Christian Engström, Pirat

21 december 2008

Mer om Piratpartiets EU-strategi

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 19:20
Eva Lichtenberger, österrikisk MEP

Eva Lichtenberger, österrikisk MEP

I riksdagen har Piratpartiet en noga utarbetad vågmästarstrategi för hur vi ska kunna få maximalt inflytande över våra frågor. I EU-parlamentet fungerar inte den strategin, eftersom det inte finns någon vågmästarställning att få. Därför har vi en separat strategi för Europaparlamentet.

Planen är att gå med i den grupp som vi bedömer ligger närmast oss i våra frågor (troligen endera den gröna eller den liberala gruppen). Inom den gruppen fokuserar vi all vår energi på medborgarrättsfrågorna och på att få Europa att välja rätt väg in i det framväxande informationssamhället. I övriga frågor röstar vi helt enkelt med gruppen.

– Till skillnad från vågmästarstrategin innebär ju detta att ni kommer att rösta med ett block utan att få något i utbyte? frågar Maria Ferm från Grön Ungdom på sin blogg.

Ja, det stämmer att vi inte får något konkret i utbyte, till skillnad från vågmästarstrategin för riksdagen. Men jag tror ändå att det är det bästa sättet att maximera vårt inflytande. Jag ska utveckla varför jag tror det.

Sommaren 2007 hade vi en internationell piratkonferens i Wien tillsammans med representanter för andra europeiska piratpartier. Då fick jag tillfälle att sitta i samma panel som Eva Lichtenberger, som är grön mep (europaparlamentariker) från Österrike. Hon är och har varit mycket engagerad i både övervakningsfrågan och andra frågor som Piratpartiet driver.

Bland annat var Eva Lichtenberger mycket aktiv mot direktivet om mjukvarupatent 2004 och 2005. På konferensen i Wien berättade hon utförligt hur det hade gått till bakom kulisserna i EU-parlamentet. Det var otroligt intressant att höra, eftersom som jag själv var aktivist mot mjukvarupatenten ”på utsidan” och kunde jämföra med min egen bild av samma politiska process.

För att göra en lång historia kort handlar mycket av spelet i europaparlamentet om att kohandla med representanter för de andra partigrupperna. ”Mjölkkvoter” var det exempel som Eva använde – en fråga som både hon och resten av den gröna gruppen (tror jag) egentligen skiter fullständigt i. Men för vissa andra ledamöter (från vissa jordbruksdistrikt) är det de enda de bryr sig om. För att övertala dem att rösta mot mjukvarupatentdirektivet, var enda sättet att lova att stödja dem i någon annan omröstning om just mjölkkvoterna.

Man kan tycka vad man vill om smakligheten i att det fungerar så, men det ändrar inte på fakta. Är man inte med i den här kohandeln får man inget inflytande.

Och att kohandla till höger och vänster är ingenting som man kan göra på egen hand. Dels blir man inte särskilt intressant för andra att förhandla med om man bara representerar sig själv. Dels innebär det ju att man i så fall måste sätta sig in åtminstone hjälpligt i alla andra frågor för att kunna förhandla om dem, och det kan jag inte se hur man skulle kunna klara ensam. Man måste ingå i en grupp som jobbar tillsammans och delar upp frågorna.

Exemplet Junilistan visar hur dåligt det fungerar att försöka påverka utan att vara med i en starkt sammanhållen grupp. De gick med i en av smågrupperna för blandade EU-kritiker (Ind/Dem), och har väl i princip inte hörts av sedan dess.

Junilistans syn på vad som behöver göras med EU är såvitt jag förstår mer eller mindre identisk med Piratpartiets, så jag skulle verkligen ha velat att de skulle ha lyckats. Men jag känner inte till en enda positiv förändring som de faktiskt har lyckats genomföra, så det är tydligt att strategin att gå med i en liten och löst sammanhållen grupp inte har fungerat. Därför har vi lärt oss av deras misstag, och tänker inte göra det själva.

Det som vi får i utbyte mot att vi deklarerar att vi avser att följa gruppens rekommendationer i frågor som ligger utanför vårt program är först och främst att vi blir välkomna i gruppen. Dessutom spar vi tid, så att vi kan fokusera på våra egna frågor.

Lobbyister och aktivister som kontaktar oss om andra frågor kan vi hänvisa till rätt person i gruppen, och förklara att det är meningslöst att försöka påverka oss som enskilda ledamöter eftersom vi ändå kommer rösta med gruppen. Och eftersom vi redan dag 1 har sagt att vi kommer att följa gruppen, behöver heller ingen av våra kollegor i gruppen ödsla tid på att försöka övertala oss om frågor som ligger utanför vårt program.

Genom att vi väljer den grupp som är närmast att tycka som vi när det gäller våra frågor, kan vi förhoppningsvis få ett starkt och bra samarbete som gör att vi maximerar våra chanser att få något uträttat. Och vi kommer ha kollegor som vi kan fråga vilka knappar vi ska trycka på när det gäller mjölkkvoterna.

Det är inte för att dela ut mjölkkvoter som Piratpartiet ställer upp i EU-valet om ett halvår och riksdagsvalet 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

13 kommentarer

 1. Men vad gör vi om vår grupp avtalar om att rösta med grupp B om mjölkkvoter för att få deras stöd för mer övervakning? Röstar vi mot mjölkkvoterna då?

  Kommentar av malavel — 21 december 2008 @ 19:38

 2. Då har vi uppenbarligen hamnat i fel grupp, och får se oss om efter en annan.

  Kommentar av Christian Engström — 21 december 2008 @ 19:43

 3. Fördelen med att vi inte kohandlat med gruppen utan väljer den bästa, försöker påverka den (vi har tokbra chans att vara den mest pålästa delen inom gruppen i våra frågor, vilket ger bra möjlighet att påverka) är att vi strikt sett inte är bundna att rösta med gruppen om de skulle få fnatt. För att spegla det och oförutsedda omständigheter står det i manifestet:

  ”I gengäld kommer vi att ta råd av gruppen i alla andra frågor, och rösta med gruppen om vi inte har starka skäl mot.”

  Kommentar av Mårten Fjällström — 21 december 2008 @ 20:09

 4. #1 lyfter en annan ganska intressant fråga. Om grupp X konsekvent röstar för datalagring, avlyssning etc – bör man då ”straffrösta” mot deras intressen i andra frågor, eller avstå… eller vad? (Oavsett om man har någon överenskommelse med dem)

  Kommentar av B110 — 21 december 2008 @ 20:23

 5. ”Junilistans syn på vad som behöver göras med EU är såvitt jag förstår mer eller mindre identisk med Piratpartiets, så jag skulle verkligen ha velat att de skulle ha lyckats.”

  Sedan när blev vi ett EU-kritiskt parti? Jag trodde junilistans mål var att förhindra EU att färdas i en federal överstatlig riktning, och istället hålla det till ett mindre och mer effektivt mellanstatligt samarbete?

  Kommentar av Simon Rosenqvist — 21 december 2008 @ 20:41

 6. Det som vi har i principprogrammet är:

  Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas, och första steget är att förhindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar.

  Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

  Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.

  Exakt hur man ska uppnå det här ser jag som en fråga som behöver diskuteras. Jag är inte insatt i Junilistans program i detalj, men jag uppfattar det som som att de också betonar subsidiaritet (att EU inte ska bestämma mer än nödvändigt) och transperens.

  I så fall håller jag med dem. Det är i vart fall där man måste börja, så allt de kunde ha tänkts göra i den riktningen hade varit bra. Då fäster jag mig inte så mycket vid om vi har exakt samma långsiktiga slutmål eller inte (eller om vi inte ens har bestämt oss för ett exakt slutmål).

  Vi är ett EU-kritiskt parti i den bemärkelsen att vi är väldigt kritiska till hur det fungerar idag. Det demokratiska underskottet måste åtgärdas och vi vet i vilken riktning vi vill att EU ska förändras, även om vi idag kanske inte kan säga exakt vilket slutmål vi ser.

  Kommentar av Christian Engström — 21 december 2008 @ 21:23

 7. […] läsvärt: Kol 14 – Regeringen vill tvångsdrogtesta barn under 15 år Christian Engström – Mer om Piratpartiets EU-strategi Rick Falkvinge – Vi kräver samma regler på som utanför […]

  Pingback av projO’s blog » Blog Archive » Kränk dem unga! — 21 december 2008 @ 23:35

 8. Det bör dock påpekas att det inte finns en tydlig koppling mellan subsidaritet och demokrati. I vissa fall kan det rent av uppstå ett motsatsförhållande. Personligen tolkar jag piratpartiets inställning mot konstitutionen som att vi är emot en ökad odemokratisk överstatlighet eftersom den är odemokratisk. Junilistan däremot är emot överstatligheten som sådan, vilket är en fråga som piratpartiet inte tar ställning i, och inte bör ta ställning i.

  Kommentar av Mattias Bjärnemalm — 22 december 2008 @ 2:08

 9. […] Enström skriver om Piratpartiets EU-strategi. Man kan tycka vad man vill om smakligheten i att det fungerar så, men det ändrar inte på fakta. […]

  Pingback av Piratpartiet, EU och jag « Varför inte? — 22 december 2008 @ 11:26

 10. […] läsvärt: Rick Falkvinge – Vi vill ha samma rättigheter på som utanför nätet, Christian Engström – Mer om Piratpartiets EU-strategi, Antikristen – Piratpartiet har snart 9000 medlemmar, SvD – Och inte får man heta Pochahontas […]

  Pingback av projO’s blog » Blog Archive » Läckande databaser och korrupta poliser — 22 december 2008 @ 17:23

 11. Men det innebär ju ändå att ni kommer gå med i en grupp utan att få något i utbyte, och sedan rösta med den partigruppen ni gått med i i en majoritet av frågorna utan egna åsikter? Det är ju inte direkt så att ni behöver övertala den gröna gruppen om att gå med på era frågor eftersom de också är våra frågor?

  Det är ingen kritik, utan jag försöker bara förstå. Tycker det skulle va kul om ni kommer in i Europaparlamentet och ser fram emot ett gott samarbete i gröna gruppen 😉

  Kommentar av Maria Ferm — 23 december 2008 @ 11:52

 12. Maria,
  Japp, du har förstått precis vad vi menar. Men vi har alltså ännu inte bestämt vilken grupp det blir. 😉

  Kommentar av Christian Engström — 23 december 2008 @ 14:30

 13. ”Planen är att gå med i den grupp som vi bedömer ligger närmast oss i våra frågor (troligen endera den gröna eller den liberala gruppen).”

  ”Junilistans syn på vad som behöver göras med EU är såvitt jag förstår mer eller mindre identisk med Piratpartiets, så jag skulle verkligen ha velat att de skulle ha lyckats.”

  Gröna och liberala grupperna ligger närmast PP:s frågor men samtidigt har PP en syn på vad som behöver göras i EU som är mer eller mindre identisk med Junilistans. Spännande.

  Kommentar av Tharand — 15 maj 2009 @ 19:01


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: