, inte att det är det rationellt instrumentella förnuftet som kommer få denna välling att smaka bättre i folkmun.

  Med tanke på det politiska i denna kråksång är jag helt enig med Jeffe när han fortsättningsvis ”tycker internets frihet i vid bemärkelse är mycket större än bara politik – dvs att det drar åt det religiösa hållet, även om det kanske inte riktigt är där i vanlig mening. Detta kan utvecklas.”

  Internets utvecklingspotential som en alltmer dominernade tjänste-och varumarknadsförmeling beror nu och i överskådlig framtid på den trovärdighetsgrad som kommer att etableras. Denna är i sin tur för den växande tjänstesektorns utveckling avhängig vilken grad av tillit den vinner bland människorna i allmänhet och i synnerhet inom skolans, utbildningens, vårdens och omsorgens verksamhetsområden. Vinner den ingen tillit i konkret dagligt arbete vinner den heller inget trovärde på nätet för sina tjänster och varor. I denna marknadsförande kommunikationsprocess är deras målgrupper inte ”kunder” eller ”brukare” utan ” uttryckligen ”medborgare” och ”produktutvecklare”… all den verksamhet som är mer eller mindre tjuvlik uppbyggd med skuldsättning som motor för verksamheten måste rensas bort för tillitens och trovärdighetens skull…

  Inter-och intranets utvecklingsmöjligheter och alltmer politiska omfattning i åsiktsbrytningar och renodling av de mer väsentliga värderingar ett samhälle bör vila på för att färdas väl mor en demokratisk och rättssäker välfärd kommer att finslipas och involvera allt fler medborgares inflytande över lagstifning och regelsystem som rör just detta inflytande och de enskilda hushållens självbemyndigande och förverkligande, inte bara som en abstrakt representation för det allmänna utan ett alltmer rent faktiskt särpräglat allmänintresse.

  I förlängningen av kapitalismens urhållkande av rummet med hjälp av tiden avtecknar sig konturerna av marknadsekonomins förvandling till den reella planhushållningens omsorgsfulla produktion av livets reproduktionsförhållanden.

  Sannolikt har vi då bortom horisonten inte andra religiösa behov en denna munktillvaros göromål framför skärmen. Varmed hjärtat är fullt kommer genom datorn till uttryck.

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 24 januari 2012 @ 7:05

 29. @Nils Ivar Tenmann,

  Jag håller med om att Slumpen och Gud är två närliggande begrepp, eftersom de finns på samma plats i beskrivningen av universum, nämligen den där lilla fläcken som inte kan förklaras nöjaktigt med de vetenskapliga modellerna.

  Skillnaden är att Slumpen (per definition) är slumpmässig och slår lika mycket åt alla håll, medan Gud (per definition) är god, och alltså försöker dra i en viss riktning.

  Vilket som gäller är frågan som var och en får bestämma sig för själv.

  Kommentar av Christian Engström — 24 januari 2012 @ 12:01

 30. Ja, där preciserar du en meningsfull inriktning för mitt vidare tänkande i denna huvud-delning av mening och meningskiljaktigheter mellan de religiösa och vetenskapliga samfunden.

  För min politiskt röfärgade förståelse av tillvaron och våra olika umgängesformer i vardagen, var det som mig redan innan var till och med modersmjölken blev givet, ur min synvinkels ordningsföljd sett; språkförmågan och de svensk/norska språkbruken, söndagskolan, Gud, Bibeln, kyrkan, konungen och nationen… inget jag på allvar tog någon notis om under barndoms- och ungdomsåren. Allt gick sin gilla gång, ganska illa i skolan men desto bättre med fotboll för fötter fram till de 23 och året -68.

  ”Arbetare och studenter förenen er”, stod det på ett flygblad jag fick i handen på väg till jobbet från lunch.

  Revolutionen ställdes för ögonen och märkligt nära syntes den stå redan vid dörren. Med mera Marx och Kapitalet kom i sinom tid perspektivet kortas till frågor om jag i samhället och samhället i mig. Efter en tids fiske inom diverse indutrier i revolutionens tjänst landade jag i slutet av 70-talet inom byggsvängen och mestadels som takplåtis fram byggkrisen 91-92. Arbetsmarknaden meddelade att den inte längre stod till mitt förfogande och jag tänkte; att det får i fortsättningen gälla ömsesidigt. Lusten hade försvunnit med åren som allt mindre gav tid och rymd för viljan att göra så gott man kunde med sitt arbete för yrkesstolthetens glädje och till det instrumentella förnuftets nytta.

  Redan i slutet av 70-talet tog jag min mats ur facket i solidaritet med arbetskompisarna. De hade inte några ideologiska skulder ”å nån som helst motivation”, att tacka gångna tiders arbetskämpar för det de en gång åstadkommit, och som nu i ombudsmannaregin inte gjorde bättre än ett sämre försäkringsbolag. . ”Nä, nån djälva extra museumavgift”, ville man inte betala.

  Står man inte till ”arbetsmarknadens förfogande” har man heller ingen social försäkringar… skit samma, ”utanförskapet” var ju självvalt och slutat plikta för medborgarskap hade jag ju gjort sedan valet -73…
  Det fick lösa sig med arbete i månskenet och frågan om EU-medlemskapets vara eller inte var på tapeten. Jag hankade mig fram bra med lusten och lite press på libran. Pensionen var inte i tanken då.

  Däremot idén att man bordelyfta på locket till vänsterns och mina många förgivet taganden. Mer och mer formulerades detta som en ståndpunkt i vänsterdebattens problemformuleringar. Mer och mer övergick det till en mer kunskapsteoretisk problematik… och som det sägs, ”när fan blir gammal blir han religiös”, dvs i mitt fall kom de föregivna orden och religiösa språkets övergivna betydelser och möjligen andra innebörder bli inresset… tiden går och biografin rinner iväg… …

  Den här diskussionen, som jag betraktar som viktig och politiskt förberedande i det pågående, ska vi säga, paradigmskiftet för tillväxtbegreppets omgestaltning från ett fokus på produktionssfären över till reproduktionssfären… omställningen är kritisk, en gigantisk mentalitetskris pågår inom vänstern, staten klarar inte att leverera utbildning och arbetskraft, vård och omsorg med den offentligt driven verksamhet i enlighet med den generella välfärdsmodellen, allmänintresset har blivit en mängd särskilda och konkreta intressen, företagens arbetskraftsproblem blir deras egna försörjningsproblem… de enskilda hushållen måste ta ett större ansvar av arbetskostnaderna för omsorg av barn och gamla, kulturverksamheter, friskvård och grundutbildningen… detta är vad som pågår med tillväxten av den privata tjänstesektorn…

  Vare sig vi vill eller inte är rendan och blir denna omställning något som mentalt kostar på för dem som inte har egna marginaler och gynnar de materiellt och intellektuellt förmögna… tilliten och trovärdighetens gamla institutioner har sedan länge krakelerat, politiken och politikerna, pressen och journlisterna, bankerna och mäklarna, polis och övervakning hantverkarna och produkterna, kyrkan, kungen, skolan, utbildningen, samhällsvetenskapen och humaniora… i denna röra av bristande tillit för gamla institutioner öppnar sig internet som möjligheternas möjlighet på gått och ont vad beträffar trovärdighetens restaurering… med ökat ansvar följer frihet och insikten i att frihet alltid handlat om tvånget att välja, med ökad valfrihet väljs mera bort än vad man väljer… många kommer duka under av ångesten inför friheten och frågan om var människornas livsmod hänger upp sitt hoppet på, den egna kommunikationsförmågan eller det ökade kontroll och övervakningsystemet, den egna självtilliten eller något ledarskapsutbildat
  Ledarskap…

  Just för att verkligheten faktisk inte handlar om annat än att (kopiera) överleva och fortplanta sig rättfärdigar Luther Guds existens med att Gud är Livsmodet i denna världs vetenskapligt torftigt reducerade mening… det vete tusan om Bibelns och kyrkans evangelium och sakrament har någon trovärdig krok att hänga upp människornas dalande livsmod på?

  Nu kan det ju vara så att ”det dalande livsmodet” bara hänger på min 67-åriga uppnäsa och för den delen är det inte så illa ställt… jag nynnar ännu:

  ”… ur mörkret stiga vi mot ljuset, ur internet allt vi vlja bli..-”

  Det gamla skägget spökar än och man behöver inte vara en efterföljare för att man vill vara en fortsättare… därför är jag så glad att kunna se internet som den framtid kapitalismen har i sitt sköte i formförvandlingen av marknadens ”osynliga hand” till den demokratiskt realiserade planekonomi utan statsapparat jag drömt om, men alltid undrat över, hur fan en planerad ekonomi skulle kunna tillfredsställa människors behov och samtidigt låta var och en få ha sina behov egna tillgodosedda, Men det historiska misstaget lastar jag inte Marx för, utan snarare Engels och andra apologeter efter honom,
  som med tidens tand och käfttryck talade om ”Socialismens utveckling från Utopi till Vetenskap”.

  Det man finner trovärdigt och väsentligen känner tillit inför är värt att hålla heligt, därför förstår jag inte de pirater som i denna diskussion, talade sig varma för vetenskaplig rationalitet och sunt förnuft i samma andetag som de betackade sig för vidskepligt tal om helighet. Jag vill helighålla den vetenskapligt öppna och objektiva handlingsformen på det område den hör hemma. och för att den numera vet vad med sig själv vad hemma är.

  Det sunda förnuftet lånar jag avslutningsvis av André Gidé: ”… att försöka förstå livet med hjälp av enbart förnuftet är som att försöka fånga en låga med en pincett – det enda man får tag i är den hastigt svalnande askan.” (genom Mattias Lundmark i tidningen Kulturen.se )

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 25 januari 2012 @ 1:23

 31. @nejtillpirater DU tycker det är omoraliskt, det betyder inte att det är någon universell lag att det ÄR omoraliskt. Olagligt – det kan jag ta, men det ska vi ändra på. Var så säker på det.

  Kommentar av Elsbob — 25 januari 2012 @ 11:36

 32. […] Blogger über diese Geschichte: Anna Troberg (in Schwedisch), Christian Engström (MEP) (in Schwedisch), Ernesto auf TorrentFreak (in Englisch), Nicholas Miles (in Englisch), Deep Edition (in […]

  Pingback av Filesharing als offizielle Religion in Schweden anerkannt - Falkvinge über Infopolitik — 26 mars 2012 @ 15:21

 33. Ändrade ”magnifikt” till ”större”, det är ett renare sätt att uttrycka den Andra Principen.

  Kommentar av Christian Engström — 6 april 2012 @ 10:51


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: