Christian Engström, Pirat

21 maj 2008

Välkommen till bloggosfären, Mikael Odenberg!

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 15:55
Mikael Odenberg (m)
Mikael Odenberg (m)

Förra försvarsministern Mikael Odenberg (m) har givit sig in i debatten om FRA-lagen genom att skriva kommentarer hos Staffan Danielsson (c), hos mig och nu senast hos Rick Falkvinge (pp).

Det är väldigt glädjande, och jag vill gärna ge Mikael Odenberg en eloge för att han är beredd att stå upp för sina åsikter och försvara dem. I synnerhet som de flesta andra FRA-förespråkare mest verkar gömma sig bakom varandras ryggar och inte vågar ta en saklig debatt. Att Mikael Odenberg väljer en annan väg är ett bra exempel på hur internet och den nya informationsteknologin kan användas för att stärka demokratin och fördjupa det öppna offentliga samtalet. Well done!

Men även om det är roligt att se en politiker som vågar stå upp för sina åsikter, är det utomordentligt torftiga argument som Mikael Odenberg presenterar. Jag tror han är van vid en debattmiljö där han i kraft av sin ställning kan köra över kritiker genom att bara påstå att de har fel, i trygg förvissning om att de antingen inte kommer orka gå till källorna och kontrollera påståendena, eller i vart fall inte kommer att beredas plats för något genmäle. Men så fungerar inte bloggosfären. Här kommer man inte undan lika lätt.

– Så välkommen till den nya tiden, Mikael Odenberg! Du gör helt rätt som tar debatten där den finns. Men kom ihåg att på internet finns det ingen debattredaktör som kan skydda dig mot genmälen. Här märks det om du inte har på fötterna när du påstår saker.

Ett tydligt exempel är diskussionen på Rick Falkvinges blogg. Rick citerar Lagrådets yttrande från 2007 (och ger en länk till originaldokumentet). I det citerade avsnittet konstaterar Lagrådet att FRA:s avlyssning av eterburen telefontrafik (som pågår redan idag) vilar på principen att ”etern är fri”, men att den principen är ifrågasatt. Lagrådet konstaterar att den principen inte gäller i den lagstiftning som reglerar när polisen får avlyssna, och att Europadomstolen har underkänt principen i ett mål som gällde avlyssning i Tyskland.

Det här är ord och inga visor från Lagrådet. Europadomstolen har till uppgift att påtala när länder bryter mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Både Tyskland och Sverige (och alla andra EU-medlemmar) är skyldiga att följa den konventionen. I Sverige har den status som grundlag genom bestämmelsen i RF 2 kap 23§.

För att myndigheterna ska få avlyssna telefontrafik, vare sig den går i kabel eller genom luften, måste det finnas en lag som uttryckligen ger dem tillstånd till det. Det räcker inte med att hänvisa till att det är oreglerat. Är det oreglerat är det olagligt för myndigheterna att avlyssna. Så säger Europadomstolen, och det hänvisar Lagrådet till.

Allt det här framgår alldeles tydligt av det citerade stycket i Lagrådets yttrande. Och alla som vill kan enkelt kontrollera att det är det Lagrådet säger genom att gå till originaldokumentet. Där kan man också verifiera att citatet inte är ryckt ur sitt sammanhang på något vilseledande sätt.

Det här är nog inte Mikael Odenberg van vid. Därför tror han att han kan komma undan kritiken att FRA:s pågående telefonavlyssning är olaglig genom att kalla sina meningsmotståndare för ”rättshaverister”, och uppmana oss att ”komma ner till Tellus”. Men i bloggosfären är vi vana vid troll som tar till okvädningsord när argumenten tryter, så den argumentationstekniken imponerar inte på någon.

Mikael Odenberg tror också att han kan neutralisera Lagrådets kritik genom att påstå att den i själva verket skulle vara riktad mot Säpo, och inte alls mot FRA i första hand. Men det argumentet fungerar inte heller, när var och en som är intresserad kan läsa Lagrådets yttrande i dess helhet och bilda sig en egen uppfattning. Det citerade stycket handlar om vilka krav som ställs för att en myndighet ska få ägna sig åt avlyssning. Är inte de kraven uppfyllda är avlyssningen olaglig.

Det finns ingenting som stödjer Mikael Odenbergs påstående att Lagrådets yttrande ”uppenbarligen inte [gäller] försvarsunderrättelseverksamheten och FRA:s signalspaning”. Hade Lagrådet ansett det hade de naturligtvis skrivit det i sitt yttrande. Hela yttrandet har ju  tillkommit just med anledning av FRA. Att påstå att det som Mikael Odenberg (med rätta) kallar för ”en åthutning” inte skulle vara tillämpligt på just den myndighet som yttrandet handlar om, är inte bara en bisarr tolkning som borde falla på sin egen orimlighet. Den saknar dessutom varje form av stöd i texten, och det kan vem som helst enkelt kontrollera.

– Så, tyvärr, Mikael Odenberg, din argumentation hittills håller inte den klass som krävs i det moderna informationssamhället. När alla kan kolla referenserna funkar det inte att påstå att Lagrådets yttrande om FRA-lagen bara ägnar sig åt att kritisera Säpo, och ”uppenbarligen” inte handlar om FRA. Det är nämligen inte sant. Dina argument i rond ett föll platt till marken, och har blivit fullständigt mosade i de efterföljande kommentarerna på de tre bloggarna.

Men låt dig inte nedslås av det, utan kom igen! Även om internet har gjort spelplanen lite jämnare har ju en före detta minister fortfarande en ryslig massa ess i rockärmen kvar. Som Rick Falkvinge påpekar har du ju alldeles uppenbarligen tillgång till en massa information som inte vi vanliga medborgare kan ta del av lika lätt som Lagrådets yttranden. Det informationsövertaget kombinerat med din mångåriga debattvana borde räcka långt även i en debattmiljö där du får räkna med att dina påståenden blir granskade och referenserna kontrollerade.

Om du nu verkligen menar att FRA inte gjorde någonting olagligt under din tid som försvarsminister, eller att du i så fall inte kände till det, då kan du säkert presentera betydligt bättre argument än hittills för den ståndpunkten. Låt höra! På internet finns det inga begränsningar på hur många tecken man får använda eller hur många gånger man får återkomma och förtydliga sig, så du behöver inte vara orolig för att bli missförstådd om du har något att säga som är vettigt i sak.

Men vi som är kritiska till det framväxande övervakningsamhället bor redan på Tellus, och är inte rättshaverister bara för att vi vill vara säkra på att våra myndigheter följer svensk lag och grundlag, så just de argumentationslinjerna kan du släppa. I bloggosfären är det argument som tål granskning, och länkar till relevanta referenser, som regerar om man vill vinna debatten. Börja gärna med att bemöta motargumenten till ditt inlägg på Ricks blogg.

Välkommen till den nya världen!

…………

Andra som skriver:
MinaModeratakarameller: Mikael Odenberg träder in
MinaModerataKarameller: En vuxen diskussion nu tack…
SvD:s Ledarblogg: De kallar honom MOD
Piratpartiets forum: Nyheter: Signalspaning – en svår avvägning!
Staffan Danielsson (c): signalspaning kommentar

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , ,

14 kommentarer

 1. Utmärkt skrivet!

  Nya uttalanden av Mikael Odenberg finns i kommentarerna till detta blogginlägg:

  http://staffandanielsson.blogspot.com/2008/05/signalspaning-kommentar.html

  Kommentar av af — 21 maj 2008 @ 19:26

 2. Hej Christian,

  Du behöver inte vara orolig för att jag ska gå under i bloggosfärens debattmiljö. Jag slogs på torgmöten när du låg i vaggan och jag kan försäkra dig om att den debattmiljön var betydligt tuffare. Den största skillnaden i rent klimathänseende är tyvärr till bloggosfärens nackdel. När man inte ser sin motdebattör i ögat så är det lättare att gå till överdrift, förnedra och kränka. (Obs! Detta är min generella iakttagelse och syftar varken på dig eller på din blogg).

  Jag gav ett tydligt svar på Falkvinges utsvävningar om FRA-verksamhetens laglighet och Lagrådets yttrande. Innehållet i det svaret var inte ett uttryck för att jag satte mig på några höga hästar eller trodde mig kunna ”köra över” någon i kraft min ”ställning”, oklart vilken. Möjligen tror jag mig ha något större erfarenhet av att läsa lag- och remisstexter.

  FRA har stöd för sin verksamhet i den nu gällande lagen om försvarsunderrättelseverksamhet, förordningen om försvarsunderrättelseverksamhet, förordningen med instruktion för FRA samt regeringens regleringsbrev för FRA. Att påstå att detta skulle vara lagstridigt är rent nonsens.

  Jag har aldrig påstått att era citat ur Lagrådets yttrande skulle vara lösryckta. Jag har vara försökt att hjälpa er att förstå vad ni läser och där får jag – med min erkända ödmjukhet – vidgå att jag totalt har misslyckats. Men jag är ledsen. Ingen nykter person som läser Lagrådsyttrandet i sin helhet kan rimligen få detta om bakfoten. På svenska:

  Det har funnits en princip som säger att etern är fri. Men den principen gröps ur när allt mer privat kommunikation (läs mobilsamtal) blir eterburen. För rättegångsbalkens bestämmelser om övervakning så gör detta dock ingen skillnad (fast det tycker Säpo). Signalspaning utgör en grundval för vår säkerhetspolitiska underrättelseförmåga och alliansfrihet. Den tekniska utveckligen gör att signalspaning bara i etern inte funkar. Den nya lagstiftningen är OK och tar tillräcklig hänsyn till den personliga integriteten.

  Att pp bekämpar de lagförslag som jag lät utarbeta har jag den största förståelse och respekt för även om jag naturligtvis hoppas att ni misslyckas. Men det som förvånar och fascinerar mig är när ni till bokstaven argumenterar efter säkerhetspolisens linjer. Det var för mig en oväntad koalition.

  PS 1 Jag reser nu bort några dagar – så misstolka inte min tystnad.
  PS 2 Jag har ett jobb att sköta. Jag deltar gärna i debatten men hinner inte hantera inlägg på ett antal olika bloggar. (Och varför ska jag dra läsare till pp-bloggarna?) Följaktligen kommer jag att begränsa mina ev. fortsatta inlägg i FRA-frågan till den förträfflige (c)-riksdagsledamoten Staffan Danielssons blogg. Vi hörs där!

  Kommentar av MOD — 21 maj 2008 @ 22:51

 3. ”När du låg i vaggan” var möjligen något förhastat. Jag menade förstås ”när du just lärde dig att läsa innantill” 🙂

  Kommentar av MOD — 21 maj 2008 @ 23:23

 4. MOD:

  …det är lite udda att spela senioritetskortet, du vet om du bara är sex år äldre än Christian? Det är inte tonåringar som driver pp.

  Kommentar av Rick Falkvinge (pp) — 21 maj 2008 @ 23:38

 5. Christian, jag tror du kan lägga till talesättet att på Internet kan man aldrig få sista ordet.

  Kommentar av steelneck — 21 maj 2008 @ 23:53

 6. Den tekniska utvecklingen kanske gör att signalspaning inte fungerar alls, vare sig i etern eller i kabel? Kryptering blir allt vanligare, inte bara inom näringslivet för att skydda företagshemligheter, utan även bland privatpersoner för att sköta så triviala saker som bankärenden och e-postkorrespondens. Självfallet utnyttjas tekniken då också av de individer och grupper som hotar svensk säkerhet, om de har något att vinna på att hålla sin kommunikation hemlig.

  Vad gör vi då? Skall vi investera miljarder i ännu fler superdatorer, i syfte att knäcka alla de krypton som numera finns att tillgå för envar, eller skall vi lagstiftningsvägen förbjuda enskilda att använda starkare krypton än vi klarar att knäcka med dagens resurser? Skall vi ge FRA befogenhet att bugga enskildas bostäder och datorer, eftersom meddelandena där – och endast där – förekommer i klartext? Fantiserar kanske försvarsmaktens psykologer om att i framtiden kunna ta EEG på distans, i syfte att bedriva ”signalspaning” i våra hjärnor? Exakt hur långt är staten beredd att gå för att även i framtiden upprätthålla det konkreta utbytet av den signalspaning i etern som blev möjlig i och med Marconis experiment för hundra år sedan, men som nu har reducerats i betydelse tack vare utvecklingen av en ännu äldre uppfinning, nämligen den trådburna telegrafin och telefonin?

  Den elektriska frysboxen eliminerade på sin tid en hel affärsidé i Sverige, isutkörningen. Ungefär samtidigt ändrade kärnvapnen förutsättningarna för det geopolitiska spelet. Internet har ryckt undan mattan för skivindustrin, som antingen är döende eller väldigt skicklig på att spela döende. Är det då otänkbart att också den säkerhetspolitiska signalspaningens epok snart kan vara förbi? Lika litet som skivbolagen kan kräva ”sätt alla fildelare i fängelse, så att vi kan fortsätta sälja musik graverad i plast precis som vi alltid har gjort” så kan staten kräva ”tvinga alla att skicka kännedomskopior av sin e-post till oss, så att vi kan fortsätta att läsa den precis som när den sändes öppet i etern”.

  Det aktuella lagförslaget griper in i avtalsförhållandet mellan en teleoperatör och dennes kunder, och tvingar teleoperatören att åsidosätta den sekretess som kunderna förväntar sig. Att teleoperatören förmedlar trafik över en internationell gräns gör inte ingripandet mindre kränkande för kunden än om det hade gällt ett inbördes samtal mellan två grannar i samma fastighet. Den fasta telefontråden utgör en förlängning av vår privata sfär, så att var och en av oss skall kunna kommunicera med varje annan människa, antingen hon befinner sig på ett annat våningsplan, i en annan stadsdel, eller på andra sidan jorden. Ingenstans längs tråden förvandlas det privata rummet till ett offentligt rum, där vem som helst får avlyssna vad som sägs. Då skall inte heller staten ha större befogenheter i den privata telefontråden än i den privata bostaden, därav mina spekulativa extrapolationer ovan.

  Tyvärr har jag i likhet med Mikael Odenborg också ett jobb att sköta, och jag väljer därför på samma sätt att begränsa antalet bloggar jag deltar i. Staffan Danielssons blogg har jag inte kommenterat i förut, och jag anser inte att jag får ut något av att ägna mig också åt den. Och varför skulle jag dra läsare till c-bloggarna? Jag röstar inte på centern längre. Jag är dock tacksam för det korta meningsutbytet, och hoppas att det har varit ömsesidigt givande!

  Kommentar av Anders Andersson — 21 maj 2008 @ 23:56

 7. […] ventilerade jag iofs tidigare idag hos KaramellMary, men MOD har fortsatt att klampa fram i storstövlarna under kvällen så numer är smaken i min mun mer än fadd – det smakar rent ut sagt skit, och jag […]

  Pingback av polymeriska tankar » Spridda tankar i natten — 22 maj 2008 @ 4:44

 8. Mikael, jag kunde läsa innan du ens var född, och inte heller jag kan se annat, hur många gånger jag än läser om de referade texterna, än att en statlig, svensk myndighet har brutit mot Europakonventionen i ett halvsekel och därmed mot vår grundlag i mer än ett decennium, och att alla inblandade politiker helt enkelt måste ha känt till detta under en lång tid.

  Kommentar av Björn Felten — 22 maj 2008 @ 11:38

 9. […] avslutning är det värt att notera att Mikael Odenberg, trots sina kraftiga inhopp på den här och andra bloggar där han ömsom spelat good cop, ömsom bad cop, fortfarande inte ens berört vad Lagrådet menade […]

  Pingback av Rick Falkvinge (pp) » Blog Archive » FRA spanar redan åt polisen! — 22 maj 2008 @ 16:22

 10. ”FRA har stöd för sin verksamhet i den nu gällande lagen om försvarsunderrättelseverksamhet, förordningen om försvarsunderrättelseverksamhet, förordningen med instruktion för FRA samt regeringens regleringsbrev för FRA. Att påstå att detta skulle vara lagstridigt är rent nonsens.”

  Källor för den intresserade:
  lagen om försvarsunderrättelseverksamhet
  förordningen om försvarsunderrättelseverksamhet
  förordningen med instruktion för FRA
  regeringens regleringsbrev för FRA (2008)

  Kommentar av Tobbe J — 23 maj 2008 @ 0:51

 11. […] jag var liten var Mikael Odenberg den ende politiker jag kände. Han var en jävla lustig kille, som exempelvis vid ett tillfälle gav […]

  Pingback av Med i Nato. Så länge det är fred. « Kamikazepiloten — 10 juni 2008 @ 16:53

 12. […] Odenberg är som en liten Bambi på is. Han vill så gärna, men det lyckas liksom inte riktigt. Christian Engström bloggar strålande om Odenbergs första, halvtaffliga försök att göra sin röst hörd i den nya världen, läs […]

  Pingback av Anna Troberg » Man måste säga till om kejsaren är naken — 11 februari 2009 @ 13:14

 13. […] maj 2008 Välkommen till bloggosfären, Mikael Odenberg! Förre försvarsministern Mikael Odenberg gav sig in i debatten i kommentarsfälten på bloggar. […]

  Pingback av Christian Engström: bloggat om FRA « Christian Engström (pp) — 4 mars 2009 @ 21:27

 14. […] Bodström nu inte gör en Bildt. Eller en Odenberg. Men det verkar inte så; det verkar faktiskt som om han aktivt för en dialog med sina besökare […]

  Pingback av Rick Falkvinge (PP) » Välkommen till bloggosfären, Thomas Bodström — 24 mars 2009 @ 16:25


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: