Christian Engström, Pirat

23 juni 2010

Cecilia Malmström svarslös om barnpornografi

Filed under: Censilia,informationspolitik — Christian Engström @ 14:48

Cecilia Malmström (FP) vill införa blockering av sajter på internet

Enligt EU-kommissionär Cecilia Malmström finns det ”massor med studier” som visar att sajter med barnpornografiskt material som släcks ner ”återuppstår flera gånger om dagen på nya webbhotell som inte är åtkomliga för polisen”. Det sa hon när jag debatterade nätcensur med henne i radio den 7 april.

Hon sa också att hon gärna skulle skicka de studierna till mig om jag ville.

Det ville jag, så därför ställde jag en formell fråga till hennes direktorat på EU-kommissionen. Men nu visar det sig att det som Cecilia Malmström sa i radio inte var sant. Fastän kommissionen har haft 6 veckor på sig, har den inte lyckats hitta en enda studie som källa till påståendet.

Den enda vetenskapliga rapport som nämns i svaret är Cambridge-studien The Impact of Incentives on Notice and Take-down, som jag själv refererade till i radiodebatten med Malmström.

Det studien säger inte alls någonting om att sajter med olagliga bilder på sexuella övergrepp mot barn skulle vara omöjliga att komma åt för att de flyttar runt flera gånger om dagen. Istället konstaterar den att polisen klarar av att stänga ner olagliga sajter på några timmar om det rör sig om sajter som används för att lura människor på pengar med så kallad ”phishing”.

Rapporten säger ingenting om varför det skulle vara omöjligt att stänga ner sajter som faktiskt innehåller olagliga bilder på sexuella övergrepp mot barn lika snabbt.

Jag frågade också om uppgifter som lämnats av Malmströms kansli på hennes blogg, om att ett stort antal barnpornografiska webbplatser i USA, Ryssland, Ukraina och andra länder fortfarande var igång ett år efter det att de hade anmälts.

Vad berodde det på, och vilka kontakter hade Malmström som EU-kommissionär haft med USA, Ryssland och Ukraina för att komma till rätta med problemet? undrade jag.

Inte heller de här frågorna har Cecilia Malmström några konkreta svar på. Av allt att döma har hon inte haft några kontakter alls med något av de tre länderna om det här påstådda barnpornografiska sajterna.

Varför sa Cecila Malmström att hon har studier som visar att barnpornografiska sajter inte går att stänga för att de flyttar runt, när hon tydligen inte har det? Det vet jag inte.

Har Malmström blivit vilseledd av tjänstemän inom kommissionen som av någon anledning vill införa censur på nätet? Vet hon inte vad hon talar om? Eller far hon medvetet med osanning?

Oavsett vilket, tycker jag att det är allvarligt. Påståendet om att det finns barnporrsajter på nätet som dyker upp igen om man stänger ner dem var hennes huvudargument till varför blockering var nödvändig, istället för att satsa alla resurser på att spåra upp sådana sajter och stänga ner dem permanent.

Nu tycks påståendet vara taget ur luften. Jag hoppas att Cecilia Malmström kommer förklara sig.

Frågan jag ställde finns att läsa här, och svaret från Cecilia Malmström finns här. Det ser ut så här i sin helhet:

E-3049/10SV
Svar från Cecilia Malmström
på kommissionens vägnar
(17.6.2010)

Kommissionen är beroende av uppgifter från yrkesutövare, polismyndigheter och telefonjourer samt allmänt tillgängliga uppgifter för att bedöma effektiviteten hos förfarandena för att upptäcka och ta bort skadligt innehåll.

Att döma av dessa uppgifter är insatserna för att upptäcka och ta bort skadligt innehåll inte alltid tillräckligt effektiva, särskilt när materialet tycks vara publicerat utanför EU. Det har även konstaterats att barnpornografiskt material kan dyka upp igen på samma eller andra webbplatser, eller kan cirkulera mellan olika domäner eller länder efter det att det tagits bort.

Uppgifter om båda företeelserna ges bl.a. i en vetenskaplig studie som gjorts vid University of Cambridge (1). Dessa beläggs av uppgifter från rättsvårdande organ (2) och telefonjourer (3) samt från en samordnad insats av telefonjour-nätverket INHOPE under 2009. I studien lyfts också en rad faktorer fram som förklarar varför livslängden hos barnpornografiskt material på Internet är avsevärt längre än för andra typer av olagligt innehåll och vilka hinder mot insatser för att upptäcka och ta bort skadligt innehåll som föreligger i praktiken. CIRCAMP konstaterar att barnpornografiska bilder är lätta att kopiera eller flytta när de raderas från en källa och att det finns talrika exempel på att material flyttas rutinmässigt och förmodligen automatiskt mellan domäner, länder och kontinenter, vilket gör det svårare att spåra och ta bort (4).

Förfarandena för att upptäcka detta material så att det kan tas bort fungerar visserligen relativt väl inom EU, men försöken att tillämpa dem utanför EU har inte alltid varit framgångsrika. Kommissionen är fullt medveten om behovet av att EU samarbetar internationellt för att bekämpa barnpornografi. Kommissionen tar upp denna fråga i förbindelserna med länder utanför EU, och den ligger särskilt högt på dagordningen i dess förbindelser med USA. Kommissionen är medveten om att detta oundvikligen är en långsiktig process som omfattar flera länder utanför EU och komplicerade rättsliga och praktiska frågor.

Kommissionen är inte behörig att övervaka huruvida USA eller Ukraina efterlever sina internationella åtaganden enligt Europarådets konvention om Internetrelaterad brottslighet, och bör därför inte yttra sig i denna fråga.

(1) Tyler Moore och Richard Clayton: The Impact of Incentives on Notice and Take-down. Kan laddas ner på följande webbadress: http://www.cl.cam.ac.uk/~rnc1/takedown.pdf.

(2) CIRCAMP, årlig offentlig rapport 2009.

(3) Internet Watch Foundation, årsrapport 2008. Kan laddas ner på följande webbadress: http://www.iwf.org.uk/corporate/page.208.htm.

Irish Internet Hotline, årsrapport 2008. Kan laddas ner på följande webbadress: http://www.hotline.ie/annualreport/.

(4) CIRCAMP, årlig offentlig rapport 2009.

…………

Tidigare inlägg om nätcensur

Bilden är gjord av Christopher Kullenberg

Andra bloggar om: , , ,

43 kommentarer

 1. Eh, vilket ickesvar du fick. Sanslöst.

  Är det för övrigt möjligt för folk därnere att uttrycka sig i klarspråk?

  Kommentar av Daniel — 23 juni 2010 @ 15:32

 2. Skrämmande avsaknad av underlag och belägg för ett så omfattande ingrepp. Inte konstigt att hon inte lagt upp svaret på sin egen blogg…

  Kommentar av Dagmawi Elehu — 23 juni 2010 @ 15:59

 3. Antagligen ligger det till så att ECPAT med vänner vilseleder svenska polisen som inte kritiskt granskar utan bara för in de av rapporterade sidorna med tvivelaktig moral på sin blocklista som sedan skickas ut till operatörer.

  Anledningen att det är omöjligt att ta ner siterna är egentligen att vi i sverige har en extremt bred definition av vad som är olagligt (främst t.ex. tecknat eller fullt myndiga personer men som ser unga ut) vilket givetvis innebär att det inte är någon ide’ att försöka kontakta andra länder och få deras myndigheter att agera. Sidorna är ju fullt lagliga i resten av världen.

  Det enda som återstår är då alltså att låta svenskar med udda läggning åt det hållet titta på sidorna i fråga eller att införa censur.

  Cecilia har antingen valt det senare men utelämnar i debatten den riktiga anledningen att de inte går att ta ned, dvs att sidorna är lagliga i resten av världen, för att folk inte ska inse att det handlar mer om moral än om existerande brottsoffer,
  eller så har polisen och ecpat med vänner valt att utelämna denna information när de informerat Cecilia om varför det inte går att plocka ned sidorna. Sedan har hon fyllt på sina argument med lite hörsägen osv…

  Samma fenomen som är på förslag angående spel med andra ord. Den stora problematiken med internet för
  myndigheter världen över är alltså olika lagstiftning gällande i andra länder.
  De har precis insett (lärt sig av Kina?) att den bästa vägen att förhindra att medborgare via internet kan utnyttja andra länders mindre restriktiva lagar och regler är via censur.

  Rent generellt en intressant frågeställning i ett större perspektiv, men tragiskt att debatten förs på denna arena och dessutom med falska argument.

  Kommentar av leffe — 23 juni 2010 @ 16:05

 4. […] länge ska detta spridande av felaktig information få fortsätta? Hur länge ska barnen användas som ursäkt för att blocka och censurera internet? […]

  Pingback av Piratpartiet behövs verkligen…Sultans Blogg | Sultans Blogg — 23 juni 2010 @ 16:20

 5. Vad händer igentligen när alla barnporrsidor är släckta eller censurerade?

  Vad händer när interpol inte längre får in den information från nätet, som kan möjliggöra identifieringen av nya offer och spåra gärningsmännen?

  Slutar pedofiler att besudla barn, bara för att dom inte kan tjäna pengar från nätet längre?

  Fanns inte pedofiler före internet?

  Syftet med censurering eller avstängning, vilket avstängning verkar va att föredra, är att förhindra att gärningsmännen ska tjäna pengar eller?

  Men hur i all världen kan man hjälpa offren?

  Kommentar av Svålen — 23 juni 2010 @ 16:56

 6. Läge att göra en ny formell fråga där man de facto konstaterar att Cecilia inte har någon grund för sina påståenden och ber henne invända om man missuppfattat hennes svar. Eftersom det annars kommer att hon på ett tillfredsställande bemött all kritik då CIRCAMPs, IWFs och IIHs rapporter ”bevisar” att hon har rätt.

  Men naturligtvis har man säkert problem att få amerikanska och japanska siter att stänga ner siter med japansk manga, då detta är legitima konstformer där och inte barnpornografi. Man bör nog explicit ta upp om det är just detta som är det huvudsakliga motivet till blockeringslistan, om syftet är att EU-medborgare ska hindras att se traditionell japansk konst som kommissionen anser moraliskt förkastlig?

  Kommentar av pwq — 23 juni 2010 @ 16:58

 7. Kan tillägga att bilden som jag gjorde i GIMP för att censurera mig egen site under några dagar är en remix av Förenade Arabemiratens blockeringsskylt och EU-flaggan. Den får givetvis användas precis hur som helst, om nu inte EU och UAE anser sig ha något speciellt förhållande till ”originalen”.

  Kommentar av Christopher Kullenberg — 23 juni 2010 @ 18:04

 8. Christian Engström: I Cecilia Malmströms förslag ingår en rad olika åtgärder för att EU ska bli bättre på att bekämpa sexuella övergrepp mot barn – det förslag du här talar om är en artikel i ett brett förslag: http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_94_en.pdf

  Att utmåla det som antingen eller när det handlar om att komma åt barnpornografi, som när du talar om ”istället för att satsa alla resurser på att spåra upp sådana sajter och stänga ner dem permanent” – blir därför en falsk motsättning. Cecilia Malmström har gjort klart att hon vill använda notice and take down om det är möjligt, liksom arbeta på en rad andra sätt för att bekämpa övergrepp mot barn.

  Däremot konstaterar studierna att sidor med barnpornografiskt innehåll finns på nätet och att de i många fall ligger uppe oacceptabelt länge. Varje titt på ett barn som utnyttjats för barnpornografiska syften innebär ju ännu en kränkning av barnet. Därför finns det ett behov av att blockera åtkomst till dessa sidor. Om notice and take down fungerade effektivare skulle ju samma behov av att blockera sidor med barnpornografiskt innehåll inte finnas. Cecilia Malmström har också tagit upp frågan i kontakter med länder utanför EU, till exempel i samtal med Vita Husets cyber security coordinator Howard Schmidt.

  Vill dessutom, med anledningar av pwq:s kommentar härovan, passa på att inflika att den definition av barnpornografi Cecilia Malmström föreslår inte täcker in manga.

  Vänliga hälsningar
  Love Berggren
  Cecilia Malmströms kabinett

  Kommentar av Love Berggren — 23 juni 2010 @ 18:16

 9. Det gäller att få Cecilia M att förstå att hon är ute på svag is…
  Hon hade fel, men dåliga rådgivare verkar ge henne det intrycket att ”hon” hade rätt.

  Klarspråk rakt i fejset, men kanske helst i enrum, så hon slipper försvara sig inför publik. Men så hon inser att hon blivit vilseledd.

  Kommentar av Lars-Erick F — 23 juni 2010 @ 18:23

 10. Love: barn som utsätts för övergrepp kränks främst när övergreppen begås, inte av att nån tittar på bilderna på internet. Naturligtvis ska de som genom kontakt med utnyttjarna skaffar sig tillgång till såna bilder straffas, men fokus ska ligga på att komma åt som begår övergreppen i första hand. Cecilias förslag riskerar att dra uppmärksamheten allt längre från dessa personer. Till detta tillkommer att riktig barnporr inte finnns nån längre tid på det öppna internet (då det är närmast universiellt föraktat) utan byts i slutna nätverk.

  Detta handlar dessutom om principer, att man ska inte censurera sidor. Censurregistret sväller nämligen gärna till att innefatta lagliga bilder och fenomen, såsom tecknad porr och liknande. Det kan desutom bli mycket värre över tid. Accepterar man principen att ”blockera”, så öppnar man dörren för endamålsglidning och att registren sväller till att ”blockera” allt fler sidor över tid, ofta dikterat av någons moraliska uppfattningar snarare än vad som är lagligt eller ej. Detta är fakta: en massa lagliga sidor har fastnat i såna filter. Till och med sidor om bonsai träd!

  Kommentar av Christoffer — 23 juni 2010 @ 19:18

 11. ”Varje titt på ett barn som utnyttjats för barnpornografiska syften innebär ju ännu en kränkning av barnet.” Kan någon förklara det där logiskt?

  Och om så vore fallet så kränker polisen och interpol barnen varje dag i ett gott syfte, men skulle fortfarande vara en kränkning enligt citatet ovanför.

  Eller räknas det inte som en kränkning om ickepedofiler tittar på det, och hur vet man det?

  Kommentar av Anonym — 23 juni 2010 @ 19:21

 12. @Love
  ”Varje titt på ett barn som utnyttjats för barnpornografiska syften innebär ju ännu en kränkning av barnet.”

  Det var nog det dummaste jag har hört i hela mitt liv! Krävs det inga hjärnceller alls för att få ingå i Cecilia Malmströms kabinett? Om du skall debattera på Internet, behöver du hitta argument som håller och inte tomma floskler. Sådant där dravel kanske fungerade på megafontiden, men nu för tiden är folk intelligentare och mer pålästa. Men det kanske är därför ni bekämpar Internet så intensivt?

  Bevare mig för vilka jönsar som jobbar i och för EU-kommissionen. Kan vi inte bara få stänga ner hela skiten?

  Kommentar av Oldtimer — 23 juni 2010 @ 20:51

 13. Love Berggren: Jätte bra att du kommenterar under egen flagg (så att säga).. Jag håller dock itne med om att Malmströms förslag är bra. Dom är helt utom proportioner.

  Jag jobbade själv aktivt mot barnporr för ett antal år sedan och redan då var det mindre och mindre utav detta som försiggick på vanliga sidor på nätet.

  Det går inte att blocka sig ur ett problem helt enkelt. Man måste gå den vanliga vägen med polis och ta fast dom som driver sidorna om man anser att detta är en prioritet.

  Kommentar av Daniel Wijk — 23 juni 2010 @ 21:21

 14. @Love (#7)

  Det är rätt att det finns en mängd bra förslag lagda, men som nu helt kommer i skymundan för detta huvudlösa förslag, som inte stoppar spridningen av barnporr och inte heller nya övergrepp på barn.

  Skadan är redan skedd. Både du och kommissionären har fått lägga orimligt mycket tid på att försvara det här förslaget, och ni kommer att få fortsätta med det intill tidens ände. Nu vet vi var ni står och att ni inte har några sakliga skäl för era förslag.

  I politiken är det helt okej. Man måste inte vara rationell och förnuftig. Men då får ju vi andra se med viss sund skepsis mot andra förslag som kommer från kommissionären, t.ex. TFTP-avtalet.

  Eller ja, EU är förvisso ingen lekstuga. Möjligen ska man ha kommissionärer som är både rationella och förnuftiga. Jag måste ändå fråga mig om Cecilia har sett och godkänt det där svaret?

  Kommentar av Johan Tjäder — 23 juni 2010 @ 22:34

 15. @Love:
  Är du på riktigt? Är du som vi andra, dvs. stannar du nån gång upp och funderar kring ”är det riktigt det chefen säger”? Bevisligen inte. Men du tjänar bergis jävligt mycket stålar och dricker på Stureplan, så vad fan är väl en vanlig ”medborgare” värd? [Medborgare=väljare]

  Kommentar av Rille — 23 juni 2010 @ 22:36

 16. @Love: Om du ställer svaret från Cecilia Malmström bredvid frågorna från Christian Engström så frågar du dig säkert liksom vi andra: Var är svaren?

  Gör det! Lägg två minuter av din tid på att parallell-läsa frågorna och ”svaret”!

  Fundera sedan på vad du själv kan göra för att få Cecilia att göra det jobb hon nu inte gör, t.ex. att svara på formellt registrerade frågor. Då finns möjlighet att du kan hjälpa utvecklingen framåt och hindra det handlösa fallet bakåt.

  Kommentar av Jakob — 23 juni 2010 @ 22:59

 17. Någon som minns radioprogrammet ”på minuten”? Det gick ut på att man under en minut skulle prata om ett givet ämne utan att tveka eller upprepa sig etc. Kort sagt så skulle det svamlas på i ett ämne man egentligen inte hade en aning om, vilket är vad Cecilia Malmströms svar ger ett klart intryck av också.

  Kommentar av Michael Gajditza — 24 juni 2010 @ 0:29

 18. Intressantast i Loves svar tycker jag påpekandet att om det skulle fungera att plocka ner materialet fortare än idag så skulle man inte se blockering som nödvändig. Ändå får vi inget svar varför man inte valt att jobba på att försöka stärka det, när det uppenbarligen fungerar för phishing. Istället har man satt allt krut på blockeringen…

  Kommentar av Björn Odlund — 24 juni 2010 @ 3:28

 19. Det finns många detaljer i Loves svar som är värda att titta närmare på, som t ex ”Varje titt på ett barn som utnyttjats för *barnpornografiska syften* innebär ju ännu en kränkning av barnet.”

  Alltså, om man *inte* tittar med ett ”barnpornografiskt syfte” så sker det inte någon ny kränkning av barnet, eller?

  Det resdonemanget leder rimligtvis till att det inte är barnen man skyddar när man förhindrar ofrivillig konfrontation med avskyvärda bilder, utan den som utsätts för bilden.

  Vi tackar särskilt för denna missriktade omtänksamhet!

  MOGiS http://mogis-verein.de/eu/en/ , som jag vet träffat Malmström, säger däremot att ”if we are talking about revictimization we have to talk about the police databases as well” (från privat mail). Alltså, sett ur brottsoffrets perspektiv är *varje* ‘titt på ett barn som utnyttjats ännu en kränkning av barnet’ (har också strukit det lilla resonerande ”ju”-et i Loves svar).

  Jag tycker själv att detta verkar vara ett rimligt resonemang. Kan lätt föreställa mig hur utelämnande det skulle vara att visa en oerhört kränkande bild av mig själv för en polis, även om jag litade på polisen.

  Men om det MOGiS säger är sant, och jag uppfattat det rätt, innebär det dessvärre att Loves resonemang i bästa fall bara är missriktad omtänksamhet mot barnen, i värsta fall ett medvetet utnyttjande av utnyttjade barn för politiska syften.

  Kommentar av Erik Josefsson — 24 juni 2010 @ 7:08

 20. Starkt av Love att kommentera här!

  Oavsett vad man tycker om internetcensur så är det, om inte annat, en integritetskränkning att någon publicerar bilder på dig, naken och med… med något uppkört någonstans.

  Kommentar av Werner — 24 juni 2010 @ 7:28

 21. För oss som följt politik ett tag är det inget nytt med politiska beslut som saknar rim och reson, baseras på rena fantasier, är kontraproduktiva och/eller huvudsakligen är en omvalskampanj för politikern i fråga.

  Positivt är att det dock börjar uppmärksammas och att vi har en person i Bryssel som faktiskt kan påpeka att kejsarinnan är naken. Negativt är att kejsarinnan enbart umgås med kejsare och kejsarinnor som helst vill prata om hur vackra och eleganta deras kläder är …

  Och tänk på det här – om inte Piratpartiet fanns i EU-parlamentet skulle vi inte få veta vad Malmström säger. Vad skulle vi inte få veta med ett Piratparti i riksdagen?

  Malmström är i detta avseende ett fiasko av rang. Frågan är om hon själv tror på vad hon säger, eller om hon idkat politisk byteshandel. ”Du får censurera Internet om jag får något annat”.

  Kommentar av Gertkvist — 24 juni 2010 @ 8:48

 22. Så det är på så här lösa boliner som kontrollsamhället byggs upp med? Vad kan man säga… jag är mållös.

  Kommentar av Anders — 24 juni 2010 @ 8:50

 23. man måste älska källkritik och politiker som inte kan referera till källor som de påstår ska finnas, och istället refererar till en källa som säger raka motsatsen till vad dom själva säger och för att förtydliga sin inkompetens även måste tala om att dom är beroende av olika lobby organisationer för att kunna veta hur allt fungerar på rickigt. vad fan betalar vi dessa idioter för?. man kan nästan tro att Christian är den enda där nere i Bryssel som fått plugga källkritik.

  Kommentar av Anonym — 24 juni 2010 @ 10:23

 24. Bra gjort CE! Det här är ju oerhört allvarligt. Det låter ju helt rimligt, det hon säger, men är alltså falskt. Och framförs i svensk radio. Jesus… jag saknar ord.

  Kommentar av Anders Hedberg — 24 juni 2010 @ 10:32

 25. @Werner Jag kan inte annat en att hålla med. När jag var 14 tog en bekant till mig bilder på mig med sugrör uppstoppade i näsan och la upp dom på sin ”Livejurnal” och jag var så kränkt jag vill att dom ska blockerar alla dessa sidor genast! det är så kränkande varje titt på den där bilden är en kränkning

  .PS jag var inte naken men jag var bara i klädd badbyxor och i sverige är utmanande bilder på barn också räknande som barnpornografiskt så jag tycker vi kan räkna in mig i 14års åldern i badbyxor som barnpornografi speciellt med sugrör instoppade i näsan det är inte bara suggestivt det kan tolkas på andra sätt vem vet var dom vill stoppa dom där sugrören härnäst kanske i öronen kan ni tänka er vilken kränkning en 14åring med sugrör i öronen! tänk om det till och med hade varit en flicka! BLOCKERA NU!!!!

  först och främst ska vi ta fast dom som utsätter barn för övergrepp, runkpellarna del i brottet är en ganska liten kränkning jämfört med han som ”sticker sakerna i din nakna kropp” och sedan laddar upp dom.

  Kommentar av RealityCheckTec — 24 juni 2010 @ 10:57

 26. @ Love

  ” Att utmåla det som antingen eller när det handlar om att komma åt barnpornografi, som när du talar om ”istället för att satsa alla resurser på att spåra upp sådana sajter och stänga ner dem permanent” – blir därför en falsk motsättning. Cecilia Malmström har gjort klart att hon vill använda notice and take down om det är möjligt, liksom arbeta på en rad andra sätt för att bekämpa övergrepp mot barn.”

  Det finns ingen falsk motsättning i vad Christian Engström skriver. Det handlar enbart om en ohederlig argumentationsteknik från din sida. Har man som utgångspunkt valet att antingen sätta alla resurser på att bland annat spåra upp och stänga ner dessa sajter, eller att göra allt detta samt införa en tvivelaktig censurering, så finns där faktiskt ingen falsk motsättning. Cecilia har alltså möjligheten att driva vidare alla hennes förslag, eller att driva vidare alla förslag utom denna tvivelaktiga censurering. Notera också att Engström skriver ”istället för att satsa alla resurser”, dvs alla resurser. Du har verkligen ingen grund för din kritik här.

  ”Däremot konstaterar studierna att sidor med barnpornografiskt innehåll finns på nätet och att de i många fall ligger uppe oacceptabelt länge. Varje titt på ett barn som utnyttjats för barnpornografiska syften innebär ju ännu en kränkning av barnet. Därför finns det ett behov av att blockera åtkomst till dessa sidor. Om notice and take down fungerade effektivare skulle ju samma behov av att blockera sidor med barnpornografiskt innehåll inte finnas. Cecilia Malmström har också tagit upp frågan i kontakter med länder utanför EU, till exempel i samtal med Vita Husets cyber security coordinator Howard Schmidt.”

  Behovet av att blockera dessa sajter går att diskutera. Dock anser jag det vara en större kränkning av barnet att använda deras situation som en murbräcka för att införa trubbiga vapen som i slutändan riskerar att kränka alla medborgares rättigheter. Det är i stil med att utnyttja redan utsatta individer för andra syften. Lägg därtill att organisationer som tyska MOGIS, organisationer bestående av före detta utnyttjade barn, inte heller vill ha denna censur. Då även personer som själva blivit utsatta inte vill förknippas med detta trubbiga verktyg så bör man tänka till en extra gång.

  Pressen att faktiskt få sajterna borttagna minskar, som tidigare nämnts, också om man istället bara kan sopa problemet under mattan. De organisationer som säger sig stå på barnens sida har också, hur illa det än kan låta, ett egetintresse av att inte låta all barnporr bara försvinna. De organisationerna mår tyvärr som allra bäst om detta istället kan hållas på en ”rimlig” nivå. Att stänga av sajterna ökar också chansen att få fast förövarna.

  ” Varje titt på ett barn som utnyttjats för barnpornografiska syften innebär ju ännu en kränkning av barnet”

  Som jag har förstått är det här ert främsta slagord för att rättfärdiga lagstiftning gällande barnporr. Har man inga konkreta bevis för att censur skulle ge fler fördelar än nackdelar så kan man alltid svinga detta uttryck. Vill man införa censur i samhället så kan man svinga sådana slagord. Vill man införa tittförbud i ett demokratiskt samhälle så kan man svinga sådana slagord. Vad som samhället definitivt inte behöver just nu är att man börjar montera ned demokratiska fundament och rättigheter med tomma moraliserande slagord som främsta vapen.

  ”Vill dessutom, med anledningar av pwq:s kommentar härovan, passa på att inflika att den definition av barnpornografi Cecilia Malmström föreslår inte täcker in manga.”

  Vad spelar det för roll när det i praktiken kommer att omfattas? Eller har du missat hur fantastiskt illa censuren har fungerat här i Sverige?

  Kommentar av kras — 24 juni 2010 @ 13:52

 27. @Erik Josefsson (18.)
  Nja, så står det inte.
  ”Varje titt på ett barn som utnyttjats för *barnpornografiska syften* innebär ju ännu en kränkning av barnet.”
  Det skulle nästan bli som du säger om man skulle tolka det så att titten utnyttjats i BPS.
  Vilket skulle vara ganska snett tolkat, att en titt *utnyttjats*; och man skulle i så fall ha sagt i inte för.
  Nu är det barnet som utnyttjats – i BPS.
  Själva tittens syfte kan jag inte utläsa här.

  +1 för Jakob (15.)
  Precis, Love skulle behöva hjälpa sin kommissionär här.
  Eller vill hon bara ha Ja-sägare ikring sig?

  Kommentar av JohanIII — 24 juni 2010 @ 13:54

 28. @Michael Gajditza, #16

  ”Någon som minns radioprogrammet ”på minuten”? Det gick ut på att man under en minut skulle prata om ett givet ämne utan att tveka eller upprepa sig etc. Kort sagt så skulle det svamlas på i ett ämne man egentligen inte hade en aning om, vilket är vad Cecilia Malmströms svar ger ett klart intryck av också.”

  Christian Engströms eviga tjat om Cecilia Malmströms utmärkta förslag liknar också något ur ”På minuten” med skillnaden att hans ständiga upprepningar skulle ha gjort att han förlorat spelet för länge sedan. Ja just det, det stämmer ju faktiskt även i verkligheten.

  De ständiga och osakliga angreppen på Cecilia Malmström och Beatrice Ask verkar vara de sista halmstrån som Piratpartiet klamrar sig fast vid. Men det blir mer och mer krampaktigt och till slut kommer man att tappa greppet och ingen kommer att sakna Piratpartiet eftersom essensen av deras frågor ingår i den helhetspolitik som icke enfrågepartier i regeringen och EU ändå alltid driver och måste driva. Varje gång man går in på Engströms eller Falkvinges bloggar så kan man konstatera att det fortfarande är hack i skivan och man undrar varför ingen byter ut den mot en felfri skiva med annat innehåll.

  Kommentar av nejtillpirater — 25 juni 2010 @ 6:44

 29. @nejtillpirater

  Om du tycker att det är hack i skivan får du gärna avstå från att läsa och kommentera nämnda bloggar. Fast det är kanske svårt när man får betalt för att trolla.

  Kommentar av openconcepts — 25 juni 2010 @ 7:33

 30. @openconcepts

  Om det är svårt att låta bli att läsa och kommentera bloggar om man har betalt för att trolla har jag ingen kunskap om men du verkar ju veta en del om detta av någon anledning. Vi lever i en demokrati och jag har min fulla rätt att som (obetald) privatperson delta i debatten i egen blogg och i andras. Jag har också rätt att kritisera sakligt utan att behöva kallas troll bara för att kritiken inte är önskvärd eller att mina åsikter inte delas.

  Den som ropar troll i alla möljliga sammanhang utan att själv delta i debatten är oftast själv ett. Jag har en blogg som är kritisk mot pirater och Piratpartiet, det faller sig naturligt att den innehåller kritik. Anser du f.ö. kanske att Christian Engström också är ett troll? Jag har vid ett antal tillfällen blivit kallat troll i min egen blogg och det tyder på att vissa skulle behöva upplysas om vad begreppet handlar om.

  Kommentar av nejtillpirater — 25 juni 2010 @ 9:04

 31. Måste hålla med nejtillpirater här. Även ickepirater måste få göra sina röster hörda utan att
  anklagas för trollning – vilket tyvärr är rätt vanligt. Det är helt enkelt lite för bekvämt att avfärda folk som troll.

  Kommentar av Carl — 25 juni 2010 @ 9:44

 32. Stackars nejtillpirater, vad ska hen blogga om när piratpartiet försvunnit… 😉

  Kommentar av Björn Odlund — 25 juni 2010 @ 9:53

 33. Jag tycker inte att Nejtillpirater trollar, utan jag ser det bara som att han har en avvikande åsikt. Det berikar debatten, så det tycker jag bara är trevligt.

  @Björn Odlund: Vi får väl helt enkelt se till att Piratpartiet inte försvinner utan tvärtom tar sig in i riksdagen, så att Nejtillpirater även fortsättningsvis har något att blogga om. 😉

  Kommentar av Christian Engström — 25 juni 2010 @ 10:07

 34. @nejtillpirater

  Jag behandlar dig som ett troll när du själv kommer med uttalanden som ”De ständiga och osakliga angreppen på Cecilia Malmström och Beatrice Ask…” i en allt annat än saklig kommentar som syftar till at utmåla Christians detaljerade utfrågning av Malmström som ”tjat”. Och det är inte första gången jag sett dig skriva den slags kommentarer.

  Det är väl hellre så att man skulle tvingas anstränga sig hårt för att komma med osaklig kritik till Malmström och Ask, eftersom det finns så många konkreta saker att angripa. Som till exempel att efterlysa belägg för deras påståenden.

  Kommentar av openconcepts — 25 juni 2010 @ 10:35

 35. @ nejtillpirater

  ”Christian Engströms eviga tjat om Cecilia Malmströms utmärkta förslag liknar också något ur ”På minuten” med skillnaden att hans ständiga upprepningar skulle ha gjort att han förlorat spelet för länge sedan. Ja just det, det stämmer ju faktiskt även i verkligheten.”

  Så du anser alltså att det är ett utmärkt förslag att införa censur i ett demokratiskt samhälle? Ett trubbigt verktyg som skapar mer problem än vad det löser? Och som i slutändan riskerar att underminera våra demokratiska fundament och mänskliga rättigheter? Till vilken nytta? För att införa ett system som bevisligen är lätt att kringgå, och som redan har utnyttjats i andra syften?

  ”De ständiga och osakliga angreppen på Cecilia Malmström och Beatrice Ask verkar vara de sista halmstrån som Piratpartiet klamrar sig fast vid. Men det blir mer och mer krampaktigt och till slut kommer man att tappa greppet och ingen kommer att sakna Piratpartiet eftersom essensen av deras frågor ingår i den helhetspolitik som icke enfrågepartier i regeringen och EU ändå alltid driver och måste driva. Varje gång man går in på Engströms eller Falkvinges bloggar så kan man konstatera att det fortfarande är hack i skivan och man undrar varför ingen byter ut den mot en felfri skiva med annat innehåll.”

  Vilka osakliga angrepp pratar du om? Engström t.ex. är oerhört saklig i sin kritik, så är också de flesta andra. Piratpartiet behöver heller inte klamra sig fast vid halmstrån i stil med vissa av de argument som används för att rättfärdiga införandet av censur i västvärlden. Information finns fritt tillgängligt hur dessa system kan kringgås, hur de missbrukas, och vilka överordnade rättigheter som står på spel. Det verkar vara väldigt få som vill ta den debatten med Piratpartiet. Sedan handlar det heller inte om att det finns andra partier som driver dessa frågor, utan om hur de driver dom.

  Kommentar av kras — 25 juni 2010 @ 12:39

 36. @nejtillpirater, även jag får sälla mig till dom som i det här fallet inte anser att det är ett troll som diskuteras. Säga vad man vill men jag hade under ett par dagar en rätt intensiv debatt med nejtillpirater på hans egen blogg och även om han var/är envis som en blå gris och vägrar inse att/när han har fel *S*, så hålls tonen korrekt och personangreppen är minimerade. Dessutom har jag aldrig blivit blockad eller borttagen från kommentarerna heller så några typiska trollbeteenden finns heller inte.

  Jag tror tvärtom att PP kan lära sig en del om vilka motargument som antipiraterna har och använder. Med den kunskapen så kan man sedan helt enkelt ta fram de bästa egna argumenten mot dessa.

  Kommentar av Michael Gajditza — 25 juni 2010 @ 16:26

 37. @Love

  Cecilia: ”Kommissionen är beroende av uppgifter från yrkesutövare, polismyndigheter och telefonjourer samt allmänt tillgängliga uppgifter för att bedöma effektiviteten hos förfarandena för att upptäcka och ta bort skadligt innehåll.

  Att döma av dessa uppgifter är insatserna för att upptäcka och ta bort skadligt innehåll inte alltid tillräckligt effektiva, särskilt när materialet tycks vara publicerat utanför EU”

  Love: ”Vill dessutom, med anledningar av pwq:s kommentar härovan, passa på att inflika att den definition av barnpornografi Cecilia Malmström föreslår inte täcker in manga.”

  Uppgifterna som säger att insatserna inte är tillräckligt effektiva baserar sig på en definition som inkluderar manga (t.ex. RPS). Dvs Cecilia använder sig av en definiton som inkluderar manga.

  Är förslaget att inte täcka manga en bluff, eller är Cecilia omedveten om vilken definition hon de facto använder?

  Kommentar av pwq — 25 juni 2010 @ 18:16

 38. Mata ej trollen! Känner man att någon trollar så är det bästa att inte besvara. Det har också fördelen att debatten förs kring det som var huvudämnet – i detta fallet Cecilia Malmströms svar på en skriftlig fråga ställd av MEP Engström.

  Det svaret visar att Cecilia Malmström inte har någon grund för de uttalande hon gjorde i en debatt i Sveriges Radio med just Engström. Som minister kan man få vara enfaldig och dum, men på ej politiskt tillsatta kommissionärer, som har anförtrotts exklusiv förslagsrätt i EU, kanske man borde ställa krav på att de har saklig grund för sina förslag.

  I vilket fall förefaller det lämpligt att inte lita på vad Cecilia Malmström säger.

  Värt att notera är att Malmström bollar frågan om huruvida USA och Ukraina lever upp till sina internationella åtaganden rörande IT-brott till medlemsländerna. Jag uppmanar därför utrikesminister Carl Bildt (M) att skicka en skarp protest till USA och Ukraina för deras, enligt Malmström, underlåtenhet att bekämpa barnporr.

  Det kan åtminstone inte bli tal om något TFTP-avtal förrän USA har fixat problemet med barnporrservrar som poppar upp som svampar ur jorden.

  Kommentar av Johan Tjäder — 25 juni 2010 @ 21:34

 39. Jag vill införa blockering av Cecilia Malmström.

  Kommentar av Rick — 25 juni 2010 @ 23:25

 40. @nejtillpirater i #28: Ett helt inlägg utan något som helst argument eller sakligt påstående, bemötande av kritik eller ja, något som helst värde. Gör om, gör rätt. Gnällande != argumentation.

  Kommentar av Peter — 26 juni 2010 @ 1:22

 41. Jag får väl erkänna att min trolldefininition kanske var för liberal.

  Kommentar av openconcepts — 26 juni 2010 @ 17:30

 42. @nejtillpirater

  Att du är kritisk till pirater är din egen åsikt och den får du gärna ha. När du loggar in och trollar sönder ett forum med tio olika alias från samma ip så är du ett troll. Svårare än så är det inte.

  Cecilia Malmströms förslag är ur rent praktisk synvinkel vansinne. Även om ingen ändamålsglidning sker (den har redan börjat, btw) så ger förslaget absoult noll i potentiella resultat – men kostar samhället resurser som kunde ha använts till reéll bekämpning för barnporr. Cecilia är helt enkelt en av pedofilernas bästa allierade ur rent praktisk synvinkel.
  Vad gäller Ask så borde en normal tioåring kunna klura ut att det är ett dåligt tecken när justitieministerns samtliga förslag sågas av lagrådet som oförenliga med rättspraxis och grundlag. Men du kanske tycker att det är en bra idé att en minister är totalt inkompetent?

  Man kan inte ta dig på allvar, Urban – säger en piratpartist att vatten är vått så slår du knut på dig själv i din iver att säga att ”Nej, vatten är torrt!”.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 27 juni 2010 @ 12:12

 43. Love say: ”However, the studies note that pages containing child pornography available on the Internet and that in many cases is obvious unacceptably long.”

  And have you done any research to indicate why this is the case?
  Have you done research to identify the barriers to to having the sites taken down more quickly?
  Have you done research to indicate if the growing speed that the site move and the growing use of hacked sites will make blocking entirely redundant?
  Have you done any research as to why the Commission’s and Member States’ efforts to have sites removed at source have been such a lamentable failure?

  The answer to all of these questions is ”no” – indicating how lamentably poor the Commission’s preparatory work was on this topic. If you are going to foist bad policies on us, at least do your homework first, please.

  Kommentar av joe — 28 juni 2010 @ 12:04


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: