Christian Engström, Pirat

23 september 2009

Ingen ska få stängas av från internet

Filed under: Bill of Rights,informationspolitik — Christian Engström @ 16:15
Frankrikes president Sarkozy med upphovsrättslobbyist

Frankrikes president Sarkozy med upphovsrättslobbyist

Den franska Hadopi-lagen har nu blivit antagen, rapporterar Dagens Nyheter. Den innebär att personer som film- och skivbolagen anklagar för fildelning kan bli avstängda från nätet efter en summarisk domstolsbehandling.

Jag kommenterar den franska lagen i DN-artikeln:

Christian Engström, svensk EU-parlamentariker för Piratpartiet, konstaterar att beslutet var väntat – men tråkigt.

– Det handlar om att man stänger ute folk från internet. Internet är det absolut viktigaste medium vi har för information i dagens samhälle. Det har aldrig tidigare förekommit att man som straff stängt av någon från telefon, tidningar, banken, att skicka brev.

– Det ska man heller inte få göra.

Det är inte en rimlig påföljd att bli avstängd från internet, vare sig det är staten som gör det genom myndighetsingripande, eller internetleverantörerna som gör det genom att skriva avtal som ger dem den rätten. Att hänvisa till den allmänna principen om avtalsfrihet räcker inte.

Det finns massor av områden där samhället har valt att göra inskränkningar i avtalsfriheten för att säkerställa att medborgarna har tillgång till grundläggande infrastruktur. De inskränkningarna är nödvändiga för att förhindra att privata företag stänger ute människor från samhället.

El, vatten, avlopp får man inte bli avstängd från hur som helst, och leverantören av el/vatten/avlopp får inte skriva avtal som ser ut hur som helst.

Lite mer närliggande exempel:

Om jag använder posten för att skicka hotelsebrev och/eller rasistisk propaganda kan jag bli straffad för själva breven, men jag kan inte bli avstängd från att få skicka eller ta emot brev.

Om jag ägnar hela nätterna åt att ringa obscena telefonsamtal kan jag bli straffad för det, men jag kan inte bli avstängd från rätten att få ha ett telefonabonnemang.

Om jag kör runt en massa tjuvgods på vägarna kan jag bli straffad för häleri, men jag kan inte bli förbjuden att använda vägnätet i framtiden.

Att stänga av någon från internet är inte en rimlig åtgärd i dagens samhälle, alldeles oberoende av vilka brott man kan tänkas ha begått. Är det tillräckligt allvarliga brott ska man hamna i fängelse. Är man på fri fot ska man ha rätt att använda post, telefon, vägnät och internet.

De här principerna har vi tillämpat i flera hundra år, sedan vi började ha den här typen av gemensam infrastruktur. De måste fortsätta gälla även på internet.

…………

Andra bloggar om: , , ,

28 kommentarer

 1. Så sant som det är sagt.

  Kommentar av Olofb — 23 september 2009 @ 16:42

 2. Bra formulerat! Texten som börjar ”Det är inte en rimlig påföljd…” borde översättas till engelska och bli obligatorisk läsning för de andra MEParna i tredjebehandlingen.

  Kommentar av Tino — 23 september 2009 @ 17:12

 3. Öh, och jag som just skrev om det apropå 138:an (http://calandrella.wordpress.com/2009/09/23/138an-kranker-en-mansklig-rattighet-se-the-age-of-stupid/), och i detta e-mail till dig:

  ”Hej Christian (eller Erik, eller HAX, beroende på vem som läser Christians e-mail)!
  Tack för ditt hårda arbete för mänskliga och medborgerliga rättigheter i EU-parlamentet.

  Nu, när du ingår i gruppen, EU-parlamentariker som skall förlika i Telekompaketet, ber jag dig att inte godta 138:an. 138:an är bra för rättssäkerheten, javisst är den det, men då den faktiskt tillåter Internetavstängning (med föregående domstolsbeslut) tillåter den även kränkning av yttrandefriheten; enligt FN:s deklaration över universella mänskliga rättigheter är det nämligen en mänsklig rättighet att (artikel 19, min fetning): ”utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”. Eftersom Internet förstås är ett uttrycksmedel, är det en mänsklig rättighet att kommunicera via Internet. Avstängning från Internet är därmed en kränkning av yttrandefriheten, en mänsklig rättighet. Vidare resonemang finns i ett blogginlägg.

  Snälla, Christian, acceptera inte möjligheten för EU:s medlemsländer att kränka deras medborgares mänskliga rättighet till yttrandefrihet! Och återigen, keep up the good work, ni EU-pirater!

  Vänligen,
  Calandrella (blogg)”

  Kärnan är alltså att yttrandefriheten kränks om staten ingriper i någons Internetanslutning, då Internet är ett uttrycksmedel och det enligt FN:s deklaration är en mänsklig rättighet att yttra sig i alla uttrycksmedel.

  Kommentar av calandrella — 23 september 2009 @ 17:14

 4. @calandrella: Kommenterat här: https://christianengstrom.wordpress.com/2009/09/22/tanker-hokmark-svika-138an/#comment-9566

  Kommentar av PMyran — 23 september 2009 @ 17:59

 5. ”El, vatten, avlopp får man inte bli avstängd från hur som helst, och leverantören av el/vatten/avlopp får inte skriva avtal som ser ut hur som helst.”

  Fast det är väl å andra sidan inte frågor som vi brukar reglera på EU-nivå (eller har jag fel?), så jag vet inte om det är helt jämförbart.
  Min poäng är att vi i de flesta fall inte behöver någon speciell reglering så länge ISP:er tillåts agera utifrån sitt ekonomiska egenintresse. Givetvis under förutsättning att de inte visar tecken på att alliera sig alltför starkt med särintressen, men jag har inte sett några tecken på att de kopplingarna skulle vara så starka ännu att det skulle leda till avstängning.

  Kommentar av Tor — 23 september 2009 @ 18:36

 6. @Calandrella,

  Det är inte tillägg 138 som öppnar för att länder (eventuellt) kan lagstifta om avstängning från internet, utan formuleringar på andra ställen i paketet. 138:an är tänkt att mildra de skrivningarna genom att åtminstone kräva domstolsutslag innan det får ske.

  Man kan heller inte säga att telekompaketet kränker mänskliga rättigheter i sig. Det säger uttryckligen att det varken ”kräver eller förbjuder” att användare stängs av. Men att möjligheten överhuvudtaget nämns är ett steg i fel riktning.

  Det bästa vore om vi kan få en majoritet i parlamentets delegation om att rensa ut alla försåtliga formuleringar, och helst också få in ett starkare skydd för de mänskliga rättigheterna i form av ett (möjligen modifierat) tillägg 166. Men går det inte ska vi åtminstone se till att försvara tillägg 138.

  Under alla omständigheter, vad som än händer med telekompaketet, bör vi i vart fall gå vidare efteråt och pressa på för ett direktiv som uttryckligen påminner om att Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (som är bindande för alla medlemsstater) ska gälla även på internet.

  Skydda nätintegriteten i EU-lag skrev jag före valet i juni. Så tycker jag fortfarande. Men just nu står striden om huruvida åtminstone tillägg 138 ska få vara kvar i telekompaketet i någon meninsfull formulering. Den striden ska vi ta.

  Även om det kommer komma andra strider senare har vi ingen anledning att lämna walk över till mörkmännen i det slag som råkar stå just nu.

  Kommentar av Christian Engström — 23 september 2009 @ 19:37

 7. Jag undrar om du har rätt om det där med obscena telefonsamtal. Jag hittade detta på Internet: ”Telefonbolagen har sedan länge självmant sagt upp abonnenter som missbrukar anslutningen, till exempel den som ägnar sig åt hets mot folkgrupp, bedrägeri eller telefonterror.” http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=7887

  Dessutom blir man förstås avstängd om man inte betalar räkningen.

  Kommentar av ctail — 23 september 2009 @ 20:01

 8. Ta gärna fajten kring principen, men kolla så att tillägget håller juridiskt.

  Man måste ändå notera att när det gäller straffrätt så har samhället visst rätten att stänga av någon från fritt användande av vanliga kommunikationsmöjligheter. Det kallas för fängelse.

  Man måste betänka möjligheten att fängelse blir mer vanligt om alternativa straff diskvalificeras.

  Sen måste man ändå fundera över hur

  Kommentar av Johan Tjäder — 23 september 2009 @ 20:34

 9. Sen måste man ände fundera över hur HADOPI-lagens summariska rättegångar – en tydligt utpekad del av straffrätten av franska författningsrådet – kan vara förenligt med vanliga mänskliga rättigheter om rätten till domstolsprövning. Man kan åtminstone kräva att en dylik process åtminstone måste vara av samma grad som en häktningsförhandling.

  Kommentar av Johan Tjäder — 23 september 2009 @ 20:36

 10. @ctail:

  Världen är full av småpåvar som själva påtar sig ”polisiära” befogenheter. Man ser dem på massor av discotek där någon muskelknutte oombedd leker beskyddare (eventuellt för att kanske dra på sig någon gunst från ”offret”). Jag syftar inte på anställd personal.

  Jag läser i de nya förändrade villkor som ”Comhem” nu består sina abonnenter med, avsnitt C2 sidan 6:

  C2.1 Kunden förbinder sig att vid användningen av Bredbandstjänsten följa vad som stadgas i lag. Kunden får t ex inte använda Bredbandstjänsten för att sprida information som kan antas utgöra barnpornografibrott, förtal eller hets mot folkgrupp eller använda Bredbandstjänsten för datadelning via Internet i strid med lag.

  Man får lust att gäspande utbrista ett stort JASÅ? Eller ett ”Up yours!”

  Ett mer passande svar skulle kunna vara att verkställande direktören för ComHem ombeds respektera att försäljning av narkotika inte är tillåten!; Sex med minderårig får inte ske på Comhems kontor inte ens av direktören eller annan personal där! Fattar ni det? (Och inte ett ord om att de avser att respektera detta finns i villkoren – upprörande!)

  Situationen påminner lite om det där ”hyschandet” som ibland förekommer på biografer: Alla ”hyschar” varandra och sist ”hysch” vinner (alla utom den sista ”hyscharen” var förövarna…)

  Det finns säkert telefonbolag som självmant gör både det ena och det andra. Det ska visst vara poppis att kåkfararna bestraffar andra brottslingar också. Både kåkfararna och telebolagen mår väl bättre då och känner sig oskyldigare så…

  Kommentar av Hans J — 23 september 2009 @ 21:17

 11. Ja, jag glömde visst att själv påpeka den viktiga skillnaden mellan telefonbolagens avstängning på eget initiativ och att instifta en lag om avstängning. För mig är det en viktig skillnad: jag förväntar mig att bli trampad på av företag om det ligger i deras vinstintresse, men då förväntar jag mig också erforderligt skydd av staten när företagen går för långt.

  Kommentar av ctail — 23 september 2009 @ 21:24

 12. Kommunikationsförbud som påföljd för brott innehåller ett påtagligt mått av frihetsberövande, precis som fängelse eller (något mildare) fotboja med anmälningsplikt. Problemet med det är att den politiska majoriteten vägrar inse straffets allvarsgrad och därmed vilka brott det skall ställas i relation till. Om brottet inte anses allvarligt nog för att motivera fotboja, då bör det inte heller leda till förbud mot att tala i telefon (jag placerar alltså dessa straff i ungefär samma härad).

  Jag vill hur som helst bestämt invända mot den ihållande sammanblandningen av olika slags ”avstängning” i en och samma paragraf. Det är olika rättsområden (straffrätt respektive civilrätt) och olika tyngd i ordet (myndighetsorder respektive uppsägning av avtal). Texten i själva 138:an säger inte uttryckligen vad det handlar om, men de populära motiveringarna till den anspelar gärna på HADOPI. Samtidigt handlar telekompaketet i övrigt om konsumentfrågor, vilka utgör en del av avtalsrätten och därmed civilrätt.

  Jag säger inte nej till att man använder 138:an för att fästa uppmärksamheten på de andra skrivningar i direktivförslaget som luktar rättsosäkerhet, men diskussionen verkar inte handla om dessa, utan 138:an har blivit ett mål i sig. Det tycker jag är oroande, för om förslaget blir till lag har man än mer befäst också de kvarvarande skrivningar vi vänder oss mot. Sedan skall nationell lag skrivas med utgångspunkt i det här direktivet. Kommer de nationella lagstiftarna att kunna skilja de olika rättsfrågorna åt utan att bryta mot direktivet?

  Det skulle vara lärorikt att studera de äldre direktiv som innehåller likartade otydligheter, och se vilka rättsliga konsekvenser dessa har fått i praktiken. Själv tänker jag på personuppgiftsdirektivet från 1995 och den därpå följande debatten om PUL och yttrandefriheten som vi har haft i Sverige. Det finns förmodligen fler direktiv att gräva i, om man bara hade tid. Även om det kanske är stört omöjligt att ändra i gamla direktiv, så är det direkt dumdristigt att lägga dem till handlingarna utan att ta reda på varför det blev som det blev – ungefär som att aldrig tillkalla en haverikommission för att utreda orsaken till någon flygolycka, utan fortsätta att tillverka flygplan enligt de kunskaper som förelåg redan före olyckan, med nya olyckor som följd.

  Vad gäller ett i sig motiverat skydd för just upprätthållna telekommunikationstjänster också i händelse av tvister med teleoperatörerna, så framgår det inte av 138:an att det är detta som är avsikten; motiveringen antyds på bloggar och i debattartiklar, men jag vet inte om den kommer fram i förhandlingarna på politisk nivå. Jag tror det är viktigt att vara konkret; det räcker inte att förklara Internet såsom varandes en ”mänsklig rättighet” och med pedagogiskt våld försöka banka in detta i motståndarnas huvuden. Det finns redan idag regler på nationell nivå till skydd för enskildas möjligheter att kontakta samhällsviktiga tjänster i nödsituationer; se efter var i telekompaketet dessa hör hemma (om de nu alls gör det) och bygg vidare på dem i stället för att försöka skapa nya regleringar som tidigare inte existerat.

  Var är juristerna i denna debatt? Är de medvetna om frågan, och står de till vårt förfogande, eller ägnar de sig åt helt andra saker? Enstaka parlamentsledamöter är själva jurister till yrket, men de utgör knappast någon dominerande röst i församlingen. I den mån de inte återfinns i parlamentet får man söka deras råd på annat håll. Det är ändå jurister som i slutändan skall tillämpa det politikerna kommit överens om; de förtjänar att få lagtext som de själva kan förstå innebörden av. ”Han talar med bönder på bönders språk, och med de lärde på latin.”

  Kommentar av Anders Andersson — 23 september 2009 @ 21:26

 13. Svar till Ctail

  Det är en skillnad mellan telefonbolagens avstängning och HADOPI. Telefonbolagen tar sig rätten att avsluta ditt telefonabonnemang, och kanske svartlista dig så att du inte kan öppna ett nytt abonnemang hos dem igen, om du använder den tjänst de tillhandahåller för att bryta mot lagen.
  HADOPI, å andra sidan, tar sig friheten att hindra dig från att öppna ett internetabonnemang alls, hos någon ISP, ifall du har blivit misstänkt för fildelning eller andra brott via internet. Det är väldigt mycket grövre, med andra ord

  Kommentar av Hellspawned — 23 september 2009 @ 22:42

 14. Snälla Christian, se till att fransmännen snarast lär sig att använda en VPN!!!

  Kommentar av H — 23 september 2009 @ 22:53

 15. Ja, Christian, det är bara att instämma.

  Kommentar av Lars_Erick — 24 september 2009 @ 7:09

 16. Självklart skall man kunna stängas av från något man missbrukar.

  Körkort dras in för den som utför grova trafikförseeleser. Inte alls konstigt!

  Kommentar av Pellegrino — 24 september 2009 @ 8:00

 17. Pellegrino har inte fattat. Man kan fortfarande köra moped, promenera, cykla eller åka buss utan körkort. Jobbar han på Hadopi?

  Kommentar av Vansterwiki — 24 september 2009 @ 8:43

 18. Censurera inte orsaken till varför det finns problem. Filmen Obama Deception handlar inte om Obama, utan agendan bakom som även berör Europa och dess förvandling till en övervakningsstat.

  The Obama Deception HQ Full length version

  Kommentar av Anonym — 24 september 2009 @ 11:10

 19. Pellegrino:
  Nja, körkort dras bara in om du fälls för grova trafikförseeleser i domstol, inte bara för att någon anklagar dig för grova trafikföreteelser.
  Striden här handlar alltså om att det inte ska gå att straffa någon endast för att han/hon är anklagad. Du vill nog inte heller bli av med körkortet endast för att jag anklagar dig för grova trafikföreteelser.

  Kommentar av none — 24 september 2009 @ 12:05

 20. Christian håller helt med dig. Men dom exempel du tar upp, kanske inte är så självklara i framtiden… Du kommer kunna bli avstängd från att använda posten, telefon, och kollektiva färdmedel, däremot är det svårare att stänga av dig från att anväda vägnätet men det kommer nog fungera på något sätt i framtiden…

  Kommentar av Anders S — 24 september 2009 @ 17:37

 21. Antingen tillämpar man omvänd bevisbörda eller också gör man det inte.

  Bara att välja vilken typ av samhälle vi vill ha.

  Kommentar av Dennis Nilsson — 24 september 2009 @ 22:57

 22. Angående Vatten tillgång är det som så att kommun och VA nämnder visst får stänga av dig från vatten tillgång, inte hur som helst, men å andra sidan stänger dom inte av internet tillgången heller ”hur som helst” sen att det är åt skogen och idiotisk lag som jag inte står bakom är en annan sak, men angående vatten är det följande som gäller.

  Staten har huvud ansvaret att se till att medborgarna får tillgång till vatten, för överlevnadsbehov, dvs så pass mycket att du inte törstar ihjäl, mer än så är dom inte skylldiga att ge dig, utan du måste se till på egen hand att införskaffa vatten, genom egen brunn eller PET flaskor med Loka från butiken.

  Jag jobbar inom VA branschen, som säljare av läcksöknings utrustningar och har varit med om flertalet tillfällen där vattnet har stängts av till fastigheter, det kan ske utan rättsliga påföljder, utan domstols prövningar eller annat efterspel om 1 av följande inträffar:

  1: Underhållsarbete (detta är kanske naturligt, men listar den ändå, för kommun / vattenverk har ingen DIREKT skylldighet att ge dig vatten under denna tidsperiod, dock har flesta kommuner tankbilar med vatten)
  2: Du inte betalar vattenräkningen (Igen inget konstigt kanske, samma sak händer ju om du inte betalar Internet leverantören)
  3: Du har läckage på din servis ledning som du inte reparerar efter flertalet påpekningar från kommunen
  4: Du har mixtrat och / eller pumpar in olagliga ämnen i vattensystemet (detta gäller faktiskt avlopp med, om du dumpar otillåtet avfall i ditt avlopp och det uppdagas blir du bötfälld, kan dras paralleller med olaglig fildelning i informationsflödet ;))

  Kommunen erbjuder en tjänst med vatten och avlopp, den är reglerad, självfallet, och att stänga av vatten hur som är naturligtvis inte nått dom får göra. Men saken är den att i verkligheten är det upp till dig att skaffa vatten, antingen genom den offentliga kommunala distributionen genom anslutning till vattenledningsnätet, eller genom egen brunn eller liknande, kommunen har ingen SKYLLDIGHET att förse dig med vatten.

  Sen att kommunerna i allmänhet inte stänger av vatten förrän det gått väldigt långt in på nån av punkterna listade är en annan sak, lagmässigt är det så här det ligger till, så din jämnförelse med vatten ledningarna i kommunala system håller inte, för den styrker HADOPI lagen mer än den skälper.

  Lagmässigt som sagt ska staten se till att du får vatten för dagen, det står dock inte hur, dom kan lika bra peka på ICA butiken på hörnet…


  Lag (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar

  Avstängning av vattentillförsel

  30 § Försummar fastighetsägare att betala avgift som avses i denna lag eller att i annat hänseende iakttaga vad som åligger honom och är försummelsen väsentlig får huvudmannen stänga av vattentillförseln till fastigheten, om han ej genom anmaning har kunnat åstadkomma rättelse och avstängning kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppkommer. Kostnad för avstängningsåtgärd får påföras fastighetsägaren. Lag (1998:820).

  Detta sker UTAN domstol.

  Kommentar av Tigger — 25 september 2009 @ 6:54

 23. Moderniserat fängelse tycker jag det låter som. Precis som kritiken var mot ”Bush junior” som president hur han gjorde det bättre för rika kompisar och sina vänner som äger olje-källor har Franska regeringen nu även gått film och musik produktionsbolagens ärende.

  Kommentar av Nicklas Larenholtz — 25 september 2009 @ 10:11

 24. Jo men vad säger detta om Frankrike och våra utsikter att klara oss undan MAFIAA:n? Tidigare sa franska parlamentet att lagen stred mot grundlagen; och nu?

  Kommentar av Rick — 25 september 2009 @ 15:01

 25. Hm, det där med comhem var intressant

  jag sade just upp ett mobilt bredbandsabonnemang hos telia efter att ha fått meddelande om nya villkor från 2010:

  5.7 Telia har rätt att av upphovsrättsliga skäl eller på begäran av
  programbolag eller annan rättighetsinnehavare begränsa de tekniska
  möjligheterna för Kunden att via Tjänsten kopiera eller på annat sätt
  hantera distribuerat material.

  Vid förfrågan i telebutik sa expediten efter att ha ringt tele 2 att de inte tänkte leka polis på sina nät. Jag har funderat på att rota lite i allt detta och göra en artikel nånstans men har väldigt dåligt med tid – finns någon annan som vill ta tag i saken? Alltså först gå igenom alla (många) leverantörers senaste och tilltänkta villkor, intervjua deras ansvariga om saken och skriva ihop något………………………eller åtminstone bidra till detta?

  För övrigt så är det intressant med alla dessa exempel på att folk kan stängas av från infrastruktur på andra områden. Vi borde kanske se över alla dessa och föreslå generella ändringar – rätten till infrastruktur. – Endast när annan person hotas skadas till liv och lem borde man kunna tillfälligt avstänga någon som straff, efter juridiskt ingripande.

  Kommentar av anders erk — 25 september 2009 @ 16:48

 26. Det är klart att teleoperatörerna försöker friskriva sig. Tror knappast att någon av dem skulle överväga att faktiskt agera om inte de blev tvingade. Men när de blir de så har de avtalsvillkor att luta sig emot.

  Lite liknar det plattläggningsparagrafen, om någon kommer ihåg den.

  Kommentar av Johan Tjäder — 25 september 2009 @ 18:41

 27. […] Engström, vår Europaparlamentariker, intervjuas i DN om domen och bloggar också. Han konstaterar helt krasst, att ingen ska få stängas av från Internet över huvud taget, vare […]

  Pingback av Rick Falkvinge (PP) » Näträttigheter angrips överallt — 27 september 2009 @ 13:34

 28. Passa på! http://bit.ly/dearlily

  Kommentar av Rick — 27 september 2009 @ 13:39


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: