Christian Engström, Pirat

11 april 2008

Arrr! för fem klockrena (v)-motioner

Filed under: Copyright Reform,delad kultur,fri kunskap — Christian Engström @ 13:18

Vänsterpartisten Mikael von Knorring har lämnat in sex motioner som enskild medlem till vänsterpartiets stundande partikongress. Fem av dem faller inom Piratpartiets område. De är klockrent skrivna ur ett piratperspektiv.

När jag skrev om nyheten att vänsterns partistyrelse yrkade bifall till en motion om att legalisera fildelningen, garderade jag mig lite försiktigt med att det såg lovande ut i pressrapporteringen (DN, SvD), men att allt hänger på detaljerna. Nu när motionerna är publicerade kan jag till min glädje konstatera att alla detaljerna faktiskt sitter på rätt plats.

– Arrr! som vi pirater säger när vi vill dela ut högsta beröm.

Själva motionerna finns under ”Allmäna motioner” här, och har nummer A101 till och med A105 (sid 60 och framåt i pdf:en). Vänsterns partistyrelses svar på motionerna finns också att läsa i ett separat dokument som länkas från samma sida.

Motionerna är inte bara förnuftiga i sak, utan också mycket väl formulerade. Därför tänkte jag återge dem här i deras helhet, som en variant på temat gästbloggning. Bra tankar är till för att spridas. Men eftersom det är min blogg kan jag förstås inte låta bli att lämna min egen kommentar till motionerna också. 😉

A101 – INGEN BREDBANDSSKATT
I valrörelsen tog vi plötsligt ställning för nya skatter på bredband och mp3-spelare, vilket vi inte har följt upp konkret. Det är nog lika bra att inte göra det. Det var bra att staten subventionerade bredbandsutbyggnaden – av ekonomiska skäl såväl som av demokratiskäl – och det finns ingen anledning att börja göra tvärtom. Förslaget är feltänkt av precis samma skäl som vi aldrig skulle få för oss att införa biblioteksavgifter.

Det finns inte heller någon anledning att försöka minska folks inköp av mp3-spelare, och det är tveksamt om det ens skulle gå att avgränsa en sådan skatt juridiskt.

Nya stöd till kultursektorn bör istället finansieras med vanliga skatter, precis som vi redan gör med biblioteksersättningen. Det finns idag gott om ekonomiskt utrymme att använda för kultursatsningar, och vi gör det också i de senaste budgetmotionerna. Vi kan förstås gott vara pragmatiska i frågan: ska det till en bredbandsskatt för att få till en lösning av fildelningsfrågan kan det ju vara ett steg framåt.

Jag yrkar
att vänsterpartiet inte förespråkar bredbandsskatt eller mp3-spelarskatt.

Helt rätt, och jämförelsen med biblioteksavgifter är på pricken. Partistyrelsen rekommenderar avslag med hänvisning till att de vill hålla alla dörrar öppna, men där håller jag inte med dem. Straffskatter på kultur är inte rätt väg framåt. Jag yrkar bifall till motionen.

A102 – LÖS FILDELNINGSKNUTEN!
För många av oss i vänsterpartiet är fildelning något positivt med samma självklarhet som allmänna bibliotek är det. Vi är glada att partiet förändrade sin linje i valrörelsen, men nu är vi i situationen att vänsterpartiet saknar ett tydligt ställningstagande.

Vänsterpartiet har länge underskattat frågans vikt och genomslag. Bland Sveriges 15-19-åringar menar 60 procent att det är ett ”mycket bra förslag” att tillåta all fildelning. Lägger vi till de som tycker att det är ett ”ganska bra förslag” är vi uppe i 80 procent. Siffrorna faller sedan med stigande ålder. Först vid 60-årsstrecket är det fler som är mot förslaget än för det, men även där finns en entusiastisk kärna som inte är obetydlig. (SOM, Ds 2007:29 s 189f)

Det är inte hållbart att vi duckar i frågan. Det borde inte heller vara särskilt komplicerat att hitta en bra linje, som fungerar bra i relation till vår övriga politik.

Till att börja med måste vi konstatera att varje försök att lösa frågan genom att staten faktiskt stoppar den pågående fildelningen med nödvändighet skulle kräva ett Bodströmsamhälle där integritetskränkingar blir norm. Det är förstås oacceptabelt. Lika oacceptabelt borde det vara med dagens situation, där lagstiftningen inte stoppar fildelningen men däremot då och då ger närmast slumpmässigt utvalda fildelare absurdt höga straff. Den farsartade processen mot Pirate Bay visar också hur rättssäkerheten sätts under hårt tryck av de som vill försöka tillämpa dagens förbud.

Det är upp till de som vill försöka stoppa fildelningen att presentera trovärdiga förslag för det. Orsaken till att vi aldrig under den gamla linjen lyckades presentera några sådana förslag är att det inte går. Lösningen på fildelningsknuten måste handla om att sluta försöka förbjuda.

Vänsterpartiet borde agera för att bredda möjligheterna att kopiera lagligt för personligt bruk, så att de också innefattar den vanliga fildelningen. Vi borde också göra det tillåtet att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material så länge det inte sker kommersiellt. Gränsdragningen är inte självklar, men det behöver den egentligen inte vara. Det viktigaste är att lagstiftningen tillåter fildelningsnätverk som DC++ och BitTorrent, samtidigt som den hindrar flagrant kommersiella upphovsrättsbrott som att Volvo använder någons musik i sin reklamfilm utan avtal.

Det är inte en färdig helhetslösning, men det är en konkret början och ett bra första steg. Det sätter stopp för dagens ordning där hundratusentals människor ses som brottslingar. Vi kan utveckla det till en digital frihet, eller digital allemansrätt. Att ta del av kultur och mjukvara kan mycket väl vara en allmän fri- och rättighet, på samma sätt som rätten att plocka blåbär, att låna böcker, att få sjukvård eller en försvarsadvokat.

Jag yrkar
att vänsterpartiet tar ställning för breddade möjligheter att kopiera för personligt bruk och att det blir tillåtet att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material så länge det inte sker kommersiellt.

Det här är den mest centrala motionen av de fem, och därför har det väckt uppmärksamhet i media att partistyrelsen rekommenderar bifall. Jag kan inte annat än instämma. Det här är helt i linje med Piratpartiets förslag till reformerad upphovsrätt.

A103 – TA STÄLLNING MOT DRM
Vänsterpartiet verkar hittills inte ha tagit ställning till DRM, dvs de tekniska system som begränsar användarnas möjligheter att hantera information på sin hårdvara. Framförallt används de som kopieringsskydd.

Det finns många skäl att vi borde stödja det arbete som pågår mot DRM. Ett är grundprincipen att användaren bör ha hela makten över sin dator – det ska inte vara så att det finns i praktiken obligatoriska program (t ex Windows) som gör saker användaren inte kan styra över. Ett annat är att det inte ska finnas hemligheter för dig på din dators hårddisk: du ska kunna veta vad dina program gör och läsa dina filer. Ett tredje är att DRM går ut på att medvetet sätta tekniska funktioner ur spel – en iPod har ”designats till att vara defekt”, så att det inte går att använda vilken mjukvara som helst med den.

Kanske måste det till lagstiftning för att få bukt med DRM-problemen, kanske räcker det med dagens tryck från missnöjda användare. Vi behöver hur som helst ett inriktningsbeslut i frågan.

Jag yrkar
att vänsterpartiet tar ställning mot DRM.

Precis. Lagar ska stiftas av riksdagen, inte av amerikanska storföretag som sedan ser till att upprätthålla dem med tekniska spärrar. Partistyrelsen föreslår att motionen bifalls, och det gör den alldeles rätt i.

A104 – TA STÄLLNING MOT MJUKVARUPATENT
Vi har redan agerat tydligt mot mjukvarupatent, men vad jag vet finns det inget kongressbeslut i frågan.
Det kan vara värt att förtydliga att det här inte påverkar upphovsrätten för mjukvara. Mjukvarupatent handlar om att monopolisera vissa praktiska lösningar, ofta sådana som är grundläggande för all programmering. Ett exempel är det pedagogiska knepet att visa användaren en mätare som sakta tickar upp till 100% när programmet installeras. Ett annat är att nätbutiken Amazon har ett patent på en viss metod för ”One-click shopping”. Vanliga filformat som .gif och .mp3 är patenterade, vilket begränsar möjligheterna att skriva program som hanterar dem.

Det är i praktiken omöjligt att utveckla mjukvara utan att använda en mängd metoder som är patenterade av någon någonstans. Därför är mjukvarupatent är ett direkt hot mot såväl fri programvara som mindre mjukvaruutvecklare. Microsoft och andra mjukvarubjässar kan alltid vid behov leta i sina arkiv och hitta några patent som en mindre konkurrent brutit mot, och stämma dem för det.

Hur Sveriges och EU:s lagstiftning ska se ut är tyvärr fortfarande en öppen fråga, på grund av starka påtryckningar från storföretagen. vänsterpartiets ställningstagande i debatten är viktigt.

Jag yrkar
att vänsterpartiet tar ställning mot mjukvarupatent

Partistyrelsen svarar:

Motionären föreslår att vänsterpartiet tar ställning mot mjukvarupatent.

Mjukvarupatent har precis som motionären beskriver inte med upphovsrätten vad gäller mjukvaran att göra. Istället handlar det om att försöka monopolisera vissa praktiska lösningar som kan vara grundläggande för all programmering. Det är återigen de stora mjukvaruföretagen som försöker tränga ut konkurrenter. Vi motsätter oss starkt denna avart av patent.

Partistyrelsen föreslår
att motion A104 bifalls.

Jag håller helhjärtat med både motionären och partistyrelsen. Båda har uppenbarligen förstått frågan. Bifall.

A105 – FÖR FRI PROGRAMVARA!
Vänsterpartiet har redan tagit bra initiativ med krav på öppen källkod i den offentliga sektorn. Vi skulle kunna bli bättre på området, och skärpa till profilen. Hittills har våra försök varit lite trevande.

Öppen källkod är bra, men det finns ett skarpare begrepp vi borde övergå till: fri programvara. För att programvara ska vara fri räcker det inte att det går att läsa källkoden – man måste också ha rätt att få ändra i den och sprida sin ändrade version. Begreppet fri programvara signalerar också en ideologisk inställning till att digital frihet är ett värde i sig: det uttrycks ofta med orden ”free as in free speech, not free beer”. Begreppet ”öppen källkod” kom till senare, mycket för att en del mjukvaruföretag hade svårt för den sortens starka fri- och rättighetstankar. De vill hellre ensidigt framhäva den praktiska, ekonomiska aspekten. Rörelsen för fri programvara betraktar dem ändå som viktiga allierade.

Free Software Foundation är en stiftelse som bildades 1985, och som varit en nyckelaktör i rörelsen för fri programvara. Bland annat har de hjälpt till att ta fram mycket av den programkod som ligger till grund för GNU/Linux. De har också spelat en viktig roll i att ta fram ett juridiskt skydd för fri programvara (kallat GPL). De spelar en viktig normerande, ideologisk roll i sitt sätt att definiera och argumentera för fri programvara. Vi borde förhålla oss till dem ungefär som vi gör till politiska aktörer som LO eller RFSU: inte ett okritiskt stöd till precis allt de tycker, men ett erkännande av att de är en viktig drivkraft åt rätt håll vars grundläggande målsättningar vi delar. FSF är noggranna i sin argumentation och i sitt agerande, och är starkt respekterade för sitt konsekventa, mångåriga arbete.

Vi kan vara de som introducerar termen fri programvara i den svenska debatten, på den partipolitiska nivån. Det skulle passa bra: även om man mycket väl kan vara borgerlig och förespråka fri programvara, får det en särskild klangbotten i ett öppensinnat socialistiskt sammanhang.

Konkret kan vi driva kravet att framförallt skolor, men också den övriga offentliga sektorn, ska övergå till att på sikt bara använda fri programvara. Det är vid det här laget ett högst realistiskt krav, och det finns en uppsjö av exempel på länder som är föregångare här. I vänsterpartiet använder vi redan själva fri programvara i arbetet med vår hemsida.

Jag yrkar
att vänsterpartiet stödjer utvecklingen av fri programvara, och betraktar Free Software Foundation som en viktig drivkraft, vars grundläggande målsättningar vi delar

Mikael von Knorring, Hägersten-Skärholmen

Det här är också en utmärkt motion, och jag är säker på att Richard Stallman skulle bli mycket glad om han läste den. Begreppet öppen källkod enligt den gängse definitionen innefattar ju i och för sig också rätten att ändra i koden och distribuera den vidare, men det stämmer att man genom att använda beteckningen fri programvara (som FSF förespråkar) lägger mer tonvikt på just frihetsaspekten, snarare än bara den praktiska nyttan med öppna program.

Själv brukar jag blanda beteckningarna friskt, men ofta använder jag orden ”frikod” och ”frikodare” när jag skriver om det här. Förutom att de ansluter till den terminologi som FSF rekommenderar, har de den rent praktiska fördelen att de är svenska ord som går att böja när man använder dem i text. Och om ordet ”frikodare” för tankarna till mer eller mindre bisarra sällskap med riter och traditioner som ter sig fullkomligt obegripliga för den oinvigde, är det inte alldeles säkert att man är på fel spår när det gäller att förstå hackerkulturen. 😉

Vänsterns partistyrelse understryker att v redan stödjer fri programvara/öppen källkod, men tycker att det blir för detaljerat i ett kongressbeslut att utnämna FSF till allierad organisation. Själv vet jag förstås ingenting alls om vilken praxis v brukar tillämpa just när det gäller detaljnivåer i kongressbeslut, men jag anar ett visst mått av försiktighet bakom ställningstagandet. Det tycker jag inte det finns någon anledning till. FSF har en självklar ställning inom hela hackerkulturen och frikodsvärlden, så jag ser ingen risk att man skulle hamna snett genom att se dem som allierad på det sätt som motionen föreslår. Jag tycker gott att kongressen kan bifalla den här motionen också.

Så för att sammanfatta: det här är bra motioner allihop.

Jag uppmanar vänsterpartiets kongress att bifalla motionerna A101 till och med A105. Det här är rätt väg mot framtiden. Arrr!

…………

Andra som skriver om ämnet: Esbati, Jörgen Boström, Opassande,

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , ,

20 kommentarer

 1. Jag var tvungen att nypa mig i armen och sedan kolla almanackan för att konstatera att det inte är den 1 april.

  Hur i hela fridens namn har Mikael von Knorring kunnat prestera ett så klockrent dokument i all hemlighet? Har han i smyg använt sig av piratpartister som konsulter? Snacka om Hederspirat Av Första Graden…

  Kommentar av Björn Felten — 11 april 2008 @ 13:55

 2. Fem fullständigt suveräna motioner! Ah, det värmer mitt hjärta att se att det faktiskt finns vettiga människor inom den etablerade partipolitiken. Jag hoppas helt och hållet att Vänsterpartiet anammar dessa lysande motioner.

  Kommentar av isecore — 11 april 2008 @ 14:15

 3. Nu har begreppet ”Bodströmsamhället” letat sig ända in i Vänsterpartiets motioner, jag skrattade när jag läste det!!

  Kommentar av Fredrika — 11 april 2008 @ 15:01

 4. Tack för berömmet! Vi får se hur förslagen tas emot på kongressen. Är det nån som har kommentarer får ni gärna höra av er.

  Kommentar av Micke vK — 11 april 2008 @ 17:58

 5. Hopas bara att vänsterpartister kan vara så storsinta att de inte börjar klappa sig för bröstet om/när andra partier också börjar förstå frågorna. Det skulle vara mycket trist om någon moderat motionerar om något liknande inom sitt parti och någon vänsterpartist då börjar kasta pajer och peka på att ”vi var först” eller något helt annat som får aningslösa moderater att tro att det är något vänstervridet med moderatkollegans motion.

  För övrigt så tror jag inte det är någon ”pirat” som hjälpt dem på traven, snarare någon inom som har nära till FSF, kanske någon gammal ”Linux-nörd” inom partiet.

  Kommentar av steelneck — 11 april 2008 @ 21:13

 6. Antas alla motioner så får vi rösta på Vänsterpartiet i nästa val. De är redan ovanför riksdagsspärren; det är inte Piratpartiet.

  Kommentar av Gregor — 11 april 2008 @ 22:03

 7. Steelneck: Håller helt med dig, men jag tror inte att det är någon risk. Många av oss som driver frågorna var med och beslutade om samma saker i ungdomsförbundet för sju-åtta år sedan. Där har det varit självklara ståndpunkter. Är det några som är medvetna om att vänsterpartiet varit långsamt med att ta till sig diskussionen är det vi 🙂

  Piratpartiet fanns alltså inte när vi började snickra ihop de här linjerna, utan du gissar bra: det går att hitta en och annan gnu/linux-entusiast i v, och Richard Stallman charmar förstås oss ganska enkelt. Och jag tycker att både ni och alla andra pirater gott kan slå er för bröstet för att ha fört upp frågan så tydligt på dagordningen. Utan det hade kanske v fortfarande duckat frågan.

  Kommentar av Micke vK — 11 april 2008 @ 23:51

 8. Förhoppningsvis leder detta till att liknande ståndpunkter får större plats inom andra partier. Dessa fem motioner är ju inte förhandsplacerade någonstans på höger-vänster-skalan utan skulle kunna ha lanserats av vilket parti som helst.

  Kommentar av Per F Pettersson — 12 april 2008 @ 10:44

 9. Noterar att ingen av er säger någonting om hur vi som faktiskt skapar det ni utan ansträngelse laddar ner gratis ska ha råd att jobba. Ni är väl för demokratiska.

  När demokrati stavas opportunism.

  Kommentar av Kim — 13 april 2008 @ 10:14

 10. Jag bloggade om hur artisterna ska försörja sig i inlägget Det går bra för artisterna nu.

  Artister och kreatörer som grupp vinner stort på att upphovsrätten reformeras och fildelningen släpps fri. Den totala kakan växer, och en del av mellanhänderna försvinner. De som förlorar är i första hand de fyra stora amerikanska skivbolagen.

  Tyvärr har inte alla som arbetar inom kreativa yrken genomskådat att de stora amerikanska bolagen använder dem som mänskliga sköldar i debatten. Hjälp gärna till att sprida den insikten.

  Finns det någon, vänsterpartist eller inte, som tror på sagan att direktörerna på Sony BMG och EMI i själva verket drivs av omsorg om den kulturella mångfalden i Sverige, eller för att de värnar om okända artisters möjligheter att nå framgång? Fullt så blåögd är i vart fall inte jag.

  Kommentar av Christian Engström — 13 april 2008 @ 10:51

 11. […] on Svar till Christer Berg, DataföreningenRasmus on Integritet är viktigt oberoende av generationArrr! för fem klockrena (v)-motioner « Christian Engström (pp) on Fildelnings- och integritetsfrågan överbryggar politiska gränserJohan on Integritet är […]

  Pingback av opassande » Blog Archive » Det gäller att veta vem som äger upphovsrätten — 13 april 2008 @ 11:39

 12. För 200 år sedan, innan det fanns någon upphovsrätt värd namnet, var det inte heller någon som förklarade för musikerna hur de skulle ha råd att jobba. Det fick de komma på själva.

  Likväl spelade man musik också för 200 år sedan.

  För tre år sedan, innan det fanns något förbud mot nedladdning för enskilt bruk, var det inte heller någon som hade förklarat för musikerna hur de skulle ha råd att jobba. Det hade de redan kommit på själva.

  2005 års lagändring begärdes inte av extraknäckande musiker med halv a-kassa. Den begärdes av de stora skivbolag som såg sitt mer än halvsekelgamla oligopol vittra sönder i takt med den tekniska utvecklingen, och utgjordes av ett brännjärn i baken på hela konsumentledet, inklusive den del som ännu inte lärt sig att fildela (däribland jag själv).

  Jag skulle välkomna en diskussion med de upphovsmän som tar avstånd från 2005 års svenska lagändring och hetsjakten på människor som sprider kultur privat och utan ekonomisk ersättning. Jag kan tänka mig att återskapa upphovsrättslagen ungefär som den såg ut på 1970-talet, innan man bit för bit började inskränka friheten att kopiera för enskilt bruk, utan enbart reglerade utnyttjanden som var kommersiella. Om en majoritet av upphovsmännen kan ansluta sig till den tanken, då faller förstås också det ekonomiska och politiska underlaget för skivbolagens monopolkrav, och den önskade förändringen borde komma av sig själv.

  Kanske visar det sig att det med dagens teknik till hands inte går att skilja kommersiell och icke-kommersiell användning av verk åt på ett juridiskt godtagbart sätt. I så fall får vi välja: Antingen avskaffar vi upphovsrätten helt, eller så gör vi den totalitär, varvid det senare alternativet lär medföra att vi måste betala stim-avgift på våra telefonsamtal och skaffa oss licens för att sjunga visor runt lägerelden. Den som förespråkar en sådan totalitär upphovsrätt för att själv få pengar till mat på bordet är ändå knappast någon vars musik jag vill lyssna på, så då blir rådet till vederbörande att byta jobb alldeles oavsett hur lagen ser ut. Kulturellt sett vore det ingen förlust alls, snarare en vinst för alla parter.

  Vi inför inte nya förbud med hot om fängelse såsom arbetsmarknadspolitisk åtgärd till förmån för kriminalvårdens personal, som på det viset skulle få mer jobb. Vi borde inte heller behöva göra det för musikernas skull. Den ”kultur” som inte överlever utan hjälp av batonger och handfängsel, den förtjänar inte att överleva alls.

  Kommentar av Anders Andersson — 14 april 2008 @ 3:50

 13. Anders, en komponent i ”kommersiella” upphovsrättsintrång är normalt att någonting bjuds ut till försäljning; vare sig det är piratkopierade skivor, annonsutrymme eller tillgång till någon resurs. Man kan alltså den vägen ”följa pengarna” som man aldrig kan när det sker ideellt och det borde alltså inte finnas varken några juridiska eller praktiska problem att komma åt och skilja på de två typerna.

  Kommentar av Rickard Olsson — 14 april 2008 @ 9:52

 14. Kim: I motion A100 föreslår jag att vänsterpartiet utarbetar ett förslag till kultursatsning med anledning av fildelningen. Partistyrelsen föreslår bifall. Personligen delar jag samtidigt också synpunkterna i de svar du fått hittills.

  Kommentar av Micke vK — 14 april 2008 @ 9:55

 15. Jo, jag tror själv på principen att ”följa pengarna”, och jag tror det är fullt möjligt att inte bara återställa upphovsrättslagen till hur den såg ut på 1970-talet, utan även att dra lärdom av den juridiska omväg vi lurats att vandra och än tydligare markera att gränsen går mellan kommersiellt och icke-kommersiellt, inte mellan fritidsgården och bostaden.

  Det innebär inte att allt kommer att bli som förut. Tekniken har oåterkalleligen utvecklats och i grunden förändrat förutsättningarna för både uppkomst och spridning av kultur. Därför förstår jag att många som vant sig vid de gamla förutsättningarna har svårt att anpassa sig till de nya. Jag antar att det kan vara ungefär så den som förlorar sitt hem i en naturkatastrof känner sig; antingen bygger man upp huset på nytt på samma plats, eller också har man fått nog och flyttar någon annanstans, men det betyder inte att platsen blivit obeboelig för alla andra. Snart är såren läkta, området bebyggt igen, och ingen kan ana att det en gång såg helt annorlunda ut.

  Det är det här motståndet mot förändring i allmänhet som verkar vara det största hindret för många politiker mot att vilja hitta nya lösningar, och eftersom det i debatten har hävdats att man måste förbjuda den privata fildelningen för att komma åt den kommersiella kopieringen, så vill jag klargöra hur jag i så fall skulle förhålla mig till den situationen. Det spelar liksom ingen roll hur pass trovärdig den ena eller andra analysen är; om vi inför totalitär upphovsrätt så kommer jag att göra livet surt för alla som tror sig kunna tjäna pengar på en sådan regim. Jag ser att det är en återvändsgränd, och jag gör vad jag kan för att hindra mina medtrafikanter från att alls köra in i densamma, inbegripet att stjälpa av tio ton betonggrisar på infarten.

  Jag uppmanar varje upphovsman som försvarar 2005 års lagändring att studera densamma och förklara exakt vad de ville uppnå med den. Nej, de får inte ta hjälp av sina advokater, för deras advokater kan inte sjunga! De måste själva redovisa hur de har tänkt, och om de inte har tänkt alls, så skall de inte heller be någon annan att gratis förklara för dem hur de skall tjäna pengar i framtiden. Det har de ju advokater till.

  Kommentar av Anders Andersson — 14 april 2008 @ 21:41

 16. Yey! kongressen spikade just A102 ”Lös fildelningsknuten”!

  Kommentar av Ingen speciell — 8 juni 2008 @ 13:06

 17. […] vårt program rakt av och antog det enhälligt, som norska Venstre gjorde. Vänsterpartiet hade fem motioner insända av Mikael von Knorring, som å andra sidan plockade kärnpunkten helt rätt — att det måste bli tillåtet att […]

  Pingback av Rick Falkvinge (pp) » Blog Archive » Välkommen till framtiden, vänstern! — 8 juni 2008 @ 19:51

 18. Ja, det var ju fantastiskt roligt.
  Skicka en blomsterkvast till von Knorring!
  Mycket välskrivna motioner som visar att han är väl insatt i frågorna. All heder till (v)on Knorring!

  Mer tveksamt var väl vissa debattörers stolliga prat (och DN, SVT, SvD) om att (v) nu vill ”legalisera fildelning” (sic). Man häpnar…

  Kommentar av Ny man — 8 juni 2008 @ 20:53

 19. […] Miljöpartiet var på rätt väg, men nu stödjer dom alltså ‘nedladdning’ men inte ‘uppladdning’ (vilket Internet använder Miljöpartister?) vilket förstås är helt absurt. Rick skriver att det var Mikael Von Knorring (hihi) som lade fram motionerna och Christian skriver om dem mer i detalj här. […]

  Pingback av » Vänsterpartiet för fri fildelning! projo’s blog: En personlig blog om integritet- och sexualitetsfrågor — 9 juni 2008 @ 7:29

 20. […] Piratpartiet har uttryckt stor entusiasm för dem. Jag antar att han syftar på mitt förra inlägg Arrr! för fem klockrena (v)-motioner. Men när Karl Sigfrid kritiserar Piratpartiet, skjuter han fullständigt bredvid målet och […]

  Pingback av Missvisande påhopp av Karl Sigfrid (m) « Christian Engström, Pirate MEP — 6 november 2010 @ 16:36


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: