Christian Engström, Pirat

16 februari 2009

Live från TPB-rättegången 12

Filed under: delad kultur — Christian Engström @ 15:33

Batteriindikatorn på min dator står på gult nu. I övrigt fortsätter det som tidigare. Vi är nu på sidan 233 i förundersökningsprotokollet. Åtalspunkten 1L.

– Sökbegreppet som har använts är Petter. Torrenten laddades upp den 24 februari 2006. Vid det tillfälle Ifpi laddade ner verket hade andra laddat ner det 443 gånger. Den här torrenten fanns inte med när datorerna togs i beslag, säger åklagaren.

– Sidan 237, fortsätter han.

Nämndemännen gör ett bra jobb när det gäller att se ut som de är vakna. Även alla andra i rummet. Vi människor förmår allt att förställa oss när det gäller.

Åtalspunkten 1M:

– Här har faktiskt Ifpi lyckats med konststycket att inte få med någon som laddar upp filen, säger åklagaren. Sen går han vidare till nästa punkt.

3 kommentarer

 1. Oh no, stackars åklagaren är förkyld och orkar inte prata längre… Om det inte vore för att jag tycker synd om alla som är nödtvungna att genomlida en av nutidens tråkigaste monologer och vars uttalanden, när det är dags för dem, förmodligen inte kommer få någon hänsyn tagen till eventuella förkylningar skulle jag nästan bli lite skadeglad…

  Kommentar av Förkylning — 16 februari 2009 @ 15:39

 2. Åtalspunkten 1M:

  – Här har faktiskt Ifpi lyckats med konststycket att inte få med någon som laddar upp filen, säger åklagaren.
  ——————————————-

  Ingen som har laddat upp och ändå är det en åtalspunkt? Vad är då brottet? Nerladdning (gjord av Ifpi)?

  När du nu förklarar det för oss Christian så säg också vad det är för straff som åklagaren yrkar på.

  Kommentar av Gregor — 16 februari 2009 @ 16:49

 3. The battery indicator on my computer is on yellow now. Otherswise, it goes on like before. We are now at page 233 of the preliminary investigation. Charge 1L.

  – The search term used is Petter. The torrent was uploaded the 24th of February 2006. At that moment Ifpi downloaded the work, others had downloaded it 443 times. This torrent was not there when the computers were seized, says the prosecutor.

  – Page 237, he continues.

  The lay assessors do a good job looking awake. So does everybody else in the room. We as humans can really put on a show when we have to.

  Charge 1M:

  – Here Ifpi has actually succeded in not getting anybody else to upload the file, the prosecutor says. Then he moves on to the next charge.

  Kommentar av unauthorized translation — 16 februari 2009 @ 21:40


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: