Christian Engström, Pirat

10 februari 2009

Integritet är en marknadsfråga för EU

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 15:15
.

Sverige måste införa det kontroversiella trafikdatalagringsdirektivet, som tvingar teleoperatörer att spara information om e-post och telefonsamtal i upp till två år. Det blir konsekvensen av en dom i EG-domstolen idag, skriver Svenska Dagbladet.

Frågan bereds just nu på justitiedepartementet, och en proposition ska läggas fram i juni, rapporterar SvD vidare.

Så vad handlar det här om?

Datalagringsdirektivet är ett EU-direktiv som innebär att telefonoperatörerna blir skyldiga att lagra uppgifter om alla som du har ringt eller messat, samt var din mobiltelefon har befunnit sig. Internetoperatörer blir skyldiga att lagra alla ip-nummer med tid, klockslag och användaruppgifter.

Det senare passar förstås som hand i handske med Ipred-lagen. Idag skulle internetoperatörer kunna skydda sina kunder från film- och skivbolagen genom att helt enkelt se till att inte lagra uppgiften om vem som hade ett visst ip-nummer vid en viss tid. Med datalagringslagen blir operatörerna skyldiga att spara uppgifterna vare sig de vill eller inte.

Datalagringsdirektivet är en viktig del av EU:s pågående projekt att införa rutinmässig övervakning på bred front. Det är pusselbiten som knyter ihop alla andra förslag om att ge storföretag, polis och andra myndigheter mer eller mindre fria händer att övervaka och registrera det mesta som medborgarna företar sig.

Irland hade överklagat till EG-domstolen, och det är domslutet därifrån som alltså har kommit idag.

Överklagandet som sådant handlade inte om huruvida den här sortens massövervakning strider mot exempelvis artikel 8 i den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, eller om det rent allmänt är en bra idé att avskaffa brevhemligheten på internet. Istället byggde överklagandet på en ren teknikalitet, nämligen om det var rätt att ta det här direktivet som en del av regelverket för harmonisering av den inre marknaden.

Domstolen kom fram till att det var det. ”Domstolen konstaterar att direktivet till största del handlar om hur den inre marknaden fungerar”, skriver rätten enligt SvD. Om vissa länder skulle få fortsätta värna internetanvändarnas integritet skulle det riskera att snedvrida marknaden, resonerar domstolen. Det är alltså viktigt ur ett marknadsperspektiv att rätten till privat kommunikation avskaffas samtidigt i hela unionen. Tycker domstolen.

Den svenska regeringen jublar förstås. Den hade ju redan planerat att komma med ett förslag till svensk datalagringslag under våren, och justitiedepartementet har redan lagt ner mycket tid på att utforma det. Nu kan regeringen göra som vanligt och skylla på EU och påstå att vi är tvingade att införa direktivet.

– Eftersom utgången blev som den blev påverkar det här inte den svenska processen, låter justitieminister Beatrice Ask hälsa via sin pressekreterare till SvD.

Att förslaget strider mot grundlagen bekymrar ju knappast den övervakningskåta alliansregeringen. Det där i regeringsformens andra kapitel om att vi medborgare ska vara skyddade mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande, är det ju knappast någon som tar på allvar längre.

Det är fina formuleringar som man kan hålla vackra högtidstal om, men i det praktiska lagstiftningsarbetet är det andra bullar som gäller. Tycker alliansregeringen och de övriga styrande politikerna.

Så därför är det bara glada miner i Rosenbad när integriteten förvandlas till en marknadsfråga, där det vore illojal konkurrens om någon tele- eller internetoperatör skulle vilja värna sina kunders integritet. Så ser det ut i Sverige och Europa år 2009. Och så kommer det att fortsätta se ut om de nuvarande politikerna får sitta kvar i orubbat bo.

Det är därför Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 4 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

18 kommentarer

 1. Helt absurt! Måste faktiskt erkänna att jag hade svårt att förstå hur de motiverar det, men jag ser att du gjort samma tolkning: ”Det är alltså viktigt ur ett marknadsperspektiv att rätten till privat kommunikation avskaffas samtidigt i hela unionen. Tycker domstolen.”.

  Man vågar ju knappast tänka på vad detta resonemang skulle kunna innebära på andra områden…
  Och vi som tycker att EU:s roll primärt borde handla om rättvisa regler för en fri marknad måste kanske ta oss en extra tankeställare.

  Kommentar av Tor — 10 februari 2009 @ 16:08

 2. Viktigt då att någon prövar förslaget i EG-domstolen mot mänskliga rättigheter och europakonventionen.

  Jurister gör bara det som dom blir tillsagda – handlar målet om prövning mot den inre marknaden så prövar de det, och finner då att förslaget inte strider mot den inre marknaden.

  Det handlar om hur SVAG rättighetsstadgan är – det kommer inte att bli någon skillnad ifall Lissabonfördraget går igenom – det har domarna redan gjort klart och sagt att den i deras bedömningar redan nu behandlas som primärrätt.

  Problemet är att de fria rörligheterna – och vad som gäller för den inre marknaden – står ÖVER rättighetsstadgan rent juridiskt. Och det är detta som är det verkligt ruttna i kråksången.

  Svart på vitt – diktaturen är ett faktum.

  Jag hörde att ni fick vara med och pratar om fildelning i dag på radio.

  När tillfälle ges – prata om DETTA.

  Det är diktatur att inte ha någon posthemlighet.

  Totalitära rörelserna på 30-talet gjorde likadant – de utnyttjade övergång från media till massmedia för att trumfa genom antidemokratiska lagpaket.

  Det är en tvångsupprepning av detta verkar det som.

  Prata om det – om ni får möjlighet – att posthemligheten upphör.

  Det är FASANSFULLT.

  Nästa val – SD vågmästare? Stor risk för det.

  Fruktansvärt.

  Kommentar av Nemokrati — 10 februari 2009 @ 16:34

 3. Det är troligen en lögn att vi måste följa detta direktiv, för som vi Svenskar vet så kan man få undantag och Sverige har ju undantagits från de konkurrenslagar som EU har. Egentligen så skall Aboteket, Svenska spel och Systembolaget inte finnas enligt EUs lagar, men vi har som sagt fått undantag. Kan vi få undantag från de lagarna så kan vi även få undantag från dessa lagar.

  Men som det står i Inlägget; regeringen vill ha liknande lagar och där med kommer de säga att de måste följa EU lagen, trots att vi har all rätt att protestera, ifrågasätta och begära undantag osv.

  Kommentar av kenny_lex — 10 februari 2009 @ 16:38

 4. […] kommer härnäst? Knuff Läs SVD: “Partierna måste bekänna färg“, SVD2, Jonas Promemoria blogg, […]

  Pingback av Högerns Janusansikte « Nemokrati — 10 februari 2009 @ 16:39

 5. […] väntat har inte den här nyheten gått stillsamt förbi i bloggosfären. Andra som skriver: Christian Engström, Johanna Nylander, Henrik Alexandersson, Hanna Wagenius, Otyg och många […]

  Pingback av Allt under en grå himmel · Så blir det väl datalagring också — 10 februari 2009 @ 16:49

 6. Nemokrati skrev: ”Jurister gör bara det som dom blir tillsagda – handlar målet om prövning mot den inre marknaden så prövar de det, och finner då att förslaget inte strider mot den inre marknaden.”

  Fast det handlar ju inte om att ”inte strida mot den inre marknaden”. Vad det handlar om är ju huruvida datalagringen primärt är en fråga för den inre marknaden. Jag kan inte förstå hur någon skulle kunna anse det, såvida man inte är ett företag som erbjuder lagringslösningar då…

  Kommentar av Tor — 10 februari 2009 @ 18:11

 7. EU-domstolen skriver:
  ”The Court observes that, prior to adoption of the directive, several Member States had introduced measures designed to impose obligations on service providers in regard to data retention and that those measures differed substantially, particularly in respect of the nature of the data retained and the respective retention periods. Those obligations have significant economic implications for service providers in so far as they may involve substantial investment and operating costs.”

  ”Finally, the Court finds that the provisions of the directive are essentially limited to the activities of service providers and do not govern access to data or the use thereof by the police or judicial authorities of the Member States.”

  Med andra ord: beslut om datalagring med hänvisning till den inre marknaden bjuder inte på problem eftersom direktivet inte tvingar utlämnande av informationen till polis utan endast lagring, och olika lagringskrav i olika länder skulle kunna snedvrida marknaden. Men om det är en kostnadsfråga, kan vi inte då bara låta operatörerna lagra informationen och kryptera med en nyckel som omedelbart slängs bort. Om vi samtidigt inte låter polisen få tillgång till materialet (det verkar ju enligt EU-domstolen vara ett alternativ) då kan det väl knappast vara ett problem att data som polisen ändå inte kan få tillgång till är oläsbar. Så länge kostnaderna för svenska operatörer är lika höga alltså.

  Högst förvirrande. Om Sverige straffbeskattar operatörerna för att uppnå motsvarande omkostnader, skulle vi då helt kunna undvika datalagringen? Jag får ingen rätsida på det här.

  Kommentar av Tor — 10 februari 2009 @ 18:43

 8. Snedvrider. Ja det är just vad det gör det, helt riktigt. Vi snedvrider konkurrensen till vår egen nackdel jämfört med andra länder utanför EU, i synnerhet då asien. Detta då som grädd på moset att det hela är rättsvidrigt och bidrar till att förbjuda privat kommunikation.

  Kommentar av Kommentatorn — 10 februari 2009 @ 18:48

 9. Hemsk läsning… Man blir så frustrerad när man är hindrad från att kunna påverka! Måtte vi lyckas väcka folket innan alla våra rättigheter beslagtagits.. Frågan är om vi någonsin kommer kunna förändra EU så länge företagens lobbyister (http://etc.se/artikel/20033/lobbyisternas-makt-vaexer) får fortsätta stå i direktkontakt med beslutsfattarna medan folkomröstningarna stoppas.

  Kommentar av Pure Nandi — 10 februari 2009 @ 19:08

 10. Jag tycker inte att jag fick något svar på detta:

  Domstolen har provat det mot den inre marknaden – inte mot mänskliga rättigheter.

  Men det är inte rimligt att lagar skrivs som är oförenliga med mänskliga rättigheter, Europakonvention etc.

  Marknadshänsyn skall vara underordnat dessa, inte överordnat.

  Och domstolen måste ju kunna prova ifall lagarna är förenliga med rättighetsstadgan.

  Om många sådana prövningar sker, så kanske det händer något.

  Men då måste ju nån lägga in om den prövningen – mot rättighetsstadgan.

  Kommentar av Nemokrati — 10 februari 2009 @ 19:10

 11. Jag tycker man ska läsa vad Mark Klamberg skriver om det – det handlar ju om brottsmisstänkta osv – inte ALLS om den inre marknaden – för
  hhttp://klamberg.blogspot.com/2009/02/vad-ska-uppgifterna-om-telefonsamtal.htmlan ställer ju just den relevanta frågan – i vilket syfte skall de lagras och vad ska de lagrade uppgifterna användas till:

  Kommentar av Nemokrati — 10 februari 2009 @ 19:54

 12. Det är därför Piratpartiet får min röst i det kommande valet. Jag tänker använda alla möjligheter som finns att motarbeta den här idiotin, även om det börjar kännas lite hopplöst.

  Kommentar av Andreas — 10 februari 2009 @ 20:15

 13. Vad är det här? Finns det politiker som tänker på privatpersoner öht nuförtiden? Jag blir mållös över att det fortsätter på den här vägen, vi behöver göra något åt det.

  Kommentar av Tomte — 10 februari 2009 @ 22:00

 14. […] tar jag då upp Agamben? Jo, jag läste ett inlägg från Christian Engström som skrev följande: “Att förslaget strider mot grundlagen bekymrar ju knappast den […]

  Pingback av Undantagstillståndet och datalagringsdirektivet « DOOM4 — 10 februari 2009 @ 22:53

 15. Jag har varit varm anhängare av Sveriges EU-medlemskap i många år – jag var det långt före folkomröstningen. Men den här utvecklingen får faktiskt min övertygelse att vackla ganska kraftigt. Vore det kanske bättre om vi inte var med? Hmmm…

  Kanske inte. Vi kan ju se att våra egna kriminella makthavare tänker i samma banor utan att behöva hjälp av EU. Visst passar de på att åberopa diverse EU-direktiv när de vill införa 1984 i Sverige, men om de inte hade de direktiven att skylla på så skulle det nog gå lika bra utan.

  Och viktigast av allt: den del av världen som jag bryr mig om slutar inte vid Sveriges gräns. Jag bor inte ens i Sverige längre, men jag tänkte likadant när jag bodde där (i över 40 år). Det är lika viktigt för mig att 1984 inte införs i Tyskland (där jag bor nu), eller någon annanstans i EU (eller i världen). Så att Sverige går ur EU skulle inte vara någon lösning. Man kan inte tänka så provinsiellt i dagens värld. Vi måste kämpa för våra ideal på en internationell arena, och då är EU den bästa möjlighet som vi har just nu (i väntan på en global union).

  Alltså: Piratpartiet måste in i EU-parlamentet! För ett Europeiskt Piratparti!

  Kommentar av Bertil Wennergren — 11 februari 2009 @ 9:06

 16. Denna lag antogs i Rumänien för några månader sedan. Det var en stor skandal eftersom medierna fick veta det så sent som förra månaden. Våra politiker säga att det är ett EU-direktiv, som inte är för bra och vi antog bara så att vi kan säga att vi gjorde, de uppgifter som skall lagras i sex månader inte två år. Befolkningen i Rumänien anser att deras rätt till privatliv tas från dem.
  Jag har bara en fråga om så många människor säger att det är något fel med att direktivet därför inte något försök att ändra den?
  (Sorry for my bad swedish)

  Kommentar av escaladelife — 11 februari 2009 @ 10:23

 17. […] nej till Lissabonfördraget och att deras regering i respekt för sin grundlag, demokratin och de mänskliga rättigheterna låter bli att ratificera […]

  Pingback av Tysklands domare gör ett bättre jobb än Lagrådet « Nemokrati — 11 februari 2009 @ 17:50


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: