Christian Engström, Pirat

26 juni 2008

Mer medborgarförakt i FRA-debatten

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 10:43
Carl B Hamilton (fp)

Carl B Hamilton (fp) försöker försvara FRA-lagen genom att låtsas kritisera statsministerns hantering av frågan i en artikel i Aftonbladet.

Men han använder exakt samma arroganta metod som Reinfeldt, och visar precis samma förakt för medborgarna. Först kritiserar han Reinfeldt lite klädsamt för att denne har blivit tagen på sängen. Sen kommer det:

– Det finns ju motiv för signalspaningen men det har inte kommit fram, säger Carl B Hamilton.

Men vilka motiv det i så fall skulle vara säger han inte ett ord om. Återigen är det vi medborgare som inte har förstått, tydligen. Men vi är inte värda att någon förklarar vad och varför. Det räcker med att han i egenskap av makthavare berättar för oss att vi inget begriper, tycks Carl B Hamilton mena.

Ta bladet från munnen, för sjutton! Berätta varför ni är så angelägna om att avlyssna hela folket. Är det för att ni har lovat att förse USA med informationen enligt avtal? Är det det det handlar om? Berätta det i så fall.

Att bara inta en översittarattityd och säga att ”ni har inte förstått” funkar inte.

Uppdatering:
Jag ser nu att Carl B Hamilton har utvecklat sin syn i ett inlägg på folkpartiets hemsida. Förutom att han återigen gör sig lustig över alla som kritiserar regeringen och menar att de inte har förstått, presenterar han faktiskt ett argument till varför hela svenska folkets kommunikation måste övervakas av staten.

Det behövs för att skydda våra fredsbevarande styrkor i Afghanistan, säger han.

– Va!?? Sedan när använder afghanska gerillakrigare svenska mejlservrar för att koordinera sina attacker? Märker inte Carl B Hamilton hur absurda saker han försöker tuta i oss? Tror han vi är fullständigt dumma i huvet?

Skärpning!

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

23 kommentarer

 1. Word!

  Carl Hamilton är helt ute och far. För att öka sin trovärdighet citerar han diverse tidigare dokument om hur viktigt det är med signalspaning. Men man kan ju ganska klart läsa ur citaten att det gäller signalspaning i samband med en internationell insats, och då troligen i det område som insatsen äger rum.

  Det är så mycket konstiga argument kring detta så det blir komiskt. Ju mer de säger, ju större problem får de.

  Sen avslutningen, att nu skall vi fira sommar och bada, dricka vin och ha roligt är ju bara för mycket.

  Kafka + Orwell = Alliansregeringen i praktiken

  Kommentar av Peter — 26 juni 2008 @ 11:45

 2. Jo, i den här beslutsprocessen har man märkt väldigt mycket av Processen.

  Jag kan inte med säkerhet säga att det inte finns någonting över huvud taget som skulle få mig att ändra åsikt om FRA-lagen.

  Dock kan jag med all bestämdhet säga att jag vill ha åtskilligt mer än att det skulle vara för att bevara de svenska trupperna i Afghanistan.

  För det första är det högst osannolikt att det skulle göra den minsta skillnad p.g.a. det Engström skriver. Varför skulle de medvetet använda svenska mailservrar för att koordinera sina attacker?
  För det andra handlar det till sist och syvende om soldater. I deras jobbeskrivning ingår ett visst risktagande. Det är klart att det är bättre desto säkrare de har det, men det finns gränser även för det.

  Kommentar av Nordh — 26 juni 2008 @ 14:26

 3. Jag blev så ledsen på Hamiltons ”klargörande” att jag var tvungen att starta en blogg.

  Där kan jag leka översittare åt folk som inte förstår sitt eget bästa.

  Kommentar av oversittaren — 26 juni 2008 @ 14:48

 4. Känns som samma visa moderaterna körde med när de åkte på stordäng i valet 2002: ”Vi måste ha misslyckats med att nå ut med vår information.”

  Eller så var det helt enkelt så att folk fick deras information och inte gillade vad det såg. Fast den möjligheten är förstås fullständigt omöjlig för en politiker att acceptera. Nej, det heter alltid att ”man inte förstår” i stället.

  Kommentar av Johan Svensson — 26 juni 2008 @ 15:05

 5. ”Och alla dessa krypteringsexperter ute i de svenska hushållen som vet att kryptering inte går att knäcka, trots att FRA lyckats massor av gånger!”
  Vad pratar karl om? Hade det varit sant så hade det ju aldrig gått att göra bankärenden över internet, exempelvis. Han har verkligen ingen koll alls, och samtidigt skäller han på oss för att vi inte fattar.

  Det blir extra festligt att han avslutar sitt offentliga brev med att det inte går att motverka skiten ändå, eftersom sossarna också är för lagen. Han liksom försöker stampa ner motståndet med att >> det finns ändå inget du kan göra, lille medborgare. <<

  Helt otroligt.

  Kommentar av Kalle Vedin — 26 juni 2008 @ 17:17

 6. Om du vill följa överenskommelsen om utbyte av signalspaningsinformation (sigint) lite längre tillbaka i historien rekommenderar jag läsning av den EU-rapport som citeras i detta blogginlägg: http://blogg.mathiasstahle.se/#post31

  Kommentar av Mathias Ståhle — 26 juni 2008 @ 19:15

 7. Jag tror att debatten måste vidgas. Om man pressar Carl B Hamilton så kommer han nog att modifiera sitt huvudargument. Kanske menar han följande:

  1) I den svenska utrikes- eller transittrafiken kan man fånga upp andra länders hotbildsbedömningar av läget i Afghanistan. Dessa kan FRA sedan föra vidare till Försvarsmakten.

  2) De trafikflöden som kabelinhämtningen ger kan användas som bytesvara i underrättelsevärlden. Därigenom kan FRA bland annat få tillgång till högintressant trafik från Afghanistanområdet.

  Däremot betvivlar jag att ens Hamilton föreställer sig att FRA kommer att fånga upp särskilt många potentiella afghanska terrorister i de svenska kabelnäten.

  Men det finns problem med argumenten ovan. Den indirekta nyttan med kabelmaterialet, dvs som bytesvara, kan användas som argument för nästan vad som helst. Det måste vara omöjligt för politikerna att veta, om FRA faktiskt kommer att utvinna de underrättelser som efterfrågas.

  Och även med allt detta som bakgrund måste man likafullt fråga sig om integritetsintrånget står i proportion till nyttan.

  Kommentar av Johan — 26 juni 2008 @ 19:38

 8. Här finns aningen mer information om säkerhetssamarbetet med USA:
  http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/Archive____9046.aspx

  Kommentar av AK — 26 juni 2008 @ 20:36

 9. De svenske i Afganistan har ju smörjobbet i de norra delarna. Det smäller desto mer i södra Afganistan, men där kan man ju bli skadad, så dit kan man ju inte skicka svenskar…

  Jag har jättekul med eposten nu och upprättar oberoende krypterings-cell-nätverk med Ghostphrase. Jag kan dölja vem som skickar till vem, heh.

  Kommentar av wips — 26 juni 2008 @ 21:01

 10. Mig veterligen har enbart två svenska soldater dött i Afghanistan. Det var två SSG-soldater som dog av en vägbomb. Hur mycket signalspaning hade krävts för att förhindra den olyckan? Att det kunde finnas vägbomber i staden våra svenska elitsoldater åkte in kan knappast ha varit någon nyhet och jag skulle vara mycket förvånad om tidpunkt och exakta positionen för attentatet hade kommunicerats via någon form av digitalt medie.

  Kommentar av Jonas — 26 juni 2008 @ 21:20

 11. Jo, han preciserar faktiskt lite grand om vilka yttre hot han pratar om i sitt nyhetsbrev som jag fick en kopia av när jag mailade honom inför omröstningen.

  HAHA, när jag försöker hitta de senaste nyhetsbreven har alla från den 11/6 och framåt raderats.
  Ojojoj, han försöker täcka över vad han egentligen sagt 🙂

  Här följer hela nyhetsbrevet, jag ska posta det på min blogg också.

  ”FRA kompromissen kan inte duga för alla kritiker.

  I folkpartiets riksdagsgrupp var flera ledamöter tveksamma till liggande förslag om signalspaning (FRA).

  Gruppdynamiken blev hög: resan fram till den lösning som nåddes i går kväll gick från kritik och ibland sprakande ”ego-fokus”, över till koncentration på sakfrågan, produktion av ändringsförslag och utbrett lågmält ”vi-fokus”.

  Alla var inte kritiska mot liggande förslag, som ju gruppen accepterade för ett år sedan. Några ledamöter gjorde dock en jobbig tolvtimmarsresa från dålig nattsömn, bekymmer och oro kl 9.00 till konstruktiv acceptans och lättnad kl 21.00. Många var, och är, svårt klämda mellan å ena sidan uppgiften som ansvarstagande ledamot för hela Sverige, och – å andra sidan – omvärldens och hemmafrontens inte sällan snävt avgränsade perspektiv på säkerhets- och skyddsfrågorna, i kombination med en förenklad eller oriktig kritik av det fram till idag liggande FRA-förslaget.

  Allianspartiernas lösning blev att FRA-förslaget får gå ett varv till i riksdagen (återremitteras till utskott) och beställningar görs av riksdagen hos regeringen om mer och bättre integritetsskydd före och under signalspaning.

  Genom att allianspartierna blev eniga om förslag till förstärkt integritetsskydd kunde folkpartiets riksdagsgrupp enkelt och med en enkel acklamation besluta att rösta ja till förslaget om återremiss till utskottet och om att rösta ja till ett FRA-förslag med förstärkt integritetsskydd.

  Ändringarna är substantiella:

  En ny myndighet utformad som en domstolsliknande nämnd inrättas som prövar tillståndsgivningen för signalspaning

  Regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn när beslut fattas om inriktningen av spaning,

  En domstolsliknande nämnd ska fatta beslut om huruvida lagens definition av ”synnerliga omständigheter” föreligger vid eventuell sökning på person. (Sökning sker normalt på företeelser och inte person.)

  Regeringen kommer sålunda till hösten i förslag till riksdagen att komplettera hanteringen av den nya signalspaningslagen med följande åtgärder:

  Ett särskilt uppdrag kommer att lämnas till Datainspektionen om att fram till kontrollstationen 2011 – som redan ligger i förslaget – följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Till Datainspektionen kommer därför en särskild referensgrupp att knytas, med personer som nomineras av riksdagspartierna. Med ett särskilt regeringsuppdrag kommer myndigheten att särskilt följa FRA:s verksamhet.

  Regeringen avser tillsätta en kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet generellt utifrån ett integritetsperspektiv, fram till kontrollstationenen 2011. Kommittén, som kommer att verka i tillägg till det integritetsskyddsråd som redan fanns förslag om, inrättas vid FRA. Den kommer också att verka i tillägg till Försvarets underrättelsenämnd (FUN) och Datainspektionens granskande verksamhet. Kommittén kommer att bestå av parlamentariker. Dess iakttagelser kommer att vara ett underlag inför den kommande utvärderingen av lagstiftningen. En uppgift ska vara att med ledning av gjorda erfarenheter bedöma, dels om ytterligare integritetsskyddande åtgärder krävs, dels om formerna för tillståndsprövningen behöver utvecklas, dels frågan om tillämpningen av oberoende granskning. Kommittén ska också tillsätta ett integritetsskyddsombud som ska bevaka att integriteten för personer bosatta i Sverige garanteras. Kommittén kommer ha möjlighet att lägga förslag som kan behandlas våren 2010.

  Riksdagen ger därtill regeringen följande uppdrag:
  1. Utskottets kompletteringar från behandlingen förra våren tas in.
  2. En ny myndighet utformad som en domstolsliknande nämnd inrättas, och den ska pröva tillståndsgivningen (de uppgifter som i liggande förslag vilar på FUN).
  3. Regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn vid beslut om inriktningen av signalspaningen.
  4. Den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om huruvida ”synnerliga omständigheter” föreligger för sökning på person.

  När man som jag läser hundratals mail från personer som kritiserar FRA-spaningen är den i förbluffande många fall grundad på en total oförståelse för att det alls behövs signalspaning för att skydda Sverige mot hot, för att eliminera hot innan de sätts i verket, inklusive anslag mot t ex svensk trupp utomlands.

  Inga tillägg som ovan räknas som förbättringar hos dessa personer. Endast avskaffande av FRA och annan spaning duger.

  Dessa personer går inte att nå eller övertyga eftersom de inte accepterar själva utgångspunkten att det finns ett behov av att skydda svenska medborgare och Sverige.

  Många ser inte heller, i motsats till mig, utvecklingen i Ryssland som ett mångfacetterat och växande hot, med full kapacitet om några år.

  Men?

  Hur många av dagens mailförfattare och FRA-kritiker skulle ha skickat kritiserande mail till oss i riksdagen den dag det avslöjats att svenskar skadats eller dödats i attentat eller strid, därför att ingen fångat upp signaltrafiken som hade kunnat avslöja hotet?

  Säkert skulle en hel del – inte alla! – åter skicka tvärsäkra mail. Flitiga bloggare skulle förfasa sig över ineffektivitet, och kräva ministrars avgång. Men försent, naturligtvis.

  Tänkte inte på det, eller?”

  Kommentar av scaber nestor — 26 juni 2008 @ 21:55

 12. Sorry, det var visst Jan Björklunds sida jag hade uppe, my bad.

  Kommentar av scaber nestor — 26 juni 2008 @ 21:58

 13. Men nyhetsbrevet är Carl B. Hamiltons.

  Kommentar av scaber nestor — 26 juni 2008 @ 22:00

 14. Bra sagt!

  Kommentar av Keyser — 27 juni 2008 @ 2:29

 15. […] Folkpartiet liberalerna de neokonservativa juni 27, 2008 Jag läser hos bloggaren Christian Engström (pp) att folkpartiets Carl B Hamilton påmint om att det faktiskt är […]

  Pingback av Folkpartiet liberalerna de neokonservativa « strötankar och sentenser — 27 juni 2008 @ 9:16

 16. Det kommer aldrig hända i Sverige…

  Jag minns för bara några år sedan då jag satt och ojade mig över vilken skrämmande utveckling som pågick i USA efter 11:e september. Kort och gott, det var tider det och hur illa det än må ha varit redan då så längtar jag tillbaka. Då ku…..

  Trackback av Thomas Tvivlaren - Med tvivlet som insats — 27 juni 2008 @ 9:33

 17. Skräckpropaganda. Och arrogant nonsens om kryptografi. ”Dessa krypteringsexperter ute i de svenska hushållen” har ju inget att sätta mot våra krypteringsexperter i riksdagen, naturligtvis.

  Kommentar av Nixon — 27 juni 2008 @ 11:36

 18. […] 36% positiva till FRA Mer medborgarförakt i FRA-debatten Ska vi leka? Search for: […]

  Pingback av LSS vill ditt bästa…eller nåt « Johnny Scharonne — 27 juni 2008 @ 11:49

 19. […] lyfte fram för något år sedan, och som Oscar Swartz dessutom berättat om och jag själv samt Christian Engström påpekade härom dagen, hur det onekligen verkar vara amerikanska intressen som bevakas genom att […]

  Pingback av opassande » Blog Archive » Centerbekymmer, hysteriska svenskar och kreativt motstånd mot FRA — 27 juni 2008 @ 17:23

 20. Henrik undrar:
  Sedan när använder afghanska gerillakrigare svenska mejlservrar ?

  Busenkelt!, Svenska sörvrar erom bästa i världen! Å dom där Afghanerna erom styggaste i världen. Va skullerom annars använda!

  Kommentar av vaderkvarn — 27 juni 2008 @ 18:52

 21. […] Engström (pp), Mer medborgarförakt i FRA-debatten  » Nyckelord: FRA, LIBERALISM, DEMOKRATI, POLITIK  » Bloggar som kommenterar […]

  Pingback av delade | 27 jun, 2008 — 28 juni 2008 @ 5:16

 22. Han är ganska tafatt på att vara nedlåtande mot sina väljare. Ham skulle ta lektioner av Carl Bildt — där har vi en som vet hur man skall vara arrogant och mästrande.

  – R

  Kommentar av ralzakark — 28 juni 2008 @ 14:52

 23. […] är precis vad jag själv skrev i mitt förra inlägg, där jag bemötte den folkpartistiske riksdagsmannen Carl B Hamiltons försvar av […]

  Pingback av Carl B Hamilton (fp) pratade nonsens om FRA « Christian Engström (pp) — 30 juni 2008 @ 14:43


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: