Christian Engström, Pirat

30 augusti 2014

Basinkomst: Ovillkorade bidrag till alla oavsett inkomst blir tyvärr svindyrt

Filed under: medborgarlön — Christian Engström @ 12:11

Att ge en basinkomst som man kan leva på till alla — inklusive barn, pensionärer och alla med jobb — helt ovillkorat till om de redan tjänar andra pengar, skulle kosta 1000 miljarder, konstaterade jag i den förra bloggposten.

Men hur skulle det vara med ett lägre bidrag, som visserligen inte går att leva på, men som kanske skulle kunna vara till hjälp ändå? I Facebook-gruppen Medborgarlön — ett alternativ till arbetslinjen undrade Anders Erkéus vad det skulle kosta att ge ett sådant lågt bidrag till alla, oberoende av vad de tjänar. Som exempel nämnde han 2000 kronor i månaden

Den beräkningen är lätt att göra. Det enda man behöver veta är hur många personer som finns i de åldersgrupper man bestämmer sig för ska ha rätt till bidraget.

Så här många människor fanns det i Sverige 2013:

Åldersstatistik från SCB

0–17 år: 1 952 478
18-19 år: 237 250
20-64 år: 5 582 929
65+ år: 1 872 207
Totalt: 9 644 864

Sedan är det bara att multiplicera. Om man till exempel vill att alla mellan 20 och 64  ska få 2000 kronor extra i månaden blir beräkningen:

5 582 929 personer gånger 2000 kronor gånger 12 månader = 134 miljarder per år.

Vill man betala ut beloppet även till pensionärer tillkommer 1 872 207 personer, vilket ger en ytterligare kostnad på 45 miljarder, och en totalkostnad på 179 miljarder.

Och vill man dessutom betala ut 2000 kronor i månaden till alla 0-19 tillkommer 2,9 nio miljoner människor till en kostnad av ytterligare 52 miljarder, vilket ger en totalkostnad för hela befolkningen på 228 miljarder per år.

Som synes blir det väldigt dyrt väldigt fort om man börjar dela ut pengar till alla. 2000 kronor är ju inget som någon skulle kunna leva på, så det kan inte ersätta vare sig a-kassa, f-kassa eller försörjningsstöd. Men ändå blir kostnaden för det förslaget 228 miljarder per år, vilket är tre gånger så mycket som dagens kostnad för a-kassa och försörjningsstöd tillsammans.

Så även om tanken är sympatisk blir det svindyrt. Men det är i vart fall lätt att räkna på just det tankeexperimentet. :)

28 augusti 2014

Garanterad basinkomst är fullständigt realistiskt att finansiera

Filed under: medborgarlön — Christian Engström @ 22:04

Är garanterad basinkomst en realistisk idé, som skulle gå att finansiera för staten?

”Nej”, svarar Anders S Lindbäck i ett blogginlägg med överslagsberäkningar om vad det skulle kosta. Han kommer fram till att det skulle kosta runt 1000 miljarder att införa en basinkomst på 100.000 kronor om året för alla (ca 8.300 kronor i månaden).

Beräkningen är enkel: 100.000 kronor gånger 10 miljoner människor blir 1000 miljarder.

Men den beräkningen är helt uppåt väggarna på flera punkter, dessbättre :)

För det första är beräkningen gjord på 10 miljoner personer, vilket är samtliga i Sverige (drygt). Här är första felet. Barn ska inte ha någon egen medborgarlön, de är försörjda av sina föräldrar. Och pensionärer har redan medborgarlön i form av pensionen, så dem kan man med fördel lämna utanför systemet.

Om man istället begränsar sig till alla mellan 20 och 64 år är det 5,6 miljoner personer. Redan här har vi kommit ner från 1000 miljarder till 560 miljarder, alltså.

Men det andra felet i beräkningen är att det förstås inte är meningen att alla ska få 100.000 kronor mer i plånboken varje år. Det går ju av uppenbara skäl inte (om vi inte invaderar Norge och snor deras oljefond, men det tycker jag inte vi ska :) ).

Alla mellan 20 och 64 ska ha en garanti om att de får basinkomsten om de inte har några andra inkomster att försörja sig på. Men trots att arbetslösheten är hög har ju ändå de flesta jobb, som de både försörjer sig själva på och betalar skatt på. Det ska de fortsätta med även om vi inför en garanterad basinkomst för dem som inte har turen att ha jobb och inkomster.

Jag har skissat på ett förslag 1.0 till basinkomst där alla som tjänar 17.500 eller mer i månaden fortsätter betala exakt samma skatt som de gör idag. För dem skulle systemet inte innebära någon förändring. Däremot skulle var och en mellan 20 och 64 som står utan inkomst vara garanterad basinkomsten.

För att komma vidare med beräkningarna måste man ha statistisk över hur många som tjänar hur mycket, och om inkomsterna kommer från jobb, sjukkassa, a-kassa eller något annat. SCB har sådan statistik, men den är inte helt lätt att tolka för en oinvigd, och det är inte helt säkert att det finns publicerad statistik med exakt de gruppindelningar man skulle behöva.

Men innan man gjort en ordentlig uträkning med detaljerad statistik från SCB kan man ändå konstatera att om det skulle röra sig om exempelvis 1 miljon individer mellan 20 och 64 som ska få basinkomst på 100.000 om året, då kostar det 100 miljarder.

Det är förstås mycket pengar, men det är inte alls någon omöjlig siffra i nationalbudgeten. Arbetsförmedlingen, CSN och det kommunala försörjningsstödet kostar idag 96,6 miljarder tillsammans.

Om det är högst 1 miljon svenskar som är arbetslösa och behöver basinkomsten, då är vi redan hemma genom att låta basinkomsten ersätta de tre systemen. Och då har vi inte ens tittat på vare sig sjukkassan eller de olika stöden till föräldrar.

En garanterad basinkomst för alla som behöver den ligger alltså helt inom det möjligas ram. Stannar det vid 1 miljon bidragstagare blir det 100 miljarder, vilket är lätt att finansiera genom att lägga ner tre bidragssystem som inte längre behövs när basinkomsten ersätter dem.

Men för att komma vidare behövs en mer ordentlig uträkning med riktiga siffror från SCB. Kan vi få fram en sådan är jag övertygad om att vi kommer kunna räkna hem reformen garanterad basinkomst.

Piratpartiet ställer upp i riksdagsvalet. Vi vill införa ett system för garanterad basinkomst inom en tioårsperiod, och vi vill börja ta de första stegen nu direkt.

…………

Uppdatering: Lång och konstruktiv diskussiostråd på Facebook om det här inlägget

…………

Referens:
Åldersstatistik från SCB

2013 såg Sveriges befolkning ut så här:

0–17 år: 1 952 478
18-19 år: 237 250
20-64 år: 5 582 929
65+ år: 1 872 207
Totalt: 9 644 864

 

Piratpartister: Basinkomst är svaret på arbetslösheten

Filed under: medborgarlön — Christian Engström @ 10:30

Gustav Nipe och Nathalie Ylitalo, som är kandidater för Piratpartiet till riksdag och kommunfullmäktige, skriver idag en debattartikel i Norrbottenskuriren med rubriken Basinkomst är svaret på arbetslösheten.

De konstaterar att varken statliga åtgärdsprogram som Fas 3 eller skattesubventioner till vissa branscher verkar minska arbetslösheten på allvar. Och med dagens Arbetsförmedling och bidragssystem utsätts den som hamnar utanför arbetsmarknaden för en enorm social stress.

De två piratpartisterna skriver:

Vi i Piratpartiet vill införa en generell basinkomst till medborgarna. Varje månad bör alla medborgare i landet få en garanterad inkomst för att kunna leva på en minimistandard. I takt med ökad inkomst trappas ersättningen av, och det lönar sig bättre att få ett arbete än i dagens system där man måste välja mellan bidrag eller arbete. Vi vill stimulera till arbete och minska på byråkrati och kontroll.

Med en basinkomst möjliggör man för människor att arbeta del- eller halvtid, så skulle många människor kunna få in en fot på arbetsmarknaden och känna sig delaktiga i samhället. En basinkomstreform skulle stänga bidragsfällan. Tryggheten som en basinkomst medför kommer ge fler modet att våga starta egna företag, för de vet att oavsett hur det går kommer de fortfarande ha möjligheten att betala hyran och mat.

Piratpartiet ställer upp i valen den 14 september. Vi vill sjösätta ett system för garanterad basinkomst inom en tioårsperiod, och nu direkt börja ta de första stegen mot ett enklare och robustare system för att hantera arbetslösheten.

Läs debattartikeln hos Norrbottenskuriren

25 augusti 2014

Basinkomst: Dagens kostnader för a-kassa, försäkringskassa och studiemedel

Filed under: medborgarlön — Christian Engström @ 17:51

Vad kostar arbetslösheten för skattebetalarna idag? Frågan är relevant när man diskuterar olika system för garanterad basinkomst, och vill jämföra kostnaden för tänkta system med vad vi betalar idag.

Statens budget ger en första fingervisning, men Anders S Lindbäck tipsade i kommentarerna till den bloggposten om att man kan hitta bättre och mer detaljerade siffror i de olika relevanta myndigheternas årsredovisningar. Så visar sig vara fallet.

Här är lite siffror från årsredovisningarna för Arbetsförmedlingen, Centrala Studiestödsnämnden CSN och Försäkringskassan:

A-kassan:

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 (för verksamhetsåret 2013)
sid 188:

 • Verksamhetens kostnader: 8,4 miljarder
 • Transfereringar: 55,4 miljarder, varav
  • utbetalda bidrag 34,4 miljarder
  • kostnader för erkända arbetslöshetskassor 15,9 miljarder
  • köp av utbildningar och andra tjänster cirka 5 miljarder

Totalkostnad för Arbetsförmedlingen: 63,8 miljarder

CSN Centrala Studiestödsnämnden

CSN’s årsredovisning 2013
sid 92:

 • Verksamhetens kostnader: 0,8 miljarder
 • Transfereringar: 21,0 miljarder, varav
  • lämnade bidrag 16,4 miljarder
  • kostnader studielån 4,6 miljarder

Totalkostnad för CSN: 21,8 miljarder

Kommunalt försörjningsstöd (socialhjälp)

Enligt uppskattning (bättre referens välkommen om någon har)

 • Verksamhetens kostnader (kommunernas socialtjänster): okänd, och kanske svår att få reda på
 • Transfereringar: ca 11 miljarder

Försäkringskassan:

Försäkringskassans årsredovisning 2013
sid 142:

 • Verksamhetens kostnader: 8,5 miljarder
 • Transfereringar: 212 miljarder, varav
  • hälsovård, sjukvård och social omsorg 33,6 miljarder
  • ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 88,3 miljarder
  • ekonomisk trygghet för familjer och barn 72,4 miljarder
  • andra utbetalningar 17,6 miljarder

Totalkostnad för Försäkringskassan: 220 miljarder

Som jag påpekat tidigare är det inte nödvändigtvis så att man kan ta bort samtliga de här transfereringarna bara för att man inför basinkomst. Det beror på hur basinkomstsystemet är utformat, och vad det är tänkt att ersätta.

Försäkringskassans olika bidragssystem är till för ett antal olika syften förutom att se till att ingen i systemet svälter ihjäl. Därför är det högst osannolikt att alla de 220 miljarderna skulle vara tillgängliga för att finansiera ett tänkt basinkomstsystem.

I Försäkringskassans årsredovisning är de olika bidragsområdena uppbrutna i mer detalj, så det går att gräva vidare för att se vilka bidrag man eventuellt vill låta basinkomsten ersätta. Men det kan vi återkomma till senare.

Däremot torde de flesta tänkbara system för garanterad basinkomst kunna ersätta a-kassan och Arbetsförmedlingen (63,8 miljarder), CSN (21,8 miljarder) och det kommunala försörjningsstödet (11 miljarder). Det ger oss i så fall 96,6 miljarder i utrymme för att finansiera införandet av garanterad basinkomst.

En hel del grävande återstår förstås för att reda ut hur mycket vi idag betalar via skattsedeln för arbetslösheten, men det här är en början. Kommentera gärna med rättelser och tillägg.

24 augusti 2014

Statens utgifter 2013, underlag för diskussioner om basinkomst

Filed under: medborgarlön — Christian Engström @ 12:16
Statens utgifter 2013

Statens utgifter 2013

I Facebook-gruppen för Medborgarlön tipsade någon om den här grafiken över statens utgifter år 2013, framställd av Sveriges Radio. Den är bra att ha till hands när man diskuterar hur mycket man skulle kunna spara genom att ersätta dagens olika bidragssystem med ett enhetligt, enkelt och rättvist system för garanterad basinkomst.

Observera dock att det här bara är statens utgifter. Kommuner och landsting (som totalt omsätter mer än staten) är inte med.

Därför syns exempelvis inte kostnaden det kommunala försörjningsstödet (som förr kallades för socialhjälpen). Det kommunala försörjningsstödet kostar runt 11 miljarder, men finns alltså inte med i det här diagrammet.

Men statsbudgeten är förstås också viktig. Några poster att lägga märke till särskilt:

 • Arbetsmarknad och arbetsliv: 77 miljarder
 • Ekonomisk trygghet för familjer och barn: 78 miljarder
 • Ekonomisk trygghet vid sjukdom: 93 miljarder
 • Studiestöd: 21 miljarder

Nu påstår jag inte att alla de här posterna nödvändigtvis skulle bortfalla i sin helhet. Det beror på hur man utformar ett eventuellt system, och vilka delar av det gamla man i så fall kan skrota.

Men de här posterna ger dels en uppfattning om storleksordningen på pengar hit och dit som vi pratar om, och är dels en startpunkt för att gräva djupare.

Till exempel skulle det vara väldigt intressant att veta hur många av miljarderna i var och en av de här posterna som betalas ut som bidrag, och hur många som går till verksamhet och administration. Någon som vet någon källa?

Däremot skulle jag föreslå att vi bortser från posten ”Ekonomisk trygghet vid ålderdom”, 40 miljarder. Pensionärerna är redan försörjda utan att behöva jobba idag, så vi kan inrikta oss på att diskutera system för yrkesaktiv ålder, alltså 20-64 år.

Om man sedan någon gång i framtiden, när basinkomst är införd för alla upp till 64, vill göra förändringar för att förenkla pensionssystemet kan man förstås göra det, men om vi antar att det görs på ett sätt som är kostnadsneutralt kan vi bortse från ålderspensionärerna när vi försöker uppskatta kostnader.

Läs mer på Facebook

22 augusti 2014

Piratpartiet vill införa garanterad basinkomst istället för arbetslinjen

Filed under: medborgarlön — Christian Engström @ 11:03
Piratpartiet vill införa garanterad basinkomst

Piratpartiet vill införa garanterad basinkomst

Piratpartiet vill införa garanterad basinkomst. Det innebär att alla vuxna som bor i Sverige är garanterade att få så de klarar att överleva om de inte har jobb och kan försörja sig själva. Inga krav på motprestation, som att stå till arbetsmarknadens förfogande eller kunna uppvisa sjukintyg. Garanterad basinkomst, eller medborgarlön som det också kallas, skulle innebära ett farväl till arbetslinjen.

I veckan gjorde vi det här utspelet i ett pressmeddelande:

Den svenska arbetsmarknadspolitiken är föråldrad. Ökad automatisering leder inte bara till billigare produkter och tjänster, utan även till färre traditionella arbetstillfällen. Det ser Piratpartiet som en möjlighet att överge en förlegad syn på arbete, samhällsnytta och människovärde och introducera en modern och human arbetsmarknadspolitik.

Partiets talesperson för arbetsmarknad och social trygghet, Björn Flintberg:

– Det är skamligt att jaga ut människor på en fruktlös jakt efter traditionella arbetstillfällen som inte finns och sedan straffa dem när de misslyckas, säger Flintberg. Många människor som i dag anses vara en ekonomisk belastning tillför i realiteten oändliga värden till samhället. Det är dags att uppmärksamma och uppskatta de insatserna.

Piratpartiet presenterar i dag tre punkter för en modern och human arbetsmarknadspolitik på sin hemsida. Partiet vill att:

 • arbetslösa och bidragstagare ska ges större möjlighet att arbeta ideellt istället för att delta i arbetsmarknadsåtgärder utan att för den skull riskera att förlora sina bidrag.
 • alla arbetsmarknads- och socialförsäkringar snarast möjligt samlas under ett tak. Ett samlat, mer tydligt och rättssäkert system är ett mindre stigmatiserande och mer medmänskligt system där människor inte faller mellan olika stolar eller skickas runt i ett försök att göra kostnaden till någon annan myndighets problem.
 • ett system för medborgarlön sjösätts inom en tioårsperiod. En garanterad grundförsörjning skapar nya möjligheter att förkovra sig och bidra till samhället på alla de kreativa sätt som dagens arbetsmarknadsmodell både hämmar och ofta aktivt motarbetar.

Piratpartiets partiledare, Anna Troberg:

– Arbetslöshet är en myt. Det finns hur mycket arbete som helst. Problemet är att allt arbete inte räknas i dag. I framtiden definierar vi vår egen samhällsnytta och bygger ett bättre samhälle där allas insatser räknas.

Många har reagerat på det här utspelet, och de allra flesta mycket positivt och uppskattande. Det här är en idé vars tid har kommit. Några som skriver om ämnet:

Själv har jag skrivit ett antal blogginlägg om garanterad basinkomst, där jag skissar på ett system, och diskuterar vad som behöver undersökas för att kunna bedöma kostnaden och genomförbarheten. Det finns också en video på 65 minuter på Youtube där jag pratar om det.

Jag är övertygad om att garanterad basinkomst inte bara är genomförbart och möjligt, utan att det är en nödvändighet för att klara arbetsmarknadspolitiken i framtiden. Vi har en fantastisk möjlighet att skapa ett samhälle som både blir mer humant och mer effektivt än det vi har idag. Den chansen måste vi ta.

11 augusti 2014

Min drogliberala åsikt, som KD och FP vill förbjuda

Filed under: droger — Christian Engström @ 10:06

En kristdemokrat och en folkpartist vill införa ”nolltolerans mot all relativisering av narkotika” i en debattartikel i Göteborgsposten. Inte bara nolltolerans mot narkotika alltså — det är ju redan den officiella politiken i Sverige, som Kristdemokraterna och Folkpartiet försvarar sedan länge, oavsett konsekvenserna. Utan nu även ett förbud mot att ens diskutera narkotika på ett faktabaserat sätt, att ”relativisera narkotika”.

Jag blir upprörd över att svenska politiker (som tydligen kandiderar till riksdag och kommunfullmäktige) ens kan föreslå något så korkat och odemokratiskt. Det ska alltså bli förbjudet att ifrågasätta den svenska misslyckade narkotikapolitiken, som kostar liv fullständigt i onödan? Är det så kristdemokraterna och folkpartisterna tycker att vi ska bedriva politisk debatt i Sverige, att när makten får slut på argument så förbjuds helt enkelt motståndarsidan från att yttra sig?

Självklart måste vi ”relativisera” narkotika och se vilka preparat som är mer eller mindre farliga, och vilken politik som kan tänkas göra minst skada för dem som har oturen att fastna i missbruksproblem. Annars kan vi aldrig förbättra vår politik på det området. Då kommer missbrukare fortsätta dö i onödan.

Vill KD och FP att det ska vara förbjudet att säga offentligt att cannabis är mycket mindre farligt än alkohol? Det är ingen tvekan om att det är sant att det är så, men den faktauppgiften gör ju att man kan börja ifrågasätta den politik som KD och FP står för. Ur det perspektivet kan man förstås förstå om KD och FP tycker det vore skönare om den faktauppgiften försvann ur debatten.

Ska det vara förbjudet att säga att sprutbytesprogram är bra, eftersom det minskar spridningen av aids och gulsot bland tunga missbrukare? Ska det vara förbjudet att fråga varför KD och FP alltid ropar på mer tvång inom missbrukarvården, samtidigt som köerna kan vara årslånga till frivillig vård för missbrukare som själva kommit till en punkt när de vill ha hjälp?

Dagens svenska narkotikapolitik är en humanitär katastrof, som går ut på att straffa dem som redan har det svårt istället för att erbjuda dem hjälp. Allt i den heliga ”nolltoleransens” tecken — en dogm som bara tänker i termer av en slutgiltig lösning med vilka medel som helst, men som inte på något sätt är baserad vare sig på kunskap om vad som fungerar, eller ens vanlig medmänsklighet.

Jag och Piratpartiet vill se en ny svensk narkotikapolitik, inspirerad av vad som har visat sig fungera på andra håll i Europa, till exempel i Portugal. Vi vill att innehav av alla droger — från cannabis till heroin — avkriminaliseras för eget bruk.

De som har problem med en drog blir inte hjälpta av att bli trakasserade av polis och rättsväsende. De ska få hjälp av samhället om de själva vill ha den. Och de som inte har problem, men kanske gillar att röka på en holk någon gång ibland, har samhället ingen anledning att slösa polisresurser på alls.

Det här är en drogliberal åsikt jämfört med dagens svenska dogmatiska nolltoleranspolitik. Det är också en humanistisk och humanitär åsikt, som tycker att vi ska fokusera på att hjälpa människor när de behöver hjälp, och att narkotikapolitiken ska syfta till skademinimering.

Men enligt KD och FP borde jag alltså inte ens få yttra den åsikten.

Läs förbudsivrarnas debattartikel i Göteborgsposten

9 augusti 2014

”Sverige ignorerar historiskt EU-förbud mot datalagring”

Filed under: datalagringen — Christian Engström @ 10:30

Trots att EU-domstolen kommit med en historisk och tydlig dom som stoppat datalagringsdirektivet fortsätter omfattande uppgifter att lagras i Sverige. Det är anmärkningsvärt. När nu domstolen ställt sig på mänskliga rättigheternas sida vore det tragiskt om det inte blev en vändpunkt, skriver jag tillsammans med tre andra EU-debattörer på DN Debatt idag.

Vi som undertecknat den gemensamma debattartikeln är:

 • Anders Erkéus, redaktör www.eusverige.se
 • Max Andersson, EU-parlamentariker (MP)
 • Fredrick Federley, EU-parlamentariker (C)
 • Christian Engström, fd EU-parlamentariker (PP)

Läs artikeln på DN Debatt

6 augusti 2014

Massövervakningen är värdelös mot både terrorism och grov brottslighet

Filed under: datalagringen,FRA,NSA,political ideology — Christian Engström @ 12:49

”FRA skyddar oss mot terrorister” är statsminister Fredrik Reinfeldts och regeringens standardargument för massavlyssningen.

”FRA har avvärjt flera stora terroristangrepp, men vi kan inte berätta några detaljer, för det är hemligt” brukar de som försvarar FRA’s verksamhet hävda.

Detta är inte sant, och det kan vi veta med säkerhet. Man behöver inte ha tillgång till någon hemlig information från FRA för att veta att de inte någonsin har avslöjat någon riktig terrorkomplott i Sverige. Det räcker med att veta vad som inte har stått i tidningarna de senaste decennierna.

Låt oss anta att FRA faktiskt skulle ha kommit någon (stor, riktig) terroristkomplott på spåren. Vad skulle de göra då?

Sverige har inga hemliga domstolar som dömer i terroristmål, och vi slänger inte ut misstänkta terrorister ur flygplan över Östersjön. Det kanske finns konspirationsteoretiker där ute som tror Sverige gör det, men i så fall är jag inte en av dem.

Om FRA hade hittat riktiga bevis för förberedelse för terrorism, då skulle de misstänkta blivit arresterade och åtalade. Både stämpling till mord och förberedelse för allmänfarlig ödeläggelse är mycket allvarliga brott, som i praktiken kan ge lika långa straff som ett fullbordat terroristangrepp. Om FRA hade hittat sådana bevis mot någon grupp av personer skulle det inte ens finnas någon anledning att ta till de speciella terroristlagarna.

Hade det här hänt i Sverige skulle de skyldiga sitta inne på mycket långa straff även om angreppet hade avvärjts. Då hade vi alla kunnat namnen på de terroristerna lika bra som vi nu känner namnen Breivik och bin Laden. Men Sverige har inte haft några stora terroristrättegångar sedan 70-talet. Hade vi haft det hade vi alla kommit ihåg det.

Om FRA hade hittat några riktiga terrorister skulle det dessutom legat i deras intresse att göra så stor affär som möjligt av det i media. Det skulle ju stärka deras argument för att de behövs (och därför behöver få ännu större anslag), och hjälpa deras huvudmän USA och Obama att vinna propagandakriget om den allmänna opinionen i Sverige när det gäller massövervakningen.

Men ändå har det inte varit några terroristrättegångar byggda på FRA-material i Sverige.

När företrädare för allianspartierna och regeringen påstår att FRA har hittat terrorister, då ljuger de. Eller kan de förklara vad de har gjort med alla terroristerna, i så fall?

Lika magert resultat tycks hela USA’s globala system för massövervakning ha givit. Trots närmast obegränsade resurser och befogenheter, har den amerikanska spiontjänsten NSA aldrig lyckats stoppa något terrordåd eller några terrorister.

I november 2013 anordnade Europaparlamentet en utfrågning med anledning av visselblåsaren Edward Snowdens avslöjanden. En av de inbjudna gästerna var den amerikanske före detta kongressledamoten Jim Sensenbrenner. Undet sin tid i kongressen var han en av initiativtagarna till den drakoniska The Patriot Act, som ger amerikanska myndigheter vida befogenheter att åsidosätta medborgerliga rättigheter i kriget mot terrorismen. Jim Sensenbrenner är alltså på intet vis någon duva. Men numera tycker även han att massövervakningen har gått för långt.

Jag frågade honom om den amerikanska massövervakningen lett till att någon terrorist fällts i domstol för terroristbrott. Svaret blev nej.

Enligt NSA själva (sa Sensenbrenner) har massövervakningen lett till att de har kunnat avstyra totalt ett (1) terroristangrepp. Men det ledde inte till att någon eller några dömdes för terroristbrott (som till exempel förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse eller stämpling till mord), utan bara till någon dom för ekonomiska brott.

Närmare efterforskningar visar att det rörde sig om ett fall där en somalisk taxichaufför som bodde och arbetade i USA skickade 8.500 dollar till någon av de stridande fraktionerna i Somalia. Eftersom den somaliska organisationen är terroristklassad av USA, gjorde sig taxichauffören därmed skyldig till ett terroristbrott.

Det här är alltså den största framgången som NSA kan visa upp som resultat av alla de miljarder som massövervakningen kostar de amerikanska skattebetalarna. Det är alltså inte bara den svenska massövervakningen i FRA’s regi som har resulterat i exakt noll terroristdomar för avstyrda försök till attentat. Inte ens NSA’s globala övervakning tycks har fått fram tillräckligt med bevisning för att fälla någon i domstol för terroristbrott.

I januari 2014 skrev Washington Post:

En analys av 225 terrorismfall i USA sedan den 11 september 2001 konstaterar att NSA’s massinsamling av trafikdata rörande telefonsamtal ”inte haft någon märkbar effekt för att stoppa terroristhandlingar”

Det som har lett till att terroristkomplotter har kunnat avslöjas vid ett antal tillfällen i USA har istället varit traditionellt polisarbete, skrev Washington Post.

En annan amerikansk rapport samma månad, januari 2014, kom fram till samma resultat. Inga fångade terrorister.

Den 238-sidiga rapporten konstaterar att den amerikanska spionorganisationen NSA’s program för att samla in metadata om alla medborgares telefonsamtal bara har givit ”minimala” tillskott till kampen mot terrorism, strider mot lagen och borde stängas ner fortast möjligt.

Rapporten granskar den handfull fall där data från massövervakningen överhuvudtaget har använts, och hittar

“… inget fall där programmet bidrog direkt till att man upptäckte någon tidigare okänd terroristkomplott eller lyckades avstyra en terroristattack.”

NSA har aldrig stoppat en enda terroristattack, trots att de har närmast obegränsade ekonomiska resurser, spionerar på precis allt de kan komma åt, och inte bryr sig ett jota om att följa de lagar som finns för att skydda allas vår rätt till privat kommunikation.

I Sverige agerar FRA som underleverantör och bästa samarbetspartner med NSA. Den verksamheten kostar 860 miljoner kronor i budgeten 2014. Men inte heller FRA har fångat någon enda terrorist.

Grov brottslighet är det andra området som brukar lyftas fram som argument för massövervakningen. Enligt EU’s datalagringsdirektiv är alla telefon- och internetoperatörer skyldiga att lagra data om alla vi kontaktar och allt vi gör på nätet. Motivet är (förutom terrorism) att bekämpa grov brottslighet.

Men inte heller mot grov brottslighet är massövervakningen effektiv.

År 2013 gjorde tyska parlamentet en utvärdering av datalagringsdirektivet i Tyskland. De kom fram till att datalagringen var så gott som helt värdelös:

Användandet av datalagringsdirektivet höjde framgången hos brottsutredningar med endast 0,006 procent. Direktivet står därför inte i proportion till antalet brott som kan lösas.

skrev Bundestag Working Group i sin studie.

Någon räknade ut att man rent statistiskt skulle ha kunnat anställa 1,4 nya poliser i hela Tyskland istället för att lägga miljarder på datalagringen för att komma upp i en förbättring på 0,006 procent.

När EU-kommissionen sent omsider presenterade en utvärdering av datalagringsdirektivet 2011, kom den redan i inledningen fram till  slutsatsen att datalagringen ”spelar en viktig roll” i kampen mot den grova brottsligheten. Den ansvariga kommissionären Cecilia Malmström (FP) hävdade att den var ”av mycket stor betydelse för de straffrättsliga systemen och brottsbekämpningen”. Det budskapet basunerades ut i EU-kommissionens pressmeddelande.

Men själva utvärderingen visade sig mest bestå av anekdoter utan källhänvisningar. Någon riktig statistik över hur många fall som verkligen klarats upp med hjälp av datalagringen i de olika medlemsländerna fanns inte — i de flesta fall för att medlemsländerna inte kunnat eller velat presentera någon sådan statistik.

FRA, NSA och EU-kommissionen följer alla samma mönster när de får frågan om massövervakningens effektivitet. Först säger de i svepande ordalag att de har fångat massor av terrorister eller skurkar. Men när någon ber om närmare detaljer visar det sig vara endera önsketänkande eller ren lögn.

Datalagringen kränker våra mänskliga rättigheter. Det konstaterade EU-domstolen i en dom den 8 april 2014. Det är okay under vissa omständigheter övervaka personer som är misstänkta för brott. Men det är inte okay att övervaka alla på det sätt som datalagringsdirektivet kräver, sa domstolen.

Det här är det grundläggande argumentet för varför vi varken ska ha datalagring eller massövervakning enligt (eller i strid mot) några andra lagar. Massövervakning utan brottsmisstanke är inte proportionerligt, och är varken nödvändigt eller acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. När EU-länderna ägnar sig åt sådan övervakning bryter de mot både Europakonventionen om mänskliga rättigheter och EU’s rättighetsstadga.

Även om det gick att visa att massövervakningen var effektiv mot terrorism och grov brottslighet skulle den fortfarande inte vara proportionerlig, och därmed fortfarande olaglig.

Men när det visar sig att massövervakningen inte ens är effektiv för att bekämpa brott, varför i herrans namn vill både EU-kommissionen och vår egen regering ha kvar den till varje pris? Den frågan får de gärna svara på.

…………

Update: EU-Funded Study: Electronic Mass Surveillance Fails – Drastically

Update 2: UN study: Mass surveillance violates human rights

19 juli 2014

Piratpartiets ideologi — Frihetlig humanism i informationsåldern

Filed under: political ideology — Christian Engström @ 13:43

Frihetlig humanism i informationsåldern.

Så tycker jag man kan sammanfatta piratideologin i några få ord. Jag ska förklara hur jag ser det.

Frihetlig…
Piratideologins främsta kännetecken är att den ligger lång ut åt det frihetliga hållet på skalan frihetlig-auktoritär i den politiska kompassen. Det har alla pirater jag någonsin hört prata om frihet varit helt överens om. Och pirater är väldigt förtjusta i att prata om frihet, så under de tio år som gått sedan jag själv började som nätfrihetsaktivist har det blivit många pirater som jag hört säga samma sak.

Nej till storebrorsstaten och övervakningssamhället är vårt mest fundamentala krav för att bevara det fria och öppna samhället. Just nu är alla vi medborgare under attack från våra egna västerländska regeringars spiontjänster. Vi måste vända den utvecklingen innan det är för sent.

Men vår vision av frihet går längre än att bara säga nej till det totalitära övervakningssamhället. Tack vare internet har vi kunnat se många strålande exempel på hur frihet leder till mångfald, och hur mångfald leder till kvalitet. Permissionless innovation är den princip som skapade internet, och som har låtit miljontals stora och små projekt och verksamheter blomma upp på och tack vare nätet.

Med mer frihet och färre begränsande regler kan vi släppa fram den kreativa kraften i vårt samhälle på alla områden. Den region i världen som först och bäst lyckas få kreativitet och nytänkande att blomma upp kommer bli det här århundradets vinnare.

Individen har friheten att göra vad hen vill så länge det inte inkräktar på andras frihet. Var och en har rätten att bestämma över sin egen kropp. Var och en har rätt att älska vem hen vill. All kärlek är bra kärlek. Var och en har rätt tro på vad hen vill, och bli salig på sin egen tro.

Vi pirater tror att frihet är grunden både för individens möjlighet till lycka och samhällets möjlighet att utvecklas och finna kreativa lösningar på problem.

…humanism…
Humanismen är den grundläggande ideologi som har sina rötter i upplysningstidens tankar, och som har slipats ihop till ett väl beprövat och sammanhållet ramverk för hur ett anständigt samhälle ska se ut. Vi pirater stödjer helhjärtat de principerna, och vill se dem tillämpade i praktiken i vår tid.

Alla människors lika värde och individens frihet är grunden. Alla individers mänskliga fri- och rättigheter ska respekteras både av staten och alla andra. Demokratins grundvalar — yttrandefriheten, rätten att söka information, brevhemligheten — måste värnas. Rättsstatens principer likaså.

Men humanismen betonar också hur viktigt samarbetet mellan oss människor är. För att det ska fungera måste vi till att börja med bete oss anständigt mot varandra. ”Behandla andra som du vill bli behandlad själv” är den gyllene regeln. Vi ska ta hand om varandra, och skapa ett samhälle byggt på omtänksamhet istället för misstänksamhet.

”Assume good faith” är ledordet både för Wikipedia och för allt annat svärmarbete. Vi tror på det goda i människan.

Kulturen spelar en nyckelroll inom både humanismen och piratideologin. Vi ser kulturspridning som någonting positivt både för samhället och individen. Därför vill vi undaröja så många konstgjorda hinder för kulturspridning som möjligt. The Pirate Bay är en del av mänsklighetens gemensamma bibliotek, Alexandria 2.0, som uppstått som ett mirakel genom internet. All kultur bygger på det som tidigare skapats, så genom att släppa kulturen fri kan vi låta mångfalden i hela världens gemensamma kulturarv bli tillgänglig och remixas till nya verk i en evigt levande cirkel.

Vetenskapen som givit oss den moderna världen bygger på öppenhet, och att vetenskapsmän kan både testa och bygga vidare på varandras resultat. ”Genom att stå på jättars axlar har jag kunnat se längre” sa Isaac Newton. Piratrörelsen är mot patent som är monopol på kunskap, och för ett fritt globalt idéutbyte.

Bara genom kunskapsöverföring kan det som idag är tredje världen uppnå en dräglig levnadsstandard utan att naturens begränsningar och jordens resurser överskrids.

Vi pirater tror på det tekniska framåtskridandet, och vi tror på framtiden.

…i informationsåldern
Upplysningstidens idéer må vara över 200 år gamla, men de har aldrig varit mer aktuella än just nu i vår tid.

Internet är det största som har hänt mänskligheten sedan boktryckarkonsten, så det är helt naturligt att det väcker politiska frågor som behöver besvaras. Den nya informationsteknologin har ställt de informationspolitiska frågorna på sin spets.

Vi pirater har fattat att det är här matchen står just nu. Vi ger informationspolitiken den höga prioritet den förtjänar. Det är nu vi väljer väg in i informationssamhället.

All teknologi kan användas till både gott och ont. Internet är bara i sin linda, men vi har redan sett hur det är det mest fantastiska redskap som någonsin skapats för att sprida kultur, kunskap och demokrati, och för att skapa länkar mellan människor över alla kulturella och nationella gränser.

Men samma informationsteknologi kan också användas för att skapa ett övervakningssamhälle värre än vad någon tidigare kunnat föreställa sig.

Vilken väg vi kommer välja avgörs nu.

Vi pirater vill välja den öppna vägen mot framtiden.

« Föregående sidaNästa sida »

Theme: Rubric. Get a free blog at WordPress.com

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 973 andra följare

%d bloggare gillar detta: