Christian Engström, Pirat

28 november 2007

Upphovsrätten inskränker yttrandefriheten

Filed under: Copyright Reform,delad kultur,yttrandefrihet — Christian Engström @ 17:27

”Det är bara genom att säkra upphovsrätten som vi kan garantera yttrandefriheten”, hävdar upphovsrättsförespråkaren Jonas Modig i en replik på Expressens ledarsida. Hur han har kommit fram till den logiska kullerbyttan vet jag inte.

Upphovsrätten innebär inskränkningar i vad man får publicera och yttra offentligt. Att påstå att den skulle vara en förutsättning för yttrandefriheten är precis lika hederligt och begåvat som att säga att ”frihet är slaveri” eller ”okunskap är styrka”.

Dagens upphovsrätt innebär allvarliga inskränkningar i yttrandefriheten för den som vill använda de medel som den nya tekniken erbjuder, och som det moderna samhället kräver. Själv har jag varit politisk aktivist sedan 2004, och jag konfronteras regelbundet med problemet i praktiken. De sätt att uttrycka sig som fanns för hundra år sedan är fortfarande fredade. Men upphovsrätten belägger de flesta nyare uttrycksformer med omfattande restriktioner för gemene man. Jag ska ge tre konkreta exempel.

Film som uttrycksmedel
Antag att någon som är kritisk till USA:s agerande i Irak vill sätta ihop en film där han tar ett tv-tal av George Bush, och klipper ihop det med bilderna på övergreppen i Abu Ghraib-fängelset och bilder på sårade irakiska civila.

Det får han inte göra. George Bush äger upphovsrätten till sina tal. Bilderna från Irak ägs endera av vakterna som deltog i övergreppen eller av internationella nyhetsbyråer. Att använda dem för att uttrycka sin politiska åsikt på internet är ett brott mot upphovsrätten som kan leda till fängelse.

Det är fortfarande tillåtet att kritisera president Bush i textform. Men vill man uttrycka sig på ett modernt sätt, som har chansen att fånga uppmärksamheten, är det förbjudet. Det finns ingen automatisk citaträtt för vare sig för film eller stillbilder.

Bilder på bloggar
Ett ännu vardagligare exempel drabbar dagligen alla som bloggar om politik på internet. Det går bra att i textform kritisera Thomas Bodström för alla hans förslag om att införa övervakningsstaten, eller Beatrice Ask för att hon okritiskt håller på att genomföra dem. Men vill man illustrera sitt inlägg med en nyhetsbild på någon av dem, hotas man återigen av böter eller fängelse. Någon annan äger ju bilden.

Som medborgare får man säga sin mening. Men bara så länge man gör det på ett tråkigt sätt som leder till att färre läser vad man har skrivit. Det formspråk som tidningarna gjort till en självklarhet, där text och bild samverkar för att föra fram budskapet, är i praktiken förbehållet dem som kan betala för sig. Vanliga medborgare får inte.

Översättningar i EU
Upphovsrätten lägger också allvarliga hinder i vägen för politiska organisationer som vill skapa en gemensam debatt över nationsgränserna i Europa, eftersom det är förbjudet att publicera översättningar utan tillstånd. Jag har själv konfronterats med det här problemet som aktivist inom den paneuropeiska rörelsen FFII.org, som kämpade mot EU-direktivet om mjukvarupatent.

Utan att närmare gå in på detaljerna var det vid ett tillfälle så att den danska ministern kom hem från ett ministerrådsmöte i Bryssel, och serverade en historia i danska medier där han skyllde på sin holländska kollega. I holländska medier påstod den holländska ministern något annat, och lade skulden på den danska ministern. (I själva verket hade de två ministrarna agerat i samförstånd för att ignorera direkta order från sina respektive parlament, men det är en annan historia.)

Vi ville gärna sammanföra de två olika nationella debatterna, så att danska medier kunde ta del av vad de holländska skrev och vice versa. Vi hade tillgång till både holländska och skandinaviska aktivister som kunde översätta tidningsartiklar till engelska. Men vi var förhindrade av upphovsrätten att göra det.

Naturligtvis hade vi kunnat skriva egna artiklar där vi i indirekt form rapporterade vad som skrevs i de två länderna. Men förutom att det skulle ha varit betydligt mer jobb, hade det inte givit samma resultat. För medierna är det en helt annan sak att ”Danmarks ledande morgontidning skriver…” jämfört med ”En aktivistorganisation hävdar…”.

Följden den här gången blev i alla fall att vi inte vågade lägga ut några översättningar, och att det aldrig blev någon debatt över nationsgränserna. Upphovsrätten hade lagt alltför stora hinder i vägen.

Är det här rimligt?
Piratpartiet tycker inte att det här är rimligt. Vi menar att all icke-kommersiell användning av upphovsrättsligt skyddat material borde vara fri. Det skulle lösa problemen ovan.

Jonas Modig som skrev repliken i Expressen representerar nöjesindustrin, och har därmed ett egenintresse av en så sträng och restriktiv upphovsrätt som möjligt. De gamla aktörerna inom den branschen vill naturligtvis behålla den kontroll de hade över det kulturella utbudet under det förra seklet. De vill fortsätta håva in pengar på samma sätt som förr, helt enkelt.

Men frågan om upphovsrättens utformning är betydligt större än så. Det handlar också om villkoren för det öppna demokratiska samtalet i det framväxande informationssamhället. Och det berör oss alla.

…………

Opassande kommenterar också repliken i Expressen. Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

5 kommentarer

 1. Bra blogginlägg. Du fångar kärnan i det viktigaste.

  Kommentar av Simon Rosenqvist — 28 november 2007 @ 19:11

 2. […] Christian Engström utvecklar på sin blogg hur upphovsrätten — i den gestalt den getts efter åratal av lobby-verksamhet från mediaindustrin i kombination med aningslösheten hos våra beslutsfatter — rent av kan inverka menligt på yttrandefriheten, och därmed på själva grunden till vårt demokratiska samhälle. […]

  Pingback av Felten Fabulerar » Blog Archive » Upphovsrätt vs. Copyright — 29 november 2007 @ 13:25

 3. […] införa massövervakning av allas privata kommunikation, och att upphovsrätten även till vardags inskränker yttrandefriheten för den som exempelvis vill föra fram ett politiskt […]

  Pingback av Fördjupa upphovsrättsdebatten « Christian Engström (pp) — 20 februari 2008 @ 13:31

 4. […] Upphovsrätten inskränker yttrandefriheten genom att göra det svårare eller omöjligt att använda film och bilder för att föra fram sitt budskap. Syftet med upphovsrätten har aldrig varit att skydda politiker mot att ställas till svars för svikna vallöften. Men det är precis den effekten som dagens upphovsrätt får. […]

  Pingback av Öppna TV-arkivet! « Christian Engström (pp) — 27 februari 2009 @ 11:17

 5. […] Christian Engström (pp) By anderskonto Om demokrati: splatterskyddet Upphovsrätten inskränker yttrandefriheten […]

  Pingback av Christian Engström (pp) « HARDWARE STUFFS — 3 juli 2009 @ 9:49


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: