Christian Engström, Pirat

19 maj 2008

Svaga center-argument för FRA-avlyssning

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 14:37
Staffan Danielsson (c)

Staffan Danielsson (c) är centerns ledamot i försvarsutskottet. I ett inlägg på sin blogg försöker han försvara centerns partilinje i FRA-frågan, alltså att FRA måste få avlyssna trafik i svenska kablar.

– Signalspaningen behöver regleras bättre än idag och därför behövs den nya lagen, skriver Staffan Danielsson.

Det här är det vanliga argumentet för varför FRA-lagen måste införas så skyndsamt. Ingenting om att det handlar om att utöka verksamheten radikalt, utan bara att det är frågan om att reglera den bättre.

– Det är inte frågan om någon ny inriktning för FRA. Lagförslaget innebär inga utökade uppgifter för FRA, skrev FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson på SvD Brännpunkt för drygt ett år sedan.

Men om verksamheten pågått trots att den varit oreglerad hittills, har den i så fall varit olaglig, som Rick Falkvinge påpekar i det första i en serie blogginlägg om FRA.

Om FRA-lagen verkligen inte medför några utökade uppgifter för FRA, utan bara innebär en reglering av pågående verksamhet, då betyder det att FRA gör olagligheter idag. Då borde inte centern (och resten av allianspartierna) försöka sopa den brottsliga verksamheten under mattan genom att legalisera den i efterhand. I synnerhet inte utan att öppet deklarera att det är det som är syftet med lagen.

Men om det å andra sidan är så att FRA inte bryter mot några lagar idag, då innebär FRA-lagen en helt ny inriktning och rejält utökade uppgifter jämfört med idag. Då förstår jag inte varför Staffan Danielsson och centern inte vill erkänna det, och ta en hederlig debatt med väljarna.

Kanhända finns det argument till varför Sverige måste införa massövervakning av stora delar av all elektronisk kommunikation just nu, trots att Säpo gör bedömningen att risken för terrorangrepp mot Sverige är så låg som den överhuvudtaget kan vara på en skala. Kanhända har ni politiker som förespråkar FRA-lagen tillgång till annan information som förklarar varför det här ingreppet i allas vår personliga integritet är nödvändigt.

Berätta det i så fall. Vi väljare är allesammans vuxna människor, och vi tål att höra obehagliga sanningar om det behövs. Men de argument som har presenterats hittills känns inte som sanningar. De känns bara obehagliga.

…………

Andra som skriver:
Rick Falkvinge (pp): Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj)
Rick Falkvinge (pp): Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj)
Rick Falkvinge (pp): Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj)

Caught in the act: Rick Falkvinge hittar FRA-utredning från 2003
Framtidstanken: Piratpartiets Rick Falkvinge: ”Ledande politiker borde åklagas…”
Bloggen Bent: Funktionsglidningen har redan börjat på FRA
Bloggen Bent: C i Stockholm stad också mot FRA-lagen
Anna Troberg: Bor det redan en liten FRA-skalbagge i ditt nätverk?
MinaModerataKarameller: Folkpartiet gillar inte heller avlyssningsidéerna
Christian Engström (pp): Liberaler emot FRA-lagen – men hjälper det?
Henrik Alexandersson: Internt motstånd i (fp) mot FRA:s avlyssning
Leiph Berggren: FP-Stockholm: Stoppa FRA-lagen

Äldre artiklar som bakgrund:
DN: Samtal om avlyssning avbrutna (maj 2007)
Ny Teknik: Avlyssning gammal svensk tradition, säger Odenberg (mars 2007)
SVT Nyheter: Aktuellt i avlyssningens hjärta (mars 2007)
Ingvar Åkesson, gd FRA: Ska Sverige verkligen förlita sig på andra? (feb 2007)
Wilhelm Agrell: Vem skall väktarna vakta? (feb 2007)
DN: FRA avlyssnar andra länders förhandlingspositioner (jan 2006, intervju med Ingvar Åkesson)
Sydsvenskan: Sverige stärker spionaget (dec 2003)

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

24 kommentarer

 1. Staffan Danielsson pratar i nattmössan och pratar inte för Centerpartiet i frågan. Möjligen pratar han för riksdagsgruppen, men då pratar han av helt andra skäl än av centerpartistiska kärnprinciper om decentralisering och federalism. Den gången frågan har varit uppe till omröstning inom centerpartiet, så har det blivit nästan enhälligt beslut mot FRA-lagen.

  Kommentar av Björn — 19 maj 2008 @ 15:03

 2. Några av oss som debatterade på fp-stockholms möte, där hela partiföreningen tog ställning mot FRA-förslaget, har skrivit en artikel som ger bakgrunden till vårt ställningstagande.

  Den kan läsas här: http://www.leiph.se/2008/05/19/stoppa-fra-forslaget-bakgrund/
  eller här: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=35188

  /Leiph

  Kommentar av Leiph Berggren — 19 maj 2008 @ 15:38

 3. Björn: Om det stämmer, hur i hela fridens namn kan då kreaturen fortfarande sitta kvar?

  Leiph, å sen då, om någon folkpartist går emot er, kräver ni dennes avgång offentligen då? Tillåt mig gissa. Inget händer, och de vet de om så de fortsätter som om inget har hänt. Det får inte vara bekvämt att ens försöka genomföra något sånt här, det är politiska karriärer som skall få en ände när det sker, för det är det enda sättet att utkräva ansvar. Ansvar är också något dubbelriktat att utkräva ansvar är också ett ansvar för någon att ta. Tar ni det ansvaret? Eller är det bara varmluft?

  Kommentar av steelneck — 19 maj 2008 @ 15:47

 4. Det är inte centerpartiets medlemmar som väljer centerpartiets riksdagsledamöter, utan det gör centerpartiets väljare, senast vid valet 2006. Motsvarande gäller för folkpartiets riksdagsledamöter. Även om partivännerna skarpt ogillar en ledamots ställningstagande i en enskild fråga, så räcker det inte för att peta ledamoten från dennes riksdagsplats. Ytterst så kan partiet utesluta en ledamot som börjar driva sin egen politik i strid med partiets, men inte ens det leder till att ledamoten tvingas lämna riksdagen, utan det är ett beslut som ledamoten får fatta själv. Gudrun Schyman satt kvar i riksdagen sin mandatperiod ut trots att hon rentav hade lämnat Vänsterpartiet och bildat Feministiskt Initiativ.

  Däremot kan en högljudd partiopinion förstås hota ledamoten med att det inte blir någon ny nominering till valet 2010. Fet chans i praktiken, liksom.

  Kommentar av Anders Andersson — 19 maj 2008 @ 17:41

 5. […] Engström uttrycker sig precis sådär klart och tydligt man önskar sig att politiker gjorde. Staffan Danielsson (c) uttrycker sig ganska dunkelt, å andra […]

  Pingback av opassande » Blog Archive » När information säger mer än det är tänkt — 19 maj 2008 @ 18:47

 6. Vaddå införas skyndsamt?????

  Regeringens proposition grundas på två statliga offentliga utredningar och en departementspromemoria. Alla dessa har blivit brett remissbehandlade och de remissinstanser som särskilt har att vaka över den personliga integriteten (t.ex. JK och JO) avgav positiva yttranden. Det gäller också Amnesty Internationals svenska sektion som i sitt remissyttrande på departementspromemorian om en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet skrev att man ansåg ”att remissen är en utredning som på ett mycket tillfredsställande sätt har gått igenom de problem som kan uppkomma vad gäller kränkning av fri- och rättighetsskyddet vid en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. Frågan om den personliga integriteten är central i denna utredning, men Amnesty anser att utredningen tar upp samtliga svåra uppgifter som ingår i den intresseavvägning som är aktuell.”

  Just så är det! Men efter de utredningarna gjordes tolv olika förbättringar innan förslagen skickades till Lagrådet för granskning. Lagrådets höga jurister var tydliga i sitt omdöme; Beredningsunderlaget var ”tillräckligt både till sin omfattning och till sin kvalitet”. Lagrådets slutsats blev att man funnit ”en godtagbar balans mellan å ena sidan nationella säkerhetsintressen och å andra sidan enskilda medborgares fullt legitima krav på skydd för integriteten mot intrång från överheten”.

  Men regeringen lät sig inte nöjas med det heller. Efter lagrådsgranskningen fördes det in nio nya förslag med syfte att skydda den enskildes integritet i det som sedan blev regeringens proposition. Och slutligen tillförde riksdagens försvarsutskott ytterligare fem förbättringar till det förslag som nu vilar i riksdagen.

  PP-resonemangen om vad som är reglerat eller oreglerat, lagligt eller olagligt för närmast tankarna till en rättshaverist. Så svårt kan det väl inte vara att begripa att den nya lagstiftningen i sina olika delar faktiskt samtidigt kan inrymma både förbättringar och risker när det gäller den personliga integriteten. Eller blir det kanske för jobbigt att hålla två bollar i luften samtidigt?

  Den nya lagstiftningen stärker helt klart rättssäkerheten i den meningen att den tydligt reglerar bl.a. den signalspaning som FRA har bedrivit i etern i snart 60 år utan någon som helst lagreglering. Den stärker också rättssäkerheten därför att den säkerställer att de polisiära myndigheterna INTE ska kunna kringgå de regler som finns om t ex domstols förhandsgodkännande av telefonavlyssning genom att i stället gå via t ex FRA. Detta är viktigt!

  Den nya lagstiftningen är teknikneutral d.v.s. FRA ska få bedriva signalspaning oavsett hur signalerna råkar överföras. Detta innebär ett potentiellt ökat hot mot den personliga integriteten, eftersom det vidgar FRA:s möjligheter till signalspaning till att omfatta inte bara etern utan också signaler som överförs i olika kabelnät. Just av det skälet har också hela arbetet med den nya lagstiftningen – både i regeringskansliet och i riksdagen – handlat om att införa olika kontrollmekanismer, insyn och skydd för den enskildes integritet.

  Försvarsunderrättelseverksamheten handlar inte om att övervaka svenska medborgare. Den handlar inte om att jaga enskilda individer eller om att försöka beivra brott. Till allt detta har vi polisen. I stället handlar försvarsunderrättelseverksamheten om att skydda svenska nationella säkerhetsintressen och kartlägga utländska företeelser, mönster och samband som skulle kunna utvecklas till hot mot vårt land.

  Kommentar av MOD — 19 maj 2008 @ 21:07

 7. Att reglera pågående verksamhet för att effektivt begränsa dess skadeverkningar är bra. Att reglera samma verksamhet för att legitimera den inför högre instans är inte bra, om man samtidigt låter verksamheten avgöra hur reglerna skall se ut.

  När man i samma veva ger myndigheten nya befogenheter under förevändning att regleringen därmed blir ”teknikneutral”, då framstår regleringen än mer som en dimridå avsedd att dölja faktiska oegentligheter. Om vägtrafiklagstiftningen vore teknikneutral så skulle alla trafikanter lyda under samma regler och fotgängare bli skyldiga att lämna företräde åt både cyklister och stridsvagnar, bara de kommer från höger när man skall passera övergångsstället.

  Det finns en anledning till att avlyssning av tråd är kriminaliserat medan avlyssning av etern inte är det, och det är att ingen kan kontrollera huruvida obehöriga lyssnar i etern, medan det går att både följa fysiska ledningar och förhindra obehörig anslutning till dem. Vi förväntar oss att våra samtal i tråd skall vara skyddade, medan vi vet att radiosamtal kan avlyssnas.

  Denna enda lagstiftningsåtgärd, att ge FRA tillåtelse att avlyssna all vår kommunikation i kabel, är tillräcklig för att jag skall avvisa hela förslaget, oavsett hur mycket tid som lagts ned på att utreda det. När jag lyfter luren för att ringa någon av mina vänner, så förväntar jag mig att teleoperatören gör sitt yttersta för att inte röja samtalets innehåll för utomstående. När nu teleoperatören i lag åläggs att röja innehållet för FRA, då erhåller FRA en insyn i vårt kollektiva privatliv som vida överskrider vad landets samtliga själasörjare har tillsammans, eftersom ingen är tvungen att bikta sig för prästen. Och om teleoperatörerna inte går ut offentligt och tillkännager att tjänsten ”privatsamtal” som de tidigare har erbjudit upphör och ersätts med tjänsten ”FRA-samtal”, så gör de sig skyldiga till bedrägeri, alternativt falsk marknadsföring.

  Jag tror att jag skall tillsätta en utredning om hur jag skall skaffa mig tillgång till sekretessbelagda handlingar hos olika myndigheter i syfte att kontrollera om det står någonting av betydelse för min säkerhet i dem. Givetvis kommer jag att utse en nämnd som skall säkerställa att jag inte missbrukar informationen i strid med de regler jag har skrivit. Exakt vilka metoder jag använder för att få tillgång till informationen håller jag hemligt, eftersom det finns krafter som vill hindra min insyn, men att jag är anställd vid en statlig myndighet är förstås inte till någon nackdel för mig. När jag väl har fattat mitt beslut, så får staten vackert finna sig i det; det är mitt privatliv saken rör och i sådana frågor har staten inte rösträtt.

  Om mina telefonsamtal och min e-post utgör ett potentiellt hot mot vårt land, då avstår jag motvilligt från bådadera för att undanröja hotet. Jag misstänker dock starkt att det inte finns något sådant hot, och då har jag ingen anledning att göra några eftergifter. Om förslaget blir verklighet trots våra protester, då kan denna konflikt utvecklas till ett verkligt hot mot landets fortbestånd. En stat kan inte beväpna sig till försvar mot sin egen befolkning, utan folket vinner alltid i slutändan. Frågan är hur mycket våld som behöver kastas på problemet innan vi är framme.

  Kommentar av Anders Andersson — 19 maj 2008 @ 22:10

 8. Hoppsan. Självaste Mikael Odenberg har hittat hit. Såg också att det fanns en kommentar hos Staffan Danielsson. Nu börjar det visst hetta till.

  Kommentar av Fredrik — 19 maj 2008 @ 22:40

 9. Gjorde själv en kommentar hos Staffan Danielsson. Kopierar in det här:
  Det spelar ingen som helst roll vad syftet med signalspaning är. Det viktiga är: Skall vi kopiera in nästan all internettrafik till ett hemligt nät som kontrolleras av en underrättelseorganisation? Som alltså kommer att veta allt om alla om de bara vill. De KAN göra vad som helst med den kopierade trafiken. Det är skrämmande så historiskt naiva resonemang jag hör i FRA-frågan. Har inte riksdagsledamöterna läst historia? Har ni inte funderat över hur Europa har sett ut? Har ni inte funderat på vilken historisk kamp mänskligheten har genomlidit för att uppnå vårt fria samhälle? FRA-lagen är ju mer långtgående än Sovjet på övervakningsområdet, dvs vilka möjligheter den erbjuder för kontroll av befolkningen. Frågan är bara NÄR det där hemliga regeringsnätet börjar användas på ett totalitärt vis. Det kommer inte att vara du och dina kompisar som styr det där om några år, Staffan Danielsson.

  Dessutom: Terrorism är ett politiskt brott och kan egentligen bara bekämpas genom politik och att uppträda ansvarsfullt i geopolitiken. Vi i Sverige skall väl inte behöva avskaffa vårt demokratiska och fria samhälle för att USA skall kunna skicka trupper till Irak? Det är vad det handlar om när du nämner terrorism. Se hellre till att ha en god relation till Kina om du är framtidsinriktad. USA underminerar ju sig själv med sin nuvarande utrikespolitik. De gör världen farligare.

  Detta sörjer jag eftersom jag själv blev USA-älskare under mina år som Fulbrightstipendiat i New York. Just den sortens fredliga politik som är framgångsrik på lång sikt och som formulerades efter andra världskrigets katastrof då USA trädde fram som världsledare och föredöme, en position man nu raskt underminerar.

  Staffan, Historien kommer att döma dig hårt om du röstar ja till FRA-lagen: En av dem som införde ett tidigare inte skådat Big Brother-system i Sverige. Ett system som skulle visa sig missbrukas på ett otal sätt. Bli historisk hjälte i stället: En av dem som vågade göra det rätta. Säga nej.

  Läs gärna mer om FRA, FRA-lagen och de tekniska möjligheterna i min Timbrorapport [fri PDF].

  /Oscar Swartz

  Kommentar av Oscar Swartz — 19 maj 2008 @ 23:24

 10. MOD:

  Det är precis det här jag menar. Ni FRA-förespråkare säger emot er själva. Argumenten hänger inte ihop.

  Du skriver:

  ”Försvarsunderrättelseverksamheten handlar inte om att övervaka svenska medborgare. Den handlar inte om att jaga enskilda individer eller om att försöka beivra brott.Till allt detta har vi polisen.”

  Men argumentet som Staffan Danielsson ger för att FRA ska få avlyssna är ju:

  ”Det vore inte bra om Sverige skulle utvecklas till en fristad för terrorister att planera sina fruktansvärda dåd världen över.”

  Hur ska ni ha det? Att jaga terrorister är polisens och säkerhetspolisens uppgift. Varför påstår Staffan Danielsson att syftet med lagen är att bekämpa terrorister, medan du påstår att det inte handlar om att bevira brott?

  Det argument ni presenterar för att införa avlyssningen hänger inte ihop. Därför går ingen på dem. De är inte sanningsenliga.

  Sen tycker jag att det är billigt att försöka komma undan debatten genom använda ordet ”rättshaverist” istället för att kommentera sakfrågan om FRA bryter mot lagen. Det var ju vad Wiktorin-utredningen SOU 2003:30 — “Försvarets Radioanstalt, en översyn” kom fram till, som Rick Falkvinge skriver i inlägget som jag länkade till i postningen.

  Kan du inte kommentera utredningens slutsatser istället för att komma med okvädningsord? Det tar jag i så fall som en bekräftelse på att utredningen hade rätt, och att du vet att så är fallet.

  Kommentar av Christian Engström — 19 maj 2008 @ 23:27

 11. MOD: Snacka om rökridåer! Det spelar ingen som helst roll om så förslaget har ändrats femtielva gånger, det spelar inte heller någon roll om det skulle reglera en tidigare ganska fri radiomottagning, det hör inte hit. Behndla inte folk som idioter. Ni vill ta kopior på vår privata kommunikation som idag är skyddad! Det är fullständigt vidrigt. Konsekvenserna för den öppna idédebatten som är vad som utvecklar demokratin är att det läggs en död hand av självcensur över den. Fast det är säkert väldigt bekvämt att regera över en grå DDR-massa av kollektivism.

  Christian, gör en traceroute på MODs IP och klistra in resultatet i Geobytes trace route locator, man brukar bli lika förvånad varje gång över vilken liten europeisk resa ett meddelanden kan ta. Ja tom om man e-postar till grannen ibland.

  Gissa vad MOD tänker nu? Nu kommer argumentet om andra länder redan gör.. Då är debatten nere på Kalle 5 år-nivå. Jamen Lasse får ju göra fel, vaaaarföööör får då inte jaaaa, snyft. Två fel gör inte ett rätt. Bara för att en fotgängare gör fel ute i trafiken ger det inte mig rätt att köra på den arme fan. Använd inte andras vidrigheter för att motivera eget snusk.

  Kommentar av steelneck — 20 maj 2008 @ 0:29

 12. Christian: Klart MOD vet att verksamheten och uppdraget varit grundlagsstridigt. Jag har redan hintat lite på Staffans blogg vad min fortsättning i serien blir, men Lagrådet säger precis samma sak — att Europadomstolen satt en tydlig praxis att det inte är någon skillnad på avlyssning på luft/satellit eller i kabel, och att det därför krävs ett positivt lagstöd.

  Sedan är det också en fullständig dimridå att säga att kabelspaningen inte ska användas polisiärt, eftersom FRA redan idag har Rikskriminalpolisen och Tullverket som uppdragsgivare (och dessutom inte begränsar sig till de regleringar som görs i försvarsunderrättelselagstiftningen när de spanar för dessa, enligt 11-september-utredningen).

  Kommentar av Rick Falkvinge (pp) — 20 maj 2008 @ 0:51

 13. […] tipsade jag om stilstudie i tydlighet mellan Christian Engström (pp) och Staffan Danielsson (c). Idag kan jag tipsa om att Michael Odenberg har gett sig in i […]

  Pingback av opassande » Blog Archive » Dagens lästips — 20 maj 2008 @ 6:36

 14. […] och igårkväll gav sig självaste Mikael Odenberg in i debatten på Staffan Danielssons (c) och Christian Engströms (pp) bloggar. Det ska han ha all heder för. Men det är desto intressantare att läsa […]

  Pingback av Rick Falkvinge (pp) » Blog Archive » Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen” — 20 maj 2008 @ 14:47

 15. Hej !

  Nu är denna pushad: Gör det du också:

  http://www.pusha.se/samhalle/9242_Svaga_center-argument_for_FRA-avlyssning

  Hälsn. Urban

  Kommentar av Urban — 20 maj 2008 @ 16:02

 16. Jag sätter en guldtia på att det snart kommer krav på att alla svenskar måste bära ID-kort. Samma argumentation kommer gälla som inför FRA-förslaget:

  * Andra länder gör så
  * ID-kravet handlar inte om att övervaka svenska medborgare.
  * ID-kravet handlar inte om att jaga enskilda individer eller om att försöka beivra brott. Till allt detta har vi polisen.
  * I stället handlar ID-kortskravet om att skydda svenska nationella säkerhetsintressen och kartlägga [utländska] företeelser, mönster och samband som skulle kunna utvecklas till hot mot vårt land.

  Alla vet ju att terrorister och andra hot mot vårt land kommer att tala klarspråk om sina planer över telefon och email.

  Och alla vet ju att ett ID-kort kommer stoppa alla självmordsbombare…

  Någon som sätter emot? Skynda, skynda än är privat vadslagning tillåtet (och privat).

  Kommentar av Rikard — 20 maj 2008 @ 16:30

 17. Och ID-kortet kommer innehålla RFID-chip som avläses från lyktstolpar, gathörn och trädstammar. Snart i din stad!

  Kommentar av Klaus — 20 maj 2008 @ 21:30

 18. Jag behöver hjälp med att vända en opinion.

  Det finns väldigt många som resonerar likt ‘detta berör inte mig, jag har rent mjöl i påsen’, ‘De får gärna lyssna på min telefon, så länge jag slipper bli sprängd av en massa bomber.’

  Jag efterlyser enkla, tydliga argument som biter på det resonemanget, så att fler förstår vidden av FRA-förslaget.

  I brist på bättre plats, så gör jag oblygt reklam för min egen site: Skriv argumenten här: http://leiph.se/sidan2/node/3

  Kommentar av Leiph Berggren — 21 maj 2008 @ 14:25

 19. Leiph,

  Jag kopierade din kommentar till en tråd i Piratpartiets forum

  Kommentar av Christian Engström — 21 maj 2008 @ 16:40

 20. […] innan man snyter sig i den när det så krävs, och kallar de som för fram konstitutionella motargument för […]

  Pingback av Bloggen Bent - Blogginlggen » Att snyta sig i grundlagen — 21 maj 2008 @ 21:22

 21. Det är en fullständig intellektuell katastrof att detta ens riskerar att övervägas i svensk demokrati. Go PP.

  Kommentar av drf — 24 maj 2008 @ 17:33

 22. @drf: Det kanske inte är så konstigt när du nämner ordet intellektuell. Här i sverige betyder ju det en samling män som ser sig själva som medelålders, men alla andra ser dem som gamla gubbar som defenitivt sas. är over the edge. Ni vet, såna där som flyttade in centralt för sisådär minst 20 år sedan och idag klagar över att det inte är tyst o lungt på kvällarna.

  Kommentar av steelneck — 24 maj 2008 @ 23:42

 23. Brev till samtliga svenska riksdagsledamöter 2008-06-12 angående omröstning i Sveriges Riksdag om massövervakning av svenska medborgare, 17 juni kl 09.00.

  NEJ TILL FRA-LAGEN!

  Man behöver ett sinne av stål, inkapslat i cement och begravt på botten av den djupaste ocean för att man inte ska se att det Orwellska storebrorsamhället är här idag, även i Sverige. Nätverk som sammanlänkar myndigheter med multinationella företag, media och militär har använt sin iscensatta skrämselpropaganda, särskilt 11 sept, för att introducera det Orwellska samhället i många länder på en nivå och med en hastighet som vi aldrig tidigare skådat. Den totalitära små-steg-i-taget-principen, en patetisk icke-ifrågasättande massmedia, och ett användande av en manipulationsteknik som kan sammanfattas med ”Problem-Reaktion-Lösning”, har tagit oss till randen av en global fasciststat. Nätverken skapar eller iscensätter ett problem; man inväntar en reaktion hos befolkningen att ”någonting måste göras, gör något!”, varpå de som från början iscensatt problemet öppet erbjuder sin ”lösning”. Denna ”lösning” är exakt det som man ville genomföra redan från början. Dessa nätverk – den globala, ekonomiska eliten – har manipulerat befolkningar i land efter land till att acceptera att individens frihet mer och mer försvinner. Man vill också gärna avleda uppmärksamheten från vad man håller på med så länge som möjligt. Ju längre de kan skjuta fram massuppvaknandet till vad som pågår, desto bättre chans har de att stänga fängelsedörren innan de flesta människorna hinner upptäcka att de befinner sig i ett fängelse. Det är därför som skenmanövrar är så viktiga för dem och den största av de alla är just nu ”kriget mot terrorismen”.

  26 oktober 2001 skrev Bush under Patriot Act. Ingen, vare sig i den amerikanska kongressen eller senaten, hade fått läsa igenom den innan de röstade om den. Den var designad att jämställa patriotism med tillåtelsen att begränsa friheter. De som protesterade kallades för ”opatriotiska”. Lagen använder ”kriget mot terrorismen” som en ursäkt för att massivt öka regeringens förmåga och tillåtelse till att övervaka, spåra och spionera på befolkningen, samt att hålla människor fängslade utan rättegång. Definitionen av en terrorist blev så breddad att fridfulla fredsaktivister numera faller under definitionen ”terrorist”. Washington Post rapporterade vid förnyandet av Patriot Act 1 december 2006: ”The Bush administration is developing a parallel legal system in which terrorism suspects – US citizens and noncitizens alike – may be investigated, jailed, interrogated, tried and punished without legal protections guaranteed by the ordinary system, lawyers inside and outside government say.” Ordvalet för definitionen av en terrorist ger myndigheterna ett enormt utrymme för egna tolkningar. Professor Susan Herman vid Broklyn Law School uttryckte sig följande om Patriot Act: ”Most of its provisions amend previous laws by adding or deleting words, paragraphs, or sections, forcing people reading the legislation to embark on an elaborate treasure hunt, tracking each amendment back to try to determine its impact on the previous law. It is difficult to comprehend the changes if one is not already conversant with labyrinthe webs of law in many different areas.”

  Terroristlagarna är inte till för att bekämpa ”terroristerna”. De har tillkommit för att fånga hela befolkningen. Grundläggande fri- och rättigheter slaktades av Patriot Act och dess tillhörande lagstiftning. Det gav fria händer åt myndigheter att övervaka vem som helst med varje till buds stående medel. Lagen riktas inte mot en yttre fiende utan mot folket. Detsamma sker nu i land efter land. Och nu vill vissa införa detta även i Sverige… Vem är egentligen dessa personer? Jag kan knappt tro att det är sant att denna fråga står inför omröstning i Sveriges Riksdag. Hur galet kan det bli? Hur långt mot ett fascistiskt/nazistiskt/Orwellskt/storebrors- & övervakningssamhälle tror den elit som vill genomföra detta att den kan gå innan folket vaknar upp? Vad kommer folket då att ta sig till? Majoriteten av Ni politiker vill ju heller inte ha ett fascistiskt samhälle. Men ni verkar tvingas till att genomföra denna lagstiftning nu av krafter som står ovanför er i hierarkin. Jag undrar: är ni medvetna om vad ni gör och har ni den inre styrka som krävs för att våga rösta nej? Förslaget om massavlyssning är mig veterligen det mest förfärliga och skrämmande lagförslag som lagts i Sveriges Riksdag. Varför? För att det berövar människor sin personliga integritet, sin yttrandefrihet, och skapar ett klimat av accumulerande rädslor hos stora delar av befolkningen. Denna lagstiftning är emellertid endast till för att användas mot allmänheten, för ”vanliga människor”. Vad eliten gör är vad de väljer att göra, och deras mål är inte att stanna inom lagens ramar, utan att inte ertappas med det när man inte gör det. Med eliten menar jag alltså inte ni som sitter i riksdag och regering utan den verkliga elit som också styr er, bakom kulisserna, med eller utan er medvetenhet. Ni är också bara brickor i ett gigantiskt spel. I själva verket är vi (folket) och ni (politiker) på samma sida. Eller så borde vi i alla fall vara det…

  Övervaknings- och kontroll-lagarna som införts i USA genomförs nu över hela världen, även i länder som inte har några ”terroristhot” överhuvudtaget. Lagarna har dock ingenting att göra med att skydda människor och länder från terrorister. Man vill komma åt de som protesterar och utmanar den framväxande globala fasciststaten – ”The New World Order”. Anledningen till implementerandet av Terrorist Act och liknande lagstiftning är att införa det nödvändiga kontrollsystem som krävs för att fängsla populationen i tid innan de upptäcker vad som pågår. Varje land sammanlänkas via det globala nätverk som ”eliten” och hemliga sällskap åtnjuter och genom detta system genomförs samma lagar nu i land efter land. David Merakami Wood, vid University of Newcastle, som ledde utredningen av Surveillance Studies Network i Storbrittanien: ”It is infiltrating everything we do. And it’s meant to. It is planned to happen everywhere”.

  Elitens planer är att sammanlänka alla källor av övervakning och kontroll med ett centraltstyrt datasystem som kan övervaka varje aspekt av en individs liv, åsikter, och även tankar. Detta visar varför regeringar i en mängd länder nu inför ”nationella databaser”. De påstår att de måste ”bekämpa brottslighet” och ”slåss mot terrorismen”. Det verkliga syftet är att övervaka och i varje detalj kontrollera den vanliga befolkningen. Databasen inkluderar även ett DNA-register så att de kan identifiera de personer som har ”rätt” DNA, dvs den DNA som är närmast relaterade till elitens släkten/blodslinjer. Med denna information kan de som inte har ”rätt” DNA bli utsatta för störande energifält som berövar individerna olika aspekter av mental och fysisk hälsa, i ett långtgående syfte att gradvis minska på jordens befolkning… Den vetenskap som ännu inte är allmänt känd utan endast utvecklad vid hemliga, underjordiska baser i vissa länder, har haft sådan teknik tillgänglig under decennier. Sådan teknikologi hålls tillbaka tills tiden är mogen för att ”uppfinna” den. Täckmantlar används då för hur den eller den ”nya uppfinningen” utvecklades i ett garage eller som ett resultat av internationella forskningsprojekt. Man vill samla in alla medborgares DNA, vuxna såväl som barns. Den brittiska regeringen har genomfört lagstiftning som gör det möjligt att arrestera alla för vilket brott som helst, litet som stort, så att alla kan läggas till i vad som redan är världens största DNA-databas. USA planerar ett liknande system och Michael Bloomberg, New Yorks borgmästare, har redan uppmanat till ett nationellt DNA- och fingeravtrycksregister. EU planerar att introducera detta över hela Europa och att sammanlänka sitt register med USAs.

  Allt detta leder till att individer världen över ska förses med ett inplanterat microchip. ID-kort har varit och är bara ett steg på vägen till microchips. Man vill introducera dem frivilligt och sedan göra dem obligatoriska – först genom att göra det svårt att leva i systemet utan, och sedan genom lagstiftning. ”Verichip” saluförs nu av Verichip Corporation som ett sätt att känna oss säkra, eller, som företaget säger på sin hemsida: ”safeguarding what’s important to you”. Javisst, så länge som frihet inte är viktigt för dig. Företaget marknadsför aggressivt detta till sjukhus för att övervaka olika typer av patienter och som ett ”säkerhetsverktyg”. Företaget hävdar att chippet kan länkas till ett globalt satellitsystem som gör att du permanent övervakas var du än befinner dig. Husdjur chippas nu i stor skala i många länder som ett steg på vägen att vinna allmän acceptans för tekniken. Eliten kan inte berätta sanningen om varför de vill ha microchip i människor så de kommer med en massa ursäkter. Motståndare till microchipping av människor focuserar normalt på användningen att spåra människor. Men det är mycket mer än så. Det handlar om att kunna kontrollera tankar, känslor och beteenden hos massorna av befolkningen genom elektromagnetiska stimuli som styrs från den centralstyrda datorn till det implanterade chippet. Det leder till en form av elektronisk krigföring mot individer, mot olika grupperingar eller delar av en befolkning, eller mot stora delar av hela den globala populationen. Hur många av er som röstar för eller emot FRAlagen på tisdag är medvetna om detta nästa steg i agendan?

  Redan elva månader innan 11 september berättade Nick Rockefeller för filmproducenten Aaaron Russo att han förutsåg en ”event” som skulle leda till en invasion av Afghanistan och Irak. Russo frågade om vad som var slutmålet? Rockefeller svarade att målet var att få alla chippade, att kontrollera hela samhället, att låta bankerna och eliten kontrollera världen. Förevändningen att gå in i Afghanistan var att etablera en oljeledning till Kaspiska Havet, att invadera Irak för att ta över deras oljefält där och att ”go after Chavez in Venezuela”. Man skulle snart komma att leta efter, men aldrig hitta, en viss Osama Bin Laden i grottor i Afghanistan och Pakistan. Det skulle bli ”an endless war on terror where there’s no real enemy” och att allting är ”a giant hoax”. Detta skulle ge regeringen möjlighet att ta över det amerikanska folket, sa Rockefeller cyniskt skrattande. Att höra detta från en person som Rockefeller (som tillhör den elit som aldrig syns i massmedia) är en indikation på att det som hände 11 sept 2001 var ett insiderjobb och att den officella versionen av vad som hände är lögner lögner lögner och åter lögner. Andra som styr mycket av världens destruktiva utveckling är, förutom Rockefellers, Rothchilds, Fords, Warburgs, Windsors, familjer som äger banker och oljebolag…

  Ställ er frågan varför FEMA (Federal Emergancy Agency Management) i hemlighet har byggt 800 koncentrationsläger runt om i USA under de senaste åren? Är det saker och ting på gång som man ännu inte till fullo har uppfattat? Kan det som hände i Tyskland under 30-40-talen hända igen? Vad ska lägren användas till? Personligen tror jag att dit ska de oliktänkande förvisas som protesterar mot Storebror och vägrar acceptera den officiella versonen av vår nutidshistoria och inte minst vad som händer i samband med kommande, av eliten också iscensatta, terroristattacker i USA och annorstädes. Där hamnar de som vägrar underkasta sig The New World Order – den globala fasciststaten. Medborgare, vakna upp till vad som pågår! Nazismen har inte försvunnit, den har bara omlokaliserats och tagit på sig andra kläder. Vad är skillnaden mellan dagens poster i Londons tunnelbana och en nazistposter från 1934? [se bifogade bilder] Same shit, different asshole… [se bifogad bild]

  Massan av övervakning inom alla livets områden måste ses som en helhet, inte som indivuduella delar. Summan av allt är att göra människor till streckkodsliknande varor, övervakade och inspelade varje dag av deras liv. Vad du säger, vad du skriver, var du går, vad du köper, vad du äter, vad du dricker, även vad du kastar i soptunnan, laddas in i en stor databas. Frihet? Jovisst, frihet att göra det som de säger åt dig att göra. Agendan verkar vara att göra övervakning och kontroll till en så vanlig del av livet att vi, folket, ger efter för överhetens påbud även utan att tvingas till det av någon i uniform eller i mörk kostym. Människor blir då reducerade till robotar och tvingas att underkasta sig de mest förfärliga levnadsvillkor.

  I denna vår framväxande Orwellska generation är barn och ungdomar särskilt utsatta.Vi ser övervakningskameror uppsatta på skolor runt om i hela världen, t o m på toaletter och argumentet, som vanligt, är att man ska skydda mot brottslighet, våld och skadegörelse. Men med kameror bygger man upp ett klimat av rädslor från tidig ålder. Hur barn och studenter tänker och vad de tror på övervakas alltmer och lärare blir också måltavlor för ytterligare styrning (mer än vad de redan, oftast ovetande, har fått genom det utbildningsssystem/indoktrineringssystem som de genomgått) om de tillåter en fri debatt i klassrummet som inte passar systemet. Det Orwellska samhället vill hellre forma barn till barn av systemet än till barn av sina föräldrar.

  Bästa riksdagsledamöter, våga stå upp för frihet för individen och att bevara ett öppet samhälle för alla människor utan konstant massövervakning av alla medborgare! När ni nu röstar om massövervakning på tisdag, rösta med er egen själ och med ert eget hjärta. Låt er inte styras av hur andra i ert eget parti uttalat sig i frågan om det nu skiljer sig mot det som ni själv känner. Bli inte en del av den historia som röstade för ett fascistiskt Sverige. De som röstar ja kommer i framtiden att ångra sig djupt. De själva, deras barn och barnbarn kommer att skämmas för vad de gjorde. Kriget mot terrorismen är en gigantisk bluff. Låt er inte luras av den propaganda som vill styra den globala politiken och lagstiftningen bakom rökridåerna. Vägra vara med i detta smutsiga, manipulerande och förfärliga spel. Inse vad som håller på att ske, och rösta nej till FRA-lagen!

  ”The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness.” – Niels Bohr

  ”I call myself a conspiracy theorist if you call yourself a coincidence theorist” – John Judge

  ”Never do anything against conscience, even if the state demands it” – Albert Einstein

  Kommentar av Jan-Åke Jönsson, Malmö — 13 juni 2008 @ 10:28

 24. […] skriver: Svaga argument för FRA-avlyssning När information säger mer än det är tänkt Mod mayday! Utredning 2003: “FRA bryter mot […]

  Pingback av Anna Troberg » FRA-förslaget är en våldtäkt på medborgarnas integritet — 11 februari 2009 @ 13:14


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: