Christian Engström, Pirat

31 mars 2009

Ipred, april, alla dumma politiker!

Filed under: delad kultur,Ipred — Christian Engström @ 22:02
Hoppsan!

Hoppsan!

Idag den 1 april träder privatpolislagen Ipred i kraft. Datumet kunde inte vara bättre valt. Precis så grundlurade har politikerna blivit av upphovsrättsindustrins lobbyister.

Ipred är en olämplig lag ur nästan alla synvinklar man kan tänka sig. Den låter privata företag ta över delar av polisens och åklagarens uppgifter. Den introducerar skadestånd i avskräckningssyfte för första gången i svensk rätt. Den ställer vanliga barnfamiljer mot slipade upphovsrättsadvokater i rättegångar där den anklagade måste bevisa sin oskuld.

Alldeles oberoende av om man tycker det är rätt eller fel att jaga fildelare, är Ipred en mycket dålig lag. Men när politikerna bara litar på andra och inte själva vet vad de lagstiftar, då kan det bli så här. Låter man storföretagens branschorganisationer själva bestämma hur en lag ska se ut, är det förstås inget märkligt om det blir korporativ lagstiftning. April, april.

Ipred är en ineffektiv lag, kommer det att visa sig när den har varit i kraft ett tag. Det säger erfarenheterna från alla andra länder som har infört motsvarande lagstiftning. Fildelningen får möjligen en lite svacka precis när lagen trätt i kraft, men sedan återhämtar den sig och fortsätter öka.

Då kommer upphovsrättslobbyn att kräva ännu hårdare tag och ännu sämre rättssäkerhet för vanliga människor. De har faktiskt redan börjat:

– Om Ipred inte löser problemet, vilket de flesta inte verkar tro, kommer det behövas ytterligare åtgärder, säger Per Strömbäck från Dataspelsbranschen.

Jag vet inte om politikerna röstade igenom Ipred för att de trodde att den skulle stoppa fildelningen, eller för att de trodde att den skulle få tyst på upphovsrättslobbyn. I vilket fall kommer Ipred inte att uppnå någondera. Politikerna kan känna sig blåsta.

Ipred är en onödig lag om syftet var att rädda artisternas möjligheter att tjäna pengar och förhoppningsvis försörja sig på kreativ verksamhet. Kultursektorn drar in lika mycket eller mer pengar år från år, trots fildelningen. Eller tack vare den. Det går bra för artisterna nu.

Internet och den nya tekniken har gjort att den som vill tjäna pengar på kreativa yrken kanske ibland får jobba på ett annat sätt än vad som fungerade för 10 eller 20 år sedan, men den totala kakan är lika stor eller större. Inom en del segment (speciellt musik) håller dessutom mellanhändernas (skivbolagens) andel på att pressas tillbaka, vilket ger ännu mer att dela på för artisterna och musikerna.

Medan några bygger vindskydd bygger andra väderkvarnar.

Fast om det egentliga syftet var att ge skivbolagen en sista chans att försöka behålla kontrollen över marknaden och desperat klamra sig fast vid en förlegad affärsmodell, då är lagen förstås inte lika onödig ur den synvinkeln. Men jag slår vad om att det inte var det som lobbyisterna sa när de lindade upp politikerna runt fingret.

– Luring! kan lobbyisterna säga idag och skratta gott.

Ipred är en skadlig lag som gör Sverige till ett lite mindre tryggt och trevligt land för vanliga människor att leva i. Storföretagens privatpolis drar igång verksamheten. Från första ögonblicket som lagen trätt i kraft har upphovsrättsindustrin tänkt börja utnyttja den maximalt.

– Vi kommer påbörja bevisinsamlingen direkt, säger Lars Gustafsson, vd för svenska Ifpi.

Det är alldeles säkert sant. Med ett par miljoner fildelare i Sverige är förstås risken fortfarande minimal för den enskilde att bli fångad i nätet, men ett antal vanliga familjer kommer ändå drabbas när branschen ska statuera exempel.

Kanske kommer de att vika sig inför utpressningsbreven, kanske kommer de våga ta risken att gå till domstol. Kanske kommer de vara skyldiga, kanske oskyldiga. Vad domstolen kommer fram till vet vi inte. Men det kommer kosta tid och pengar och energi för dem som har oturen att bli utvalda, och det kommer vara ytterligare en sak att oroa sig för för alla andra.

Exakt vilken omfattning fildelarjakten kommer få och hur många familjer som kommer drabbas direkt bestämmer upphovsrättsindustrin. I och med Ipred har politikerna har släppt kontrollen över hur fildelarjakten bedrivs. Storföretagen som har lobbat igenom lagen har ju lovat att uppträda måttfullt och ansvarsfullt, och det tror politikerna på.

Just det kanske möjligen är det festligaste aprilskämtet av dem alla.

Visst är det roligt med aprilskämt, och visst kan man inte låta bli att känna lite motvillig beundran. Upphovsrättslobbyn har dragit nästan hela riksdagen vid näsan totalt. Men imorgon är det den 2 april, och då är det vanlig dag igen.

Då fortsätter arbetet med att få stopp på lustigkurrarna och få Sverige att lägga om kursen i en förnuftigare riktning. För att lyckas med det lär vi få byta ut ett antal av de nuvarande politikerna. Det är tydligt varför det behövs.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

PS. För Stockholmspirater som har möjlighet att komma ifrån, delar vi ut flygblad om Ipred idag. Samling på Sergels Torg klockan 11 onsdagen den 1 april.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , ,

30 mars 2009

Grundlagen ska gälla även på internet

Filed under: Bill of Rights,skyddat privatliv,yttrandefrihet — Christian Engström @ 20:49
.

.

Vi har grundlagar som ger oss medborgare vissa grundläggande rättigheter. Att det är grundlagar är för att de rättigheterna är tänkta att gälla alltid, även när samhället förändras och nya fenomen uppstår. Men på internet har många politiker fått för sig att grundlagarna inte gäller, och att de kan hitta på vilka regler de vill.

Det är en samhällsfarlig inställning från de etablerade politikerna. De behandlar inte internet som en central del av samhällets infrastruktur, utan som att det vore någon sorts experimentell ungdomsverksamhet som de kan stänga ner och begränsa om inte ungdomarna sköter sig. Det är inte en okay inställning.

Internet är vår tids allra viktigaste kommunikationsmedium. Det är ingen leksak, vare sig för ungdomar eller för några andra. Det är ingenting som ”vuxna och branscherna ska få ordning på”, som Beatrice Ask tror. Det är på riktigt. Det är en del av samhället. Och självfallet måste grundlagen och de medborgerliga rättigheterna gälla fullt ut även på internet.

Censur hör inte hemma i ett öppet demokratiskt samhälle. Det här är dessbättre en självklarhet för de flesta västerländska politiker så fort man inte pratar om internet. Yttrandefrihet är inte alltid vacker, men erfarenheten visar att den är nödvändig för att ett samhälle ska vara drägligt att bo i på lite sikt.

I traditionella medier och i äldre kommunikationskanaler är det förbjudet för staten att utöva förhandsgranskande censur, i vart fall i fredstid. Vissa saker är förbjudna att sprida, som till exempel försvarshemligheter och hets mot folkgrupp, men det leder i så fall till åtal i efterhand. Varken privat kommunikation eller massmedia får censureras på förhand. Den kungliga indragningsmakten mot tidningar avskaffades 1845.

Men på internet tycker politikerna att det är okay att införa censur. Då är det plötsligt inte längre viktigt att stå upp för friheten att ”inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden”, som det står i grundlagen.

Nu senast är det den statliga Spelutredningen som föreslår att utländska spelsajter ska censureras. Andra länder vill censurera annat. Att ropa på censur har plötsligt blivit högsta mode bland de styrande politikerna. Av någon anledning tror de at det är okay att censurera just internet, även om de är medvetna om att censur rent allmänt är något dåligt och samhällsfarligt. De ser inte internet som en del av det vanliga samhället.

Avstängning av människor från internet är ett annat exempel på att politikerna inte tar internet på allvar. De ser internet som en leksak som man kan ta ifrån barnen om de har varit stygga. De har inte förstått att internet är nödvändigt för att man som medborgare ska kunna delta i samhället av idag fullt ut.

Det kanske fortfarande är möjligt att sköta sina bankärenden, hålla kontakt med myndigheter, söka jobb och byta bostad utan att ha tillgång till internet, men det blir allt svårare. För att inte tala om att hålla kontakt med sina vänner eller delta i samhällsdebatten. Fler och fler av de normala samhällsfunktionerna förutsätter i praktiken att man har en fungerande internetuppkoppling.

Då är det inte okay politikerna diskuterar att dra in rätten att använda internet för vissa personer (dessutom på mycket lösa och rättsosäkra grunder). Det visar bara att de inte har förstått att internet är på allvar.

Massövervakning är inte heller okay bara för att den nya tekniken har gjort det möjligt och billigt att utföra den i stor skala. Både den svenska grundlagen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna är fullständigt entydiga på den punkten.

Alla medborgare ska vara skyddade mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Begränsningar av det här skyddet får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar, säger grundlagen.

Men återigen har våra politiker fått för sig att grundlagen inte gäller på internet. De tycker att det är okay att FRA får en kopia av huvuddelen av den svenska internettrafiken, både själva meddelandena och uppgifterna om vem som kommunicerade med vem. De tycker att det är okay att privata storföretag ska få bryta den elektroniska brev- och telehemligheten för att jaga misstänkta fildelare. De säger ja till datalagringsdirektivet som tvingar internetoperatörerna att samla in uppgifter om vad deras kunder gör, så att polisen och storföretagen kan begära ut datat när de vill.

Både FRA-lagen, Ipred och datalagringsdirektivet bryter på ett flagrant sätt mot både den svenska Regeringsformen och Europakonventionen. Men politikerna bryr sig inte utan inför lagarna ändå. De tycker inte grundlagen behöver tillämpas på internet.

Den här utvecklingen måste brytas. Grundlagen ger oss vissa rättigheter av en anledning. Det beror på att det har visat sig att de är viktiga. Om ett samhälle börjar tumma på de medborgerliga rättigheterna, då kommer det samhället förr eller senare halka väldigt snett. Kanske inte idag, och kanske inte imorgon, om man ser till ett samhälle som Sverige. Men förr eller senare, och då är det för sent att göra någonting åt det med fredliga medel. Då finns ju de fredliga medlen inte kvar längre.

Många människor har fått sätta livet till i kampen för de medborgerliga rättigheterna. Politikerna brukar (med rätta) hylla dem och hedra deras minne när de håller högtidstal. Men i det dagliga lagstiftningsarbetet finns det ingen koppling mellan de vackra orden om yttrandefrihet och integritet å ena sidan, och de lagar som politikerna klubbar igenom å andra sidan. Då är de vackra orden bara luft.

Vi behöver politiker som är beredda att bryta med den hittillsvarande utvecklingen, och som förstår att internet är en integrerad del av samhället vi lever i idag. De medborgerliga rättigheterna måste gälla fullt ut även på internet. Yttrandefrihet, informationsfrihet och rätten till ett privatliv upphör inte bara för att man sätter sig vid ett tangentbord.

Internet är en del av verkligheten. Vi behöver politiker som förstår det.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Andra som skriver: Christipher Kullenberg, SVT, Nyheter24, Poker.se, Bahnhof, Stockholms Handelskammare, Dick Erixon, Isak Engqvist, Farmor Gun, Iniskogen, Hanna Wagenius, Ett Otyg, Juristens funderingar, Jens O., Zkrivarna, Blogge, Rick Falkvinge

Bilden får användas fritt, cc-0. Fotograf Christian Engström, men det behöver ej anges.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , ,

28 mars 2009

Piratpartiet i Wired

Filed under: allmän politik — Christian Engström @ 11:23
Wired

Wired

Nättidningen Wired har en artikel om Piratpartiet inför EU-valet i juni:

Activist Christian Engström looks more like a engineer than a buccaneer. But in June he’ll be one of 20 candidates running for seats in the European Parliament under the skull-and-crossbones flag of the Swedish Pirate Party.

Läs artikeln hos Wired.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

27 mars 2009

EU-parlamentet vill bevara internet

Filed under: skyddat privatliv,yttrandefrihet — Christian Engström @ 10:34

banner_mujer– Med stor majoritet godkände Europaparlamentet idag ett initiativbetänkande om den personliga integriteten på internet, skriver Svenska Dagbladet. Det är mycket bra. Nyheten rapporteras även på Slashdot. Det antagna EU-dokumentet finns här.

Parlamentet säger

  • Nej till att stänga av människor från internet för att de fildelat, som i första hand den franska regeringen vill. Tanken på att internetoperatörerna ska stänga av människor från internet brukar omväxlande kallas för ”3 strikes and you’re out” eller ”graduated response”. EU-parlamentet har sagt nej till den tanken vid åtminstone ett par tidigare tillfällen, men lobbyisterna har fortsatt att försöka driva igenom den ändå i olika sammanhang. Nu säger alltså EU-parlamentet nej en gång till.
  • Nej till systematisk övervakning av medborgarna på internet. Aktuella exempel i Sverige är ju FRA-lagen och datalagringsdirktivet. Bägge handlar om systematisk massövervakning av människor som inte på något sätt är misstänkta för brott. Sådant vill EU-parlamentet slippa se.
  • Nej till censur och filtrering av internet. Det här är också en högaktuell fråga. Både i Sverige och resten av den demokratiska världen breder censurivrarna ut sig. Olika länder vill censurera olika saker, från att säga att norska flaggan är ful till pornografi och utländska spelsajter, men att det finns starka krafter som vill censurera är det ingen tvekan om. EU-parlamentet säger att det är fel väg att gå.

Nu ska man inte dra alltför stora växlar på det här initiativbetänkandet från EU-parlamentet. Det är mycket långt ifrån att vara någonting bindande ännu. Såvitt jag förstår är nästa steg att det ska gå till ministerrådet, där medlemsländernas regeringar är representerade. Vad som händer där vet ingen.

Till exempel den franska regeringen ser ju just censur, övervakning och hot om godtyckliga avstängningar som själva grunden för sin internetpolitik. Den svenska regeringen är ju i princip likadan – behöver jag nämna FRA, Ipred, datalagringen, polismetodutredningen…?

Det är positivt att EU-parlamentet uttalar sig som det gör, och det är positivt att samtliga de svenska EU-parlamentarikerna (såvitt jag förstår) har ställt sig bakom initiativet. Men vi måste behålla verklighetsförankringen.

En röst på socialdemokraterna är fortfarande en röst på partiet som var pådrivande för att få igenom datalagringsdirektivet under Bodströms tid. En röst på något av allianspartierna är fortfarande en röst på ett parti som satsade all sin prestige på att driva igenom FRA-lagen.

Ska vi bevara de medborgerliga rättigheter som EU-parlamentet just har uttalat sitt stöd för, då måste vi fortfarande sända en signal till de styrande politikerna i Sverige om att det här är frågor som de kommer att tappa röster på om de inte lägger om kursen omedelbart.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Andra som skriver om EU-initiativet: Farmor Gun, In your face, Fritänk, Sådd bland tistlar, Anohito, Inquietum, Patrik Öhman, Norah4you, Yastory, Opassande, Varför inte?, Republikens röst, Hund-Dolores, Mårtensson, Anaïs

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

25 mars 2009

Piratpartiet gillar bibliotek

Filed under: Copyright Reform,delad kultur — Christian Engström @ 17:08
Läs mer hos Infallsvinkel

Läs mer hos Infallsvinkel

När folkbiblioteken kom i mitten av artonhundratalet var det precis samma debatt som vi ser om internet idag. Författare och förläggare var motståndare till att det byggdes upp bibliotek där folk kunde låna böcker gratis. De menade att det var att stjäla pengar från författarna, och att det skulle leda till att det inte skulle skrivas några nya böcker, eftersom författarna inte kunde få betalt.

Men endera hade vi klokare politiker på den tiden, eller så hade Förläggareföreningen inte lika mycket pengar att spendera på lobbyism, för politikerna struntade i gnället och domedagsprofetiorna från branschen.

– Vi bryr oss inte om ifall ni tror att ni förlorar pengar på det. Biblioteken hjälper Sverige att utvecklas som nation, och det är viktigare, så därför tänker vi satsa på det, var kontentan av det politikerna beslutade den gången.

Nu vet vi att de hade rätt när de satte allmänintresset framför ett snävt branschintresse. Folkbiblioteken där vem som helst kunde låna böcker gratis spelade en viktig roll för att ta Sverige från en fattig jordbrukarnation till ett modernt industrisamhälle. Att bromsa den utvecklingen för att bokförlagen ville det skulle uppenbarligen ha varit absurt. Och inte minst bokförlagen själva skulle ha förlorat stort på att få sin vilja igenom.

Att vem som helst kunde läsa så mycket han eller hon ville alldeles gratis ledde inte alls till att det slutade skrivas nya böcker. Tvärtom. I takt med att fler fick smak för läsning ökade efterfrågan på böcker enormt, och betydligt fler gavs ut varje år. Trots folkbiblioteken. Eller tack vare dem.

Idag bygger vi internet till att bli det mäktigaste gemensamma bibliotek världen skådat. Precis som på artonhundratalet stretar några branschintressen emot. Svenska Förläggareföreningen ser det fortfarande som stöld om en bok finns att läsa gratis i det gemensamma biblioteket, och tror fortfarande att det kommer leda till litteraturens undergång om inte gratisläsningen i biblioteket upphör. Parallellerna är uppenbara.

Men precis som förra gången, för drygt 150 år sedan, ska vi se till att bibliotekarierna vinner. Ofta kanske man inte tänker på just bibliotekarier som någon särskilt revolutionär grupp. Men då tänker man fel. Att ge människor fri tillgång till kunskap och kultur är bland det mest revolutionära man kan företa sig.

Idag är det många andra än bibliotekarier som också är med och hjälper till i arbetet med att skapa ett globalt bibliotek med precis allt man kan behöva. Några skriver ett operativsystem, några ett uppslagsverk, och några bygger upp infrastruktur för att alla ska kunna dela med sig av vad de vill till andra. Några arbetar politiskt med att undanröja hinder för det här bygget.

Andra personer gör helt andra saker. Det finns ingen centralt utarbetad plan, och det finns ingen som är chef över det hela (utom Emma). Men alltihop bidrar till att göra internet till ett gigantiskt bibliotek över hela mänsklighetens kultur och vetande. Tillgängligt gratis dygnet om i varje tonårings sovrum. Är inte det ett storslaget projekt, så säg?

Biblioteken har en viktig roll att spela i det här bygget. Dels har de massor med spännande material att dela med sig av. Dels har de massor av bibliotekarier som är experter på att hantera stora mängder material och göra det tillgängligt. Det är ännu värdefullare.

Det här gäller hela ABM-sektorn, alltså arkiv, bibliotek och museer. De sitter på fantastiska resurser, dels i form av material, men ännu mer i form av människor som är vana att verka i en miljö där man gärna vill dela med sig av saker, och dessutom vet hur man bär sig åt rent praktiskt.

Piratpartiet vill stödja biblioteken på de här allmänna grunderna, men vi har inte uttryckligen formulerat någon bibliotekspolitik hittills. För att dra igång diskussionen om ett bibliotekspolitiskt program för Piratpartiet har Infallsvinkel presenterat ett mycket genomarbetat förslag, som ligger helt i linje med vårt principprogram. Jag ser det som en utmärkt startpunkt.

Jag hoppas att många bibliotekarier och andra inom den sektorn vill vara med och hjälpa till att utveckla Piratpartiets politik på biblioteksområdet. Vi kan behöva hjälp med den konkreta politiken, men vår grundinställning är klar.

Vi gillar bibliotek. Sharing is caring. Nu bygger vi Alexandria 2.0.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdags- och kommunalval 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , ,

24 mars 2009

”Den ena handen vet” i piratversion som mp3

Filed under: delad kultur — Christian Engström @ 10:50
Johan Bakke, musikmakare

Johan Bakke, musikmakare

Nu finns det en inspelning av piratversionen av ”Den ena handen vet vad den andra gör” (a.k.a. ”Staten och kapitalet”) att ladda ner som mp3. Musikmakaren Johan Bakke skriver på sin blogg:

Jag hittade en text på Rick Falkvinges blogg och kunde inte låta bli att jobba lite med den. Christian Engström (PP) har delvis skrivit om texten till Blå Tågets gamla proggdänga ”Den ena handen vet vad den andra gör” till en piratversion, det gjordes tydligen redan 2006 men först nu har jag hittat den!

Har du aldrig hört talas om låten så är det inte så jättekonstigt, den blev känd av Ebba Grön under namnet “Staten & kapitalet”, men jag har gillat originalversionen mer sedan första gången jag hörde den och därför spelade jag in den så också.

Naturligtvis är min inspelning fri att sprida, mitt enda krav är att du inte raderar ID-taggen med artistinformation och information om låtskrivarna! Lägger du ut den i nåt annat format (t.ex på YouTube) så skriv ut artist och kompositör.

Ladda hem! (404 not found)
På YouTube

Jag tycker inspelningen är skitbra! Arrr!!! 🙂

Andra som skriver om korporativismen som breder ut sig: Rick Falkvinge, Anders Widén, Anders Widén, Händelsehorisont, Lars Erick, Farmor Gun, Anaïs, MinaModerataKarameller, Leo Erlandsson, Henrik Alexandersson, Intensifier, CopyriotChristian Engström, Svensson, Neo

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

23 mars 2009

”The Pirate Bay – stöld eller revolution?”

Filed under: delad kultur — Christian Engström @ 17:09
The Pirate Bay - stöld eller revolution?

The Pirate Bay - stöld eller revolution?

Finska YLE har gjort en mycket ambitiös dokumentär om den svenska piratrörelsen. Filmen The Pirate Bay – stöld eller revolution? är 30 minuter lång och finns att ladda ner via sagda sökmotor. Från torrentbeskrivningen:

The Pirate Bay är världens största fildelningssida och den har sedan starten 2004 retat gallfeber på underhållningsindustrin. Men sidan är också en stark symbol för den upphovsrättskritiska ideologi som efterlyser ett friare förhållningssätt till kultur.

Notera: AVI-container med H.264-video (använd t.ex. VLC Media Player)

Programmet sändes på FST5 i Finland den 18 Mars 2009.

Språk: svenska.

Jag tyckte den var jättebra, och Copyriot gillar den också.

Filmen tar sin utgångspunkt i den nyligen avslutade rättegången, men både Piratpartiet och Piratbyrån är också med, tillsammans med våra vanligaste antipirater.

Kanske något för SVT att köpa in?

Personligen tyckte jag att det allra roligaste var att se bilderna från Piratpartiets valrörelse och valvaka 2006 (bland annat eftersom jag själv skymtar förbi i bild där 😉 ).

Det är tre år sedan. Tiden går verkligen fort när man har roligt. Nu är det dags igen. Och den här gången ska vi lyckas hela vägen.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , ,

Internet under attack i Frankrike

Filed under: yttrandefrihet — Christian Engström @ 15:03

march_of_censurersNär Frankrike nämns i samband med internet är det nuförtiden nästan alltid som ett varnande exempel. Där har etablissemanget lyckats koppla greppet på internet, och håller i rask takt på att inskränka både yttrandefrihet och rättssäkerhet för franska medborgare.

Anaïs på svenska bloggen Le domaine d’Anais har följt med i den franska debatten och ger lite exempel på hur tongångarna går. Ett smakprov:

Par le biais de ce projet de loi, l’idée maîtresse est ainsi de faire de la pédagogie, et non de la répression.

Kort sagt: meningen med lagen är inte att förtrycka, utan att uppfostra. Den är ”pedagogisk”.

Kalla mig gärna gammaldags, men jag har faktiskt ingen lust att bli ”uppfostrad” med ”pedagogiska” lagar. I synnerhet inte av en överhet som allt mer närmar sig korporativismen. Läs mer hos Anaïs.

Illustrationen till det här inlägget hittade jag hos Global Voices Online, som är en engelskspråkig sajt som är motståndare till censur. De har mycket att skriva om i dessa dagar, när till och med svenska debattörer ser Kina som ett föredöme. Vi måste se till att vända utvecklingen innan det är för sent.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

22 mars 2009

Liza Marklund hyllar kinesisk censur

Filed under: yttrandefrihet — Christian Engström @ 19:30

tiananmen3Q6/17 är den senaste kryptiska beteckningen som vi måste lära oss. Henrik Alexandersson rapporterar om ett FN-initiativ för att eliminera möjligheten att vara anonym på internet. Kina är den drivande kraften bakom initiativet.

Att Kina gillar censur är förstås ingen nyhet. Det som är oroväckande är att allt fler demokratier verkar vilja slå in på samma väg. ”Turkiet och Australien är värst, och Norge arbetar på ett mycket omfattande förslag” skriver DN. Nya Zeeland vill låta privata företag stänga av människor från internet utan domstolsprövning. Italien vill censurera bloggar.

Även i den svenska debatten framhålls Kina som ett föredöme av reaktionära debattörer:

– Det går att sätta filter på nätet, kineserna klarar det ju, skriver Liza Marklund i Expressen.

På ett sätt har Liza Marklund i huvudsak rätt. Det går att låta privata företag övervaka allt som människor skickar till varandra. Det går att tvinga dem att stänga av människor från internet utan rättslig prövning. Det går att eliminera möjligheten att vara anonym på internet. Det går att införa ett totalitärt samhälle.

Men vill vi?

Liza Marklund tror att det skulle leda till att hon själv sålde lite fler böcker, och till att framgångsrika popband skulle kunna sälja lika många cd-skivor som för tio år sedan. Därför vill hon att Sverige väljer den vägen.

Det vill inte jag.

Vad svarar man någon som på fullt allvar menar att Sverige ska se Kina som ett föredöme för hur samhället kan behandla internet? Eftersom hon tror att hon själv kan tjäna några kronor på det?

Jag skulle kunna skriva om hur hon antagligen har fel i sina ekonomiska beräkningar. Om hur förlagsbranschen har fortsatt att öka under tio år av fildelning, även om det inte blev något nytt rekord just i fjol. Om hur konserter har ökat explosionsartat när fansen inte behöver slösa bort sina pengar på cd-skivor. Om olika utredningar som visar att fildelningen gynnar ekonomin.

Men jag har faktiskt ingen lust. Uppriktigt sagt så skiter jag i hur den informationstekniska revolutionen påverkar Liza Marklunds privatekonomi. Jag vill inte se internet omformat till ett totalövervakat envägsmedium hur mycket pengar hon än tror att hon skulle tjäna på det. Och hur mycket kritik från bloggare hon än tror att hon skulle kunna slippa om internet blev tystare.

Friheten på internet är en omistlig del av friheten i det öppna samhället. Vi kan inte upphäva de medborgerliga rättigheterna på vår tids viktigaste kommunikationsmedium. Den friheten är värd att ta strid för.

Och jag tror vi kommer vinna. För även om det kan kännas mörkt ibland när man hör censur- och övervakningsivrarna breda ut sig, har medborgarna i Sverige vaknat. Och i en demokrati är det trots allt medborgarna som har sista ordet.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , ,

20 mars 2009

Två månader till EU-valet

Filed under: allmän politik — Christian Engström @ 19:59
Valmaterial

Valmaterial

Om precis två månader kan man börja rösta på Piratpartiet i EU-valet. Förtidsröstningen startar den 20 maj, och pågår fram till valdagen den 7 juni.

Innan dess är det mycket som ska göras. Rick Falkvinge berättar vad som händer närmast, och hur du kan hjälpa till om du vill.

Det är kul att det äntligen börjar bli verklighet. Igår fick jag en pall med foldrar och affischer levererade till mitt garage. De ska ut på gator och torg, så att människor får se dem.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 2 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Nästa sida »

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: