Christian Engström, Pirat

21 januari 2008

Vad Piratpartiet faktiskt vill med upphovsrätten

Filed under: Copyright Reform,delad kultur — Christian Engström @ 14:51

Horace Engdahl, Liza Marklund, Ernst Brunner och Peter Englund och har alla givit sig in i fildelningsdebatten. Det är roligt. Men varför är de alla så otroligt dåligt pålästa när det gäller den upphovsrättskritiska diskussionen? De har ingen aning om vad vi pirater faktiskt föreslår för förändringar av upphovsrätten, och ännu mindre grepp om våra argument.

Ingen av dem skulle drömma om att skriva en bok utan att ha gjort ordentlig research först. Det är bland annat det som har gjort dem till lästa och uppskattade författare. Så varför kastar de sig in i samhällsdebatten utan att ta reda på ett dugg om vad deras meningsmotståndare faktiskt tycker? Som Oscar Swartz påpekar ger det ett ointellektuellt intryck. Av personer som de nu uppräknade borde man ha rätt att förvänta sig att de intar en intellektuell hållning, och sätter sig in i frågan och funderar på den med öppet sinne innan de eventuellt bestämmer sig för en åsikt.

Men hur som helst, det är roligt att några av våra främsta kulturpersonligheter engagerar sig i debatten. Men för att hjälpa dem att förhoppningsvis höja sig över lite invektivernas och de koleriska utfallens nivå, ska jag berätta vad det är för förändringar av upphovsrätten som Piratpartiet faktiskt förespråkar.

Vi vill inte avskaffa upphovsrätten som princip, som Horace Engdahl tror. Vi säger inte att internet ska vara en frizon där det gäller andra regler än i resten av samhället, som Liza Marklund har fått för sig. Och vårt mål är inte att förhindra en saklig debatt om hur vi ska kunna få en fungerande upphovsrätt även på nätet, som Ernst Brunner och Peter Englund påstår av okänd anledning.

Tvärtom vill Piratpartiet bevara upphovsrätten, men reformera den så att den kommer i samklang med den nya tidens förutsättningar. Vi föreslår teknikneutrala regler som ska gälla i samhället generellt, och inte bara på internet. Och vi vill gärna skapa förutsättningar för en saklig debatt om upphovsrätten genom att hjälpa våra meningsmotståndare att sätta sig in i frågan lite bättre.

Piratpartiets förslag till en balanserad upphovsrätt vilar på fyra hörnpelare:

Fri icke-kommersiell användning.
Fram till för tjugo år sedan var upphovsrätten knappast något som berörde vanliga människor. Reglerna om ensamrätt för exemplarsframställning riktade sig mot kommersiella aktörer, eftersom det bara var de som hade möjlighet att till exempel trycka böcker eller ge ut skivor. Privatpersoner som ville skriva av en dikt och skicka till sin käresta, eller spela av en skiva till kassettband och ge bort till en kompis, behövde överhuvud taget inte oroa sig för att hamna i konflikt med upphovsrätten.

Men idag har tolkningen av upphovsrätten glidit i en riktning som gör att den innebär stora inskränkningar i vad vanliga privatpersoner får göra i sitt dagliga liv. I samma takt som den tekniska utvecklingen har ökat vanliga människors möjligheter att ta del av och sprida kultur, har lagstiftningen utvecklats i rakt motsatt riktning. Gummibandet fortsätter att spännas.

Piratpartiet vill återföra upphovsrätten till dess ursprung, och göra helt klart att den bara reglerar användning och kopiering av verk i kommersiella sammanhang. Att dela med sig av kopior, eller på annat sätt sprida eller använda annans verk, skall aldrig vara förbjudet så länge det sker på ideell basis utan vinstmotiv. Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras. Som exempelvis icke-kommersiell fildelning av upphovsrättsskyddat material.

Fem års kommersiell ensamrätt.
Stora delar av underhållningsbranschen som den ser ut idag bygger på upphovsrättens bestämmelser om ensamrätt att utnyttja verket kommersiellt. Vi vill bevara den ensamrätten när det gäller kommersiell användning.

Men dagens skyddstid – livstid plus 70 år – är absurd. Ingen investerare gör någonsin kalkyler med så lång återbetalningstid. Ingen kan påstå att den i praktiken nästan oändliga skyddstiden är nödvändig för att locka kapital till underhållningsbranschen. Däremot leder den till många negativa konsekvenser för dem som vill bevara eller bygga vidare på klassiska verk. Därför vill vi korta skyddstiden till en nivå som är rimlig ur både samhällets och investerarens synvinkel. Vi föreslår fem år från publiceringen, vilket redan det torde vara en längre tid än vad någon investerare räknar med för att få igen sin investering.

Fri sampling – lagstadgad ”fair use”.
Dagens alltmer restriktiva lagstiftning och tolkningar av ”intrång” i upphovsrätt gör det särskilt svårt för skapande musiker, filmare, och bildkonstnärer. I synnerhet gäller detta de som skapar verk genom att bearbeta och återanvända delar av gamla verk. I princip allt sådant är numera olagligt utan uttryckligt tillstånd från samtliga innehavare av den ”copyright” som gäller. Det vill vi ändra på, så att huvudregeln istället blir att det är fritt fram att skapa nya verk utifrån existerande. I den mån man vill begränsa vissa former av kommersiella bearbetningar, till exempel översättningar av ny litteratur eller användandet av ny musik i filmer, ska de begränsningarna vara uttryckligen uppräknade i lagen.

Förbud mot DRM.
DRM står för Digital Restrictions Management, och är en samlingsbeteckning för olika tekniker som syftar till att inskränka konsumenternas och medborgarnas möjligheter att ta del av och kopiera verk, även när de har laglig rätt att göra det. Vi vill införa ett förbud mot DRM-tekniker i konsumentlagstiftningen. Det är ingen vits med att riksdagen inför balanserade och rimliga upphovsrättslagar, om de stora multinationella företagen samtidigt tillåts skriva sina egna lagar och upprätthålla dem med tekniska metoder.

Det här är alltså vad Piratpartiet föreslår. Om någon vill diskutera någon av de här punkterna, eller allihop, är vi alltid intresserade.

Men vi vill i så fall höra bättre och intressantare argument än det oreflekterade påståendet att ”fildelning [av upphovsrättsskyddat material] är stöld”, för det är inte sant rent juridiskt, och är i själva verket bara ett cirkelargument som förutsätter det som skall bevisas. Läs Magnus Jiborns utmärkta sågning av argumentet i artikeln Meningslös retorik om fildelning i Sydsvenskan.

Och sätt er gärna in lite grand i den internationella diskussionen om upphovsrätten, kära medlemmar av den svenska kultureliten! Börja till exempel med att läsa Lawrence Lessigs Free Culture eller Yochai Benklers The Wealth of Networks. Då kommer ni inse att det här är något större än en ren plånboksfråga för den svenska upphovsrättseliten. Det handlar om vilken sorts samhälle vi vill ha i framtiden.

Vi pirater vill väldigt gärna diskutera upphovsrätt med er. Men diskussionen blir så mycket mer givande om ni försöker närma er ämnet på ett lite mer intellektuellt sätt, och inte bara låter ilskan och ryggmärgsreflexerna styra.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , ,

36 kommentarer

 1. Den här texten hade nog Expressen gärna tagit in som en fortsatt replik i debattserien. Har du frågat dom?

  Kommentar av Fredrika — 21 januari 2008 @ 15:31

 2. Stående ovationer !!! Men jag håller med Fredrika. Denna text skall inte ligga som passiva ettor och nollor i något dataminne. Den måste ut så motparten kan ta den till sig. En rejäl ”bredsida” mot upphovsrättskrämarna skulle jag vilja säga.

  Kommentar av Odin — 21 januari 2008 @ 15:37

 3. +1

  Kommentar av Rick Falkvinge (pp) — 21 januari 2008 @ 15:37

 4. Kan vara värt att poängtera att vi vill BEHÅLLA rätten för en artist att förknippas med sitt verk också. Det är en fråga jag ofta får utomlands, där den rätten inte är lika självklar.

  Kommentar av Rick Falkvinge (pp) — 21 januari 2008 @ 15:43

 5. Glasklart. GJ!!

  Kommentar av Mats — 21 januari 2008 @ 15:50

 6. […] någon tänkt innan de satte pennan till pappret som illustrerat i DN. Likaså Christian Engström förklarar bra och lättfattligt varför upphovsrättsdiskussionerna är lite väl hysteriska. Under tiden har killarna i The Pirate […]

  Pingback av opassande » Blog Archive » Propaganda och sponsring — 21 januari 2008 @ 19:53

 7. Riktigt bra och tydligt skrivet (som vanligt)!!
  Men som Fredrika säger, detta skulle verkligen göra sig i Expressen och då nå ut till ”den stora massan”. Försök få ut era åsikter mer i stormedia. Så uppfattningen om PP slutar vara ‘ett enfrågeparti som bara vill ha fri fildelning’ (det är även den bild upphovsmaffian försöker måla upp), få ut vad ni kämpar för.

  Kommentar av Tomas — 21 januari 2008 @ 20:55

 8. Lawrence Lessig

  /Tack. Christian

  Kommentar av Martin Friman — 21 januari 2008 @ 22:30

 9. Liza har för övrigt en förläggar-kollega i USA som heter Tim O’Reilly, han förstod redan 2002.

  Kommentar av steelneck — 22 januari 2008 @ 2:40

 10. Steelneck: Ja, han bjöd in mig till O’Reillys stora mässa i Portland Oregon som keynote speaker. Det borde säga Liza Marklund något.

  Kommentar av Rick Falkvinge (pp) — 22 januari 2008 @ 9:13

 11. Det lär inte säga henne något så länge hon inte vet om det, eller kan låtsas inte veta om det när hon sitter där inmålad i sitt hörn av prestige.

  Kommentar av steelneck — 22 januari 2008 @ 13:24

 12. Bra skrivet! Jag misstänker dock att de tilltalade inte ens kommer att läsa texten… Hoppas ni kan få den i tryck någonstans.

  Kommentar av Tobias — 22 januari 2008 @ 13:32

 13. Bra poäng. Jag mejlade den till Liza Marklund, Horace Engdahl och Peter Englund för kännedom. Ernst Brunners mejladress lyckades jag dock inte hitta på något bekvämt sätt, så han får klara sig utan. 🙂

  Kommentar av Christian Engström — 22 januari 2008 @ 14:59

 14. Jag är lite av nyliberalist och har lite problem med det 4:e budet. Visst DRM är ett påhitt som skulle vara belagt med dödsstraff men det är inte statens sak att förbjuda, vi ska ju hellre göra förbuden mindre och låta marknaden styra. Redan nu är det ju ett par stora bolag som beslutat ta bort DRM skyddet. Det är bättre att få folk att helt bojkotta DRM försedd musik/film. Frihet genom opinion.

  Kommentar av Varangian.af.Scaniae — 22 januari 2008 @ 16:12

 15. #4: Ideell upphovsrätt?

  Kommentar av M — 23 januari 2008 @ 14:40

 16. M: Ja, precis. Vi vill inte göra några ändringar alls i den ideella upphovsrätten.

  Kommentar av Christian Engström — 23 januari 2008 @ 18:05

 17. M (kommentar 15):

  Den delen av upphovsrätten som av juriste kallas för den idéella, handlar i stora drag om att skaparen alltid skall erkännas som just det. Ganska självklart egentligen, allt annat skulle ju vara en lögn. Den andra delen kallas lite missledande för den ekonomiska, missledande eftersom det inte alls behöver handla om pengar. En skapare kan ju istället för pengar lika gärna kräva fortsatt frihet som motprestation för att ge någon rättigheter till verket, med GPL som det kanske mest kända exemplet.

  Kommentar av steelneck — 24 januari 2008 @ 13:52

 18. […] Hon använder sig sedan av Christian Engströms inlägg om vad piratpartiet står för, för att visa hur fel partiet har. För den som vill läsa vad han faktiskt skrivit finns den här. […]

  Pingback av opassande » Blog Archive » Liza Marklund verkar inte må så bra — 27 januari 2008 @ 11:09

 19. […] Falkvinge, Engström, Opassande, Jinge, Kulturbloggen Intressant? Borgarmedia: EX, DN1, DN2, Andra bloggar om: […]

  Pingback av Fildelningen är här för att stanna | Svensson — 27 januari 2008 @ 21:51

 20. Halloj! Jag har en liten fundering kring era tankar ang. upphovsrätten. Jag är fotograf, om jag tar fram ett verk som jag planerar att kunna nyttja kommersiellt i framtiden, anser ni att efter 5 år så kan vem som helst ta mitt verk och använda i egna kommersiella syften som t.ex omslag på magasin, frontbilder på webplatser etc?

  Sedan är jag lite nyfiken på en grej: tycker ni inte att det är någon skillnad på den gamla metoden att spela av en LP på kassettband och ge till en kamrat (med de ljudförsämringar detta innebär) gentemot att idag utan minsta förstörande teknik kopiera kommersiella MP3:or och sprida dessa så att hela världen får tillgång, inte bara ens egna lilla nätverk bestående av ”nära och kära”? jag är lång ifrån påläst om detta och dömmer inte på något sett utan är mest nyfiken på era tankar kring detta.

  mvh
  D

  Kommentar av Daniel Olsén — 27 januari 2008 @ 22:02

 21. Som jag ser det så är det just den där 5årsgränsen som gör att jag aldrig kommer rösta på PP. Vad menar ni egentligen? Om jag, som skriver noveller med en väninna där vi BÅDA skapat oss karaktärer, för att inte tala om raser, då vi skriver fantasy, bestämmer mig för att tillsammans med henne ge ut våra alster med våra karaktärer och skapelser, och efter fem år så har vi ingen rätt att längre påstå att detta är våra kreationer? Är det så ni menar?

  Samtidigt har ni glömt bort att UPPHOVSRÄTTEN skyddar just böcker, filmer, karaktärer, påhittade raser, ALLT. Den gjorde det MÖJLIGT för Peter Jackson att göra Sagan om Ringen filmerna, den gör det möjligt för VANLIGA personer att kunna skriva och sätta copyright på sina alster. Ni verkar faktiskt inte särskilt genomtänkta. Dessutom ger ni ut ett budskap till de som följer er att ni ska upphäva upphovsrätten då jag många gånger kommit i diskussion med en enveten nedladdare att ni ska göra det fritt för allting och inget skydd ska finnas. Ni kanske bör tänka över vad för budskap ni sänder ut då det är just det att ni vill UPPHÄVA UPPHOVSRÄTTEN HELT som gör att ni inte är uppskattade av någon än de som längtar efter att få exploatera material som andra har lagt ner på.

  SKÄMS PÅ ER!

  Kommentar av Amanda — 28 januari 2008 @ 10:51

 22. Daniel; ja, men de måste fortfarande ange ditt namn som skapare och verket får inte brukas på ett ”kränkande” sätt, precis som idag.

  Amanada; eh, nej. Du har typ missuppfattat det mesta av vad vi menar och hur upphovsrätten fungerar. Lycka till med projektet, men passa er så ni inte råkar hitta på en karaktär som är för lik en som redan finns och är skyddad…

  Kommentar av Rickard Olsson — 28 januari 2008 @ 12:28

 23. Hmm… Det tycker inte jag känns helt 100. Skulle faktiskt känna mig kraftigt utnyttjad om detta skedde. Men jag tycker ni har massa andra bra saker. Individens privatliv tycker jag alla borde värna om hårdare. Hatar att känna mig övervakad! Vet inte riktigt varför, jag har rätt så rent mjäll i påsen så man kan ju tycka att det inte borde spela någon roll. Vill inte heller att mail och data ska kunna avläsas (eller vara tillåtet alltså).

  När det gäller nedladdande av t.ex musik så tror jag att man kan hitta ett bra mellanting. Det finns såklart en prisbild som gör det intressant för de flesta att göra rätt för sig (vilket jag tycker att man ska göra med sådant material). Kostar det t.ex 30kr för ett helt album och att det finns smidiga betalsystem (SMS, Paypal, kort osv) så tror jag att många skulle välja denna metod pga smidighet och en känsla att faktiskt göra rätt för sig.

  Kommentar av Daniel Olsén — 28 januari 2008 @ 16:12

 24. Det handlar inte om priset på en poplåt, utan om rätten att kommunicera privat. Ska man upprätthålla dagens upphovsrätt måste staten övervaka all kommunikation mellan människor. Det leder till ett samhälle som vi pirater inte vill ha.

  Det är visserligen sant att många säkert kan känna sig beredda att betala ett pris som de tycker känns rimligt för att få tillgång till en bekväm nedladdningstjänst. Det gör att det finns anledning att tro att en del företag kommer att kunna tjäna pengar på distribution i framtiden.

  Men den viktigaste frågan är ändå inte distributionen av popmusik, utan att man som vanlig medborgare ska kunna känna sig trygg att ens privata kommunikation är just privat, och att polisen inte kan komma inrusande när som helst och lägga beslag på ens dator med hela dess innehåll.

  Därför måste kriget mot fildelarna upphöra. Det enda sättet att göra det är att fildelningen legaliseras. Sen är alla företag som vill hjärtligt välkomna att konkurrera på den marknaden genom att erbjuda mervärden som folk frivilligt har lust att betala för. Exakt hur det ska gå till är deras sak att reda ut, men jag är ganska övertygad om att några kommer lyckas med den saken.

  Men det viktiga för lagstiftaren är att se till att vi slår vakt om det demokratiska samhällets grundvalar, inklusive rätten till privat kommunikation.

  Kommentar av Christian Engström — 28 januari 2008 @ 16:26

 25. Jag tror att jag är lite av samma åsikt. Men kan man inte helt enkelt låta det vara olagligt att sprida upphovsrättsskyddat material (både ideellt och kommersiellt) men däremot låta metoden att i princip avlyssna datortrafiken vara olaglig? Visst blir lagen då lite uddlös men man har iaf satt en riktlinje.

  När det gäller t.ex bilder så kan jag verkligen tänka mig in i situationen att någon får tag i en fem år gammal bild av mig, högupplöst, och använder den kommersiellt. Jag skulle bli rätt så förbannad. Detta händer mig då och då redan idag vilket i samtliga fall har gett mig en liten extra inkomst vid dessa tillfällen, men det vore roligare om de frågade först.

  Kommentar av Daniel Olsén — 28 januari 2008 @ 16:33

 26. Problemet med att låta fildelningen vara olaglig men se genom fingrarna på det är att man får så kallad ”selective enforcement”. I praktiken blir det ju att polisen kan välja ut vem de vill sätta dit, om det är formellt olagligt att göra något som ”alla” gör. Det kan mycket lätt missbrukas för exempelvis politiska syften, genom att polisen bestämmer sig för att ge sig på personer med ”felaktiga” politiska idéer.

  Josef Stalin ska nån gång ha sagt något i stil med att ”det är viktigt att man har lagar som gör alla till kriminella, så att man kan sätta dit dem man vill”. Men det var han, det. Ett sånt samhälle vill vi inte ha.

  Kommentar av Christian Engström — 28 januari 2008 @ 16:39

 27. Vad anser ni om mina tankar kring mina fotografiska verk då?

  Kommentar av Daniel Olsén — 28 januari 2008 @ 19:49

 28. Daniel Olsén: Jag är också fotograf (som bisyssla), men jag är också en som står på samma sida som Christian och Piratpartiet, ja faktiskt sedan längre tid tillbaks än vad Piratpartiet funnits. Vad jag är fullständigt överens med Piratpartiet om är att upphovsrätten inte har någonting alls att skaffa i privat kommunikation. Upphovsrätt skall handla om att ”göra det tillgängligt för allmänheten” (ordagrant från lagens §2), och inget annat. Den har lika lite i privat kommunikation att göra som i mitt vardagsrum där bekanta kan läsa böckerna i bokhyllan, lyssna på min stereo eller liknande. Men jag kan hålla med om att 5 år för kommersiellt nyttjande känns väl så kort även för mig, fast jag tycker ju samtidigt att 70 år efter upphovsmannens död är rent ut sagt löjligt. Det viktiga är dock inte tiden, om den var 15 eller 20 år skulle för mig kännas fullständigt likgiltigt, det viktiga är det där om privat kommunikation.

  Vad innebär då detta rent praktiskt om lagen utformades som jag vill? Jo, om du Daniel kontaktar mig och vi har en kommunikation via dator, då kan jag skicka en fil till dig helt lagligt, detta oavsett om det är mp3, en högupplöst jpeg eller vad för information som helst (så länge vi inte talar om spioneri och typ. landsföräderi). Men om jag använder en av dina bilder kommersiellt, så begår jag intrång i dina ensamrätter precis som idag, detsamma om det gällde musik eller vilka verk som helst. Distinktionen privat och allmäntillgänglighet måste återupprättas!

  Bara tanken att staten systematiskt skulle lägga sig i vad som kommuniceras privat människor emellan är ju fullständigt barock. Vi kan ju bara inte ha lagar som reglerar vad folk får kommunicera mellan varandra, det strider mot allt vad grundläggande principer heter. Allt det här ”stöldpratet” har som syfte att minska förståelsen om att det faktiskt är kommunikation vi talar om, inte fysiska prylar, och tyvärr har det fungerat ypperligt på de mindre insatta som hjärntvätt när det fått stå oemotsagt under flera års tid.

  Sedan måste an också kunna skilja på den idéella rätten och den ekonomiska, dvs. den distinktion som ”författaren” Liza Marklunds intellekt inte mäktar med, den är ju alltid skaparens, ”for life”. Det skaparen har skapat, det har denne gjort och ingen annan, allt annat skulle ju vara en lögn. Så med den idéella biten finns inga större problem.

  Å vad gäller DRM och liknande, då börjar vi verkligen tala om egendom. Köper jag en DVD så är det min egendom. MPAA, IFPI eller liknande har inget som helst att göra med vad jag gör med min egendom. De skall fullständigt skita i om jag spelar skivan i min DVD-spelare eller om jag sätter den i datorn, eller om jag vill kika på filmen i min laptop när jag reser. De skall fullständigt strunta i om jag gör helt lagliga kopior av min sons TV-spel (alla som har barn vet hur fort skivor blir till plastskräp på barnkammaren). Osv. Det finns massor av fullt legitim kopiering – av egen egendom som man lagligen köpt! Men detta med DRM har inte i upphovsrätten att göra, det är snarare en fråga om konsumentskydd och hör således bättre hemma i de lagarna.

  Kommentar av steelneck — 29 januari 2008 @ 0:01

 29. Då är jag nog precis på samma bana som dig och piratpartiet. Jag trodde att PP ville att andra skulle kunde utnyttja mina verk kommersiellt efter fem år, that I don’t like.

  DRM å liknande är bara dumt. Precis som du säger borde jag få använda mina köpta MP3:or till allt från bilen, multimediastationen osv. Konsumentkraft i detta fall är nog bra, jag försöker alltid köpa min musik från bolag som släppt på DRM-spärren.

  När det gäller kommunikation är jag med dig till 100%, den ska F*N vara privat!

  Kommentar av Daniel Olsén — 29 januari 2008 @ 10:36

 30. […] Censur i upphovsrättensnamn Liza Marklund verkar inte må så bra Vems är bilden/musiken/filmen? Vad Piratpartiet faktiskt vill med upphovsrätten EU-dom: Öppning i piratjakten Eu-dom öppnar i jakten på fildelarna Fildelning är inte stöld […]

  Pingback av Rosetta Sten » Idag begraver jag upphovsrättenRosetta Sten — 29 januari 2008 @ 13:32

 31. Hmm.. Daniel: PP har sagt 5 års ekonomisk upphovsrätt, och det innebär faktiskt att andra kan nyttja verken komersiellt efter 5 år. På den punkten är jag alltså, precis som du, inte riktigt överens med PP. Jag tycker 5 år låter väl så kort. Men jag vet samtidigt att PP liksom mig inte anser att det där med tiden är den viktigaste faktorn. Skulle det komma till kritan så tror jag nog att PP är ganska kompromissvilliga på just det där om tiden (dock torde dagens 70 efter död vara uteslutet), förutsatt att viktigare saker som har att göra med privat kommunikation får gehör.

  Har jag rätt Christian?

  Kommentar av steelneck — 29 januari 2008 @ 15:23

 32. Du har iofs rätt i att just siffran 5 inte nödvändigtvis behöver vara skriven i sten. Det främsta skälet till att vi hamnade just där var att det låg mitt emellan 3 och 7 år, som var två andra förslag. 🙂

  Men jag tror att storleksordningen är riktig. De pengar man inte har tjänat de första fem åren, de lär man inte se röken av senare heller i de flesta fall. Naturligtvis finns det enstaka undantag. Men de allra flesta kulturella verk är fullständigt kommersiellt värdelösa långt innan fem år har passerat (hur värdefulla de än må vara konstnärligt).

  Sedan ska man också komma ihåg att syftet med skyddstiden inte är att till varje pris göra så att rättighetsinnehavaren får ut varje tänkbar krona. Det handlar om att hitta en balans mellan motstridiga intressen.

  Syftet med ensamrätten är att det ska bli möjligt för en investerare att räkna hem en investering. Och när man räknar på investeringar i en så flyktig bransch som kultur, då finns det ingen som kalkylerar med en längre återbetalningstid än högst ett par år. För storfilmer från Hollywood brukar kriteriet på att de är framgångsrika vara att de har dragit in sina produktionskostnader på de första två veckorna.

  Sett ur det perspektivet är fem år antagligen egentligen för långt. Men eftersom vi inte vill framstå som oresonliga (och inte har lust att gräva ner oss allt för mycket i diskussioner om den exakta optimala skyddstiden) är vi generösa och bjussar på fem år i alla fall. 😉

  Kommentar av Christian Engström — 29 januari 2008 @ 15:47

 33. hmm. Inte direkt sant. Jag säljer bilder idag som jag tog i mitten på 90-talet. Att vara fotograf i Sverige idag är inte det lättaste och varje krona räknas. Så då ser det ut som att jag faktiskt inte har råd att rösta på er. Fildelning är inte mitt största intresse men jag värnar om mitt privatliv. Synd på ett annars intressant parti.

  Kommentar av Daniel Olsén — 30 januari 2008 @ 11:28

 34. Så då ser det ut som att jag faktiskt inte har råd att rösta på er. Fildelning är inte mitt största intresse men jag värnar om mitt privatliv. Synd på ett annars intressant parti.e pengar man inte har tjänat de första fem åren, de lär man inte se röken av senare heller i de flesta fall.
  Auto Blog

  Kommentar av Redrigo — 15 december 2009 @ 12:31

 35. […] medlemmar av den svenska kultureliten som uttalat sig mot fildelning kanske tycker att de har ”rent mjöl i påsen” just när det gäller fildelning […]

  Pingback av Fildelning och övervakning – the bottom line « Christian Engström, Pirate MEP — 6 november 2010 @ 16:41

 36. […] jag skrev om vad Piratpartiet vill härom veckan borde jag nog ha varit tydligare på den här punkten. Då hade inte Liza Marklund […]

  Pingback av Piratsvar till Rosetta Sten « Christian Engström, Pirate MEP — 17 november 2010 @ 12:31


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: