Christian Engström, Pirat

27 september 2007

Ett bra nej för Europa – hade det varit

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 13:06

Sveriges radio rapporterar att politikerna i Nederländerna beslutat sig för att bortse från folkomröstningen där medborgarna sa nej till den föreslagna EU-konstitutionen, och låta makthavarna bestämma själva istället. Så mycket var alltså folkomröstningsresultatet värt.

Med anledning av det postar jag om ett inlägg som jag skrev i maj 2005, när Frankrike hade röstat nej till förslaget. Frankrikes styrande politiker avser också att strunta i vad medborgarna sa i deras folkomröstning. Men det visste jag inte när jag skrev det här inlägget.


Ett bra nej för Europa

31 maj 2005

Jag är själv varm anhängare av EU-tanken, och just därför är jag mycket glad åt att fransmännen nu har dödat det här förslaget till konstitution för Europa. Tack!

Idag har de folkvalda parlamentarikerna nästan ingenting att säga till om när det gäller EU, varken de i EU-parlamentet eller Sveriges Riksdag. Makten ligger istället hos ministerrådet och de icke-valda tjänstemännen i kommissionen. Om konstitutionen hade antagits skulle den ha permanentat det här demokratiska underskottet i EU för lång tid framåt.

Det senaste året har jag varit politisk aktivist i en fråga som håller på att beslutas inom EU (mjukvarupatent). Det har givit mig möjlighet att med egna ögon följa hur beslut i en kontroversiell fråga tas.

Starka krafter inom kommissionen driver en viss linje (som innebär ökat inflytande för vissa byråkrater på europanivå). Parlamentet är av motsatt uppfattning. Men när tjänstemännen och de folkvalda är av olika mening, då blir det tjänstemännes vilja som blir lag, tycks det.

Ministerrådet, som ju består av regeringsmedlemmar från de 25 länderna som mest bara flyger in över dagen för att klubba igenom besluten formellt, är helt i händerna på kommissionens folk som är permanent stationerade i Bryssel. Och ministerråd plus kommission räcker nästan alltid för att trumfa över folkvalt parlament.

Det har påståtts att den nya konstitutionen skulle ge EU-parlamentet mera makt, eftersom fler frågor skulle tas enligt reglerna för ”codecision procedure”. Det är den variant som ger parlementet störst inflytande. Men frågan som jag har följt är redan en sådan fråga. Och det visar sig att parlamentet troligen inte kan få sin vilja igenom ändå, eftersom röstningsreglerna i ”andra läsningen” är utformade så att det är nästan omöjligt för parlamentet att gå emot kommissionen och rådet.

Det har också påståtts att de nationella parlamenten skulle få mera makt, eftersom de ska få komma med synpunkter efter det att en politisk överenskommelse träffats i rådet, men innan den antagits formellt. Men när flera nationella parlament ville dra i nödbromsen i frågan om mjukvarupatent, då fick de höra från EU att en politisk överneskommelse inte kan ändras, och att det formella beslutet precis bara är en formalitet.

Så när två av huvudargumenten för den nya konsitutionen visar sig vara osanna, eller i vart fall betydligt överdrivna, då tycker jag det räcker för att ställa sig skeptisk till resten också.

Vi som är anhängare av EU vill ha ett demokratiskt Europa som vi kan vara stolta över. Det har vi faktiskt rätt att kräva. Och de som är skeptiska till EU-tanken har i vart fall rätt att kräva att det är demokratiskt.

Nu blir det förhoppningsvis tillfälle till en lugn och sansad debatt, istället för ett skenande snälltåg mot byråkraternas Europa. Tack, Frankrike!

Christian Engström


Men det här var som sagt då, det. Nu ser det ut som om makteliten i Bryssel kommer att trumfa igenom konstitutionen ändå. Det suger. I Piratpartiets forum har EU-konstitutionen diskuterats bland annat i trådarna Nej till EU-konstitutionen, ”Diskussion om EU-konstitutionen”, Absolut makt och For your eyes only.Pingat på Intressant.
Andra bloggar om: , , , , ,

5 kommentarer

 1. Ifall makteliten i i Bryssel fortsätter i denna stil så skapar de grogrund för kommande motsättningar i Europa. Och vi vet ju av historien hur Europa har löst tidigare motsättningar, vi har ju två värdskrig bakom oss.

  Jag skulle inte vilja att det upprepas.

  Kommentar av Dennis Nilsson — 1 oktober 2007 @ 23:02

 2. Det här hade jag helt missat! EU ligger inte längre bara fel i munnen utan har börjat smaka ruttet…

  Kommentar av Thomas Tvivlaren — 12 oktober 2007 @ 16:16

 3. […] är ett gigantiskt steg i fel riktning. Jag har bloggat om det här tidigare under rubriken Ett bra nej för Europa.Frågan har diskuterats i Piratpartiets forum bland annat i trådarna Nej till EU-konstitutionen, […]

  Pingback av EU:s demokratiska underskott i praktiken « Christian Engström (pp) — 17 oktober 2007 @ 15:59

 4. […] arkivera dem på sedvanligt sätt”, är beskedet. De bryr sig ju inte ens om de genomförda folkomröstningarna i Holland och Frankrike. De bara kör […]

  Pingback av Democracy by upplyst maktelit - nej tack! « Christian Engström (pp) — 22 oktober 2007 @ 16:12


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: