Christian Engström, Pirate MEP

17 mars 2014

Hur vi vann Telekompaketet och höll ”three strikes” borta

Postat i: Telecoms Package — Christian Engström @ 11:07

Direkt när jag tillträdde som EU-parlamenteriker 2009 var ”Telekompaketet” den stora informationspolitiska frågan. Eller mer specifikt: frågan om ”three strikes”, alltså om det var okay att stänga av hela familjen från internet om någon på den IP-adressen blev anklagad (inte dömd) för fildelning tre gånger.

Vi vann den striden, och EU-parlamentet beslutade att om någon ska stängas av från internet, då måste det åtminstone ha varit en riktig rättegång först. Det här gjorde bland annat den franska Hadopi-lagen helt tandlös, eftersom tanken bakom den var just att hota människor med avstängning utan rättegång om något stort film- eller skivbolag krävde det.

Vid flera andra tillfällen under mandatperioden har tanken om three strikes kommit igen. Men där har vi pirater och andra nätaktivister varit fortsatt framgångsrika i att hålla three strikes borta. Bland annat när vi lyckades stoppa ACTA-avtalet, som också innehöll den tanken.

Fem år är lång tid i politiken, så den här striden kanske inte alla har aktuell i minnet. Men det är viktigt att vi dels kommer ihåg att vi faktiskt har vunnit ett antal gånger, och dels minns hur vi gjorde det.

Spoiler: Framgångsreceptet varje gång har varit en kombination av engagerade medborgare som satte tryck utifrån på EU-parlamentet, och pirater inne i parlamentet som kunde förvandla det trycket till en konkret politisk seger.

Hax har skrivit en bloggpost där han går igenom turerna runt Telekompaketet 2009.

Läs mer hos Hax: Att hacka EU: Piratpartiet och EU’s telekompaket

15 mars 2014

Hitler reagerar på Dagens Nyheters ledarsida

Postat i: informationspolitik — Christian Engström @ 9:56

Läs också:

14 mars 2014

Så vad tycker Moderaterna om att ge Snowden skydd, Hanif Bali?

Postat i: NSA — Christian Engström @ 11:50
Hanif Bali (M) menar att det är fel att tolka det faktum att Moderaterna röstade mot att erbjuda Snowden skydd som att Moderaterna faktiskt skulle vara mot att ge Snowden skydd

Hanif Bali (M) menar att det är fel att tolka det faktum att Moderaterna röstade mot att erbjuda Snowden skydd, som att Moderaterna faktiskt skulle vara mot att ge Snowden skydd

Hanif Bali är Moderat riksdagsman. Han tycks inte vara aktiv på Twitter eller sin blogg, utan i första hand på Facebook.

I en tråd på Facebook kommenterar han att Moderaterna röstade nej till att uppmana EU-länderna att erbjuda Snowden skydd i EU-parlamentet igår.

I tråden skriver han flera olika saker som jag gärna vill kommentera.

1) Foliehattar
Hanif Bali skriver:

Jag har folie över i köket om er rulle tar slut.

Uppenbarligen menar Bali att Piratpartiet ägnar sig åt paranoida konspirationsteorier och borde ta på sig foliehattar. Men han svarar inte på Natalies direkta fråga i tråden:

Kan du nämna en teori som vi [i Piratpartiet] har haft som inte besannats hittills?

Vi i Piratpartiet blev kallade för foliehattar 2008 när vi sa att syftet med FRA-lagen var att FRA skulle få massövervaka oss alla för USA’s räkning, och att de redan höll på med det fast de inte hade något lagstöd.

Det vet vi nu var alldeles sant, tack vare Snowden. Det enda som var fel i det vi i Piratpartiet sa 2008 var att vi underskattade hur långt det hade gått redan då, och hur ännu mycket längre massövervakningen skulle ha gått fem år senare.

2) Asylfrågor på EU-nivå
Hanif Bali skriver:

Det är en ren lögn att vi inte vill ge honom asyl i EU. Det finns ingen ”EU-asyl”. EU har ingen bestämmanderätt över asyl och ska inte ha det heller. Vill PP ge EU rätt att diktera svenska asylregler? Om inte är det rimligt att de inte dikterar individer som vi ska ge asyl till heller.

Det är ganska oroväckande att PP blivit så populistiskt att de vill att politiker på förhand ska beställa fram ett asylbeslut.

Här har Bali helt rätt i att det inte finns någon EU-asyl. EU har en gemensam flyktingpolitik, men det är bara de olika medlemsländerna som kan bevilja någon asyl.

Det är inget som Piratpartiet vill ändra på. Vi vill inte att EU ska diktera Sveriges asylregler, så där håller vi med alla andra svenska partier.

Men det är ingenting populistiskt alls i att ställa det politiska kravet att en individ ska få asyl på politiska grunder. I synnerhet inte eftersom det i själva verket bara är på rent politiska grunder som han INTE kan få asyl i Sverige. Det beror på att den svenska regeringen har lagt sig platt för kravet från USA att Snowden på inga villkor får beredas en fristad i EU.

Regeringen har rätt att bevilja personer asyl om den vill, alldeles oberoende av den ordinarie hanteringen som sker via Migrationsverket. (Däremot har den inte rätt att lägga sig i åt andra hållet och förbjuda att någon som har asylskäl får det skydd hen har rätt till.)

Det är bara för att regeringen inte vill som den inte har erbjudit Snowden asyl i Sverige redan. Därför är det helt rimligt att på politisk väg kräva att regeringen ska skärpa sig

3) Så vad tycker Moderaterna om Snowden, då?
Hanif Bali skriver:

Nej, moderaterna röstade inte emot att Snowden skulle få skydd. Moderaterna röstade emot att EU ska yttra sig i frågan som de inte har någon bestämmanderätt över. Det är en ganska markant skillnad.

Det här håller jag inte med om att det skulle vara en sann tolkning av att Moderaterna i EU-parlamentet röstade mot punkten som uppmanade medlemsstaterna att erbjuda Snowden skydd. För det gjorde de, bevisligen.

Jag skrev en bloggpost igår där jag förklarar exakt vad det var vi röstade om, och lämnar en länk till Votewatch.eu där man kan se hur Moderaterna röstade.

Moderaterna röstade nej till att ta med följande skrivning i resolutionen:

21a) (ny) Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att lägga ner eventuella straffrättsliga åtal mot Edward Snowden och bevilja honom skydd och således förhindra att han utlämnas eller överlämnas av tredje parter med hänsyn till hans ställning som visselblåsare och internationell försvarare av de mänskliga rättigheterna.”

Om Hanif Bali (M) vill hävda att Moderaterna röstade nej bara på grund av att EU-parlamentet var fel instans för att göra det här uttalandet, kan han i så fall som moderat riksdagsman säga om Moderaterna här i Sverige skulle stödja uttalandet om de fick chansen?

Den frågan lyssnar jag gärna på svaret på.

…………

Uppdatering: Jag upprepar frågan till Moderaterna och Hanif Bali (M) i en debattare hos Altid.se

13 mars 2014

(M), (FP) och (S) vill inte att Snowden ska få skydd i väst

Postat i: NSA — Christian Engström @ 10:40
Vår manifestation igår i EU-parlamentet till stöd för att ge Snowden skydd i väst

Vår manifestation igår i EU-parlamentet till stöd för att ge Snowden skydd i väst

Igår röstade vi i EU-parlamentet om en rapport där vi kritiserar NSA’s massövervakning. Rapporten som helhet gick igenom med en bred majoritet, vilket är bra.

Men vi röstade också om en punkt som uppmanade EU-ländernas regeringar att erbjuda visselblåsaren och hjälten Edward Snowden skydd i EU. Den punkten röstades tyvärr ner. I princip alla ledamöter från högern, och hälften av de socialdemokratiska, röstade mot att erbjuda Snowden skydd.

Hur de svenska EU-parlamentarikerna röstade kan man se här. De svenska rösterna följde samma mönster som parlamentet i dess helhet. Piratpartiet, Miljöpartiet och Vänstern stod förstås på Snowdens sida.

Men Moderaterna och Folkpartiet röstade emot att ge Snowden skydd. Och Socialdemokraterna avstod.

Jag tycker det är direkt skamligt av dem.

…………

Ändringsförslag 1
som röstades ner såg ut så här:

Ändringsförslag 1
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Bart Staes, Christian Engström, Amelia Andersdotter, Margrete Auken, Rui Tavares
för Verts/ALE-gruppen

Punkt 21a (ny)
21a. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att lägga ner eventuella straffrättsliga åtal mot Edward Snowden och bevilja honom skydd och således förhindra att han utlämnas eller överlämnas av tredje parter med hänsyn till hans ställning som visselblåsare och internationell försvarare av de mänskliga rättigheterna.

…………

Pressmeddelande från Europaparlamentet om rapporten som helhet

12 mars 2014

Tal i EU-parlamentet: Snowden är en hjälte. Att ge honom asyl vore en ära.

Postat i: NSA — Christian Engström @ 10:59

Igår talade jag i plenum i EU-parlamentet om Edward Snowden och massövervakningen. Det här är vad jag sa på de 60 sekunder jag hade fått i talartid:

Herr talman!

En av de saker som vi kommer att rösta om imorgon är huruvida vi ska uppmana Europas regeringar att erbjuda Edward Snowden skydd och asyl. Jag ber alla kollegor att stödja det kravet.

Edward Snowden är en hjälte. Han har avslöjat ett gigantiskt spionsystem som går bortom vad George Orwell kunde föreställa sig i sina värsta mardrömmar. Det har aldrig någonsin stoppat en enda terroristattack, men det kostar miljardbelopp och det kränker våra mänskliga rättigheter. Det är inte acceptabelt. USA ska vara vår vän, inte vår storebror.

Massövervakningen är inte något som skyddar vårt demokratiska samhälle. Det är ett direkt hot mot det. Edward Snowden är en hjälte och det är inte bara vår skyldighet att ge honom asyl och skydd. Det skulle vara en ära.

Se mitt anförande i plenum (60 sek)

DN: Skarp kritik mot USA’s övervakning i EU-rapport

Postat i: NSA — Christian Engström @ 10:38
Läs mer hos DN

Läs mer hos DN

Dagens Nyheter skriver om att EU-parlamentet idag onsdag ska rösta om rapporten om Snowdens avslöjanden och NSA’s massövervakning:

Men det är inte klart hur morgondagens omröstning slutar. Piratpartiets Christian Engström tycker att det är en bra och tuff rapport, men han saknar kravet att Edward Snowden ska beviljas asyl i EU.

– Det blir väldigt märkligt när EU-parlamentet kräver bättre skydd för visselblåsare, men inte nämner Edward Snowden.

Frågan om asyl avgörs av medlemsländerna, men det borde vara självklart att ta emot Snowden, tycker Engström.

Anta att en ryss eller en kines hade avslöjat den här typen av uppgifter. Då hade den personen fått asyl i EU på förmiddagen samma dag ansökan lämnades in. Men inget land vill ta emot Snowden

Men Olle Schmidt (FP) tycker att EU-parlamentets rapport är onyanserad. Han litar inte på Snowdens uppgifter.

Läs mer hos Dagens Nyheter

11 mars 2014

Nu vet vi varför FRA-lagen var så viktig för Reinfeldt

Postat i: NSA — Christian Engström @ 7:33

Pressmeddelande från Piratpartiet:

FRA: Regeringen satte främmande makts intressen före svenska folkets grundlagsskyddade rättigheter

- Tack vare whistleblowern Edward Snowden vet vi nu varför den svenska FRA-lagen blev så tandlös. Den skrevs i samråd med jurister från den amerikanska spionorganisationen NSA och brittiska GCHQ. Den svenska riksdagen drevs att offra svenska folkets rätt till privatliv för ett beställningsjobb från USA. Detta säger Christian Engström som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet, med anledning av att parlamentet i dag debatterar massövervakningen.

– Det förklarar varför statsminister Fredrik Reinfeldt satte hela regeringens trovärdighet på spel under FRA-debatten. Det var för att han målat in sig i ett hörn, genom att ge NSA och GCHQ makt att styra svensk lagstiftning. Detta ingår i ett större mönster, där även andra länders övervakningslagar fjärrstyrdes från Washington.

- Detta är värre än vad någon kunde föreställa sig under FRA-striden. Och det betyder att regeringen har satt främmande makts intressen före svenska folkets grundlagsskyddade rättigheter. Regeringen har med detta förverkat allt förtroende, säger Christian Engström (PP).

- Redan innan detta avslöjande hade Europaparlamentet tänkt rikta kritik mot Sverige för FRA-lagen. Den står nämligen även i konflikt med vad Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har att säga om rätten till privatliv.

- Sammantaget är detta en skandal av stora mått. FRA-lagens tillkomst kastar en skugga över hela den demokratiska processen och det öppna samhället. I ett normalt land hade en  skandal som denna tvingat regeringen att avgå, avslutar Christian Engström (PP).

Europaparlamentets rapport finns att läsa här:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0139+0+DOC+XML+V0//EN#

Edward Snowdens brev till Europaparlamentets utskott för de mänskliga rättigheterna finns att läsa här: EuroParl testimony

6 mars 2014

Bättre ordning på omröstningarna i Europaparlamentet

Postat i: demokrati i eu — Christian Engström @ 13:05
Läs mitt inlägg hos Europaportalen

Läs mitt inlägg hos Europaportalen

Elektronisk röstning i EU-parlamentet kan komma till rätta med den slumpmässighet, dåliga närvaro och tidsbrist som omgärdar många voteringar. Det skriver jag i en debattreplik hos Europaportalen.

Läs mitt inlägg hos Europaportalen

5 mars 2014

På vilket sätt är Centern mot datalagringsdirektivet, när de röstade för?

Postat i: datalagringen,offentlighetsprincipen — Christian Engström @ 14:37

”Centern och Piratpartiet har likartad syn på integritet”, skriver Centerns EU-parlamentariker Kent Johansson i ett replikskifte på Europaportalen.

Det i och för sig trevligt att Kent Johansson håller med om att Piratpartiet har rätt när vi är motståndare till datalagringsdirektivet. Men det är beklämmande att han så öppet och oblygt försöker slå blå dunster i ögonen på väljarna när det gäller Centerns inställning.

I riksdagen röstade Centern för att införa datalagringsdirektivet i Sverige. Ingen höll någon pistol mot riksdagsmännens huvud när de röstade. De var helt fria att i egenskap av förtroendevalda politiker trycka på nej-knappen. Men det gjorde de inte. De röstade ja.

Därför blir det fullständigt obegripligt hur Kent Johansson har mage att skriva:

Att Datalagringsdirektivet inte är förenligt med sådana grundläggande rättigheter borde numera vara tydligt för alla. Det måste – tillsammans med annan EU-lagstiftning som hotar den personliga integriteten – rivas upp.

Han har helt rätt i det han skriver. Precis så tycker Piratpartiet.

Men när Centern, som (i vart fall ännu så länge) sitter i riksdagen, hade chansen att rösta om datalagringsdirektivet, röstade de precis tvärtom.

Precis samma glapp mellan hur Centern har röstat och vad Kent Johansson (C) skriver återkommer i nästa fråga han tar upp. Johansson skriver:

Vi i Centerpartiet anser att en motsvarighet till den svenska offentlighetsprincipen ska gälla för EU. Då får vi ett viktigt och gemensamt verktyg som ökar möjligheterna för både enskilda medborgare och media att granska makten och utkräva ansvar för beslut.

Lika viktigt är det att vi i Sverige inte ska acceptera EU-sekretess som inskränker vår svenska offentlighetsprincip.

Återigen skriver han precis vad Piratpartiet tycker. Piratpartiet tycker det var fel att riksdagen nyligen röstade igenom inskränkningar i den svenska offentlighetsprincipen, för att vara EU till lags.

Men det tycker faktiskt inte Centern om man tittar på hur de röstat. Centerns partilinje i riksdagen var att rösta för inskränkningarna i offentlighetsprincipen, och den linjen blev den som vann.

Mot den bakgrunden kan jag faktiskt inte förstå hur Kent Johansson (C) kan påstå att Centern skulle vara mot exakt precis det som de röstade för.

Det är välkommet att Kent Johansson tycker att Piratpartiet har rätt när vi är motståndare till datalagringsdirektivet och de nyligen genomförda inskränkningarna i den svenska offentlighetsprincipen.

Men så länge hans eget parti är med bland dem som drivit igenom försämringarna i Sverige, är det genuint ohederligt av honom att försöka dölja det faktumet.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet i maj och riksdagsvalet i september. Precis som Kent Johansson skriver, tycker vi att datalagringsdirektivet ska rivas upp och att vi inte ska acceptera att EU-sekretess inskränker vår svenska offentlighetsprincip.

Men till skillnad från Centern kommer vi rösta enligt vår övertygelse om och när vi får chansen. Till skillnad från Centern tycker vi att det är ohederligt att gå ut och lova en sak vitt och brett, och sedan rösta precis tvärtom.

Läs Kent Johanssons vilseledande inlägg hos Europaportalen

Tidigare inlägg i debatten:

2 mars 2014

Upphovsrätten inskränker yttrandefriheten

Postat i: yttrandefrihet — Christian Engström @ 11:25

Sverigedemokraten Kent Ekeroth har stämt Göteborgsposten för upphovsrättsintrång, för att GP publicerat bilder ur ”järnrörsfilmen”. Det här är ytterligare ett exempel ur verkligheten på hur dagens regler för upphovsrätten inskränker yttrandefriheten.

Det här är inte något nytt. År 2007 skrev jag ett blogginlägg som är precis lika aktuellt idag, tyvärr. Jag återpublicerar det:

Upphovsrätten inskränker yttrandefriheten

Dagens upphovsrätt innebär allvarliga inskränkningar i yttrandefriheten för den som vill använda de medel som den nya tekniken erbjuder, och som det moderna samhället kräver. Själv har jag varit politisk aktivist sedan 2004, och jag konfronteras regelbundet med problemet i praktiken. De sätt att uttrycka sig som fanns för hundra år sedan är fortfarande fredade. Men upphovsrätten belägger de flesta nyare uttrycksformer med omfattande restriktioner för gemene man. Jag ska ge tre konkreta exempel.

Film som uttrycksmedel
Antag att någon som är kritisk till USA:s agerande i Irak vill sätta ihop en film där han tar ett tv-tal av George Bush, och klipper ihop det med bilderna på övergreppen i Abu Ghraib-fängelset och bilder på sårade irakiska civila.

Det får han inte göra. George Bush äger upphovsrätten till sina tal. Bilderna från Irak ägs endera av vakterna som deltog i övergreppen eller av internationella nyhetsbyråer. Att använda dem för att uttrycka sin politiska åsikt på internet är ett brott mot upphovsrätten som kan leda till fängelse.

Det är fortfarande tillåtet att kritisera president Bush i textform. Men vill man uttrycka sig på ett modernt sätt, som har chansen att fånga uppmärksamheten, är det förbjudet. Det finns ingen automatisk citaträtt för vare sig för film eller stillbilder.

Bilder på bloggar
Ett ännu vardagligare exempel drabbar dagligen alla som bloggar om politik på internet. Det går bra att i textform kritisera [förre justitieminister] Thomas Bodström för alla hans förslag om att införa övervakningsstaten, eller Beatrice Ask för att hon okritiskt håller på att genomföra dem. Men vill man illustrera sitt inlägg med en nyhetsbild på någon av dem, hotas man återigen av böter eller fängelse. Någon annan äger ju bilden.

Som medborgare får man säga sin mening. Men bara så länge man gör det på ett tråkigt sätt som leder till att färre läser vad man har skrivit. Det formspråk som tidningarna gjort till en självklarhet, där text och bild samverkar för att föra fram budskapet, är i praktiken förbehållet dem som kan betala för sig. Vanliga medborgare får inte.

Översättningar i EU
Upphovsrätten lägger också allvarliga hinder i vägen för politiska organisationer som vill skapa en gemensam debatt över nationsgränserna i Europa, eftersom det är förbjudet att publicera översättningar utan tillstånd. Jag har själv konfronterats med det här problemet som aktivist inom den paneuropeiska rörelsen FFII.org, som kämpade mot EU-direktivet om mjukvarupatent.

Utan att närmare gå in på detaljerna var det vid ett tillfälle så att den danska ministern kom hem från ett ministerrådsmöte i Bryssel, och serverade en historia i danska medier där han skyllde på sin holländska kollega. I holländska medier påstod den holländska ministern något annat, och lade skulden på den danska ministern. (I själva verket hade de två ministrarna agerat i samförstånd för att ignorera direkta order från sina respektive parlament, men det är en annan historia.)

Vi ville gärna sammanföra de två olika nationella debatterna, så att danska medier kunde ta del av vad de holländska skrev och vice versa. Vi hade tillgång till både holländska och skandinaviska aktivister som kunde översätta tidningsartiklar till engelska. Men vi var förhindrade av upphovsrätten att göra det.

Naturligtvis hade vi kunnat skriva egna artiklar där vi i indirekt form rapporterade vad som skrevs i de två länderna. Men förutom att det skulle ha varit betydligt mer jobb, hade det inte givit samma resultat. För medierna är det en helt annan sak att ”Danmarks ledande morgontidning skriver…” jämfört med ”En aktivistorganisation hävdar…”.

Följden den här gången blev i alla fall att vi inte vågade lägga ut några översättningar, och att det aldrig blev någon debatt över nationsgränserna. Upphovsrätten hade lagt alltför stora hinder i vägen.

Är det här rimligt?
Piratpartiet tycker inte att det här är rimligt. Vi menar att all icke-kommersiell användning av upphovsrättsligt skyddat material borde vara fri. Det skulle lösa problemen ovan.

Jonas Modig som skrev repliken i Expressen [2007] representerar nöjesindustrin, och har därmed ett egenintresse av en så sträng och restriktiv upphovsrätt som möjligt. De gamla aktörerna inom den branschen vill naturligtvis behålla den kontroll de hade över det kulturella utbudet under det förra seklet. De vill fortsätta håva in pengar på samma sätt som förr, helt enkelt.

Men frågan om upphovsrättens utformning är betydligt större än så. Det handlar också om villkoren för det öppna demokratiska samtalet i det framväxande informationssamhället. Och det berör oss alla.

När en sverigedemokratisk riksdagsman år 2014 använder upphovsrätten för att aktivt försöka tysta en stor svensk tidning från att rapportera nyheter, är det ytterligare en illustration till att det inte bara är bloggare som berörs av problemet med upphovsrätten.

« Föregående sidaNästa sida »

Rubric-temat Blogga med WordPress.com.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 866 andra följare

%d bloggers like this: