Christian Engström, Pirat

8 juni 2008

Mp: Utred FRA:s laglösa avlyssning

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 22:51
Max Andersson (mp)

I onsdags ställde miljöpartisten Max Andersson en fråga i riksdagen till justitieminister Beatrice Ask:

Enligt uppgifter som framkommit i media, till exempel i Computer Sweden så finns det starka skäl att tro att Försvarets Radioanstalt, FRA redan ägnat sig åt att avlyssna telefonsamtal trots att det inte finns något uttryckligt lagligt stöd för detta.

Det hävdas att FRA redan lyssnar, eller har lyssnat, på telefonsamtal som överförs med radiovågor. Det kan då även gälla telefonsamtal i det fasta telefonnätet som kan överföras via satellit eller radiolänk och då är möjliga att avlyssna med radiomottagare.

Detta har visserligen inte varit uttryckligen förbjudet enligt svensk lag, men det har inte heller varit tillåtet. Enligt FRA:s förre överdirektör Anders Wik tolkas numera Europakonventionen så att de inte är tillåtet med hemlig avlyssning utan uttryckligt tillstånd.

Anders Wik sägs ha kommenterat förslaget till ny lagstiftning om FRA med att säga att ”uppgiften” (att lyssna på telefonsamtal i etern) ”har funnits tidigare, men på det här sättet blir det lagligt”.

Det finns således starka skäl att tro att FRA har ägnat sig åt avlyssning vars laglighet kan ifrågasättas.

Avser ministern att vidta några åtgärder för att utreda om i vilken utsträckning detta har skett?

(Länkarna tillagda av mig, för så modern är inte riksdagen. 😉 )

Det är en riktigt bra fråga. Och det är på tiden att regeringen börjar ge lite riktigt bra svar. Med bara 9 dagar kvar till omröstningen vore det på tiden att någon i regeringen tar bladet från munnen och kommenterar uppgifterna om att FRA medvetet har ägnat sig åt olaglig massavlyssning av det svenska folket under lång tid.

– Om FRA har avlyssnat telefonsamtal utan att ha tillstånd så är det allvarligt. Om inte myndigheterna har respekt för lagen är det illa ställt, säger Max Andersson i ett pressmeddelande.

Det har han alldeles rätt i. Och den här byken skulle verkligen behöva tvättas ordentligt innan riksdagen ens kan ta ställning till om det är lämpligt att ge FRA utökade befogenheter.

Det här är ytterligare ett skäl för riksdagens ledamöter att rösta nej till FRA-lagen den 17 juni.

Men det främsta skälet att rösta nej är fortfarande att FRA-lagen är helt fel väg för Sverige att gå. Vi behöver inte ett inrikesspionage som anser sig stå över lagen, och som ägnar sig åt att lämna ut allas våra privatliv till främmande makt. Vi behöver fyra modiga politiker från alliansen som kan få stopp på det här vansinnet.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

9 kommentarer

 1. […] Wadström, Peter Karlberg, Den osynliga bloggen, BetaAlfa, Ivar Oh!, snowflakes, Klokbok, ProjO, Christian Engström, Lakes lakonismer, Trotttens betraktelser, Annie Johansson, Magnus Persson, Peace love and […]

  Pingback av opassande » Blog Archive » 8 dagar kvar tills riksdagen sviker svenska folket — 9 juni 2008 @ 6:09

 2. Alltså, jo. Vi behöver visst ett olagligt inrikesspionage.
  Hellre det än ett lagligt sådant. I den mån det ska spioneras över huvud taget inrikes så bör det helst ske olagligt. Är det olagligt kommer det att ske i begränsad omfattning, det som framkommer kommer att skyddas väl, beställningen av data sker på hög nivå och bara när det är absolut nödvändigt och med fara för de inblandandes karriär.

  Vad vi får nu är mångfalt mycket värre. Dels så ska via betala för det själva, dels så ska man gå igenom allt alltid. Dels blir det en viss slentrian i det hela… Värst av allt, man missar målet. Om de man spionerar på vet om att de är iakttagna så gömmer de sig. Det vet varenda fönstertittare, när flickorna ser att man står på gräsmattan drar de ner persiennerna. Det är därför man gömmer sig i buskarna.

  Kommentar av Mumfi — 9 juni 2008 @ 8:10

 3. I Underrättelsedatautredningen, SOU 2003:34, skrivs om den pågående verksamheten vid FRA:

  ”Kommunikationsspaning (KOS) riktar sig mot radiokommunikation som bär ett verbalt kommunikationsinnehåll mellan en sändare och en mottagare, dvs. telefoni, telegrafi, fjärrskrift eller dataöverföring. Informationen kan överföras via t. ex. kommunikationssatellit eller radiolänk. KOS bedrivs av Försvarets radioanstalt inom alla våglängdsområden där kommunikationssändningar förekommer. (…) När det gäller kortvariga eller komprimerade sändningar krävs däremot automatiska spaningssystem som endera är bredbandiga eller snabbt skannar sig igenom stora frekvensområden. De uppfångade radiosignalerna lägesbestäms, vilket främst sker genom pejling. (…) Trafikbearbetningen syftar till att bringa ordning i det skenbara kaos som det inhämtade materialet erbjuder. Härigenom kan man konstatera vem som kommunicerar med vem och varför. De uppfångade radiosignalerna identifieras och trafikmönster fastställs.” (s. 84)

  ”Källdatabasen är den primära databasen för lagring av den information som Försvarets radioanstalt hämtar in i sin underrättelseverksamhet. Ändamålet med databasen är att underlätta tillgången till och behandlingen av den information som myndigheten hämtar in genom signalspaning. Källdatabasen innehåller endast hemlig information i form av signalspaningsmaterial. Inhämtning sker såväl utan urval som enligt särskilda sökkriterier. Ofta sker inget urval vid inhämtning genom signalspaning, varför databasen tillförs stora mängder obearbetad information. Källdatabasen är på så sätt ”en spegling” av förekommande signaler. (…) Försvarets radioanstalt vet således inte på detta stadium i underrättelseprocessen vilken information uppgifterna innehåller. Försvarets radioanstalt genomför också signalspaning enligt de särskilt utvalda sökkriterier som återfinns i Urvalsdatabasen. Sökning sker då efter dels tekniska parametrar, dels särskilda sökord. (…) De särskilda sökorden är t.ex. e-postadresser och telefonnummer. Källdatabasen är en mycket omfattande databas. Till denna förs ständigt nya uppgifter med den konsekvensen att äldre information i princip överlagras när kapacitetstaket nåtts. Lagringstiden varierar starkt. Merparten av data lagras mycket kort tid, men det finns också information som kan behöva lagras under lång tid. Källdatabasen innehåller, om än till mindre del, personuppgifter som kan eftersökas. Sökorden som används kan då vara t.ex. namn på personer, adresser eller personnummer. I sakens natur ligger att även personuppgifter som rör politiska åsikter, etniskt ursprung och andra känsliga personuppgifter kan förekomma. Behandling av känsliga personuppgifter är en förutsättning för att Försvarets radioanstalt skall kunna utföra sitt uppdrag som leverantör av underrättelser. Sådan känslig information är inte intressant i sig men kan i kombination med andra uppgifter vara av största betydelse för rapporteringen.” (s. 130)

  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/3497

  Kommentar av Förstoringsglaset — 9 juni 2008 @ 11:49

 4. @Förstoringsglaset: Kortfattat, i den ena databasen sparar man precis allt vad man orkar och hinner med, i den andra ett selektivt urval från innehåll i den första. Detta vill man nu utöka till att gälla även kabel.

  Kommentar av steelneck — 9 juni 2008 @ 12:07

 5. […] MinaModerataKarameller, Enligt min humla, Anna Troberg, drottningsylt, andra sidan, Teflonminne, Christian Engström, lakes […]

  Pingback av Självklart emot FRA-förslaget « Mia is a geek — 9 juni 2008 @ 14:57

 6. […] Wadström, Peter Karlberg, Den osynliga bloggen, BetaAlfa, Ivar Oh!, snowflakes, Klokbok, ProjO, Christian Engström, Lakes lakonismer, Trottens betraktelser, Annie Johansson, Magnus Persson, Peace love and […]

  Pingback av FRA - snart är det kört « WitchBitch — 9 juni 2008 @ 15:43

 7. @Förstoringsglaset: Mycket intressant.

  Inte minst detta avsnitt är uppseendeväckande:

  ”Inhämtning sker såväl utan urval som enligt särskilda sökkriterier. Ofta sker inget urval vid inhämtning genom signalspaning, varför databasen tillförs stora mängder obearbetad information. Källdatabasen är på så sätt ”en spegling” av förekommande signaler. (…) Försvarets radioanstalt vet således inte på detta stadium i underrättelseprocessen vilken information uppgifterna innehåller.

  Ovanstående skiljer sig ganska så rejält från informationen på FRA:s hemsida, där man enbart talar om inhämtning med sökbegrepp. Dessa sökparametrar beskriver man så här:

  ”Ingvar Åkesson beskriver dem som krokar som sänks ner i en flod. En del fiskar får man dra upp, men de allra flesta är otillåten fångst som för alltid försvinner med strömmen.”

  Men om vi ska tro Underrättelsedatautredningen, så arbetar FRA inte bara med metkrokar, utan även med trålar.

  Kommentar av Johan T — 10 juni 2008 @ 7:06

 8. Svar har inkommit från försvarsministern. Mp har ett pressmeddelande med rubriken Regeringen vill sopa FRA:s laglösa avlyssning under mattan.

  Kommentar av Christian Engström — 11 juni 2008 @ 16:55

 9. Mycket bra med avlyssning!! Bara de som har lik i garderoben protesterar!!
  Förvånad att det blivit sånt hallabaloo, typiskt höjdare, politker myglare mm att protestera, sånt som inte tål att synas, lyssnas på osv ojojoj blir så matt

  Kommentar av maria — 12 juni 2008 @ 22:11


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: