Christian Engström, Pirat

18 augusti 2009

Nät och samtal onsdag 19 augusti

Filed under: delad kultur — Christian Engström @ 12:54
Onsdag 19 augusti 13.00

Onsdag 19 augusti 13.00

Juliagruppen anordnar seminariet Nät & Samtal onsdagen den 19 augusti klockan 13-19 på Tekniska Museet i Stockholm. Så här skriver de i inbjudan:

Välkommen till ”Nät och samtal”!

Vi vill bjuda in er till det första seminariet i seminarieserien “Nät och samtal”, den 19:e augusti klockan 13:00-19:00, på Tekniska museet i Stockholm.

”Nät och samtal” kommer att behandla internets framtida utveckling utifrån en vision om ett öppet, användardrivet och decentraliserat nät, och är tänkt att fungera som en länk mellan gräsrötter, akademiker, politiker och näringsliv.

Seminariet är uppdelat i två paneldiskussioner, en om den nya internetaktivismen och en om internets framtida infrastruktur, där man kan se det förra som ett resultat av det hittills öppna nätet och det senare som en förutsättning för detsamma. Hur kan vi använda det fria nätet i demokratiskt och politiskt arbete och hur bygger och bevarar vi den nödvändiga friheten rent tekniskt?

Bland paneldeltagarna hittar vi Nicklas Lundblad (European Policy Manager på Google), Erik Josefsson (nyanställd handläggare i IT-frågor för Gröna Gruppen i EU-parlamentet) och Jeremie Zimmermann (talesman för den franska nätaktivisterna La Quadrature du Net).

Översikt

13.00 – 14.45 – Paneldebatt: Infrastruktur
Vår dröm är att även framöver ha ett öppet fritt nät. Vad finns det för tekniska och politiska möjligheter och hinder för det? Hur viktig är nätneutraliteten? Finns det skäl för oro? Hur kan vi i såfall möta den oron?

Paneldeltagare: Nicklas Lundblad (medlem i regeringens IT-råd), Jussi Karlgren (docent och koordinator vid SICS), Jonas Bosson (ordförande svenska FFII), Jan-Erik Fiske (nätstrateg).

15.00 – Anförande: Jeremie Zimmermann, La Quadrature du Net
Jeremie Zimmerman är medgrundare och talesperson för det franska initiativet La Quadrature du Net, en väletablerad aktivistgrupp som arbetar med information och aktivism kring nätpolitiska frågor. La Quadrature arbetar med såväl folkbildning som påtryckning i frågor som rör dels lagstiftning och nätneutralitet, men också ekonomisk och social utveckling i en digital tidsålder.

15.15 – 17.00 – Paneldebatt: Nätaktivism
Internet har på ett tidigare oöverträffat sätt bidragit till en realisering av demokratiska ideal. Men hur agerar egentligen nya nätbaserade gräsrotsrörelser och hur är deras relation till beslutsfattare och media? Även tankar kring anonymitet och nätpolitiska verktyg ryms under den här rubriken.

Paneldeltagare: Emma Marie Andersson (vinnare av Stora Bloggpriset 2008, kategori Politik & samhälle), Joakim Jardenberg (internetveteran vid Mindpark.se),  Johanna Nylander (ledarskribent vid Expressen), Erik Josefsson (handläggare för Piratpartiet i Gröna gruppen, Europaparlamentet).

17.00 – 19.00 – Eftersnack

Framtiden kräver möten och samtal. Det är därför att vi träffas, diskuterar och minglar – så att vi får möjlighet att knyta nya kontakter och gå på djupet i frågor vi tillsammans finner intressanta.

Seminariet är öppet för allmänheten, och det finns gott om plats. Vi ser därför gärna att information om “Nät och samtal” sprids och att så många som möjligt kommer. Vår förhoppning är ett fruktbart samtal om nätets framtid. Information kan även hämtas från Tekniska museets hemsida.

Vilka är vi som bjuder in?

Juliagruppen är ett nyformat kluster med förgreningar inom vetenskap, teknik och media.

Det övergripande målet för vår verksamhet är att undersöka och utveckla nya politiska strategier i arbetet för ett fritt internet. Samhället står idag inför stora utmaningar, och en mängd intressenter vill säga sitt om nätets framtid.

“Nät och samtal” syftar till ett internet där öppenhet och transparens fortfarande utgör centrala och vitala delar, och i det arbetet vill Juliagruppen utgöra en positiv influens. Seminariet den 19:e augusti är vårt första steg.

Jag tror att det här kommer bli riktigt spännande, så jag tänker dyka upp. Andra som uppmärksammar seminariet är SvD Ledarbloggen, Opassande, Intensifier, Copyriot, Yo Mstuff, Omg Internets och Omg Internets igen.

Doom4 skriver ett långt inlägg om Sveriges framtidsvisioner inom IT, och uttrycker förhoppningen att representanter från näringsdepartementet dyker upp på seminariet. Det hoppas jag också. Kanske till och med någon minister som vill lagstifta bort friheten på internet. Men hur det än blir med den saken kommer i vart fall alla andra att vara där. 🙂

…………

Andra bloggar om: , ,

Annonser

16 augusti 2009

Ska ministrar stifta lagar?

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 22:25
Åsa Torstensson (C), infrastrukturminister

Åsa Torstensson (C), infrastrukturminister

I en debattartikel om telekompaketet i Sydsvenskan härom dagen, skrev jag så här om beslutsfattandet i EU:

Man kan tycka att det är märkligt att ministrarna och tjänstemännen i rådet kan gå in och peta i vad det folkvalda parlamentet har beslutat. I en parlamentarisk demokrati är det ju parlamentet som har sista ordet när det gäller att stifta lagar, och när det är gjort kan inga ministrar komma med ändringar efteråt. Men EU fungerar annorlunda, och det är inget som går att ändra på kort sikt.

Det här har fått Karl Sigfrid (M) och Staffan Danielsson (C) att undra om jag vill att europaparlamentet ensamt ska ta över all lagstiftningsmakt, på de enskilda medlemsländernas bekostnad. Det tycker jag förstås inte, och det är att lägga in alldeles för mycket betydelse i vad jag skriver att tolka det så.

Det citerade stycket är en beskrivning av hur det ser ut idag, snarare än något färdigt recept på hur det borde vara. EU-parlamentet skiljer sig från ett ”vanligt” parlament, som till exempel den svenska riksdagen, genom att det inte har egen lagstiftningsmakt på det sätt som parlament brukar ha.

Och det är konstigt att ministrar direkt kan gå in och peta i lagar. Så brukar det inte vara. I en parlamentarisk demokrati är det ganska strikt åtskillnad mellan den lagstiftande och den verkställande makten. Där är det det folkvalda parlamentet ensamt som stiftar lagar, medan ministrarna i regeringen ägnar sig åt att styra landet i enlighet med de lagar som parlamentet har bestämt. Så är det inte i EU idag.

Tanken med ministerrådet är att ge medlemsländerna inflytande över EU:s beslut, så att inte EU gradvis breder ut sig och tar makten över fler och fler politikområden, påpekar Karl Sigfrid. Den tanken är förstås god. Han nämner speciellt dragkampen om EU:s budget, där EU förstås vill öka den, men regeringarna i ministerrådet håller emot.

Det är möjligt att ministerrådet fungerar bra just när det gäller budgetfrågan. Där finns det ju en intressekonflikt med tydlig rollfördelning, och det är regeringarna i medlemsländerna som har ansvaret för statsbudgeten, så det är kanske inte orimligt. Men i sakpolitiska frågor, som till exempel telekompaketet, är ministerrådets roll ofta mer tveksam.

Det finns skäl till att man särat på den verkställande makten (ministrarna) och den lagstiftande (riksdagsmännen/parlamentarikerna) i alla moderna demokratier. Dels vill man inte samla all makt på ett ställe. Dels är parlament mycket mer offentliga i sitt arbete än regeringar, vilket är viktigt när det gäller lagstiftning. Och dels har ministrarna så mycket annat att göra med att sköta den dagliga verksamheten att de borde ägna sig åt det i första hand.

De här synpunkterna bortsåg man från när man gav EU den struktur det har idag, och som skulle permanentas med Lissabonfördraget. Därför finns det problem runt ministerrådet, inte minst med öppenheten. Den ansvariga ministern Åsa Torstensson har knappast synts i debatten, när hon å regeringens vägnar driver linjen att det ska vara okay för medlemsstater att stänga av människor från internet utan domstolsprövning. Det är inte rimligt.

Jag har ingen färdig lösning på hur maktdelningen mellan EU och medlemsländerna borde se ut för att fungera bättre än ministerrådet gör idag, och det har inte Piratpartiet heller. Kanske det borde vara ordföranden för det relevanta riksdagsutskottet som representerade Sverige istället för ministrarna? Då skulle det åtminstone vara parlamentariker som ägnade sig åt lagstiftningsarbetet, och man skulle kunna förvänta sig mer öppenhet. Eller kanske någon helt annan lösning. Jag vet inte, som sagt, och inte partiet heller.

Det är precis den typen av frågor som vi borde diskutera inom EU, för att få ordning på det demokratiska underskottet. Men istället är ju tyvärr de allra flesta politiker upptagna med att försöka köra ner Lissabonfördraget i halsen på medborgarna, vare sig de vill eller inte.

Rätt lösning när det gäller de strukturella demokratifrågorna i EU vore att erkänna att Lissabon är dött, och börja om med ett blankt papper. Alla är överens om att det nuvarande systemet inte fungerar längre. Gott, då behöver vi någonting nytt. Men vare sig man kallar det konstitution eller fördrag ska det vara något som Europas medborgare vill ha, och kan tänka sig att rösta ja till i en folkomröstning. Inte något som tvingas på dem trots upprepade nej.

Om Irland röstar nej en gång till kanske vi kan få chansen till en sådan europeisk debatt. Men tills dess lever vi med de regler vi har. Där ingår det att Åsa Tortensson och de andra ministrarna får agera lagstiftare. Det finns det inget att göra åt på kort sikt, vare sig man skulle vilja eller inte.

Det man kan kräva av det svenska ordförandeskapet är att regeringen gör något åt det den kan påverka, nämligen öppenheten. Om ministerrådet väljer att starta en tredjebehandling av telekompaketet, då är det fullständigt rimligt att kräva att de motiverar vart och ett av sina ändringsförslag i offentlig debatt.

Om Åsa Torstensson vill fortsätta slåss mot tillägg 138, då måste hon åtminstone förklara varför hon är så angelägen om att hålla öppet för att stänga av människor från internet utan domstolsprövning. Vi är många som gärna skulle vilja få det förklarat på ett begripligt sätt, samtidigt som vi också vill se mer öppenhet inom EU rent allmänt.

Regeringen har en fantastisk chans att göra någonting positivt av det svenska ordförandeskapet, och sätta ett föredöme i öppenhet. Det ska bli intressant att se om den tar den chansen.

…………

Andra bloggar om: , ,

11 augusti 2009

Om telekompaketet i Sydsvenskan

Filed under: delad kultur,Telecoms Package — Christian Engström @ 9:01
Screenshot-2

Sydsvenskan 11 aug 2009

Jag skriver en debattartikel om telekompaketet i Sydsvenskan idag:

”Dags att göra slut på dolt dubbelspel”

Behandlingen av telekompaketet ger det svenska EU-ordförandeskapet en chans att verka för en öppnare beslutsprocess inom EU. Då skulle samtidigt medborgarna få reda på vad regeringen anser om att stänga av människor från internet.

Läs mer hos Sydsvenskan.

…………

Andra bloggar om: , ,

3 augusti 2009

PP på Al Jazeera hos Riz Khan ikväll

Filed under: delad kultur — Christian Engström @ 15:10
Al Jazeera måndag 3 aug 22.30

Al Jazeera måndag 3 aug 22.30

Ikväll ska jag vara med live hos Riz Khan i Al Jazeeras engelskspråkiga TV-kanal. Så här skriver de:

Is internet file-sharing a basic right or artistic robbery? What is the fairest way to address the financial needs of artists, fans and new media distributors?

Joining the programme to discuss artistic piracy is Christian Engstrom, a member of the EU parliament from Sweden’s Pirate Party, a growing European political power which advocates free use of artistic works online for non-commercial copying, and Richard Gibbs, a long-time Hollywood film and television composer who is organising the ”Day of Sharing” protest in support of artists’ rights.

You can join the conversation. Watch this episode of the Riz Khan show live on Monday, August 3, 2009 at 22.30CET, with repeats on Tuesday at 02.30CET, 07.30CET and 13.30CET.

För den som inte ids läsa mer om min motdebattörs ”Day of Sharing” kan jag berätta att han föreslår att alla ska få stjäla vad de vill i affärer en viss dag, eftersom kopiering är detsamma som stöld etc, etc.

I svenska öron kanske det här låter som ganska primitiva argument, men man måste komma ihåg att den internationella debatten inte har kommit alls lika långt som i Sverige, utan den ligger fortfarande kvar på den här nivån. Så det finns mycket kvar att göra därute i den stora världen.

Hur som helst ska det bli jättekul att få vara med i programmet. Missa inte The Riz Khan Show, Al Jazeera klockan 22.30 ikväll.

Uppdatering: Programmet finns nu på YouTube, del 1 och del 2.

…………

Andra bloggar om: , ,

Piratpartiet på Pride – några bilder

Filed under: allmän politik,bilder — Christian Engström @ 12:18

Piratpartiet deltog som vanligt i Stockholm Pride, som avslutades i helgen. Trevligt, som alltid. Jag gillar verkligen den vänliga och inkluderande stämningen på Pride.

I år var det Anna Troberg som höll i arrangemangen från Piratpartiets sida, och allt funkade mycket bra.

Själv var jag där i fredags, och fick bland annat tillfälle att träffa Unni Drougge, som också var i pirattältet. Här är några bilder.

Piratpartiets tält

Piratpartiets tält

.

Samkväm i tältet

Klara Tovhult och Stefan Flod

Klara Tovhult och Stefan Flod

Tältgrannens roll-up, inte vår :)

Tältgrannens roll-up, inte vår 🙂

…………

Bilderna är fria för publicering, cc0. Fotograf Christian Engström, men det behöver inte anges.

Andra bloggar om: , , ,

« Föregående sida

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: