Christian Engström, Pirat

2 juli 2008

Piratpartiets strategi i Europaparlamentet

Filed under: demokrati i eu,valplattform — Christian Engström @ 16:51
Europaparlamentet

I helgen ordnade Piratpartiet internationell konferens i Uppsala, tillsammans med systerpartier från andra europeiska länder. I samband med det passade vi på att tillkännage att svenska Piratpartiet ställer upp i EU-valet juni 2009.

På konferensen tog vi bland annat fram en gemensam plattform, som de olika nationella piratpartierna som ställer upp i EU-valet kan använda. Den gemensamma plattformen finns hos Piratpartiet (på engelska).

Dokumentet tar upp politiken som vi står för under huvudpunkterna medborgarrätt (civil rights), patent och upphovsrätt, och innehåller en skissartad strategi för hur vi ska kunna nå tillräckligt många väljare.

Dessutom besvarar dokumentet frågan om hur vi har tänkt agera för att få inflytande i europaparlamentet när vi väl är där, och speciellt hur vi har tänkt göra med alla frågor som ligger utanför vårt partiprogram.

Det är en mycket relevant fråga. Johan Folin på Södermanlands Nyheter formulerar den så här:

På Piratpartiets hemsida finns deras riksdagsstrategi presenterad, det vill säga hur partiet ska bete sig om det hamnar i Riksdagen, och framförallt om man hamnar i en vågmästarställning. Strategin går ut på att stödja det block som tillgodoser Piratpartiets önskemål inom ramen för principprogrammet. I övriga frågor tänker de stödja det block som ger efter mest. Man tar alltså endast ställning i de frågor som berör mänskliga rättigheter, kultur, upphovsrätt eller patentfrågor.

Om Piratpartiet tänker använda samma strategi i EU-parlamentet är oklart, vad som dock är klart är att vi inte vet vilken politik Piratpartiet tänker föra i andra frågor än deras hjärtefrågor. Både väljarna och EU:s utveckling skulle gynnas av att Piratpartiets politik blir tydligare och mer komplett.

Det är som sagt en väldigt vettig fråga, som jag gärna svarar på.

Kort uttryckt kommer vi att tillämpa en variant av riksdagsstrategin som är anpassad efter förutsättningarna i EU-parlamentet. Eftersom det inte är EU-parlamentet som utser ”regeringschefen” (kommissionens ordförande) finns det ju ingen vågmästarställning att sträva efter.

Så här beskriver vi den strategi vi har tänkt tillämpa i europaparlamentet i plattformen som vi antog i Uppsala (översatt från engelskan):

Strategi i europaparlamentet

I europaparlamentet är det partigrupperna som är nyckeln till att få inflytande. När vi väl har tagit plats i parlamentet, kommer vi att diskutera med de grupper som känns relevanta för att avgöra vilken grupp som ligger närmast oss i våra frågor, och gå med i den gruppen.

Inne i gruppen kommer vi att göra vårt yttersta för att övertala de andra medlemmarna att ansluta sig till våra ställningstaganden i de frågor som ligger inom vår politiska plattform. I gengäld kommer vi att ta råd av gruppen i alla andra frågor, och rösta med gruppen om vi inte har starka skäl mot.

När vi blir kontaktade av lobbyister och andra i frågor som ligger utanför Piratpartiets plattform, kommer vi att hänvisa dem till rätt person i gruppen och uppmana dem att ta upp saken med honom. På så sätt kan vi fokusera på de frågor vi verkligen brinner för.

Beslutsprocessen inom EU är mycket komplicerad, och för att kunna hålla koll på vad som händer kommer vi att behöva hjälp av internet-communityn. Piratrörelsen är en gräsrotsrörelse som bygger på att många engagerade aktivister samarbetar med hjälp av modern informationsteknik. Det här sättet att arbeta kommer att bli en styrka som vi kan dra nytta av när vi väl tagit plats i parlamentet.

Under arbetet med olika frågor i EU ska vi ha i åtanke de principer som vi tycker borde vara styrande för hela EU:

– Subsidiaritet
Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. EU ska bara hantera frågor som de enskilda medlemsländerna inte kan hantera på egen hand.

– Transparens
Beslutsprocessen inom EU fungerar idag på ett sätt som gör det mycket svårt för både media och vanliga medborgare att följa med i vad som händer och ta del i debatten. Det här måste förbättras. Vi behöver gå mot större transparens och öppenhet.

– Man ska kunna utkräva ansvar
Europaparlamentet är den enda institutionen i Bryssel som är direkt vald av medborgarna. Parlamentets roll ska stärkas, så att makten flyttar från de stängda rummen ut i öppenheten.

I alla frågor som ligger utanför vårt program röstar vi alltså med gruppen, om inte gruppen har fått för sig någonting alldeles skogstokigt. Dels för att ha något att erbjuda så att vi faktiskt är välkomna i gruppen, men egentligen ännu mer för att vi ska ha ett smidigt sätt att kunna koncentrera oss på de frågor vi brinner för.

– Men vilken grupp har vi tänkt oss i praktiken?

Som det står i plattformen vill vi lämna det öppet tills efter det att vi är valda, och se hur det politiska läget är då. Just när det gäller frågorna om hur vi ska välja rätt väg in i informationssamhället, som ju är vad Piratpartiet handlar om, händer det ganska mycket på den politiska spelplanen.Därför vill vi inte binda oss på förhand.

Men om man ändå ska gissa in i framtiden skulle jag själv tro att det kommer att bli endera den gröna eller den liberala gruppen. Men som sagt, det politiska läget kan ha förändrats tills dess, så vi vill inte lova någonting säkert på den punkten.

Det enda jag kan säga säkert är att vi inte kommer att gå med i gruppen för främlingsfientliga nationalistiska partier under några omständigheter, vad de än skulle kunna tänkas få för sig att säga eller göra när det gäller våra frågor. Det beror på att vi inte gillar dem, helt enkelt.

Så grundtipset blir endera gröna gruppen eller liberala gruppen, beroende på deras dagsform när det gäller att värna medborgerliga rättigheter och försvara det öppna och demokratiska samhällets grundvalar.

…………

Den här frågan har diskuterats i en tråd i Piratpartiets forum. (Det är så vi normalt kommer fram till politiska ställningstaganden i partiet.)

Uppdatering: Mer om Piratpartiets EU-strategi

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , ,

28 kommentarer

 1. ”Subsidiaritet
  Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. EU ska bara hantera frågor som de enskilda medlemsländerna inte kan hantera på egen hand.
  ” är det inte just det EU sysslar med i dag, säger att-just-den-här-frågan- förstår inte vanliga människor och därför måste vi übermänniskor ta ställning. är det inte lite som lissabonfördraget? mycket lull lull men folk förstår inte och därför måste vi fatta beslut i deras ställning? eller har jag missförståt den punkten?

  Finns inte risken att om man anluster sig till en grupp , att det kan bli ett ”federly-moment” alltså att man med hög passion pratar sig varm om ett förslag, men ändrar sig 180 grader bara för att förslaget”fått ett guld band av siden om bajskorven” och därför kan man go ta det. som bland annat federly gjorde om FRA lagen 😉

  Kommentar av Pros — 2 juli 2008 @ 17:22

 2. Jag (och bl.a. Mind
  http://rickfalkvinge.se/2008/06/29/statsvetare-piratpartiet-har-ett-forsprang/#comment-6052 )
  har uttalat en viss tvekan inför partiets namn, på Falkvinges blogg. Jag tror fortfarande att röstantalet hade varit dubbelt med ett annat namn. Hur ser du på det ?

  Men, min egentliga fråga är, var kan man läsa om de olika partiernas (gemensamma) ursprung? Jag menar, hur började rörelserna i olika länder? Det e väl ingen slump att så många olika valt samma namn…

  Kommentar av Väderkvarnen — 2 juli 2008 @ 17:37

 3. @ Pros

  Nej, det ser jag inte som en risk. Förutom att vi kanske har tänkt oss parlamentariker med lite mer ryggrad än exemplet du nämnde, är grupperna i EU-parlamentet mycket lösare sammansatta än partigrupperna i riksdagen. Folk i samma grupp röstar ofta helt olika, och någon riktig partipiska med bett i finns inte.

  Men det är ändå genom grupperna som man kan få inflytande. EU är för stort och för komplicerat för att en ensam ledamot ska kunna greppa allt som behövs, så man måste jobba ihop med andra för att det ska bli något.

  Kommentar av Christian Engström — 2 juli 2008 @ 18:04

 4. Det låter bra, förutom det att det kan finnas viss intressekonflikt mellan subsidiariteten och ökad makt till EU-parlamentet. Ska EU-parlament få fatta fler beslut blir det mindre makt för de nationella parlamenten helt automatiskt. Idag är ju ministerrådet de nationella regeringarnas, och då indirekt parlamentens, röst. Flyttar du fler beslut till ett vald EU-organ så förlorar medlemsstaterna makt.

  Det tangerar ju grundproblematiken med EU idag. Folk tycker att EU borde vara mer demokratiskt men vill inte ge upp sin nationella suveränitet. Tyvärr går inte det ihop.

  Kommentar av Sidvind — 2 juli 2008 @ 19:04

 5. De tre principerna som du nämner (Subsidiariet, Transparens och Ansvarsutkrävande), skulle jag kunna föreställa mig på en valaffish helt allena. Jag tror att de är mycket starka argument bara i sig. De klingar ganska EU-kritiskt (tänk junilistan) men de är konkreta saker, det låter genomtänkt och ärligt på något vis. Jag vill redan nu förespråka att PP pushar hårt på dom sakerna (utöver den annars utmärkta politiken) i kampanjen för EU-valet. 🙂

  Kommentar av Hans — 2 juli 2008 @ 22:11

 6. ”Mer makt till EU-parlamentet” behöver inte betyda (och betyder sannolikt inte) att den makten skall tas från de nationella parlamenten, eller från än mer lokalt beslutande organ. Makten skall i stället tas från EU-kommission och ministerråd, alltså förflyttas sidledes inom EU. Därför strider inte det målet mot subsidiaritetsprincipen.

  Att man tar makt från ministerrådet betyder inte heller att man indirekt berövar de nationella regeringarna motsvarande makt. Ministerrådet fattar gemensamma beslut för hela EU, och om ett sådant beslut enligt subsidiaritetsprincipen i stället borde ha fattats på lokal nivå, då är det fel att frågan alls tas upp av vare sig ministerrådet eller EU-parlamentet.

  En maktförskjutning från ministerråd till EU-parlament kan visserligen medföra att det blir enklare att ta beslut i strid med enstaka medlemsstaters önskan, alltså att de förlorar sin faktiska vetorätt, men subsidiaritetsprincipen handlar inte om enskilda staters rätt att inlägga veto mot gemensamma beslut, utan om att de enskilda staterna skall få fatta dessa beslut själva, var för sig, oberoende av varandra.

  Ett beslut om när badsäsongen skall anses börja respektive sluta, så att hälsovårdsmyndigheterna vet när de behöver kontrollera vattenkvaliteten vid offentliga utomhusbad, är ett exempel på beslut som lämpligen fattas av Spanien, Grekland, Sverige och Finland var för sig (med olika badsäsonger som resultat), i stället för gemensamt för hela EU av en hälsovårdskommitté i Bryssel.

  Kommentar av Anders Andersson — 3 juli 2008 @ 2:49

 7. En senkommen kommentar (men jag misstänker att inlägget kommer länkas vid ett antal tillfällen inför EU-valet).

  Anders Andersson gör en helt korrekt tolkning, det var så diskussionerna gick när vi skrev ihop dokumentet.

  Kommentar av Mårten Fjällström — 25 september 2008 @ 0:28

 8. Jag gör som Mårten, tjillevippar den här tråden. 🙂

  De tre ledorden kanske låter bättre på mer renodlad svenska:

  Närhet, öppenhet, ansvar!

  Kommentar av Björn Felten — 8 december 2008 @ 0:12

 9. […] kan påverka Europa. Dels genom att arbeta i Europaparlamentet och konsekvent ta strid för integriteten och medborgarrätten. Men också genom signalen som det […]

  Pingback av 2009 kan bli året då det vände « Christian Engström (pp) — 31 december 2008 @ 11:23

 10. […] Vi har en plan för hur vi ska få något uträttat. Nyckeln till inflytande i EU-parlamentet är genom partigrupperna. Vi kommer att gå med i den grupp som ligger närmast oss i våra frågor – antagligen endera den gröna eller den liberala gruppen. (Och definitivt aldrig den främlingsfientliga gruppen.) Där kommer vi lägga all vår kraft på att driva de frågor vi har gått till val på. Läs mer om vår strategi i EU-parlamentet här. […]

  Pingback av Jag vill till Bryssel för Piratpartiet « Christian Engström (pp) — 27 januari 2009 @ 22:53

 11. […] ställer upp som EU-kandidat för Piratpartiet och strategin där, enligt vice ordförande Christian Engström som toppar valsedeln, lyder “rösta med gruppen […]

  Pingback av MMN-o » Blog Archive » Om Piratpartiets “vågmästarstrategi” — 4 februari 2009 @ 10:07

 12. Närhet, öppenhet, ansvar.

  Låter som den franska revolutionen !
  En informationssamhällesrevolution kanske ? 🙂

  /K

  Kommentar av Klas — 19 mars 2009 @ 8:20

 13. […] Man kan läsa mer om Piratpartiets strategi i Europaparlamentet på Christian Engströms blogg här. […]

  Pingback av melinda » Blog Archive » Piratpartiet! — 19 mars 2009 @ 13:17

 14. Och om man funderar på att rösta på PP, men absolut inte vill ha mer inflytande till den gröna gruppen, så skall man alltså inte rösta på PP. Ok!

  Kommentar av David Jn. — 21 april 2009 @ 16:22

 15. @David: eller liberala gruppen, som lite beroende på vilken kandidat som ev. skickas kanske är 1a handsvalet ?

  /K

  Kommentar av Klas — 22 april 2009 @ 7:36

 16. Ja, jag skulle ju personligen helst vilja se liberala gruppen i så fall, men är lite frågande till strategin. Om jag gärna ser att PP:s frågor får mer uppmärksamhet i Europaparlamentet, men samtidigt absolut inte vill ge inflytande till gröna gruppen (som kanske, vad vet jag? Vill fyrdubbla bensinskatten…), då blir det mycket svårt för mig att rösta på PP. Detta eftersom man avser att rösta efter gruppens rekommendationer.

  Kan tänka mig att vissa på vänsterkanten har lika svårt för den liberala gruppen.

  Vore det i så fall inte bättre att man lägger ner sina eventuell röster i alla frågor som kan anses vara kontroversiella ur ett höger/vänster-perspektiv. Detta blir naturligtvis en svår balansgång men jag tror fler skulle vara beredda att rösta på PP om man kör på en sådan linje.

  Kommentar av David Jn. — 22 april 2009 @ 12:35

 17. @David:
  Då tror jag en röst på PP skulle vara bortkastad.
  En stor del av grejen är ju att sprida kunskap och sympatier för de hjärtefrågor man driver. Skulle man bara driva dess frågor och sedan inte stödja övriga gruppen -> well varför skulle gruppen då lyssna på PP i andra frågor ?

  /K

  Kommentar av Klas — 22 april 2009 @ 12:55

 18. […] ha försökt förvilla våra röstare. Trots att Christian själv skrivit om EU-strategin och länkar det tydligt från EU-delen av sin […]

  Pingback av MMN-o » Blog Archive » Standardsmutskastning mot Piratpartiet — 2 maj 2009 @ 9:20

 19. Råkade visst dra igång en livlig debatt om det här:

  http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/05/ett-tips-till-piratpartiet.html

  Kommentar av Henrik Alexandersson — 3 maj 2009 @ 22:05

 20. Henrik är en hyvens kille! 🙂

  Kommentar av Hans J — 3 maj 2009 @ 22:08

 21. […] man Piratpartiets strategi inför Europaparlamentsvalet på Christian Engströms blogg är däremot inte valet av grupp så dramatiskt. Planen är att gå med i den grupp som står dem […]

  Pingback av hd.se - Piratpartiet, fågel, fisk eller mittemellan? - Ledarbloggen — 4 maj 2009 @ 13:39

 22. Välj Gröna Gruppen! Samma som jag tycker andra piratpartier (i EU) ska välja om dom kommer in med mandat i EU-parlamentet. Jag tror att ni får mer nervärde när det gäller att vara kritisk till kommersiell lobbyism och värna integritet i/hos Gröna Gruppen. Jag själv använder mycket fri mjukvara bland annat OS (POSIX baserat och kompatibelt!), jag vill ha möjlighet att ta del av EU information utan att vara beroende av OS med mest protionär mjukvara och jag vill ha en framtid med bättre miljö!
  /Johan

  Kommentar av Johan — 18 maj 2009 @ 9:55

 23. Ska vara mervärde råkade ta fel på n och m, men sånt händer. Som det verkar nu så är i alla fall mp mer inne på integritet än fp.
  /Johan

  Kommentar av Johan — 18 maj 2009 @ 9:57

 24. vad tycker ni om kristdemokraterna???????

  MVH: Ållebergsgymnasiet Falköping

  Kommentar av Ålle — 25 maj 2009 @ 11:28

 25. Varför skulle den vara bortkastad? Dom tar ju upp jättebra grejjer men tyvär så tar dom inte upp några andra frågor om t.e.x miljön… finns ju många andra partier som tar upp sånt om ipred, FRA etc.. rösta på dom isåfall för sånna skitlagar ska bort… ipred är ju helt fel!!! puss på er

  Kommentar av Ålle — 25 maj 2009 @ 11:34

 26. Välj liberala gruppen säger jag 🙂
  För inte liberalerna på den rätta vägen. Har men en grupp som värdesätter individens frihet och rättigheter så bör man ju värna integritetsfrågorna !

  /K

  Kommentar av Klas — 25 maj 2009 @ 11:47

 27. Jag har redan förhandsröstat på Piratpartiet.

  Mitt förslag är att förutom partiets kärnlinje så får de olika invalda välja själva utöver sin övertygelse hur de ställer sig i andra frågor.
  Det behövs alltså inte en partilinje, fritt anarkistiskt och bara bäst!

  Så till en annan gång så får vi hoppas att de olika kandidaterna presenterar sin ställning i viktiga frågor.

  Då kan vi personrösta = ännu bättre parti!

  Kommentar av Aanta — 30 maj 2009 @ 14:19

 28. Frågan är om inte hela EU-projektet är top-down. Jag tror att om folket i europa skulle bestämma hade vi inte haft ett EU. Det är pga att tjänstemännen som vi har det EU vi har idag. Demokrati är ett fint ord, inte mer.

  Kommentar av run your car on water — 30 november 2011 @ 15:55


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: