Christian Engström, Pirat

27 augusti 2008

Riv upp, gör om, gör rätt!

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 20:20

Idag ordnade vänsterpartiet ett samråd för FRA-kritiker i riksdagshuset, på initiativ av Alice Åström. Jag var där för Piratpartiets räkning tillsammans med Rick Falkvinge och Anna Troberg.

Det var ett väldigt givande möte, där det sas många förnuftiga saker. Rick livebloggade från mötet i tio inlägg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

TT citerar mig när jag sa ”Riv upp, gör om, gör rätt!” som en sammanfattning av vad som är den enda vägen framåt. Tre punkter som alla måste vara uppfyllda för att en lösning faktiskt ska kunna kallas lösning, och ha en chans att åtgärda den häftiga men berättigade kritik som har riktats mot lagen.

Riv upp!
FRA-lagen måste rivas upp innan den träder i kraft. Något annat är inte acceptabelt. Varje försök att tysta kritiken genom att låta lagen finnas kvar, men hitta på ytterligare små regler och nämnder för att göra den mer aptitlig, är dömt att misslyckas.

Det är bara slöseri med tid (och trovärdighet) för borgerliga politiker och/eller partier att komma med fler sådana utspel. De blir genomskådade direkt.

Centerns utspel förra veckan illustrerar det med all önskvärd tydlighet. Förslaget bemöttes positivt de första timmarna innan någon hade hunnit ta reda på mer om vad det innehöll. Men redan vid lunchtid hade det framkommit att förslaget bara innehöll några ytterligare små kosmetiska förändringar, och att det inte alls skulle innebära att lagen faktiskt revs upp.

Den typen av förslag är det ingen mening med att försöka med längre. Jag vill i och för sig berömma centern för att de har insett att lagen som antogs den 18 juni var ett misstag, och att de har börjat leta efter lösningar. Men de hittade ingen förra veckan.

Lagen måste rivas upp, och samverkanspunkterna där kablarna ska kopplas in får aldrig byggas. Det är det som är skiljelinjen mellan dem som vill införa massavlyssningen, och dem som inte vill det.

Det finns inga mellanlägen. Man kan inte vara lite grand gravid. Endera rivs lagen upp eller inte.

Gör om!
Men ska vi inte ha någon signalspaning alls, då? – Tja, vem vet, ärligt talat?

Det har inte gjorts någon parlamentarisk utredning alls om vad det är för behov som Sverige faktiskt har, eller ens vad det är för hot som kan behöva bemötas med olika former av informationsinhämtning.

När den nuvarande FRA-lagen väl är uppriven måste det tillsättas en bred parlamentarisk utredning som går igenom frågan från grunden. Både Alice Åström från vänsterpartiet och Maria Billing från Advokatsamfundet framförde det kravet på mötet idag.

Piratpartiet håller med till hundra procent. Frågan behöver utredas ordentligt i god parlamentarisk ordning. Och utgångspunkten ska vara att identifiera de hot som vi behöver skydda oss mot och sedan hitta de bästa lösningarna på de problemen. Inte att ge FRA utökade befogenheter och sedan fundera på vad de kan användas till.

Folkpartisterna Camilla Lindberg och Birgitta Ohlsson formulerade en utmärkt utgångspunkt för en sådan parlamentarisk utredning i sin artikel Alternativet. I den änden ska utredningen börja.

Det behöver också tillsättas en sanningskommission som utreder i vilken mån FRA har ägnat sig åt olagligheter. Det har ju framkommit mycket graverande uppgifter om hur FRA kringgår reglerna för avlyssning i rättegångsbalken. De måste utredas.

– Annars riskerar allmänhetens förtroende för hela rättsväsendet, påpekade Maria Billing på mötet idag, och betonade Advokatsamfundets krav på en sanningskommission.

Gör rätt!
Hur verksamheten bäst bör organiseras i framtiden, och hur en eventuell ny lag bör se ut, är det naturligtvis för tidigt att säga alldeles bestämt idag. Det är ju att ta reda på det som är syftet med den parlamentariska utredningen. Men en sak kan man säga redan idag:

Den militära och polisiära spaningen måste skiljas åt i separata organisationer.

Huvuddelen av alla problemen med FRA-lagen kommer ur sammanblandningen mellan polisens och militärens spaning. Den typen av sammanblandning är aldrig bra. Den hör inte hemma i en demokrati i fredstid.

Förutom att det är fel i sak, förvirrar det dessutom debatten att diskutera de två olika typerna av spaning samtidigt. Tricket som FRA-förespråkarna använder är att blanda ihop de två verksamheterna, och sedan hoppa mellan definitionerna när de argumenterar för att införa massavlyssningen av den egna befolkningen. Det kanske ursprungligen var en bra plan för att lura oss medborgare, men nu när vi har upptäckt finten funkar den inte.

Militären behöver självklart ingen brottsmisstanke för att lyssna på andra militärmakters kommunikation via radio, eller hålla koll på deras radarsignaturer. Det är det som är signalspaning. Den här verksamheten behöver inte ens lagregleras utöver vad som finns idag, så det behövs ingen FRA-lag av den anledningen. Finns det andra militära behov får utredningen i så fall komma fram till det, så får vi diskutera den saken då.

All avlyssning av den egna befolkningen ska skötas av polisen (öppna eller Säpo) efter beslut i domstol enligt rättegångsbalkens bestämmelser om tvångsmedel, grundat på brottsmisstanke i det enskilda fallet. Lagstiftning som reglerar det här finns redan, men om utredningen kommer fram till att den lagstiftningen behöver ses över får man väl göra det.

Men grundprincipen att militären och polisen ska hållas skilda från varandra får inte kompromissas bort. Vi måste skilja på militär signalspaning i syfte att hålla koll på andra länders militärmakter, och civil avlyssning i syfte att beivra brott.

För att sammanfatta:
FRA-lagen i dess nuvarande skepnad måste rivas upp, en parlamentarisk utredning inklusive en sanningskommission måste tillsättas för att ta fram ett nytt beslutsunderlag, och FRA:s verksamhet måste delas upp så att den polisiära och den militära spaningen sköts av olika organisationer.

Riv upp, gör om, gör rätt!

De ropen kommer alldeles säkert att höras utanför riksdagen den 16 september.

…………

Uppdatering: Tidningsutgivarnas vd Anna Serner ställer sig bakom Piratpartiets krav i en artikel i Mediavärlden.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , ,

29 kommentarer

 1. Mycket bra skrivet. Synd att inte fler från de andra partierna var där, men de kanske inte vill lyssna till kritiker. För övrigt så hoppas jag att du inte missade Aktuellt 21.00. Nu dyker även MUST upp i debatten.

  Kommentar av Kålan — 27 augusti 2008 @ 20:52

 2. […] ihop en motion som alla kritiker kan enas kring. Riv upp, gör om, gör rätt, som han sa, den gode Christian Engström […]

  Pingback av opassande » Blog Archive » Baltiga utredningar och intressanta seminarier — 27 augusti 2008 @ 20:55

 3. […] uppdagas skandaler om denna myndighet. Kritiska röster ropar efter ett omedelbart upprivande – Riv upp, gör om, gör rätt!. Fast vi har kanske inget […]

  Pingback av Intensifier » Mänskligt Internet - snart är det dags — 27 augusti 2008 @ 23:04

 4. Japp, mycket bra skrivet om det militära vs det polisiära.

  Kommentar av Winston Smith — 28 augusti 2008 @ 7:16

 5. Mycket bra sammanfattning och åtgärdslista!

  Kommentar av Erik — 28 augusti 2008 @ 8:44

 6. Bra sammanfattning. En detalj, det är fel på länken till FRA och Ådalen, ”hör inte hemma i en demokrati i fredstid” den går till en sida hos google som inte finns.

  Kommentar av Rikard — 28 augusti 2008 @ 8:47

 7. Mittåt! Det är fixat nu ser jag. Det var den inte i cachen från min RSS-reader.

  Kommentar av Rikard — 28 augusti 2008 @ 8:48

 8. Och nu ser jag felet. Det är en relativ länk utan http:// och domänprefix, vilket gör länken obrukbar om man läser den via RSS.

  Kommentar av Rikard — 28 augusti 2008 @ 8:50

 9. Tack för påpekandet om länken. Det verkar vara en svaghet i WordPress att den får för sig att använda relativa länkar om man inte är väldigt uppmärksam, men jag har ändrat för hand till en absolut länk.

  Kommentar av Christian Engström — 28 augusti 2008 @ 9:58

 10. Du citeras och får medhåll i Medievärlden http://www.medievarlden.se/Articletemplate.aspx?versionId=104565

  Kommentar av Kålan — 28 augusti 2008 @ 11:07

 11. Hmmm… – Omfattande det här med att ”Riva upp, göra om, göra rätt !” – troligast…

  Enkelt att ändra namnet Försvarets RadioAnstallt = FRA – till Försvarets RadioInstitut = FRI.

  Då får Wi ju landets första och enda FRI-myndighet – och dom kan väl ej göra ”fel” = då behöver Wi ju överhuvudtaget ingen lagstiftning på det här området – eller ? 🙂

  ”FRI-het är det bästa ting !”

  Kommentar av Josef Boberg — 28 augusti 2008 @ 11:47

 12. Du är med i Metro upptäckte jag i morse.

  Kommentar av Johanna Sjödin — 28 augusti 2008 @ 20:05

 13. Debatt på SVT1 NU kl 22.00 torsdag 28/8

  Debatt om FRA-lagen.

  Missa inte att rösta i frågan som redovisas i slutet av programmet:

  http://svt.se/debatt

  ”Stödjer du FRA-lagen?”

  Kommentar av Audi A3 Sportback 2.0T Quattro — 28 augusti 2008 @ 21:11

 14. […] sig i det, vare sig genom egen myndighet eller genom ombud. Det finns bara en sak att göra: Riv upp, gör om, gör rätt! Det enda alternativet nu är att lämna in en riksdagsmotion vars text lyder ungefär “Att […]

  Pingback av Rick Falkvinge (pp) » Cs och FPs FRA-alternativ är oacceptabla — 1 september 2008 @ 12:40

 15. […] tema känns självklar: “Riv upp — Gör om — Gör […]

  Pingback av opassande » Blog Archive » 7 dagar kvar — Riv upp — Gör om — Gör rätt — 9 september 2008 @ 7:09

 16. […] Nej, FRA-lagen måste rivas upp, göras om och göras rätt! […]

  Pingback av Remember, remember Sixteenth of September « Soundness in an unsound world — 15 september 2008 @ 20:25

 17. […] Riv upp, gör om, gör rätt. […]

  Pingback av FRA blåste visst inte över « Christian Engström (pp) — 16 september 2008 @ 7:31

 18. […] har sagt det förr – riv upp, gör om, gör […]

  Pingback av fredrik nordgren online » Blog Archive » fras hemlighetsfabrik mot svensk säkerhet — 20 september 2008 @ 19:34

 19. […] Riv upp, gör om, gör rätt. Just nu befinner vi oss på stadiet “riv upp”. Det är den enda, ENDA, godtagbara vägen framåt. Allt annat är ett hundraprocentigt svek. […]

  Pingback av Rick Falkvinge (pp) » Totalsvek om FRA från även fp nära? — 25 september 2008 @ 13:07

 20. […] FRA-lagen. Men vad är det vad han hört egentligen?Vi som är emot FRA-lagen har hela tiden sagt: Riv upp, gör om, gör rätt!Då ska vi se hur han har klarat sig.Vi säger: Riv upp! FRA-lagen får inte träda ikraft medan […]

  Pingback av Per von Zweigbergk » Blog Archive » Nej, Reinfeldt. Ni har inte lärt er att lyssna. — 25 september 2008 @ 20:22

 21. […] att de båda rubriceras med Piratpartiets slagdänga “Riv upp, gör om, gör rätt” som Christian Engström (pp) myntade. Dagens Nyheter noterar förresten just […]

  Pingback av Rick Falkvinge (pp) » Två motioner inlämnade om att riva upp FRA — 7 oktober 2008 @ 22:08

 22. […] framför allt hoppas jag att vi kan dra i nödbromsen. Riv upp, gör om, gör rätt, är fortfarande rätt recept för FRA. Nu har lagen varit i kraft i fem dagar, och naturligtvis […]

  Pingback av Varning för journalister « Christian Engström (pp) — 5 januari 2009 @ 18:13

 23. […] augusti 2008 Riv upp, gör om, gör rätt! Vänsterpartiet höll ett samråd för FRA-kritiker, och TT citerade mig när jag sa “Riv upp, […]

  Pingback av Christian Engström: bloggat om FRA « Christian Engström (pp) — 4 mars 2009 @ 21:33

 24. […] är det här kul, då, när det står i samma artikel? Jo, för att devisen “Riv upp, gör om, gör rätt” om FRA myntades av Christian Engström, Piratpartiets […]

  Pingback av Rick Falkvinge (PP) » Dagens “Ja, så är det nog” — 30 september 2009 @ 15:01

 25. […] Riv upp, gör om, gör rätt! […]

  Pingback av Stoppa FRA lagen! | Sultans Blogg — 5 oktober 2009 @ 15:56

 26. Att ge politikerna verktygen skrämmer mig!

  Samma löften om FRA ges idag som gavs kring genregistret. Fråga Anna Lindhs mördare vad han tycker om att det registret enbart används till forskning… Givetvis är det utmärkt att han åkte dit och inte lyckades skapa ännu ett ”Palmemord” men sättet han blev tagen på skulle egentligen inte finnas.

  Politiker lovar något som sedan lätt kan brytas!

  Kommentar av KaneZ — 10 oktober 2009 @ 0:18

 27. […] Riv upp, gör om, gör rätt! […]

  Pingback av Är Fredrik Reinfeldt piratpartist? (syrrans granne – rapig, kaxig och mongo) — 25 januari 2010 @ 10:34

 28. […] Riv upp, gör om, gör rätt. I den ordningen. […]

  Pingback av Rödgröna fortsätter att bryta integritetsvallöften — ett halvår FÖRE valet | Rick Falkvinge (PP) — 15 april 2010 @ 7:26

 29. […] Riv upp, gör om, gör rätt myntade Piratpartiets Christian Engström en gång om FRA-lagen. Den uppmaningen står kvar. Och Piratpartiet finns fortfarande som en motståndsficka. […]

  Pingback av Den sjätte veckan till lagsystemets sammanbrott « Viktualiebrodern — 8 februari 2011 @ 21:36


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: