Christian Engström, Pirat

9 oktober 2008

Mp-motion om trafikdatalagring

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 12:20
Max Andersson (mp)

Max Andersson (mp)

Max Andersson (mp) har lämnat in en motion om ”loggningslagen”, även känd som trafikdatalagringen eller datalagringsdirektivet. Så här inleds motionen:

EU har nyligen antagit ett direktiv om lagring av trafikdata som innebär allvarliga integritetsproblem. Lagens införande i Sverige kan på sikt också medföra en kraftig upptrappning i jakten på fildelare.

Det handlar om ett EU-direktiv som ska tvinga alla telefon- och internetoperatörer att spara trafikdata, alltså uppgifter om vem som kontaktade vem vid vilken tidpunkt. Tanken är att polisen ska få tillgång till uppgifterna för att jaga brottslingar.

Problemet med den här lagstiftningen är att det är precis samma data som FRA vill använda för att kartlägga hela befolkningen och rita sociogram över vilka som känner vilka. Det uttalade syftet må vara att polisen ska få hjälp att jaga brottslingar, men som har framkommit i FRA-debatten är det också ett perfekt verktyg för att utföra åsiktsregistrering och jaga politiska dissidenter.

Om man ger staten verktygen, vem kan då garantera att de aldrig någonsin i framtiden kommer att användas? All erfarenhet visa ju på motsatsen.

Vad som egentligen skulle behövas är en bred och öppen debatt om hur mycket staten egentligen ska få övervaka medborgare som inte alls är misstänkta för brott. Då kunde vi diskutera FRA-lagen och trafikdatalagringen och alla andra storebrorslagar i ett sammanhang, istället för att som nu tvingas springa runt och släcka bränder än här, än där.

Men nu är det politiska läget som det är, och vi får spela bollen där den ligger. Piratpartiet anser att Sverige helt enkelt ska låta bli att införa datalagringsdirektivet i svensk lag. Riksdagen skulle kunna säga nej om den politiska viljan fanns, för det har vi gjort med andra EU-direktiv som vi av ena eller andra orsaken tyckte var olämpliga.

Men att det finns en bästa lösning betyder inte att vi ska låta bli att också satsa på skademinimering om direktivet trots allt införs i svensk lag. Det är det som motionen tar sikte på. Även om det kan kännas defensivt att lägga motioner som utgår från att vi förlorar i huvudfrågan, är det ändå ett jobb som måste göras.

Så här skriver Max Andersson om förslaget till svensk lagstiftning baserat på EU-direktivet:

Det finns många saker att förbättra i förslaget, men särskilt viktigt är det att förslaget ändras så att frågan om vilka data som ska lagras, kommer att definieras i lag och inte i en förordning. Om det definieras i en förordning kan regeringen själva besluta om att ändra i förordningen och utöka lagens omfattning, medan förändringar av lagar däremot måste beslutas av riksdagen.

Det här är en väldigt teknisk poäng, men den är väldigt viktig. Jag tror att det var Oscar Swartz som var först med att uppmärksamma skillnaden mellan lag och förordning i samband med trafikdatalagringen, i ett inlägg i november 2007.

Lagar stiftas av riksdagen. Förordningar beslutas av regeringen.

Om regeringen själv får bestämma vad som ska lagras utan att ens behöva svinga partipiskan över sina riksdagsledamöter, då kan vi vara alldeles säkra på att utvidgningen och ändamålsglidningen kommer komma som ett brev på posten så fort lagen blivit antagen och debatten har lagt sig.

Och man behöver inte tveka om vilka som kommer vara de första att uppvakta regeringen för att utvidga trafikdatalagringen så att den passar deras egna syften. Max Andersson skriver i motionen:

Med tanke på vad skivbolagsorganisationen IFPI skriver i sina remissvar är det inte otänkbart att de kommer lobba för en utvidgning av de typer av trafikdata som ska sparas så att det även inkluderar vilka filer som laddas ner.

Detta skulle öka möjligheterna för upphovsrättsägare att driva processer i domstol mot personer som fildelar, samtidigt som en sådan utökad lagring av trafikdata skulle utgöra ett stort hot mot alla internetanvändares personliga integritet.

Och i det här sammanhanget kan man utgå från att Max Andersson hövliga formulering ”inte otänkbart” i sjäva verket betyder ”absolut bergsäkert”. Så mycket har vi ju redan lärt oss om samspelet mellan film- och skivbolagens lobbyister och regeringen. När Hollywoods advokater vill ha något, då gör regeringen vad den kan för att försöka leverera det. Oavsett vilken färg regeringen råkar ha, tyvärr.

Så för att sammanfatta: det här är en defensiv motion som försöker mildra skadan av dålig lagstiftning, snarare än att lösa problemet genom att säga nej till lagen rakt av. Men det är en nödvändig motion, så det är mycket bra att miljöpartiet har lagt den. Det handlar om att värna respekten för grundlagen, som säger att det är riksdagen som är folkets främsta företrädare, inte ministrar och tjänstemän.

Som Max Andersson skriver:

Oavsett vad man anser i sak, så bör ett sådant förslag inte beslutas av regeringen enbart. Lagrings-skyldighetens omfattning ska vara noggrant reglerad i av Riksdagen beslutad lag och endast Riksdagen bör få besluta om förändringar i lagringsskyldighetens omfattning.

Åtminstone så långt borde alla riksdagsmän vara överens. Fast om de sedan kommer att vara det, det är förstås en helt annan fråga.

…………

Några tidigare inlägg som jag har skrivit om trafikdatalagringen:

Datalagring på gång
Datalagringen bryter mot Europakonventionen
Obegränsad datalagring
Datalagringens politiska karta
Fritt fram att jaga fildelare och oliktänkande

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer

  1. Den ska heta fotbojelagen efterssom direktivet i praktiken förser oss alla med elektronisk fotboja eller handboja beroende på hur vi bär våra mobiler…

    Kommentar av Mårten Angner — 9 oktober 2008 @ 20:54

  2. […] håller till fullo med om det Christian Engström skriver: Vad som egentligen skulle behövas är en bred och öppen debatt om hur mycket staten […]

    Pingback av Dynamic Man » FRA-frågan: Det levande liket — 19 oktober 2008 @ 23:08

  3. […] oktober 2008 Mp-motion om trafikdatalagring En kritisk motion från Max Andersson (MP), som bland annat tar upp det faktum att regeringen kan […]

    Pingback av Datalagringslagen – bakgrundslänkar « Christian Engström (pp) — 15 maj 2009 @ 0:05


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: