Christian Engström, Pirat

10 mars 2010

ACTA – ”The parliament is not a door mat”

Filed under: ACTA,English,informationspolitik — Christian Engström @ 11:03

My speech on ACTA in plenary

I got 90 seconds of speaking time in the ACTA debate in the European Parliament yesterday.

You can watch the clip on YouTube.

This is what I said:

First of all, I would like to congratulate the Commission on having achieved what EU leaders have been talking about for decades.

They have actually managed to get ordinary citizens interested in EU politics. ACTA is an issue that people on the net really care about.

But having said that, I still feel I must criticize the method the Commission has used.

The reason so many citizens are following the ACTA issue is because they are furious.

They are furious at proposals to limit their freedom on the net and invade their privacy, just because some big companies asked for it.

They are furious because they see their fundamental civil liberties balanced against industry interests, and coming up short.

They are furious at the complete lack of transparency.

This is not how it should be done in a democracy.

Tomorrow we will be voting on a resolution that calls on the Commission to live up to the Treaty, and to put all ACTA papers on the table.

I hope the resolution will be adopted by an overwhelming majority.

The right to privacy, to information freedom, and to a fair and proper trial are the cornerstones of a free and open society.

Tomorrow we will show that this is a parliament that is prepared to stand up for those rights in the information age.

We will demand the information that is both our right and our duty as elected representatives, and we will respectfully remind the Commission that this is a parliament, not a door mat.

The vote in the European parliament on the ACTA resolution will take place today around noon.

…………

Previous articles on ACTA

Andra bloggar om: , , ,

Annonser

14 kommentarer

 1. A speech suitable for a movie 😉
  ”You want the truth? YOU CAN’T HANDLE THE TRUTH!”

  It’s good to see that there is some drama and daring speeches in todays politics.

  Kommentar av Johan — 10 mars 2010 @ 11:29

 2. Bara en stilla undran.

  En översättning av texten till svenska – språket för alla som har lite svårt med engelska.
  Härligt att det går framåt med teknologi. Det är numera möjligt att närvara i stort sett över hela vår planet.
  Tack vare INTERNET.

  PS: Vi får väl hoppas på det bästa i denna omröstning.
  DS: Håller tummarna.

  Detta är vad jag sade:
  Först av allt vill jag gratulera kommissionen till att ha uppnått vad EU: s ledare har talat om i årtionden.
  De har faktiskt lyckats få vanliga medborgare intresserade av EU-politiken. ACTA är en fråga som människor på nätet verkligen bryr sig om.
  Men efter att ha sagt det känner jag att jag måste kritisera den metod som kommissionen har använt.
  Anledningen till att så många medborgare följer ACTA ärendet (problemet) är att de är förbannade.
  De är förbannade på förslagen om att begränsa deras frihet på nätet som inkräktar i deras privatliv, bara för att några stora företag har bett (förespråkat) om det.
  De är rasande för att de ser sina grundläggande medborgerliga rättigheter vägas mot industrins intressen och kommer till korta (blir överkörda).
  De är förbannade på den totala bristen på öppenhet.
  Detta är inte så som det skall göras i en demokrati. (Så ska det inte vara i en demokrati).
  I morgon kommer vi att rösta om en resolution som uppmanar kommissionen att leva upp till fördraget, och att lägga alla ACTA papper på bordet.
  Jag hoppas att resolutionen kommer att antas av en överväldigande majoritet.
  Rätten till privatliv, frihet till information och till en rättvis och korrekt rättegång är hörnstenar i ett fritt och öppet samhälle.
  I morgon kommer vi att visa att detta är ett parlament som är berett att stå upp för dessa rättigheter i dagens informationssamhälle.
  Vi kommer att kräva den information som är både vår rättighet och skyldighet som folkvalda,
  och vi kommer respektfullt påminna kommissionen om att detta är ett parlament, inte en dörr matta.
  Omröstningen i Europaparlamentet om ACTA resolutionen kommer att äga rum runt lunchtid i dag.
  JL.2010.03.10

  Kommentar av Jan — 10 mars 2010 @ 12:03

 3. Ingen bevakning alls i Dagens Pravda (läs Dagens Nyheter) och en artikel i morse i SvD.
  Därefter inget alls. Vad annat kunde man förvänta sig av våra MSM-medier.

  Kommentar av Dennis Nilsson — 10 mars 2010 @ 12:10

 4. Well spoken Christian. We are lucky to have you and your excellent team in Parliament.

  Kommentar av Mollemand — 10 mars 2010 @ 12:22

 5. BRAVO PP

  Kommentar av Mike — 10 mars 2010 @ 12:26

 6. Kort och kärnfullt. Bra formulerat! :-))

  Kommentar av Daniel — 10 mars 2010 @ 12:44

 7. Hårt men inte oproportionerligt 🙂

  Kommentar av stroll — 10 mars 2010 @ 13:13

 8. Bra jobbat Christian. Läste nyss hos HAX om att det antogs med förkrossande majoritet. Skall bli intressant att följa fortsättningen.

  Kommentar av steelneck — 10 mars 2010 @ 13:25

 9. Jäkligt bra tal.

  Jag klappar händerna vid mitt tangentbord.

  Kommentar av David — 11 mars 2010 @ 14:27

 10. […] Mais surtout, la session fut l’occasion pour le parlement de voter avec une écrasante majorité (à 663 voix contre 13) une résolution réclamant plus de transparence dans les négociations du traité international ACTA, qui a pour objectif de lutter contre la contre-façon. Le Traité ACTA est négocié de façon informelle et son contenu reste secret [*]. Le parlement s’est rangé du coté des citoyens (comme ils l’avaient pour l’accord SWIFT) et tape du poing contre la commission [*,*,*,*]. […]

  Pingback av Semaine du 13 Mars « EU Weekly — 13 mars 2010 @ 17:22

 11. […] But the plenary was also an opportunity for the Parliament to overwhelmingly vote (663 against 13) for a resolution asking for more transparency in the negotiations of the international ACTA treaty, which aims at fight counterfeit. The ACTA treaty is negotiated in an informal way and its exact content is kept secret [*]. The Parliament stays on the citizen side as it has done for the SWIFT agreement and stands to the Commission [*,*,*,*]. […]

  Pingback av Week of March 13 « EU Weekly — 14 mars 2010 @ 17:55

 12. […] hos: Christian Engström, HAX, Pirat Pressmeddelande, Nyheter 24, SvD, DN, Liberal och långsint, Daniel Holm,  Svensk […]

  Pingback av Pirater sätter krokben för ACTA » gothbarbie's blog — 7 juli 2011 @ 19:56

 13. […] här gick jag och trodde att folkvalda generellt sett var lika mycket inspirerande som dörrmattor? hö […]

  Pingback av Det är lite jävlaranamma i EU-parlamentet iaf! | Alienus Visuals Blog — 29 januari 2012 @ 22:29

 14. […] hos: Christian Engström, HAX, Pirat Pressmeddelande, Nyheter 24, SvD, DN, Liberal och långsint, Daniel Holm,  Svensk […]

  Pingback av Pirater sätter krokben för ACTA | gothbarbie's blog — 23 april 2012 @ 13:17


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: