Christian Engström, Pirat

7 april 2008

Bra piratförslag från (v) och (m)

Filed under: Copyright Reform,delad kultur,skyddat privatliv — Christian Engström @ 22:30

Idag kunde alla pirater glädja sig åt goda nyheter både från vänster och höger. Vänsterpartiets partistyrelse vill stärka skrivningarna om medborgarnas integritet i sitt program, och legalisera fildelning för icke-kommersiellt bruk. Moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner vill att EU-parlamentet antar en skrivning om att det inte är acceptabelt att stänga av medborgare från internet, som Frankrike är pådrivande för att göra.

Piratpartiet tycker att det är utmärkta förslag.

För att börja med vänsterpartiet, föreslår partistyrelsen en ny punkt i deras strategiska huvudlinjer:

234. Försvara grundläggande fri- och rättigheter!
235. Särskild terroristlagstiftning skall avvisas – våldsbrott skall lagföras inom ordinarie rättsramar. Principen om att människor skall anses oskyldiga tills motsatsen är bevisad måste lyftas fram som avgörande för ett fungerande rättsväsende. Politiskt motiverade organisationsförbud avvisas bestämt. Tortyrförbudet skall vara absolut och Sverige under inga omständigheter medverka till att människor riskerar att avvisas till tortyr eller annan omänsklig behandling. Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på praktisk och principiell grund. Växande övervakning och registrering skall motverkas. Utgångspunkten vid krav på nya register eller övervakningsmöjligheter måste vara att informationen riskerar att användas på ett felaktigt sätt. Onödiga eller föråldrade register bör upplösas och de registrerade underrättas. Det ska finnas ett effektivt, oberoende system för att kontrollera polis och militär, det vill säga de yrkesgrupper som har rätt att utöva våld.

Det här är bra alltihop. Det är deprimerande att det ska vara nödvändigt att påpeka sådana självklarheter som att man ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen bevisats, och att tortyr ska motverkas på alla sätt, men tyvärr har det ju blivit nödvändigt i det politiska klimat som råder. Och skrivningarna om övervakning och register är mycket insiktsfulla. Alla register läcker, och det är bara en av riskerna med det framväxande övervakningssamhället.

I fildelningsfrågan har jag inte sett exakt hur vänstern formulerar sig (och allt hänger på detaljerna), men rapporterna hos SvD, DN, DN, och Göteborgsposten ser i vart fall lovande ut. Vänstern är på väg att lägga om kursen åt rätt håll, om partistyrelsen får som den vill. Vänsterpartiet har kongress i Norrköping den 6-8 juni, och då bestäms det om de nya punkterna kommer in i partiprogrammet.

Från moderat håll berättar Karl Sigfrid att EU-parlamentarikern Christofer Fjellner yrkat på att följande skrivningar kommer in i en rapport som europaparlamentet håller på att ta fram:

Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att erkänna att Internet erbjuder en bred plattform för kulturyttringar samt tillgång till kunskaper och demokratiskt deltagande i utövandet av Europas skaparkraft och sammanför generationerna genom informationssamhället. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att avhålla sig från sådana åtgärder såsom avstängning av tillträdet till Internet, eftersom de strider mot de medborgerliga friheterna och de mänskliga rättigheterna och principerna om rimliga proportioner, effektivitet och avskräckande verkan.

Att bredbandsoperatörerna skulle bli skyldiga att stänga av misstänkta fildelare från internet var ju kärnan i den Renforsutredningen. Den svenska regeringen meddelade ju glädjande nog att att den slängt det förslaget i papperskorgen, men tanken lever nere i Bryssel. Speciellt Frankrikes president är väldigt förtjust i den, och risken är inte alls obefintlig att film- och skivbolagen lyckas i Bryssel med vad de misslyckades med i regeringskansliet. Därför är det bra om EU-parlamentet antar de här skrivningarna som en gardering.

Bland de svenska EU-parlamentarikerna är det tydligen moderaten Christofer Fjellner som tagit initiativet, men samma förslag har också lämnats in av andra EU-parlamentariker, med den franske före detta premiärministern Michel Rocard i spetsen. De som följde eller deltog i striden mot mjukvarupatenten kommer ihåg honom som en av ”the good guys”. Han är socialist, vilket illustrerar att den här frågan inte har någonting med höger och vänster att göra.

Onsdagen den 9 april ska EU-parlamentet rösta om det här tillägget. Skicka gärna ett mejl till någon eller några av de svenska EU-parlamentarikerna och uppmana dem att stödja tillägget. Själv skickade jag en kopia av Piratpartiets pressmeddelande till alla 19 parlamentarikerna för att visa att frågan har blivit uppmärksammad i Sverige. EU-parlamentariker brukar bli glada av att man hör av sig till dem, så mejla dem gärna. Det är det här tillägget till ”Bono-rapporten” som det handlar om.

Så för att sammanfatta: det händer positiva saker både på höger- och vänsterkanten. Kan det vara så att den politiska vinden i Sverige faktiskt håller på att vända, både när det gäller fildelning och rätten till ett privatliv? Jag känner mig förhoppningsfull. Men det är naturligtvis mycket kvar att göra.

…………

Andra som kommenterar: Esbati, Opassande, Rosetta Sten, Johanna Nylander, Basic Personligt, Yellow Tokyo, Projo.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

2 kommentarer

  1. […] EU-parlamentet totaldissar Renforsutredningen Sparat under: delad kultur, skyddat privatliv — Christian Engström @ 22:39 Idag röstade EU-parlamentet ja till att anta det tillägg till den så kallade Bono-rapporten som den svenske EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner (m) föreslog, och som jag skrev om i mitt förra blogginlägg. […]

    Pingback av EU-parlamentet totaldissar Renforsutredningen « Christian Engström (pp) — 10 april 2008 @ 22:39

  2. […] jag skrev om nyheten att vänsterns partistyrelse yrkade bifall till en motion om att legalisera fildelningen, garderade […]

    Pingback av Arrr! för fem klockrena (v)-motioner « Christian Engström (pp) — 11 april 2008 @ 13:18


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: