Christian Engström, Pirat

26 april 2009

Replikskifte om Lissabonfördraget

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 4:00
Irland röstade nej

Irland röstade nej

Piratpartiet säger nej till Lissabonfördraget. Så här skriver vi i vårt principprogram:

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas, och första steget är att förhindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar exempelvis genom Lissabonfördraget som Irland röstade nej till.

Nej till Lissabon, alltså.

Jag fick ett mejl från någon som undrade varför vi är motståndare till Lissabon, och menade att vi borde ändra oss på den punkten. Jag tänkte citera det mejlet med mina svar inbakade (alltså den speciella teknik som åklagare Roswall beskrev så pedagogiskt under rättegången mot The Pirate Bay, för vilket vi är honom evigt tacksamma 😉 )

Någon som var för Lissabonfördraget skrev:

Det behövs en historisk återblick för att förstå finessen med Lissabon-fördraget.

EU är ett levande projekt som inte har någon liknande motsvarighet i historien. Det började 1952 då 6 länder bildade kol och stål unionen och började samarbete inom kol och stål-områdena för att undvika krig. Har man koll på fiendens kol och stål marknader vet man vad de tillverkar och kan då själv slappna av och tillverka andra saker än vapen. Därefter har det rullat på med utökningar inom andra områden och mer och mer politik har blivit inblandat. Bland annat finns Maastricht-fördraget skapade regler för Euron, Nice-fördraget skapade regler för utvidgningen från 15 till 27 länder. Eu-parlamenet har utvecklats från att det var en bisyssla för landsparlamentariker med mycket liten makt till att nu ha eget val med egna parlamentariker och har, inom flertalet området, stor makt.

Det var en ganska bra kortfattad summering av EU:s historia.

Varje fördrag (som namnges efter den stad där det klubbas) är ett tillägg till EU’s regler vilket gör att det nu är en snårskog av massa regler.

Stämmer. Snårskog är det.

Lissabonfördraget är tänkt att ersätta en mängd av dessa fördrag och tydliggöra reglerna.

Nej, det stämmer inte. Konstitutionen var tänkt att tydliggöra reglerna (och införa ett antal förändringar i sak). Att den kallades konstitution innebar att den kunde övertrumfa alla de tidigare avtalen, så då skulle det förhoppningsvis ha lett till en uppsnyggning rent textmässigt (vad man än tyckte om förändringarna i sak).

När konstitutionen avslogs i folkomröstningar bestämde sig Brysselnomenklaturan för att pressa igenom samma förändringar i sak, men att göra det genom ändringar i den gamla snårskogen av regler. Lissabonfördraget är därför helt oläsbart, och förvärrar ytterligare den oreda som redan råder.

Redan det faktum att fördraget är oläsbart är tillräckligt skäl till att säga nej till det. Man ska inte skriva på avtal som man förstår att man inte begriper.

Lissabonfördraget förbättrar också den demokratiska processen då mindre länder får mer att säga till om, att Europa-parlamentet får ännu mer makt på flera områden (jordbruksstödet bla) samt att den möjliggör en vidare utvidgning från EU’s 27 stater som i dagsläget är omöjligt då regelverket endast har regler för 27 stater.

Det påstås det, ja. Det är sant att Lissabon innehåller vissa förbättringar, men det är smärre, närmast kosmetiska, förändringar i det stora hela. Jag har skrivit om varför jag ser dem som marginella i inlägget Ett bra nej för Europa (igen). Det är mina egna erfarenheter som aktivist mot ett EU-direktiv (mjukvarupatent) som ligger till grund för min uppfattning.

Att Piratpartiet säger att det skapar ett ”demokratiskt underskott” känns för mig lite lustigt. EU är en utav världens mest demokratiska organisationer.

Det var det mest absurda påstående jag någonsin har läst. Medlemsländerna är demokratier, men EU är inte en demokrati, vare sig med eller utan Lissabon. Hur gör jag för att rösta på oppositionens presidentkandidat i Europa enligt Lissabon?

Läs
Att utse EU:s president
EU:s demokratiska underskott i praktiken

Summasumarum: För att ett EU med 27 stater ska fungera bra krävs det ett bra regelverk för detta och inte ett lappverk som grundar sig i att 6 stater är medlemmar.

Ja, det stämmer. Det är det enda som alla är överens om, att vi inte kan fortsätta på det nuvarande sättet.

Men det innebär att vi har en fantastisk chans att faktiskt göra EU till en demokrati. Om Lissabonfördraget faller (en gång till), finns det ingen i Bryssel som har någon reservplan. Det har kommissionen tjatat om hela tiden. ”Det finns ingen plan B” är frasen som har upprepats igen och igen.

Så antag att det visar sig under hösten 2010 att Lissabon verkligen är dött. Endera för att Irland har röstat nej en gång till, eller ännu hellre för att vi har lyckats få kommissionen och andra att ta sitt förnuft till fånga och respektera det första irländska nejet. Vad ska vi göra då?

Då uppstår ett window of opportunity för att presentera ett konstruktivt förslag. Den chansen tycker jag vi ska ta. Då finns det möjlighet att presentera en plan för hur vi ska göra Europa demokratiskt. Det behövs verkligen.

Lyckas de pressa igenom Lissabon får vi ingen sådan möjlighet. Då cementeras de nuvarande strukturerna, i värsta fall för lång tid framåt. Samma strukturer som gav oss en skärpt upphovsrätt, förlängda skyddstider, Ipred, Datalagringsdirektivet, Acta, Framtidsgruppen, PNR-förslaget (Passenger Name Record) och telekompaketet. För att bara nämna några.

Därför säger vi nej till Lissabon. Det demokratiska underskottet ska inte permanentas. Vänligen låt bli att försöka köra ner en korporativ superstat i halsen på oss! Vi vill inte ha!

Istället är det dags att vi medborgare får bestämma vad vi ska ha EU till i framtiden, och hur vi vill att det ska se ut. Den diskussionen kan vi börja redan nu. Men det ska vara en diskussion som förs av medborgarna, inte bakom stängda dörrar i Bryssel.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om en månad och riksdagsvalet 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , ,

19 kommentarer

 1. Efter Irlands nej till Lissabonfördraget intervjuades Margot Wallström i följande klassiska intervju.

  Där visar hon EU:s demokratiska underskott i praktiken. Trots att Irland röstade nej är EU beredda att göra vad som helst för att riva upp Irlands beslut och tvinga igenom Lissabonfördraget mot medborgarnas vilja. Alla som har fått rösta om den nya konstitutionen har röstat nej. Alla.

  Kommentar av albert — 26 april 2009 @ 6:05

 2. Det kommer alltid en ny omröstning, så varför oroa sig…

  Kommentar av Robert Andersson — 26 april 2009 @ 7:23

 3. ”EU är en utav världens mest demokratiska organisationer.” Hahaha! Det där uttalandet har psykosvärde. Principen inom EU är att underkänna alla demokratiska beslut som inte passar – och ta om dem. (Frankrike, någon?). Folk måste fås att rösta rätt! Om man så skall ta om valen gång på gång på gång! ”Folk-måste-fatta-hur-demokratiskt-EU-är!!!” Wallströmvideon är symptomatisk och tragikomisk.

  Kommentar av Anaïs — 26 april 2009 @ 8:53

 4. “EU är en utav världens mest demokratiska organisationer.” Möjligtvis om man jämför med världen i Orwells 1984. Jämför man däremot med normala demokratier i vår värld, framstår EU som mer jämförbar med Nord-Korea.

  Kommentar av Mikael — 26 april 2009 @ 9:44

 5. Genom att tala om det ”demokratiska underskottet” i EU har man indirekt förklarat sig välvillig inte bara till EU utan till den federationssträvande överstatligheten. Personligen är jag EU-motståndare helt enkelt för att det EU jag själv hade föredragit, dvs strikt mellanstatligt samarbete (som därmed saknar behov av både kommission och parlament överhuvudtaget) inte är ett realistiskt alternativ som det ser ut idag.

  Kommentar av Midnattsvarg — 26 april 2009 @ 10:33

 6. ”Då uppstår ett window of opportunity för att presentera ett konstruktivt förslag.”

  Det betyder att vi bör ha ett förslag färdigt tills dess. Har någon börjat skriva? Hur kan man hjälpa till? Jag tänker mig en Wiki eller dylikt.

  Kommentar av Fredrik — 26 april 2009 @ 11:31

 7. Midnattsvarg: ”strikt mellanstatligt samarbete” = ministerrådet. Ministerrådet är inte EU:s bästa organ, precis. Och när ny lagstiftning ska tas fram i ett ”strikt mellanstatligt samarbete” så går det till som i ACTA-förhandlingarna – ett strikt mellanstatligt samarbete. Öppenhet, medborgarinflytande och politiskt ansvar är parlament så otroligt mycket bättre på än ”strikt mellanstatliga samarbeten”.

  Kommentar av von — 26 april 2009 @ 17:14

 8. ”Ministerrådet är inte EU:s bästa organ, precis. Och när ny lagstiftning ska tas fram i ett “strikt mellanstatligt samarbete” så går det till som i ACTA-förhandlingarna – ett strikt mellanstatligt samarbete. Öppenhet, medborgarinflytande och politiskt ansvar är parlament så otroligt mycket bättre på än “strikt mellanstatliga samarbeten”.”

  Nej ministerrådet fungerar verkligen inte som det ska, jag önskar mer öppenhet i dess arbete och givetvis att majoritetsregeln försvinner. ACTA-förhandlingarna är knappast ett bra exempel på mellanstatligt samarbete annat än om man betraktar EU som en stat: En mycket ogenomskinlig sådan. Hade vi haft en direkt, svensk medverkan menar jag tvärtom att det hade varit enklare att utkräva ansvar från regeringen. Jag tror inte det gynnar varken medborgarinflytandet eller det politiska ansvaret att ha ännu fler representativa församlingar mellan den enskilde medborgaren och det verkliga makten: Ansvaret försvinner någonstans på vägen.

  Kommentar av midnattsvarg — 26 april 2009 @ 18:36

 9. midnattsvarg: Jag vill inte har fler representativa församlingar mellan den enskilde medborgaren och den verkliga makten. Det är själva anledningen till varför jag vill ha ett parlament som beslutar saker, snarare än en massa regeringar som beslutar saker. Parlamentet är direktvalda från folket. Om parlamentet har makten är makten en representativ församling bort. Om en massa regeringar ska besluta saker, är de utsedda av sina respektive parlament, som är utsedda av folket. Regeringarna är två steg bort från folket. Lägg sedan till en kommission utsedd av regeringarna, och vi är tre steg från folket (men att kommissionen är dålig var vi överens om).

  I de frågor man försöker göra mellanstatliga samarbeten i EU hamnar makten hos kommissionen och ministerrådet (regeringarna). Två-tre nivåer av val bort från medborgaren. Låter man parlamentet ha makten är vi en nivå av val bort från medborgaren.

  Vi får inte genomskinlighet i mellanstatliga förhandlingar. Det är sekretess på handelsavtal tills de är färdigförhandlade, och då är det för sent att göra något. Att ACTA är hemligt har inte bara med EU att göra, utan även USA, Kanada och alla andra som är med. Hur lätt vore det att utkräva ansvar, om vi med det menar någon form av öppenhet, av regeringen om USA säger att ”ni får vara med, om ni respekterar sekretessen”?

  Eftersom FN inte fungerar finns det inget alternativ till mellanstatliga förhandlingar på den nivån, men det är ett praktexempel på hur dåligt mellanstatlighet fungerar.

  Kommentar av von — 26 april 2009 @ 19:25

 10. […] två meningar förklarar Christian Engström kärnproblemet både med Lissabonfördraget och EU:s demokratiska […]

  Pingback av Sagor från livbåten » Bloggarkiv » Att förstå vad man inte begriper — 26 april 2009 @ 22:33

 11. Det är en självklarhet att PP skall vara emot Lissabonfördraget, och det är bra att du tar ställning för det inför valet, Christian.

  Själv har jag tills för något år sedan varit för den utveckling som EU haft; är vi med får vi påverka. Tyvärr så har den demokratiska utvecklingen inom EU fått en obehaglig form senaste åren (och blivit i det närmaste odemokratisk). Det handlar inte längre om att alla får vara med och påverka utan det handlar om att påtvinga beslut oavsett vad medlemsstaterna – och dess medborgare – tycker.

  På samma sätt som PP är för ett fritt och demokratiskt internet måste vi också vara emot Lissabonfördraget.

  Nu handlar det bara om att förmedla ordentligt till medborgarna som skall valurnorna i juni varför vi är emot – jag skulle tyckte det vore hemskt synd om vi hamnade i ”Nej till EU”-facket, för det är trots allt inte detta det här handlar om.

  Kommentar av Sami — 27 april 2009 @ 0:04

 12. Jag har haft ett sånt projekt i tankarna jättelänge nu.
  Här är en wiki som man kan börja med. europeanseu.wikidot.com

  Kommentar av CoopDot — 27 april 2009 @ 2:59

 13. Apropå alternativa europeiska vägar. Här är två texter.

  Ett ”officiellt” alternativ till konstitutionen, som ett antal delegater framförde på EU:s framtidskonvent:
  http://www.eukritik.se/index.php?vu=wblk&nuid=4294965941&cid=4294966374&cprntlnknuid=4294965677

  Ett förslag av undertecknad, som cirkulerat här och var i europeisk debatt – nobbat av svenska medier:
  http://www.eukritik.se/dokument/eu-alternativ.htm

  anders e, webred eukritik.se

  Kommentar av Anonym — 27 april 2009 @ 22:44

 14. Lite om hur demokratiskt underskott kan bekämpas med star quality.
  http://www.nytimes.com/2009/04/27/world/europe/27kasparov.html?_r=2&ref=global-home

  Kommentar av Robert Andersson — 28 april 2009 @ 8:45

 15. Hela syftet med EU är att skapa en pan-europeisk stat, en superstat där dagens nationsstater blott är provinser. Detta är hela anledningen till att EU finns. Detta är hela syftet med Lissabon. Detta är hela syftet med varje beslut som tas i EU.

  Det finns en liten klick som driver den här idén, att Europa ska bli en enad federal stat. De är en liten klick utan förankring hos medborgarna. Det finns inget demokratiskt mandat för att driva saken. Det finns inget stöd för deras planer hos folken.

  De har en pervers idé om att upprätta ett nytt Rom. De vill att bibliska profetior ska verkställas. Det är det det handlar om.

  Kommentar av Jonas Nyman — 29 april 2009 @ 17:00

 16. Jag har diskuterat lite vidare med Staffan Danielsson (c) och Mark Klamberg i kommentarena på Staffans blogg.

  Kommentar av Christian Engström — 29 april 2009 @ 20:07

 17. […] säger NEJ till Lissabonfördraget som riskerar att befästa EU:s demokratiska underskott. Om man så vill, så är detta vårt bidrag […]

  Pingback av Piratpartiet vill ha svält i Afrika? « infallsvinkel — 3 maj 2009 @ 21:35

 18. […] har genom toppkandidaten Christian Engström uttalat motstånd till Lissabon-fördraget (som vi även säger nej till i principprogrammet). Ett […]

  Pingback av Rådvillt villebråd anar oråd « Majestatis Pluralis — 11 maj 2009 @ 9:15

 19. […] Piratpartiets topkandidat Christian Engström driver den linjen. Men… […]

  Pingback av Piratpartiet om lissabonfördraget « In på skinnet, upp till ytan, luktar det brännt? — 24 maj 2009 @ 9:11


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: