Christian Engström, Pirat

26 augusti 2009

Lissabonfördraget flyttar makten fel

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 19:01
Cecilia Malmström (FP)

EU-minister Cecilia Malmström (FP)

EU-minister Cecilia Malmström (FP) har skrivit ett inlägg i debatten om Lissabonfördraget och hur EU borde fungera. Det tycker jag är väldigt positivt. Det här är ett viktigt ämne som förtjänar en konstruktiv debatt, och det är roligt att en minister deltar. Andra som debatterat frågan är Karl Sigfrid (M), Staffan Danielsson (C) och Mikael Ståldal (FP).

Cecilia Malmström har uppfattat mig helt rätt i att jag tycker att Europaparlamentets roll bör stärkas och att EU måste bli öppnare. Så långt tycks vi vara överens, vilket förstås gläder mig. Men jag tror att jag bör förtydliga vad det är jag menar på en punkt.

Jag vill stärka Europaparlamentet i förhållande till EU-kommissionen och ministerrådet. Absolut inte på den svenska riksdagens och de andra nationella parlamentens bekostnad. Det är därför jag och Piratpartiet är motståndare till Lissabonfördraget.

Det är sant att Lissabonfördraget innebär en liten förbättring av Europaparlamentets ställning, i och med att fler frågor ska tas enligt det så kallade medbeslutandeförfarandet (codecision procedure). Det är i och för sig bra. I dagsläget finns det en hel massa frågor som avgörs helt på egen hand av det slutna ministerrådet och den icke-valda kommissionen. Så ska inte lagar stiftas i ett demokratiskt samhälle.

Men även medbeslutandeförfarandet innehåller ett alldeles för stort demokratiskt underskott. Upprinnelsen till hela den här diskussionen var att jag kritiserade ministerrådets roll i samband med telekompaketet.

Telekompaketet går redan under medbeslutandeförfarandet enligt dagens regler. Om Lissabonfördraget redan hade blivit antaget skulle det inte ha lett till någon förbättring alls vad gäller telekompaketet. När jag ställer frågan om ministrar själva ska stifta lagar, och kritiserar att makten utövas bakom stängda dörrar, då riktar sig den kritiken både mot dagens EU och ett potentiellt EU enligt Lissabon.

Skillnaden om Lissabonfördraget skulle gå igenom är bara att fler EU-direktiv skulle tas på det här sättet. Själva sättet de tas på skulle vara behäftat med exakt lika stora problem både med och utan Lissabon.

Den stora skillnaden som Lissabonfördraget inför är istället att EU får makten att lägga under sig fler politikområden. Det sker på den svenska riksdagens och de andra nationella parlamentens bekostnad.

Det är helt fel väg för Europa att gå, menar jag. Makten borde istället ligga så nära medborgarna som möjligt. Bara de frågor som verkligen måste hanteras på EU-nivån borde höra hemma där. Med Lissabon går vi istället åt motsatt håll.

Cecilia Malmströms andra försvar för Lissabonfördraget är själva processen för hur det togs fram. Hon skriver:

För det andra är Lissabonfördraget en produkt av just det Engström beskriver: att Europa samlades i ett konvent för att förutsättningslöst diskutera hur EU bör se ut.

Visst, så långt har jag inga invändningar. Det är så man brukar göra när man tar fram nya konstitutioner.

Men hon glömmer den lilla detaljen vad som hände sedan. Frankrike, Nederländerna och Irland röstade NEJ. Men det struntar politikerna fullständigt i. De bara fortsätter köra på som om inget hade hänt.

Det är inte rätt sätt att åtgärda det demokratiska underskottet inom EU. Det går inte att bygga ett demokratiskt system genom att börja med att köra över medborgarna totalt.

Man skulle ha hoppats att även de politiker som är för Lissabonfördraget i sak skulle vara beredda att hålla med om det. Men det är de inte. Fråga inte mig hur de tänker.

…………

Andra bloggar om: , ,

14 kommentarer

 1. Det är väl sådan här som kallas ändamålsglidning? Var det inte sådana här frågor PP helt och hållet skulle hålla sig ifrån, frågor som inte ens kommenterades före valet?

  Intressant. Inte oväntat men intressant att det gick så fort.

  Kommentar av MrArboc — 26 augusti 2009 @ 19:22

 2. Mr Arboc. Om du tittar igen på Piratpartiets partiprogram kan du läsa: ”Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas, och första steget är att förhindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar exempelvis genom Lissabonfördraget som Irland röstade nej till.

  Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

  Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.”

  Piratpartiet har under mycket lång tid varit mycket tydliga med vad det anser om Lissabonfördraget. Främst Engström själv har skrivit och talat om det flera gånger, men det har även en hel del andra också gjort. Trist att du missat det bara.

  Kommentar av Grå — 26 augusti 2009 @ 19:44

 3. @MrArboc
  …eller var det inte precis detta PP har sagt hela tiden. Demokratiunderskottet och hemlighetsmakeriet skall bekämpas och Lissabon är fel…

  Kommentar av Conth — 26 augusti 2009 @ 21:32

 4. Det konvent hon pratar om var folk som alla hade i princip samma åsikter om hur EU bör fungera och var knappast representativt för befolkningen inom EU. det borde tas fram ett antal olika förslag på ”konstiution” för EU dessa olika förslag sedan röstas om vilket EUparlamentet tycker verkar bäst och sedan skall befolkning i varje land få rösta om vad de tycker om den. Detta skulle leda till att det skulle vara så små ändringar som möjligt och trygga parlamentets makt på bekostnad av ministerrådet och komisonen.

  Kommentar av Beholder — 26 augusti 2009 @ 22:37

 5. Christian Engström skriver:

  ”Man skulle ha hoppats att även de politiker som är för Lissabonfördraget i sak skulle vara beredda att hålla med om det. Men det är de inte. Fråga inte mig hur de tänker.”

  @Christian Engström

  Jag vet hur de tänker, de vill ha makt och kontroll över människor, problemet är att det inte är demokratiskt möjligt att övertyga folk om detta utan skrämsel propaganda och lögner. Därav saknas logiska argument för Lissabon förespråkarnas tänkande, när de samtidigt ska försöka framstå som demokrativänner inför väljarna.

  Enda sättet att förstå hur de tänker är att man själv förstår att de har dolda agendor. Visst det är knappast dolt för den som använder sina ögon, men förespråkarna till lissabonfördraget lyckas ändå lura många väljare genom att övertyga dem om att det är demokratiskt. Man säger en sak men gör en annan.

  Få väljare kollar vad en politiker gör, de lyssnar istället bara på vad en politiker säger. Det är helt fel. Man ska bara se vad en politiker gör och se om det stämmer överens med vad de säger, om inte det sker så beror det på att politikern i fråga medvetet ljuger för dig.

  Kommentar av Anonym — 27 augusti 2009 @ 8:34

 6. Lissabonfördraget i sig är odemokratiskt i praktiken, därför har de som vill genomföra lissabonfördraget inga problem med att få det genomfört på ett odemokratiskt sätt, det går hand i hand. Så där har du svaret på hur Lissabonfördragets lakejer tänker.

  Kommentar av Anonym — 27 augusti 2009 @ 8:38

 7. Ännu ett mycket bra och mycket viktigt inlägg av Christian Engström. Bravo! Det folkvalda parlamentets makt måste stärkas och de icke-valda tjänstemännens makt måste minska. Dessutom anser jag att medlemsländerna bör behålla, ja till och med stärka sin makt. Vi måste få stopp på maktförskjutningen mot Bryssel och Strasbourg. Demokrati fungerar bättre ju närmare folket besluten fattas. En maktförskjutning bort från medlemsländerna innebär att demokratin urvattnas.

  Kommentar av Albert — 27 augusti 2009 @ 9:32

 8. För att förstå vad som ligger bakom politikers tänkande angående övervakning så måste man åtminstone ta sig tid att lyssna på Daniel Estulin i 10 minuter. Han pratar om Lissabonfördraget två minuter in i intervjun.

  Kommentar av Anonym — 27 augusti 2009 @ 17:10

 9. […] Malmström | Tags: Christian Engström, EU, Lissabonfördraget, Nicefördraget, Piratpartiet Christian Engström (PP) har svarat på mitt inlägg i diskussion om Lissabonfördraget och hur EU bör fungera. Egentligen är det […]

  Pingback av Lissabonfördraget flyttar makten rätt « Cecilia Malmström, EU-minister (FP) — 28 augusti 2009 @ 10:02

 10. Christian Engström skriver:

  ”Jag vill stärka Europaparlamentet i förhållande till EU-kommissionen och ministerrådet. Absolut inte på den svenska riksdagens och de andra nationella parlamentens bekostnad. Det är därför jag och Piratpartiet är motståndare till Lissabonfördraget.”

  @Christian Engström

  Att Stärka Europaparlamentet i förhållande till EU-kommissionen och ministerrådet innebär, hur du än vrider och vänder på det, att vi får ett starkare Europaparlament. Att stärka Europaparlamentet innebär i sak att Europaparlamentet får större makt och därmed ändras maktbalansen mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten, där Europaparlamentet blivit mäktigare. Om Europa parlamentet blir mäktigare så sker det på det nationella parlamentens bekostnad. Det är enkel matematik.

  Visst den makten blir öppnare och mer demokratisk I Europaparlamentet än nuvarande ordning, men likväl är det en makt som stärker EU på bekostnad av de nationella parlamenten.

  Kommentar av Anonym — 28 augusti 2009 @ 15:45

 11. EU-parlamentets makt förstärks, men det gör också de nationella parlamentens makt igenom att en viss andel av de nationella parlamenten man kan stoppa förslag i ett mycket tidigt skedde än vad dem kan idag igenom att hävda ett förslag strider mot närhetsprincipen.

  För att komma in på det du säger om att EU:s politiker kör över folket. Efter det franska och nederländska nejen gjorde man sig av med det mest federalistiska symbolerna i de som då var ett konstitutionellt fördrag och där utvecklade Lissabonfördraget, samtidigt har man nu försökt att hitta lösningar som gör irländarna kan vara trygga med fördraget. För det är ändå så att EU kan inte leva kvar i status quo vilket även du uttrycket det skeptiskt mot, därför är Lissabon början på en bra lösning på de demokratiska underskottet, även fast underskott förstått fortfarande finns. Ändå så har en viktigt reform med irländarnas nej försvunnit att varje land inte ska ha en kommissionär. För detta är ett hinder mot en fortsatt utvidgning då man inte har oändligt av poster.

  Kommentar av Andreas Froby — 29 augusti 2009 @ 11:03

 12. Var bara tvungen att svara på kommentar #10 (varför kan inte folk hitta på en tillfällig signatur för en viss kommentarstråd om de vill vara anonyma, så man vet om samma anonym skrivit igen?)

  Du gör fel jämförelse, den viktiga maktbalansen är inte mellan parlamenten i sig, utan mellan ländernas självbestämmande och EUs totala makt.

  (Får se om det funkar att länka in en illustration, youtube-klipp gick ju tydligen. Annars finns den här: http://lornelin.se/bilder/maktfordelning eu-nationellt.png)

  I alternativ b får visserligen eu-parlamentet mer makt relativt de nationella parlamenten, men maktbalansen mellan eu och medlemsländerna är oförändrad.
  Det är säkert svårt, men knappast omöjligt om viljan finns, att åstadkomma en sådan förändring.

  Kommentar av Lornelin — 29 augusti 2009 @ 14:00

 13. Ok, html-kod går tydligen inte. Nytt försök med fixat filnamn så kanske den blir klickbar. http://lornelin.se/bilder/maktfordelning_eu-nationellt.png

  Kommentar av Lornelin — 29 augusti 2009 @ 14:02

 14. @Lornelin

  Sluta driv med mig. Dina staplar är ett skämt, din inställning till Lissabonfördraget likaså

  Kommentar av Anonym — 29 augusti 2009 @ 19:31


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: