Christian Engström, Pirat

26 november 2008

Upphovsrätten inskränker äganderätten

Filed under: Copyright Reform,delad kultur — Christian Engström @ 17:05
Stol. Kan ägas utan inskränkningar.

Stol. Kan ägas utan inskränkningar.

Upphovsrätten är inte detsamma som äganderätten. Den är en inskränkning i äganderätten.

Om jag köper ett exemplar av en stol får jag göra vad jag vill med den stolen. Jag får låta folk sitta på den mot betalning, jag får tillverka egna kopior av den, och jag får göra om den till något nytt och sälja det vidare. Det följer av min äganderätt till stolsexemplaret som jag köpte.

Men om jag köper ett exemplar av en film får jag INTE göra vad jag vill med den filmen. Jag får INTE låta folk titta på den mot betalning, jag får INTE tillverka egna kopior av den, och jag får INTE göra om den till något nytt och sälja det vidare. Det beror på att upphovsrätten inskränker min äganderätt till filmexemplaret som jag köpte.

Man kan diskutera om det är bra eller dåligt med de här inskränkningarna i äganderätten som följer av upphovsrätten, men att det är inskränkningar kan man inte förneka.

Upphovsrätten står i motsatsställning till äganderätten. Den är inte en del av den.

Precis samma resonemang gäller patent och mönsterskydd.

Om stolen jag köper innehåller någon teknisk lösning som är patenterad får jag inte tillverka kopior av stolen och sälja. Jag får överhuvudtaget inte tillverka och sälja stolar som innehåller den patenterade lösningen, vare sig jag använder en befintlig stol som förlaga eller inte. Fastän jag är ägare till det trä och de verktyg som behövs för att jag skulle kunna göra det. Patent är en inskränkning i äganderätten.

Och mönsterskydd fungerar på samma sätt. De allra flesta vanliga stolar som säljs är inte belagda med något mönsterskydd. Då är det fritt fram för mig att tillverka precis hur många kopior jag vill.

Men om någon har designat en stol som är väldigt särpräglad i sitt utförande (och särprägeln inte uteslutande har med stolens funktion att göra) kan han ansöka om mönsterskydd hos Patentverket. Om stolen jag köpt är belagd med mönsterskydd får jag inte tillverka kopior av stolen och sälja, som jag normalt skulle ha fått med en stol jag äger.

Mönsterskyddet är då en inskränkning min äganderätt. Jag får inte använda mina egna träbitar och mina egna verktyg till att göra en kopia av min egen stol som jag köpt och som jag äger, om stolen är mönsterskyddad och jag har tänkt sälja kopian.

Återigen: man kan diskutera om man tycker att det är bra eller dåligt med de här inskränkningarna i äganderätten. Piratpartiet vill exempelvis bevara huvuddelen av upphovsrätten när det gäller kommersiella sammanhang, trots att vi erkänner att det innebär en inskränkning i äganderätten.

Men man kan inte försvara upphovsrätt, patent eller mönsterskydd med hänvisning till att man tycker att äganderätten är helig. Det blir som om någon skulle försvara dödsstraff med argumentet att han tycker att rätten till liv är helig. Just den logiken hänger inte ihop.

…………

Det här inlägget började som en kommentar hos Bloggen Bent. Andra som sagt precis samma sak är Rick Falkvinge och Blogge Bloggelito. Och massor av andra, inklusive ett antal Nobelpristagare i ekonomi som jag inte ids googla upp. Fast Badlands Hyena har förstås sin egen uppfattning. Det är ju som det ska vara.

Uppdatering: Kanal 0 resonerar mycket tänkvärt och intressant kring äganderätt och upphovsrätt. Och upphovsrättsexperten Karl-Henrik Pettersson.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

36 kommentarer

 1. Jag kan MYCKET varmt rekommendera Stephan Kinsellas ”Against intellectual property” (http://mises.org/books/against.pdf)

  Den är fullkomligt lysande och fördjupar bland annat exakt det argument som du för här, Christian. Alla som är det minsta intresserad av det filosofiska frågorna kring upphovsrätt och andra intellektuella monopol borde verkligen läsa den.

  Kommentar av Martin Ström — 26 november 2008 @ 17:24

 2. Fast, om du kopierar IKEAs stolars design och säljer exakta kopior så kommer de nog att bli arga. Men ja, du har helt rätt. En stol får man ju tillverka, det är ingen som äger idén av en stol.

  Över huvud taget så är det bara bisarrt.

  Kommentar av Kalle Vedin — 26 november 2008 @ 17:53

 3. ”Mönsterskyddet är då en inskränkning min äganderätt. Jag får inte använda mina egna träbitar och mina egna verktyg till att göra en kopia av min egen stol som jag köpt och som jag äger, om stolen är mönsterskyddad.”

  Får du inte göra det så länge du inte tänker kommersialisera frukten av ditt arbete?

  Kommentar av Tor — 26 november 2008 @ 18:04

 4. Så här står det i Mönsterskyddslagen:

  7 § Från mönsterrätten undantas utnyttjanden

  1. som företas för privat bruk och utan vinstsyfte,

  2. som företas i experimentsyfte, eller

  3. som innebär återgivning i syfte att citera eller undervisa,
  förutsatt att sådana utnyttjanden är förenliga med god
  affärssed och inte oskäligt inkräktar på ett normalt
  utnyttjande av mönstret samt sker på villkor att källan anges.
  Lag (2002:570).

  Kommentar av Oden — 26 november 2008 @ 18:30

 5. Tor, Oden,

  Ja, det är rätt. Mönsterskydd gäller bara i kommersiella sammanhang.

  I stycket innan fick jag med formuleringen ”inte tillverka kopior av stolen och sälja”, men jag missade det i stycket som du påpekar.

  Jag la till ”… och jag har tänkt sälja kopian” sist i stycket så att det blir korrekt.

  Kommentar av Christian Engström — 26 november 2008 @ 18:53

 6. Kalle Vedin,

  Ja, det är mycket möjligt att IKEA blir arga om jag kopierar IKEAs stolars design och säljer exakta kopior. Jag känner inte dem som jobbar på huvudkontoret på IKEA, så jag kan inte bedöma deras känsloliv.

  Men jag är i min fulla rätt att göra precis det. Det är inte på minsta sätt olagligt för mig att tillverka och sälja exakta kopior av stolen jag köpt. Jag äger IKEA-stolen, så jag kan göra vad jag vill med den, inklusive att kopiera den.

  Men jag måste naturligtvis sälja kopiorna under mitt eget varumärke och inte få det att framstå som att det är IKEA som tillverkat dem. Annars är det varumärkesintrång, och det är något helt annat.

  Piratpartiet har inga krav på förändringar av varumärkelagen. Varumärkeslagen är i första hand ett skydd för konsumenterna, och vi tycker att den fungerar i huvudsak bra. Varuförfalskningar typ falska Gucci-väskor ska fortfarande vara förbjudet.

  Kommentar av Christian Engström — 26 november 2008 @ 19:09

 7. Det är spännande att politiker som stödjer äganderätt och säger sig stå för demokrati nu vill nedmontera demokratin, och inskränka äganderätten…

  Per Sundin är. ja.. vad ska man säga. En luttrad upphovsrättslobbyist. Han bryr sig inte det minsta om rättssäkerheten.

  Bloggar om det här:

  http://blog.erlandsson.info/2008/11/26/sakerhetskonsulten-andre-rickardsson-bekraftar-rattsosakerheten-och-filmmakarna-utovar-redan-utpressning/

  Kommentar av Leo — 26 november 2008 @ 19:50

 8. […] där med att de hotar med att sluta göra film. Christian försöker sig dessutom på att förklara skillnaden mellan äganderätt och […]

  Pingback av opassande » Blog Archive » IPRED-debatten fortsätter — 26 november 2008 @ 22:38

 9. Sorry, but most chairs today have a protected design. It is way to easy to get it, and those who get it do not publicly announce that their design is protected.

  In Denmark politicians have an obsession with combating piracy. There is currently a law proposal for six-fold increasing the maximum penalty, so that you can get up to 6 years of prison time for copying a chair: http://ft.dk/doc.aspx?/samling/20081/MENU/00000002.htm

  Your argument is (in principle) valid. But you have to be aware that there is a lot of money to be earned by stopping competition. So immaterial rights law is creeping into many other areas. In the end – if nothing is done – everything will be ”protected”, and no innovation or competition will be possible.

  Kommentar av Ole Husgaard — 27 november 2008 @ 0:07

 10. En liten felaktighet om patent. Privat får du faktiskt göra en kopia, det är helt okej. Om du kan kopiera grannens gräsklippare som har någon patenterad lösning så är det ingen som stämmer dig, men om du gör det för att sälja grsklippare, då bör du nog tänka dig för en å två gånger.

  Jag räknar dock bort sk. mjukvarupatent eftersom de per definition allihop är ogiltiga om de bara prövas korrekt på teknisk industriell grund.

  Kommentar av Anders — 27 november 2008 @ 1:12

 11. Även om jag instämmer med din huvudtes, så vill jag invända mot påståendet att friheten (eller rätten) att framställa kopior av en stol skulle följa av äganderätten till stolen.

  Ja, du får (i allmänhet, dock inte i vissa fall) framställa kopior av en stol eller annat fysiskt föremål. Det har dock inget med äganderätten till förlagan att göra. Det är till exempel inte förbjudet för mig att tillverka kopior av din stol om jag skulle vilja. Huruvida jag kan tillverka en stol som är så lik förlagan att man kan kalla den för en kopia är en rent praktisk fråga som bestäms av min tillgång till ritningar eller avbildningar av stolen, inte av vad stolens ägare tycker om kopieringen.

  Vi kan ta Eiffeltornet som exempel. Det står i Paris, och jag antar att det också ägs av staden. Auguste Eiffel avled 1923, så ensamrätten att framställa fler exemplar av samma byggnadsverk upphörde (i Sverige) den 1 januari 1974, och den återupplivades inte ens 1996 när skyddstiden förlängdes från 50 till 70 år efter upphovsmannens död. Det står mig därför fritt att bygga en kopia på min egen mark (förutsatt att jag får bygglov), trots att förlagan inte är min egendom.

  Jag håller med om att förbudet mot att kopiera ett upphovsrättsskyddat verk är en inskränkning av din frihet att göra vad du vill med verket, men det är strängt taget inte en inskränkning av din äganderätt till något exemplar av detsamma, eftersom kopieringen är orelaterad till ägandet. De andra inskränkningarna du nämner, såsom förbuden mot att hyra ut eller sälja vidare ditt exemplar, är däremot inskränkningar av äganderätten, eftersom du aldrig får hyra ut eller sälja något du inte äger. Vill du köpa Eiffeltornet av mig? Du kan få en bro utan extra kostnad vid snabb affär! 😉

  Kravet på bygglov för att uppföra en byggnad av Eiffeltornets storlek på ens egen ägandes mark är också en inskränkning av äganderätten (till marken). Jag får ju inte uppföra ett sådant torn på din mark utan ditt medgivande, även om jag har bygglov. Det är själva kopierandet som är ett specialfall i sammanhanget.

  Huvudtesen är dock densamma: Upphovsrätt är inte samma sak som äganderätt, och upphovsrätten inskränker äganderätten i vissa avseenden. Jag skulle formulera det annorlunda, men vi är nog överens i sak.

  Kommentar av Anders Andersson — 27 november 2008 @ 1:58

 12. ”Men man kan inte försvara upphovsrätt, patent eller mönsterskydd med hänvisning till att man tycker att äganderätten är helig.” Jo, självklart görs det från den sida som säger sig äga mönstret, patentet eller rätten att mångfaldiga filmen. Ni föreslår ju begränsningar i de gamla mångfaldigarnas äganderätt och å andra sidan utökade rättigheter för den som besitter ett enskilt exemplar (eller ännu ej har ett exemplar). Jag menar att man kan gå ännu längre och rekommendera de som är ideella upphovsmän att ta betalt en gång om de kan, och sedan glömma det och gå vidare. En kontantprincip som ger fritt spelrum åt både kommersiella och icke-kommersiella aktörer. Och även tillåta mutationer.

  Kommentar av NilsK — 27 november 2008 @ 2:40

 13. Ja, upphovsrätten inskränker äganderätten.

  Men inte inskränker den äganderätten mer än det faktum att du inte får slå din stol i huvudet på någon, att du inte får ställa den var som helst, att du inte får hyra ut den utan att beskatta din inkomst, etc., etc. Du får helt enkelt inte göra helt och hållet vad du vill med all din egendom.

  Immaterialrätt och äganderätt är två helt olika saker och upphovsrättsbrott är inte stöld, det brukar PP:s representanter inte vara sena att framhålla. Och det har ni helt rätt i. Byt inte fot och blanda ihop korten nu bara för att det passar er retoriskt.

  Kommentar av Karbid — 27 november 2008 @ 7:38

 14. Anders,

  Precis, patent gäller bara i näringsverksamhet. Det var därför jag skrev ”kopiera och sälja” i texten.

  Kommentar av Christian Engström — 27 november 2008 @ 8:56

 15. Karbid @ #13, du och jag är inne på ungefär samma spår, fast för att man skall kunna tala om en inskränkning av äganderätten anser jag att den aktuella regleringen skall avse något som formellt följer av samma äganderätt. Huruvida man får slå en stol i huvudet på någon eller ställa den på en viss plats har strängt taget inte med äganderätten till stolen att göra; du kan till exempel ha lånat den stol du gör dessa saker med. Om jag lånar en bok på biblioteket, så får jag givetvis inte slå den i huvudet på dig eller täppa till ventilationshålen på din dator med den, men det är saker som jag kan göra alldeles oavsett vem som äger boken. Beskattning av hyresintäkter ser jag inte som någon inskränkning av äganderätten till ett visst föremål, utan som en obligatorisk (tvingande) överlåtelse av den uttagna skatten.

  Inskränkningar i äganderätten handlar i stället om förbud mot att överlåta eller låna ut egendomen till en annan person (till exempel att pantsätta den).

  Med äganderätten följer rätten att förfoga över ett föremål, och med det konkreta förfogandet följer förstås möjligheten att göra i stort sett vad som helst med föremålet. Att vissa sådana gärningar är förbjudna i lag eller avtal är en inskränkning av din frihet, men det är en smula långsökt att även kalla den en inskränkning av ägnaderätten, för i så fall är den senare alltid inskränkt. Äganderätten till ett par skor inskränks inte av att det är förbjudet för mig att promenera omkring i dem på Arlandas startbana, för Luftfartsverket struntar blankt i huruvida jag har lånat skorna (eller om jag så går barfota). På samma sätt innebär inte beskattningen av hyresintäkter någon begränsning av äganderätten till den penna med vilken man skrev under hyresavtalet.

  Jag förstår inte vad NilsK @ #12 menar med ”begränsningar i de gamla mångfaldigarnas äganderätt” eller ”utökade rättigheter för den som besitter ett enskilt exemplar”. Vad är det ”de gamla mångfaldigarna” har äganderätt till? Man kan möjligen sägas ”äga” en ensamrätt, men om man definierar om denna ensamrätt så innebär det inte att själva ”ägandet” påverkas, utan bara att utbytet av egendomen förändras. Om jag har pengar insatta på banken mot ränta, och banken sänker räntesatsen, så erhåller jag visserligen mindre ränta, men jag förlorar inte rätten till de redan insatta medlen.

  Och, som jag förklarar för Christian ovan, så är friheten att kopiera inte knuten till vem som äger förlagan. I FRA-debatten konstaterade vi att FRA har förväxlat möjligheten att avlyssna telefonsamtal i etern med en rätt att göra det; låt oss nu inte själva förväxla den möjlighet man har att kopiera ett verk som innehavet av ett exemplar av verket ger med någon rätt att kopiera det. Huruvida man alls har någon sådan rätt är oberoende av innehav eller ägarskap.

  Kommentar av Anders Andersson — 27 november 2008 @ 10:12

 16. […] de politiska bloggare jag följer går igenom saken väldigt bra, så jag stjäl ett exempel från Christian Engström (pp) lite: “Om jag köper ett exemplar av en stol får jag göra vad jag vill med den stolen. Jag […]

  Pingback av Piratkopiering är inte stöld — 27 november 2008 @ 10:25

 17. […] Svensson, Oskar Swartz, Henrik Alexandersson, Opassande, Mina Moderata Karameller, Rick Falkvinge, Christian Engström, PeaceLove&Capitalism, Erik Loose, Deep Edition, Satmaran, Johan Ingerö, Flavianopolis, […]

  Pingback av Trottens Betraktelser » Men flytta då era jävlar! — 27 november 2008 @ 11:13

 18. Anders Andersson @ #15, de gamla mångfaldigarna har oftast tillskansat sig så stora befogenheter över stolen med hjälp av ekonomisk avtal att de kan hindra dej som ideell upphovsman att t.o.m. göra egna kopior av ditt eget verk. En de facto äganderätt. De kan köpa rättigheten att tillverka, eller ännu värre låta bli att tillverka stolen. Detta samtidigt som de i ditt namn kan stämma andra för plagiat. Själva incitamentet för den som vill tjäna pengar på Carl Malmstens stol är att i grunden frånta honom hans inflytande för lägsta möjliga summa. Låt oss ha en upphovsrätt som underlättar möjligheten att kopiera ett verk och istället begränsar möjligheten att maximera vinster på verken. Ett intressant exempel från det kommersiella USA är Californisk lag, där en artistagent aldrig får ta mer än 10% av artistens inkomster. Sedan FRA; Carl Malmsten vill att stolen ska användas, artisten vill att deras verk ska spridas. FRA går in i din kammare och rycker undan stolen under dej och gör vad de vill med den.

  Kommentar av NilsK — 27 november 2008 @ 11:35

 19. Jag måste bara skänka en tanke till patent som faktiskt kan DRIVA innovation.

  Anledningen till att vi skapade patent-regelverket i västvärlden var ett slags avtal med kreativa och innovativa personer. Vi – som samhälle – gav dem ett begränsat ”försprång” att tjäna pengar på sin innovation, givet att de berättar för hela världen VAD de har skapat.

  Jag tycker själv att patenträtten idag skulle behövas ses över, eftersom det på grund av ekonomiska värden är svårt för en privatperson att tävla med de patentspottande, multinationella företagen. Men fortfarande så kvarstår faktum: Vi tilldelar dessa företag en rätt att tjäna pengar på sina uppfinningar, mot att de måste offentliggöra EXAKT hur de skapar sina innovationer.

  Detta anser jag är något positivt, som jag hoppas att vi inte tar bort.

  Jag vet inte exakt hur PP vill reformera patenträtten, men jag håller inte med om att patent inskränker min frihet som ägare. Bara som näringsidkare.

  Kommentar av Kalle E — 27 november 2008 @ 11:53

 20. […] Upphovsrätten inskränker äganderätten. […]

  Pingback av Långt inlägg om upphovsrätt och byråkrati « Johnny Scharonne — 27 november 2008 @ 12:29

 21. Kalle E,

  Ja, det där är standardförsvaret för patentsystemet. Men det är en mycket dålig beskrivning av verkligheten, och det finns ingen forskning alls som visar på att det faktiskt skulle finnas några positiva samhällseffekter av patentsystemet.

  Det är i praktiken en ren skröna som de som tjänar pengar på patentsystemet (alltså patentjuristerna själva) sprider för att bevara sin födkrok.

  Kommentar av Christian Engström — 27 november 2008 @ 13:29

 22. Ok, som jag tolkar NilsK så äger förläggarna rättigheter till verk som andra har skapat. Jag är med på terminologin, även om det gäller att hålla tungan rätt i mun när man diskuterar ”äganderätt till upphovsrätt”.

  Detta är dock ett ägande som följer av gällande lag och avtal. Piratpartiet avser att ändra lagen, men vi kan inte (annat än i speciella fall) införa ändringarna retroaktivt och hävda att någon annan lag skall anses ha gällt i det förflutna, när den nu faktiskt inte har det. Vi kan inte heller ändra på ingångna avtal; detta är en sak för de avtalsslutande parterna att göra upp om inbördes. Vi kan bara ändra på förutsättningarna för avtal träffade i framtiden.

  De redan träffade avtalen, och de ägarförhållanden de har medfört, påverkas alltså inte direkt av en ändrad upphovsrättslag. Det finns inget förslag om att ogiltigförklara gamla avtal eller konfiskera någons egendom (vare sig fysisk eller immateriell).

  Inte ens en konfiskation av egendom innebär för övrigt att man inskränker äganderätten som sådan; man överför bara egendom från en ägare till en annan (ofta det allmänna), eller så förstör man den konfiskerade egendomen. Vi kallar det ju inte ”inskränkning av äganderätten till motorfordon” när kronofogden beslagtar bilen för någon med stora obetalda skulder; äganderätten övergår bara oförändrad till någon annan.

  Så, jag kan inte se att Piratpartiet förespråkar inskränkning av någons äganderätt. De ensamrätter som upphovsmän och förläggare sitter med idag kommer de att ha kvar till dess att de självmant överlåter eller ger upp dem, men de kan förstås komma att minska i betydelse för innehavarnas inkomster (precis som avkastningen från en åker kan minska på grund av försämrade väderförhållanden, eller de på banken insatta sparmedlen slutar förränta sig). Ingen egendom, vare sig fysisk eller immateriell, har ett med tiden garanterat oförändrat värde. Detta gäller till och med pengar (kontanter). En minskning av värdet på viss egendom innebär inte någon inskränkning av ägarens rätt till samma egendom.

  Kommentar av Anders Andersson — 27 november 2008 @ 13:59

 23. #19 Kalle E,

  PP vill inte ”reformera” patenträtten. PP vill ta bort patenträtten helt och hållet, eftersom den till skillnad från upphovsrätten inte behövs överhuvudtaget. http://www.piratpartiet.se/politik/patent

  Kommentar av Patrik — 27 november 2008 @ 14:54

 24. @Anders Andersson:
  Du har naturligtvis rätt i vad du påpekar om att man inte behöver äga ett föremål för att (normalt) få kopiera det. Just när det gäller att kopiera en film är kopierningsförbudet rent formellt inte en inskränkning av min äganderätt till den inköpta dvd-skivan med filmen, utan en inskränkning i min äganderätt till min dator och den blanka dvd+rw-skivan som jag tänkt kopiera filmen till.

  Men en inskränkning i mitt ägande av grejer jag har köpt är den fortfarande.

  Kommentar av Christian Engström — 27 november 2008 @ 15:23

 25. Jag har sagt det tidigare och säger det igen. Kinsellas huvudargument för att intellectual property är en inskräning av äganderätten har inte att göra med den produkt man själv köper (stolen) utan med att allt annat man äger och har men som påverkas av de där rättigheterna. Jag får inte använda min egen spik och hammare, mina träbitar, min målarfärg och min kropp till att exempelvis bygga en stol som ser ut precis som en jag har sett på en uteservering (givet det där med mönsterskydd och försäljning). Detta är saker jag införskaffat utan några som helst avtal om inskränkningar men ändå kan tredje man komma in och ge order till mig.

  Kommentar av Oscar Swartz — 27 november 2008 @ 19:11

 26. Hej Christian! Enligt mig saknar underhållningsindustrin förmågan att se sin verksamhet ur en longtailperspektiv. Vad är din och PP:s syn på detta? //CJ – masskultur.wordpress.com

  Kommentar av masskultur — 27 november 2008 @ 19:51

 27. @masskultur: Ja, i vart fall de stora bolagen som ägnar all sin tid åt att klamra sig fast vid tider som har flytt, istället för att försöka tjäna pengar i den nya världen.

  Kommentar av Christian Engström — 27 november 2008 @ 21:11

 28. […] mindre partier (allra mest betydelsefullt uppenbarligen Piratpartiet och dess bloggare såsom Christian Engström och Rick Falkvinge) är betydligt mer logiska och faktiskt konfronterar argument istället för […]

  Pingback av “Den lilla högljudda gruppen” växer om moderaterna — 28 november 2008 @ 23:12

 29. […] något som vi vill dela med våra vänner för att vi tycker om det och de tycker om det, men gamla monopol förbjuder våra mest grundläggande instinkter — att dela med oss av kultur och kunskap till […]

  Pingback av Rick Falkvinge (pp) » Piratpartiets fyra rättigheter — 29 november 2008 @ 11:52

 30. Anton Fritzson diskuterar frågan på sin blogg.

  Han anser att han vederlägger påståendet att upphovsrätten inskränker äganderätten. Själv tycker jag att han bara bekräftar det.

  Kommentar av Christian Engström — 1 december 2008 @ 12:20

 31. ”Piratpartiet vill exempelvis bevara huvuddelen av upphovsrätten när det gäller kommersiella sammanhang, trots att vi erkänner att det innebär en inskränkning i äganderätten.”

  Ni vill alltså bevara saker *ni själva* anser inskränker på äganderätten. Noterat.

  ”Det blir som om någon skulle försvara dödsstraff med argumentet att han tycker att rätten till liv är helig.”

  Det fungerar alldeles utmärkt. Rätten till liv ÄR helig, i all avmystifierad betydelse, men den som förtjänar dödsstraff har förverkat den rätten. (Saddam Hussein är ett enkelt exempel som ligger nära till hands.)

  Kommentar av Henrik Sundholm — 17 december 2008 @ 22:14

 32. […] är inte ägande. Upphovsrätten inskränker äganderätten. (Se de här två länkarna för mer argumentation kring just det.) Om fildelning hade varit stöld, så hade upphovsrätten […]

  Pingback av Rick Falkvinge (PP) » När kommer förslaget om att chippa nyfödda? — 27 januari 2009 @ 18:54

 33. […] liberal håller äganderättens fana högt. Det är ytterligare ett starkt skäl att förkasta de inskränkningar i både äganderätt och fri marknad som utgörs av upphovsrätter och patent. Nu vill Piratpartiet […]

  Pingback av Därför ska man rösta pirat – ur ett liberalt perspektiv | Rick Falkvinge (PP) — 30 juni 2010 @ 22:45

 34. […] liberal håller äganderättens fana högt. Det är ytterligare ett starkt skäl att förkasta de inskränkningar i både äganderätt och fri marknad som utgörs av upphovsrätter och patent. Nu vill Piratpartiet […]

  Pingback av Rick Falkvinges märkliga skäl att rösta pirat – ur ett liberalt perspektiv « Nej till pirater och Piratpartiet — 1 juli 2010 @ 16:37

 35. Jag tycker ditt resonemang är riktigt. Sedan är dessa skydd inte till för att skydda de små utan enbart till för de stora. Stora företag kan skydda sina produkter med patent och har råd att juridiskt hävda sin rätt medan enskilda uppfinnare står sig slätt. Inte ens ens så stor uppfinnare som Håkan Lans har en chans mot de stora drakarnas intrång i upphovsrätten.

  En annan pryl är att patent kostar en massa pengar (runt 50 000kr per land) och tar otroligt lång tid – runt tre år. Så inte nog med att detta skydd är i princip värdelöst för de små, det hindrar dessutom utvecklingen genom att processen är så otroligt seg och kostsam för att enskilda ska orka eller ha råd att börja en sådan process. Mönsterskyddet går snabbare och kostar mindre men är i princip inte bättre än copyright – som inte kostar ett skit – ingen ansökan eller byråkratisk process behövs. Man kan tralla in vilken menlös truddelutt-låt som helst, eller kludda vilket blaj som helst på ett papper, och få det skyddad genom copyright utan att behöva göra ett skit och det kostar nada samt täcker hela världen.

  Jag är själv är uppfinnare som börjat processen med att skydda en uppfinning men insåg att det var en alldeles för tidskrävande och kostsam projekt för att jag som enskild person skulle kunna ro i land med det. Men jag har en idé som jag är igång att genomföra som jag undrar om Piratpartiet skulle kunna tänka sig stå bakom för att få en diskussion om upphovsrätten och för vem/vad den egentligen finns för.

  Idén är följande:
  Istället för att söka en massa patentskydd och/eller mönsterskydd på mina uppfinningar/idéer (som jag varken har råd eller tid att skydda) så har jag en utställning med dem och hävdar att det är konst och på så sätt hävda copyright. Jag slipper betala en massa avgifter och spilla en massa tid på att skaffa skydd som i alla fall är totalt värdelösa om någon stor drake vill sno idéerna. Denna ”konstutställning” skulle således ifrågasätta och försöka skapa en debatt om upphovsrätten – vem den är till för, på vilket sätt den hämnar utvecklingen samt det du tar upp – vad innebär upphovsrätten för äganderätten.

  Jag har som sagt samlat på mig ganska många idéer genom åren och så att fylla en utställning är inget problem.

  Skulle gärna vilja ha en synpunkter, tankar på upplägget.

  Mvh
  Michael Thudén

  Kommentar av Michael — 24 november 2010 @ 8:52

 36. […] kopierar vad jag skrev i en bloggpost 2008: Upphovsrätten är inte detsamma som äganderätten. Den är en inskränkning i […]

  Pingback av Upphovsrätten inskränker äganderätten « Christian Engström, Pirate MEP — 3 september 2011 @ 14:39


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: