Christian Engström, Pirat

14 april 2009

Dags att stoppa storebror

Filed under: delad kultur,skyddat privatliv — Christian Engström @ 13:28
omslag-nyliberalen-1-2009

Nyliberalen no 1/2009

I dagarna har ett nytt nummer av tidningen Nyliberalen kommit ut. Det innehåller bland annat en debattartikel av mig om storebrorssamhället. Eftersom den inte finns tillgänglig på nätet publicerar jag den även här.

Dags att stoppa storebror

Den östtyska regimen före Berlinmurens fall förtryckte sitt folk med hjälp av papper, pennor, skrivmaskiner och kartotek. Det var en tämligen personalkrävande verksamhet, och trots att den hemliga polisen Stasi hade tiotusentals anställda kunde de inte övervaka allt folk gjorde. Men de kunde ändå uträtta tillräckligt för att lägga en våt filt av misstänksamhet och rädsla över hela samhället. Östtyskland var inget särskilt trevligt land.

Idag har den nya tekniken gjort att politikerna har tusenfalt kraftigare verktyg till sitt förfogande. I slutet av 2007 fick Försvarets Radioanstalt FRA en superdator som var den femte snabbaste i världen när den levererades. De naturliga begränsningarna som fanns när man var hänvisad till karbonpapper och kartotek är borta. Nu är det tekniskt möjligt att bygga det kontrollsamhälle som Stasi bara kunde drömma om. Men vill vi verkligen det?

Vi måste se till helheten när vi diskuterar vilken väg Sverige och Europa ska välja. De föreslagna och införda lagarna är illa nog var och en för sig. Men tillsammans är de ännu värre. Varje ny lag motiveras med syften som i och för sig kanske låter hedervärda, i vart fall i många väljares öron. Men tillsammans lägger de inte bara grunden för ett samhälle där allt som medborgarna gör blir registrerat och noterat av staten. De etablerar också principen i lagstiftningsarbetet att individens frihet alltid kommer i andra hand, så fort någon politiker kan hävda att en viss lag behövs för samhällskroppens bästa. Det är en farlig princip.

Först var det FRA-lagen. Med hänvisning till att samhället behöver skydda sig mot olika luddigt definierade ”yttre hot”, har FRA sedan den 1 januari i år rätt att ta en kopia på all telefon- och internettrafik som passerar landets gränser. När det gäller internet betyder det i praktiken nästan all trafik, även sådan som användaren själv uppfattar som rent inhemsk, eftersom mycket av trafiken passerar gränsen av rent tekniska skäl.

Den 1 oktober ska kablarna kopplas in. I ett slag har staten berett sig tillgång till en mycket stor del av medborgarnas privata kommunikation. Den som vill kommunicera förtroligt sin advokat, en journalist som man vill tipsa, en präst eller psykolog som man söker stöd hos, eller bara en helt vanlig kompis, får acceptera att staten via FRA får en kopia.

Regelverket säger att FRA ska förstöra kopian så snart de har analyserat den och kommit fram till att den inte föll under någon av definitionerna för ”yttre hot”. Men först ska de få tillgång till det förtroliga meddelandet så att de kan analysera det. Rätten till privat kommunikation och elektronisk brevhemlighet har blivit en nådegåva från staten istället för en fundamental rättighet för individen.

Sedan kom privatpolislagen Ipred. Här handlar det inte så mycket om att införa ny övervakning, utan om vem som ska få tillgång till de uppgifter om medborgarna som samlas in. Hittills har det varit strängt förbjudet för internetoperatörer att dela med sig av trafikuppgifter om kunderna till utomstående. Inte ens till polisen, om det inte rörde sig om mycket allvarliga brott som skulle leda till långa fängelsestraff. Det var en del av brev- och telehemligheten, som var till för att skydda medborgarnas frihet.

Från den 1 april, när Ipred trädde i kraft, blir det som tidigare var förbjudet istället obligatoriskt. Genom ett enkelt domstolsförfarande (där motparten inte ens är representerad i domstolen) blir internetoperatörerna tvungna att dela med sig av sina kunders trafikuppgifter till film- och skivbolagen som ber om dem. Då kan de stora underhållningsföretagen och deras intresseorganisationer själva ta över jakten på fildelare, istället för att behöva vända sig till polis och åklagare.

För politiker som utan att märka det själva har hamnat i ett korporativt tankesätt, kanske det inte är någonting märkvärdigt att privata företag plötsligt får större befogenheter än polisen att få ut uppgifter om enskilda medborgare. Men i vart fall har de en lösning på just det problemet.

Polismetodutredningen (SOU 2009:1), som regeringen presenterade i januari, föreslår mycket riktigt att även polisen ska få fri tillgång till samma trafikuppgifter som storföretagen får via Ipred. Och varför skulle de inte få det, med regeringens sätt att tänka? Har man väl en gång släppt tanken på att en privat sfär för individen har ett värde i sig, då finns det inte så många fler naturliga stoppunkter på det sluttande planet. Då kan varje nytt steg motiveras med det föregående.

Nu kommer datalagringsdirektivet, och regeringen har aviserat att de ska presentera en proposition så fort EU-valet är överstökat (och väljarna har somnat om, får man anta att de tänker). Som så mycket annat när det gäller uppbyggnaden av kontrollsamhället är det ett EU-direktiv som ligger till grund, och som nu ska införas i svensk lag.

Datalagringdirektivet innebär att telefonoperatörerna blir skyldiga att lagra uppgifter om alla som du har ringt eller messat, samt var din mobiltelefon har befunnit sig. Internetoperatörer blir skyldiga att lagra alla ip-nummer med tid, klockslag och användaruppgifter.

Det senare passar förstås som hand i handske med Ipred. Idag skulle internetoperatörer kunna skydda sina kunder från film- och skivbolagen genom att helt enkelt se till att inte lagra uppgiften om vem som hade ett visst ip-nummer vid en viss tid. Med datalagringslagen blir operatörerna skyldiga att spara uppgifterna vare sig de vill eller inte. Då kan film- och skivbolagen vara säkra på att uppgifterna finns, så att de kan kräva ut dem. Och även polisen, förstås.

Det är inte innehållet i kommunikationen mellan människor som operatörerna ska tvingas spara, utan bara trafikuppgifterna om vem som kontaktade vem vid vilken tid. Men det räcker långt. Under FRA-debatten lärde vi oss ordet ”sociogram”, alltså kartläggningar av en individ eller en grupp och alla de kommunicerar med. Har man den informationen är det ofta av mindre betydelse exakt vad de säger till varandra. I stora delar överlappar datalagringsdirektivet och FRA-lagen. I bägge fallen handlar det om att samla in den information man behöver för att kunna göra sociogram. Det är ett mycket kraftfullt verktyg i händerna på en regim som vill utnyttja det.

Man börjar med en eller ett par personer som är att betrakta som suspekta ur regimens synvinkel. Kanske för att de sprider olämpliga politiska tankar, eller bara för att de företräder en allmänt osund och depraverad livsstil, enligt de styrandes sätt att se det. Och när man väl har hittat några människor som tänker fel sorts tankar, då är det bara att nysta vidare och se vilka de umgås med.

Så här har totalitära stater arbetat i alla tider. Hitta dem som intresserar sig för fel politiska idéer, kartlägg nätverket runt dem, och slå till. Det forna Östtyskland är bara ett exempel, och långt ifrån det värsta. Staten är inte alltid god.

Just idag kanske vi känner någorlunda förtroende för den regering vi har, men Sverige är inte mer immunt än andra länder. På sjuttiotalet ägnade sig socialdemokraterna åt olaglig politisk registrering av radikala vänstersympatisörer. Det var det som var IB-affären. I strid med grundlagen sysslade Informationsbyrån IB med att identifiera personer med radikala politiska tankar, och kartlägga nätverken runt dem.

På den tiden var det en ganska ansträngande operation, som krävde mycket arbete och många personer inblandade. Men det var då det. Med de lagar och tekniska system som regeringen har infört och vill införa, kommer det gå på en eftermiddag i framtiden. Varje tillträdande ny regering kommer redan första dagen vid makten kunna vaska fram vilken politisk, religiös, sexuell eller etnisk gruppering som helst. Man behöver inte vara särskilt paranoid för att känna tveksamhet inför det scenariot.

Men vi kan stoppa det här, och göra så att Sverige väljer en annan väg in i informationssamhället. Att tekniken har gjort det möjligt att bygga ett kontrollsamhälle som överträffar våra värsta mardrömmar, betyder inte att vi är tvingade att göra det. Vi kan säga nej till storebror, och istället säga ja till alla de fantastiska möjligheter som internet och den nya informationsteknologin erbjuder för att öka friheten för individen.

Jag tror inte att de gamla partierna egentligen har några onda avsikter, men de behöver definitivt väckas ur sin slummer och inse att de är på fel spår. Piratpartiet ställer upp i EU-valet av två skäl. Dels vill vi komma ner till Bryssel för att kunna påverka besluten där de tas. Men nästan lika viktigt är att sända en signal till våra svenska riksdagspartier här hemma. De måste få svart på vitt på att de kommer att förlora väljare om de inte börjar ta övervakningsfrågorna på allvar. Den signalen går bara att sända via valurnorna.

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Det kan bli ett av de viktigaste valen i Sverige på länge.

Christian Engström
Vice ordförande Piratpartiet
Kandidat till EU-parlamentet

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

23 kommentarer

 1. OK Christian, alltid något. Nyliberalen är dock ingen spec spridd skrift bland allmänheten.
  Inte heller det den står för. Vanligt folk är mera vanliga (social-)liberaler.

  Det du och andra (topp-)kandidater för PP måste göra är att komma in i de stora papperstidningarna, plus ett antal lokaltidningar.
  Ta ledigt från bloggandet, du, Rick, Emma m fl.

  Du kan t ex göra om denna artikel så den passar DNs läsekrets, beabeta DN så DN-debatt tar den! Lyckas det kommer andra efter!
  Du är ju toppkandidat. DN gillar partiledare och toppolitiker. Nyligen hade t ex junilistans Sören Wiebe en artikel på DN-debatt.
  Gack och gör sammalunda!
  Var inte blyg.

  Sen kan säg de 3 främst kandidaterna göra en gemensam artikel som ni erbjuder pressen utanför Sthlm, Gbg och Malmö. Men bara till en per spridningsområde.

  Kommentar av larserick — 14 april 2009 @ 14:42

 2. Och du, vi ska sluta skriva EU-valet, jag också.
  Det är ju inte ett val om EU.
  Det är ett val till EP, dvs europaparlamentet.
  Och du vill bli en MEP.

  Kommentar av larserick — 14 april 2009 @ 14:45

 3. Jag vet inte om jag tycker att MEP är en bra förkortning på svenska. Det heter ju trots allt EU-parlamentariker på svenska varför det borde bli en EUP snarare. Att direktimportera engelska förkortningar är inte alltid en bra idé. (eller är MEP en officielt godtagen svensk förkortning och jag har missat nåt?, fullt möjligt eftersom jag missar saker hela tiden…)

  Kommentar av Winterbay — 14 april 2009 @ 15:06

 4. Bara hoppas att det går bra för dig och andra kandidater i Piratpartiet i valet så att vi får ett slut på dethär eländet.

  Kommentar av Oskar Hanberg — 14 april 2009 @ 15:11

 5. Nåja, MEP är den beteckning/förortning man använder inom EU.
  Ska man använda förkortning är det den gångbara.
  Men visst kan man använda den långa, svenska beteckningen europaparlamentariker också. Om man ”orkar”.

  Och framför allt, det är ett EP-val.
  Som bör/måste uppmärksammas.

  Kommentar av larserick — 14 april 2009 @ 15:26

 6. Winterbay: Officiell vet jag inte men MEP kan med lite godvilja utläsas som ”Medlem i EU-Parlamentet”.

  Kommentar av E-mannen — 14 april 2009 @ 15:28

 7. ”Varje tillträdande ny regering kommer redan första dagen vid makten kunna vaska fram vilken politisk, religiös, sexuell eller etnisk gruppering som helst.”
  Om denna fakta kombineras med faktan att politiker inte behöver hålla vad de lovar och att de ibland struntar i grundlagen, och att ett rasistiskt parti är på väg in i riksdagen – tja, då blir det riktigt skrämmande.

  Men ett tänkbart motargument: om staten skulle bli ond skulle staten ändå inte bry sig om huruvida de fick övervaka enligt lagen – således spelar det ingen roll hur övervakningslagarna ser ut idag. Motargument?

  Kommentar av calandrella — 14 april 2009 @ 16:20

 8. Såg att ointresset var störst bland dem under 30 år. Är det inte Ung Pirats målgrupp? Själv har jag ännu inte valt sida – beslutet om Telekompaketet i EP den 5 maj blir avgörande för mig. Men jag har länkat till dig och Lars-Erick då jag gillar den diskussion som förs.

  Kommentar av farmorgun — 14 april 2009 @ 17:01

 9. calandrella: Nej, visst. Om en ond regering skulle komma så skulle de nog skita i grundlagen, men de skulle inte ha åratal av laglig total övervakning att luta sig på. Så istället för att de skulle samla ihop och skjuta alla motståndare samma kväll som de träder till makten så skulle det nog ta ett tag.

  Kommentar av anton — 14 april 2009 @ 17:48

 10. Svar till E-mannen:

  Lagarna är irrelevanta. Att vi bygger upp praktik och verklighet kring lagarna är relevant. Ett ont parti som väljer att trotsa lagar börjar på noll, ett ont parti som tar över efter år med expertis, sakkunnighet, nätverkande, berktygsbyggande och finansiering får allt serverat på silverfat.

  Även med ett gott parti finns möjligheten till korrumption inom verksamheten, det är inte nödvändigtvis folkvalda som är det farliga, privatpersoner eller andra maktenheter som agerar genom korrupta anställda inom verksamheten har samma möjligheter till att missbruka systemet som ett ont tillträdande parti har.

  Kommentar av Jonas Lihnell — 14 april 2009 @ 18:49

 11. Stora problemet jag ser idag är att vi bygger upp en infrastruktur som kommer missbrukas förr eller senare.
  Tendenserna syns ju redan.

  Vi skulle ju ha den här tekniken för att hitta ”terrorister”
  (eller var det fildelare).

  Och vad blir nästa steg, kameror och mikrofoner i hemmen?
  (med tanke på alla våldsbrott som inträffar där).

  Det går alltid att hitta bra formuleringar på varför vi ska ha en så bra övervakning som är möjligt.
  Se bara hur man använder pedofiler för att få oss att tycka att det är rätt att ha koll på oss alla.
  Så det går att sälja iden till massan som oftast tänker
  ” jag gör ju inget olagligt, så det gör inget att bli övervakad. ”

  Nya makthavare, nya saker blir fel att säga, tycka och plötsligt är man lagbrytare eller har fel åsikter.

  Dags att slänga mobilen, ser det ut som.
  Jag vill inte att staten ska veta var jag är hela tiden, och vem jag umgås med.
  Tanken på att leva ”off th grid” börjar bli mer och mer angenäm, då behöver man bara oroa sig för satelliter. Jag är personligen rädd att vi springer rätt in i det samhället George Orwell varnade oss för

  Kommentar av DogBrain — 14 april 2009 @ 19:48

 12. Nä kära staten sätt pengarna på att t.ex stimulera arbetsmarknaden än att kasta pengar på FRA och rättsärenden från uphovsrättslobbyn.
  Men begår inte FRA ständigt intrång i upphovsrätten, när de kopierar all trafik?

  Kommentar av Canan — 14 april 2009 @ 20:50

 13. anton: I och för sig sant.

  Kommentar av calandrella — 14 april 2009 @ 21:06

 14. En terrorist är en väldigt tacksam fiende för politiker och makthavare som vill bygga ett kontrollsamhälle. Vem eller vilka som kan stämplas som terrorister är i princip godtyckligt och man kan aldrig säga att man vunnit kriget mot ”terrorn”, vem vet kanske sitter det några och planerar terroristiska handlingar just nu? Så länge vi/folket accepterar att man använder terrorism som om det vore något påtagligt och närvarande som måste bekämpas, och inte ett manipuleringsverktyg för makten, kommer vi att få fler och fler repressiva lagar av detta slag.

  Det är inte första gången som en svårdefinierbar fiende har använts för att skrämma folk att acceptera inskränkningar i deras frihet för andra syften.

  Kommentar av Freddy K — 14 april 2009 @ 21:07

 15. Som redaktör för nämnda tidning får jag väl gå i svaromål här. Jag ser inte varför Christian Engström inte skulle kunna skriva i vår tidning OCH samtidigt blogga OCH vara aktiv på andra sätt för att få ut sitt budskap. Det ena utesluter knappast det andra. Jag hör ofta Piratpartiet nämnas i frihetliga kretsar, både inför Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet 2010. Att de flesta i Sverige är socialliberaler (dvs. sossar) – so what? Piratpartiet behöver inte bli sossar för det. Det är självklart att DN Debatt har fler läsare än tidningen Nyliberalen, men det är å andra sidan inte alltid helt lätt att få saker publicerade där. För övrigt var det jag som kontaktade Christian och bad honom skriva, vilket han lyckligtvis tackade ja till. För det blev en bra artikel.

  Kommentar av Hans Engnell — 14 april 2009 @ 21:59

 16. Den gamla devisen ”Händerna på täcket – Gud ser allt!” – har ju blivit rejält inaktuell.
  Nu kan vi snart införa en ny – ”Händerna på täcket – Staten/Storebror ser allt!”

  För övrigt hade Holland jättebra register på alla sina medborgare, och i dessa register stod även noterat religiös tillhörighet – så när tyskarna marscherade in, var det bara att kolla registre, och sen kunde man gå runt och plocka alla judar direkt. Lätt som en plätt. Holland blev judefritt i en handvändning. Tack vare de effektiva registren.

  Kommentar av Carl Johan Rehbinder — 14 april 2009 @ 22:26

 17. […] amerikanska testet visar också att rättshaverister som skriker högt om “Storebror” och “integritet” faktiskt representerar […]

  Pingback av Alla vill nakenröntgas « Badlands Hyena — 15 april 2009 @ 0:01

 18. […] Dags att stoppa storebror I dagarna har ett nytt nummer av tidningen Nyliberalen kommit ut. Det innehåller bland annat en debattartikel av mig […] […]

  Pingback av Top Posts « WordPress.com — 15 april 2009 @ 1:19

 19. […] bloggar som har koll på den här utvecklingen: Opassande, Christian Engström, Bitshlap Barbie, Karl Sigfrid, Badlands Hyena, HAX, Copyriot och […]

  Pingback av Bahnhof visar hur meningslös Ipredlagen är | Kulturbloggen — 15 april 2009 @ 18:31

 20. Senast vi såg en debattartikel av den här arten utlovades motsvarande men med vänsterinriktning; vi ska ju trots allt framstå som neutrala på den gamla skalan. Har jag missat något sådant?

  Kommentar av Ahruman — 15 april 2009 @ 23:13

 21. Bredbandsbolaget utvecklar varför fortsatt registrering av IP-nummer trots lag om annat skall fortsätta:

  http://sigfrid.wordpress.com/2009/04/27/ipred-krav-att-din-internetleverantor-slutar-lagra-ip-nummer/#comment-2363

  Kommentar av Hans J — 28 april 2009 @ 19:05

 22. […] I den mån att fildelningen är olaglig finns det naturligtvis ett problem att lösa. En lösning som borde kunna vara helt möjligt. I stället stiftar politikerna lagar för övervakning och öppnar för privatpoliser. Inte alls trevligt. Så här säger Piratpartiets förstanamn till EU-valet: Dags att stoppa storebror. […]

  Pingback av Internet ett isberg? « Bengts funderingar — 9 maj 2009 @ 17:48

 23. psykolog…

  klicka här för psykologkontakt och sömnskola…

  Trackback av psykolog — 29 juni 2009 @ 20:04


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: