Christian Engström, Pirat

17 oktober 2007

EU:s demokratiska underskott i praktiken

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 15:51

Idag höll EU-nämnden utrikesnämnden ett öppet sammanträde om den nygamla EU-konstitutionen, som numera ska kallas för fördrag (trots att det är precis samma innehåll i sak som konstitutionen som Frankrikes och Hollands folk röstade nej till, förutom några symboler). Men ingenting nytt framkom. Fördraget som inte får kallas för konstitution kommer att trumfas igenom av Europas maktelit, vad medborgarna än tycker om saken. Det är en mycket olycklig utveckling för Europa.

Det demokratiska underskottet ger lobbyisterna makten
Felet med den nya konstitutionen är att den permanentar det demokratiska underskottet. I klartext betyder det att det blir ännu lättare för storföretagens lobbyister att få EU-kommissionen att göra som de vill, och ännu svårare för aktivister i gräsrotsrörelser att göra sig hörda. Vi pirater har sett vad det innebär i praktiken.

Piratpartiet står för delad kultur, fri kunskap och ett skyddat privatliv. De senaste åren har vi sett en utveckling i helt fel riktning på just de områdena. Upphovsrätten har skärpts, det patenterbara området har växt och skyddet för privatlivet är på väg att försvinna helt, i en strid ström av nya förslag om övervakning och kontroll. Allt på initiativ från Bryssel.

Faktum är att nästan alla de lagar och förslag vi pirater slåss emot kommer just från EU-kommissionen därnere. Det är ingen slump. Det beror på det demokratiska underskottet. De dåliga lagar vi ser införas i Sverige är bara effekten av ett underliggande systemfel i hur makten i EU är uppdelad. Jag ska berätta varför jag ser det så.

Parlamentariker lyssnar, kommissionärer kör bara på
Innan jag engagerade mig i Piratpartiet var jag aktivist mot mjukvarupatent. Det gjorde att jag fick anledning att på nära håll följa hur det går till när EU fattar beslut i en kontroversiell fråga. På ena sidan stod EU-kommissionen. På den andra vi aktivister. Slagfältet var EU-parlamentet. Så brukar det alltså alltid vara, men det visste jag inte då.

När man är politisk aktivist försöker man (bland annat) kontakta politiker och presentera fakta och sakargument, för att försöka övertyga dem om att fatta rätt beslut. Det fungerar faktiskt mycket bättre än man tror. Mejlar man till en EU-parlamentariker eller riksdagsman och redogör sakligt för vad sin ståndpunkt, kommer det att bli läst. Oftast får man ett svar också. Vad man än kan tro innan man faktiskt har försökt själv, är det lätt att få kontakt med EU-parlamentariker och riksdagsmän. De blir glada över att väljare vill prata med dem, och är ofta uppriktigt intresserade av att få höra genomtänkta argument och relevanta fakta.

Men det här gäller inte för statsråd i regeringen eller kommissionärer nere i Bryssel. Där är det tvärtom. Som aktivist lär man sig snabbt: Riksdagsmän och EU-parlamentariker är lätta, ministrar och kommissionärer är omöjliga för en vanlig medborgare att få kontakt med. Och så ska det faktiskt vara också. Det är skillnaden mellan den representativa makten (riksdag och parlament) och den verkställande (regering och kommission). Ministrarna och kommissionärerna är helt enkelt för upptagna med att sköta den dagliga verksamheten för att ha tid att också sköta kontakten med medborgarna. Det är de folkvalda parlamentarikernas jobb. Ministrarnas och kommissionärernas jobb är att köra på och se till att verksamheten går framåt.

Men för att det här systemet ska fungera måste det finnas en tillräckligt stark återkoppling från det folkvalda parlamentet till den verkställande makten. I den svenska riksdagen (och alla andra parlamentariska demokratier) finns den återkopplingen i och med att regeringen bara kan fortsätta vara regering så länge den har parlamentets förtroende. Men i EU fungerar det inte så. EU-kommissionärerna utses inte av det folkvalda parlamentet, utan av de olika medlemsländernas regeringar. Den skillnaden är själva kärnan i det demokratiska underskottet. Det är det som gör EU så odemokratiskt. Och det är därför de flesta av kommissionens förslag är beställningsprodukter från storföretagen som är impopulära bland vanligt folk.

Sverige är en parlamentarisk demokrati
I en parlamentarisk demokrati är det regeringen – den verkställande makten – som sitter på det mesta av makten. Det är som det ska vara. När riksdagen väl har valt en statsminister är det han som bestämmer. Det enda riksdagen kan göra (för att hårddra det) är att sparka ut honom om han inte håller måttet, och välja någon annan istället.

Det är bara regeringen som har förslagsrätt (kan lägga propositioner), och det är bara regeringen som kan göra av med statens pengar (enligt budgetpropositionen som läggs av regeringen). Riksdagsmännens roll är i första hand att hålla koll på att regeringen sköter sig bra, och vara beredd att ställa ett misstroendevotum om så inte är fallet.

Riksdagsmännen har ett egenintresse av att sköta den här uppgiften så bra de kan. Riksdagsmännen är nämligen beroende av folket för att få behålla sina mycket attraktiva jobb som parlamentariker även efter nästa val. Om de fortsätter stödja en regering som fattar väldigt mycket impopulära och dumma beslut, riskerar de själva att bli av med jobbet.

Därför funkar den parlamentariska demokratin åtminstone någorlunda bra i praktiken. Riksdagsmännen har ett egenintresse av att lyssna på vanligt folk, för att kunna behålla sina jobb. Det är förklaringen till varför det är så jättelätt att få kontakt med en riksdagsman. De har också ett egenintresse av att berätta för sina partikamrater i regeringen vad det är för strömningar som rör sig i folkdjupet. Medborgarna bryr sig ju bara om vad det är som faktiskt händer, och det är bara regeringen som kan få saker att hända.

Hackordningen är alltså: Folket på parlamentarikerna, och parlamentarikerna på regeringen. Folket kan avsätta parlamentarikerna vart fjärde år, så folket har makt att sätta bakom orden. Och parlamentarikerna kan avsätta regeringen när som helst, så de har också ett trovärdigt hot att backa upp sina ord med. På det hela taget fungerar det här systemet hyfsat.

Men EU är annorlunda
I EU är det nästan på samma sätt, men med en fundamental skillnad som gör att den demokratiska återkopplingen inte funkar.

Den verkställande makten, regeringen, motsvaras i EU av kommissionen. Det är bara den som har förslagsrätt (kan lägga propositioner, även om det kallas något annat i EU), och det är bara den som kan göra av med pengar på något seriöst sätt. Det är också kommissionen som har den direkta kontrollen över hela EU:s byråkratiska apparat, precis som regeringen i Sverige har den direkta kontrollen över den svenska statsförvaltningen.

Om det var EU-parlamentet som utsåg kommissionen skulle det vara en helt vanlig parlamentarisk demokrati. Men det är det inte. Kommissionärerna utses nämligen inte alls av en regeringschef som har parlamentets förtroende. De är istället icke-valda tjänstemän som är utsedda av de olika medlemsländernas regeringar.

Det gör att kedjan folket -> parlamentet -> makten inte längre funkar. Det första steget fungerar bra. EU-parlamentariker är lätta att få kontakt med, och är intresserade av vad de får höra från engagerade medborgare. Men steg två fungerar inte. Parlamentet har inte samma makt att byta ut den verkställande makten som det skulle haft i en demokrati. Det leder till att makten – kommissionen – inte har samma egenintresse av att lyssna på parlamentarikerna som det har i demokratiska system.

Det leder till stora skillnader i praktiken. Eftersom kommissionärerna inte är beroende av att ”ställa sig in” hos folket för att få behålla sina jobb, har de inte någon särskild anledning att lyssna så mycket på vad parlamentarikerna har fått höra från vanligt folk. Lite grand lyssnar de förstås av ren hövlighet, men när ”push comes to shove” vet de att de i praktiken kan köra över både parlamentet och medborgarna utan några särskilda efterräkningar.

Kommissionen har inget direkt egenintresse av att göra det som folket vill att de ska göra. Kommissionen kan bestämma själv vad den vill göra, och sitta kvar ändå. Och då blir det som det blir.

Därför suger det mesta från Bryssel
De enskilda kommissionärerna är förstås inte onda människor av naturen, utan drivs säkert av en önskan att göra det som de tror är bäst för Europa och dess folk. Men eftersom de inte är beroende av feedback från sagda folk, lyssnar de inte särskild mycket på den allmänna opinionen. De får istället sin världsbild av dem de umgås med i det dagliga livet. Och vilka är det då?

Jo, det är tjänstemännen som arbetar för dem inom EU-byråkratin. Och det är lobbyisterna som har resurser att ordna spännande dyra seminarier, bjuda på dyra luncher på exklusiva Brysselrestauranger, och rent allmänt alltid servera sina argument tillsammans med champagne.

Ingen människa är mer än människa, och det gäller kommissionärer i Bryssel lika väl som alla andra. Man färgas av den grupp man ingår i. Man smittas av den världsbild som de man pratar med har. Man ser frågor ur det perspektiv alla runt omkring en gör.

Och däri ligger knuten. EU-kommissionen, som är sätet för den verkliga makten över EU, lever in en värld som består av dels EU-byråkraternas egna intressen, dels storföretagens intressen via lobbyisterna.

Resultatet kan ses i en lagstiftning nära dig. Mer eller mindre vartenda direktiv som kommer från Bryssel ser ut som ett beställningsjobb från storföretagen och makteliten. Copyrightdirektivet, datalagringsdirektivet, sanktionsdirektivet IPRED1, kriminaliseringsdirektivet IPRED2, etc, etc. Nämn vilket direktiv eller EU-initiativ som helst, och nästan utan undantag passar det in i det här mönstret.

Det är inte en slump. Det är ett symptom på det som brukar kallas det demokratiska underskottet. På lång sikt är det det här vi ska ändra på. Just nu håller vi pirater på och slåss mot olika direktiv ett och ett, för att åtminstone begränsa skadeverkningarna så långt det går. Det är ett viktigt arbete, och det ska vi fortsätta med.

Men på sikt måste vi göra något åt själva strukturen som producerar den strida strömmen av förslag som driver Europa allt längre mot ett samhälle vi inte vill ha.

De som är anhängare av EU som tanke har rätt att kräva ett demokratiskt Europa som de kan vara stolta över. Och de som är skeptiska till EU-tanken har i vart fall rätt att kräva att det är demokratiskt.

Dit ska vi. Men det kommer inte gå på en kafferast. Och att anta fördraget som inte får kallas för konstitution är ett gigantiskt steg i fel riktning.

Uppdatering: Sydsvenskan ger en utförlig bakgrund till fördraget och toppmötet. DN , DN, DN, SvD, SvD, SvD, Sydsvenskan, Sydsvenskan och Sydsvenskan rapporterar från mötet. Carl Bildt anser sig ha starkt stöd för fördraget och ser mest fram emot middagen med kollegorna. SvD kommenterar också på ledarplats, och Max Andersson (mp) håller med till sin egen förvåning.

…………

Jag har bloggat om det här tidigare under rubriken Ett bra nej för Europa.

Frågan har diskuterats i Piratpartiets forum bland annat i trådarna Nej till EU-konstitutionen, Diskussion om EU-konstitutionen, Absolut makt, For your eyes only och Margot Wallström erkänner: det är samma EU-konstitution

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

28 kommentarer

 1. En liten omskrivning av en del av ett känt tal:

  This conjunction of an immense power establishment and large corporations is not new in the European experience, we have seen it before.. The total influence — economic, political, even spiritual — is felt in every city, every State house, every office of the European Union and its member states. We recognize the imperative need for some parts of this development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources and livelihood are all involved; so is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the union and states executive-corporative complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge powers in our society with our peaceful methods and goals, so that corporations and liberty may prosper together.

  Gissa vem, när och om vad.

  Kommentar av steelneck — 17 oktober 2007 @ 21:29

 2. Vem: President Eisenhower
  När: 17 januari 1961 i sitt avskedstal till nationen
  Vad: det militär-industriella komplexet.

  Kommentar av Professor Pelotard — 18 oktober 2007 @ 16:20

 3. En liten detalj – Det var EU-nämnden som hade möte och inte utrikesnämnden, men det är en mycket bra analys i övrigt.

  Jag tror dock inte att saker och ting skulle bli så mycket bättre av att EU-parlamentet får rätten att avsätta kommissionen. Det normala i parlamentariska partier är att regeringspartiernas åsikter dikteras uppifrån regeringen och inte tvärt om.

  Problemet ligger snarare i att EU är alldeles för stort för att kunna fungera demokratiskt.

  Men om man tog bort EU-kommissionens initiativmonopol och vetorätt mot ny lagstiftning skulle man kunna komma en bit på vägen.

  Kommentar av Max Andersson — 18 oktober 2007 @ 19:19

 4. Det stämmer säkert att det inte skulle räcka med att EU-parlamentet fick utse regeringschefen som i en parlamentarisk demokrati. Det måste till annat också, speciellt när det gäller att garantera subsidiaritetsprincipen.

  Men det faktum att EU inte är demokratiskt idag är i vart fall ett skäl till att inte flytta över ännu mera makt till Bryssel, som fördraget gör. Exakt hur institutionerna i Europa ska se ut är en stor fråga som skulle behöva debatteras brett. Men första steget är att att säga nej till det här fördraget. Gärna i en folkomröstning om det inte finns något enklare sätt.

  Kommentar av Christian Engström — 18 oktober 2007 @ 23:04

 5. En kommission som väljs av parlamentet vore naturligtvis demokratiskt riktigt. Men där är det troligen paradoxalt nog de nationella institutionerna som sätter käppar i hjulet. Ett ”direkt” demokratiskt system skulle hota de nationella nivåerna än mer än idag.

  Kommentar av Magnus Johansson — 20 oktober 2007 @ 10:06

 6. Det måste bli svårare att genomdriva beslut som är bindande för medlemmsländerna. Med krav på godkänande både i EU parlamentet och en överväldigande majoritet av medlemsländernas parlament.

  Det skulle göra det mindre attraktivt att ‘smörja’ byråkrater eftersom det inte räcker att få till förslag, de kommer att granskas och godkännas också.

  Kommentar av RedLib — 30 maj 2008 @ 8:54

 7. Skrev just en bloggpost om ‘Present ratifiering’, en beslutsgång som skulle passa EU… Eget påfund men liknande idéer måste finnas tidigare… Direkt underligt att jag inte läst om det någon gång.

  Kommentar av RedLib — 30 maj 2008 @ 10:49

 8. […] till Sverige. Vi måste ner till Bryssel och ta striden redan där. Och vi måste arbeta för att åtgärda det demokratiska underskottet som är roten till det onda. Läs mer om vår syn på EU […]

  Pingback av Jag vill till Bryssel för Piratpartiet « Christian Engström (pp) — 27 januari 2009 @ 22:39

 9. En liten rättelse. Faktum är att Europaparlamentet kan avsätta kommisionen. Klipper och klistrar från EU-upplysningen:
  ”Kommissionen utses av ministerrådet på stats- och regeringschefsnivå. Rådet nominerar en ordförande och därefter de andra kommissionärerna. Europaparlamentet ska godkänna kommissionen som helhet innan den kan tillträda. Europaparlamentet kan också avsätta hela kommissionen genom en misstroendeförklaring. 1999 avgick den dåvarande kommissionen efter att Europaparlamentet hotat med misstroendeomröstning.”

  Mvh Bosse

  Kommentar av Bosse — 16 mars 2009 @ 11:05

 10. Väldigt bra skrivet, det skulle kunna användas som skolundervisning i hur den demokratiska processen fungerar.

  Det enda jag inte förstår är exakt hur Lissabonfördraget ”permanentar det demokratiska underskottet”, vilket du tyvärr inte går in i detalj på. Jag har nämligen fått det motsatta intrycket.

  Fördraget ger parlamentet makt över frågor som hittills bara varit unnade kommissionen och(/eller?) ministerrådet, t ex jordbrukspolitiken. Fördraget ger medlemsländerna rätt att kräva att enskilda frågor flyttas tillbaka till nationell beslutsnivå. Fördraget ger folket rätt att via namnunderskrifter kräva att parlamentet tar upp en fråga för behandling, vilket väl i dagsläget bara kommissionen kan initiera.

  Alla dessa är ju frågor som ökar folkets inflytande på bekostnad av kommissionen. Hur menar du då att det är dåligt för den demokratiska processen?

  Kommentar av Björn — 21 april 2009 @ 12:40

 11. Det är lite smärre kosmetiska förändringar som i och för sig är bra, och parlamentet får en smula mer makt. Men priset är dels att EU får befogenhet att fatta beslut på i princip vilka områden som helst, dels att det gör att det nuvarande systemet blir bekräftat.

  Så länge de inte har lyckats pressa igenom Lissabonfördraget är det fortfarande möjligt att få till stånd en genomgripande förändring av EU. Alla är nämligen övernes om att det inte kan fortgå med dagens regler. Om Lissabon antas stängs det fönstret, och det blir mycket svårare att öppna ett nytt.

  Kommentar av Christian Engström — 21 april 2009 @ 18:38

 12. […] Att utse EU:s president EU:s demokratiska underskott i praktiken Summasumarum: För att ett EU med 27 stater ska fungera bra krävs det ett bra regelverk för detta […]

  Pingback av Replikskifte om Lissabonfördraget « Christian Engström (pp) — 26 april 2009 @ 4:03

 13. Christer Engström, så fort Lissabonfördraget antas kommer man börja arbeta på nästa fördrag. EU är någonting som ständigt utvecklats, ändras och förbättras allt eftersom tiden går. Fördragen är inte skrivna i sten. Om man får välja mellan nuvarande fördraget eller Lissabonfördraget – och man prioriterar demokrati och öppenhet, så finns det bara ett solklart val: Lissabonfördraget.

  Så länge Europaparlamentet endast har rådgivande makter i vissa områden kommer folk bli sura över bristen på demokrati. Men när man väl ökar makten på Europaparlamentet surar man överstatlighet. Genom att öka medbeslutandeproceduren till alla områden förutom militär och utrikespolitk så gör man Europeiska Unionen extremt mycket mer demokratiskt än vad det är idag.

  Speciellt när det kommer till namninsamlingen till Kommissionen kan Piratpartiet vara extremt viktigt. Jag skulle inte blir förvånad om Piratpartiet genom mobilisering kan bli de första som utnyttjar den möjligheten och därav sätta företräde i proceduren (eftersom exakt hur det ska fungera är öppet för tolkning, så det första tillfället blir extremt viktigt).

  >Eftersom kommissionärerna inte är beroende av att “ställa sig in” hos folket för att få behålla sina jobb, har de inte någon särskild anledning att lyssna så mycket på vad parlamentarikerna har fått höra från vanligt folk.

  Anledningen varför Europaparlamentet inte kan instifta lagar är för att man sitter i partigrupper anordnade efter ideologi. Kommissionen är menat att representera varje land och vara ideologiskt oberoende (därav varför både socialister, liberaler och konservativa har positioner). Du kan tycka det är någonting negativt, men när man kompromissar över hur strukturen av beslutandeproceduren i EU ska se ut så är existensen av Kommissionen berättigad: de är permanenta representanter som inte är influerade av politiska motiveringar utan överser den Europeiska byråkratin utan påtryck från varken politisk ideologi (som EP) eller nationella intressen (som Rådet).

  Kommissionen deltar i nästan varje steg under livet av utvecklandet av lagar och bollar ständigt mellan EP och Rådet (flera gånger om, ständigt). Rättfärdigat tycker jag, eftersom det är de som tar hand om själva fullbordandet och successiva övervakningen av de instiftade lagarna. Dom skapar inte direkt bara direktiv och förordningar som sedan stämplas med godkännande av Rådet eller EP. Dom kompromissar och ändrar sig lika mycket som i vilken demokratiskt process som helst. Det är väldigt mycket som görs innan någonting som en Kommissionär skrivit blir slutligen lag.

  Kommentar av Niklas — 29 april 2009 @ 9:26

 14. Hoppas inte för mycket på sånadär mailkampanjer och vad det nu är. Maktens herrar kan lugnt ignorera dem. De har klart för sig att den internetaktiva medelklassen skäller nog så högljutt, men bitas kan den inte.

  Sedan gäller det att vara mycket vaken för politikens tvära kantringar. Det vi nu ser är hur Alliansregeringen mycket plötsligt framträder som det nakna tyranniets huvudkraft. Den sargade socialdemokratin börjar, rörigt och yrvaket, visa livstecken och gryende medvetenhet om hotet mot vår frihet och vår demokrati.

  Med tanke på den ekonomiska krisen har medelklassen allt skäl till oro och pessimism. Det välstånd som finns räcker nu bara till de verkligt rika, som vill kompensera sig för storförluster på aktiemarknaden. Medelklassen har att se fram emot en omfattande proletarisering. Vi kastas en efter en ut i otrygghet och misär. Den gradvisa destruktionen av internet är monopolkapitalets metod för att lamslå medelklassen, med dess för Makten hotfulla grepp om nymedia.

  För att vinna verklig kraft måste frihetsrörelsen alliera sig med den folkliga sociala rörelsen till försvar för välfärdssamhället. Det är av vitalt intresse för oss allihop med tanke på vår nya otrygghet. Vi måste göra oss av med vår naivitet och våra illusioner och börja kämpa på allvar, annars är det kört för oss. Och kom ihåg: att enbart sitta på internet och väsnas räcker inte långt.

  Det gäller nu att sätta till alla klutar för bringa åstad ett opinionsras för våra tyranniska regeringspartier.

  Samt att på allvar resa den radikala parollen:

  SVERIGE UT UR EU.

  Så ett par avslutande ord till alla fega wordpressbloggare m fl.

  Bloggare med granskningsfunktion påslagen förtjänar ingen som helst respekt. Bloggarens avsikt är nämligen inte alls att stoppa fulinlägg – utan att censurera åsikter han inte gillar. DET HAR MAN JU SETT.

  Det gäller sedan, och framför allt, att se över sin egen småaktighet. Samtliga system utom Blogger filtrerar bort mig, vilket ju är enbart löjligt, som vi ser. Vem är egentligen er huvudfiende: TYRANNIET – eller vidriga vidriga vidriga lilla trollet jag?

  – Peter Ingestad, Solna

  Kommentar av Henrik Sundholm — 29 april 2009 @ 10:35

 15. […] är motståndare till Lissabonfördraget, eftersom det skulle cementera det demokratiska underskottet som är roten till en stor del av det som är fel med […]

  Pingback av piratpartiet « Mamakwelis liv och familj — 30 april 2009 @ 9:08

 16. Jag hade tänkt egentligen rösta på Piratpartiet eftersom jag är mycket sympatiskt inställt till era hjärtefrågor. Pga ovanstående text faller dock denna möjligheten bort. Lissabonfördraget är viktigt för EUs framtida fungerande och det är inget konstigt med att folkvalda beslutar sådant. Vi lever i en representativ demokrati.

  Jag kommer aldrig rösta på en ny ”junilista” som populistiskt skyller på EU och samtidigt själv försöker sabba det.

  Kommentar av Thomas — 9 maj 2009 @ 12:09

 17. Christian är inte din bild av det svenska demokratiska systemet och EU:s beslutsystem lite väl förenklade? För det första har inte regeringen i Sverige ensamrätt på förslag (se http://sv.wikipedia.org/wiki/Motion_(f%C3%B6rslag). För det andra behöver riksdagens beslutsrätt i olika frågor inte med automatik följa blockgränserna (även om den oftast gör det) vilket gör att riksdagen inte enbart har makt att avsätta regeringen utan kan fälla den i alla frågor som det lagts förslag om. Gamle stadsministern Ingvar Karlsson fick t.ex. surt erfara detta i en kabinettsfråga i början av 90-talet (se http://sv.wikipedia.org/wiki/Kabinettsfr%C3%A5ga). Läs på om du vill ha min röst!!! ; )

  Kommentar av Erik — 10 maj 2009 @ 0:20

 18. […] och oöverblickbart. Jag kan inte annat än hålla med. Engström uttrycker oro för att dagens demokratiska underskott skulle permanentas med Lissabon-fördraget och att om det faller (igen) så skulle det öppna för […]

  Pingback av Rådvillt villebråd anar oråd « Majestatis Pluralis — 11 maj 2009 @ 9:15

 19. Konstitutionsfördraget är stort och komplicerat — man kan argumentera för eller mot dess förtjänster till leda, och jag har ingen aning om huruvida det skulle göra EU mer eller mindre demokratiskt om det hade vunnit i omröstningarna. Men det gjorde det inte, och om det blev nedröstat i folkomröstningar i två länder är det definitivt skadligt för demokratin att ingorera folkets klart uttryckta vilja och trycka igenom det i alla fall. Om man sen bestämmer sig för att trycka igenom det i alla fall, och _ytterligare_ ett land (vilket råkar vara 100% av de länder som hade folkomröstningar om det i andra vändan) röstar nej till det, då är det definitivt skadligt för demokratin i EU att införa det.

  Kommentar av Martin — 11 maj 2009 @ 19:44

 20. Thomas, jag är i exakt samma position som dig. Jag hade glädligen röstat på Piratpartiet eftersom jag också är extremt sympatisk till dem. Dock så är jag också en person som är väldigt intresserad och positivt inställd till EU politik.

  Det är trist att Piratpartiet har det så lika när det kommer till Junilistan genom att deklarera man är positiva till EU-samarbete men motsäger sig viktiga reformer såsom Lissabonfördraget. Lissabonfördraget är ett praktiskt exempel på ökad demokrati och öppenhet som man alltid gnäller att EU saknar. Synd, tycker jag.

  Kommentar av Niklas — 30 maj 2009 @ 9:28

 21. […] ett mycket lockande alternativ. Piratpartiet och Junilistan har i det stora hela samma syn på vad som är fel med EU, och vi är båda motståndare till […]

  Pingback av Tack, alla andra grupper! « Christian Engström, Pirate MEP elect — 26 juni 2009 @ 12:37

 22. Första problemet är att få bort idiotin att EU kan hänga ut ett land och komma med påståenden som säger att landet röstade fel. Hur kan man rösta fel? Om det finns något som är fel så är ju frågan ställd med ett styrt svar där den som ställt den redan har definierat vad som är rätt och fel. Och gör man det så tror man nog att man är Gud Fader själv. Precis som Engström säger är det lika unket att först fråga folken i vissa länder om ett fördrag som de säger nej till och sedan ta samma fördrag och göra kosmetiska ändringar och fatta beslutet att den här gången röstar vi i överheten själva. Nu gick ju det inte riktigt eftersom Irland har inskrivet i sin grundlag att överföring av makt från landet kan man bara göra om man först frågar folket. Och det vet vi ju att det svaret inte föll EU-överheten på läppen. Så då får man helt enkelt rösta om. Irland har haft regler att båda sidor ska ha lika mycket tid i media. Nu inför den nya omröstningen tänker man ändra de reglerna. Jag tror både piratpartiet och vi i vänsterpartiet ser vad som är på väg att hända här. Demokratin ska urholkas med alla medel. Debattörer går ut i Sverige och påstår att om vi tar bort demokratin så får vi mer demokrati! Dumheter och det förtjänar förakt och protester!

  Kommentar av Jan Wester — 14 augusti 2009 @ 13:23

 23. […] med öppenhet gentemot medborgarna. PPs parlamentariker skriver om EUs demokratiska underskott: https://christianengstrom.wordpress.com/2007/10/17/eus-demokratiska-underskott-i-praktiken/ Jag funderar, vi får alltså komma med förslag, men har ingen chans att stoppa ett förslag? […]

  Pingback av EU « Hanna Dönsbergs piratskepp — 4 oktober 2009 @ 18:41

 24. […] vi skulle få av att gå med i unionen har ersatts av regleringar, yttre påtryck och ett ofantligt demokratiskt underskott. De fina tankarna om en inre marknad handlar nu mer om att ge fördelar till branscher som inte är […]

  Pingback av EU-spiralen spinner vidare // Skivad lime — 15 oktober 2009 @ 15:19

 25. […] alltså det som jag anser är viktigt som går att direkt utläsa ur fördraget. Spekulationer om demokratiskt underskott och liknande är relevant, men av förklarliga skäl är det inte något man poängterar i själva […]

  Pingback av Piratpartiet och Lissabon « Jacob Dexe — 14 december 2009 @ 1:36

 26. […] EU skiter i dig mer än du kan svälja. […]

  Pingback av Piratpartiet Södertälje » Blog Archive » Avstamp i nya Principprogrammet 4.0 — 5 augusti 2011 @ 20:12

 27. […] företag är de som sitter vid ratten just nu. Det är det jag brukar prata om när jag talar om det demokratiska underskottet inom EU, och jag är inte ensam. Vi talar om Piratpartiet som ett “framtidsparti”. Genom […]

  Pingback av Piratpartiet Södertälje » Blog Archive » Telgefestivalen, fredag — 27 augusti 2011 @ 21:57

 28. […] är ju inte varje dag som en organisation som har en icke-vald president, och ett demokratiskt underskott lika stort som de finansiella problemen med euron, får vad som länge betraktades som världens […]

  Pingback av Pinsamt fredspris till EU « Christian Engström, Pirate MEP — 10 december 2012 @ 16:06


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: