Christian Engström, Pirat

11 april 2009

Om demokrati: splatterskyddet

Filed under: allmän politik — Christian Engström @ 14:38
henry-och-che

.

Jag fick en fråga om hur jag ser på demokratin, från någon som håller på och gör en undersökning av vad olika deltagare på European Social Forum 2008 tycker:

Vad betyder demokrati för dig, på vilka sätt anser du att demokrati bör främjas (tänker då på lokalt, nationellt, internationellt samt globalt plan), hur ser du demokrati och partiet du själv är engagerad i?

Det är faktiskt en rätt kul fråga att blogga om.

Jag ser demokratin i första hand som en säkerhetsventil, som syftar till att hålla nere mängden våld i den politiska processen. Det finns ingen garanti för att demokratiskt fattade beslut nödvändigtvis är bra eller lämpliga, men blir de allt för uppenbart dåliga finns det en mekanism för att rätta till dem utan en massa splatter på gatorna.

Själva splatterskyddet är faktiskt ganska elegant konststruerat. Det garanterar att innan någon oppositionsrörelse kan få ihop så starkt stöd att de skulle kunna lyckas med väpnad kamp, har de redan fått makten på ett oblodigt sätt genom den demokratiska processen.

Det är enkel matematik. För att lyckas med väpnad kamp behöver man ett folkligt stöd på bortåt 80-90%. Så var det till exempel för gerillasidan i den kubanska revolutionen och i Vietnamkriget. Både Che Guevara och Henry Kissinger är helt överens när de skriver om sina respektive erfarenheter. Det är folkligt stöd som är det centrala när det gäller väpnad kamp.

Just de två herrarna torde väl ha olika åsikter om det mesta här i världen, men när det gäller gerillakrig har de båda direkt erfarenhet och vet vad de pratar om. När de två är överens om precis det ämnet, då anser jag det vara ett faktum.

Det fina med att man behöver 80-90% stöd för att vinna väpnad kamp, är förstås att även i en ganska visset fungerande demokrati, räcker det med 60-70% för att ta makten fredligt.

Che Guevara skriver också på en av de första sidorna i sin Guerilla Warfare:

Om en regering har kommit till makten genom någon form av allmänna val, med valfusk eller inte, och försöker upprätthålla åtminstone en fasad av legitimet, är det fel att verka för ett gerillautbrott, eftersom alla möjligheter till fredlig kamp ännu inte är uttömda.

Att ge sig på väpnad kamp i en demokrati är bara dumt, och dömt att förlora. Hade man haft i närheten av det stöd man behöver hade man redan vunnit en jordskredsseger i det förra valet. Och det gjorde man ju bevisligen inte.

Terrorister är ofarliga för det demokratiska samhället, av den här anledningen. De kan förorsaka skadegörelse och döda oskyldiga i värsta fall, men det finns ingen risk att de ska…

…allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer…

…som det heter i lagen om terroristbrott. Det har de inte tillräckligt folkligt stöd för att göra, så det kan de helt enkelt glömma. De kan i värsta fall lyckas förorsaka en del förödelse, men förr eller senare tar polisen dem, och då blir det inte mer.

Det finns ingen risk att terroristerna tar över i en demokrati, precis som det inte finns någon risk att ett kriminellt motorcykelgäng tar över makten i Sverige. Det har de inte tillräckligt stöd för. Demokratin vinner alltid mot den typen av angrepp.

Tyvärr finns det en lucka i det i övrigt så listigt konstruerade splatterskyddet. Demokratin kan visserligen aldrig hotas av att någon inhemsk folklig grupp tar makten med våld. Däremot kan den kan den avskaffa sig själv.

Säkerhetsventilen demokrati fungerar bara så länge grundförutsättningarna för demokratin finns kvar. Yttrandefrihet, att även personer vi inte gillar ska få säga saker som vi tycker är fel. Informationsfrihet, att vi ska ha rätt att ta del av information även om myndigheterna tycker den är olämplig. Att våra göranden och låtanden inte övervakas och registreras. Rätten att uttrycka tankar privat utan att myndigheterna eller någon annan avlyssnar en.

Om staten i god demokratisk ordning bestämmer sig för att börja inskränka på de här grundläggande rättigheterna, då ökar riskerna för demokratin. När man väl har installerat systemen för censur eller ”filtrering” av vad medborgarna får ta del av för information, då är det lätt att utöka vad som ska filtreras bort. När man väl har ett övervakningssystem för att leta efter terrorister, då kan man lika gärna använda det för att hitta helt fredliga politiskt radikala personer.

Det är en skrämmande tanke att Europa nu tycks vara på väg in i en djup lågkonjunktur, samtidigt som politikerna håller på att bygga upp allt mer finmaskiga övervakningssystem. Om de dåliga ekonomiska tiderna skulle ge upphov till otrevliga politiska rörelser, vill vi då verkligen ha färdiga system för övervakning av medborgarna installerade? Då kan vi i värsta fall hamna i ett läge där det enda som behövs är att rätt fel man dyker upp.

Den risken har vi ingen anledning att ta. Så länge demokratin håller fast vid de demokratiska principerna vinner den alltid. Försöker den skydda sig med odemokratiska medel riskerar den att gå under. Det är därför det är så viktigt att politikerna tar grundlagen på allvar.

Just nu visar de sittande politikerna starka tecken på att ha glömt bort det här. Det är farligt om det får fortsätta. Men dessbättre innehåller det demokratiska systemet ett sätt att skicka dem en kraftig påminnelse.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , ,

44 kommentarer

 1. Shit vilken bra postning! Riktigt intressant att läsa blogginlägg av det här slaget av politiker man tänker rösta på, borde vara obligatoriskt(typ) för valbara personer att redogöra för sin syn på samhället och demokratin. En jättestor tumme upp Christian!

  Kommentar av Saoshyant — 11 april 2009 @ 14:54

 2. Kan bara instämma med förra postaren. Jävligt bra.

  Kommentar av Moloc — 11 april 2009 @ 15:45

 3. Du har min röst. Bra skrivet!

  Kommentar av Klas — 11 april 2009 @ 16:13

 4. Mycket intressant postning.

  Men jag funderar över om terrorister är ofarliga för
  demokratin.

  Hade demokratin sysslat med att avskaffa sig själv
  genom att ta ifrån folket de demokratiska byggverktygen
  på det sätt vi nu ser, om inte händelserna den 11 september 2001
  hade inträffat?

  Terrorister borde vara ofarliga för demokratin dock. En annan
  bloggare konstaterade för en tid sedan att terrorister kan
  spränga en och annan buss medan politikerna kan göra världen
  otjänlig att uppehålla liv.

  Lär väl läsa de där två böckerna och fundera och fundera en del
  på detta.

  Kommentar av Zohajar Imamou — 11 april 2009 @ 16:41

 5. Demokratin raseras alltid inifrån, aldrig utifrån eftersom det är att gå över ån efter vatten. De styren som attackeras utifrån är olika typer av totalitära styren som inte tillåter opposition. Demokratin däremot bygger på att just tillåta opposition, som formas av den fria åsiktsbildningen. Demokratier har kommit och gått under tusentals år, detta tenderar folk att glömma bort, en gång demokrati betyder inte att det alltid kommer att vara så. Ofta framhålls demokratin som det perfekta, vilket den varken är eller har som mål att vara, ibland kan den beskrivas som majoritetens diktatur av minoriteten. Av alla styrelseskick kan demokratin beskrivas som det mest instabila, just eftersom opposition är dess grundpelare. Ordet ”instabilt” kan upplevas som något negativt, men det kan lika gärna skrivas om till ”förändringsbenäget” och då hamnar saken i ett helt annat ljus. Ett väsens överlevnad har inget med storlek och styrka att göra, det som fäller avgörandet i det långa loppet är alltid förmågan till anpassning, det är alltså denna instabilitet som är demokratins styrka, men också dess svaghet.

  Till dina (?) böcker tycker jag att du måste lägga till Staten av Platon, ett stycke politisk filosofi av ädlaste märke som närmast borde vara obligatorisk läsning för varje politiskt intresserad individ. Nästan alla senare filosofer inom politik bär tydliga spår av Platon. I Statens dialog går Platon igenom olika mänskliga egenskaper som har konsekvenser. Egenskaper sorterandes under Eros, såsom maktbegär, girighet osv.. Detta är egenskaper som är desamma över tid, ca. 2400 år sedan såväl som idag. Staten handlar om vad som i grunden är rättrådigt och felaktigt handlande hos den enskilda människan. Han hyste åsikten att det är lättare att se saker i stort (staten) än i smått (den enskilde) och konstruerade därför en hypotetisk stat för att den enskilde människans natur och vad den leder till skulle framgå tydligare. Platon har antagligen betytt mer för västerländsk kultur och rättsuppfattning än vad bibeln gjort. Ja, frågan är om inte Platon påverkat en hel del av innehållet i bibeln. Han grundade också en skola för blivande statsmän som var verksam i över 500 år, sådant sätter onekligen avtryck i tusentals år. Otvivelaktigt en av historiens största filosofer, i synnerhet då inom politisk filosofi.

  Platon tänkte sig fyra grundegenskaper i Staten, filosofen, oligarken, demokraten och tyrannen – i den ordningen -. Vi kan se i historien hur väl den ordningen slagit in, hur oligarki övergår i demokrati och hur tyranneriet uppstår som en beskyddare ur demokratin (det är de tendenserna vi ser idag). Man måste dock komma ihåg hur gammalt verket är, kvinnosynen är minst sagt främmande, t ex. slaveri och liknande hörde till vardagen på den tiden, men det vore väl ändå själva 17 om saker o ting inte förändrats åtminstone lite på 2½ årtusende.. Han resonerar fram i dialogen mellan Sokrates och Glavkom vad som grundlägger skeendena och förändringarna. Grundläggande mänskliga egenskaper, goda som dåliga. Girighet, maktbegär, vilja vara omtyckt, inställsamhet och annat sorterandes under Eros är liksom inget som upphört under 2400 år, sånt är alltjämt aktuellt och har samma typ av konsekvenser då som nu.

  Kommentar av Fumlan — 11 april 2009 @ 18:01

 6. Klockrent !

  Kommentar av Tjo — 11 april 2009 @ 18:25

 7. @Zohajar Imamou: Tänk dig om så bara för en liten stund, att händelserna den 11:e september 2001 var en falskflaggad operation, i syfte att förändra opinionen så att majoriteten kunde tillåta den politiska förändring vi sedan sett..

  Nästan varje krig har föregåtts av falskflaggade operationer, och de är vanligare än vi tror. Det finns ett gammalt svenskt exempel från stormaktstiden som på ett bra sätt tydliggör begreppet. Lite ihoptryckt och förenklat nedan:

  Läget var spänt, båda sidor skramlade med vapnen. Den svenske befälhavaren ville anfalla, men han fick inte för kungen. Befälhavaren beställde då ned ett antal fiendeuniformer från teatern i Stockholm och lyckades övertala några av sina mannar att klä ut sig och utföra en attack mot de egna styrkorna. När nyheten om ”attacken” nådde kungen, så behövde inte befälhavaren längre be om lov, nu blev han beordrad från högsta ort att anfalla.

  Många saker pekar på att händelserna i september 2001 var en sådan operation under falsk flagg. Jag räknar upp några av de mest anmärkningsvärda:

  Luftförsvaret ingrep inte, trots att de måste ingripa genom lag, någon order behövs inte ens. Okej om de hade missat första planet, men knappast det andra och defenitivt inte det tredje som flög mot Vita Huset och Pentagon. Några ”tomtar” i Afganistan har defenitivt inte makt att orsaka ett sådant militärt icke-agerande. Pentagon som är världens mest bevakade byggnad, som omges av världens hårdast bevakade luftrum, har dessutom ett permanent, stationärt markbaserat luftförsvar som inte heller ingrep.

  September år 2000 publicerades rapporten ”Rebuilding americas defences. Strategy, forces and resources for a new american century” av tankesmedjan Project for a New American Century, där många mycket tunga namn inom den senare Bush-administrationen ingick. I denna skissades upp att Saddam skulle bort, oavstt om han good, bad or ugly. Mycket av det som efter 2001 blev lag efterfrågades i rapporten och de skrev tom.: ”Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor.” Jodå, nog fick de sitt nya ”Pearl Harbor” alltid..

  Hus rasar inte på det viset av sig självt. Tornen föll ihop med hastigheten av fritt fall. Hade du stått på taket och hoppat rakt ut i luften samtidigt som tornen började rasa, så hade taket nått marken före dig! Ingenting bromsade fallet, trots två tredjedelar av oskadad byggnad innebärande tusentals ton av stillastående massa. Sprängämnen kan dock förklara det. Lägg därtill att samma dag rasade även det 50 våningar höga WTC-7 ned, på exakt samma sätt som kontrollerade demolisioner och det träffades inte av något flygplan. WTC-7 hade IRS, DoD, CIA osv. som hyresgäster. Både Dulles airport och hela WTC-komlexet övervakades av samma vaktbolag och huresgäster hade flyttats omkring i månader pga. ”säkerhetsuppgraderingar”..

  Kort efter attacken uppmärksammades en del anmärkningsvärda transaktioner på NewYork-börsen, som om folk bakom transaktionerna visste vad som var på gång. I den officiella utredningen ansågs det inte som viktigt att utreda transaktioner som kunde ha med saken att göra. Som om det inte var viktigt att utreda vem som betalade för händelserna!

  Condelezza stod i TV och sade att ingen hade ens kunnat tänka sig att någon skulle använda civila flygplan på detta vis. Detta trots att delar av luftförsvaret utförde en övning på exakt det scenariot samma dag! Precis som senare i London, då Polisen samma dag utförde en övning som gick ut på terrorbombare i tunnelbanan..

  Det här var bara ett litet axplock, det finns många fler frågetecken, som t ex. Mossad-agenterna som dansade av lycka när tvillingtornen föll och blev arresterade av NewYork polisen. Eller när BBC rapporterade att även WTC-7 hade kollapsat, en timme före det gjorde det. Eller att CIA inte hade en susning, trots att presidenten bara minutrar efter händelsen pekade ut Usama, som än idag inte finns som efterlyst av FBI. Lägg därtill att pappa HW.Bush i The Carlyle Group satt i möte med bla. Usamas pappa, i NewYork samtidigt som det skedde. Pappa bin Ladin hade inga problem att åka hem..

  För att inte tala om den läckta BBC-intervjun med Benazir Bhutto, där hon råkade haspla ur sig ”the man who murdered Usama bin Ladin”, BBC sände aldrig det.. Någon månad senare dog hon och efter det fick vi se den där videon på Usama som sades komma med nya hot, trots att personen knappt ens liknade Usama.

  Jag är helt säker på att man kan dra paraleller med det gamla svenska exemplet. Sådana här saker har inte alls varit ovanliga historiskt, men tyvärr brukar de kräva en generation för att komma upp till ytan. Den kognitiva dissonansen blir annars för svår hos de som sas. levde och verkade under samma tid. En socialpsykolog kan säkert förklara mekanismerna till det. Antagligen samma psykologiska mekanismer som upplevs hos den religiöse som börjar ifrågasätta sin religion, i början är han rädd för sina egna tankar och då förfäktas de undan, blir helt enkel för mentalt obekvämt när hela ens världsbild gungar.

  Kommentar av William — 11 april 2009 @ 19:12

 8. Kanonbra postning! Det intressantaste jag läst på länge. En sak jag funderar över bara är stycket om motorcykelgängen. Det stämmer bara om man tror på att demokratin fungerar fläckfritt i Sverige. Föreställer man sig istället att det finns en sfär av människor som har inflytande över både Alliansen och Socialdemokratin då skulle MC-gänget kunna nästla sig in där och på det sättet ta över Sverige utan att först fråga väljarna. Om ni tycker det är tossigt att tänka sig en sådan sfär, föreställ er att den – rent hypotetiskt – skulle gå under mottot ”att verka utan att synas”. Jag är övertygad om att en sådan sfär skulle kunna finnas i Sverige.

  Kommentar av L.J. — 11 april 2009 @ 21:32

 9. Demokratin avskaffas i god demokratisk ordning. Det lutande planet utför är dock inte linjärt – när Avspärrning – Förbud – Kontroll fått genomsyra människors yttre miljö tillräckligt länge, påverkas också deras uppfattning av den yttre världen, så att de endast kan se lösningar på problem, vilket som helst, inom denna samma sfär av Avspärrning – Förbud -Kontroll. Systemet är återkopplat och instabilt självförstärkande

  Eftersom utvecklingen inte är linjär, måste den stoppas tidigt. Om den nu ännu alls går att stoppa.

  Jag antar att det är något dialektiskt. Demokratin innehåller i sig själv fröet till sin egen undergång.

  Kommentar av RikMatts — 11 april 2009 @ 21:54

 10. Det här är ett av dom bästa blogginlägg jag har sett på otroligt länge!

  Kommentar av berinder — 11 april 2009 @ 22:18

 11. Insiktsfullt!

  Det som du pratar om, dvs demokratins hörnsten nummero uno – yttrandefriheten, är något jag funderade på för ett tag sen. Jag bloggade inte ner tankarna i närheten av så diplomatiskt som du gjort här dock 🙂

  ”Anyone who gives up essential freedoms for temporary security, deserves neither” – Benjamin Franklin.
  Sant som det vore sagt.

  Kommentar av dekket — 11 april 2009 @ 23:22

 12. Hmm, du har nog missat något fundamentalt i din ”mattematik”.

  Krävs ingen majoritet som håller på en. Krävs bara att majoriteten är mer rädd för dig än din motståndare. Vilket gör att majoriteten skulle hålla på din motståndare om dom var mer rädda för just din motståndare. Men att resonera som så, är att bortse från allting demokratiskt, och vad det betyder psykologiskt.

  Che hade inte majoritetens stöd, och dom som stödde honom gjorde så via hoppet om att det skulle bli lite bättre än annars. (Dom ville ju inte dö.)

  I Vietnam så fans majoritetens stöd för Syd, inte Nord.

  Fast den faktiska majoriteten, var mest som alla andra, som helst ville rå om sig själva, utan att behöva lägga sig i i andras angeläggenheter, utan allt för mycket påverkan av tredjepart, särskilt ingen våldsam sådan. Denna grupp, majoriteten, går än åt det ena hållet än åt det andra, allt beroende på vilken fundamentalistisk minoritets grupp som använder mest våld (psykiskt eller fysiskt), ty själva vill dom helst bli lämnade i fred, vilket är nog varför dom gör allt för att få demokrati, ty då får dom självbestämmande rätten, men sånt har bara hänt, dom senaste 100 åren, i vissa specifika fall, där olika former av socialism fått på pumpen.

  :p

  Kommentar av ST — 12 april 2009 @ 1:26

 13. Tjena Christian, vad tycker du om denna video: http://www.youtube.com/watch?v=nsHppKDmUcw&annotation_id=annotation_111925&feature=iv ?

  Kommentar av Anon — 12 april 2009 @ 1:54

 14. […] har han sammanfattat kärnan i sina funderingar i en postning som han kallar för “Splatterskyddet“. Det är ett måste att läsa. Det är i samma tongångar som jag skrev innan […]

  Pingback av Rick Falkvinge (PP) » Måste läsas av Christian — 12 april 2009 @ 7:39

 15. Ouch Christian! Den satt bra. Rätt i nyllet på riksdagens internetzombier. Men visst är det lite otäckt att läget i dag är så likt 30-talet. Rätt fel man är möjligen inte så långt borta som vi helst vill tro.

  Kommentar av handelsehorisont — 12 april 2009 @ 7:45

 16. Varifrån har du fått siffran 80-90% stöd för att lyckas med ett väpnat maktövertagande? Den siffra man brukar prata om i sådana sammanhang är 15%, vilket är baserat på att man normalt sett ha tre typer av medborgare: för, mot och de som inte bryr sig/inte gör något. Den största gruppen är den sistnämnda.

  15% är en siffra som förekommer i många liknande sammanhang, tex hur stor marknadsandel man behöver för att bryta ett monopol (vilket är anledningen till att den betraktas som en magisk gräns för Linux).

  Bortsett från det, så var det en bra skrivelse.

  Kommentar av Anders Troberg — 12 april 2009 @ 8:29

 17. Njaaa … om du inbillar dig att terrorism skulle vara ofarligt för Demokratin och infrastrukturen samtidigt som du påstår att polisen tar dom för eller senare vilket visat sig vara svårt för även specialavdelningar som söker efter dessa terrorister i världen är det nog dags att börja fundera både en och två gånger på att ge dig en röst i nästa val vilket får mig att undra över var du står i övriga samhällsfrågor som t ex dagisplats för barnen,pensioner,A-Kassa,allmäm social välfärd,arbeten mm mm bortsett från dessa piratfrågor på Internet !?.

  Kommentar av NetRunner — 12 april 2009 @ 9:54

 18. En underbar bloggpost. Definitivt läsvärd. Jag lägger dig i min bloggroll. Om du känner för att göra samma sak är det oerhört uppskattat!

  Jag har skrivit en del om nyspråksfenomenet i 9/11s vaka här. Läs gärna och se vad du tycker:

  http://www.keyboardrebellion.net/realitycheck/?page_id=89

  Mer specifikt om begreppet ”terrorism” här:

  http://www.keyboardrebellion.net/realitycheck/?p=90

  Och ännu mer om extremism, som oftare och oftare används som svepskäl för att avskaffa de skydd vi har mot överheten:

  http://www.keyboardrebellion.net/realitycheck/?p=88

  Kommentar av NiDBiLD — 12 april 2009 @ 11:07

 19. […] är en säkerhetsventil som minskar våldet i den politiska processen, skriver piratpartisten Christian Engström. Väpnad kamp kräver stöd av 80-90 % av folket, men för att med fredliga medel vinna ett val […]

  Pingback av Pr-byråer bakom allt motstånd « Badlands Hyena — 12 april 2009 @ 12:41

 20. […] a comment » Naturligtvis har Christian Engström en poäng när han pratar om övervakningsmardrömmen. Hans avslutning är nog mer relevant än […]

  Pingback av Piratspaning « Samtid Framtid — 12 april 2009 @ 14:39

 21. I olika bloggar både här och där har jag i diverse kommentarer försökt påminna om de mycket kloka tankar som den politiske 1700-talsfilosofen Charles-Louis de Secondat Montesquieu, 1689-1755, formulerade och som sedan har kommit att kallas för ”Montesquieus maktdelningslära.”

  Det har hänt en hel del sedan han skrev ner sina tankar för 200 år sedan, men mycket stämmer fortfarande och är i högsta grad användbart när man försöker få ordning på vad som gått snett med vår demokrati och vad man kan göra för att få ordning på den igen.

  Jag vill understryka att jag inte på något sätt är specialist på juridik eller statskunskap, bara en djupt demokratisk medborgare som skriver den här kommentaren lite som självterapi med förhoppningen att fler än jag kanske börjar se sammanhangen. En ren och skär amatör alltså.

  ”Boxar” är ett sätt att förklara, ”statsmakter” ett annat även om de inte direkt handlar om samma saker. Fritt efter Montesquieu påstår jag alltså:

  För att en demokrati ska må bra måste det råda balans mellan de fyra statsmakterna. Sverige mår idag inte bra eftersom balansen mellan statsmakterna saknas eller är skev. Det var nog många decennier sedan demokratin egentligen mådde bra i landet.

  De fyra statsmakterna är Riksdagen, Regeringen, Domstolarna och Medierna (dit numera också bloggvärlden/Internet räknas. Det är därför den ses som ”farlig” och anses behöva kontrolleras.)

  De fyra statsmakterna ska ha lika stor makt i demokratin och också full möjlighet att öppet kontrollera varandra så att de håller sig på mattan enligt konstitutionen, d.v.s. grundlagarna.

  I Sverige har de fyra statsmakterna genom åren fått olika mått makt. Maktförskjutningarna har ofta skett med subtila medel, men vad spelar det för roll? Huvudsaken är att de fungerar och ”ändamålen helgar ju medlen.”

  Exempel på dylikt mygel är att statsmakten Regeringen utser de högsta juristerna och domarna i statsmakten Domstolarna. Likaså juristerna i lagrådet. Eller förser sina egna politiska organisationer med sanslösa partistöd från skattekistan varje år. Eller håller Medierna på mattan genom stöd i olika former från skattekistan så att de inte ska bita den hand som föder dem.

  Den starkaste statsmakten är den som bestämmer. Sedan lång till är det Regeringen som klart dominerar Riksdag, Domstolar och Media maktmässigt.

  Statsmakterna i Sverige idag kan inte öppet kontrollera varandra och har heller ingen möjlighet att som statsmakt kunna göra något åt den obalans som råder. Jo, fel av mig. Statsmakten Regeringen gör nog vad den kan för att ytterligare sno åt sig makt från de övriga tre och lyckas bra med det.

  Riksdagens konstitutionsutskott, KU, ska kontrollera att regeringen och dess statsråd sköter sig. Och hur dom klarar det jobbet har vi ju till och med fått se i direktsänd TV – KU klarar det inte alls. ”Du ska veta hut” var väl det starkaste som sagts i ett KU-förhör. För att inte tala om de tragiska KU-tillställningarna med anledning av Estonia och tsunamikatastrofen. KU är alltså ingen domstol, bara en kuliss, ett förhörsforum utan sanktionsmöjligheter som ofta blir till ren politisk cirkus. Jag ska förtydliga resonemanget:

  All makt utgår ifrån folket. Så lyder portalparagrafen i Sveriges konstitution eller som man också säger, författning. De fyra statsmakter som ska se till att detta sker är:

  Den lagstiftande makten, d.v.s. Riksdagen. 349 riksdagsledamöter, eller mer korrekt de sju politiska partierna representerade i Riksdagen, formulerar och beslutar om lagarna men har oftast fått hjälp med idéer och formuleringar av departementstjänstemän, PR-byråer och lobbyorganisationer.

  Den verkställande makten, d.v.s. Regeringen konsulterar lagrådet så att inte de lagar man stiftar ska stå i strid med konstitutionen, EU-lagstiftningen, internationella konventioner som t.ex. FN’s och Europarådets konventioner om mänskliga fri- och rättigheter, FN’s barnkonvention som Sverige förbundit sig att följa eller annan lagstiftning. Lagrådet är en liten samling jurister tillsatta av regeringen och alltså ingen domstol med möjlighet att utdöma straff. Vad lagrådet har att säga behöver regeringen inte bry sig om. F.ö. biter lagrådets ledamöter sällan den hand som föder dem. I övrigt sköter regeringens statsråd departementen. Men de får inte lägga sig i beslut – då blir det olagligt ministerstyre!

  Och så håller regeringen ordning ute i landet genom att landshövdingarna regeringen naturligtvis själva tillsätter, sköter om länsstyrelserna. Och att dessa håller ordning på kommunerna, både de vanliga kommunerna och landstingen som kör buss, sköter naturreservat och sjukvård i mån av tid, lust och pengar.

  Den dömande statsmakten, d.v.s. domstolsväsendet, ska se till att brott mot lagar beivras och att folk som begår lagbrott i den ena eller andra formen straffas för detta. De må gälla fortkörning, mord, skattebrott, miljöbrott. Men konstigt nog finns det ingen Konstitutionsdomstol eller, som det också kallas, Författningsdomstol som kontrollerar och straffar politiker och tjänstemän för brott mot vår konstitution, d.v.s. våra grundlagar. Den obalansen är det i stort sett bara Sverige och några skumma diktaturer runt om i välden som saknar.

  Den kontrollerande statsmakten, d.v.s. Media har till sin huvudsakliga uppgift att kontrollera att de andra tre statsmakterna sköter sig. Om radio, TV, stora tidningar, regionala tidningar, lokala tidningar verkligen klarar det uppdraget kan verkligen – och ska – diskuteras. Alltid! Jämt och ständigt! Är de maktens megafoner eller är de självständiga? Och hur står det till med SvT och SR som enligt de själva är ett under av självständighet, de friaste av de fria och helt opåverkade av reklamintressen.

  Tillkomsten av Internet och alla gränslösa möjligheter detta media kommit att innebära, har naturligtvis också gjort det farligt. Riktigt farligt för politiker som inte lärt sig att det är ett nytt media (som tryckpressen på 1600-talet) utan känner sig hotade av medborgarjournalistiken och s.k. sociala medier.

  Och alldeles förfärligt farligt för företag och branscher som ser sina tidigare affärsmodeller falla som korthus tack var nätets blixtsnabba distribution och möjligheter till ny, global handel.

  Tack för att du läste så här långt och hängde med mig in i hjärnvindlingarna. Jag tror på demokratin och vet att den kan bli mycket bättre än den är idag. Men då måste vi hjälpa till allihop och dra våra strån till stacken.

  Att rösta in minst en Pirat i EU den 7 juni är självklart. Sen ska PP in i Riksdagen 2010. Och därefter ska Sverige äntligen få en från den politiska sfären oberoende Konstitutionsdomstol så att vår författning och grundlagar ska betyda något reellt och inte bara vara en samling vackra men tomma ord.

  Kommentar av Konstitutionsdomstol - NU! — 12 april 2009 @ 14:42

 22. ”Det finns ingen risk att terroristerna tar över i en demokrati,”

  Med reservation för minst ett undantag.

  Jag tänker närmast på den f.d korpralen, som genom demokratiska val vann en jordskredseger – och stördade Europa rätt ned i helvetets käftar under en lång, lång tid.

  En intressant postning iaf, vilket säger en del om hur PP ställer sig i demokratifrågan. Jag ska tänka på den här blogposten nästa gång jag läser någon annan pirats paranoida fantasier och maningar till virtuellt väpnad kamp.

  Kommentar av klokbok — 12 april 2009 @ 14:52

 23. @ klokbok:

  Just den före detta korpralen tycker jag är ett perfekt exempel. Nassarna tog aldrig makten i Tyskland genom våld (även om de senare själva i sin retorik gärna ville framställa det som att de hade ”gripit” makten).

  Istället fick de makten genom att Hindenburg utnämnde AH till rikskansler, efter att nassarna fått 33% i valet några månader innan. När de väl fått makten (på laglig demokratisk väg) var de snabba med att avskaffa demokratin innifrån.

  Oscar Swartz skrev för övrigt en väldigt intressant artikel om just det här förra året.

  Kommentar av Christian Engström — 12 april 2009 @ 15:13

 24. […] hel del av det som skrivits nu under påskhelgen. Två postningar det att klicka till i min skalle; den första av Christian Engström och den andra av HAX. Båda skriver om bland det viktigaste som vi har. […]

  Pingback av Varför inte? » Maktbalansen är skev — 12 april 2009 @ 19:15

 25. Enastående intressant blogginlägg! Något av det mest läsvärda jag sett. Du lyckas verkligen fånga upp demokratins fördelar.

  Men Anders Troberg skriver i en kommentar ovan:
  ”Varifrån har du fått siffran 80-90% stöd för att lyckas med ett väpnat maktövertagande? Den siffra man brukar prata om i sådana sammanhang är 15%, vilket är baserat på att man normalt sett ha tre typer av medborgare: för, mot och de som inte bryr sig/inte gör något. Den största gruppen är den sistnämnda.”

  Det kan tyvärr hända att Anders har en poäng med detta. Se min bloggpost där jag nämner professor Adler-Karlssons idéer.

  Dock tror jag att om 15 % av befolkningen är så starkt emot regeringen att de är beredda att störta den med våld, så är nog över 50 % trots allt motståndare till regeringen, även om de är passiva. Förutom på valdagen. Och isåfall håller ditt (Christians) resonemang i alla fall.

  Om 15 % av befolkningen är så pass emot regeringen att de är beredda att ta till våld kommer regeringen hursomhelst att falla i ett demokratiskt val.

  OBS! Resonemanget går dock inte att tillämpa om det finns kraftiga geografiska skillnader i stödet för regeringen. Isåfall kan inbördeskrig bryta ut. T.ex. kan 70 % av befolkningen i en viss provins vara motståndare till regeringen, men ändå bara 40 % av hela landets befolkning.

  Kommentar av infallsvinkel — 12 april 2009 @ 20:46

 26. Mycket bra sammanställt Christian, det är så där enkelt!

  Synd bara att det finns dolda maktstruktuere här i världen som vill ha upplopp och revolutioner i västvärlden, gör lite efterforskningar om tidigare ”revolutioner” och ni kommer finna att dom var konstruerade för att sedan införa en kontrollerad opposition..

  Sök efter information om så kallade ”colour revolutions”, tror faktiskt att vi har en röd sådan som äger rum i Thailand just nu.. Dessa ”colour revolutions” styrs ofta av så kallade NGO’s.. Och såna finns det en uppsjö av där ute, organisationer som inte har demokratiska spelregler att följa och som inte kan ställas till svars för nåt, dessa organisationer tillsammans med tankesmedjor skriver även diverse lagar och regler för regeringar, EU etc..

  http://en.wikipedia.org/wiki/Color_revolution

  Kunskap är makt!

  Kommentar av Mr.T — 12 april 2009 @ 22:05

 27. Bra postning Christian. För att knyta an till Fumlans kommentar här ovan om Platon, följande rader ur Staten tror jag du upplever som rätt träffande:

  Pengar eller ära kunna således ej förmå goda människor att regera, fortsatte jag. Ty de vilja ej öppet kräva lön för att regera och därigenom få namn av legohjon, ej heller vilja de i hemlighet skaffa sig vinning av sitt ämbete och därigenom bli tjuvar. Ej heller lockar dem äran; ty de äro ej ärelystna. Så måste man alltså tvinga dem, och de måste förmås att regera genom hotelse om straff. Detta tycks vara anledningen, varför det anses som en skam att gärna och villigt åtaga sig regeringen i stället för att tvingas till det. Och det svåraste straff, som kan drabba dem — det är, att de annars komma att själva regeras av sämre folk, om de ej vilja ta regeringen i egen hand. Det är av fruktan för detta, som de goda åtaga sig regeringen.

  Det är väl ganska på pricken varför du ställer upp som PPs kandidat i EU valet.

  Kommentar av T. Nilsson — 12 april 2009 @ 23:47

 28. […] Om demokrati: splatterskyddet Jag fick en fråga om hur jag ser på demokratin, från någon som håller på och gör en undersökning av vad olika […] […]

  Pingback av Top Posts « WordPress.com — 13 april 2009 @ 1:40

 29. Mycket bra skrivet.

  Det många dock inte känner till är att Sverige är en ung demokrati. Demokratin grundlades först 1945, alltså sedan 64 år. De är inte så länge sedan, bara tre generationer. Det mostvarar våra farfarsfäder/mormorsmödrar.

  1945 var det året då rösträtten i allmänna val utsträcktes till de som levde på fattigvård (dåtidens socialbidrag) eller som befann sig i personligt konkurstillstånd fick rösträtt i allmänna val.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6str%C3%A4tt

  Kommentar av Dennis Nilsson — 13 april 2009 @ 2:59

 30. Intressant!
  Jag var i Paris när medierna började rapportera att ekonomin i USA brakar ihop och mina tankar gick direkt till depressionen på början av 1900 och dåtidens stormakt Tyskland. Samtidigt i Sverige låter man militären fritt och rutinmässigt avlyssna all kommunikation (somliga kanske fortfarande använder vanlig telefon och snigelpost, men det är ju bara en tidsfråga), och tillsynes aningslöst trampar (stampar) på den personliga integriteten för att tillfredsställa amerikanska privata bolags intressen (IPRED). Det är en skrämmande utveckling.
  Men så finns det ju en hoppets stjärna ändå 🙂 internet har väl aldrig lyst klarare, trodde inte på att nånting skulle kunna hota de stora globala distributionsbolagen och maktstrukturen, det känns lätt hopplöst annars. Men tack vare internet så kan folk dela nya idéer oberoende av monopoliserade medier och korrupta och aningslösa politiker. Vet inte än om jag tänker rösta på PP, är skeptisk till enfrågespartier (kanske är konservativ?), men nån måste ju stå upp för och skydda internet och demokratin innan det är försent!

  Kommentar av Mårten — 13 april 2009 @ 4:34

 31. Demokratin kan också avsakffas/hotas genom påtryck utifrån. När Sverige hade skrämts och hotats in i €U avskaffade politikerna sig själva
  och blev en extremt välbetald disskussionsklubb, varken mer eller mindre. Politikerna talade om maktlöshet när impopulära lagar och förordningar från Bryssel skulle ratificeras. Man sade inte rakt ut att Sverige i praktiken administreras från Bryssel och att över 90% av alla lagar på ett eller annat sätt härrör därifrån men ”maktlösheten” var det nya ordet på modet när Svenskt självstyre skulle avskaffas.

  Sedan dess har allt gått i samma riktning, Göran Persson smög igenom grundlagsändringar och allt mer maktöverflyttning till unionen och såg till att saken ej hann diskuteras i vanlig demokratisk ordning, inte heller fick medborgarna (som i €U gärna kallas ”konsumenter”) säga sitt om en så omvälvande förändring.

  Nu ser vi t.ex att €U vägrar acceptera ett valresultat som inte överrensstämmer med unionens agenda (i de få fall något medlemsland pga kvardröjande demokratiska spärrar får rösträtt), röstar ett land ”fel” får de rösta om och om igen tills resultatet blir ”rätt” (som nu när €Us svenska propagandaminister öser miljarder till ”ja”-sidan i Irland för att påverka valresultatet och ytterligare en möjlig käftsmäll på politbytrån i Bryssel). och att USA liksom olika sekteristiska sammanslutningar av bankirer och marknadsmaffia har en alltför stor påverkan på politiken.

  Har PP en chans att påverka mitt i valfiskens buk? Det har jag svårt att tro, €Us matsmältningsorgan skulle snabbt neutralisera det oönskade elementet men på hemmaplan blir partiet en kraft att räkna med i ett land som liksom övriga €U avskaffat valmöjligheten med sju till synes olika partier men exakt samma politik i olika tempo. Om demokratin skall återtas till det folk varifrån den enligt konstitutionen skall utgå, är ett enfågeparti som PP en bra start.

  Kommentar av mia — 13 april 2009 @ 6:37

 32. Mr.T:

  Det pågår en annan färgkodsrevolution i Moldavien just nu sponsrad av €USA. Tidigare har vi sett dem i Jugoslavien Georgien Ukraina och Khyrgystan där man lyckats installera ryskfientliga lydregimer. I andra som Vitryssland och Tadjzikistan har de misslyckats:

  http://www.lewrockwell.com/blog/lewrw/archives/026241.html

  Kommentar av mia — 13 april 2009 @ 6:51

 33. mia, javisst, dom där dyker upp överallt för att skapa kaos, nu läste jag i SVD att rödskjortorna troligtvis är betalda, jag är inte förvånad, frågan är av vilka dom får betalt av?

  ”– Det mesta tyder på att rödskjortorna får betalt, cirka 200 kronor om dagen, av Thaksin Shinawatra för att vara med och demonstrera.”

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2727603.svd

  Och det är ju inte NGO’s och tankesmedjorna som skriver lagar direkt, dom skriver bland annat böcker och avhandlingar som sedan blir till policys, som sedan lagar kan stiftas efter.. Lagar/policys stämmer nästan alltid 100% överens med det som t.e.x. tankesmedjan Council on Foreign Relations ( CFR ) skriver i USA..

  Vi har numera en europeisk variant av CFR, kallad ECFR, undrar vad dom ska syssla med, detta ECFR backas dessutom upp av George Soros…??

  ”ECFR is backed by the Soros Foundations Network”

  http://www.ecfr.eu/content/about/

  Kommentar av Mr. T — 13 april 2009 @ 8:43

 34. Trevligt! 🙂

  Kommentar av Rick — 13 april 2009 @ 15:21

 35. Oerhört välskrivet och lättförstått. Detta borde ju läras ut i skolan.

  Kommentar av Viktor — 14 april 2009 @ 0:52

 36. Dennis Nilsson:

  Demokrati är alltid något som införs succesivt.

  Det var förresten inte förrän 1951 som Sverige fick religionsfrihet!
  (Rätten att fritt gå ur statskyrkan om man önskar detta.)

  …och ännu verkar de demokratiska rättigheterna inte vara säkra på Internet.

  Jag håller helt och hållet med dig, Dennis, att man måste komma ihåg hur ung demokratin är. I värsta fall kommer den bara att vara en kort historisk parentes.

  Kommentar av infallsvinkel — 14 april 2009 @ 10:54

 37. Mycket Intreasnt inlägg!

  Ang sverige och demokrati så vill iaf jag påstå att vi inte lever i en 100% demokrati än idag. Så länge vi har monarki i detta land och hur lagen ser ut ang det så är iaf min uppfattning att vi inte än är en riktig demokrati.

  Kommentar av Micke — 14 april 2009 @ 13:46

 38. […] har piratpartiet precis fått fler medlemmar än kristdemokraterna. Frågorna ställs, men inte av journalister i traditionell media. Nästa steg är att rösta in piratpartiet i […]

  Pingback av Förfalskningar och kopior « Jeppelin — 18 april 2009 @ 22:41

 39. Varför är inte ”brukarråden” demokratiskt tillsatta?

  De organisationer som är uppbyggda kring hemlösa har en osmaklig förmåga att göra några få utvalda till reklampelare åt sina vinstdrivande rörelser. Detta görs till exempel genom att sysselsätta hemlösa i olika projekt som ansökts pengar för, till organisationen. Därmed blir även den hemlöse ett slags alibi för organisationens fortsatta överlevnad, dock utan att vara mindre hemlös.

  En annan trend är att utse lämpliga personer till något av de befintliga ”brukarråden”. Dit handplockas fogliga hemlösa ut av etablissemanget för att representera sin ”grupp” av individer. För hur skulle det se ut om det i demokratisk anda fanns människor i rådet som uttalade sig kritiskt till de system uppbyggda för att hjälpa hemlösa? Vilket i sin förlängning betyder att den sanning de allra flesta hemlösa ser och lever under i form av diskriminering och underkastelse ytterst sällan kommer på tal där.
  Om eller när någon gör detta så byts denna person helt enkelt ut efter tag, om inte denne anpassar sig förstås. Ingenting får bryta mot de så länge inarbetade idéburna tankesätten vi systematiskt hjälper hemlösa med.
  Istället behandlas frågor i dessa råd om hur bra, välvilliga och fungerande olika myndigheter och organisationers jobb med våra hemlösa är.

  Men hur kan det då komma sig att antalet hemlösa ökar från år till år och går både upp och ner i åldrarna? Detta trots att makten, med hjälp av olika definitioner på vad en hemlös är, försöker dölja den bistra sanning som råder. Men allt detta handlar väl bara om att förhindra kritiska röster och en del av hur makten arbetar för att kvarhålla sin dominans.

  Om vi anser att vår övriga befolkning, som inte är hemlösa i vårt land, behöver ett tryggt hem, ett privatliv, en vid behov väl fungerande vård (omsorg) och en inkomst för ett någorlunda fungerande liv.

  Varför ser vi inte att hemlösa människor har samma behov?

  Rolf Nilsson
  Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa
  Tel: 0736-76 42 86

  Kommentar av Rolf Nilsson — 20 april 2009 @ 5:15

 40. Det är så skrämmande när människor påstår sig stå upp för demokrati och har idoler som mördar människor i demokratins namn!

  Kommentar av Mikael Griffin — 28 april 2009 @ 15:52

 41. […] […]

  Pingback av ctail: Vad man ska rösta på — 22 maj 2009 @ 22:32

 42. Ja fy fan! Engström har läst Che och kommer med intressanta slutsatser. Jag hoppas han inte läst fler böcker! Usch vem vet vad de som skrivit dessa hållt på med! 🙂

  Kommentar av Jacid — 2 juli 2009 @ 13:54

 43. […] försvar för dagens liberala demokrati (när jag kritiserade den häromdagen på twitter) blev jag länkad ett försvar för demokratin av Christian Engström, som bygger på vad Engström kallar “demokratin som splatterskydd. Det formuleras […]

  Pingback av Om demokrati som splatterskydd : Filosofibloggen — 6 februari 2013 @ 20:09


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: