Christian Engström, Pirat

6 oktober 2008

Riksdagsfråga om ACTA-avtalet

Filed under: delad kultur,skyddat privatliv — Christian Engström @ 13:07
Ulf Holm (mp)

Ulf Holm (mp)

ACTA är ett internationellt handelsavtal som i största möjliga hemlighet håller på att förhandlas fram mellan USA och EU. Bland annat är det tänkt att ge tullen rätten att rota igenom din laptop och din mp3-spelare på jakt efter fildelat material varje gång du passerar en gräns.

Plus säkert en hel del annat. Ingen vet riktigt säkert, eftersom förhandlingarna som sagt sköts så hemligt som möjligt av USA och EU-kommissionen. Att det överhuvudtaget kom till allmänhetens kännedom att avtalet är på gång berodde på att någon läckte ett dokument via Wikileaks.

Ulf Holm (mp) har ställt en bra fråga om ACTA i riksdagen.

Fråga

2008/09:38 ACTA-förhandlingarna

av Ulf Holm (mp)

till statsrådet Ewa Björling (m)

EU-länderna har under våren 2008 gett EU-kommissionen i uppdrag att sätta sig i förhandlingar med bland annat USA, Kanada och Japan kring ett nytt avtal, ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), i jakten på illegalt material, såsom varumärkesförfalskningar och piratkopieringar. Enligt uppgift ska två möten ha ägt rum i dessa förhandlingar. Vid EU-nämndens sammanträde den 19 september 2008 bekräftade handelsministern att förhandlingar pågår, dock under stort hemlighetsmakeri vilket jag tycker är olyckligt. Det cirkulerar uppgifter om att USA driver på ACTA-förhandlingarna och verkar för att bland annat tullen ska få möjligheter att leta i datorer och musikspelare för att omgående kunna förstöra illegalt material, till exempel fildelat material.

Trots att EU-länderna gett EU-kommissionen mandat att förhandla verkar inte Sverige ha visat något intresse i att ge input i ACTA-förhandlingarna eller ta reda på vad som nu händer, vilket jag tycker är märkligt. Det finns mycket goda skäl för att motverka varumärkesintrång, exempelvis beslagtogs över 2,7 miljoner varumärkesförfalskade läkemedel vid EU:s gränser häromåret och det kan ju vem som helst räkna ut att det kan vara en fara för liv om det finns falska läkemedel i omlopp. Jag tycker därför att handelsministern bör verka för att ACTA-förhandlingarna sker i en öppen dialog eftersom det rör sig om viktiga frågor.

Jag vill fråga vilka initiativ statsrådet kommer att ta för att förhandlingarna om ett ACTA-avtal inte ska innebära ökade integritetskränkande åtgärder för den enskilde såsom att tullen ska få möjlighet att leta i datorer och musikspelare efter fildelat material.

Förra veckan svarade handelsminister Ewa Björling på frågan. Svaret innehåller så vitt jag kan se nästan ingenting av substans, men jag återger det här:

Svar på fråga

2008/09:38 ACTA-förhandlingarna

Statsrådet Ewa Björling

Ulf Holm har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för att förhandlingarna om ett ACTA-avtal inte ska innebära ökade integritetskränkande åtgärder för den enskilde. Som exempel nämner Ulf Holm tullens möjligheter att leta i datorer och musikspelare efter fildelat material.

Förhandlingar pågår om vad som kallas Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) – ett handelsavtal mot piratkopiering och varumärkesförfalskning. Huvudsyftet med det tilltänkta avtalet är att förbättra respekten för redan befintliga immateriella rättigheter. Förhandlingarna har hittills förts vid två tillfällen – det första i Genève den 3–4 juni och det andra i Washington den 29–31 juli. Ett tredje möte är inplanerat i Tokyo den 8–10 oktober.

Vid dessa möten företräds EU och dess medlemsstater av kommissionen och ordförandeskapet. EU-länderna har rätt att närvara. Inför mötena koordineras EU:s ståndpunkt ibland annat den så kallade 133-kommittén och i relevanta rådsarbetsgrupper. När förhandlingsmandatet utformades var den svenska regeringen tydlig med vikten av att EU:s ståndpunkter löpande förankras hos medlemsstaterna, vilket också sker. Sverige bidrar aktivt till förhandlingarna, hittills dels inom ramen för 133-kommittén, dels inom ramen för arbetet i olika rådsarbetsgrupper.

Som påpekats är förhandlingarna i inledningsskedet. För närvarande finns det inte något förslag till avtalstext. Hittills har inte något framkommit som stöder den oro över tullens befogenheter som Ulf Holm i sin fråga ger uttryck för. Det har inte förekommit några diskussioner om åtgärder mot intrång via Internet. Det är svårt att uttala sig om vad ett eventuellt avtal till slut kan komma att innehålla. EU:s inriktning är att försöka åstadkomma en internationell reglering som är i nivå med den som redan gäller inom EU. Avtalet ska naturligtvis vara balanserat och hänsyn måste tas till den enskildes rätt till integritet.

Avslutningsvis bör noteras att ACTA är ett avtal som för EU:s del förhandlas med blandad kompetens. Det innebär bland annat att ett svenskt tillträde till konventionen även förutsätter riksdagens godkännande.

Handelsministern berättar alltså lite om procedurerna för hur förhandlingarna går till, och avfärdar sedan alla farhågor med att säga att det är väldigt tidigt i förhandlingarna och att ingenting ännu är bestämt.

Det här är en standardteknik som makthavarna alltid använder när de vill undvika debatt i en fråga. I början av proceduren avfärdas alla försök till kritik eller debatt med argumentet ”ni är för tidigt ute, det här är bara ett förslag som inte är färdigt”.

Så fortsätter de att säga ända tills de en dag plötsligt byter till det motsatta argumentet. ”Ni är för sent ute, det här har redan diskuterats under lång tid och nu är det för sent att göra ändringar” heter det då.

De lustiga är förstås att det aldrig någonsin är ”rätt tid” att diskutera kontroversiella förslag, om man ska tro makthavarna. Det är alltid ”för tidigt”, ända tills det ögonblick då det plötsligt blir ”för sent”. Det här mönstret har vi sett hur många gånger som helst i hur många frågor som helst, från FRA-lagen till fildelarjakten till Lissabonfördraget.

I svaret som handelsministern ger, skriver hon i sista meningen att det kommer krävas ett beslut i riksdagen för att ACTA-avtalet ska bli giltigt i Sverige. Det skriver hon förstås för att hon vill att alla aktivister ska lägga sig ner och somna om tills dess. Men det ska vi absolut inte göra.

För när avtalet väl är färdigförhandlat och undertecknat av EU-kommissionen, då vet vi precis vad handelsministern (eller hennes efterträdare) kommer att säga:

– Det här har EU bestämt och vi är tvingade att följa beslutet. Gör vi inte det måste vi gå ur EU (eller nåt), så riksdagens beslut är bara en formalitet. Ni är för sent ute, ni skulle ha fört fram era åsikter i början av processen.

Så kommer det att låta då, om vi låter oss luras och lägger frågan åt sidan. Men det ska vi inte göra. Som politiskt engagerad medborgare är det bara att strunta i att makthavarna säger att det är fel tid. Det är det inte. Det är alltid bättre att vara tidigt ute, men det är inget skäl att låta bli att kämpa till slutet.

Rätt tid för politisk aktivism är alltid nu, vare sig det är bekvämt för makten eller inte.

Länkar:
Karl Sigfrid (m): Antipirat-avtal förhandlas fram i tysthet
Karl Sigfrid (m): Så påverkas vi av EU-kommissionens 133-kommitté
Karl Sigfrid (m): 100 organisationer kräver öppen ACTA-process
Karl Sigfrid (m): Google angriper ACTA
Kjell Häglund: ”Hollywood styr svenska lagar”
Motala Tidning: Bryter din mp3-spelare mot lagen?
Henrik Alexandersson: DN missar att Sverige kommer att göra samma sak
Henrik Alexandersson: Grupparbete: ACTA
Christian Engström (pp): Fildelarjakt på fiskerimöte i EU
Free the Mind: Riksdagsfråga angående ACTA
Ulf Holm (mp) : Privatkopiering och rymdpolitik

Calgary Herald (Canada): Copyright deal would toughen laptop, iPod laws
Philippe Agrain: Corruption overflow in the policy-making environment
Wikileaks: Proposed US ACTA multi-lateral intellectual property trade agreement

Uppdatering: Mp har lagt en utmärkt motion om ACTA-avtalet också

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

5 kommentarer

 1. ”Det finns mycket goda skäl för att motverka varumärkesintrång, exempelvis beslagtogs över 2,7 miljoner varumärkesförfalskade läkemedel vid EU:s gränser häromåret och det kan ju vem som helst räkna ut att det kan vara en fara för liv om det finns falska läkemedel i omlopp.”

  Här kommer dessutom den gamla missuppfattningen om att ‘kopia=lägre kvalitet’ upp. När det gäller programvara så ser man tydligt att ofta gäller det omvända, kopiorna är modifierade för att vara lättare och bättre att använda. Se tex på de ‘Unattended install-Windows’-varianter som finns, eller spel där man inte behöver ha skivan i datorn för att spela.

  Han lägger inte fram några belägg för att kopierade läkemedel skulle vara sämre, han lägger bara fram det som en ”självklar sanning”, men verkligheten är att det är långt från självklart. Det är möjligt, till och med troligt att dessa läkemedel tillverkas i samma fabriker som orginalen, eller i anläggningar av liknande klass med liknande kvalitetskrav. Lägg till detta att preparaten kan tillgängliggöras för behövande för en bråkdel av kostnande, behövande som annars inte skulle ha råd. Han talar dessutom om ”varumärkesförfalskade läkemedel”, dvs det är varumärket som är falskt inte innehållet.

  Frågan blir då: Vad är det som äventyrar folks liv, kopierade läkemedel eller brist på kopierade läkemedel?

  Hans inlägg om ACTA må vara bra, men han borde läsa på om vad kopiering är.

  Kommentar av Anders Troberg — 6 oktober 2008 @ 15:19

 2. Fast där harUlf Holm helt rätt i sak. De flesta generika är lika bra som originalet, det är sant (även om vissa publicerade artiklar på sistone väcker frågor på den punkten).
  Men vad gäller rena plagiat är kvalitetskontrollen betydligt sämre. WHO har gått ut med en skarp varning om det växande problemet med overksamma, feldoserade eller giftiga förfalskningar av läkemedel. Se http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/en/ för detaljer.

  Det är en viss skillnad i kraven på tekniknivå och kvalitetskontroll mellan ett par jeans, en bränd windowsskiva, och valfritt läkemedel. Även om man (som jag) är positiv till piratkopior i vanliga sammanhang, så utgör läkemedel ett undantag där man bör vara *rejält* skeptisk!

  Kommentar av Gustaf — 6 oktober 2008 @ 18:51

 3. Du påminner mig om en chef jag hade. Han var en liten insmickrande tyrann, en sån där typisk ”sparka nedåt och slicka uppåt” typ. Han gjorde allt som stod i hans makt att vara inställsam och bekväm inför sin chef, sade och gjorde endast sådant som han trodde behagade sin överordnade, livrädd för att göra minsta misstag, sett ur hans horisont då. Från vår sida sett så gjorde han i stort sett bara fel, de få gånger han faktiskt gjorde något. När vi skulle ha semester, så vågade han inte ge oss ledigt, av ren o skär pinka-på-sig-rädsla för att råka stå där med underbemanning. Planera in sommarvikarier var också ett oöverstigligt hinder, av rädsla för dyrbar överbemanning. När vi ansökte om ledigt så var vi för tidigt ute för att han skulle kunna lova något, men rätt vad det var efter några dar, så var det istället för sent.. Det hemska är att det bara blir fler och fler av denna typ, överallt.

  Kommentar av Andree — 6 oktober 2008 @ 21:04

 4. Jag säger inte att kopior av läkemedel är en garant för kvalitet, men för många så står valet mellan kopior eller inga läkemedel, och då är det för mig ett bättre alternativ med kopior.

  Andree: Jag antar att första ordet i ditt inlägg ska vara ”Det”, inte ”Du”? Ville bara klargöra så att ingen känner sig oavsiktligt förolämpad.

  Kommentar av Anders Troberg — 7 oktober 2008 @ 8:50

 5. […] är sluten och det enda som finns att tillgå är läckta dokument. Som Christian Engström (pp) påpekade härom dagen så tycks det aldrig vara “rätt tillfälle” att förändra dåliga […]

  Pingback av opassande » Blog Archive » Tyrckfelsnisse och hemligheter gör det svåra än svårare — 8 oktober 2008 @ 7:01


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: