Christian Engström, Pirat

28 december 2007

Fritt fram att jaga fildelare och oliktänkande

Filed under: Copyright Reform,delad kultur,skyddat privatliv — Christian Engström @ 23:16

Regeringen vill ge polisen i princip fria händer att få ut ip-numren för alla internetanvändare, vare sig de är misstänkta för brott eller inte. Många har reagerat starkt mot det här förslaget. En liten länklista finns nedan.

Ip-nummerutredningen är bara ett av flera olika initiativ för att öka övervakningen på internet. Datalagringsdirektivet, FRA-förslaget, Renforsutredningen och fildelningslagen innebär alla mer övervakning och mindre privatliv på nätet.

Men ip-nummerutredningen är ändå intressant för att den är det första initiativ för utökad övervakning som regeringen själv har lagt. Initiativet till de övriga förslagen kom ju från den förra regeringen, så de som ville fortsätta tro att en borgerlig regering skulle vara mer frihetsvänlig än en socialdemokratisk, kunde åtminstone hoppas. Nu är det slut med det. Direktiven till ip-utredningen visar att alliansregeringen tänker fortsätta marschen mot Bodströmsamhället med oförminskad kraft.

Som Oscar Swartz påpekar har det här ingenting med bekämpandet av grov brottslighet att göra. Dels har polisen redan idag de här möjligheterna vid grova brott, och dels vet grova brottslingar hur man skyddar sig mot allmän övervakning, så det ger inte särskilt mycket.

Det finns i huvudsak två saker man kan göra genom att massövervaka ip-nummer så som regeringen vill. Det ena är att jaga fildelare. Det andra är att kartlägga människors politiska sympatier.

Att regeringen vill trappa upp fildelarjakten har tyvärr framgått länge. ”Vi kan inte jaga en hel ungdomsgeneration” sa Fredrik Reinfeldt före valet och gjorde precis tvärtom efter, utan att ens bry sig om att förklara varför han bytt åsikt. Det är ett hån mot de svenska väljarna. Men att regeringen vill jaga fildelare har vi som sagt förstått.

Däremot tror jag uppriktigt sagt inte att den nuvarande regeringen egentligen är så intresserad av att inleda åsiktsregistrering för egen del. Socialdemokraterna höll visserligen på med det tills 70-talet då de blev avslöjade i IB-affären, men jag tror helt enkelt att alliansregeringen har suttit för kort tid för att börja tänka i de banorna.

Men den som i allra högsta grad är intresserad av att kartlägga politiska och religösa nätverk är förstås USA. Det här förslaget passar väl in i mönstret där den svenska regeringen gör vad husse USA säger till den. En stor del av ”kriget mot terrorismen” handlar ju om att klassa människor som riskfaktorer utan att de har gjort någonting olagligt, till exempel för att de visat intresse för vissa politiska idéer.

Då passar det ju bra att låta polisen registrera vad människor gör på internet utan att de behöver vara misstänkta för brott. Det blir ju smidigare att inte behöva hitta på en massa bortförklaringar varje gång.

Och vips har vi byggt upp ett system som är precis likadant som det vi kritiserar Kina för. Där regimen jagar oppositionella på nätet och gör vad den kan för att blockera misshagliga sajter. Där målet är total övervakning av vad alla gör på nätet, och vilka de umgås med.

Till att börja med ska våra egna system kanske ”bara” användas för att jaga ungdomar på de amerikanska storföretagens order, och spana på politiskt aktiva muslimer på den amerikanska regeringens order. Vad det nu är för ”bara” med det. Men det spelar inte så stor roll vad det uttalade syftet med övervakningssystemen är, för när de väl är byggda kommer de i alla fall att finnas färdiga att användas för vilka syften som helst som en framtida regering kan komma att ha. Svensk eller utländsk, får man dessutom tillägga.

Alliansregeringen håller på att dra in Sverige på helt fel väg bara för att den saknar civilkurage att stå upp för demokratiska principer som rättssäkerhet och åsiktsfrihet gentemot påtryckningar från USA. ”Fascistiskt” skriver Blogge, och använder ordet i den strikt tekniska betydelsen av ett samhälle där staten och kapitalet växt ihop till ett. Tyvärr har han rätt.

Vi pirater är inte politiskt engagerade för att vi är oroliga att inte kunna fortsätta tanka ner gratis. Just fildelningen kommer övervakningen inte få stopp på. Den går inte att stoppa, som många har påpekat. Men vi är däremot väldigt oroade över den skada på det demokratiska samhällets grundvalar som de styrande kan förorsaka när de försöker stoppa fildelningen, och i symbios med övervakningsivrare som har andra motiv skapar ett storebrorssamhälle byggt på övervakning uppifrån.

Det här är inte rätt väg. Sverige och Europa måste lägga om kursen. Därför kommer Piratpartiet att ställa upp i valen 2009 och 2010.

…………

Lite länkar till bloggar:

Oscar Swartz: Svansen som viftar på hunden: Regeringen lyder Bodström och Säpo.
Blogge: Moderat sadomasochism i fildelningspolitiken
Opassande: Det rättslösa samhället – sett genom bloggosfärens ögon
Opassande: Det ska inte vara polisen som bestämmer reglerna
Stationsvakt: Jag är redan transparent
Deep|ed: Några anteckningar runt den fascistiska staten
Mina Moderata Karameller: Nej nu djäklar – Bodströmssamhället är här…
the real mymlan: cybersex, grillchips och polisstaten
Enligt Min Humla: Alla har något att dölja
BetaAlfa: Du är en möjligen misstänkt medborgare
Svensson: Polisen och IP-nummer
Svensson: 1984 och storebror tar över
Tempus Fugit: I got your number
Alter Ego: Bortom alla rimliga tvivel
Basic Personligt: Meningslös kamp mot hjärnspöken
Gardebring.com: Droppen som urholkar stenen, Sverige – polisstaten
Teflonminne: Har du klent mjöl i påsen?
Jinge : Regeringen struntar i integriteten hos datoranvändarna
Nikke Index : Poliser som spanar förutsättningslöst?
Johanna Nylander: Välkommen storebror, till 2008…
Isabella Lund: Är det här ytterligare ett förslag för att bekämpa oss?
Jonas Morian: 2008 liknar 1984
Bloggtidningen: Som ringar på vattnet när det bloggas om polisens jakt på IP-nummer

Och lite gammelmedia:

Sydsvenskan: Lättare för polisen att spåra fildelare (bra snabbsummering av läget)
Bohuslänningen (ledare): Släng direktivet i papperskorgen
Riksdag & Departement: Enklare för polisen att spåra internetanvändare
IDG: Lättare att begära ut ip-adresser
Aftonbladet: ”Extremt allvarligt för personliga integriteten”
Expressen: Så lätt kan polisen få din ip-adress
DN: Polisen ska få lättare att spåra all datortrafik

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Annonser

22 december 2007

Norge väljer öppna format

Filed under: fri kunskap — Christian Engström @ 16:09

Den norska regeringen har beslutat att all information på statliga websajter ska var i öppna format, som HTML, PDF och ODF. Det här innebär slutet på den tid då information publicerades enbart i slutna format, skriver norska regeringen i ett pressmeddelande.

– Alla ska ha tillgång till offentglig information. Från 2009 kommer medborgarna kunna välja vilken programvara de vill använda för att få tillgång till offentlig information. Regeringens beslut kommer också att förbättra konkurrensen mellan leverantörerna av programvara, säger den ansvariga ministern Heidi Grande Røys i pressmeddelandet.

Den norska regeringens beslut innebär att:

  • HTML ska vara det primära formatet för publicering av offentlig information på internet
  • PDF ska användas när man vill bevara den exakta layouten på dokument
  • ODF ska användas för dokument som ska kunna ändras efter publiceringen, till exempel formulär som användarna ska fylla i

Från och med den 1 januari 2009 ska det här gälla inom hela den norska statliga förvaltningen. Beslutet innebär inte något förbud mot att använda slutna format, så länge all information även publiceras i något av de öppna formaten.

Det här är ett bra beslut som den svenska regeringen borde ta efter snarast. Det finns flera goda skäl till varför den offentliga sektorn bör gå över till öppna format och öppen källkod, som jag påpekade härom veckan apropå att även Holland har valt öppen källkod för den statliga förvaltningen. Sajten Ubuntulinux.se tipsar om en forskarrapport från Yale som kallar öppna standarder för ”en bas för demokratin”.

Den här vägen är framtiden. Mycket görs redan i Sverige, men frågan behöver behandlas på högsta nivå. Regeringen bör omedelbart ta tag i frågan och se till att Sverige följer Hollands och Norges exempel, och skapar en policy för övergången till öppen källkod och öppna format.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

19 december 2007

Piratpartiets politiska kompass

Filed under: allmän politik — Christian Engström @ 16:07

Erik Starck skriver på Framtidstanken att den endimensionella höger-vänster-skalan borde pensioneras. Det har han alldeles rätt i. Man får en mycket bättre modell, och ett bättre hjälpmedel för att förstå verkligheten, om man lägger till en axel så att det blir ett tvådimensionellt koordinatsystem istället.

Den ”politiska kompassen” på http://www.politicalcompass.org/ gör det. Förutom höger-vänster lägger den till axeln ”auktoritär-frihetlig”. Då faller allting ut mycket naturligare.

Då kan man till exempel förklara likheterna mellan Stalin och Pinochet, som låg i varsin ända av höger-vänster-skalan, men i samma auktoritära riktning på frihetsaxeln. Man kan lika lätt förklara likheterna mellan frihetsinriktad vänster och frihetsinriktade liberaler till höger.

Att jag själv är så förtjust i den förklaringsmodell som The Political Compass erbjuder beror förstås på att man lätt kan placera in Piratpartiet i den modellen. Vi har ingen position alls på höger-vänster-skalan, eftersom vi inte tar ställning i några fördelningspolitiska frågor. Däremot ligger vi väldigt långt ut åt det frihetliga hållet på frihetsaxeln.

Det gör att vi kan samla medlemmar och sympatisörer från hela höger-vänster-skalan, och också gör det i praktiken. Det som förenar oss är att vi brinner för det öppna samhället präglat av mångfald och pluralism, och värnet om individens privatliv. Vi ser det som förutsättningar för demokratin.

Vi menar att de frågorna är så viktiga just nu att vi har valt att lägga våra meningsskiljaktigheter i andra frågor åt sidan. Det är nu som Sverige och Europa väljer väg in i informationssamhället. Vår uppgift är att se till så att det inte blir 1984-vägen till storebrorssamhället, utan att den nya tekniken används till att berika människors liv och skapa ett öppet samhällsklimat där alla som vill kan bidra på det sätt de önskar.

Den visionen tycker vi pirater att det är värt att slåss för.

Välkommen ombord som medlem eller i vårt forum om du håller med!

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , ,

JO-anmälda fildelningsåklagaren backade i rätten

Filed under: delad kultur,skyddat privatliv — Christian Engström @ 0:07

Corren har ett utförligt referat av fildelningsrättegången där den JO-anmälda åklagaren Britt-Louise Viklund skulle försöka bevisa att 31-åringen i Linköping hade delat ut 23.000 låtar och 30 filmer på nätet. Det gick dessbättre mycket dåligt för henne enligt Corren:

Kammaråklagare Britt-Louise Viklund fick uppenbara problem att bevisa att 31-åringen verkligen ägnat sig åt fildelning i den stora utsträckning som hon påstått i åtalet. På 31-åringens begäran hördes it-experten André Rickardsson, med ett förflutet på Säkerhetspolisen, som vittne. Han sågade den tekniska utredningen längs med fotknölarna.

– Det finns ingenting i den tekniska utredningen som pekar ut NN (31-åringens namn) som den som gjort film och musik tillgänglig på internet.

Åklagaren valde mot slutet av rättegången att dra tillbaka delar av åtalet. Hon ansåg sig inte längre kunna styrka att 31-åringen gjort drygt 23 000 musikfiler tillgängliga. Hon vidhöll dock att mannen delat med sig av 30 filmer och ansåg i sitt slutanförande att han ska dömas till villkorlig dom och dagsböter.

Tingsrätten avkunnar dom den 8 januari.

Det är naturligtvis glädjande att kammaråklagaren själv inser att hon har gjort bort sig, och självmant släpper huvuddelen av åtalet. Förhoppningsvis förstår hon nu att det inte räcker med att ge en kopia av någons hårddisk till antipiratorganisationerna och fråga dem vad de tycker att den tilltalade ska dömas för. Men det varken förklarar eller ursäktar att hon tydligen trodde att det skulle vara okay att bete sig så fram till nyligen.

En annan hög jurist som borde ta sig en funderare är hovrättsrådet Cecilia Renfors, som producerade den beryktade Renforsutredningen, där hon föreslår att antipiratorganisationerna mer eller mindre själva ska få gå in och stänga av internetuppkopplingen för misstänkta fildelare. Idag var sista dagen för remisser på den utredningen. Flera tunga statliga remissinstanser kritiserar utredningen, rapporterar Sydsvenskan. Datainspektionen, Post- och Telestyrelsen och Konkurrensverket är inte nådiga när de dissar utredarens förslag.

Det gör de rätt i. Rättsväsendet ska inte gå i utländska storföretags ledband. Hur mäktiga och rika de amerikanska film- och skivbolagen än är, ska de inte få ta över polisens uppgifter i Sverige. Det borde både kammaråklagare och hovrättsråd förstå och veta.

Och det måste bli ett slut på rättsövergreppen mot misstänkta fildelare, där åklagare beslagtar och snokar igenom människors privata datorer för vad som faktiskt är ett skitbrott på bötesnivå. Staten ska inte har rätt att ta din dator bara för att Henrik Pontén ber om den.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , ,

16 december 2007

Sex skäl för öppen källkod

Filed under: fri kunskap — Christian Engström @ 18:03

Nyhetsbyrån AP och Computer Sweden rapporterar att den holländska regeringen har bestämt att alla myndigheter ska använda datorprogram baserade på öppen källkod från och med april 2008. Det är ett bra beslut, som Sverige borde kopiera rakt av. Öppna program är framtiden och det finns ingen anledning att vänta.

Den offentliga sektorn borde vara standardiserad runt Linux, OpenOffice, Firefox och Thunderbird istället för runt Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer och Microsoft Outlook. Det finns flera skäl för det.

Arkivbeständighet. Många dokument som myndigheter hanterar ska vara tillgängliga flera decennier fram i tiden, eller ska arkiveras för evigt. Det går inte att göra med slutna format som ägs av något företag. Om företaget går omkull, eller bara slutar stödja ett visst format, kan det bli omöjligt att läsa äldre dokument på moderna datorer. Bara med öppna format går det att vara säker på att dokument som skapas idag även kan läsas i framtiden.

Myndighetsservice för alla. Det är stötande ur demokratisk synvinkel om man som medborgare är tvingad att köpa utrustning från ett visst företag för att komma i åtnjutande av myndigheternas service. När mer och mer av kommunikationen mellan myndigheter och medborgare går elektroniskt får det inte vara ett krav att medborgaren har köpt licens från Microsoft för att få del av fullgod service. Det är det tyvärr ofta i praktiken idag.

Nationell säkerhet. Med sluten programvara kan man aldrig veta om den innehåller bakdörrar eller avstängningsknappar som kan aktiveras utifrån. Ibland vet man säkert att de finns. Windows Vista innehåller funktioner som är tänkta att hindra piratkopiering, som gör att systemet låses automatiskt om det inte får godkännande från Microsoft via internet. Även om tanken är att det bara ska användas mot oauktoriserade kopior av Windows, innebär det att varje dator med Windows Vista kan göras obrukbar utifrån av den som vet hur.

Tänk tanken att alla datorer som kör Windows idag plötsligt slutade fungera samtidigt. Vad skulle hända med sjukvård, livsmedelsförsörjning, räddningstjänst, polis…? Hur många timmar skulle det ta innan samhället började kollapsa? Vare sig det var USA:s regering som använde hotet i en politisk dispyt, eller en terroristgrupp som hade lärt sig hur man gör på något vis, skulle det vara ett av de värsta katastrofscenarion man kan tänka sig.

Vi kan inte bygga in en sådan sårbarhet i den svenska infrastrukturen. Det enda sättet att undvika det är att gå över till öppen programvara, där vi själva kan kontrollera att det inte finns några bakdörrar. Vi ska inte ge vare sig främmande regeringar eller terroristgrupper motsvarigheten till en vätebomb i fickan om vi kan undvika det.

Vardagssäkerhet. Även bortsett från katastrofscenariot erbjuder öppna Linuxbaserade system bättre säkerhet än ”den ledande slutna plattformen”. Virus förekommer i princip inte, och Linuxsystemen är även mer robusta mot andra attacker. Det diskuteras om det här beror på att den öppna metoden generellt är bättre på att hitta säkerhetsluckor, eller bara på att Windows är feldesignat och för komplicerat för att göra säkert, men vad det än beror på är det här en stor fördel för Linux och de öppna alternativen.

Lokalt entrepenörsskap och samarbete. Genom att systemen är öppna blir det ekonomiskt möjligt att göra lokala anpassningar för speciella områden, och juridiskt möjligt att dela de anpassningarna med andra som kan ha nytta av dem. Ett bra exempel är Edubuntu, som är en version av Linux som är speciellt anpassad för att användas i skolor. Istället för att betala dyra licenser kan myndigheterna lägga en del av pengarna på att låta lokala entrepenörer ta fram förbättringar som underlättar verksamheten både lokalt och globalt.

Ekonomi. Öppen källkod blir i längden nästan alltid billigare än slutna system. Dels slipper man betala några licensavgifter, vilket faktiskt skulle bli en ganska stor besparing på hela den offentliga sektorn. Dels kommer man ifrån den påtvingade uppdateringscykeln där leverantören tvingar myndigheten att uppgradera för att få support, vilket i sin tur leder till att det krävs nya kraftfullare datorer för att köra den nya versionen.

Ibland kan det vara förenat med en del kostnader att byta från slutna till öppna system, så det är inte säkert att man sparar pengar på kort sikt. Men i längden lönar det sig även ekonomiskt.

Därför bör Sverige också välja öppen källkod. En hel del görs redan både på nationell nivå och på de enskilda myndigheterna, men det vore bra om regeringen också drev på i frågan.

Att göra som Holland och sätta upp en deadline är en bra idé. Så som det holländska initiativet är utformat är det inte frågan om något totalstopp för slutna program efter den 28 april 2008. Principen är ”om du inte använder öppna program får du skriva en bra förklaring varför”.

Så skulle den svenska regeringen kunna göra också. Det här är en bra idé som vi bör kopiera.

…………

Uppdatering: IDG skriver mer om hur beslutet genomförs i Holland.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

12 december 2007

Pontén äger din dator

Filed under: delad kultur,skyddat privatliv — Christian Engström @ 19:38

Åtminstone anser kammaråklagare Britt-Louise Viklund i Linköping det. När Antipiratbyrån polisanmälde en 31-åring som de misstänkte för fildelning beordrade hon först polisen att göra husrannsakan och beslagta 31-åringens dator. Sen gjorde hon en kopia av hårddisken och gav till Antipiratbyrån för att de skulle få leta igenom den och se vad de hittade.

– Det är de som är experter på vad som är upphovsrättsskyddat, säger åklagaren till TT.

Dels är det en skandal ur rättsäkerhetssynpunkt. Eftersom åklagaren anser att hon och polisen inte kan avgöra om det finns något olagligt i datorn låter hon målsäganden själv avgöra det. Det strider så uppenbart mot kravet att åklagaren ska göra en opartisk utredning, att man inte kan finna ord för det.

Men det är en ännu värre skandal ur integritetssynpunkt. Hon har alltså lämnat ut en kopia av en privatpersons privata dator till Henrik Pontén och hans kollegor på Antipiratbyrån. Som är motpart i den juridiska processen.

Den äldre generationen som har makten i Sverige har inte förstått hur otroligt personlig en dator är. Mycket intimare än en dagbok i de flesta fall. Men åklagaren slänger glatt iväg en kopia till Henrik Pontén med kollegor. Han har rätt att undersöka den hur mycket han vill, tycker hon.

Har du några kinkiga sexsajter som du brukar surfa till på kvällarna? Henrik Pontén har rätt att kolla dina bokmärken och din surfhistorik, tycker åklagaren.

Har du några nakenbilder på din pojk- eller flickvän? Henrik Pontén har rätt att titta på dem, tycker åklagaren.

Har du någon sjukdom som du vill hålla privat, men som du har mejlat om till din läkare eller en nära kompis? Henrik Pontén har rätt att läsa de mejlen, tycker åklagaren.

Åklagare Britt-Louise Viklund tycker ju att Henrik Pontén har rätt att läsa alla dina mejl. Kärleksbrev, pinsamheter, korrespondens med din advokat eller din präst eller din älskarinna. Mejl till journalister där du tipsar om en nyhet och ber att få utnyttja ditt meddelarskydd till att få vara anonym. Konfidentiella jobbmejl med affärshemligheter.

– Läs, Henrik, läs, tycker åklagare Viklund.

En åklagare med den inställningen bör faktiskt inte få sitta kvar på sin post. Hon är en fara för tilltron till rättsväsendet. Piratpartiet har JO-anmält åklagaren, men i väntan på den utredningen bör hon endera suspenderas eller omplaceras. En åklagare ska inte få bete sig på det viset.

…………

Läs mer i media: TT, Sveriges Radio 1, Sveriges Radio 2, IDG 1, IDG 2, SVT Kulturnyheterna, och på bloggar: Projo, Opassande, Elsymaskinens värld, Wilhelm Raab, Sebastian Hallén, Ett äpple om dagen, Piratbyrån, Johanna Nylander

Uppdatering: IDG skriver mer om fallet.

Uppdatering 2: Henrik Pontén går i svaromål ett och ett halvt år senare.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , ,

11 december 2007

Övervakning och statistiska synvillor

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 13:25

Kameraövervakning ger effekt” är rubriken på ett pressmeddelande från Brottsförebyggande rådet. De har gjort en utvärdering av ett stort antal vetenskapliga studier om effekterna av kameraövervakning. Men läser man pressmeddelandet verkar det som om studierna bygger på en felaktig statistisk metodik, som gör att man inte alls kan dra några sådana slutsatser.

När jag läste matematisk statistik för ungefär 25 år sedan hade vi ett seminarium där en statistiker och trafikforskare pratade om utvärdering av olika åtgärder i trafiken. Speciellt pratade han om att utvärdera så kallade viltspeglar, alltså stolpar med reflexer på som är tänkta att skrämma bort djur när det kommer en bil genom att se ut lite grand som rovdjursögon när strålkastarna lyser på dem.

Har viltspeglar någon effekt? var frågan.

För att svara på den frågan kommer man ju spontant på två tänkbara sätt att mäta. Endera väljer man ut ett antal likartade vägsträckor där hälften har viltspeglar och hälften inte har det, och kollar antalet viltolyckor under en viss period. Eller också tar man ett antal vägsträckor där man någorlunda nyligen har satt upp viltspeglar, och jämför antalet olyckor före och efter det att viltspeglarna kom dit.

Problemet är att de här två olika metoderna, som i en lekmans öron låter ungefär lika rimliga bägge två, ger helt olika resultat. Den första metoden, att jämföra olika vägsträckor under samma period, visar att viltspeglar i princip inte har någon effekt alls, sa statistiken. Men den andra metoden, där man jämför före och efter, indikerar att viltspeglar har effekt.

Vad beror det på, och vilket är mest rätt?

Jo, svarade statistikern, det beror på mekanismerna som styr uppsättandet av viltspeglar. Ibland blir det ju så att det råkar bli ovanligt många viltolyckor på en viss vägsträcka av rent slumpmässiga skäl, på grund av den statistiska variansen. Då är chansen stor att man sätter upp viltspeglar just där, eftersom det ser ut att vara ett olycksdrabbat vägavsnitt.

Men om det bara var statistiskt brus som gjorde att det var många olyckor där innan viltspeglarna sattes upp, då kommer ju antalet olyckor i nästa period att återgå till det normala. Gör man en jämförelse mellan före och efter kommer det se ut som att viltspeglarna hade effekt. Men det är en statistisk synvilla som beror på att mätmetoden är felaktig.

Jämför man före och efter skulle man ha fått klar en förbättring även om man inte hade gjort ett skvatt, eller hade låtit en shaman läsa besvärjelser över vägen eller hade satt upp skyltar på ryska där man uppmande älgarna att ta det försiktigt.

Det korrekta sättet att mäta är att titta på olika jämförbara platser under samma tidsperiod.

Den här observationen om statistiska metoder gäller även för övervakningskameror. Nu har jag förstås inte läst någon av undersökningarna, så jag kan inte vara helt säker på vilken metod som har använts för att utvärdera övervakningskamerorna. Men texten i notisen får det att verka som att det är just före och efter man har jämfört:

På de platser som kameraövervakades (41 studier) sjönk brottsligheten med 16 procent. Bäst fungerade systemet på parkeringsplatser (6 studier) där brottsligheten sjönk med 51 procent.

Där gatubelysningen förbättrades (13 studier) minskade brottsligheten med 21 proc.

Om det är så här jämförelserna har gått till kan man egentligen inte dra några särskilda slutsatser alls av undersökningarna. Möjligen kan man dra slutsatsen att är effektivare att förbättra gatubelysningen än att sätta upp kameror, men det är inte ens säkert att någon av åtgärderna har någon egentlig effekt alls. Det enda man kan säga säkert är att övervakningskameror i vart fall inte leder till några dramatiska sänkningar av brottsligheten generellt.

Det här kan vara bra att ha i minnet när man diskuterar övervakning. Huvudargumentet mot att sätta upp kameror i varje husknut är förstås att man måste göra en rimlig avvägning mellan att bekämpa brott och att respektera medborgarnas rätt till ett privatliv. All kameraövervakning behöver inte vara fel, men det är i vart fall fel att kameraövervaka allt och alla alltid.

Men om man inte ens kan visa att kamerorna är effektiva, då finns det ju ännu större anledning att ifrågasätta en alltför utbyggd kameraövervakning av allmänna platser. Är man inte säker på att någon av åtgärderna leder till en minskning av antalet brott, då verkar det betydligt rimligare att satsa på gatubelysning istället. Den ökar ju åtminstone trivseln på gator och torg, vilket man inte direkt kan säga om närgångna storebrorsögon i lyktstolparna.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

Bonnier får mer svar på tal

Filed under: delad kultur — Christian Engström @ 11:26

Dagens Media har en bra debattartikel av Daniel Kjellsson på Glife idag, som är ett svar på inlägget som mediamagnaten Carl-Johan Bonnier lät publicera på DN Debatt för några veckor sedan.

Bonnier hävdar att Sverige är efterblivet. Att vi är ett paradis för pirater och att det skulle vara dåligt. Att vi behöver hårdare lagstiftning för att ”komma ikapp”, och på något sätt eliminera dessa hemska människor.

Sanningen är precis tvärtom. Sverige är världsledande, och berömt för det. Och piraterna är inga pirater utan våra barn och ungdomar.

Sverige var ett par år före omvärlden med höghastighetsbredband och därför förstod svenskar först av alla hur den nya tekniken kunde användas. Det gör att Sverige idag är världsledande i IT-kreativitet och nytänk kring upphovsrättsdebatten. Upphovsrättskritiker från Sverige pratar på världskända toppuniversitet. Svenska The Pirate Bay och Piratpartiet är världsberömda för att de tar striden mot de gamla monopolen.

Andra som dissat Carl-Johan Bonniers debattinlägg är Expressen, Jinge och Det progressiva USA.

Även om mediamagnat Bonnier inte gillar det, har debatten faktiskt kommit längre i Sverige än in många andra länder. Monopolister som vill vrida tillbaka klockan och förbjuda framtiden får inte stå oemotsagda här. Det kan vi vara stolta över, både som svenskar och pirater.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , ,

10 december 2007

Svenskor politiska fångar på Kuba

Filed under: yttrandefrihet — Christian Engström @ 20:16

Liberala Ungdomsförbundet LUF meddelar i ett pressmeddelande att tre svenska liberaler har satts i husarrest på Kuba och fråntagits sina pass och visum av den kubanska regimen. De tre svenskorna ingick i en delegation av liberaler som besökte Kuba för att stötta kvinnorörelsen De Vita Damerna, som protesterar mot att deras män och söner sitter fängslade på politiska grunder.

SvD:s Ledarblogg kräver att Kuba omedelbart måste släppa svenskorna. Det är bara att instämma. Regeringen och UD måste agera snabbt och kraftfullt.

Uppdatering:
Piratpartiet kräver i ett pressmeddelande att regeringen agerar för att få hem svenskorna.

– Regeringen måste visa att den står bakom svenska medborgare som på ett fredligt sätt försöker arbeta för demokrati, säger Rickard Falkvinge.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , ,

9 december 2007

Fildelning, EU och avloppsdirektivet

Filed under: Copyright Reform,delad kultur,demokrati i eu — Christian Engström @ 16:10

Dagens Nyheter skrev för en tid sedan om avloppsdirektivet. Det är ett EU-direktiv från början av 1990-talet, som handlar om hur staterna är skyldiga att rena avloppsvatten. Det har Sverige ännu inte implementerat (infört), eftersom de svenska vattenreningsexperterna menar att det är ett dåligt direktiv som bygger på gammal forskning och inte är anpassat till förhållandena i Östersjön.

Vem som har rätt eller fel i den här frågan har jag inte en aning om. Jag vet inte ett dugg om vattenrening, och är inte särskilt intresserad av att lära mig heller. Men poängen är att trots att det är ett ”bindande” EU-direktiv som har varit i kraft i bortåt femton år, har Sverige inte alls känt sig tvunget att följa det. När det finns politiskt vilja att strunta i vad EU säger går det hur bra som helst att göra det.

Avloppsdirektivet är heller inte det enda som EU bestämt som vi ger blanka fasen i. Den förra regeringen hade den politiska viljan att bevara spelmonopolet och apoteksmonopolet. Då gjorde den det, fastän det strider mot EU:s regler. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Det är aldrig så sant som inom just europapolitiken. Det enda EU kan göra i praktiken är att skicka lite arga papper som säger ”fy”, och det enda Sverige behöver göra är att skicka några långdragna bortförklaringar och fortsätta som förut.

Vi har till och med låtit bli att gå med i EMU och införa euron, trots att vi högtidligt lovade det när vi blev medlemmar. Inte ens det flagranta brottet mot anslutningsfördraget har fått EU att utöva några repressalier mot Sverige. Det visar vad vi kan komma undan med som nation. Om den politiska viljan finns.

Vad har det här med fildelning att göra?

Jo, det här är som kontrast till vad som händer om den politiska viljan inte finns. Då använder makthavarna EU som syndabock, och säger att EU ”tvingar” oss att göra det ena och det andra. Då slipper de ta ansvaret själva, men kan genomföra åtgärderna ändå. Då har de en ursäkt att säga en sak i valrörelsen, och sedan göra precis tvärtom när de är i regeringsställning.

Som alliansregeringen har gjort i fildelningsfrågan. I valrörelsen sa Fredrik Reinfeldt i TV att ”vi kan inte jaga en hel ungdomsgeneration”. Många trodde på honom och de andra politikerna som över en natt hade blivit fildelningsvänliga. Men naturligtvis var det inte sant.

Efter det att alliansregeringen tillträdde har det kommit flera nya förslag om skärpt jakt på fildelare. Renforsutredningen har presenterat ett förslag som går ut på att bredbandsleverantörerrna ska bli skyldiga att stänga av personer som film- och skivbolagens branschorganisationer pekar ut som fildelare. Regeringen själv har lagt ett förslag till ny fildelningslag som innebär att samma branschorganisationer själva ska få agera polis och åklagare, och begära ut uppgifter om internetanvändare för att stämma dem i civilmål.

Exakt rakt motsatt mot vad moderaterna och de andra partierna lovade i valet, alltså. Men för att det inte ska bli alltför pinsamt är det ju bra om man har någon att skylla på medan man räcker väljarna fingret. Då är det bra med EU.

– Direktivet skulle redan varit utfört för ett år sedan men har tagits upp först nu, lät Beatrice Ask hälsa via sin pressekreterare när förslaget om den skärpta fildelningslagen las fram i juli 2007.

Nu är det plötsligt inte längre en fråga som Sveriges riksdag kan besluta om längre. ”EU har bestämt det här och det måste vi följa” är det officiella mantrat. ”Härtill är jag nödd och tvungen.” ”Jag lydde bara order.” Samma gamla visa som vi hört så många gånger.

Men den funkar. Det är det här som toppolitikerna gillar så mycket med EU. När ett beslut visar sig vara impopulärt bland väljarna kan de alltid två sina händer och skylla på EU. ”Det är Bryssel som har bestämt, inte vi.” Men om EU någon gång skulle fatta ett beslut som de själva inte gillar, då behöver de inte oroa sig särskilt mycket. Det går alltid att skjuta upp eller krångla sig runt direktiv de inte vill införa. Om den politiska viljan finns.

Det är i det här ljuset man ska se EU-fördraget, som toppolitikerna kommer att skriva under på torsdag i Lissabon. EU-fördraget utvidgar EU:s makt till fler områden, och gör att de valda politikerna kommer kunna gömma sig bakom EU i fler frågor. De flyttar makten till eliten i Bryssel för att slippa ta ansvar inför väljarna i kontroversiella frågor. Det urholkar demokratin.

Vi måste få folkomrösta om EU-fördraget så vi kan få stopp på det här, och inleda arbetet med att göra EU demokratiskt. Så här kan det inte fortsätta.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Nästa sida »

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: