Christian Engström, Pirat

24 mars 2011

Google förbjuds scanna in böcker

Filed under: informationspolitik,Orphan Works — Christian Engström @ 15:37

En amerikansk domstol har underkänt avtalet som gav Google rätt att digitalisera böcker

En amerikansk domare har underkänt avtalet mellan Google och författar- och förläggarorganisationerna i USA som gav Google rätt att scanna in böcker och göra dem tillgängliga elektroniskt, rapporterar New York Times.

Argumentet tycks vara att eftersom ingen annan än Google har visat intresse för att göra den här delen av vårt gemensamma kulturarv tillgängligt, så skulle Google få ett de facto-monopol om de tilläts göra det.

Resultatet lär bli att böckerna får stå kvar på hyllorna och samla damm istället. Jag har svårt att förstå varför det är bättre.

Visst, det vore olyckligt om Google fick monopol på alla böcker som getts ut under nittonhundratalet. Så långt är jag med. Men även om Google scannar in en bok förhindrar det ju inte andra som vill att också göra det. Därför ser jag inte riktigt logiken i domslutet.

Den rimliga lösningen tycker jag vore att stipulera att inga nya rättigheter skapas av att man konverterar en bok till elektronisk form. Idag är det lite oklart hur det förhåller sig på den punkten i olika jurisdiktioner, så ett förtydligande vore på sin plats.

Och sedan skulle vi behöva en generell lösning på problemet med orphan works. EU-kommissionen har sagt att den ska komma med ett förslag, men jag får intrycket att upphovsrättsindustrin verkar ha agerat bakom kulisserna för att blockera det initiativet.

Och här nere i Bryssel är Google-bashing något av en folksport bland många, så blotta det faktum att Google visat intresse för att göra orphan works och andra böcker tillgängliga har antagligen gjort det lättare för upphovsrättslobbyisterna att sätta käppar i hjulet.

Syftet med upphovsrätten påstås vara att främja tillgången till kultur i samhället. Men så som den ser ut idag är det uppenbart att den motverkar det syftet.

…………

Tags: , , ,

54 kommentarer

 1. ”Syftet med upphovsrätten påstås vara att främja tillgången till kultur i samhället. Men så som den ser ut idag är det uppenbart att den motverkar det syftet.”

  Ja det brukar åtminstone påstås av pirater, dock har jag ännu inte sett någon källa på detta men det kan säkert någon bidra med.

  Oavsett källan (den finns säkert, har hört lite luddiga uttalanden om detta tidigare) så är främjande av kulturspridning inte det ENDA syftet med upphovsrätten. Frågan är då vad de viktigaste syftena med upphovsrätten är idag, 2011. Pirater har inte tolkningsföreträde bara för att man säger att ETT av syftena en gång var att främja kulturspridning. Kulturskaparnas rättigheter verkar man inte bry sig ett dugg om.

  Kommentar av nejtillpirater — 24 mars 2011 @ 16:06

 2. nejtillpirater: Börja med att läsa artikeln så har du en källa till påståendet direkt.

  Kommentar av Ssargon — 24 mars 2011 @ 16:19

 3. @Ssargon

  Menar du att Christians påstående är en källa? Eller vad menar du? Jag har läst artikeln.

  Kommentar av nejtillpirater — 24 mars 2011 @ 16:23

 4. nejtillpirater – vad menar du egentligen? Är inte ett amerikanskt domslut en tillförlitlig källa för dig? Att google inte får tillgängliggöra världslitteraturen (genom att scanna + publicera digitala böcker) är väl ett ganska tydligt exempel på upphovsrättens begränsande effekt på kulturspridning?

  Kommentar av OlofB — 24 mars 2011 @ 16:32

 5. @nejtillpirater:

  ”Kulturskaparnas rättigheter verkar man inte bry sig ett dugg om.”

  Trams! Debattera ärligt, eller låt bli.

  Christian skrev inte om något *enda* syfte, oavsett dina insinuationer.

  Du verkar vara i behov av att läsa på om upphovsrätt, speciellt om du har för avsikt att delta i debatter i ämnet. För en dagsaktuell referens, d.v.s något som gäller fortfarande till skillnad från något som ”en gång var” (din formulering) läs t.ex avsnittet:

  ‘Förfoganderätten är grunden till upphovsmannens rätt till ekonomisk ersättning och syftar till att främja det andliga skapandet och motivera till vidare skapande.’

  som du hittar under avsnittet 2.1 – ”Ekonomisk rätt – förfoganderätten” – på http://www.slff.se/start.asp?sida=6643

  Notera vidare att PP mig veterligen till fullo stöder den ideella rätten, den andra grundpelaren – för många faktiska upphovsmän än viktigare – inom upphovsrätten, som det talas om under avsnittet 2.2 – ”Ideell rätt – rätt att bli namngiven och fri från kränkningar” – på samma sida som ovan.

  Kommentar av Jan — 24 mars 2011 @ 16:47

 6. @Jan PP stödjer den till fullo, och stödjer även ett kommerciellt monopol på immateriella verk. Alla piratpArtister håller dock inte med 🙂

  Kommentar av Stefan — 24 mars 2011 @ 17:14

 7. eh. Kommersiellt.

  Kommentar av Stefan — 24 mars 2011 @ 17:15

 8. Kommissionär Engström,

  jag är osäker på alla fakta i detta ärende men som jag förstår det har domstolen underkänt möjligheten för Google att exklusivt scanna in alla dessa böcker på ett sätt som gör att detta privata företag reglerar och hanterar den elektroniska tillgången till böckerna. Utan att hänfalla allt för mycket åt Google-bashing så är det väl bland det bästa som kunde hända, näst efter att Google går i konkurs och deras databaser över enskildas nätnärvaro raderas innan FRA, NSA, FSB och motsvarande hunnit göra sina kopior 🙂

  Avtalet gick väl ut på att genom opt-in och en exklusiv licens ge Google rätt att scanna, distribuera och sälja tillgång till böckerna (mot att de fick en del av stålarna). Lösningen på orpha works måste väl rimligtvis hanteras där copyright definieras, genom politiska överenskommelser, inte genom en överenskommelse mellan ett privat bolag och en förening för publicister.

  Kommentar av Kallisti — 24 mars 2011 @ 17:16

 9. @OlofB

  Mitt ifrågasättande gällde att upphovsrättens syfte är att främja tillgången till kultur, källa till detta. Ett beslut i amerikansk domstol är ju inte en källa till upphovsrättens syfte. Vad menar du/ni?

  Kommentar av nejtillpirater — 24 mars 2011 @ 17:36

 10. @Jan #5

  Du har inte presenterat en källa till att syftet med upphovsrätten är att främja tillgången till kultur i samhället.

  Du citerar:

  ”Förfoganderätten är grunden till upphovsmannens rätt till ekonomisk ersättning och syftar till att främja det andliga skapandet och motivera till vidare skapande”

  Främja skapandet alltså, inte tillgången. Att något skapas innebär inte per automatik att vem som helst och gratis ska få tillgång till det, tvärtom – lagen säger att upphovsmannen har rätt att ta betalt eller så får de som vill ha tillgång till varan/tjänsten låta bli den.

  Det är knappast den ideella rätten som är ett problem och som har gjort att ansvariga för TPB har fällts för brott mot upphovsrättslagen i tingsrätt och hovrätt.

  Kommentar av nejtillpirater — 24 mars 2011 @ 17:40

 11. @Stefan

  Ja det är ju lätt att stöjda kommersiellt monopol när man definierar kommersiellt som man gör. Den som laddar ner mycket sparar förstås väldigt mycket pengar på att slippa köpa verken, dvs kommersiell skala. Det är ju inte så att alla nedladdningar görs för att sedan konstatera att ”man ändå inte skulle ha köpt”. En stor andel av de illegala nedladdningarna ersätter förstås möjliga köp och där upphovsmannen och de som företräder honom inte får ett rött öre. Begrepp som kommersiellt bruk eller kommersiellt monpol som du kallar det faller då.

  När det gäller TPB förresten så har ju domstolen visat att man begått medhjälp till brott mot upphovsrättslagen i syfte att tjäna pengar på stora reklamintäkter. Detta borde väl då fördömas av PP eftersom det är en tydlig kommersiell verksamhet.

  Kommentar av nejtillpirater — 24 mars 2011 @ 17:48

 12. @nejtillpirater:

  ”Du har inte presenterat en källa till att syftet med upphovsrätten är att främja tillgången till kultur i samhället.”

  Dumheter.

  nejtillpirater har inte läst och *förstått* materialet alternativt far medvetet med osanning.

  ”Förfoganderätten är grunden till upphovsmannens rätt till ekonomisk ersättning och syftar till att främja det andliga skapandet och motivera till vidare skapande”

  Exakt.

  ”Främja skapandet alltså, inte tillgången.”

  Trams.

  Inte ens nejtillpirater kan på allvar hävda att skapandet sker i ett tomrum, utan ett vidare syfte. Hur tillgängliggörandet av ett skapat verk sker är en separat fråga. Det kan ske mot betalning. Det kan ske utan betalning. Det är upp till varje upphovsman och upphovsmannens intentioner med varje enskilt verk.

  Senare mening i samma refererade stycke säger t.ex ‘För att allmänheten skall ha tillfredställande tillgång till verk har emellertid vissa inskränkningar i upphovsmannens rätt ansetts vara påkallade.’ vilket klart och tydligt klargör att tillgången (på *något* sätt) utgör ett allmänintresse och att upphovsrätten måste inskränkas på så sätt att denna allmänna tillgång inte undergrävs. Tillgången är överordnad upphovsrätten och dess medel.

  Läs om och läs rätt. Detta är basala kunskaper inom upphovsrätt. Det är anmärkningsvärt att nejtillpirater antingen inte förstått detta alternativt avsiktligt skriver felaktigheter.

  ”Att något skapas innebär inte per automatik att vem som helst och gratis ska få tillgång till det, tvärtom – lagen säger att upphovsmannen har rätt att ta betalt eller så får de som vill ha tillgång till varan/tjänsten låta bli den.”

  Vem har sagt något om att det nödvändigtvis ska vara gratis? Inte jag. Inte Christian. Inte ens PP. En kortare tidsrymd för den kommersiella upphovsrätten, som t.ex PP med flera förordar, är inte ekvivalent med att något måste vara gratis.

  ”Det är knappast den ideella rätten som är ett problem och som har gjort att ansvariga för TPB har fällts för brott mot upphovsrättslagen i tingsrätt och hovrätt.”

  nejtillpirater har tydligen inte förstått att TPB inte är PP och att debatten inte handlar om TPB.

  Det är anmärkningsvärt att Christian inte tar nejtillpirater i örat, men jag antar att det beror på att Christian är en snäll och välvillig människa. Det är oförskämt av nejtillpirater att gång på gång missbruka denna välvilja.

  Kommentar av Jan — 24 mars 2011 @ 18:26

 13. @Jan

  Nej det är inte trams att påpeka att de du citerar inte stöder ditt påstående.

  Dessutom finns det mer text direkt bredvid det du citerar som du inte kommenterar:

  ”Förfoganderätten är grunden till upphovsmannens rätt till ekonomisk ersättning och syftar till att främja det andliga skapandet och motivera till vidare skapande. Utan möjlighet till ersättning för sitt skapande har upphovsmannen svårt att klara försörjning. Förfoganderätten ger upphovsmannen ensamrätt att framställa exemplar av hela eller delar av verket i den teknik han väljer. Den innebär vidare en rätt att själv välja att göra sitt verk tillgängligt för allmänheten och sättet att göra det på.”

  Det handlar alltså inte bara om att skapa utan om att ge möjlighet till ersättning för skapandet samt att det är upphovsmannen som har ensamrätt till exemplarframställning och att det är upphovsmannen som själv ska välja om verket ska tillgängliggöras för allmänheten och sättet det görs på. Inte TPB. Inte nedladdarna. Inte seedarna.

  Nej TPB är inte PP men PP har aktivt valt att leverera bandbredd till TPB. Man har alltså inte invändningar mot att TPB bedriver massivt medhjälp till brott mot upphovsrättslagen i syfte att tjäna stora reklamintäkter. Det är knappast oförskämt av mig att då och då poängtera detta faktum. Däremot är det oförskämt av dig att försöka ignorera det och skälla på mig när jag bara påtalar fakta. Det är knappast jag som behöver tas i örat.

  Kommentar av nejtillpirater — 24 mars 2011 @ 18:50

 14. @nejtillpirater:

  ”Nej det är inte trams att påpeka att de du citerar inte stöder ditt påstående.”

  Det är trams eftersom det jag citerar faktiskt stöder mitt påstående. Det faktum att du feltolkar det du läser är inte mitt problem.

  ”Dessutom finns det mer text direkt bredvid det du citerar som du inte kommenterar:

  (Klipper texten här av utrymmesskäl. De som vill läsa hela texten på webbplatsen har länken längre upp. För referens: http://www.slff.se/start.asp?sida=6643, så att inte nejtillpirater får för sig att beskylla mig för att undanhålla information från någon.)

  ”Det handlar alltså inte bara om att skapa utan om att ge möjlighet till ersättning för skapandet samt att det är upphovsmannen som har ensamrätt till exemplarframställning och att det är upphovsmannen som själv ska välja om verket ska tillgängliggöras för allmänheten och sättet det görs på.”

  Inget av det jag skrev motsäger detta. Jag citerar: ”Det är upp till varje upphovsman och upphovsmannens intentioner med varje enskilt verk.” Du borde verkligen lägga lite mer tid på att förstå det du läser och undvika att fara med sådana uppenbara osanningar. Det skulle undvika en mängd felaktigheter från din sida och bidra till att hålla diskussionen till ämnet snarare än att behöva ödsla tid och plats på att påpeka alla snedsteg från din sida.

  ”Inte TPB. Inte nedladdarna. Inte seedarna.”

  Diskussionen har som sagt inget med TPB att göra.

  ”Nej TPB är inte PP men PP har aktivt valt att leverera bandbredd till TPB. Man har alltså inte invändningar mot att TPB bedriver massivt medhjälp till brott mot upphovsrättslagen i syfte att tjäna stora reklamintäkter.”

  Trams igen, av flera skäl. Dels för att ”i syfte att tjäna stora reklamintäkter” inte har visats vara fallet och dels för att TPB har ett flertag syften och användningsområden, varav huvuddelen är helt lagliga och direkt nyttiga för väldigt många, inklusive upphovsrättsinnehavare.

  ”Det är knappast oförskämt av mig att då och då poängtera detta faktum.”

  Jo, det är förbannat oförskämt när diskussionen gäller något helt annat och det enda du uppnår är att en annars potentiellt konstruktiv dialog spårar ur fullständigt. Det är beklämmande att du har så dålig känsla för allmänt hyfs i allmänhet och i synnerhet i ett forum där du är gäst.

  ”Däremot är det oförskämt av dig att försöka ignorera det och skälla på mig när jag bara påtalar fakta. Det är knappast jag som behöver tas i örat.”

  Det är precis, exakt du – nejtillpirater – som behöver tas i örat. Det är du som ständigt far med ostyrkta påståenden, orelaterade sidospår och ett allmänt tjafsande som inte leder någon vart och dessutom vid många tillfällen fått detta påpekat för dig. Tas i örat är precis vad nejtillpirater behöver, samt även lära sig veta hut, uppenbarligen.

  Kommentar av Jan — 24 mars 2011 @ 19:45

 15. Pwnd.

  Kommentar av Ior — 24 mars 2011 @ 20:11

 16. @Ior

  Tack för komplimangen.

  Någon annan förresten som kan ge en korrekt källa som bekräftar Christians påstående i huvudinlägget?

  Jan misslyckades. Och ja, frågan är relevant eftersom den har med huvudinlägget att göra.

  ”Syftet med upphovsrätten påstås vara att främja tillgången till kultur i samhället.”

  Kommentar av nejtillpirater — 24 mars 2011 @ 20:15

 17. @nejtillpirater:

  ”Tack för komplimangen.”

  Du har humor. Det är bra.

  ”Någon annan förresten som kan ge en korrekt källa som bekräftar Christians påstående i huvudinlägget?”

  Du har redan fått den. Din bristande läsförmåga lär inte hjälpa hur många ytterligare du än får.

  ”Jan misslyckades.”

  Humor har du, som sagt. Självinsikt saknar du dock.

  ”Och ja, frågan är relevant eftersom den har med huvudinlägget att göra.”

  Defintivt. Svar har du redan fått.

  ”Syftet med upphovsrätten påstås vara att främja tillgången till kultur i samhället.”

  Precis. Tillgången till producerad kultur, förmedlar mot betalning eller ej, i enlighet med upphovsmannens intentioner i varje respektive fall. Vad är det du inte förstår? Jag föreslår att du fördjupar dina bristfälliga kunskaper i upphovsrätten – dagsaktuella såväl som historiska – och läser på. Återkom gärna när du har något konkret att bidra med.

  Kommentar av Jan — 24 mars 2011 @ 20:21

 18. nejtillpirater: Det smärtar mig (men förvånar inte) att se hur du återigen misslyckas med att förstå.

  Kommentar av Ior — 24 mars 2011 @ 20:24

 19. @Jan

  Du läser in saker i det du citerar som inte finns. Det är inte fel på min förmåga att läsa innantill, dock gör vi helt olika tolkningar just för att du läser in saker som inte står.

  För att återknyta till det du skrev i #12

  ”Senare mening i samma refererade stycke säger t.ex ‘För att allmänheten skall ha tillfredställande tillgång till verk har emellertid vissa inskränkningar i upphovsmannens rätt ansetts vara påkallade.’ vilket klart och tydligt klargör att tillgången (på *något* sätt) utgör ett allmänintresse och att upphovsrätten måste inskränkas på så sätt att denna allmänna tillgång inte undergrävs. Tillgången är överordnad upphovsrätten och dess medel.”

  Hur lyckas du göra tolkningen att tillgången skulle vara överordnad upphovsrätten? Det som står i texten, alltså fakta, är att vissa inskränkningar i upphovsmannens rätt ansetts vara påkallade. Det där med överordnad är din helt personliga tolkning av texten. Jag tolkar den snarare så att upphovsmannens rättigheter är de centrala men att har inskränkts något, dvs upphovsmannens rättigheter är överordnade och allmänhetens underordnade. Det är upphovsmannens rättigheter som har inskränkts något, det är inte allmänhetens rättigheter som har inskränkts något för att ge upphovsmannen vissa rättigheter. Upphovsrätten är INTE formulerad som någon slags allmänrätt med inskränkningar för upphovsmän, vilket du verkar vilja göra gällande.

  Kommentar av nejtillpirater — 24 mars 2011 @ 21:08

 20. @nejtillpirater:

  Jag vill inleda med att säga att jag uppskattar att du i detta inlägg lyckas hålla en betydligt sakligare ton. Det är utmärkt! Fortsätt så framgent, så minskar risken för att kommentarerna spårar ur.

  ”Hur lyckas du göra tolkningen att tillgången skulle vara överordnad upphovsrätten?”

  Genom att läsa innantill och komma ihåg hur t.ex den amerikanska kongressen ursprungligen resonerade kring upphovsrätten när den en gång i tiden infördes. Hur lyckas du göra den motsatta tolkningen?

  ”Det som står i texten, alltså fakta, är att vissa inskränkningar i upphovsmannens rätt ansetts vara påkallade.”

  Korrekt.

  ”Det där med överordnad är din helt personliga tolkning av texten.”

  Om du med ”helt personliga” vill låta påskina att jag skulle vara ensam om den tolkningen så har du naturligtvis helt fel. I övrigt är det givetvis korrekt att det är min tolkning. En tolkning som delas av många andra.

  ”Jag tolkar den snarare så att upphovsmannens rättigheter är de centrala men att har inskränkts något, dvs upphovsmannens rättigheter är överordnade och allmänhetens underordnade. Det är upphovsmannens rättigheter som har inskränkts något, det är inte allmänhetens rättigheter som har inskränkts något för att ge upphovsmannen vissa rättigheter.”

  Och ovanstående är *din* helt personliga tolkning av texten, naturligtvis. En tolkning som du har all rätt till, men som ingen annan behöver hålla med om, bara för att du lägger fram den.

  ”Upphovsrätten är INTE formulerad som någon slags allmänrätt med inskränkningar för upphovsmän, vilket du verkar vilja göra gällande.”

  Och ovanstående är – återigen – din helt personliga tolkning av texten och inte någon sanning, även om det är det ”du verkar vilja göra gällande” som du så träffande formulerade det.

  Du ber ju då och då andra att styrka sina påståenden. Några ytterligare referenser för dig att förkovra dig i, sålunda:

  http://www.lib.byu.edu/departs/copyright/tutorial/module1/page3.htm

  http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Clause, t.ex det inledande citatet, apropå passusen om den amerikanska kongressens intentioner ovan:
  ”To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.”

  http://www.ladas.com/NII/CopyrightPurpose.html, t.ex citatet:
  ”The Constitution outlines both the goal that Congress may try to achieve (to promote the progress of science and useful arts) and the means by which they may accomplish it (by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries).”

  http://www.yalelawtech.org/ip-in-the-digital-age/the-purpose-of-copyright-and-the-purpose-of-law-benefiting-society/

  Notera att det genomgående temat är att konst, musik, ja kultur i allmänhet, såväl som vetenskap, ska uppmuntras för den berikning de tillför samhället, genom *metoden* att ge upphovsmän en tidsbegränsad rätt att förfoga över sitt verk på de sätt de finner lämpliga, som t.ex att försöka ta betalt för dem, eller inte. Samhällsnyttan är vad som ska säkerställas. Upphovsrätten är det valda verktyget för att via incitament uppmuntra till deltagande i skapandeprocessen.

  Läs och begrunda. Jag vill nu på motsvarande sätt be dig styrka *dina* påståenden med vederhäftiga källor som motsäger ovanstående.

  Kommentar av Jan — 24 mars 2011 @ 21:46

 21. @nejtillpirater

  Se USAs författning som är väldigt tydlig med vad syftet är:

  Article I, Section 8, Clause 8 of the United States Constitution, known as the Copyright Clause, the Copyright and Patent Clause (or Patent and Copyright Clause), the Intellectual Property Clause and the Progress Clause, empowers the United States Congress:
  “ To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries. (1787)

  Det här är väl en källa som heter duga. Christian har alldeles rätt. Annars får du förklara hur utvecklingen stärks av att man förhindrar spridningen av kommersiellt döda verk.

  Kommentar av rutros — 24 mars 2011 @ 22:08

 22. @rutros (återkommer senare till jans senaste inlägg och övriga citat)

  ”To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.”

  Jag översätter detta enligt följande (kommentera gärna om du anser att det är felaktigt översatt i sak, bortsett från ev. ordval som inte påverkar sakinnehållet:

  För att främja utvecklingen av vetenskap och användbara konstarter, genom att säkerställa under en begränsad tid för författare/upphovsmän och uppfinnare den exklusiva rätten till deras skrifter och upptäckter.

  Främja utvecklingen -ja.
  Främja tillgången – ja det KAN vara en naturlig följd av en främjad utveckling men inte nödvändigtvis. Tillgång för vem? Gratis? För pengar?

  Baserat på amerikanska konstitutionen borde Christian alltså ha skrivit ungefär detta:

  ”Syftet med upphovsrätten påstås vara att främja UTVECKLINGEN av kultur i samhället.”

  och inte

  ”Syftet med upphovsrätten påstås vara att främja TILLGÅNGEN till kultur i samhället.”

  Är det samma sak? Knappast. Vill pirater få det till att det ska vara samma sak? Uppenbarligen.
  Man har nyanser i språket för att – just det, nyansera. Hade man menat att syftet var att främja TILLGÅNGEN så hade man förstås skrivit detta och inget annat!

  V.v. läs och begrunda!

  Kommentar av nejtillpirater — 24 mars 2011 @ 22:22

 23. nejtillpirater: Vi kan ta det ännu en gång. ”Syftet med upphovsrätten påstås vara att främja tillgången till kultur i samhället.” säger Christian.

  Du påstår att syftet är att ”Främja skapandet alltså, inte tillgången.” med tillägget att skapande inte innebär vidöppen tillgång utan kostnad. OK, rimligt. Men skapande utan påföljande tillgång är bara skapande i ett vakuum. Detta skapande – där ingen som helst får tillgång till det skapade – behöver ingen lag eller pengar bakom sig överhuvudtaget. Det är privata angelägenheter.

  Jag påstår därför, på grund av det ovanstående, att skapande av kultur som lag har något som helst med att skaffa innebär att tillgången är allmän – inte att vem som helst får tillgång till vilka pengar som helst, men att vem som helst *kan* göra den motprestation som behövs för att tillskansa sig verket eller bevittna ett uppförande av detsamma. Att någon kan göra det räknar jag som tillgång till kultur i samhället. Det är ju aldrig *hela* samhället som går och ser en film eller läser en bok. Det är individens möjlighet att göra detta som man syftar på. Tillgången innebär att någon 1) har skapat verket och 2) valt att för någon form av publik och mot någon form av betalning eller motprestation (inkl. ingen) göra verket tillgängligt.

  Jag har läst igenom kommentarerna ovanför och skulle gärna vilja höra din tolkning för hur skapandet av ett verk rimligtvis kan ses isolerat från huruvida det är möjligt för någon att åtnjuta verket under av upphovsmannen stipulerade omständigheter, och varför man i så fall skriver lagar som förenklar och stödjer skapandet även av saker som aldrig exponeras för någon form av publik. Att redogöra för detta borde inte vara så svårt eftersom du till synes ser det som ett stort logiskt språng att ta mellan skapelse och praktiskt nödvändig tillgänglighet av det skapade verket.

  Kommentar av Jesper — 24 mars 2011 @ 22:35

 24. @nejtillpirater:

  Angående din tolkning av det engelska ordet ”progress” så verkar den faktiskt vara fel i sak. Notera t.ex följande passus (från http://en.wikipedia.org/wiki/Progress_(history), under rubriken ”American Revolution”):

  ‘The intellectual leaders of the American Revolution, such as Benjamin Franklin, Thomas Paine, Thomas Jefferson and John Adams, were immersed in Enlightenment thought and believed the idea of progress meant that they could reorganize the political system to the benefit of the human condition; both for Americans and also, as Jefferson put it, for an ”Empire of Liberty” that would benefit all mankind. Thus was born the idea of inevitable American future progress.’

  Notera ”benefit all mankind” till skillnad från bara en del därav. Det är alltså så att ”progress” i det här fallet inte innebär utveckling för sakens skull, utan utveckling av sådan art som kommer hela samhället (ja, hela mänskligheten, t.o.m) till gagn. Upphovsrätten är ju för övrigt utformad för att vara tidsbegränsad, just för att säkerställa att de verk som med hjälp av upphovsrättens incitament produceras faktiskt i slutändan kommer alla till gagn.

  Notera vidare att din fokusering på ”gratis” är en halmgubbe i värsta fall, eller ett simpelt missförstånd i bästa fall. Jag hoppas verkligen att det är det senare, d.v.s ett missförstånd från din sida.

  Vi har ju nämligen redan tidigare i den här tråden konstaterat att rätten att försöka ta betalt för ett verk, och på motsvarande sätt rätten att *inte* försöka ta betalt för ett verk om man så önskar, är upphovsmakarens under tiden upphovsrätten gäller för det aktuella verket. Därom råder inga tveksamheter, så jag föreslår att vi (du, alltså) släpper den tråden nu.

  Kommentar av Jan — 24 mars 2011 @ 22:49

 25. @Jesper

  ”Jag har läst igenom kommentarerna ovanför och skulle gärna vilja höra din tolkning för hur skapandet av ett verk rimligtvis kan ses isolerat från huruvida det är möjligt för någon att åtnjuta verket under av upphovsmannen stipulerade omständigheter, och varför man i så fall skriver lagar som förenklar och stödjer skapandet även av saker som aldrig exponeras för någon form av publik.”

  Visst finns det en klar koppling mellan skapande och tillgång. Men den är inte självklar. Hade man verkligen menat att syftet var att främja tillgången så skulle man förstås ha skrivit detta. Jag är rätt övertygad om att man vägt formuleringarna på guldvåg. Att i efterhand vilja få det till något annat är att förvanska det man en gång skrivit.

  Visst kan man se skapandet som något isolerat. Som exempel kan konst tas fram för att köpas av en samlare som har den i ett privat rum, mycket begränsad tillgång. Skapandet finns där alldeles oavsett även om det är ytterst få som får avnjuta verket. Eller om en person skriver dikter för personligt bruk men kanske inte väljer att publicera eller bara publicerar en del av det. Eller ta vetenskap som exempel, man kanske vill utveckla ett avancerat vapen eller försvarssystem för att försvara det egna landet men man vill absolut inte att ev. fiender ska få tillgång till detta.

  Är det bara tillgången man man vill åt så kan man ju hitta en hel massa olika sätt att öka den. Utbud och tillgång är två helt olika saker. Alla jordens innevånare skulle kunna ges tillgång till 10 000 böcker helt fritt, det skulle antagligen räcka med råge under deras livstid om man bortser från personlig smak, nyhetsvärde, eget val osv. Är man ute efter ett stort utbud och mycket skapande så kanske man snarare vill ha miljontals eller miljarder olika verk men varje enskild person kanske förväntas betala för det som upphovsmännen inte helt frivilligt släppt ifrån sig till allmänheten. Människor är ju normalt beredda att betala för ett stort utbud och för nya produkter osv. Utom pirater förstås, de vill ha det gratis för att låta någon annan betala.

  Kommentar av nejtillpirater — 24 mars 2011 @ 22:49

 26. @Jan #24

  Du anser att jag feltolkat ordet progress i sak. Hur lyder då din *korrekta* översättning av samma text som jag översatte?

  Kommentar av nejtillpirater — 24 mars 2011 @ 23:03

 27. @nejtillpirater:

  ”Du anser att jag feltolkat ordet progress i sak. Hur lyder då din *korrekta* översättning av samma text som jag översatte?”

  Översättningen i *sig* med de ord du använde är det inget fel på. Du missförstod mig nog i det avseendet. Vad jag anser att du feltolkat är *innebörden* i det du översatt. Jag (och alla referenserna jag gav dig) anser att din tolkning av vad ”främja” innebär, inom ramen för ”progress” / ”utveckling”, är felaktig. Du ser skillnaden?

  Kommentar av Jan — 24 mars 2011 @ 23:15

 28. nejtillpirater: Varken du eller jag vet vad författarna bakom USAs konstitution tänkte eller förhandlade bort under arbetet, men det är sant att det som står i dokumentet handlar om utveckling. Utveckling i meningen ”progress” på originalspråket, samma mening och användning som alternativt och utan risk för feltolkning kan översättas till ”framsteg”. Det är alltså inte den svenska alternativa användningen av ”utveckling” som kan åsyfta produktion av verk som författarna av konstitutionen menade. Den amerikanska konstitutionen tillskriver alltså upphovsrätten syftet att agera katalysator för framsteg inom ”Science and Useful Arts”, vetenskap och ”användbar” kultur. Det är en önskad effekt, ett mål som gärna ses uppnås av dokumentet. Men det nämns däremot inget om varken utveckling i syftet produktion av verk eller enkelhet i spridning eller tillgång. Jag vill återigen se bevis för dina yrkanden.

  De enda konkreta begrepp som vidrörs är den önskade effekten (framsteg inom olika områden) samt verktyget (att säkra rättigheterna till dokumenten och upptäckterna). Om du skulle ta skrivningen i USAs konstitution som anatema för vad som är upphovsrätt så skulle du också behöva inskränka upphovsrätten till dokument och upptäckter inom vetenskap och ”användbar” kultur, vad det nu är, även utöver att du droppar möjligheten att se antingen skapande eller tillgång (eller båda) som varken verktyg eller syften bakom upphovsrätt. Naturligtvis är det inte detta du menar; när du säger att man vägt formuleringarna på guldvåg så menar du att det som står betyder det det betyder och inte att det som inte står avfärdas. Men det öppnar också för tolkningar, där såväl skapande som tillgång av verk kan anses vara syften och verktyg i sig. Så jag ser mig inte motsagd.

  Håller för övrigt med Jan om att du kan släppa spåret ”vi vill inte att man ska kunna stipulera sina egna villkor för tillgång till verket”. Det är aldrig sagt i denna tråd.

  Kommentar av Jesper — 24 mars 2011 @ 23:21

 29. @Jesper

  Utveckling eller framteg, bägge kan vara OK översättningar av texten från amerikanska konstitutionen.
  Oavsett vilken som är mest rätt så är översättningen TILLGÅNG inte korrekt.

  @Jan

  ”Promote the progress” betyder heler inte främja tillgången, det är snarare synonymt med att främja utveckling eller framsteg.

  Christian Engström har alltså inte uppbackning på påståendet:

  ”Syftet med upphovsrätten påstås vara att främja tillgången till kultur i samhället”

  Annat möjligen att han själv *påstår* att det påstås. Men det är ju bara ett cirkelresonemang som det inte finns någon substans i.

  Kommentar av nejtillpirater — 25 mars 2011 @ 6:41

 30. Tänkte bara flika in att ”hållbar tillgång” (jmf. uttrycket hållbar utveckling på miljöområdet) kanske är ett användbart begrepp i sammanhanget. Sedan kan man diskutera vilket system som bäst möjliggör det.

  Kommentar av Tor — 25 mars 2011 @ 8:24

 31. @nejtillpirater:

  När du skriver ‘”Promote the progress” betyder heler inte främja tillgången, det är snarare synonymt med att främja utveckling eller framsteg.’ så har du inte presenterat något som helst stöd för denna din högst personliga tolkning, till skillnad från oss övriga som presenterat ett flertal referenser som stöd för den tolkning du vänder dig emot. Du har alltså noll och inten uppbackning för ditt påstående tills du åtgärdat denna brist.

  Du har fortfarande inte med några sakargument bemött mitt inlägg #20 som du utlovade i ditt inlägg #22.

  Du har heller inte, trots vänlig uppmaning, producerat en enda vederhäftig referens (ingen referens överhuvudtaget, faktiskt, vederhäftig eller ej) som på något sätt styrker dina ståndpunkter och tolkningar i övrigt. Det vore intressant att få ta del av dessa.

  Rimligen *har* du ett antal referenser som styrker ditt synsätt, eller hur? Jag vill gärna förkovra mig i dessa, men om du inte presenterar dem så går ju inte det. Jag ber dig därför återigen, i all vänlighet, att presentera några av dem. Om du inte kan, eller inte vill, så finns ingen annan slutsats än att du fullständigt saknar stöd för dina personliga tolkningar och då kan vi lämna dem därhän. Det vore ju synd, eller hur?

  Kommentar av Jan — 25 mars 2011 @ 9:49

 32. @nejtillpirater
  Du svarade inte på hur en begränsning av tillgången icke aktiva kulturarbetares kulturbidrag skulle främja utvecklingen av kulturen. Faktum är ju att i normaltillståndet är all kultur fri att kopiera. Man medger ett undantag för att främja kulturutvecklingen inget annat. Misstaget är att inte inse vad som normaltillståndet representerar sedan människan uppstod.

  Sedan behöver man väl inte vara Einstein för att inse att man främjar tillgången av kultur i samhället genom att stödja utvecklingen av densamma. Utan utveckling finns det ju ingen kultur att sprida i samhällets normaltillstånd = allt fritt att kopiera. Christian har väl på fötterna

  Kommentar av rutros — 25 mars 2011 @ 15:09

 33. @Jan #31

  Min anmärkning på Christians påstående var ju att det saknades stöd för det och det gör det fortfarande. Inga av de källor du tar upp stöder hans påstående och jag kompletterade svaret till #20 i #29.

  De källor du pekar på stöder INTE Christians påstående eftersom man skriver något helt annat än det Christian påstår. Jag har tagit upp det många gånger nu och ser du inte skillnaden mellan skapande/framsteg och tillgång så kommer vi helt enkelt inte längre i denna debatt.

  Det är knappast en personlig tolkning jag gör att det är skillnad på skapande/framsteg och tillgång. Det ÄR olika ord med helt olika betydelse! Hur svårt ska det vara att inse att man gjort en feltolkning?

  Kommentar av nejtillpirater — 25 mars 2011 @ 19:11

 34. @rutros

  Jag håller inte alls med om att i normaltillståndet är all kultur fri att kopiera. Det var den knappast innan upphovsrätten heller. Det hör till helt vanligt hyfs att fråga om lov först! Alldeles oavsett detta så är ev. normaltillstånd från Neanderthaltiden knappast tillämpligt idag. Idag är normaltillståndet att det finns en upphovsrätt och att det är skaparen som avgör när och om något ska bli allmänt tillgängligt utan kostnad, med vissa undantag.

  Kommentar av nejtillpirater — 25 mars 2011 @ 19:14

 35. @nejtillpirater:

  Väx upp! Du har inte presenterat någonting till stöd för din personliga tolkning, till skillnad från oss övriga som *har* presenterad stöd för den gängse tolkningen som du anser inte gäller. Bevisbördan ligger på dig, lille vän. Att du *vill* att din tolkning ska ha företräde hjälper liksom inte när historia, litteratur och juridisk expertis talar emot dig. Det spelar ingen roll hur många gånger du upprepar ditt önsketänkande, så länge du inte presenterar något som styrker din absurda hållning.

  Kort sagt: nejtillpirater har fortfarande fel och vägrar fortfarande presentera någon enda form av referens till stöd för sin felaktiga ståndpunkt, vilket är löjeväckande vid det här laget.

  Kommentar av Jan — 25 mars 2011 @ 19:37

 36. @Jan

  ”nejtillpirater har fortfarande fel och vägrar fortfarande presentera någon enda form av referens till stöd för sin felaktiga ståndpunkt, vilket är löjeväckande vid det här laget.”

  Det räcker ju bra med de referenser du presenterade. Bara att läsa vad det står och vad det inte står. Det står INTE att syftet med upphovsrätten är att främja tillgången till kultur. Det finns helt enkelt inte belägg för påståendet. Det som är löjeväckande är att du inte inser att det är skillnad mellan begreppen skapande/framsteg och tillgång.

  Kommentar av nejtillpirater — 25 mars 2011 @ 19:50

 37. @nejtillpirater:

  ”Det räcker ju bra med de referenser du presenterade. Bara att läsa vad det står och vad det inte står.”

  Precis. Bra så. Om du nu bara kunde förstå det du läser så kanske vi kunde komma någon vart, men det är ju där (bl.a) skon klämmer då du vägrar göra detta.

  ”Det står INTE att syftet med upphovsrätten är att främja tillgången till kultur. Det finns helt enkelt inte belägg för påståendet.”

  Det är EXAKT det som är innebörden i det som står där. Att du väljer att tolka det skrivna på ditt personliga sätt får stå för dig. Vänligen producera material som styrker *din* tolkning om du vill få gehör för den, då du annars bara gräver din grop än djupare.

  ”Det som är löjeväckande är att du inte inser att det är skillnad mellan begreppen skapande/framsteg och tillgång.”

  Barnsligt. Givetvis är det skillnad mellan begreppen, men det är ju vilken *innebörd* i begreppen som avses i de länkade materialen som du konsekvent försöker dribbla bort utan tillstymmelse till stöd som styrker din ståndpunkt.

  Ditt envisa hävdande av din ostyrkta ståndpunkt når nya nivåer av löjeväckande för varje inlägg du skriver i tråden. Fortsätt för all del!

  Kommentar av Jan — 25 mars 2011 @ 20:21

 38. Förstår inte varför det ska diskuteras med troll.

  Kommentar av Anders — 25 mars 2011 @ 21:07

 39. Verkar som att jag hade fel. Jag ber om ursäkt för att jag slösat er tid.

  Av allt att döma är den här kommentaren inte skriven av vår vanliga Nejtillpirater. /Christian

  Kommentar av nejtillpirater — 26 mars 2011 @ 12:26

 40. #39, falsk ”nejtillpirater”

  Att utge sig för att vara någon annan är barnsligt, typiskt piratbeteende.

  Christian, du bör plocka bort #38 som sysslar med urkundsförfalskning.

  Kommentar av nejtillpirater — 26 mars 2011 @ 15:59

 41. #39 skulle det vara…

  Kommentar av nejtillpirater — 26 mars 2011 @ 16:00

 42. ”Att utge sig för att vara någon annan är barnsligt, typiskt piratbeteende.”

  Att utge sig för att vara någon är definitivt barnsligt.

  Att dra alla över en kam med en svepande generalisering är ett beteende typiskt för nejtillpirater. Jag som icke-pirat tycker precis lika illa om båda typerna av beteende.

  Hade nejtillpirater bara skrivit ”Att utge sig för att vara någon annan är barnsligt.” så hade det varit helt korrekt och jag hade inte haft några invändningar, men nejtillpirater *kan* ju bara inte hålla sig, tyvärr.

  ”Christian, du bör plocka bort #38 som sysslar med urkundsförfalskning.”

  Christian bör definitivt plocka bort #38, då det är fullständigt uppenbart att det inte är skrivet av den verklige nejtillpirater.

  Att kalla det för urkundsförfalskning är dock helt fel, på minst tre sätt:
  1: Ett foruminlägg, som dessutom tillåter godtyckliga signaturer, är inte en urkund.
  2: Ett fejkat foruminlägg är inte en urkundsförfalskning på grund av att det dels (enligt punkt 1) inte är en urkund och dels att signaturen inte är en underskrift i lagens mening.
  3: En förfalskning som är så dålig så att ingen skulle luras av dem kan aldrig vara en urkundsförfalskning.

  (Ovan står att finna i lagtexterna som behandlar begreppen urkund och urkundsförfalskning, för den som vill verifiera att det förhåller sig som jag skriver. Jag har ingen exakt referens tillgänglig just nu, men kan producera detta om så önskas, om någon mot förmodan inte lyckas hitta en själv. Det är inte svårt.)

  Hade nejtillpirater bara skrivit ”Christian, du bör plocka bort #38.” så hade det varit helt korrekt och jag hade inte haft några invändningar, men nejtillpirater *kan* ju bara inte hålla sig, tyvärr.

  Tips till nejtillpirater: Man får inte andra att bete sig bättre genom att bete sig lika illa själv. Jag tycker lika illa om fejkandet i #38 som dumheterna från dig i #39 och #40. Vi får väl helt sonika hoppas att nivån kan lyftas, generellt. Ha en fortsatt trevlig helg.

  Kommentar av Undrande... — 27 mars 2011 @ 11:32

 43. nejtillpirater når nya lågvattenmärken i sitt trollande

  Kommentar av Simon B. — 27 mars 2011 @ 14:11

 44. Inte OT i något kommentarsfält:

  Nu skapar Pentagon automatiska troll eller ”fake online persona”. Upp till 10 sådana kan en tjänsteman på CIA t.ex. sköta automatiskt.
  De är olagliga i USA och inriktade mot utländska ”audiences” dvs bloggar m.m.. Mot såna som är positiva till Wikileaks och Assange t.ex.? Håll i (folie-)hatten!

  Kolla:
  http://www.democracynow.org
  fredag 18.3 ca 10 min in i videon.

  Kommentar av Kari Lantto — 27 mars 2011 @ 14:35

 45. Har kan man hitta det du skriver om Undrande…

  Brottsbalken
  14 kap. Om förfalskningsbrott

  Du har helt ratt i det du skriver. Det ser man direkt nar man laser:

  ”Såsom urkund anses protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg och annan handling, som upprättats till bevis eller eljest är av betydelse såsom bevis, så ock legitimationskort, biljett och dylikt bevismärke.”

  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm

  Kommentar av YesToPP — 27 mars 2011 @ 14:41

 46. Kyrkan viger folk bara efter lysning. Lysning uppmanar alla att anmäl sakskäl mot vigseln och anmäla dem inom fyra(?) veckor eller annars, dvs. Speak now or forever keep your beak! Denna institution borde kunna användas för att definiera ”orphan-works”. Man kan lysa inte i kyrkan utan på en nationell (EU, UN, eller alla tre) anslagstavla på webben för ändamålet. Och om ingen anmäler sig (inom 2(?) år) så har man hittat en orphan. STIM får i så fall pengarna, eller varför inte 12%, och resten går till allmänna arvsfonden el. dyl.

  Informationssökningen är i detta fall delegerat till dem som har den och som (ev) har intresse av att anmäla det dom vet, vilket ju kan vara en fördel.

  Iden är snarlik det som pågår i arvsfrågor Tyskland och som jag hittade som en kommentar till Christians äldre inlägg i frågan:

  ” This is just like the cases of the heir searchers in Germany.
  In short:
  You are a heir but you don’t know that fact.
  The probate court don’t know the heir so they have to announce the heirship.
  Noone looks at these announcements but the heir searchers.
  The searchers tell the heir:”There is a heirship for you (probably). If you pay us X € we will give you more information.”
  In most cases the heirs have to pay the searchers.

  If the heir don’t go in time to court to claim the heirship, the state (e. g. Germany) is the heir.

  So why don’t you do that with orphan works and their rights, too?

  Kommentar av Anonym — 8 december 2010 @ 23:10 ”

  Kommentar av Kari Lantto — 27 mars 2011 @ 14:55

 47. […] har beslutat att Google skulle få ett monopol eftersom ingen annan scannar in böcker, kommenterar Christian Engström, (PP). Det är bättre om böckerna får stå och samla damm i […]

  Pingback av Stoppa gratisböckerna « Badlands Hyena — 29 mars 2011 @ 17:36

 48. @ nejtillpirater

  ”Syftet med upphovsrätten påstås vara att främja tillgången till kultur i samhället. Men så som den ser ut idag är det uppenbart att den motverkar det syftet.”

  Ja det brukar åtminstone påstås av pirater, dock har jag ännu inte sett någon källa på detta men det kan säkert någon bidra med.

  Vill du ha en källa på upphovsrättens syfte? Gör en sökning på Google och du kommer nästan uteslutande att få källor som deklarerar syftet som ”to promote the progress of science and the useful arts”. Man inför helt enkelt inte statligt sanktionerade monopol för att främja de blivande monopolisterna, utan man inför monopol för att man tror att det kommer gynna samhället.

  Oavsett källan (den finns säkert, har hört lite luddiga uttalanden om detta tidigare) så är främjande av kulturspridning inte det ENDA syftet med upphovsrätten.

  Fel. Det enda syftet med upphovsrätten är just att främja kulturspridning. Du blandar ihop syftet med medlet, äpplet med päronet. Man inför inte monopol för att främja monopolister. Syftet med monopol är ALDRIG att främja monopolister.

  Frågan är då vad de viktigaste syftena med upphovsrätten är idag, 2011. Pirater har inte tolkningsföreträde bara för att man säger att ETT av syftena en gång var att främja kulturspridning. Kulturskaparnas rättigheter verkar man inte bry sig ett dugg om.

  Då du argumenterar efter felaktiga premisser så förkastas hela detta stycke till botten av en önskebrunn på ett avlägset ställe ute i landet ingenstans.

  Kommentar av förstagradsekvation — 31 mars 2011 @ 20:20

 49. @nejtillpirater

  ”Främja skapandet alltså, inte tillgången. Att något skapas innebär inte per automatik att vem som helst och gratis ska få tillgång till det, tvärtom – lagen säger att upphovsmannen har rätt att ta betalt eller så får de som vill ha tillgång till varan/tjänsten låta bli den.”

  Främjar man skapandet så främjar man AUTOMATISKT tillgången.

  x = antalet skapade verk
  y = tillgången av verk
  z = andelen av de skapade verken som blir tillgängliggjorda

  y = xz

  Kan det bli tydligare än så? Matematiskt bevisat och allt. Lägg därtill att det inte finns någon här av dina meningsmotståndare som menar att allting skall finnas tillgängligt gratis. Att du kommer här och uppvisar logiska felslut på en låg matematisk nivå och envist fotsätter att upprepa lögnen om att dina meningsmotståndare skulle vilja att alla skapade verk per automatik skulle vara gratis och tillgängliga för alla, stärker bara bilden av att ett envist trollande från din sida.

  ”@Stefan

  Ja det är ju lätt att stöjda kommersiellt monopol när man definierar kommersiellt som man gör. Den som laddar ner mycket sparar förstås väldigt mycket pengar på att slippa köpa verken, dvs kommersiell skala. Det är ju inte så att alla nedladdningar görs för att sedan konstatera att ”man ändå inte skulle ha köpt”. En stor andel av de illegala nedladdningarna ersätter förstås möjliga köp och där upphovsmannen och de som företräder honom inte får ett rött öre. Begrepp som kommersiellt bruk eller kommersiellt monpol som du kallar det faller då.”

  Rökridåer… Det är inte olagligt att ladda ner upphovsrättskyddat material. Det är omöjligt att ladda ner upphovsrättskyddat material i kommersiellt syfte. Det är endast spridningen av material som kan vara olaglig, och det är också endast den som kan göras i ett kommersiellt syfte, dvs med syftet att tjäna pengar.

  ”Det handlar alltså inte bara om att skapa utan om att ge möjlighet till ersättning för skapandet samt att det är upphovsmannen som har ensamrätt till exemplarframställning och att det är upphovsmannen som själv ska välja om verket ska tillgängliggöras för allmänheten och sättet det görs på. Inte TPB. Inte nedladdarna. Inte seedarna.”

  De verk som delas på TPB är redan tillgängligjorda för allmänheten.

  ”Nej TPB är inte PP men PP har aktivt valt att leverera bandbredd till TPB. Man har alltså inte invändningar mot att TPB bedriver massivt medhjälp till brott mot upphovsrättslagen i syfte att tjäna stora reklamintäkter.(…)”

  Du menar på samma sätt som Posten begår massivt medhjälp till droghandel?

  ”Hur lyckas du göra tolkningen att tillgången skulle vara överordnad upphovsrätten? Det som står i texten, alltså fakta, är att vissa inskränkningar i upphovsmannens rätt ansetts vara påkallade. Det där med överordnad är din helt personliga tolkning av texten. Jag tolkar den snarare så att upphovsmannens rättigheter är de centrala men att har inskränkts något, dvs upphovsmannens rättigheter är överordnade och allmänhetens underordnade. Det är upphovsmannens rättigheter som har inskränkts något, det är inte allmänhetens rättigheter som har inskränkts något för att ge upphovsmannen vissa rättigheter. Upphovsrätten är INTE formulerad som någon slags allmänrätt med inskränkningar för upphovsmän, vilket du verkar vilja göra gällande.”

  Då syftet med upphovsrätten är att främja kulturen i samhället så är tillgången automatiskt överordnad monopolisternas rättigheter. Ifall upphovsrätten inte existerat så skulle allmänhetens rättigheter vara fullständiga. Vips kommer upphovsrätten och gör inskränkningar i människors rättigheter. Det är det ultimata beviset på att allmänhetens rättigheter har inskränkts i och med skapandet av upphovsrätten. Du uppvisar härmed ytterligare ett logiskt felslut på låg matematisk nivå. Låt mig illustrera detta på tydligaste sätt.

  x = allmänhetens fulla rättigheter
  y = upphovsrättens inskränkningar
  z = allmänhetens begränsade rättigheter

  z = x – y

  Kommentar av förstagradsekvation — 31 mars 2011 @ 20:21

 50. @ nejtillpirater

  ”Främja utvecklingen -ja.
  Främja tillgången – ja det KAN vara en naturlig följd av en främjad utveckling men inte nödvändigtvis. Tillgång för vem? Gratis? För pengar?”

  Upphovsrätten främjar inte utvecklingen av verk så vida verken inte tillgängliggörs. Att du inte klarar av att se detta samband är anmärkningsvärt. Skapar jag ett verk som jag aldrig tillgängliggör utan istället låser in i ett kassavalv på obegränsad tid så har jag heller aldrig fått användning för upphovsrätten. Upphovsrätten ger skydd för de verk som tillgängliggörs. Upphovsrätten gynnar upphovsmän som tillgängliggör sina verk. Upphovsrättens syfte är därmed att främja tillgången av kultur. Låt mig upprepa följande:

  Främjar man skapandet så främjar man AUTOMATISKT tillgången.

  x = antalet skapade verk
  y = tillgången av verk
  z = andelen av de skapade verken som blir tillgängliggjorda

  y = xz

  ” Är det samma sak? Knappast. Vill pirater få det till att det ska vara samma sak? Uppenbarligen. Man har nyanser i språket för att – just det, nyansera. Hade man menat att syftet var att främja TILLGÅNGEN så hade man förstås skrivit detta och inget annat!”

  De hör ihop. Att du inte klarar av att se det förändrar inte detta faktum. Läs ovan.

  Kommentar av förstagradsekvation — 31 mars 2011 @ 20:22

 51. @ nejtillpirater

  ”@Jesper

  Utveckling eller framteg, bägge kan vara OK översättningar av texten från amerikanska konstitutionen.
  Oavsett vilken som är mest rätt så är översättningen TILLGÅNG inte korrekt.”

  Framsteg är meningslöst om det inte tillgängliggörs på något sätt. Framsteg är inget självändamål. Att du lägger allt krut på en liten formulering kan få folk att undra över vad ditt syfte är.

  ”@Jan

  ”Promote the progress” betyder heler inte främja tillgången, det är snarare synonymt med att främja utveckling eller framsteg.

  Christian Engström har alltså inte uppbackning på påståendet:

  ”Syftet med upphovsrätten påstås vara att främja tillgången till kultur i samhället”

  Annat möjligen att han själv *påstår* att det påstås. Men det är ju bara ett cirkelresonemang som det inte finns någon substans i.”

  De hör ihop som jag visat ovan. Christian har uppbackning på påståendet. Framsteg är inget självändamål.

  ”Det är knappast en personlig tolkning jag gör att det är skillnad på skapande/framsteg och tillgång. Det ÄR olika ord med helt olika betydelse! Hur svårt ska det vara att inse att man gjort en feltolkning?”

  Det finns ingen här som påstår att orden har exakt samma betydelse. Att du sedan uppvisar en sådan märkbar brist på logisk orientering att du misslyckas att se sambanden i en förstagradsekvation med enbart tre variabler är häpnadsväckande.

  ”Jag håller inte alls med om att i normaltillståndet är all kultur fri att kopiera. Det var den knappast innan upphovsrätten heller. Det hör till helt vanligt hyfs att fråga om lov först!”

  All kultur var fri att kopiera innan upphovsrätten kom till. Normaltillståndet är att kultur är fritt att kopiera. Det är lagar som kommer med undantagen. Det har absolut inget att göra med hyfs och andra moraliska värderingar som du försöker påskina. Eller motsäger du dig att det är upphovsrättslagarna som begränsar människors friheter?

  Kommentar av förstagradsekvation — 31 mars 2011 @ 20:22

 52. @ nejtillpirater

  ”Att utge sig för att vara någon annan är barnsligt, typiskt piratbeteende.”

  Det är intressant att du gång på gång besöker den här bloggen och nästan uteslutande sysslar med cirkelargument och trollbeteende. När sedan en enskild individ helt har lessnat på ditt trollande och ologiska resonemang, och använder sig av ditt namn så kommer du jämt och drar alla över en kam. Ifall du anser att detta är ett typiskt piratbeteende så kan man undra ifall du anser att du representerar antipiraterna, att alla antipirater drar folk över samma kam?

  Kommentar av förstagradsekvation — 31 mars 2011 @ 20:23

 53. Lol, måste säga att det är ganska komiskt att det största trollet här, nejtillpirater, åkte på ett troll själv och inte kan ta det. 🙂

  Kommentar av nej_simon — 1 april 2011 @ 13:15

 54. ”Nu skapar Pentagon automatiska troll eller ”fake online persona”. Upp till 10 sådana kan en tjänsteman på CIA t.ex. sköta automatiskt.”

  Foer att sabotera effektivt behoever man ju bara skapa tvaa som man laater frenetiskt diskutera naagot fullstaendigt ointressant i 10-12 turer, saa fort naagon saeger naagot intressant men misshagligt.

  Kommentar av Anonym — 1 april 2011 @ 17:59


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: