Christian Engström, Pirat

3 oktober 2008

Ingvar Åkessons OH-bilder

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 13:52

Bild 1

Bild 2
På Powerpointformat: bildspel-fran-fra.ppt

Jag överlämnar ordet till Hans J, som får gästblogga:

Jag har sett att det flera gånger bland bloggare har refererats till de OH-bilder som Ingvar Åkesson (FRA) använde under hearingen i kunskapskanalen i TV 2008-09-01 kallat: ”Forum-FRA”.

Samma bilder användes vid den debatt som Mark Klamberg och den moderata riksdagsmannen Göran Pettersson (tidigare major :-)) genomförde i Sandviken 2008-09-18.

Jag frågade Göran Pettersson om han ville lägga upp bilderna på sin blogg men det ville han inte.

Jag frågade då FRA om jag kunde få bilderna och det var inga problem. Jag ville ha bilderna för att jag är kritisk på exakt var samverkanspunkterna placeras. De beskrivs närmast som om de var ett samarbetsprojekt. Jag anser ju som väl alla motståndare/kritiker att samverkanspunkterna är en ”intern FRA-angelägenhet”. Jag såg också någon hänvisning till hyresavtal någonstans i Mark Klambergs material, där det visade sig att FRA betalade hyra för ”samverkanspunkterna” om de låg i operatörernas lokaler. Detta betyder väl då att det är FRA som har ”kontrollen” över dessa.

Båda Mark Klamberg och Göran Petterson har på sina respektive bloggar länkar till debatten i Sandviken där bilderna visades.
Hos Klamberg:
http://klamberg.blogspot.com/2008/09/powerpoint-frn-sandviken.html

och hos Göran Pettersson:
http://dinledamot.blogspot.com/2008/09/fight-at-sosseria-in-sandviken-movie.html

Sandviksdebatten hade relativt dålig återgivning på OH-bilderna.

Video från Forum-FRA återfinns på Piratebay:
http://thepiratebay.org/torrent/4375314/Forum-FRA.2008.E02.SWEDiSH.PDTV.XviD-cc204 1.38 GB
http://thepiratebay.org/torrent/4375473/Forum.FRA-lagen.PDTV.XviD-SC 624 MB
Bilderna visas av Ingvar Åkesson 25 minuter in i filmerna.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

21 kommentarer

 1. Bild 2 gäller bara innehållsdata, inte trafikdata. Det uppgav Mats Nordqvist på fråga från mig i samband med Folkpartiets FRA-hearing den 24 september 2008.

  Kommentar av Mark Klamberg — 3 oktober 2008 @ 14:44

 2. Bild 2 gäller bara innehållsdata, inte trafikdata. Det uppgav Mats Nordqvist, chef för access och dataflöde på FRA, på fråga från mig i samband med Folkpartiets FRA-hearing den 24 september 2008.

  Kommentar av Mark Klamberg — 3 oktober 2008 @ 14:45

 3. Göran Pettersson har på sin blogg i samband med att jag bad om att han skulle lägga upp dessa bilder anfört att han dels fått fått dem från FRA (underförstått att han inte var säker på om han fick sprida dessa) och dels var osäker på att de utan förklaring kunde missförstås.

  Han har naturligtvis alla möjligheter att klarlägga här men jag ska naturligtvis försöka att hjälpa till.

  Däremot tycker jag att bilderna har inbyggda och avsiktliga missförstånd.

  Bild 1
  Den första talar om en ”öppen” och en ”sluten” sida som om detta inte var en intern FRA-angelägenhet. Det är också skickligt draget en vertikal streckad linje som försynt ger vid handen att den vänstra sidan skulle vara under kontroll av operatörerna. Vänster och höger sida är lika stora – Skickligt gjort men felaktigt.

  Bilden är alltså missvisande!

  HELA bild 1 utom ”molnet” till vänster är under kontroll av FRA. Molnet ”FRA” till höger borde alltså ha omfattat ALLT utom molnet till vänster. Man får intrycket att samverkanspunkten är en samARBETSpunkt och så förhåller det sig inte alls!

  Det handlar om överlämning och ingenting annat! Samverkanspunkten ÄR FRA!

  Bild 2
  Bild 2 Beskriver bara att FRA sorterar bort information. Bilden ger FRA:s beskrivning om att inte allt data ”opereras på”. Detta kan vi välja att tro på eller inte men kontrollera saken kan vi inte. Att FRA inte till exempelvis regeringen rapporterar varje samtal eller IP-paket ger sig ju självt. Så avsikten med bild 2 är då enbart att understryka FRA:s uppgift att man enbart ”opererar” på delar av materialet.

  Man har tidigare sagt att FRA:s lagringskapacitet klarar något eller några dygns totaltrafik. Man har alltså RÄKNAT PÅ DET !

  Det finns ingen anledning att betvivla FRA:s uppgift om detta men det finns heller ingen anledning för FRA att spara på publika TV-sändningar med mera. Man kan alltså att FRA:s uppgift att man inte sparar allt inte är en dygd utan en nödvändighet.

  Denna nödvändighet är också någonting som den fortsatta tekniska utvecklingen snabbt kommer att råda bot på. En vanlig diskett rymmer till exempel inte ens EN ENDA modern MP3-fil. Inte ett enda musikstycke ryms på en diskett. Idag har vi bättre grejer!

  Om bara några få år kommer FRA utan problem att kunna spara ALLT. En insmugen tilläggsproposition är då att förvänta! Eller kanske rent av ”utvecklingsverksamheten” kan klara detta.

  Kommentar av Hans J — 3 oktober 2008 @ 14:50

 4. @Mark:

  Ja det betyder att det är ”sociogram” som FRA arbetar med. Den andra delen ”innehållsdata” är då i mån av behov och kapacitet och kan förväntas växa snabbt med förbättrad maskinell utrustning.

  Kommentar av Hans J — 3 oktober 2008 @ 14:54

 5. Trafikdata nämns i den gula rutan i bild 1:

  ”Val av signaler sker baserat på kunskap om signalerna. Denna kunskap kan erhållas från operatörerna eller via analys”.

  Kommentar av Mikael Nilsson — 3 oktober 2008 @ 15:12

 6. […] säkerhetstjänst kapade Spiegel-reporters e-postbrev. FRA-dokument lämnas inte ut. Ingvar Åkessons OH-bilder, Hans J. […]

  Pingback av Jens O. » Blog Archive » FRA Åkessons svarta låda — 3 oktober 2008 @ 18:18

 7. Hm, jag fotade alla bilder som Ingvar använde vid föredraget i Linköping häromdagen. Jag ska lägga upp dem.

  Kommentar av Nixon — 3 oktober 2008 @ 20:21

 8. OK, här är samtliga bilder: http://picasaweb.google.com/leif.nixon/IngvarKesson20081001#

  Alla är väl inte sådär självförklarande, men ganska begripligt är det ändå.

  Kommentar av Nixon — 4 oktober 2008 @ 9:21

 9. @Nixon:

  Gör som jag. Ring FRA och be om att få själva Powerpointbilderna.

  Dom är hjälpsamma om du bara ber dom.

  Kommentar av Hans J — 4 oktober 2008 @ 13:39

 10. @Hans J:
  Är bilderna klassade som en offentlig handling, när de ju kommer från en myndighet?

  Kommentar av Jens O — 4 oktober 2008 @ 13:43

 11. Hans J: Ah, jag missförstod; jag trodde att du bara fått två bilder.

  Kommentar av Nixon — 4 oktober 2008 @ 13:59

 12. @Nixon:
  Jag har bara fått två bilder men den bildserien som du delat med dig av borde så klart gå att få från FRA!

  @Jens O:
  Jag vet inte om de är offentlig handling. De borde ju vara det. Allt är offentlig handling som inte klassats med sekretess.

  Men jag tror nog att FRA är hjälpsamma om vi bara ber vänligt. Det är säkerligen snabbast i varje fall.

  Jag för min del vill bara ha klart för mig vad dom sysslar med. Jag vill bara förstå varför de behöver ta del av ALL elektronisk kommunikation som går över gränserna och varför de ska ha rätt att göra register över homosexuella och så vidare.

  Tills dess att jag förstått detta är jag motståndare till de lagar som tillåter FRA att göra detta!

  Till detta kommer att jag inte accepterar att valda riksdagsmän misshandlas för att de ska rösta mot sin övertygelse!

  Kommentar av Hans J — 4 oktober 2008 @ 14:48

 13. @Hans J:
  ”Jag vill bara förstå varför de behöver ta del av ALL elektronisk kommunikation som går över gränserna och varför de ska ha rätt att göra register över homosexuella och så vidare.”

  Att ta del av ALL elektronisk kommunikation, finns det ingen anledning till. Men för vissa säkerhetsklassade tjänster kan det finnas anledning till att registrera sexuell läggning, när det kan användas och har använts, av andra underrättelsetjänster för att idka utpressning, mot dessa tjänstemän/kvinnor.

  Kommentar av Jens O — 4 oktober 2008 @ 15:15

 14. Hmmm… – Christian – Det finns mängder med sakbaserade bevis för det mesta av allt Demon-Krati-faenstyg som pågår – och det är ju gott och väl. 🙂

  Dock – den eviga frågan måste ju snart bli – när Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av alla världens länders medborgare – i Sverige såväl som internationellt sett – kommer att göra någonting konkret åt det här i sak – och hur ?

  Kommentar av Josef Boberg — 4 oktober 2008 @ 15:41

 15. @Jens O:

  Men ändå ska ju FRA enligt den antagna lagen få kopia på ALL elektronisk kommunikation som går över gränserna.

  FRA ska registrera sexuell läggning som en del i och resultat av spaning. Menar du att FRA planlägger utpressning mot främmande makts tjänstemän baserat på deras sexuella läggning? För vår egen säkerhetsklassning är det väl närmast SÄPO som ska utföra denna?

  Att FRA spanar på och registerför sexuell läggning på främmande makt, olika organisationer, fackföreningar och internationella organisationer och säljer/byter denna information med andra aktörer på den internationella ”makt”-marknaden tycker jag är förfärligt.

  Kommentar av Hans J — 4 oktober 2008 @ 16:28

 16. @Hans J:
  Håller helt med när FRA-lagen, ”inte” har med vare sig nationell säkerhet, eller underrättelsetjänst att göra.

  När det kommer till spaning, är det en nödvändighet till att erhålla mycket specifika uppgifter.
  Det är fullt möjligt att det redan har förekommit utpressning mot företrädare för andra regimer, när det ligger inom de förmågor vilket underrättelsetjänsterna förfogar över.

  FRA-lagen och tekniken däremot, är att betrakta som extremt grov och bred. Det är mer att betrakta som en ren statsterrorism, mot den egna befolkningen och en rent repressiv lagstiftning.

  Ett talande exempel är kameraövervakningen i skolor, där tillfrågade elever tyckte att det var en bra idé.
  Det är symptomatiskt för det klassiska, konstanta övervakningssyndromet. Rationallisering är symptomet, på denna konstanta kontroll- övervakning och den kontrollförlust för de utsatta vilket medföljer på den.

  Kommentar av Jens O — 4 oktober 2008 @ 17:24

 17. 1. Det kan nog väl vara så, fast det betyder ju inte att FRA spara ”trafikdata”, från allt och all, utan endast använder nödvändig ”trafikdata” för att selektera ut det som är potentiellt intressant. (Sen lär nog ”ditt” innehålls data även inkludera trafikdata, vore ju ganska konstigt om den data som selekteras ut inte innehåller all information. 🙂

  ***

  Hans J,

  Du verkar inte tänka på att ”FRA” förespråkarna måste vara generella och abstrakta av helt förklarliga skäl, där av ska man nog inte läsa in alldeles för mycket detaljer, utan snarare förhålla sig på samma nivå generella och abstrakta nivå.

  Bild 1, är således helt korrekt, och inte alls missvisande. Och vill du bevisa att den är fel, om den nu är det, så får du presentera konkreta fakta att så är fallet, istället för generellt BS.

  Bild 2, påvisar endast att det är sant det FRA gör efter första och andra selekteringen.

  ***

  Sen kan man ju undra varför du inte kan det där med överslagsräkning? Men du kan ju öva: En kanal klarar av ca 10 gigabit, men samma kanal med våglängdsmodulation klarar av ca 60-90 gigabit, per sekund, dvs ca 1-9 gigabyte per sekund. En kabel innehåller x antal kanaler, t ex 48.

  För enkelhetens skull, låt säga att det tar 10 minuter att fylla en 1 TB hårddisk från en 1GB kanal (ca 10 gigabit) , vilket då blir 6 st på en timma. Priset man betalar för en enhet är ju avsevärt lägre om man köper 1000 st, eller bättre 10 000 st, så säg 200 kronor per 1 TB hårddisk, vilket blir 1200 x 24 (28 800 kr) för att spara trafiken från endast en kanal under ett dygn. Poängen är att det skulle kosta en jävla massa miljoner (ca 1,4 milj per kabel om 48 fibrer) för att spara första dygnets data i ett enda dygn … och trott eller ej, men antalet fibrer som passerar Svensk gräns är ganska omfattande, sen har nog inte FRA lokalutrymme nog att husera servrar innehållande tiotusentals hårddiskar … så många petabyte som skulle krävas för att spara ett dygns data i 18 månader, och varje dygn därefter i 18 månader, kräver så att säga en hel del utrymme, för att inte tala om budget.

  Kommentar av ST — 5 oktober 2008 @ 2:33

 18. ”ST”

  Det är inte så intresant överhuvudtaget att resonera någonting med dig sedan din behandling hos opassande…

  Fortsätt gärna med dina monologer men blanda inte in mig i dom!

  Kommentar av Hans J — 5 oktober 2008 @ 3:22

 19. ST:s monolog saknar i realiteten betydelse, när det är indexeringen vilken är det viktigaste.
  På samma sätt som ett helt vanligt bibliotek fungerar och bygger upp sina index, över vilka böcker som finns.
  Varje enskilt bibliotek, har vare sig samtliga böcker på hylla eller i lager. Men via sina index, vet de var de finns.
  Det kommer dessutom att underlättas, av dataretentionslagen.

  Kommentar av Jens O — 5 oktober 2008 @ 6:22

 20. Smaka på den här:

  Britter vill satsa på massavlyssning

  Kommentar av Hans J — 6 oktober 2008 @ 14:28


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: