Christian Engström, Pirat

30 september 2007

Öppna statens kulturskattkammare

Filed under: Copyright Reform,delad kultur — Christian Engström @ 14:21

IDG rapporterar att Danmarks Radio har fått till ett avtal som gör det möjligt för dem att lägga ut allt som sänds på webben. SVT kan däremot inte göra det, trots att de egentligen skulle vilja. Det har de velat länge.

SVT:s arkiv innehåller enligt uppgift närmare en kvarts miljon timmar material, inklusive 1.250 timmar SF-journalfilm från 1897 till 1960. SVT har startat ett mycket lovvärt initiativ att göra visst material tillgängligt för allmänheten. Det är ju trots allt vi som har betalat för det genom lincensavgifterna. Men man behöver inte leta länge på SVT:s sajt för att se vilka problem dagens upphovsrätt ställer till med (mina emfaser):

 • Varför kan jag inte hitta mitt favoritprogram/inslag i Öppet Arkiv? Av rättighetsskäl kan ännu inget material med musik och inga sport- och dramaproduktioner eller andra inslag där skådespelare är med publiceras i Öppet Arkiv. Undantag när det gäller musiken är Journalfilmerna, där vi har rätt att lägga ut musik. Vi hoppas komma vidare i förhandlingarna med upphovsmännen om att få lägga ut mer material på webben.
 • Varför kan jag inte önska mitt favoritprogram? Många av våra program i arkivet innehåller musik eller andra inslag som vi av rättighetsskäl ännu inte kan publicera i Öppet Arkiv. Vi går successivt igenom arkivet för att hitta godbitar som vi kan publicera.
 • Hur lång tid tar det att göra hela SVT:s arkiv tillgängligt för publiken? Vi kommer sannolikt aldrig att kunna göra hela Arkivet tillgängligt på webben, eftersom det inte kommer att gå att lösa rättigheterna till alla produktioner som finns där. Vår målsättning är att successivt göra så mycket material som möjligt tillgängligt.
 • Varför kan jag inte ladda hem och spara videoklipp på svt.se? Det är våra upphovsrättsavtal som förhindrar möjligheten att öppna upp för nedladdning av videoklipp lokalt hos besökaren.

Med de förändringar i upphovsrätten som Piratpartiet föreslår skulle de här problemen försvinna för allt material som är äldre än fem år. Nyare produktioner kan hanteras genom förändrade avtal när SVT köper in material eller anlitar skådespelare, författare etc. Då kan svenska folket få tillgång till den arkivskatt de redan betalt för.

Men det är inte bara i SVT:s arkiv som det ligger skatter som vi medborgare har betalat, men som vi inte får använda. I USA är alla verk (bilder, inspelningar, ritningar osv) som produceras av statliga myndigheter befriade från upphovsrätt. Man kan ladda ner kartor över vägnät, NASA-bilder och allt möjligt helt fritt. I Sverige är det inte så.

Svenska offentliga institutioner bedriver ofta regelrätt affärsverksamhet med information som framställts som en del av verksamheten, och som ofta redan är betald med skattepengar. Det finns ett otal exempel på hur myndigheter agerar som rena mediabolag, och att detta orsakar problem. Här är några:

 • Riksantikvarieämbetets webbshop ser ut som vilket mediebolag som helst. Riksantikvarieämbetet har som ett led i arbetet att dokumentera det svenska kulturarvet skapat en bilddatabas. Den innehåller nu runt 60 000 digitaliserade och sökbara fotografier som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Men trots att databasen har byggts upp med offentliga medel får bilderna inte användas fritt. ”Fotografier är skyddade av upphovsrättslagen. Det innebär bl a att bilderna inte får användas eller ändras utan fotografens tillstånd. Har man fått fotografens medgivande att använda bilden får användningsrätten inte heller vidareöverlåtas.” står det som första punkt i Riksantikvarieämbetets villkor.Piratpartiet ser ingen anledning till att det ska vara så här. Fotona är ju redan framtagna och betalda med allmäna medel. Varför ska inte vi skattebetalare få använda dem också?
 • Nationalmuseum bedriver kommers med fotografierna som dokumenterar samlingarna. ”Bilderna i databasen är upphovsrättsskyddade. Om du vill använda dig av en bild ska du kontakta Nationalmuseums bildbyrå Fototeket.” skriver Nationalmuseum på sin sajt.Och går man vidare till prislistan är det min själ inte billigt. För att publicera en bild i högst ett år på en icke-kommersiell webbsajt vill Nationalmuseum ha 1000 kronor. Eller det dubbla om man vill lägga bilden på sin förstasida.

  Det här är en skandal. Nationalmuseum är en offentlig institution med uppgift att tillgängliggöra det svenska kulturarvet. Då ska de ägna sig åt det, och inte bete sig som en samling kleptokrater som fått förläning på att slå mynt av det som är allas vår gemensamma egendom. Om de nuvarande cheferna på Nationalmuseum inte förstår det får man väl byta ut dem. Så här ska det inte se ut.

  I riktlinjerna för Nationalmuseum står det att museet har till uppgift att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen, och att de särskilt skall levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Skulle det finnas något bättre sätt än internet för att faktiskt fullgöra det uppdraget? Man gör det i alla fall inte genom att låsa in samlingarna och vaka över dem som en svartsjuk och girig drake.

 • Lantmäteriverket tar hutlöst betalt för kartinformation. Det leder inte bara till att svenska konsumenter får betala mer än nödvändigt för olika system som bygger på kartinformation, till exempel GPS-kartor. Det skapar också en onödig inträdesbarriär för små svenska innovationsföretag inom området geografiska informationssystem. Genom att släppa informationen fri skulle samhället som helhet gynnas.

Det här är bara tre exempel på offentligt finansierade institutioner som skulle kunna göra mycket eller allt av sina arkiv fritt tillgängligt, men som inte vill göra det. De vill hellre använda statens egendom till att tjäna pengar åt sig själva.

Piratpartiet vill ändra på det här. I vårt Valmanifest 2006 skrev vi:

Släpp fria Sveriges Televisions arkiv, Lantmäteriverkets kartor, statens museers bildsamlingar och allt annat upphovsrättsskyddat material skapat av myndigheter och offentliga institutioner. I den mån detta förhindras av att tredje man har upphovsrätten till visst material ska myndigheten eller institutionen inkomma med en detaljerad utredning av vad problemen är och hur de kan lösas.

Den processen kan inledas omedelbart. Vi uppmanar regeringen att göra det. Med en gång.


Frågan har diskuterats i Piratpartiets forum bland annat här Pingat på Intressant.
Andra bloggar om: , , , , , , ,

4 kommentarer

 1. Bra talat. Försök få en eller fleran riksdagsmän/kvinnor att skriva motioner om detta, så att tåget börjar rulla. Sådana här saker brukar ta lång tid.

  Kommentar av Dennis Nilsson — 1 oktober 2007 @ 22:56

 2. Lantmäteriets kartor är guld värda. Men jag förstår att de är dyra med tanke på allt arbete bakom dem. Rena fotografier från flyg över områden anser jag däremot ska vara billigare.

  Kommentar av Fotograf — 24 april 2008 @ 20:13

 3. […] håller med. Öppna statens kulturskattkammare skrev jag själv i ett inlägg för ett och ett halvt år sedan. Vi hade också med kravet i vårt […]

  Pingback av Öppna TV-arkivet! « Christian Engström (pp) — 27 februari 2009 @ 11:17

 4. test

  Kommentar av Professor — 9 oktober 2011 @ 16:06


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: