Christian Engström, Pirat

16 december 2007

Sex skäl för öppen källkod

Filed under: fri kunskap — Christian Engström @ 18:03

Nyhetsbyrån AP och Computer Sweden rapporterar att den holländska regeringen har bestämt att alla myndigheter ska använda datorprogram baserade på öppen källkod från och med april 2008. Det är ett bra beslut, som Sverige borde kopiera rakt av. Öppna program är framtiden och det finns ingen anledning att vänta.

Den offentliga sektorn borde vara standardiserad runt Linux, OpenOffice, Firefox och Thunderbird istället för runt Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer och Microsoft Outlook. Det finns flera skäl för det.

Arkivbeständighet. Många dokument som myndigheter hanterar ska vara tillgängliga flera decennier fram i tiden, eller ska arkiveras för evigt. Det går inte att göra med slutna format som ägs av något företag. Om företaget går omkull, eller bara slutar stödja ett visst format, kan det bli omöjligt att läsa äldre dokument på moderna datorer. Bara med öppna format går det att vara säker på att dokument som skapas idag även kan läsas i framtiden.

Myndighetsservice för alla. Det är stötande ur demokratisk synvinkel om man som medborgare är tvingad att köpa utrustning från ett visst företag för att komma i åtnjutande av myndigheternas service. När mer och mer av kommunikationen mellan myndigheter och medborgare går elektroniskt får det inte vara ett krav att medborgaren har köpt licens från Microsoft för att få del av fullgod service. Det är det tyvärr ofta i praktiken idag.

Nationell säkerhet. Med sluten programvara kan man aldrig veta om den innehåller bakdörrar eller avstängningsknappar som kan aktiveras utifrån. Ibland vet man säkert att de finns. Windows Vista innehåller funktioner som är tänkta att hindra piratkopiering, som gör att systemet låses automatiskt om det inte får godkännande från Microsoft via internet. Även om tanken är att det bara ska användas mot oauktoriserade kopior av Windows, innebär det att varje dator med Windows Vista kan göras obrukbar utifrån av den som vet hur.

Tänk tanken att alla datorer som kör Windows idag plötsligt slutade fungera samtidigt. Vad skulle hända med sjukvård, livsmedelsförsörjning, räddningstjänst, polis…? Hur många timmar skulle det ta innan samhället började kollapsa? Vare sig det var USA:s regering som använde hotet i en politisk dispyt, eller en terroristgrupp som hade lärt sig hur man gör på något vis, skulle det vara ett av de värsta katastrofscenarion man kan tänka sig.

Vi kan inte bygga in en sådan sårbarhet i den svenska infrastrukturen. Det enda sättet att undvika det är att gå över till öppen programvara, där vi själva kan kontrollera att det inte finns några bakdörrar. Vi ska inte ge vare sig främmande regeringar eller terroristgrupper motsvarigheten till en vätebomb i fickan om vi kan undvika det.

Vardagssäkerhet. Även bortsett från katastrofscenariot erbjuder öppna Linuxbaserade system bättre säkerhet än ”den ledande slutna plattformen”. Virus förekommer i princip inte, och Linuxsystemen är även mer robusta mot andra attacker. Det diskuteras om det här beror på att den öppna metoden generellt är bättre på att hitta säkerhetsluckor, eller bara på att Windows är feldesignat och för komplicerat för att göra säkert, men vad det än beror på är det här en stor fördel för Linux och de öppna alternativen.

Lokalt entrepenörsskap och samarbete. Genom att systemen är öppna blir det ekonomiskt möjligt att göra lokala anpassningar för speciella områden, och juridiskt möjligt att dela de anpassningarna med andra som kan ha nytta av dem. Ett bra exempel är Edubuntu, som är en version av Linux som är speciellt anpassad för att användas i skolor. Istället för att betala dyra licenser kan myndigheterna lägga en del av pengarna på att låta lokala entrepenörer ta fram förbättringar som underlättar verksamheten både lokalt och globalt.

Ekonomi. Öppen källkod blir i längden nästan alltid billigare än slutna system. Dels slipper man betala några licensavgifter, vilket faktiskt skulle bli en ganska stor besparing på hela den offentliga sektorn. Dels kommer man ifrån den påtvingade uppdateringscykeln där leverantören tvingar myndigheten att uppgradera för att få support, vilket i sin tur leder till att det krävs nya kraftfullare datorer för att köra den nya versionen.

Ibland kan det vara förenat med en del kostnader att byta från slutna till öppna system, så det är inte säkert att man sparar pengar på kort sikt. Men i längden lönar det sig även ekonomiskt.

Därför bör Sverige också välja öppen källkod. En hel del görs redan både på nationell nivå och på de enskilda myndigheterna, men det vore bra om regeringen också drev på i frågan.

Att göra som Holland och sätta upp en deadline är en bra idé. Så som det holländska initiativet är utformat är det inte frågan om något totalstopp för slutna program efter den 28 april 2008. Principen är ”om du inte använder öppna program får du skriva en bra förklaring varför”.

Så skulle den svenska regeringen kunna göra också. Det här är en bra idé som vi bör kopiera.

…………

Uppdatering: IDG skriver mer om hur beslutet genomförs i Holland.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

7 kommentarer

 1. FOSS (Free/Open Source Software) är tveklöst framtiden. Det finns en del grova kanter kvar än för desktopbruk, men idag finns det väldigt lite som hejdar vem som helst att använda Linux eller liknande för vardagsbruk.

  I servervärlden har FOSS för länge sedan etablerat sin dominans – det tydligaste exemplet här är superdatorer. En tydlig majoritet av superdatorer världen över kör olika varianter på FOSS. Hur många superdatorer kör Windows? Inte en enda.

  FOSS är inte bara ”gratis”, det är också frihet. Som du skriver är det friheten att anpassa det, verifiera det och vidareutveckla det. Väljer man en stängd leverantör väljer man också att hantera sin data på de villkor som leverantören (i det här fallet Microsoft) väljer, inte på dina egna villkor.

  Kommentar av isecore — 16 december 2007 @ 21:33

 2. […] Engström skriver ett väl tänkvärt inlägg om varför vi ska införa öppen källkod i offentlig […]

  Pingback av Jörgen Boström » Sex skäl för öppen källkod — 17 december 2007 @ 7:57

 3. Väl talat (skrivet)!

  Dock är det alldeles för lätt i denna kortsiktiga kvartalsekonomiska värld att negligera de långsiktiga vinsterna med öppen källkod och öppna standarder. Det har nyligen instiftats ett kompetenscentrum för fri programvara, så kanske börjar det hända saker så sakteliga: http://kikaren.skl.se/artikel.asp?C=4474&A=49649

  Kommunerna Kristinehamn, Eksjö, Sollefteå, Sundsvall, Jönköping, Hallsberg, Luleå och Filipstad har redan implementerat Linux och öppen källkod i sina verksamheter. Flera finns säkert och ännu fler kommer att följa i deras fotspår. De förtjänar att lyftas fram och studeras för att öka spridning och kunskap om öppen källkods fördelar.

  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=55868&a=788052

  Kommentar av buddy jesus — 17 december 2007 @ 13:04

 4. […] här är ett bra beslut som den svenska regeringen borde ta efter snarast. Det finns flera goda skäl till varför den offentliga sektorn bör gå över till öppna format och öppen källkod, som jag […]

  Pingback av Norge väljer öppna format « Christian Engström (pp) — 22 december 2007 @ 16:10

 5. Jag tycker det är helt rätt att myndigheter i allmänhet antagligen borde favorisera öppen källkod, däremot tycker jag inte man bör sätta regler för att offentlig verksamhet måste använda Linux.

  En fråga som du inte tar upp här, men som jag faktiskt ser som principellt viktigare, är alla de system som myndigheterna själva utvecklar. Den offentliga sektorn är en mycket stor beställare/utvecklare av alla typer av mer eller mindre specialiserad mjukvara. Denna mjukvara borde av både demokratiska och ekonomiska skäl vara fri. Det medborgarna har betalat för, borde de också få granska och få nyttja fritt.

  Kommentar av Ulf Pettersson — 23 december 2007 @ 23:44

 6. Mycket bra skrivet!

  Kommentar av Kim — 6 mars 2008 @ 21:45

 7. […] Det här är också en utmärkt motion, och jag är säker på att Richard Stallman skulle bli mycket glad om han läste den. Begreppet öppen källkod enligt den gängse definitionen innefattar ju i och för sig också rätten att ändra i koden och distribuera den vidare, men det stämmer att man genom att använda beteckningen fri programvara (som FSF förespråkar) lägger mer tonvikt på just frihetsaspekten, snarare än bara den praktiska nyttan med öppna program. […]

  Pingback av Arrr! för fem klockrena (v)-motioner « Christian Engström, Pirate MEP — 6 november 2010 @ 16:35


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: