Christian Engström, Pirat

4 mars 2009

Christian Engström: bloggat om FRA

Filed under: FRA,skyddat privatliv — Christian Engström @ 21:25
Tal på Sergels Torg den 16 september 2008

Tal på Sergels Torg den 16 september 2008

Nu bygger vi vår egen FRA-story! skriver Mikael Nilsson. Det är rätt. Vi har ingen anledning att låta andra skriva vår historia. Vi är fullt kapabla att skriva själva.

Det här är mitt bidrag.

Redan i valrörelsen 2006 tog Piratpartiet ställning mot FRA-lagen. I vårt valmanifest skrev vi i avdelningen ”Sjökort för ett skyddat privatliv”:

Låt inte FRA bli inrikesspionage. Försvarets Radioanstalt, FRA, har hittills ägnat sig åt militär signalspaning mot främmande makt. Det finns ett förslag om att utvidga FRA:s verksamhet till att övervaka all trådbunden trafik som passerar landets gränser. Detta skulle i praktiken omvandla FRA till ett inrikesspionage, eftersom en stor del av den normala internettrafiken vid något tillfälle passerar gränsen av tekniska skäl. Förslaget är olämpligt och ska inte genomföras.

Själv började jag blogga i september 2007. (Innan dess skrev jag mest i Piratpartiets forum.) Här har jag samlat ihop länkar till inlägg som jag skrivit om FRA:

27 september 2007
FRA:s GD på övervakningsseminarium.
FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson medverkade i ett seminarium med titeln ”Övervakning – ett hot mot den fria åsiktsbildningen” ordnat av Svenska Helsingforskommittén. Andra som deltog var journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hultén och centerriksdagsmannen Staffan Danielsson. Åkesson höll med om att argumentet att avlyssningen behövs för att skydda svensk trupp i Afghanistan inte hade så mycket substans i sig, och kom med en del klargöranden om att det inte var tekniskt möjligt att låta någon utomstående nämnd eller liknande förhandsgranska sökbegreppen som FRA använder.

15 oktober 2007
Vad ska FRA med en superdator till?
Nationellt Superdatorcentrum i Linköping fick en ny superdator att använda för den svenska grundforskningen. När den levererades var det den snabbaste datorn i Sverige, men redan vid den tidpunkten var det känt att FRA skulle få en tre gånger så snabb dator några månader senare. Vad har FRA levererat för nytta för det svenska samhället som gör det till en rimlig prioritering?

20 januari 2008
Massavlyssnande FRA desinformationsbloggar
FRA startade en ”blogg” (fast utan kommentarsmöjligheter) som de kallade för Klartext. Där skulle de ”bemöta kritik från massmedia, organisationer eller enskilda som bygger på missuppfattningar eller sakfel”, sa de. Bloggen verkar ha somnat in nu, men när den kom välkomnade jag dem till bloggosfären.

25 januari 2008
Ett slag i luften för integriteten
Integritetsskyddskommittén presenterade sitt slutbetänkande, och Annie Johansson (c) deklarerade att även om hon hade röstat ja till FRA våren 2007, så hade hon “haft sina integritetsglasögon på sig” när hon gjorde det.

14 februari 2008
Integritet till höger och vänster
Jag var på ett seminarium om övervakningssamhället arrangerat av Ordfront och Timbro tillsammans. Normalt är de ju varandras motståndare på höger-vänster-skalan, men FRA-frågan och alla andra förslag om ökad övervakning har ingenting med höger och vänster att göra.

28 februari 2008
Vad gör FRA egentligen?
FRA publicerade en sida med rubriken Milstolpar och händelser i FRA:s historia. Det visar sig att den senaste riktiga framgången som de kan redovisa var under andra världskriget. Hur viktig för Sveriges säkerhet kan en organisation egentligen vara om de inte kan peka på en enda framgång under de senaste 60 åren? År 2007 hade de 512 miljoner kronor i statliga anslag.

11 mars 2008
Ska FRA hjälpa torterarna?
Att FRA delar med sig av uppsnappad information till USA är ingen hemlighet. Dagarna innan jag skrev det här inlägget la USA:s president Bush sitt veto mot en lag som skulle förbjuda tortyr under förhör. Är det rätt att Sverige lämnar information till främmande makt som kan leda till att människor blir torterade?

12 maj 2008
FRA vill göra dataintrång
Ny Teknik rapporterade att Försvarets Radioanstalt FRA ville ägna sig åt vad de kallar ”aktiv signalspaning”, alltså att bryta sig in i människors datorer. Trots att det inte nämns alls i signalspaningslagen anser FRA att de skulle ha rätt att göra det.

15 maj 2008
Liberaler emot FRA-lagen – men hjälper det?
Folkpartiets Stockholms beslöt att skriva till folkpartiets riksdagsgrupp och uppmana dem att stoppa förslaget. Att det inte hjälpte vet vi ju nu med facit i hand.

19 maj 2008
Svaga center-argument för FRA-avlyssning
Staffan Danielsson (c), som är centerns ledamot i försvarsutskottet, försökte försvara centerns partilinje i ett inlägg på sin blogg. Han övertygade i vart fall inte mig.

21 maj 2008
Välkommen till bloggosfären, Mikael Odenberg!
Förre försvarsministern Mikael Odenberg gav sig in i debatten i kommentarsfälten på bloggar. Bland annat genom att kalla sina meningsmotståndare för “rättshaverister”, och uppmana oss att “komma ner till Tellus”. Men i bloggosfären är vi vana vid troll som tar till okvädningsord när argumenten tryter, så den argumentationstekniken imponerade inte på någon.

23 maj 2008
Mikael Odenberg med byxorna nere
”Försvarsunderrättelseverksamheten med signalspaningen jagar inte individer. Den riktar sig inte ens mot svenska medborgare utan mot utlandet” skrev Mikael Odenberg. Då tänkte han inte på att vi pirater hade varit på utfrågningen i riksdagen en månad tidigare och fotograferat när FRA:s gd Ingvar Åkesson visade powerpointbilder som sa att FRA redan idag spanar åt polisen.

26 maj 2008
Riksdagsmännen som kan stoppa FRA
Både Folkpartiets och Centerns Stockholmsdistrikt tog ställning mot FRA-lagen. Hade de kunnat påverka några av sina partiers ledamöter från Stockholm till att följa vad deras distrikt tyckte, då hade lagen fallit. Men så blev det ju inte, vet vi nu med facit i hand.

27 maj 2008
Hur partidistrikten i fp och c kan stoppa FRA-lagen
Mer handfasta förslag till hur distrikten inom Folkpartiet och Centern hade kunnat få sina riksdagsledamöter att avslå lagen om de bara hade lyssnat på dem som valt dem. Men det ville inte riksdagsledamöterna, som sagt.

30 maj 2008
Demonstration mot FRA lördag 31 maj 14.00
Inför demonstrationen som Piratpartiet ordnade på Medborgarplatsen den 31 maj 2008 länkade jag till Rick Falkvinges serie med inlägg om FRA

 1. Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj)
 2. Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj)
 3. Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj)
 4. Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen” (20 maj)
 5. FRA spanar redan åt polisen! (22 maj)
 6. Tjänsteman: “FRAs uppdrag bryter mot grundlagen” (24 maj)

Sista avsnittet – “Surprise!” – presenterades på demonstrationen. Det ledde till…

2 juni 2008
Tystnaden om FRA är öronbedövande
…absolut ingenting i gemmelmedia, förutom en (1) artikel hos IDG. Att en av de högsta cheferna på FRA erkände rakt ut att FRA bryter mot lagen, att de har gjort så under lång tid, var inte någon nyhet värd att rapportera, tyckte gammelmedia.

4 juni 2008
Det är nu eller aldrig, gammelmedia!
Två veckor kvar till datumet för riksdagsomröstningen. Bloggosfärern var i uppror. Det var ett rent nöje att läsa alla välskrivna och insiktsfulla blogginlägg i frågan (eller skulle varit det om inte frågan vore allvarlig). Men tidningar och teve var knäpptysta.

5 juni 2008
Annie och Staffan litar på FRA
Annie Johansson (c) och Staffan Danielsson (c) var de enda riksdagsmän från alliansen som ens försökte att förklara varför avsåg att rösta ja till att låta FRA införa allmän avlyssning av telefon- och internettrafik i Sverige. Precis som många andra försökte jag uppmana dem att ändra sig. Men det hjälpte ju inte, som vi vet.

7 juni 2008
Fredrick Federley på rätt spår på Facebook
Fredrick Federley (c) hade inlett vad vi nu vet bara var ett spel för gallerierna i FRA-frågan, men som jag själv trodde var allvarligt menat vid den här tidpunkten. Dumt av mig.

8 juni 2008
Mp: Utred FRA:s laglösa avlyssning
Miljöpartiets riksdagsman Max Andersson ställde en mycket relevant fråga till justitieministern i riksdagen, om det faktum att FRA under många år hade ägnat sig åt olaglig avlyssning och visste om det.

10 juni 2008
Stoppa FRA-lagen nu!
Sajten stoppaFRAlagen.nu kom upp, som en förberedelse inför…

11 juni 2008
Premiär: FRA-lagen i Dagens Nyheter!
…helsidesannonsen i Dagens Nyheter som väl får sägas vara det som på allvar fick fart även på gammelmedia. Fram till den här tidpunkten hade DN inte skrivit en enda rad om FRA under våren och försommaren. Men efteråt vaknade till och med DN, åtminstone lite grand.

14 juni 2008
Bloggosfären skriver historia
Bloggbävningen var i full gång, och antalet inlägg som handlade om FRA fullkomligt exploderade i Knuffs trendgraf. Mattias Svensson och Freddie Westerlund presenterade sitt briljanta videoinlägg Döda politiska karriärers sällskap. Här kändes segern nära.

16 juni 2008
Tre texter dagen före debatten
Länkar till tre texter som berörde mig, två framtidsskildringar och en påminnelse om historien:
Ander Lotsson: Privatpartiet kämpar vidare
P J Anders Linder: Lämna våra privatliv i fred
Oscar Swartz: HBT-samhället måste ta strid mot FRA-lagen

17 juni 2008
FRA: Det ser lovande ut
Dagen för riksdagsdebatten, publicerat 11:57. Halvkryptiska men uppmuntrande uttalanden från Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström (fp), Fredrik Federley och Annie Johansson (c), och Karl Sigfrid (m). Det var fem ledamöter, vilket var mer än de fyra som behövdes. – Det ser faktiskt lovande ut för demokratin i Sverige, skrev jag. Då, alltså.

17 juni 2008
FRA: Centern sviker – fler rosetter på bajskorven
Publicerat 20:23. Fredrik Federley (c) och Annie Johansson (c) talat i riksdagen. De kommer inte att rösta nej till FRA-lagen. Motståndet har kollapsat.

18 juni 2008
I vitt mot regeringens kupp
Uppmaning till alla att komma till riksdagen på morgonen, gärna klädda i vitt. – Vad som än händer kommer Piratpartiet att ställa upp i valet till EU-parlamentet om precis ett år, i juni 2009. Därefter i riksdagsvalet 2010. Folkvalda som inte representerar sina väljare ska inte få förnyat förtroende, skriver jag.

18 juni 2008
Lyder talmannen också under partipiskan?
Ett desperat försök att se om det gick att få omröstningen uppskjuten med hänvisning till riksdagens regler, efter en idé av Erik Josefsson. Men det halmstrået höll inte heller.

19 juni 2008
Vi kämpar vidare – styrkta!
Dagen efter omröstningen. Camilla Lindberg (fp) har blivit liberal hjälte och Hederspirat, och bloggosfären har visat sig vara en maktfaktor. Vi har förlorat riksdagsomröstningen om FRA-lagen. Men vi har inte gett upp.

22 juni 2008
Riv upp FRA-lagen i höst!
Planer för hur kampen ska gå vidare. Planerade aktiviteter vid den här tidpunkten:
23 juni: Svart måndag – sörj privatlivet, gå förbi riksdagen och lägg blommor
28 juni: Demonstrationer i Stockholm, Göteborg, Malmö
2 3 juli: Bananrepublikfest på Mynttorget, Stockholm
16 september: Ta ledigt redan nu för att vara vid riksdagen när de öppnar!

23 juni 2008
Sd stödjer FRA-avlyssningen
Sverigedemokraterna kommer med ett pressmeddelande, med rubriken ”Nej till FRA i nuvarande form”. Men betoningen ligger helt på ”i nuvarande form”. Rent principiellt är Sverigedemokraterna för att staten ska få tillgång till en kopia av allt vi gör på internet, även om de har synpunkter på detaljer i lagtexten. Motbjudande, men åtminstone hederligt.

25 juni 2008
Reinfeldt vill tysta FRA-debatten
En vecka har gått sedan omröstningen, och statsministern är just hemkommen från fotbolls-EM. Nu tycker han det får vara färdigpratat om FRA.
– Alla tjänar på om debatten lägger sig, säger han till Expressen.

26 juni 2008
Mer medborgarförakt i FRA-debatten
– Det finns ju motiv för signalspaningen men det har inte kommit fram, säger folkpartiets riksdagsman Carl B Hamilton (fp) i en artikel i Aftonbladet. Men vilka de motiven i så fall är berättar han inte. Förutom att det behövs för att skydda våra styrkor i Afghanistan.

30 juni 2008
Carl B Hamilton (fp) pratade nonsens om FRA
Just Afghanistan-argumentet är så korkat att inte ens FRA själva håller med om det. För att använda Carl B Hamiltons egna ord tycks hans bästa argument vara ”Rösta ja – hej simsalabim!”.

1 juli 2008
Signalspaning i FRA:s historia
Signalspaning är en sak, massavlyssning av den egna befolkningen är en annan. Ursprungligen var det just signalspaning FRA ägnade sig åt, och på den tiden var de framgångsrika. Men så tog både andra världskriget och kalla kriget slut, och verksamheten förändrades. Det här inlägget är en någorlunda utförlig översikt över FRA:s historia.

2 juli 2008
Bananrepublikfest torsdag 15-19 i Stockholm
Det blev en mycket lyckad manifestation mot FRA i Stockholm, med Stekare Mot FRA och sambaorkester. Även i Malmö hölls en demostration med en späckad talarlista.

7 juli 2008
Maud Olofsson vet inte att grundlagen finns
Maud Olofsson håller tal i Almedalen, och excellerar i vackra ord om hur viktigt det är med integritet. Hon vill skriva in det i grundlagen, säger hon. Men nu råkar det vara så att det redan står i grundlagen. Problemet är att hon och hennes partikollegor inte brydde sig om att följa den när de antog FRA-lagen.

13 juli 2008
Det handlar om medborgarrätt
På Almedalsveckan 2008 var FRA det dominerande ämnet vart man än gick. Veckans höjdpunkt var utan tvekan det stora seminariet om FRA som tankesmedjan Fores ordnade, och som bland annat Oscar Swartz, Rick Falkvinge, Opassande och Almedalsbloggen kommenterade.

21 juli 2008
En plan för att lösa FRA-frågan
Piratpartiets Rickard Olsson ger en rak och enkel plan för hur FRA-frågan bör hanteras. Säpo och den militära underrättelsetjänsten får plocka ut de delar av FRA som utför legitimt arbete åt dem. Resten av FRA läggs ner. Superdatorn flyttas till superdatorcentrumet i Linköping, och lokalerna på Lovön utanför Stockholm kan bli en fin småföretagsby med riktigt fet internetlina. Svårare än så behöver det inte vara. (Det är för övrigt nästan precis vad Hax föreslog igår som ett sätt för regeringen att lösa knuten.)

21 juli 2008
FRA: Riksdagsmännens egenintresse duger gott
Så som det demokratiska systemet är konstruerat borde det ligga i riksdagsmännens egenintresse att inte köra över folket totalt, med tanke på att det faktiskt är val då och då. Ett metapolitiskt inlägg om hur det åtminstone är tänkt att fungera.

1 augusti 2008
Piratpartiet på Pride
Piratpartiet hade ett tält på Stockholm Pride. Längst fram i tältet hade vi en inramad debattartikel om FRA undertecknad av 21 HBT-personer, som precis publicerats.
7 augusti 2008
Statsministern och verkligheten
Statsministern hoppas att FRA 2.0 ska lugna alla kritiker, och är övertygad om att debatten nu kommer lägga sig. Är inte den sortens bunkermentalitet lite oroande när det är landets högsta ledare som ger prov på den?

9 augusti 2008
Reinfeldt om FRA i Vaxholm
I statsministerns tal i Vaxholm återuppväcker han det gamla Afghanistan-argumentet, fast med Georgien som ursäkt för att avlyssna den egna befolkningen i svenska kablar istället.

13 augusti 2008
FRA-lagen är ett handelshinder
Tunga jurister påpekar att FRA-lagen bryter mot den grundläggande EG-rätten, eftersom svenskar och andra européer behandlas olika. Självmål av regeringen, alltså.

20 augusti 2008
FRA och Ådalen -31
Militär verksamhet är en sak, och polisens är en annan. I en demokrati ska man inte blanda dem. Det vet vi av både egna och andras erfarenheter. Det fundamentala problemet med FRA är att det är en blandning av militär verksamhet.

21 augusti 2008
Dimridåer från centern om FRA
– Centern har blivit den drivande politiska kraften för att till varje pris pressa igenom FRA:s massavlyssning trots den massiva folkopinionen. Det kan man tyvärr konstatera efter dagens utspel i media, skrev jag.

22 augusti 2008
Rätt alternativ till FRA
Camilla Lindberg (fp) och Birgitta Ohlsson (fp) skrev en föredömligt klar analys av frågan i en gemensam artikel med rubriken Alternativet.

24 augusti 2008
Kommande FRA-händelser
Seminarier, hearings, artiklar. Det var mycket som hände vid den här tiden.

25 augusti 2008
Manifestation utanför riksdagen – bilder
Några bilder från manifestationen mot FRA-lagen utanför riksdagen den 18 juni 2008. Samtliga bilder får användas fritt.

27 augusti 2008
Riv upp, gör om, gör rätt!
Vänsterpartiet höll ett samråd för FRA-kritiker, och TT citerade mig när jag sa “Riv upp, gör om, gör rätt!” som en sammanfattning av vad som är den enda vägen framåt.

29 augusti 2008
FRA spanar redan i kabel
Centern anordnade en stor hearing om FRA, och det kom några anmärkningsvärda uttalanden.

1 september 2008
FRA spanar redan i kabel – vad sas exakt?
SVT sände hela centerns FRA-hearing på teve, och jag fick en möjlighet att spela in och skriva ut exakt vad det var som forskaren från FOI och Staffan Danielsson (c) hade sagt om att FRA redan spanade i kabel.

3 september 2008
FRA vill kartlägga oss alla
Om den stora debattartikeln på DN Debatt, som gjorde att ordet ”sociogram” kom i var mans mun.

5 september 2008
Försiktig optimism om FRA
– Kanske beror det bara på att det är fredag och vackert väder, men jag börjar känna mig förhoppningsfull när det gäller FRA-lagen, skrev jag. Tyvärr var det nog mest vädret.

10 september 2008
6 dagar kvar: Heja riksdagen!
Fromma förhoppningar om att riksdagen ska riva upp, göra om och göra rätt när den återsamlas och får chansen.

12 september 2008
Nedräkningen till 16 september fortsätter
Det ordnades en nedräkning i bloggosfären inför riksdagens öppnande den 16 september.

15 september 2008
FRA blåste visst inte över
”Alla tjänar på om debatten lägger sig” hade statsministern sagt till Expressen i juni. Ingen kunde med bästa vilja i världen påstå att så hade skett vid den här tidpunkten.

16 september 2008
FRA-demonstrationer 16 sept 2008 – bilder
Demonstrationerna i Stockholm. Samtliga bilder får användas fritt.

16 september 2008
FRA-demonstrationerna – pressklipp
Några pressklipp från dagens demonstrationer mot FRA.

17 september 2008
Bra polisinsats vid FRA-demonstrationerna
Polisen gjorde en föredömlig insats i samband med demonstrationerna i Stockholm. Och som en talare sa: ”Det är roligt att se så många poliser här, i sina stiliga uniformer. Men framför allt är jag glad över att det är andra uniformer än de som militären har.”

17 september 2008
Bloggtävling: Vem får roligaste tekniska FRA-svaret?
Moderaternas partistrateger råder riksdagsmännen att ”svara något tekniskt” om de får svåra frågor om FRA. En direkt provokaton till att se vem som kan få det bisarraste ”tekniska svaret” från en FRA-förespråkare.

18 september 2008
“Wiretapping Sweden” – dokumentärfilm
http://www.wiretappingsweden.com/ finns en dokumentärfilm om det svenska FRA-motståndet och bloggosfärens roll. Filmen är gjord för en internationell publik.

18 september 2008
Piratpartiet på European Social Forum
Jag deltog i European Social Forum i Malmö, och satt bland annat i en panel om FRA.

19 september 2008
Förstklassigt om FRA
Förstklassig grävande journalistik om spelet om FRA i Fokus. Förstklassig statistisk analys av bloggbävningen i FRA-debatten från Twingly.

24 september 2008
Nytt FRA-svek planeras
Dansen runt FRA 2.0 börjar.

25 september 2008
Kan man snottra trafikstråk?
Ordet ”trafikstråk” dyker upp i samband med FRA 2.0, men ingen kan ge något vettigt svar på vad det betyder.

29 september 2008
Vad vet riksdagsmännen om FRA?
Jag stöter på riksdagsmannen Margareta Cederfelt (m) på ett torgmöte, och pratade lite om FRA. Hon hade en helt annan bild än jag, så hon lovade att svara om jag mejlade henne länkar till vad jag pratade om. (Hon återkom dock aldrig med något svar.)

2 oktober 2008
Trafikstråk var bara en luring
Det visar sig att riksdagsmännen inte heller kan svara på frågan om vad ”trafikstråk” är.

3 oktober 2008
Ingvar Åkessons OH-bilder
Två OH-bilder som Ingvar Åkesson använt i olika sammanhang för att förklara vad FRA ska syssla med enligt den nya lagen.

6 oktober 2008
Motioner: riv upp FRA-lagen
Nu har motionerna om att riva upp FRA-lagen blivit offentliga. Det är en gemensam motion från mp och s, och en separat motion från v. Båda motionerna är skrivna på temat riv upp, gör om, gör rätt, påpekar DN.

15 oktober 2008
Alliansens interna FRA-dokument läckt
Tidningen Riksdag & Departement publicerar Alliansens interna dokument om FRA. Det var det här underlaget som fick de sex folkpartistiska riksdagsledamöterna att vika sig och acceptera FRA-lagen.

4 november 2008
FRA-kritikerna blev blåsta
Regeringen meddelar att FRA-lagen kommer att träda i kraft den 1 januari 2009 som planerat, utan några av de förändringar som man kom överens om.

5 januari 2009
Varning för journalister
FRA-lagen träder i kraft, och Journalistförbundet rekommenderar alla att lägga till en varning i foten på sina mejl om att kommunikationen är avlyssnad.

7 januari 2009
Maratonprotest mot FRA
Jonas Nordgren demonstrerar mot FRA genom att stå utanför riksdagshuset hela dagarna i fyra veckor. Samtliga bilder fria för publicering.

9 januari 2009
FRA-demonstration i Göteborg lördag
En demonstration mot FRA i Göteborg den 10 januari.

10 januari 2009
FRA-demonstrationen i Göteborg – bilder
Länkar till sidor med bilder.

13 januari 2009
FRA 2.0 är en bluff
Per Agerman på Ja Frendo har gått igenom den 144 sidor långa promemoria som visar hur regeringen i praktiken vill genomföra FRA-kompromissen. Ett tunt lager fernissa som inte ändrar någonting i sak, är hans sammanfattning.

29 januari 2009
Några piratnotiser
Jonas Nordgren har stått fyra veckor utanför riksdagshuset, och får sällskap den sista timmen av protesten.

28 januari 2009
Myndigheter vill tumma på FRA-uppgörelsen
Vissa myndigheter som tidigare har fått ge uppdrag till FRA protesterar mot att ”FRA-shoppen” stängs. Hörnpelarna i uppgörelsen börjar vackla betänkligt.

2 mars 2009
DN vitaliserar FRA-motståndet
Dagens Nyheter gör ett smutskastningsförsökmot FRA-motståndet och menar att den var ett verk av några PR-konsulter, och ingen riktig gräsrotsrörelse. Artikeln leder till att Mikael Nilsson uppmanar alla att skicka in sin egen historia till en antologi.

Det här är mitt bidrag till den antologin. Licensierad under Creative Commons CC-BY.

/Christian Engström
Vice ordförande Piratpartiet
Kandidat till EU-parlamentet

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , ,

12 kommentarer

 1. Shit! Allt det där kan du ALDRIG ha gjort själv. Det står ”Köpt av PR-byrå” i pannan på dig!

  Kommentar av Mikael Nilsson — 4 mars 2009 @ 21:40

 2. Japp, jag väntar bara på att pengarna ska komma i en brun papperspåse under den lösa stenen i muren som utlovat. 🙂

  Kommentar av Christian Engström — 4 mars 2009 @ 21:50

 3. Fra = Fashist pajas ideer.

  PP vill jag gå ur ,,fick inget intresse med min uppfinning som genererar gratis el.

  Vill man skapa förändring är det nog bäst att skaffa sig en egen ö ochskita i alla nyttiga idioter som är för stolta och självgoa för att enas.

  Kommentar av Mike — 4 mars 2009 @ 22:14

 4. Var en samhällsfara så länge ditt folk är en handelsvara.

  Kommentar av Mike — 4 mars 2009 @ 22:39

 5. Vad Mike citerar ifrån härovan…

  Kommentar av nef — 4 mars 2009 @ 23:06

 6. Det går att få ihop en hel bok av det där…

  Mike: Berätta mer om din uppfinning. Verkar ju fantastiskt att generera gratis el… nästan för bra för att vara sant. Jag tror inte det är möjligt.

  Kommentar av Erik — 4 mars 2009 @ 23:19

 7. Ja Mike, jag är synnerligen intresserad av vad din uppfinning kan prestera. Är själv mycket intresserad av bl a el och elektronik så besök min hemsida och skicka iväg ett mail om du har lust. Att PP inte är intresserade av din uppfinning är ju inte så konstigt eftersom det är ett politiskt parti och inte en förening för uppfinnare. Att det däremot ska komma till allmän nytta och att du rent av kan tjäna en slant på det enligt PP:s grundvalar är ju en helt annan femma.
  Så inte ska du gå ur partiet för den sakens skull, gå med i KeelyNet eller något annat forum som har med energitillverkning m m att göra istället.

  /Matthias

  Kommentar av Matthias — 5 mars 2009 @ 0:13

 8. Christian, du har ordning på dina papper och filer, det är ju bra. Dessutom har du gissar jag både en snabb dator och en snabb uppkoppling. Det underlättar ju det hela.

  Betr egen story, så blir nog charmen att vi gör det på olika sätt. Ditt var ju väldigt precist beskrivande, dag för dag.

  Men varför går det inte att få upp Ricks blogg numera?

  Kommentar av lars-erick — 5 mars 2009 @ 9:28

 9. […] – Falkvinge – Christian Engström – Calandrella – Opassande – Copy me happy – HAX – El Rubio – Sydsvenskan – DN – Enligt Min Humla […]

  Pingback av Fredrick Federley är livrädd « infallsvinkel — 5 mars 2009 @ 20:29

 10. […] censur, TPB-rättegången och Piratpartiet: Pelletsmaskinen | MiNimaliteter | Tomas Lidholm | Christian Engström | Opassande | […]

  Pingback av TPB-rättegången är slut - EU-valet nästa « Piratpartisten — 5 mars 2009 @ 21:35

 11. Det finns fler som inte tror att det är möjligt.

  Men ni får tro vad ni vill.

  Det är inte mitt problem .

  Jag har ledsnat på all indoktrinerade människor som verkligen tror på lögn reglerna skolan tutade i oss att satsad energi inte kan ge många gånger tillbaks.

  Lösningen är så enkel att man märker verkligen hur hjärntvättade människor är som inte kan tänka i naturens banor.

  Vad gör du när du fångar vind?
  Du skapar rörelse och energi.

  Satsa och skapa egen rörelse och lyftryck ,, där har du din energi som du plockar upp ur tomrummet.

  Jag gav dig ett grovt exempel,, det innebär inte att jag har en vindgenerator men jag fick iden därifrån , det betyder inte att det är en vindgenerator som några tror.
  Som att titta på en fisk som simmar och få en ide till en båt ungefär.

  Behövs ingen vind ,det är väl ett tecken på idioti, lol fånga vind Hahahaha kunde ni inte komma på något effektivare.

  Människors tankekapacitet är rena skämtet.

  Kommentar av Mike — 5 mars 2009 @ 23:48

 12. ”Vad gör du när du fångar vind?
  Du skapar rörelse och energi.”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_of_thermodynamics#First_law

  Kommentar av B110 — 6 mars 2009 @ 7:43


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: