Christian Engström, Pirat

8 mars 2008

Kriget mot terrorismen har gått över styr

Filed under: allmän politik,skyddat privatliv — Christian Engström @ 15:49

USA:s president Bush lägger sitt veto mot ett lagförslag som skulle förbjuda skendränkning och andra former av tortyr under förhör, rapporterar bland annat SvD, DN och Aftonbladet., Expressen och Sydsvenskan.

– Eftersom faran kvarstår måste vi försäkra oss om att vår säkerhetstjänst har alla verktyg den behöver för att stoppa terroristerna. Lagförslaget skulle försvaga de livsviktiga verktygen, sa Bush i ett radiotal där han försvarade vetot.

I och med det här har USA förverkat all sin moraliska legitimitet i mina ögon. Nu är det bara en helt vanlig skurkstat av allra vidrigaste sort.

Om det är det här som är kriget mot terrorismen, då ska vi inte delta i det. Sverige och Europa måste ta avstånd ifrån det här – och inte bara i ord. Vi ska inte stödja en regim som har som officiell policy att tortera fångar, och vi ska definitivt inte hjälpa till med det smutsiga hantverket.

Det är dags att se över vårt militära samarbete med torterarna. FRA och andra svenska myndigheter ska inte delta i informationssamarbete som kan leda till att människor blir torterade på grund av uppgifter som Sverige har bidragit med. Som ett första steg bör FRA och övriga myndigheter åläggas att öppet och offentligt redovisa vilka samarbeten vi har med USA:s olika organ som deltar i kriget mot terrorismen. Sen får vi diskutera hur avvecklingen kan ske. Sverige ska inte samarbeta med de här människorna genom att låta FRA förse dem med tips på nya offer.

Sverige ensamt kanske inte kan få USA att lägga om sin politik och ta sig tillbaka till kretsen av civiliserade nationer, men vi kan i vart fall låta bli att delta aktivt i övergreppen. Förutom att det är en moralisk självklarhet att inte stödja och uppmuntra till tortyr, torde det också medföra avsevärda säkerhetsmässiga vinster att Sverige inte uppfattas som en av USA:s lydiga lakejer.

Men det är ändå den moraliska frågan som är den viktigaste. Sverige ska inte stå på torterarnas sida. Punkt.

Många bloggar kommenterar nyheten, till exempel Opassande, Svensson, Jinge, Sprängpunkt, Argumentum ad ignoratiam, There’s more to life than this, UUAA Radio, En 50-taggare, Deep Edition, Zac, Björn Wadström, Nya Äventyr, Vasomfolk, Vildgnista, Mina, Hedwig, Dr Hossmo, Tankar om det mesta, Guero och El Rubio. Alla uttrycker precis samma avsmak och vämjelse.

Uppdatering: DN, SvD, Uppsala Nya Tidning, Göteborgs-Posten, Piteå-Tidningen och Motala Tidning tar alla avstånd från president Bush’s agerande, och stämmer in i fördömandet av tortyr. Men ingen av dem tar upp frågan om Sverige och FRA ska fortsätta förse USA med information om tänkbara nya offer.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , ,

15 kommentarer

 1. En annan nackdel med vårt samarbete är att vi ökar hotbilden mot Sverige och därigenom försöker rättfärdiga integritetskränkande svepande åtgärder. Det finns m.a.o. mer än ett alternativ till att bryta alliansen…

  Kommentar av Daniel N — 8 mars 2008 @ 16:22

 2. Det är hög tid att hela världen visar lite ryggrad och säger upp alla samarbeten med den där skurkunionen som kallas USA.

  Kommentar av steelneck — 8 mars 2008 @ 16:44

 3. Bättre att samarbeta med fredliga länder som Iran, Nordkorea och Burma. De bedriver inget krig mot terrorismen

  Kommentar av Anders — 8 mars 2008 @ 18:07

 4. Ett mycket bra inlägg! Jag håller helt med dig. Fast man får väl se det som positivt att förslaget i alla fall har lagts fram. Förhopningsvis förändras detta till hösten till följd av valet av ny president.

  Kommentar av vildgnista — 8 mars 2008 @ 19:39

 5. Tillskyndarna av FRA-lagarna brukar framhålla att de nya bestämmelserna innebär att svensk signalspaning äntligen blir reglerad. Men intressant nog tycks inte viljan vara särskilt stor att närmare reglera FRA:s utlandssamarbete.

  Detta är till exempel vad som står i den nya lagen som avser FRA:s hantering av personuppgifter (klubbad i riksdagen förra våren:

  Överföring av personuppgifter till andra länder

  17 § Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får
  föras över till andra länder eller mellanfolkliga
  organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är
  nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra
  sina uppgifter inom ramen för det internationella
  försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte
  regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall
  beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är
  nödvändigt för verksamheten vid Försvarets radioanstalt.

  Och i regeringens förordning låter det så här:

  Utlämnande till andra länder

  7 § Uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller en
  internationell organisation, om utlämnandet tjänar den svenska
  statsledningen eller det svenska totalförsvaret. De uppgifter
  som Försvarets radioanstalt lämnar till andra länder och
  internationella organisationer får inte vara till skada för
  svenska intressen.

  Kommentar av Johan — 8 mars 2008 @ 22:35

 6. Om Bush tycker att det är en sådan bra metod med skendränkning kan han väl prova själv. Vore intressant att höra vad HAN hade att erkänna! Denna medeltida människa måste vara en människa som har återfötts direkt från 1600talet. Tänk bara det där med somalierna som inte fick ha tillgångar. Soc förbjöds att ge dem matpengar. Vad skulle ha hänt om verkligen ingen gav dem mat? Skulle de ligga döda på gatan till slut? Precis som på medeltiden när folk blev fredlösa. I och för sig ett billigt sätt att straffa folk. Hemskt att sådant ses mellan fingrarna. Var är hjältarna i vår tid?

  Kommentar av tuvalis — 8 mars 2008 @ 22:48

 7. Med all respekt är det som sker världen över är inte krig mot eller för terrorister. De flesta som nämns är redskap. Varför använder man religiösa symboler för varje död? Man kunde lämna neutrala eller vilse ledande spår. men Vedeofilm i papperskorg som hittas på sekunden och nästa dag har vi uppgifter på 19 kappare.
  Den 20Öde åkte inte med ,men han var känd från första dagen,medan Plpf Palme vänter fortfarande på gåtanslösningen. Jag tror att Bin laden är en redskap som måste gå ut då och då för att läsa ett brev med samma röstnivå i alla år,utan förändring. Rösten förändras med tiden,men inte hans röst. Den är samma sedan 20 år ????
  Jag tror att båda matas från samma källa.

  Kommentar av Mahmoud Aldebe — 8 mars 2008 @ 23:20

 8. Stoppa diskriminering – En vägledning för eliminering av terrorism i Europa
  Har Akbar någon gång upplevt att hans etniska ursprung, sexuella läggning i ett religiöst förhållande , religion inklusive nivån på övertygelse har varit ett hinder för honom att få jobb, resa oförhindrat, bo vart han vill? Känner Akbar till vad han bör göra om han har blivit utsatt för diskriminering? Har han klart för sig vad diskriminering är? Kan en myndighet, kommun, krisberedskapsmyndighet, frivilligorganisation och trossamfunden presentera klara program att integrera och inte diskriminera?

  Akbar ålder är ett funktionshinder, han egentligen fungera ordentligt när det gäller skötsel av Svensson hus och han måste visa prestation totalt sett?

  Vad kan du och jag göra till en arbetsgivare för att tackla diskriminering och främja mångfald?

  Vad innebär det att sätta upp Mångfald på dagordningen? När man ständigt ser ner på nyanlända flyktingar?

  Läs svaren på dessa och många fler frågor i folkpartiets senaste manifest , hittar du svaret.

  Vår stoppa invandrare från sina kulturella traditioner är lika mycket som att presentera en statlig -diskrimineringsguide på Internet! Mina kära vän här hittar du såväl statliga definitioner att diskriminera på direkt och indirekt. Som svar på varför blir en ung invandrare extremist och en eventuell framtids terrorist, hittar vi hos våra folkvalda politiker. Deras

  De ger också vägledning för Sd att gå vidare med sina planer att utsätta nyanlända flyktingar för diskriminering obehindrade. Om så är fallet i vårt fredliga samhället? Vad ska vi säga om Frankrike, Holland, Danmark osv… Jag tror att lösningen finns i våra händer, antigen bjuder vi de arbete och utbildning med respekt eller tändstycka och dunk bensin och säga gå—gå…. Med ett amerikanskt märke för terrorist

  Kommentar av Mahmoud Aldebe — 9 mars 2008 @ 0:03

 9. Något att änka på:

  1. De två flygplan som blev kapade av ”terroristerna” och körde in i byggnaden dödade knappt 1000 människor. Stora skadan skedde pga att byggnaden rasande, villket ingen veteskaps man kunde bevisa hur ett plan, eller värmen kunde rasa byggnaderna.

  2. Sen 11 sep har mer än tre ggr så många civila dött i Irak pga Usas bomber. För några år sedan fick man läsa om hur civila i Irak dödades på aftonbladet och p ånyheterna. Men senare blev det en sådan vardags grej at tnyheten inte skrev om det längre. Inget av det nämns i nyheterna nu. Inget minne för Iraks offer av Usas bomber nämns världen längre.

  3. Hur fan rasande wtc 7?! Specielt på samma sett rasade den som wtc tvilling tornet! Men varför och hur?

  4. Fyra flygplan blev kapade den natten. Flygplanet i Pentagon som körde in kunde man inte berkräfta eller visa några klara bilder att det var ett flygplan – trots att Pentagon är ett av världens mest bevakande ställen.

  5. Var var förstärkningen när dessa fyra flygplan kapades? Och varför stoppades det inte?

  6. Olika video på Usama släpptes ut. Först förklarade han att det inte var han som låg bakom. Efter en stund förklaras han och hans terrornätverk Al Qaida ligga bakom det. Muslimenra sogs som avskyvärda runt om i hela världen efter 11 sep. Allt pga att en man och hans grupp som gör något förfärligt i religöst sätt på Guds namn (som inte egentligen är religösa av sig, då han bärde en guld ring på den första videon. Enligt Islam är guld totalt förbjudet att bäras pga att man inte ska se skillnad på en fattig och rik – alla var lika värda) planerar, utbildar och tränar sina mannar i en grotta får plötsligt hela religionen en smäll. Men när Bush som ger order om att döda och spränga byggnader i bitar och tortera andra, uttrycker sig i Guds namn och bygger sin båt med delar från wtc där det står att han med hjälp av gud ska besegra terrorism gör något förfärligt, så drabbas inte hans religion kristendomen. Nej då, den religionen får ingen stryk av världen.

  7. De som kapade de fyra flygplan borde vara döda. Ändå sågs dem flesta festande på nattklubbar och drickande sprit. Riktiga muslimer skulle aldrig göra något sånt.

  8. Usa förklarade krig mot ”terrorism”. Men i självaste verket syftade han på ”muslimerna”. Om han nu förklarar ett krig mot terror varför rikta sig in på just de muslimska terrorn i Irak, istället för all terror som fins runt om i världen? För det var ju ett krig mot terrorn eller hur..? Terrorist betyder den grupp som vill få fram sin vilja via våld. Och det fins terrorism överallt, i tyskland, rysssland, brasilien, sverige, mfl…

  9. Två brytala fängelse öppnades utanför Usa men som styrdes av amerikansa mydigheter. Tusentals misstänkta fick ingen redig domstols beslut, istället torterades de i flera dagar. Vissa imånader och andra i år.

  10 Hade jag varit ett av dom fänglsade, hade jag sagt vad som helst för att slippa tortyr. Jag hade sagt exagt det dem ville höra. Ett bra argument mot att tortyr inte är ett bra medel.

  11. Krig är bussnies, Usa tjänar på det. De vill bli ett fjärde rikte och kontrollera sitt folk. De vill få världen på sin sida för att hata muslimerna pga att båda Usa och Israel känner sig hotade av ”balkan länderna”.

  12. Sverige är ett fegt fittland som inte bryr sig om deras egna folk. När en oskylid svensk medborgare med irakisk ursprung misstänktes som terrorist av FBI fängslades han av Usa. Han torterades utan bevis mot honom (jag vet inte vad han heter) och de svenska myndigheterna gjorde inte ett piss.

  13. Hade jag varit en terrorist hade det varit en ära för mig att spränga Usa i luften, för deras idioteri och nolltolerans mot mänskligehetn.

  14. Tänk noga nu vem som egentligen är terrorist i denna sjuka ”lek”. Usa eller Al Qaida? Vem har dödat mer och brytit mot lagar och mänskliga rättigheter, och som har förstört för flera hundra miljaders kroner? Bomber som förstörde hus och dödade civila.

  15. Längre tillbaka gav sig Usa in i Irak för oljan, trots att de inte fick från Irak. Enligt rykten sägs det att USa förhandlade med Irak, så att Usa skulle få mycket av oljan. Men att Irak senare bröt mot löften och ville inte ha något med Usa att göra, så Usa blev nog väldigt ”pisst of” och startade kriget.

  16. All tjat och fruktan om nästa attentat/attack..! 11 sep hände för nästan 7 år sedan. Hade de velat anfalla igen, och det med ”hårdare tag” hade ”terroristerna” gjort det för länge sedan. Detta kan misstänkas: om det verkligen fins ”terrorism” eller om Usa försöker lura oss att det fins en störra fara bara för att vi ska lägga våra säkra liv i deras händer. Och kontrolleras för varje steg vi tar.

  Listan kan göras lång…

  Kommentar av Amir — 9 mars 2008 @ 2:41

 10. Kommentar till Johan ovan, angående FRA:s hantering av personuppgifter – så här står det i 31 § personuppgiftslagen:

  Den personuppgiftsansvarige skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av
  a) de tekniska möjligheter som finns,
  b) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna,
  c) de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna, och
  d) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är.

  När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde, skall den personuppgiftsansvarige förvissa sig om att personuppgiftsbiträdet kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste vidtas och se till att personuppgiftsbiträdet verkligen vidtar åtgärderna.

  ”Den personuppgiftsansvarige”, det är du och jag det. Enligt denna lag är vi skyldiga att (”skall”) tillse att känsliga uppgifter inte läcker till främmande makt eller till dess agenter här i landet, exempelvis FRA. Det betyder i praktiken förbud mot att överföra dem via en oskyddad teleförbindelse som FRA eller någon annan kan avlyssna. Visserligen är det inte straffbart att bryta mot 31 §, men bestämmelsen ger en fingervisning om hur man bör bete sig, och Datainspektionen kan under hot om vite kräva att vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder, såsom kryptering.

  Slutsatsen är enkel, om avlyssningsförslagen (dels FRA:s avlyssning, dels polisens trafikdatalagring) går igenom, då ökar de ”särskilda risker” som nämns i 31 § första stycket c) väldigt påtagligt, och då slutar jag i praktiken att använda telefon annat än i nödfall. Jag kommer att ha kvar mitt abonnemang, men den som ringer mig (och därigenom demonstrerar sin avsikt att få mina personuppgifter utlämnade till FRA eller polisen) löper risk att bli anmäld till Datainspektionen (fast jag anmäler givetvis inte mina vänner).

  FRA må ha fått ett undantag från PUL av regeringen, men svenska folket har det inte. Och även om också vi mot förmodan skulle ett sådant huvudlöst undantag, så skulle vi självfallet inte åberopa undantaget annat än möjligen för att undgå straff i händelse av åtal för brott mot PUL, och den situationen uppstår aldrig.

  Skattemyndigheten kommer inte att få något ”telefonnummer som gäller dagtid” att kontakta mig på när jag deklarerar i år. De får skriva brev som alla andra.

  Kommentar av Anders Andersson — 9 mars 2008 @ 11:20

 11. @Anders Andersson: Intressant inlägg, men jag tror att du har missuppfattat begreppet ”personuppgiftsansvarig”. Så här står det på Datainspektionens hemsida:

  Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till.

  Sen vill jag understryka att FRA alltså redan har fått sina undantag från PUL lagfästa. Den risk för avlyssning som du beskriver föreligger även idag så snart din trafik går i luften någonstans.

  Den bordlagda propositionen handlar som bekant om själva inhämtningsmandatet, dvs om FRA även ska få inhämta trådtrafik.

  Kommentar av Johan — 9 mars 2008 @ 12:02

 12. Den ”personuppgiftsansvarige” är mycket riktigt det som Datainspektionen skriver, den som behandlar personuppgifter. Gör inte du det? Jag gör det varje gång jag lyfter telefonluren och slår numret till någon jag känner.

  Det är inte Telia eller FRA som bestämmer vem jag skall ringa till eller varför, utan jag själv. Då är jag personuppgiftsansvarig för den behandlingen, och jag är i framtiden fullt medveten om att uppgifterna om samtalet strax kommer att lagras hos Telia för eventuell vidarebefordran till polisen eller FRA. Vad som därefter händer med uppgifterna ansvarar polisen respektive FRA för, men de har som sagt redan fått frikort att göra i stort sett vad de vill med dem. Att uppgifterna alls uppstår är däremot jag själv ansvarig för, och jag har inte fått något frikort. Det är bara bra, för då har jag en giltig ursäkt att inte använda telefonen!

  Att ringa ett telefonsamtal och tro att det förblir en sak mellan en själv och den man ringer kommer att vara lika naivt som att lägga ut musik på Internet och tro att ingen laddar ned den. Syftet med min argumentation är att varna folk för att ringa i telefon, så att de operatörer som bistår staten med övervakningen till slut går omkull när de inte längre har några kunder.

  Dags att skaffa automatisk telefonsvarare: ”Din röst har spelats in och överlämnats till USA. FRA tackar för din medverkan!”

  Kommentar av Anders Andersson — 10 mars 2008 @ 2:02

 13. […] — Christian Engström @ 22:51 I lördags deklarerade president Bush att lägger sitt veto mot ett lagförslag som förbjuder tortyr under förhör med till exempel misstänkta […]

  Pingback av Ska FRA hjälpa torterarna? « Christian Engström (pp) — 11 mars 2008 @ 22:51

 14. @Anders: ”Bättre att samarbeta med fredliga länder som Iran, Nordkorea och Burma. De bedriver inget krig mot terrorismen”

  Ovanstående tyvärr naiva kommentar är det som jag ser som det största hindret för att insikten om vad som nu sker ska slå igenom bland kreti och pleti. Istället för att man tar sig en funderare om vad demokrati och fria samhällen faktiskt borde definieras som så nöjer man sig med att lojt luta sig tillbaka och säga ”Iran, Nordkorea och Burma” är inte bättre.

  Min första reflektion är då: Har vi inte sjunkit ganska lågt om vi tillåter dessa länder vara vår demokratis måttstock?

  Min andra reflektion blir därefter: Är det så illa så är det fullt förklarligt att somliga fortfarande ser upp till USA…

  Ont är ont även om det draperas i stjärnbaneret!

  @Amir: ”15. Längre tillbaka gav sig Usa in i Irak för oljan, trots att de inte fick från Irak. Enligt rykten sägs det att USa förhandlade med Irak, så att Usa skulle få mycket av oljan. Men att Irak senare bröt mot löften och ville inte ha något med Usa att göra, så Usa blev nog väldigt “pisst of” och startade kriget.”

  Innan detta, på 70-talet, störtades Chiles Allende pga amerikanska affärsintressens väl och ve.

  Innan detta, dvs redan på 50-talet, så hade vi amerikanska och brittiska intressen i Iran då man såg till att störta Moussadeq.

  Somliga historiker hävdar att dessa händelser och andra i modern tid bara är en naturlig utveckling av Monroedoktrinen som relaterade till USA:s intressen i de amerikanska kontinenterna. M.a.o. har man anlagt ett globalt perspektiv på vad man betraktar som sitt territorium.

  Sist men inte minst bör tilläggas att den officiella rapporten från 9/11 Commission de facto nämner USA:s eget ansvar och kopplar den till den utrikespolitik man har fört. Fast denna rapport har väl Dubya knappast tragglat sig igenom med tanke på att Rudy Giuliani inte heller visade sig ha gjort det fast han själv ville kopplas samman som den som New York lutat sig mot efter WTC-attacken…

  Kommentar av thomastvivlaren.se — 12 mars 2008 @ 8:57

 15. […] med psykvården och socialtjänsten, och inte för några specialkommandon som roar sig med alternativa förhörsmetoder och massövervakning av […]

  Pingback av Visst är nassarna terrorister, men… « Christian Engström (pp) — 12 mars 2008 @ 14:35


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: