Christian Engström, Pirat

6 februari 2009

Piratpartiet och liberalismen

Filed under: allmän politik — Christian Engström @ 10:32

neo

Samhällsmagasinet Neo efterlyste i förra veckan den liberala kandidaten till Europaparlamentet. De har bjudit in ett antal EU-kandidater att argumentera varför de borde få den liberala rösten.

Jag är först ut, i egenskap av första namn på Piratpartiets lista.

Läs Piratpartiet och liberalismen hos Neo.

Uppdatering: Här är texten.

Piratpartiet och liberalismen

Sverige och Europa står inför ett vägval just nu. Den nya informationsteknologin har ändrat spelreglerna, så vad vi än gör kommer samhället att förändras. Men i vilken riktning förändringen ska ske, det är inte avgjort ännu. Det har vi en möjlighet att påverka just nu.

Den nya informationsteknologin kan användas till att skapa ett hemskt kontrollsamhälle där staten och storföretagen tillsammans övervakar varje liten detalj i medborgarnas liv. Det finns starka krafter som drar åt det hållet. Det ser vi när vi tittar på alla lagar och initiativ som kommit från Bryssel de senaste åren.

Men samma teknologi kan också användas till att skapa ett fritt och öppet samhälle som bejakar spontanitet, samarbete och mångfald. Där medborgarna inte längre är passiva konsumenter som matas med kultur och kunskap uppifrån via envägsmedier, utan är aktiva deltagare i en spännande och fantastisk resa mot framtiden.

Piratpartiet vill välja den öppna vägen. Vi säger nej till att införa övervakningssamhället, vare sig det är staten eller storföretagen som vill stå för övervakningen av oss medborgare. Vi vill reformera immaterialrätten, speciellt upphovsrätten, så att den kommer i samklang med den nya tidens möjligheter, istället för att som idag lägga hinder i vägen för kreativt skapande och deltagarkultur.

Vårt vägval ligger helt i linje med åtminstone tre av liberalismens viktigaste grundprinciper.

Respekt för de medborgerliga rättigheterna. Rätten till ett privatliv, rätten att kommunicera med andra utan att bli övervakad och rätten att framföra åsikter anonymt är inga lyxrättigheter som staten kan upphäva när den känner för det. De är grundläggande förutsättningar för demokratin.

Om storebror övervakar och registrerar all elektronisk kommunikation, då blir människor försiktiga. Försiktiga med vad de läser, om staten registrerar varje besök på kontroversiella webbsajter. Försiktiga med vem de kommunicerar med, om staten registrerar allas trafikdata. Försiktiga med vilka åsikter de uttrycker i privat korrespondens, om staten har möjlighet att bryta den elektroniska brevhemligheten. Försiktiga med att tipsa journalister, om anonymitet och källskydd inte längre kan garanteras. Det demokratiska samhällets skyddsmekanismer urholkas och försvagas. Det är en farlig väg.
Egentligen skulle jag kunna sluta argumentera här. När de grundläggande medborgerliga rättigheterna är hotade av att staten vill utöka sin kontroll över enskilda människor, då är det liberalers uppgift att sätta sig till motvärn. Då får de flesta andra hänsyn ta ett steg tillbaka, om det är nödvändigt för att värna det demokratiska systemet.

Men Piratpartiets program är liberalt i fler avseenden.

Fri marknad istället för monopol. Upphovsrätt och patent är statligt sanktionerade monopol på att sprida viss kultur och att använda viss kunskap. De fyra stora skivbolagen äger rättigheterna till 80% av all inspelad musik som har skapats i världshistorien. Det gör att de effektivt kan lägga hinder i vägen för nya entreprenörer som vill bygga vidare på vårt gemensamma kulturarv.

Det kan finnas rimliga argument för att bevara en viss del av de här monopolen. Piratpartiet vill se en reform av upphovsrätten, inte ett totalt avskaffande. Men varje monopol som staten delar ut måste motiveras mycket noga utifrån det allmänna samhällsintresset. Att företagen som hittills har levt gott på monopolen vill behålla och stärka sin privilegierade ställning är inte ett tillräckligt argument ur liberal synvinkel.

Att det är turbulent inom underhållningsbranschen just nu är bara naturligt. Internet har förändrat förutsättningarna för hur vi kan sprida och ta del av kultur. Strukturer som var byggda på en speciell affärsmodell — exemplarsförsäljning — omvandlas eller försvinner. Det är ett tecken på en sunt fungerande marknad som förmår att anpassa sig till en ny verklighet.

Kultursektorn omsätter lika mycket pengar nu som innan internet och fildelning. Men de som tjänar pengar idag är entreprenörer som förstått att anpassa sig till den nya tiden. Inte de gamla storföretagen som desperat klänger sig fast vid en svunnen tid, och som lägger en allt större del av sina resurser på att förmå staten att lagstifta om utökade monopolprivilegier för att de ska slippa anpassa sig till en ny tid.

Tron på människan. Om de enskilda individerna får så stor frihet som möjligt att förverkliga sina drömmar och idéer, då händer det fantastiska saker. Det är grunden för den liberala människosynen. Det är också grunden för deltagarkulturen på internet, det som ibland brukar kallas Web 2.0.

För tjugo år sedan skulle ingen rimlig bedömare ha förutspått att om vi bara släpper loss skaparkraften hos enskilda entusiaster, då kommer det att leda till att en fullvärdig encyklopedi och ett professionellt operativsystem för datorer uppstår mer eller mindre spontant. Men idag har vi Wikipedia och Linux som moderna mirakel, och levande bevis på kraften i en positiv människosyn.

Den här utvecklingen har bara börjat. Väljer vi rätt väg kan vi se fram emot ännu fler fantastiska saker som bara uppstår till synes av sig själva — inklusive sådant som ingen rimlig människa skulle ha förutsett eller trott var möjligt. Det enda politikerna behöver göra är att undanröja onödiga hinder för människors skaparkraft och entreprenörsanda, och slå vakt om förutsättningarna för ett samhälle där öppenhet och mångfald kan frodas.

Piratpartiet vill att Sverige och Europa väljer den öppna vägen mot framtiden. Där finns liberalismens själ.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

8 kommentarer

 1. Bra skrivet! Jag är inte säker på att alla läsare kommer att uppfatta skillnaden mellan upphovsrätten – ett konstgjort monopol – och äganderätten som är ett slags naturligt monopol. Men jag hoppas att deras tankebana fått en puff i rätt riktning i alla fall.

  Mitt bryderi angående att rösta på piratpartiet i EU-valet handlar om de frågor som faller utanför piratpartiets program. I riksdagen kan jag nog leva med både socialdemokraterna och moderaterna om piratpartiet bara kan se till att vi sätter in på rätt kurs i viktiga fri- och rättighetsfrågor, men i EU-parlamentet råder det ju ganska ofta mer eller mindre konsensus över blockgränserna från svenskt håll. Det jag funderar på är alltså om den ”svenska linjen” (i då frågor där det huvudsakligen finns en samsyn över blockgränserna) förlorar företrädare om jag röstar på piratpartiet. Idealet hade varit att piratpartiets representant även kunde ta ställning i övriga politiska frågor där det inte finns några skarpa skiljelinjer mellan svenska representanter för att undvika att Sverige förlorar sin röst. Väcker detta resonemang några tankar?

  Kommentar av Tor — 6 februari 2009 @ 11:56

 2. Inget svar? 😦

  Kommentar av Tor — 8 februari 2009 @ 11:00

 3. Om vi skulle börja ta ställning själva i en massa andra frågor bara för att de upplevs som ”svenska” skulle vi förlora fokus.

  Dels skulle det ta en massa tid som vi i så fall inte kan lägga på att stoppa övervakningssamhället, reformera immaterialrätten och demokratisera Europa. Dels är det inte säkert att våra medlemmar skulle vara överens om vad vi i så fall borde tycka i dessa andra frågor.

  Det enda exempel jag kommer på där svenska ledamöter brukar hålla ihop är åsikten att EU borde närma sig den svenska offentlighetsprincipen, för ökad öppenhet. Just den ståndpunkten finns med i vårt program, så det kommer vi att arbeta aktivt för närhelst tillfälle bjuds.

  I övrigt vet jag inte riktigt vad det är för frågor där svenska ledamöter brukar hålla ihop.

  Kommentar av Christian Engström — 8 februari 2009 @ 15:50

 4. […] Piratbyråns buss manifesterar kopimismen med högljudd musik och annan konst, och Piratpartiet vevar igång sin valrörelse inför valet till EU-parlamentet i […]

  Pingback av Upphovsrätt i alla kanaler, Antipiratbyrån tar efter kung Pyrrhus « Jeppelin — 8 februari 2009 @ 21:48

 5. Hej Christian!

  Hoppar bara in för att säga att jag läste artikeln tidigare idag och har också kommenterat den i min blogg. Den är alldeles utmärkt bra och klargörande!

  Kommentar av Michael Gajditza — 10 februari 2009 @ 0:45

 6. […] sig till våra uppfattningar, för som jag ser det ligger det Piratpartiet säger helt i linje med liberalismens själ. Men vi är inte där ännu, och jag tror det skulle bli en onödigt brant uppförsbacke i […]

  Pingback av Tack, alla andra grupper! « Christian Engström, Pirate MEP elect — 26 juni 2009 @ 12:37

 7. En väldigt liberal person anser väl att man i en fri marknad ska få sälja en CD-skiva med en licens som säger att man inte får sprida den vidare?

  Jag hatar liberalismen.

  Kommentar av Jocke — 29 juni 2009 @ 10:45

 8. Liberalism är bra men vi behöver mer marknads liberalism och inte bara humanistisk liberalism med naturliga mänskliga rättigheter och allt det där.
  For mycket energi och pengar går åt att försöka skapa och bevara naturrätt men det är bara
  för flörta med väljarna.
  Det är inte lätt att få folk att förstå att liberalismens naturätt och allt det där.
  Skeptiker mot allmänna accepterade föreställningar är sällsynta.
  Så högern har hastnat i en situation där man inte kan visa det minsta nödvändigaste
  ont och måste överdriva allt gott.
  Kan man inte bli för liberala och det kommer att utesluta
  själva samhällets handlingskraften .

  I dagens teknologiska samhälle tror jag marknads liberalismen
  är utvecklingens slutpunkt.

  Motståndet mot piratkopiering verkar inte marknads liberalt.
  Kan inte datorerna eller internet bli dyrare istället?
  Musik och film kan väll finanseras med en gångs summor?

  Sedan undrar jag varför biograferna sålde sämre och sämre innan
  internet?
  Ärligt talat så ser jag inte behovet i att bevara film eller musik alls som industrier.
  ”konstnärerna” får väll byta jobb.
  Framtiden behöver tekniker och läkare inte ”konstnärer” som parasiterar på samhället.
  Internet har ett större syfte med att fördela kunskap och inte underhållning.
  Alla ungar gör inget annat än spelar morpgs istället för att plugga.
  Ska vi bygga upp en kommando ekonomi för att bevara ”spel” och ”musik”?
  Vi kan redan gå till biblioteket och låna böcker.

  Vore inte det mest frihetsliga vara vänta tills musik skivorna inte produceras
  längre eftersom dom inte lönar sig längre.
  Kanske folk till och med börjar gå på teater istället för att se på tv.
  Vad skulle vi göra utan TV?

  Kommentar av Klas — 14 juli 2009 @ 2:55


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: