Christian Engström, Pirat

18 december 2008

Kommersiell fildelning finns inte

Filed under: Copyright Reform,delad kultur — Christian Engström @ 1:45

fileshareworld1Kulturbloggen ställer några frågor till Piratpartiet med anledning av socialdemokraternas ja till Ipred.

Jag försöker gärna svara utifrån Piratpartiets förslag till reformerad upphovsrätt.

Först frågan i rubriken:

Är piratpartiet för att kommersialisera piratkopiering?

Svaret är nej, men jag vill påpeka att jag inte är säker på vad som menas med ordet piratkopiering i frågan.

Vi är emot varuförfalskningar, typ falska Gucci-väskor eller läkemedel som säljs under falskt varumärke. Ibland används ju ordet piratkopior om den sortens produkter. Det är förbjudet idag, och det tycker vi att det ska fortsätta vara. Varumärken är i första hand till för att skydda konsumenten, och det är bra. Kommersiella piratkopior i den bemärkelsen säger vi alltså nej till.

Gäller frågan kommersiell spridning och användning av upphovsrättsskyddade verk, då är svaret på frågan också nej. Vi vill släppa privatkopieringen fri, men vi vill behålla den ideella rätten och ensamrätten för kommersiella ändamål. Tänker någon tjäna pengar på det jag har gjort får de prata med mig först. Men då pratar vi ju inte fildelning, för den är ju gratis.

Är Piratpartiet för eller emot lagliga alternativ, eller är fildelning enda tänkbara alternativet?

Vi har ingenting emot det som idag kallas lagliga alternativ, alltså olika kommersiella tjänster. Däremot vill vi inte säga någonting om hur de alternativen ska se ut. Det är helt upp till marknaden att klura ut själv. Det är den alltid mycket bättre på än politikerna.

Så länge fildelningen görs laglig och alltid finns att tillgå för dem som föredrar det, har vi inte det minsta emot att det kommer kommersiella tjänster också. Det är bara bra att det finns många olika möjligheter att välja på.

Är det bra eller dåligt att människor vill att musiker och andra artister får ersättning för sitt jobb?

Jag tycker själv att det är bra om musiker och andra artister kan tjäna pengar på det de gör, och det tror jag de flesta tycker.

Därför är det glädjande att det visat sig att fildelningen inte har någon effekt på hur mycket hushållen spenderar på kultur. När cd-försäljningen har halverats har det lett till att folk har lagt mer pengar på konserter istället.

De som vinner allra mest på det är musikena och artisterna. När någon köper en skiva går 5-7% av pengarna till artisten, när samma någon går på konsert istället får artisten typiskt 50%. Fram tills nu har skivbolagen suttit som en mellanhand som kunde sko sig på artisters och konsumenters bekostnad samtidigt. Nu är de på väg att förlora den kontrollen, eftersom artisterna kan möta sina fans på andra sätt. Det är väldigt positivt.

Anser Piratpartiet att det är bra att det går att tjäna pengar på olaglig fildelning?

Berätta hur man gör, så ska jag svara på frågan. 🙂

Själva fildelningen som sådan går det inte att tjäna några pengar på. Hur skulle det gå till? Själva poängen med fildelning är ju att den är gratis. Hur mycket jag än tankar upp (eller ner) får jag inte ett öre av någon för det. Man kan sträva efter att ha en hög ratio i sin torrentklient för att man vill känna att man är en god nätmedborgare, men inga pengar byter ju hand för det.

Om frågan gäller företag som säljer datorer eller internetuppkopplingar eller annat, och som kanske indirekt kan sägas tjäna pengar på fildelning, då ser vi inget fel i att de gör det. Så länge själva fildelningen är icke-kommersiell (vilket den ju är per definition), då anser vi ju att den ska vara laglig. Då är det inget fel att kommersiella aktörer erbjuder produkter och tjänster som behövs för att ägna sig åt det. Detsamma gäller förstås sökmotorer som The Pirate Bay, och andra delar av infrastrukturen på internet.

Gäller det ett företag som själva vill erbjuda filer som deras kunder får ladda ner mot betalning, då tycker vi att det även i fortsättningen ska behövas rättighetshavarens tillstånd precis som idag. Då är det inte längre fildelning utan en kommersiell tjänst, och då är det något annat. Både Spotify och iTunes får lov att komma överens med rättighetshavarna om de vill fortsätta tjäna pengar på att erbjuda musiken.

Jag hoppas att det här var svar på frågorna, men om jag är obegriplig är det bara att fråga igen. 🙂

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , ,

40 kommentarer

 1. Jag önskar att ett stort antal riksdagsmän kunde ta del av detta svar. Det skulle (borde) innebära att de fick lite bättre hum om vad frågan handlar om.
  Dvs frågan om fildelning.

  IPRED handlar ju inte (primärt) om det, utan om hur polisiära uppifter privatiseras så att rättssäkerheten sätts ur spel.

  Kommentar av larserick — 18 december 2008 @ 2:43

 2. Många smarta frågor på en gång där, man tappade nästan hakan. De allra viktigaste frågorna kvarstår dock: Är Piratpartiet för eller emot runda kvadrater? Anser piratpartiet att det är bra att cirklar är kvadratiska?

  Kommentar av Stefan — 18 december 2008 @ 3:11

 3. Nu finns det ju en del skummisar som t.ex. säljer torrentprogram till mindre vetande nätnewbies, och man kan nog säga att RapidShare och liknande sajter drar in största delen av sina intäkter på grund av olovlig fildelning.

  Sen är det ju rätt säkert att enorma hårddiskar, mediespelare med plats för tiotusentals låtar och hundratals filmer och bredbandsuppkopplingar på över 4 Mbit till stor del existerar på grund av den utbredda fildelningen.

  Så visst finns det pengar att tjäna, vilket då alltså borde tyda på att lagliga alternativ borde vara fullt rimliga att genomföra (inte minst när olagliga alternativ som AllofMP3.com går såpass bra som de gör trots att de uppenbart är lurendrejare och säkert har rysk maffia i ryggen).

  Kommentar av John Eje Thelin — 18 december 2008 @ 3:38

 4. Aj aj aj, Christian. Nu öppnade du pandoras ask här. På vid gavel.

  När du säger att industrin själv får lista ut hur den skall distribuera sina varor, så säger du i princip att DRM är helt okej.

  Jag inser också att om privat fildelning är lagligt så kommer DRM-skyddad musik dö, men ändå — DRM är inte bara fel för att det är omständigt.

  Kommentar av Sluta be om namn — 18 december 2008 @ 7:37

 5. Det här med att PP vill förbjuda DRM (”tekniktillämpning som har till syfte att begränsa konsumentens lagliga rätt att fritt kopiera och använda information och kultur”) är lite intressant.

  Då är man alltså för ett förbud mot streamingtjänster? Eftersom det är en tekniktillämpning som har till syfte att begränsa konsumentens lagliga rätt att fritt kopiera och använda information och kultur.

  Kommentar av D.D. — 18 december 2008 @ 8:23

 6. Att industrin själv får lista ut hur den skall distribuera sina varor (eller tjänster) innebär förstås inte att företagen får tillgripa vilka metoder som helst, inklusive olagliga sådana. Marknadsföringen får inte vara vilseledande, transportfordonen får inte vara stulna, och företaget får inte begå dataintrång för att spionera på sina kunder. Det kan tyckas vara självklarheter, men tyvärr finns det en del fula fiskar i branschen.

  Och DRM har inte med upphovsrätt att göra; det är en fråga om marknadsföring och avtalsrätt. För att ett köpeavtal skall vara giltigt måste parterna vara överens om avtalets innebörd, och om säljaren försöker lura köparen genom att inte före avtalets ingående berätta att produkten är defekt i något avseende, så kan avtalet hävas och köpet gå tillbaka. Det är som vid husköp; om säljaren inte redovisar det han vet om vattenskador och andra dolda fel på huset, då kan köparen gå till domstol och kräva att köpeskillingen jämkas (eller hela avtalet hävas om bristerna är allvarliga; problemet torde dock ofta vara att säljaren då har gjort sig onåbar).

  Så, givetvis skall det stöd som upphovsrättslagen idag ger DRM tas bort, av samma självklara anledning som det inte står i upphovsrättslagen att upphovsmannen får göra reklam för sina verk på de tilltänkta kundernas bekostnad eller med hjälp av dataintrång. Huruvida det sedan behövs ett uttryckligt förbud mot DRM kan diskuteras, men det förbudet hör i så fall hemma i konsument- eller avtalsrättslagstiftningen, inte i upphovsrättslagen eller i brottsbalken. Det är spridandet av defekta produkter på den kommersiella marknaden som behöver regleras, inte spridandet av information. Eftersom DRM ofta (alltid?) utgörs av datorprogram, så kan tekniken förekomma i form av ren information, men konsumentlagstiftningen varken kan eller får hindra någon från att i detalj beskriva hur DRM fungerar (det borde kanske tvärtom vara lag på att säljaren av en produkt måste beskriva produktens defekter i detalj, inklusive hur köparen kan undvika att drabbas av dem).

  Kommentar av Anders Andersson — 18 december 2008 @ 8:25

 7. DRM tar död på sig själv. Det behöver verkligen inte förbjudas. Däremot kan det kanske behövas lagstiftning som ser till att det noggrannt redogörs för vilka begränsningar det innebär för den som köper en DRM-skadad fil, så att folk själva kan göra ett informerat val.

  Kommentar av John Eje Thelin — 18 december 2008 @ 8:28

 8. Hr Andersson hann före och skrev det bättre. Så går det.

  Kommentar av John Eje Thelin — 18 december 2008 @ 8:29

 9. Är det inte konstigt att det är ett sådant fokus på distribution istället för bruket av verk? Distributionsledet har ju i de fysiska kopiornas värld varit en praktisk del att utöva kontroll emot – kontroll som egentligen är avsedd få betalt för och begränsa bruket. Med dagens digitala kommunikation är ju detta meningslöst men ändå verkar det som om många uppehåller sig just kring distribution istället för den mycket mer intressanta slutliga användningen av verket. Kanske är det så att människor har en tendens att tänka i liknelser hämtade från den fysiska världen när de vill förstå den abstrakta, men att det i detta fall leder fel.

  Att kontrollera distributionen har historiskt sett bara varit ett medel – inte ett mål i sig.

  D.D.: Intressant kommentar. DRM-förbjudet känns som om det vore svårt att formulera på ett bra sätt i lag. Kanske vore det bättre att börja med att ta bort de lagar som gör det olagligt att kringgå DRM-system. Marknaden verkar ju redan börja gå ifrån DRM-lösningar (även om pp:s politik skulle kunna skapa en återgång).

  Kommentar av Tor — 18 december 2008 @ 8:45

 10. Angående PP och DRM så tror jag att det finns två läger inom PP, de som vill förbjuda DRM och de som inte vill förbjuda DRM men införa ett konsumentskydd att det måste informeras om det finns drm.

  Personligen anser jag att varje företag ska få bestämma själva vad de vill sälja, om jag vill sälja defekta varor ska jag få göra det om någon vill köpa det. Poängen är ju precis som Anders ovan skriver att kunden aldrig ska bli lurad.

  Kommentar av Perty — 18 december 2008 @ 8:46

 11. Oooooops!
  50% av intäkterna vid konserter till artisten? Nu är du än mer okunnig än vad som borde vara lovligt (helt i nivå med de du själv anklagar för att inte förstå internet). Förbanden spelar oftast utan någon ersättning överhuvudtaget – de stora banden kan spela på dörren – men de flesta spelar för ett fast gage som i bästa fall efter omkostnader ger en knapp OK månadslön så länge man struntar i att betala skatter.
  Ni stirrar er blinda på just musik, fuldelning handlar om mer än musik.
  Hur många filmare och skådisar kan åka ut och framföra sina filmer ”live” hur många fotografer kan framföra sin fotografier ”live” hur många författare kan försörja sig på att läsa ”live” ur sina böcker. Till din fråga – hur tjänar någon pengar på fuldelning? kanske via reklam, kanske via donation, kanske via medlemskapsavgifter på p2p siter.

  Om fuldelning är fritt på nätet så måste samma verksamhet vara fri utanför nätet, vilket innebär att allt upphovsrättskyddat material kan bortskänkas vart som helst när som helst så länge man inte tar betalt för det utan istället sysslar med en reklamfinansierad verksamhet. Alla TV kanaler kan då visa vilka TV program de vill så länge kanalen är reklamfinansierade, alla tidningar kan publicera vilka artiklar eller bilder som helst så länge det är en reklamfinansierad gratis tidning och all butiksverksamhet kan ge bort allt upphovsrättskyddat material som en bonus när du köper mjöl, ett par byxor, lite kaffe eller en soffa så länge de inte tar betalt för det upphovsrättskyddade materialet.

  Kommentar av Martin — 18 december 2008 @ 9:00

 12. Wow, Martin. Du verkar inte ha förstått vad det handlar om alls. Fri okommersiell fildelning != fritt kommersiellt nyttjande av upphovsrättsskyddade verk. Att man är för att icke-kommersiell privat fildelning inte ska vara straffbart innebär på intet vis att man anser att vem som helst ska kunna profitera på verken, det ska absolut vara förbehållet upphovsmannen och dem som han ingår avtal med. Har du sett någon påstå nåt annat?

  Jag är själv mitt uppe i en upphovsrättstvist med ett stort medieföretag och hoppas på en ansenlig summa från dem, men anser trots detta inte att privatpersoner som i icke-kommersiellt syfte delar upphovsrättsskyddade filer med varandra ska räknas som mer än på sin höjd snattare. Ja, det är straffbart, men det är en minimalt kriminell företessle, som dessutom har mycket få skadeverkningar för upphovsmän och det är ett enormt resursslöseri att lägga sånt krut på att försöka stävja det med kontrollsamhällesmetoder som dessutom lär ha ringa effekt.

  Filmbranschen har haft det ena rekordåret efter det andra sen fildelningen exploderade. De är knappast hotade. Musiker som är mindre kända har större chanser att slå igenom än någonsin. Det finns de som tar smällar, men de finns nästan uteslutande i distributionsleden och att de far illa beror dessutom till stor del på att de inte anpassat sig till den rådande verkligheten.

  Kommentar av John Eje Thelin — 18 december 2008 @ 9:29

 13. företessle = företeelse, såklart.

  Kommentar av John Eje Thelin — 18 december 2008 @ 9:30

 14. För övrigt menar jag att DRM i praktiken redan är förbjudet, bland annat genom 4 och 6 §§ marknadsföringslagen, där 4 § säger:

  Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

  Vid marknadsföringen skall näringsidkaren lämna sådan information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt.

  Att det sitter en numrerad klisterlapp på apparatens undersida eller någon annan undanskymd plats är knappast ”av särskild betydelse från konsumentsynpunkt”, eftersom den inte lär påverka produktens funktion (säljaren kan dock ha nytta av den vid en eventuell reklamation för att ta reda vilken väg den har färdats i produktionssystemet).

  Att apparaten helt slutar att fungera efter sex månader om inte köparen håller säljaren underrättad om sin aktuella vistelseort, eller att funktionen upphör omedelbart om köparens dator byts ut, är däremot ”av särskild betydelse från konsumentsynpunkt”.

  Om man inte tycker att enskilda konsumenter behöver skyddas mot luriga affärsidkare, utan att de får acceptera samma risker som vilka näringsidkare som helst, så vill man kanske också ge folk friheten att skjuta sig själva i foten genom att köpa defekta produkter. I så fall bör man också argumentera för ett avskaffande av marknadsföringslagen, och inte bara ett partiellt avskaffande av marknadsföringslagens bestämmelser enbart i fråga om just DRM.

  Det finns situationer där människor medvetet betalar för att bli lurade (illusionister som uppträder inför publik; lotterier), och det tror jag inte att marknadsföringslagen hindrar. DRM hör dock inte till kategorin ”underhållningslurendrejeri”, utan det är i praktiken bara lurendrejeri i syfte att snuva kunden på underhållningen.

  Kommentar av Anders Andersson — 18 december 2008 @ 10:17

 15. Om man pratar med politiker som sitter i riksdagen, så verkar dom tro att de som fildelar gör det för att tjäna pengar, fast man kan gå med på att det finns de som fildelar för eget behov också. Och det som skrivs på bloggarna mot IPRED var skrivet av de som tjänar pengar på att fildela. Ungefär så lät det.

  Det är nog förklaringen till att sossarna pratar om kommersiell fildelning, om man antar att sossarna är av samma uppfattning.
  Och om det låter så från de i riksdagen kan man nog också räkna med att de inte heller kommer att bry sig alltför mycket om kritik, eftersom man ser IPRED-motståndarna som såna som bara vill ha gratis utan att betala.

  Kommentar av Kattsand — 18 december 2008 @ 10:47

 16. ”Jag kommer emellertid i det följande att visa att överföring av personrelaterade trafikuppgifter enligt de gemenskapsrättsliga bestämmelserna om dataskydd vid elektronisk kommunikation endast är tillåten till behöriga statliga myndigheter och att en direkt överföring till upphovsrättsinnehavare som vill vidta civilrättsliga åtgärder mot intrång i deras rättigheter inte är tillåten.”
  Juliane Kokott – EUs Generaladvokat

  Det här löser man alltså galant genom att i princip utse Atari till en statlig myndighet.
  Vad tycker då en av våra tilltänkta nya statliga myndigheter om fortsättningen?
  http://www.metro.se/se/article/2008/12/05/13/5528-48/index.xml

  Kommentar av Bengt Svensson — 18 december 2008 @ 11:03

 17. Utmärkta svar på vettiga frågor. Bara att hoppas att många läser detta!

  Kommentar av connyt — 18 december 2008 @ 11:46

 18. […] lika.” – Fniss. Tack för den, Ekström! Vi kommer att ha mycket kul med att kalla Rick och Christian för “frifräsargrabbar” framöver. Men om vi nu ska vara mer seriösa så får man allt […]

  Pingback av Anna Troberg » Sveriges snabbast växande folkrörelse förtjänar bättre än halvljumna hittepå-påståenden — 18 december 2008 @ 12:36

 19. Jag tycker att man borde kunna lagföra den som i kommersiellt syfte går mot röd gubbe.

  Kommentar av Anders Andersson — 18 december 2008 @ 13:31

 20. […] som bloggar om detta och detta  och den här bloggar oxå. Hon är oxå med på ett hörn liksom  och även den här bloggaren bloggar , en annan klottrare […]

  Pingback av DI LÖVER Å LÖVER EN JULHÄLSNING TILL ROSENBADDARNA « OSÄKERHET OCH TYSTNANDET — 18 december 2008 @ 15:40

 21. Är för en fri fildelning även om jag stött på en del tvivelaktiga metoder från personer bakom dessa.För det första så har ju t ex PirateBay dragit in många många miljoner på ren reklam på sin webbsida i sin tur uppbackad av just torrent filer.Inga Torrent filer på en popuär TorentWebb som PirateBay ingen reklaminkomst med andra ord !?.

  FilmFix är en annan av dessa webbsidor som kräver tjugo kronor i månaden för att kunna ladda ner filmer gjorda efter år 2000.Dessa tjugo kronor varar en månad sedan är det dags för en ny tjuga !?.Söker man seda på torrentfilen från t ex FilmFix så hittar man den oftast på PirateBays webbsida gratis för nerladdaren på just the PirateBay men inte på FilmFix.Kom nu inte dragandes med kostnader för arbetet på dessa webbsidor när det finns en mängd andra helt kostnadsfria av dessa utan reklamsponsring.

  Kommentar av Pelle — 18 december 2008 @ 16:59

 22. Pelle: Det är en 10a som gäller på Filmfix inte det dubbla som du säger.

  Kommentar av M — 18 december 2008 @ 18:25

 23. Visst finns det fildelningssajter som beter sig ganska fishy. Många privata trackers fiskar efter donationer på ett sätt som känns tveksamt och det strider åtminstone mot min syn på hur det ”borde vara”. Jag donerar då och då till trackers som jag uppskattar, eftersom det trots allt kostar en del att driva verksamheten, men jag ger aldrig till dem som tigger om det eller som ger fördelar till donatorer. Minns t ex Oinks gamla fina credo: ”We don’t sell upload credit over here”. Så ska det låta.

  Men nu handlar det här inte om sajter utan om användare, eller hur? Inga fildelare har några intäkter, definitivt inte jag själv trots att jag är synnerligen aktiv och säkert skulle räknas in under dem som håller på i ”kommersiell skala”.

  Politikerna kanske tänker på folk som i vissa andra länder ibland stryker runt och säljer hembrända cd-skivor för en slant. Det är förstås kommersiell verksamhet i någon mån, men väldigt stenålder och knappast förekommande i Sverige.

  Kommentar av D.D. — 18 december 2008 @ 19:08

 24. Pelle: Snacket om att TPB tjänat miljoner är bullshit, spritt av deras motståndare. Vad tror du att det kostar att driva en site med 25 miljoner samtidiga användare? Jag skulle gissa att det finns mindre än tio siter med sådan trafik i världen, och de andra kör på enorma server-farmer.

  Pengarna de får in täcker antagligen inte ens kostnaderna.

  Kommentar av Anders Troberg — 18 december 2008 @ 21:52

 25. […] pengar på fildelning (Socialdemokraterna ser nog Piratpartiet som borgerligt…). Fast det finns ju ingen som tjänar pengar på fildelning i Sverige! Det finns bara vanliga Svensson som gillar kultur, och […]

  Pingback av Leo Erlandsson » Vänster, höger, eller varken eller? — 18 december 2008 @ 23:08

 26. De får lov att bestämma sig någon gång. Antingen går det att tjäna pengar på fildelning och därmed borde Bolagen starta en egen tracker. Går det inte att tjäna pengar på fildelning så är det självklart att de inte går med någon förlust och därmed uppstår moment 22. Dem får i vilket fall ta och lugna ner sig med en kall whisky i stället för att leka pirat och polis med IPRED och liknande lagar (2000 talets variant av tjuv och polis)

  Kommentar av Andreas Hämäläinen — 19 december 2008 @ 0:48

 27. Att upphovsrättstalibanerna inte lärde sig läxan efter Napster.
  De hade chansen att bygga upp en fungerande marknad, men valde taliban-taktiken.

  Nästa läxa kommer förmodligen resultera i att datorindustrin köper upp musik och film-industrin, ifall den nuvarande musik och film-industrin inte hinner gå i konkurs först, förstås.

  Nya tider ger nya affärsmöjligheter, för nya framåt enterpenörer.

  Våra demokratiska samhällen bygger på principen att majoriteten vill göra rätt för sig, annars skulle inte samhället fungera. Gör man det ett enkelt och effektivt att göra rätt för sig, så kommer vi snart ha en blomstrande kommersiell fildelning, och likaså en blomstrande kostnadsfri fildelning.

  Det ena behöver inte utesluta det andra.

  En sådan enkel idé som att ha en ”donate-knapp” där man kan donera för det man laddar ner fungerar.
  Jag har donerat en hel del till olika Linux-distributioner, som PCLinuxOS, http://www.pclinuxos.com, som är
  ett kostnadsfritt och utmärkt operativssystem. De som producerar PCLinuxOS klarar ju att försörja sig.
  Jag vill gärna att det skall fortsätta med att utveckla sin produkt, därför stödjer jag dem.

  Hade en diskussion häromdagen med en svensk dokumentärfilmare, http://www.filmator.se, som just nu håller på att producera en dokumentärfilm om drogmissbruk. Den skall handla om en historia i verkliga livet.
  Om en svensk tjej i 18-årsåldern som åker till London, går på ett party, tar droger och dör!!

  Filmen är finansierad av samhället, och är avsedd att visas i skolorna. Jag föreslog honom att även lägga upp den som en torrent på deras företags webb och diverse torrent-siter som Pirate Bay, med en donate-knapp. Lustig nog blev han smått sådär livrädd, och svarade att han inget kunde om webben och torrents.

  En svensk välgjord dokumentärfilm om drogmissbruk publicerad som torrent på Pirate Bay, skulle få fler intresserade och engagerade tittare än när de visar den i skolorna.

  Det skulle vara intressant att se hur många som skulle donera en slant, under årtiondena som torrentsen finns uppe, för att dokumentären var bra och för att stödja hans företag så de kan producera ytterligare nya välgjorda doukmentärer. Bara för att en film finns uppe som en torrent, så omöjligör det inte att filmen säljs till ex-vis till TV-företagen. Det ena utesluter inte det andra.

  Ifall någon av er som läser detta är engagerad i någon torrentsite, som Pirate Bay så kontakta gärna
  Loui Bernal på Filmator och diskutera det ovanstående.

  Och, glöm inte, att framtiden är vad vi gör den till. 🙂

  Kommentar av Dennis Nilsson — 19 december 2008 @ 1:52

 28. […] har skrivit ett inlägg där han bemöter Andreas Ekströms punkter. Christian Engström svarar på frågor här. Rick Falkvinge har hittills inte uttalat sig alls om Ekströms krönika. Jag väntar med […]

  Pingback av om du inte är för oss är du emot oss « the real mymlan — 19 december 2008 @ 13:44

 29. Pelle #21. Tror du verkligen på att killarna bakom TPB drar in miljoner? Som Anders Troberg säger så ligger TPB på listan med siter med mest trafik i världen, och grejorna man behöver för det är inte gratis. Man kan ju också fundera på att OM, bara OM, det varit så lönsamt att driva en sådan site, varför har inte musik och filmbranschen själva startat upp ett par? Och visst finns det andra reklamfria siter, men de har för det första långt ifrån den trafiken och för det andra drivs de oftast med hjälp av donationer.

  Dennis Nilsson: Bra skrivet! jag hade gärna donerat en slant då och då till de band och filmskapare jag tycker är bra, om jag vetat att pengarna inte gick till största delen till mellanhänderna…

  Kommentar av enten — 19 december 2008 @ 14:08

 30. Välskriven artikel som motsäger i princip allt folk har emot fildelning. ”Kommersiell fildelning” har jag hört om många gånger, och det folk i allmänhet menar är antingen 1) ta betalt per nedladdning (= iTunes Store), eller 2) bränna skivor med musik/film och sälja på torg. Första alternativet är så länge det är gjort med rättighet alldeles utmärkt, det nya steget mot att modernisera handeln. Utan rättigheter är det självklart hur korkat som helst, för vem vill betala för att ladda ned en låt, när du kan ladda ned den lagligt, och pengarna går till vem som helst och inte artisten? Det andra alternativet är än värre. Precis som exemplet du hade med Gucciväskor är det något som måste fortsätta vara olagligt.

  Kommentar av Aki — 19 december 2008 @ 15:06

 31. Först och främst tror jag inte TPB drivs av några stenrika miljonärer, ens får sponsrer av dessa. Vi kan alltså utgå från reklaminkomster åtminstone borde täcka deras utgifter.

  Då kommer frågan, har de som driver TPB någon annan sysselsättning? Nej, antagligen är det till stor del ett heltidsjobb att drifta och administrera något så omfattande. Så vi kan misstänka att inkomsterna åtminstone räcker också till att försörja dem.

  Vilket i så fall gör det till en kommersiell verksamhet som lever på andras verk.

  Därefter kommer andra frågor på vilket sätt de skiljer sig från google, etc, etc. Men det är separata frågor. Varför skivbolagsbranchen inte gett sig på det? Därför att det inte är *så* lönsamt. Vad som räcker för att försörja en liten grupp personer är inte samma sak som att försörja en industri.

  Kommentar av Hampus Eckerman — 19 december 2008 @ 15:57

 32. Och för övrigt: En svensk välgjord dokumentärfilm om drogmissbruk publicerad som torrent på Pirate Bay skulle i princip inte få någon intresserad tittare alls. Folk nedladdar efter sina intressen, det där skulle enbart nå en mycket liten grupp.

  I skolorna kan däremot framtvinga en masspublik.

  Kommentar av Hampus Eckerman — 19 december 2008 @ 15:59

 33. ”De får lov att bestämma sig någon gång. Antingen går det att tjäna pengar på fildelning och därmed borde Bolagen starta en egen tracker. Går det inte att tjäna pengar på fildelning så är det självklart att de inte går med någon förlust och därmed uppstår moment 22.”

  Trackern i sig är inte vinstgivande, men den fungerar som marknadsföring för andra produkter, vilka i sin tur ger vinst.

  Exempel: Jag laddar ner musik med en artist som jag hört talas om av folk med en smak som liknar min. Jag vill inte bränna 200 spänn på en skiva som jag inte vet om jag kommer att gilla, så jag provar den först. Jag gillar den, och har inom ett halvår köpt alla skivor artisten gett ut. (Eller så gillar jag inte den, och har därmed undvikit att ge musik jag uppfattar som dålig pengar, och har därmed röstat med plånboken så att musik jag gillar får större andel av kulturpengarna.)

  ”Nästa läxa kommer förmodligen resultera i att datorindustrin köper upp musik och film-industrin, ifall den nuvarande musik och film-industrin inte hinner gå i konkurs först, förstås.”

  Hmm, vad skulle hända om musikfans tillsammans köpte upp ett stort musikbolag? Om tillräckligt många lägger pengarna de köper musik för under ett år på att köpa aktier så borde man kunna få aktiemajoritet. Med den majoriteten så skulle man kunna tvinga företaget att släppa sitt material fritt.

  ”Hade en diskussion häromdagen med en svensk dokumentärfilmare, http://www.filmator.se, som just nu håller på att producera en dokumentärfilm om drogmissbruk. Den skall handla om en historia i verkliga livet.
  Om en svensk tjej i 18-årsåldern som åker till London, går på ett party, tar droger och dör!!”

  Nitpick: Rent formellt, såvida han inte är där när hon dör, så är det väl en dramatisering, inte en dokumentär?

  ”Då kommer frågan, har de som driver TPB någon annan sysselsättning? Nej, antagligen är det till stor del ett heltidsjobb att drifta och administrera något så omfattande. Så vi kan misstänka att inkomsterna åtminstone räcker också till att försörja dem.”

  Jag har för mig att de har andra jobb också, bland annat ett webhotell.

  Som jag har förstått det så donerar företag och privatpersoner hårdvara, serverutrymme och bandbredd för TPB, så det täcker de utgifter som de inte kan täcka själva. Titta tex efter polisens väpnade attack mot TPB, det tog tre dagar innan de hade nya maskiner i serverhallar utspridda över världen, allt via donationer från i första hand företag.

  ”Därefter kommer andra frågor på vilket sätt de skiljer sig från google, etc, etc.”

  De har ett coolare namn, och Google tjänar miljardbelopp på att länka till andras upphovsrättsskyddade material, men kommer undan med det för att de är ett stort företag.

  Likhet inför lagen existerar inte. Titta tex hur ett femtiotal beväpnade poliser stängde ner TPB utan annat än en vag anklagelse. Man stängde dessutom hela siten (och cirka 200 andra siter…), inte bara de ifrågasatta torrentarna. Å andra sidan har Cisco öppet otillbörligt använt Linux i ett halvt decennium, och tjänat stora pengar på det. Vad händer där? Ett fjuttigt civilmål, utan att några beväpnade poliser försöker stänga ner företaget. Det är tydligen skillnad på folk och folk.

  ”Varför skivbolagsbranchen inte gett sig på det? Därför att det inte är *så* lönsamt.”

  Nej, det är för att det inte är lönsamt för skivbolagen. Det är lönsamt för artisterna och för konsumenterna, inte för iglarna som utgör mellanleden. De är dinosaurier som inte kan anpassa sig, och som behöver dö ut. Teknikutvecklingen har gjort dem lika onödiga som de romerska nyhetsutroparna som stod på torget och vrålade ut dagens nyheter.

  Kommentar av Anders Troberg — 19 december 2008 @ 17:18

 34. Det är för mig ointressant om pengar kommer via reklamintäkter eller via donationer från företag. Det gör naturligtvis ingen skillnad eftersom det ändå är pengar som kommer in genom att tillhandahålla sökningar för fildelning. Så får de som arbetar med TPB en inkomst från detta? I så fall är det en kommersiell verksamhet. Oavsett om de har andra sysselsättningar också och de inte kan fullt livnära sig på det.

  En till skillnad finns mellan TPB och Google. Syftet och motivet. Google har knappast fildelning som huvudsyfte.

  Kommentar av hampuz — 20 december 2008 @ 9:31

 35. Grundsyftet är detsamma, att underlätta spridandet av information…

  Kommentar av Rasmus — 20 december 2008 @ 12:23

 36. Rasmus: Exakt.

  Dessutom, när frågade Google senast dig om de fick länka till ditt stuff?

  Om TPB blir fällda så hoppas jag att många gör motsvarande anmälan mot Google och stämmer dem med liknande fantasibelopp i skadeståndskrav.

  Hampuz: Det är en jäkla skillnad på att få pengar på att sälja andras material mot deras vilja och att få pengar från sponsorer som frivilligt donerat eller reklamfolk som frivilligt betalar. TPB’s pengar kommer från de två sistnämnda, vilket är legalt och moraliskt OK, de har inga betaltorrents.

  Vill du stänga ner reklambranchen och ideella organisationer som lever på donationer också?

  Du måste se på varje verksamhet separat. Torrents är en verksamhet, donationer en annan, reklam en tredje. Torrents ger inga pengar, och kan därför inte gå med vinst.

  Förstår du nu?

  Kommentar av Anders Troberg — 21 december 2008 @ 8:18

 37. Martin, om du på riktigt vill veta något om att försöka leva på musik i Sverige, som musiker, producent, låtskrivare eller artist UTAN skivbolag så är du grymt välkommen att kontakta mig. 20 år i branchen och för den mesta tiden utan skivbolag.
  Jag finns på FaceBook och det vore kul att samtala lite om verkligheten, hur ”fildelning” fungerar/påverkar på riktigt för mindre artister, små bolag och alla vi som jobbar med musik utanför ”mainstreamen”.
  Om vi ska leva på donationer eller att ( gud förbjude ) staten skulle vara med och bestämma vad som ska stödjas ekonomiskt
  ( så att vi får en Brolle JR i varje hörn ) så blir det nog en rätt kulturfattig värld.
  Det kan vara knepigare än man tror ( om man inte arbetar med musik ) att få ut sin musik helt själv utan de stora hemska skivbolagen, vissa lyckas men dom är till och med färre än de som blir ”signade”. Hemsida med egen bank-lina och att folk betalar till mig direkt låter sweet, men det är sånt som de flesta jag känner inte har råd med.
  Alla era sköna förslag om hur man ska reda ut den här frågan handlar om ur ert eget perspektiv om privatisering av artisteriet och att alla har egna företag med folk som jobbar åt en, guess what? Most can´t afford it. Slutligen, i love internet med alla dess möjligheter, jag är independant and i wanna stay that way, jag vill inte heller att typ SonyEricsson eller Tele2 ska sälja min musik i lågupplösta MP3 versioner som låter skit, dessutom låter aldrig dessa företag nån som mig komma in so i guess i´m fucked both way´s huh?

  Peace.

  Magnum Coltrane Price

  Kommentar av Magnum — 21 december 2008 @ 22:20

 38. […] På precis samma sätt skulle man kunna göra fildelning lagligt, så länge det är icke-kommersiellt. Och det är det ju. […]

  Pingback av Almedalen var lila i år « Christian Engström, Pirate MEP elect — 4 juli 2009 @ 20:46

 39. […] skyddade verk sker av privatpersoner, som gör det utan ekonomisk vinning; det är liksom poängen för de flesta kriminellt fildelandes människorna (tillsammans med möjligheten att sprida […]

  Pingback av Filmfolket frågar – Calandrella (PP) svarar: « Calandrellas blogg — 28 januari 2010 @ 19:38

 40. […] Rick Falkvinge – En röst på m, fp, c, kd, s, mp eller v är en röst på repression Christian Engström – Kommersiell fildelning finns inte IDG: Piratpartiet: “Lagen kommer inte att påverka […]

  Pingback av IPRED biter inte på The Pirate Bay » gothbarbie's blog — 3 juli 2011 @ 2:01


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: