Christian Engström, Pirat

14 februari 2008

Integritet till höger och vänster

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 16:13

Ordfront och TimbroI tisdags arrangerade Ordfront och Timbro ett seminarium om övervakningssamhället. Som flera har påpekat kan det i förstone tyckas märkligt att just Ordfront och Timbro arrangerar saker tillsammans, efter som de normalt är varandras motståndare i höger-vänster-frågor.

Men det framväxande övervakningssamhället är inte en höger-vänster-fråga. Det ligger på den andra axeln, frihetsaxeln, i den politiska kompassen. Då är det inte märkligt att frihetsinriktade liberaler och frihetsinriktad vänster står på samma sida. Och det behövs.

Det var ett väldigt bra seminarium, och ovanligt välbesökt. Jag har sprungit på ett antal seminarier om övervakningssamhället sedan jag engagerade mig i Piratpartiet, och jämfört med hur det brukar vara var det mycket folk.

Efter en inledning av de två moderatorerna Stefan Carlén från Ordfront och Maria Rankka från Timbro, presenterade nätveteranen Oscar Swartz sin nya rapport Alternativ till Bodströmsamhället.

Rapporten är en uppföljning till Oscars tidigare Marschen mot Bodströmsamhället från 2006. I den nya rapporten går han igenom vad som har hänt sedan dess med alla de olika integritetskränkande lagarna och förslagen. Det är tyvärr ingen uppmuntrande läsning.

Regeringsskiftet innebar visserligen att vi fick en ny justitieminister med annat namn och med annan partifärg. Men det visar sig att även om Beatrice Ask sa bra saker om vikten av att värna den personliga integriteten när hon var i opposition, så gällde det bara så länge moderaterna var just i opposition. I regeringsställning driver Beatrice Ask och allianspartierna Thomas Bodströms förslag vidare med full kraft.

Om det inte vore för att de ser lite olika ut på bild och har olika namn, skulle ingen betraktare utifrån ens kunna misstänka att vi har bytt justitieminister efter valet. Alla Bodströms förslag till ett mer slutet och mer övervakat samhälle rullar vidare med oförminskad kraft under den nya regeringen. Väljare som avser att rösta på ett riksdagsparti 2010 har i praktiken två val: Vill de att Bodströmsamhället ska införas av Thomas Bodström (originalet) eller av Thomas Bodström-kopian Beatrice Ask?

Men även om det är en deprimerande verklighet som Oscar Swartz beskriver, är det en otroligt läsvärd rapport. För det första är den en mycket bra genomgång av var vi står idag med de olika förslagen, som det kan vara nog så krångligt att hålla reda på, just eftersom det är så många förslag som delvis överlappar och går ut på samma sak. För det andra är Oscars beskrivningar av spelet runt de olika förslagen fascinerande läsning, eftersom han blottlägger hur övervakningsivrarna konsekvent har vilselett både riksdag och medborgare om förslagens verkliga innebörd för att få igenom dem.

Men det allra intressantaste avsnittet tycker jag ändå är det som har fått ge namn åt hela rapporten: ”Alternativ till Bodströmsamhället”. Här gör Oscar ett mycket vettigt och genomtänkt försök att bryta dödläget i debatten genom att titta på vad det är övervakarna hoppas kunna skydda oss mot. Jag kan inte göra avsnittet rättvisa genom att sammanfatta det i ett par meningar här, så istället vill jag rekommendera alla att läsa åtminstone det avsnittet (sid 58-62) i rapporten. Kanhända kan just den här ansatsen faktiskt leda någonstans.

Nästa programpunkt på seminariet var Alice Åström (v), som ju är en av de mest ihärdiga förkämparna för personlig integritet i riksdagen. Hon pratade om integritetsskyddskommitténs slutbetänkande, och hur problemet är att politikerna inte tycks bry sig om vad det faktiskt står i grundlagen. Därför föreslår kommittén vissa förändrade skrivningar i grundlagen, för att göra det ännu tydligare att den personliga integriteten är ett viktigt kärnvärde för det demokratiska samhället som inte får lagstiftas bort hur som helst.

Men som Kulturrevolution.se påpekar: Om problemet nu är att politikerna i riksdagen ignorerar de regler som redan finns, på vilket sätt hjälper det i så fall att utforma fler och bättre regler? Den frågan besvarades aldrig riktigt.

Just integritetsskyddskommittén illustrerar den här problematiken i ett nötskal. Det rådde total parlamentarisk enighet i den kommittén, och alla var helt överens om att den nuvarande trenden går åt fel håll när det gäller den personliga integriteten. Men när det väl kom till omrösting om FRA-förslaget i våras lyckades inte en enda borgerlig riksdagsman hitta tillräckligt med civilkurage till att rösta mot förslaget. Inte ens ledamöterna av integritetsskyddskommittén själva, som till exempel Annie Johansson (c).

På samma sätt var det ingen från vänsterblocket som ställde sig frågan om de verkligen skulle fortsätta stödja en regering som var så aktiv med att montera ner skyddet för den personliga integriteten under den förra mandatperioden. Gärna integritet, men bara i form av vackra ord eller när vi är i opposition, tycks tyvärr vara verkligheten för de gamla riksdagspartierna.

Men jag vill ändå avsluta det här inlägget lite mer positivt. Det må visserligen vara sant att riksdagspartierna både till höger och till vänster har varit en fullständig besvikelse när det gäller att värna rätten till ett privatliv. Men det är också sant att det finns många individer både till höger och vänster, inklusive många enskilda riksdagsmän, som skulle vilja se en annan kurs än dagens. Det var roligt och uppmuntrande att se så många människor på Timbros och Ordfronts seminarium, både från höger och vänster och mittemellan.

Jag hoppas att vi ska kunna få till stånd en seriös debatt om vad som är en rimlig avvägning mellan det i och för sig legitima kravet på effektiv brottsbekämpning i olika sammanhang, och det minst lika legitima kravet på att värna den privata sfär som är en förutsättning för det öppna demokratiska samhället. Kanske kan perspektivet som Oscar Swartz föreslår i sin rapport leda framåt.

Men det allra viktigaste är antagligen att alla vi som känner oro över det framväxande övervakningssamhället inser att det gäller att agera nu, och agera tillsammans, vare sig vi är höger eller vänster eller varkendera. Då hoppas jag att vi fortfarande har en chans.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

2 kommentarer

  1. Var det någon som frågade om Alice Åström ställde Annie Johansson mot väggen och gjorde situationen obekväm för henne? Jo jag vet, det var en retorisk fråga, för jag vet svvaret. Men vad jag nebar med det är att det måste riktigt obekvämt att bete sig som de gör. För 20 år sedan hade deras politiska karriär varit över om de hade lagt sådan förslag som läggs idag. Men nu för tiden verkar det som om alla vill vara alla till lags. – Det är synd, att inställsamhet så sällan känns igen som den ansvarslöshet det oftast är.

    Kommentar av steelneck — 15 februari 2008 @ 0:21

  2. […] februari 2008 Integritet till höger och vänster Jag var på ett seminarium om övervakningssamhället arrangerat av Ordfront och Timbro […]

    Pingback av Christian Engström: bloggat om FRA « Christian Engström (pp) — 4 mars 2009 @ 21:26


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: