Christian Engström, Pirat

26 oktober 2008

Privatkopiering måste legaliseras

Filed under: Copyright Reform,delad kultur — Christian Engström @ 14:41

Mark Klamberg ger sig in i fildelningsdebatten och går direkt på kärnfrågan:

Går det att kombinera skydd för upphovsrätten utan att upphovsrättsindustrin ges liknande befogenheter som polisen med en arsenal av drakoniska sanktioner och skadestånd?

Det korta svaret på den frågan är nej.

Det här är viktigt att förstå. Ska man bevara dagens upphovsrätt precis som den är, måste man acceptera att staten (eller den som staten utser) får rätten att övervaka all privat kommunikation mellan medborgarna, för att kunna upptäcka när upphovsrättsskyddade verk sprids. Dessutom måste straffen vara tillräckligt höga för att vara avskräckande, och rättsprocedurerna tillräckligt summariska för att upphovsrättsinnehavarna ska klara av rent praktiskt att sätta dit tillräckligt många för att risken att åka fast ska bli större än mikroskopisk. Någon annan väg finns inte att upprätthålla dagens upphovsrätt.

Menar man allvar med att man vill försvara dagens upphovsrätt är det intellektuellt ohederligt att vara emot piratjägarlagen. Den kommer visserligen inte i sig vara tillräcklig för att stoppa piratkopieringen. Det kommer behövas ännu fler lagar som är ännu mer drakoniska, och som gör ännu större ingrepp i medborgarnas frihet, rättssäkerhet och tillgång till teknik. Men den som verkligen vill bevara upphovsrätten i dess nuvarande form måste erkänna att piratjägarlagen i så fall är ett nödvändigt och önskvärt första steg för att uppnå det målet.

Men det här korta (och deprimerande) svaret gäller bara om man tolkar frågan alldeles bokstavligt, och med ”upphovsrätten” menar ”upphovsrätten som den ser ut idag”. Formulerar man om frågan bara lite grand blir svaret ett annat, och mycket intressantare.

Om man istället för att fråga ”Går det att försvara dagens upphovsrätt…?” ändrar frågeställningen till ”Går det att försvara en rimlig upphovsrätt…?”, då blir svaret plötsligt ja istället.

Den kommersiella upphovsrätten kan vi ha kvar.
Om upphovsrätten bara reglerade affärsmässig användning och spridning av verk i förvärvssyfte, då skulle den inte vålla några särskilda problem för samhället. Det finns lite justeringar som man skulle vilja göra (speciellt att korta de orimliga skyddstiderna), men det finns inga principiella problem med att upprätthålla ungefär dagens upphovsrätt i kommersiella sammanhang.

Anledningen är enkel. Principen follow the money räcker för att samhället ska kunna hålla koll på kommersiella aktiviteter. Ska man som företagare kunna tjäna pengar på något är ju det allra första man måste göra att berätta för så många som möjligt vad det är man har att erbjuda. Men om det är något olagligt man erbjuder kommer ju polisen få reda på det så fort man lyckas nå en större kundkrets. Det behövs inga ytterligare inskränkningar i medborgerliga fri- och rättigheter för att hålla koll på kommersiella verksamheter. Det räcker med de kontrollsystem som redan finns av andra orsaker.

Det är kriminaliseringen av icke-kommersiell kopiering som är problemet.
Icke-kommersiell spridning, som till exempel fildelning, sker genom att två privatpersoner skickar ettor och nollor till varandra. Det kan ske på hur många sätt som helst. Om jag vill dela med mig av en låt eller en film som jag har i datorn kan jag skicka den som bilaga till ett mejl eller släppa den i en chatt, lika gärna som att skicka den med bittorrent-tekniken. Enda sättet att förhindra spridning på det sättet är att staten (eller någon annan) får rätten att övervaka all elektronisk kommunikation mellan alla privatpersoner.

Det finns inget sätt att avgöra om ettorna och nollorna i ett meddelande utgör ett upphovsrättsskyddat verk utan att öppna och undersöka meddelandet. Ger man någon utomstående rätt att göra det har man i ett slag avskaffat brevhemligheten. Med den ryker automatiskt både meddelarskyddet för den som vill kontakta en journalist och rätten att kommunicera förtroligt med sin advokat eller sin präst.

Tillåter man oavlyssnad privat elektronisk kommunikation mellan människor kommer den möjligheten att användas för att sprida upphovsrättsskyddade verk. Vill man stoppa icke-kommersiell spridning av upphovsrättsskyddade verk måste man ta bort möjligheten till privat kommunikation. Någon annan möjlighet finns inte. Det är fildelningens bottom line.

Därför måste samhället välja. I mina ögon är valet självklart. De grundläggande medborgerliga rättigheterna är tusenfalt viktigare än underhållningsbranschens eventuella möjligheter att fortsätta tjäna pengar på precis samma sätt som de vant sig vid.

Men hur ska artisterna få betalt?
I och för sig är det naturligtvis upp till varje näringsidkare att själv hitta en affärsmodell som fungerar för just honom eller henne. Det gäller inom kultursektorn på precis samma sätt som i alla andra branscher. Men man kan ju ändå oroa sig för att fildelningen skulle göra det svårare för personer inom kreativa yrken att försörja sig.

Dessbättre visar det sig att den oron är helt obefogad. Det vet vi nu med facit i hand.

Fildelning i massiv skala är ju inte någonting nytt som Piratpartiet vill införa genom att ändra på lagstiftningen. Det var 1999 som Napster kom och gjorde fildelningstekniken bekväm och tillgänglig för en större allmänhet. Sedan dess har fildelningen bara ökat år från år. Vi har alltså snart ett decenniums erfarenhet av hur fildelning i massiv skala påverkar möjligheterna för artister att tjäna pengar.

Och det har gått jättebra för artisterna. I rapporten Att leva på sin talang från KK-stiftelsen år 2005 skriver de i förordet:

Samtliga av upplevelseindustrins branscher har under senare år visat på stark tillväxt och tillsammans står de för nästan 5 procent av Sveriges BNP och sysselsätter ca 280 000 personer. Flera studier visar på ytterligare tillväxt i upplevelseindustrin framöver. En starkt bidragande orsak till detta är nya konsumtionsmönster som därmed skapar nya möjligheter till intäkter.

Sedan dess har kultursektorns intäkter fortsatt att öka. Vi spenderar mer och mer på kultur år för år, i takt med att vi långsamt får det allt bättre i samhället. Johanna Nylanders rapport Kulturskymning inställd innehåller massor med siffror och exempel från verkligheten.

Fildelningen och den nya informationstekniken har inneburit ett stort antal nya möjligheter för kreativa människor att både skapa och nå en publik. Svaret på frågan ”Film och musik på internet – hot eller möjlighet?” är definitivt ”möjlighet”, om man ser de ur artisternas synvinkel.

Men för de fyra stora skivbolagen är den tekniska utvecklingen förstås ett hot. De har ju hittills kunnat sitta trygga som mellanhand och samtidigt skinna både artister och konsumenter. Den tiden är förhoppningsvis förbi snart. Ju förr Sony BMG, Warner, EMI och Universal förlorar sitt strypgrepp om marknaden och helst försvinner helt, desto bättre. Det tjänar både artister och konsumenter på.

Under hela nittonhundratalet har storföretagen inom underhållningsbranschen konsekvent motsatt sig varje teknisk nyhet, och påstått att den skulle innebära slutet för kulturen i världen. De har aldrig haft rätt, och de har de naturligtvis inte rätt nu heller när de försöker vrida klockan tillbaka och utrota fildelningen. Och de kommer naturligtvis inte att lyckas.

Men även om det inte finns någon risk att de stora film- och skivbolagen lyckas stoppa fildelningen, finns det i dagens politiska läge en betydande risk att de lyckas skada andra mycket mer fundamentala samhällsvärden.

Det kan vi inte tillåta. Därför måste upphovsrätten reformeras. Men gör vi bara det går vi en fantastisk framtid till mötes, med ett ännu rikare och mer spännande kulturliv där alla kan vara delaktiga.

Visst gör det ont när knoppar brister – varför skulle annars våren tveka? Men vi har inga rationella samhällsekonomiska argument att låta all vår heta längtan bindas vid det frusna bitterbleka.

…………

Andra som har plockat upp Mark Klambergs kastade handske: Opassande, Hanna Wagenius, Mary, Jens O.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

38 kommentarer

 1. Tycker det är dags att prata om skyldigheter också. Om det finns rättigheter har någon annan oftast skyldigheter och för att vara helt rättvis bör det fastställas vad dessa skyldigheter är idag.

  Enligt alliansen och senaste förslaget för IPRED så handlar skyldigheterna om att kunna säkerställa bortom all rimlig tvivel att den länk, låt, film man klickar på inte är olovlig.

  Eller vad är en rimligt ”upphovsskyldighet”?

  Kommentar av Perty — 26 oktober 2008 @ 19:22

 2. Håller helt med, och vill dessutom addera en ytterligare aspekt:

  Internetrevolutionen och allt som denna nya infrastruktur har medfört, har skapat en aldrig tidigare sedd kommersiell företeelse: Priset för att producera ytterligare en enhet, den rörliga marginalkostnaden (RK), har sjunkit till noll.

  Inte någon gång tidigare har detta fenomen uppstått i ett producerade, kapitalistiskt marknadsklimat.

  Det må låta töntigt och teoretiskt, men jag tror att ekonomer och produktionstekniker om tjugo år kommer teoretisera MER om detta än om antipiratlagarna.

  Det är helt enkelt en teoretisk omöjlighet som vi ser i verkligheten idag.

  Det kan vara intressant att komma ihåg detta när vi pratar åtgärder för att hejda framfarten av intrång i upphovsrätten. Hur ser en beständig affärsmodell ut, när kostnaden att producera ytterligare en enhet är noll?

  Jämför det med vatten. Tänk om det plötsligt blev hipt att dricka regnvatten. Alla caféer i Sthlm slutade att servera latte och espresso och hdae bara stora tunnor av regnvatten som kunderna gick och öste ur. Föreställ dig att detta dessutom hände på hösten, då regnvatten finns överallt.

  Hur skulle caféerna konkurrera om kunderna? Hur skulle caféerna tjäna pengar?

  Google har svaret: Man tar inte betalt av kunderna. Man får tjäna pengar på något annat än att ta betalt för varan som inte har någon rörlig marginalkostnad.

  Kommentar av Kalle E — 26 oktober 2008 @ 22:14

 3. Du har helt rätt.

  Kalle E. har också en mycket viktig poäng. ”Hur ser en beständig affärsmodell ut, när kostnaden att producera ytterligare en enhet är noll?” Allt blir annorlunda, och för den överväldigande majoriteten människor i världen blir det dramatiskt annorlunda till det bättre. Detta vill lobbyisterna och deras anhängare bland politiker och tjänstemän stoppa – oavsett med vilka medel.

  Kommentar av jeffer — 26 oktober 2008 @ 22:52

 4. Exemplet med regnvattnet är intressant, för i Bolivia sålde man faktiskt ensamrätten att distribuera vatten i landets tredje största stad Cochabamba till ett privat företagskonsortium, Aguas del Tunari, som ett led i de privatiseringar av infrastrukturen som Världsbanken hade krävt.

  Som den bolivianska lagen om denna privatisering skrevs, så kom ensamrätten att innefatta redan existerande system för vattenförsörjning vid sidan om det kritiserade kommunala nätet, och det hävdades att fastighetsägarna skulle behöva licens från Aguas del Tunari för att samla upp och använda regnvatten från sina egna tak. Precis som det enskilda bruket av upphovsrättsskyddade verk i Sverige, så hade det enskilda bruket av regnvatten i Bolivia inte förut reglerats i lag, och regeringen sålde alltså ut en ensamrätt som inte tidigare funnits. När sedan Aguas del Tunari krävde invånarna på vattenavgifter lika höga som deras utgifter för mat, så ledde det förstås till protester, vilka inom några månader tvingade regeringen att riva upp både lagen och kontraktet med konsortiet (detta skedde i april 2000; sex år senare gav Aguas del Tunari upp sina skadeståndsanspråk gentemot den bolivianska staten).

  Marginalkostnaden för att producera regnvatten är måhända inte noll, men bra nära (man är beroende av att det regnar). Det som kostar är i stället installation och underhåll av infrastruktur för distribution av vattnet, och kostnaden för det beror mer på antalet kunder än på vattenvolymen.

  Samma förhållande torde gälla för distribution av information på Internet, men längre än så tror jag inte att man kan (eller bör) sträcka analogin. Det går att mäta hur mycket vatten var och en förbrukar utan att sätta upp övervakningskameror i kök och badrum (det räcker med en mätare kopplad till vattenledningen), men motsvarande går inte att göra för att ta reda på hur många ”exemplar” av det ena eller andra upphovsrättsskyddade verket någon ”konsumerar”. Bitar kan kopieras eller förstöras till ingen kostnad alls, men atomer kan det inte. Alltså är inte heller den tekniska anslutningshastigheten till Internet en meningsfull utgångspunkt för att beräkna någon schablonavgift att betala till ”upphovsmännen”, vilka det nu kan vara när man inte ens vet vilka verk som eventuellt sprids i ledningarna.

  Kommentar av Anders Andersson — 27 oktober 2008 @ 1:29

 5. […] inte minst. Jag själv bidrog med mina tankar såklart –  Johanna Nylander, Fridholm, Christian Engström, Mary, JensO, Tvetydigt och Wagenius har alla närmat sig frågeställningen på olika sätt och […]

  Pingback av opassande » Blog Archive » Politik är helt beroende av fungerande kommunikation — 27 oktober 2008 @ 7:39

 6. Det här är viktigt att förstå. Ska man bevara dagens lagar precis som de är, måste man acceptera att staten (eller den som staten utser) får rätten att övervaka allt privat leverne mellan medborgarna, för att kunna upptäcka när ett brott begås. Avskaffa alla lagar nu annars kommer vi att leva i ett övervakningssamhälle.

  Kommentar av Martin — 27 oktober 2008 @ 8:51

 7. Martin

  Lagar är i vissa fall nödvändiga för att skydda personer från fysiska övergrepp och för att skydda människors fysiska ägodelar. Nyckelbegreppet beträffande föremål, land mm är brist. Äganderätt hade aldrig behövt definieras eller skyddas av lagar om allt eftertraktat funnits i oändlig mängd – folk kan ta för sig ohämmat utan att någon annan blir utan. Vid brist uppstår konflikt om vem som för tillfället ska begagna sig av föremålet etc. Det blir allas krig mot alla. Därför infördes definierad äganderätt. Brott som stöld, misshandel, våldtäkt och mord omfattas därför av ett brett konsensus. Mycket få personer skulle förespråka sådana beteenden. Därför är rättssystemet i dessa avseenden effektivt – medborgarna står bakom systemet.

  Detta gäller absolut inte ”brott” som fildelning. Nyligen visade en undersökning i DN att bara en minoritet ansåg att fildelning var ett brott – en siffra som dessutom sjunker.

  Kommentar av jeffer — 27 oktober 2008 @ 19:13

 8. Tjena Jeffer.
  Tänk att fortsätta från en blogg till en annan. Denna dock utan formateringsproblem.

  En del låtskrivare får bara ur sig en låt, en del författare bara en bok, en del filmare bara en film, en del band bara en hit låt. Är det då en oändlig mängd? eller skulle man kunna se det som en brist?
  Om DN skulle fråga på ett givet sätt så kommer troligen mer än 90% av befolkningen att anse att alla skatter borde avskaffas.

  Kommentar av Martin — 27 oktober 2008 @ 20:40

 9. ”Det totala skattefelet, det vill säga den skatt som borde ha betalats men inte kommer in, beräknas till 133 miljarder kronor eller fem procent av bruttonationalprodukten.”

  Kommentar av Martin — 27 oktober 2008 @ 20:44

 10. Det totala skattefelet, det vill säga den skatt som borde ha betalats men inte kommer in, beräknas till 133 miljarder kronor eller fem procent av bruttonationalprodukten.

  Kommentar av Martin — 27 oktober 2008 @ 20:44

 11. Men om igen, jag är inte det minsta intresserad av fildelning, tycker att all nedladdning med allt kneg med programvara, leta på massa kassa bittorrent siter med kassa register och jobbig attityd, meningslöst nyttjande av diskutrymme för massa musik o film allt detta är hopplöst gammeltänkande, i framtiden slipper jag uppdateringar, struliga programvaror och korrupta filer.
  Jag gillar att ha en browser som mitt hvudverktyg och sedan använda tjänster som http://www.deezer.com för att lyssna på musik. Är inte det minsta intresserad av att sitta vid datorn och lägga upp register som en rättshavererad kallenderbitare med oändlig tid tillhands.

  Kommentar av Martin — 27 oktober 2008 @ 20:53

 12. Martin

  Avskaffas fysisk äganderätt, fungerar inte samhället.

  Avskaffar vi immaterialrättsligt ägande (med vissa undantag) fungerar samhället dubbelt så bra.

  Kommentar av jeffer — 27 oktober 2008 @ 21:58

 13. Japp, för just nu lever vi ett kulturellt mörker och förtryck.

  Kommentar av Martin — 27 oktober 2008 @ 22:08

 14. Amerikansk underrättelsetjänst har förmodligen avlyssnat lite MSN-snack på internet, eller är hela historien påhittad för att motivera ytterligare övervakning?

  ”Daniel Cowart, 20, och Paul Schlesselman, 18, möttes på internet och blev snart vänner.”
  ”Enligt AP skulle de skjuta 88 stycken …”
  ”… och sedan hugga huvudet av ytterligare 14.”
  ”När de greps hade de ett oregistrerat skjutvapen.”
  ”Finalen skulle bli dödandet av Barack Obama.”
  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1348729/plan-pa-att-morda-obama-stoppad

  Kommentar av Bengt Svensson — 28 oktober 2008 @ 0:11

 15. […] Cat, Lemeno, Satmaran, Händelsehorisont, Opassande, Hellre upplyst än nedsläckt, Kurvigheter, Christian Engström, Rick Falkvinge, Jan Lindgren, Christian Engström, Enligt Min Humla, Opassande, Anna Troberg, Jan […]

  Pingback av Rick Falkvinge (pp) » Antipiratlagen IPRED1: Rättssäkerhet och utpressning — 28 oktober 2008 @ 18:59

 16. […] Urban Cat, Lemeno, Satmaran, Händelsehorisont, Kurvigheter, Hellre upplyst än nedsläckt, Christian Engström, Rick Falkvinge, Jan Lindgren, Christian Engström, Opassande, Enligt Min Humla, Anna Troberg, Jan […]

  Pingback av Upphovsrättsslobbyns argument « PiratJanne — 28 oktober 2008 @ 23:07

 17. […] Opassande, Mary X Jensen, Olofs blogg, Nonsens, garrar och allt därimellan, Jens O., Argast Nu, Christian Engström, Kurvigheter, Rick Falkvinge, babilou.se, Jan Lindgren, Att älska Alex Schulman, Christian […]

  Pingback av Rick Falkvinge (pp) » Antipiratlagen IPRED1: operatörernas ansvar — 29 oktober 2008 @ 17:44

 18. […] Cat, Opassande, Röd Libertarian, Jens O., Mikael Nilsson, Beta Alfa, PROS – a pain in the ass, Christian Engström, Rick Falkvinge, Magazine HumbleBee, Jan Lindgren, SVT Opinion, Temet Nosce, Kurvigheter, Christian […]

  Pingback av Rick Falkvinge (pp) » Antipiratlagen IPRED1: Digitala analfabeter — 31 oktober 2008 @ 8:35

 19. Nu är givetvis frågan väldigt komplicerad, men ett enkelt svar på artisternas ekonomiska överlevnad är ju att ta bättre betalt när dom uppträder och när musiken säljs till skivbolagen. Det känns helt enkelt befängt att införa en polisstat bara för att elvis, steven spielberg och madonna ska få lön.
  Den ene är ju t.o.m. död, men betalt ska han visst ha ändå.

  Kommentar av Daniel — 31 oktober 2008 @ 11:16

 20. […] Cat, Opassande, Röd Libertarian, Jens O., Mikael Nilsson, Beta Alfa, PROS – a pain in the ass, Christian Engström, Rick Falkvinge, Magazine HumbleBee, Jan Lindgren, SVT Opinion, Temet Nosce, Kurvigheter, Christian […]

  Pingback av Debatt 30/10 « Bitchslap Barbie — 31 oktober 2008 @ 16:06

 21. […] bjuder på två utvecklande lästips: Christian Engström (pp) förklarar varför dagens upphovsrätt inte kan upprät… Mikael von Knorring skriver på samma tema och om vägar […]

  Pingback av Niklas.in » Blog Archive » Mer om fildelning — 1 november 2008 @ 23:44

 22. […] Gun, Alliansfritt Sverige, SVT Opinion, Opassande, Isacco, Urban Cat, Händelsehorisont, Satmaran, Christian Engström, Rick Falkvinge, Jan Lindgren, Christian Engström, Mikael von Knorring, frendo.se, Opassande, SVT […]

  Pingback av Rick Falkvinge (pp) » Antipiratlagen IPRED1: Identitet och teknikutveckling — 2 november 2008 @ 16:37

 23. Allting ska vara gratis. Vill jag se en film på biograf ska det vara gratis, vill jag åka taxi till biografen ska det vara gratis, vill jag äta på restaurang efteråt ska det vara gratis, vill jag ha kläder, mat, hyra bostad ska det vara gratis och vill jag jobba ska det vara gratis….

  Kommentar av Torbjörn Sidenbladh — 2 november 2008 @ 20:23

 24. ”En del låtskrivare får bara ur sig en låt, en del författare bara en bok, en del filmare bara en film, en del band bara en hit låt.”

  Tja, om jag bara fick ur mig tusen rader programkod, skulle jag kunna leva på det?

  Att kunna tjäna pengar på att inte arbeta är inte en rättighet.

  Torbjörn Sidenbladh: Det handlar, återigen, om fri som i frihet, inte som i gratis. Dessutom kan du inte jämföra saker som har en produktionskostnad med information som kan dupliceras obegränsat utan kostnad. Två kardinaldel i lika många meningar.

  Kommentar av Anders Troberg — 3 november 2008 @ 6:16

 25. Information som kan dupliceras utan kostnad? Handlar inte debatten om hur upphovsmannen till ett verk ska kunna få betalt? Här debatteras bara hur övriga aktörer ”skor” sig på användarna.
  Inom en framtid kommer alla böcker i tryckt form försvinna. Vi hoppar över idén om att distribuera via CD/DVD etc. och lägger ut böckerna på nätet direkt. Nu kommer naturligtvis många tycka att det ska vara gratis/fritt att tanka hem böckerna. Att stoppa detta är ju tekniskt omöjligt alltså får det bli tillåtet. Författare och förlagsverksamhet måste fortfarande finnas kvar. Men vem ska betala dessa?

  Kommentar av Torbjörn Sidenbladh — 3 november 2008 @ 9:55

 26. @Torbjörn Sidenbladh:

  Hur enskilda entrepenörer ska tjäna pengar är deras egen sak att räkna ut. Så är det inom alla branscher, och kultursektorn är inget undantag. Det är inte politikernas sak att hitta på affärsmodeller åt entrepenörer. Det blir i alla fall bara fel om de försöker.

  Däremot kan vi ju rent allmänt glädja oss åt att fildelning bevisligen inte minskar möjligheterna att tjäna pengar inom de kreativa branscherna. Under de 10 år som vi har haft fildelning i massiv skala har hela kultursektorn ökat år från år. Det gäller dessutom varje enskilt segment inom den sektorn: film, musik, dataspel, böcker etc…

  Hur ”artisterna ska få betalt” är inte ett politiskt problem.

  Kommentar av Christian Engström — 3 november 2008 @ 10:42

 27. Vem har sagt något att det är ett politiskt problem hur artisterna ska få betalt? Om de som skriver på denna sida skulle vilja starta ett företag som säljer böcker vill jag gärna höra hur de tänkt sig att tjäna pengar på denna idé om kunderna tankar hem materialet utan att betala?

  Kommentar av Torbjörn Sidenbladh — 3 november 2008 @ 15:31

 28. En rättelse i inlägg 27: Om de som skriver på denna sida skulle vilja starta ett företag som säljer böcker enligt ovan skissade modell, vill jag gärna höra hur de tänkt sig att tjäna pengar på denna idé om kunderna tankar hem materialet utan att betala?

  Kommentar av Torbjörn Sidenbladh — 3 november 2008 @ 15:35

 29. Se även helsidesannonsen för några dagar sedan i DN där ett antal små biografägare skriver att piratnedladdningar av filmer sabbar deras verksamhet. Många av dessa driver sin verksamhet med liten eller ingen förtjänst.
  Kommentar?

  Kommentar av Torbjörn Sidenbladh — 3 november 2008 @ 15:51

 30. Kommentar till 29:

  Tråkigt för dem om det har svårt att få verksamheten att gå ihop, men rent allmänt är det väldigt svårt att driva småföretag.

  Det jag inte kan förstå är varför de tror att de kommer tjäna mer pengar på att göra en massa filmälskare till sina fiender genom idiotiska uttalanden som det de gjorde, men det är möjligt att de har tänkt igenom saken och har någon listig plan.

  Hur som helst så är det deras problem. Det enda jag skulle önska är att de satte upp någon liten skylt på sina biografer där det står att de stödde uppropet, så att jag inte av misstag får för mig att besöka någon av dem och ge dem pengar. Det vill jag inte längre.

  Kommentar av Christian Engström — 3 november 2008 @ 16:26

 31. Har fortfarande inte fått något svar på hur någon kan tjäna pengar på en verksamhet där kunderna olagligen laddar ned filmer, böcker, program, fotografier etc. Att säga självklarheter som ”det är deras problem” är meningslöst.
  Resultatet blir ju att det inte går att driva sådan verksamhet längre. De som vill se bio på en riktig filmduk kan känna sig blåsta.
  I slutändan får vi titta på (gratis)amatörfilmer hemma eftersom inga kommersiella aktörer finner det lönsamt att producera film längre. Är det vad ”filmälskare” vill ha?
  Du påstår att ”Under de 10 år som vi har haft fildelning i massiv skala har hela kultursektorn ökat år från år. Det gäller dessutom varje enskilt segment inom den sektorn: film, musik, dataspel, böcker etc…”
  Fildelning i massiv skala? Vad vet Du om det? Vi är bara i början av utvecklingen!
  När det gäller t.ex. böcker har har man knappast ens börjat med den utveckling som jag skisssade på tidigare.

  Kommentar av Torbjörn Sidenbladh — 3 november 2008 @ 17:16

 32. […] legalisera” Det är visserligen helt korrekt att Piratpartiet vill legalisera privatkopiering av upphovsrättsskyddat material. Det är en uppfattning som fler och fler börjar ansluta sig […]

  Pingback av Inte om det gäller min dator, Jan Guillou « Christian Engström (pp) — 24 november 2008 @ 14:26

 33. […] här är precis vad Piratpartiet föreslår. Privatkopiering måste legaliseras. Svårare än så är det […]

  Pingback av Piratpartiets alternativ till Ipred « Christian Engström (pp) — 4 december 2008 @ 0:24

 34. […] Därför vill vi reformera upphovsrätten. Vi vill behålla den ideella rätten och ensamrätten för kommersiella ändamål, men vi vill släppa privatkopieringen fri. […]

  Pingback av Att lyssna på musik är aldrig stöld « Christian Engström (pp) — 10 december 2008 @ 12:07

 35. […] Därför vill vi reformera upphovsrätten. Vi vill behålla den ideella rätten och ensamrätten för kommersiella ändamål, men vi vill släppa privatkopieringen fri. […]

  Pingback av Att lyssna på musik är aldrig stöld « Piratpartiets EU-kandidater 2009 — 15 december 2008 @ 10:01

 36. […] användning av upphovsrättsskyddade verk, då är svaret på frågan också nej. Vi vill släppa privatkopieringen fri, men vi vill behålla den ideella rätten och ensamrätten för kommersiella ändamål. Tänker […]

  Pingback av Kommersiell fildelning finns inte « Christian Engström (pp) — 18 december 2008 @ 1:56

 37. […] Rättsskipning kräver ordentlig bevisföring och proportionerliga straff. Vad det gäller de antipiratlagar som nu är på tapeten så är vi alla utlämnade till köpta privatpolisers godtycke och som om detta inte vore nog, så är straffen fullkomligt oproportionerliga och oacceptabla. Som kreatör skäms jag över att kampen mot fildelare förs i mitt namn. Vissa kreatörer tycks vara så upptagna av att klamra sig fast vid en upphovsrättslag i desperat behov av en genomgripande reformation och ropa “MIN, MIN, MIN!” att de inte inser att det är detsamma som att kräva att man hugger händerna av en stackars hungrig själ för att de tagit en tugga på en brödbit som ingen i vilket fall skulle sakna. Var finns rättvisan i det? […]

  Pingback av Anna Troberg » Annus horribili när regeringen lägger sig på rygg och släpper till — 11 februari 2009 @ 12:37

 38. […] Reformerad upphovsrätt, som släpper privat kopiering fri […]

  Pingback av Bloggsam » Blog Archive » Från piratideologi till en bredare piratpolitik — 5 augusti 2009 @ 17:47


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: