Christian Engström, Pirat

23 maj 2014

EU-debatt i SVT1 ikväll fredag 20.00

Filed under: val — Christian Engström @ 16:49

Piratpartiet_500x400px

Ikväll fredag 20:00 startar den stora EU-debatten i SVT1. Toppkandidaterna från alla de åtta partierna som sitter i EU-parlamentet är inbjudna.

När debatten är slut är det 46 timmar kvar tills vallokalerna stänger på söndag kväll. Nu är vi verkligen inne på slutspurten.

Rösta på Piratpartiet i EU-valet som pågår fram till på söndag

Skit i opinionsinstituten! Ring två kompisar och be dem rösta på Piratpartiet!

Filed under: val — Christian Engström @ 7:40

Opinionsmätningar idag från Sifo och Ipsos ger oss 2,2 respektive 1,8 procent av rösterna i EU-valet. Om det vore pålitliga siffror skulle det vara nedslående.

Men de här siffrorna är inte pålitliga alls, så vi behöver inte bry oss.

Mätningarna inför EU-valet har fladdrat hit och dit. För någon vecka sedan fick vi 3,9% av opinionsinstitutet Novus. Har det hänt något den senaste veckan som gör det troligt att Piratpartiet har halverat sitt stöd?

Nej, inte alls. Att siffrorna åker hit och dit beror på att opinionsinstituten använder olika metoder, varav åtminstone några är direkt fel. Annars skulle det inte vara så fladdrigt. Felmarginalerna är helt enkelt större än siffrorna de har fått fram.

Sanningen är att ingen vet hur det kommer gå i EU-valet på söndag. Det är ett helt öppet race.

Hur det kommer gå beror på vad du och jag och alla andra pirater gör de närmaste 48 timmarna.


Det är bara valresultat som räknas. Om alla som tycker som Piratpartiet faktiskt går och röstar gör vi dundersuccé i valet igen, precis som förra gången.

Om vi för ett ögonblick struntar i opinonsinstitutens gissningslekar och tittar på lite hårda siffror istället, då blir det uppenbart vad vi ska göra:

 • I valet 2009 fick vi 225.000 röster, vilket gav oss 7,1%
 • Vi har över 80.000 följare på Facebook
 • Om alla som följer oss på Facebook går och röstar, och dessutom övertalar två kompisar att också göra det, då får vi 240.000 röster och överträffar valresultatet från förra gången

Svårare än så är det inte. Nu handlar precis allt om mobilisering — att vi på alla sätt får dem som redan tycker som vi att faktiskt gå och rösta också.

Då vinner vi valet och kan sätta Europa på rätt spår mot framtiden.

Gör så här för att ge Piratpartiet fem år till att försvara friheten på nätet i EU-parlamentet:

Ring ett par kompisar idag, och påminn dem om att gå och rösta. Be dem också ringa ett par av sina kompisar i sin tur. Det är bara valsedlar som släppts i en valurna som räknas.

I soffan kan ingen höra dig skrika. Men i vallokalen är du en superhjälte som kan rädda världen.

Rösta på Piratpartiet i EU-valet som pågår fram till på söndag

22 maj 2014

Alliansen kränker de mänskliga rättigheterna med massövervakningen

Filed under: datalagringen — Christian Engström @ 10:43
Se klippet där jag kritiserar regeringen för att den medvetet fortsätter kränka de mänskliga rättigheterna (2 min)

Se klippet där jag kritiserar regeringen för att den medvetet fortsätter kränka de mänskliga rättigheterna (2 min)

Igår ordnade Aftonbladet en väldigt lyckad debatt mellan partiernas toppkandidater i EU-valet.

Du kan se hela debatten här (1 tim 38 min)

Datalagringen var en av frågorna som kom upp i debatten. Jag påpekade att trots att EU’s högsta domstol har sagt att datalagringsdirektivet kränker de mänskliga rättigheterna, vägrar den svenska Alliansregeringen att upphävs lagen i Sverige.

Istället har de tillsatt en utredning som ska komma med ett första utlåtande två veckor efter EU-valet, och vara helt färdig två veckor efter riksdagsvalet i september.

Trots att domstolen konstaterat att datalagringen bryter mot de mänskliga rättigheterna fortsätter Alliansen kränkningen, och hoppas på att debatten ska ha lagt sig till efter valet.

Det är vidrigt.

Se klippet där jag kritiserar regeringen för att den medvetet fortsätter kränka de mänskliga rättigheterna (2 min)

…………

Läs kommentarer om Aftonbladets debatt: Henrik Alexandersson, Mattias Svensson,

Miljöpartiets toppkandidat Isabella Lövin (MP) ljög om Gallo-rapporten och fildelningen

Filed under: Copyright Reform,val — Christian Engström @ 8:03
Se Isabella Lövin (MP) blåljuga om fildelningen från tidskod 23:10

Se Isabella Lövin (MP) blåljuga om fildelningen från tidskod 23:10

Isabella Lövin är Milöpartiets toppkandidat till EU-parlamentet, och igår blev hon utfrågad i SVT. Hela utfrågningen finns att se på SVT Play.

Med början på tidskod 23:10 får Isabella Lövin frågan om varför hon röstade ja till ”Gallo-rapporten”.

Det var en icke lagstiftande resolution om fildelning som parlamentet antog 2010. Gallo-rapporten krävde hårdare tag mot fildelare, och uppmanade kommissionen få igenom ACTA-avtalet (som också krävde hårdare tag mot fildelare).

Isabella Lövin försöker ljuga sig ur situationen genom att först påstå att Gallo-rapporten skulle ha sagt att fildelning för privat bruk skulle bli lagligt. Men det går inte programledarna i Toppkandidaterna på, för de har läst på.

Det hela utvecklar sig till ett mycket underhållande skolexempel på en politiker som försöker klara sig undan genom att blåljuga, men som blir fullständigt avslöjad i direktsänd teve.

Här är några länkar om du själv vill kontrollera fakta om Gallo-rapporten:

Piratpartiets pressmeddelande när rapporten antogs:
http://press.piratpartiet.se/2010/09/22/eu-parlamentet-gar-vilse-om-fildelning/

Den antagna rapporten på svenska:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0340+0+DOC+XML+V0//SV

Här är några paragrafer ur Gallo-rapporten som på olika sätt ber om hårdare fildelarjakt (med fetstil tillagd av mig på ett par nyckelparagrafer):

A.  Varje intrång i immateriella rättigheter utgör ett verkligt hot, inte bara mot konsumenternas hälsa och säkerhet, utan även mot vår ekonomi och våra samhällen.

R.  EU:s regelverk bör innehålla en möjlighet att vidta åtgärder mot dem som bryter mot upphovsrätten, eftersom de internationella fördragen inte är särskilt lämpade för att ta itu med intrång i immateriella rättigheter.

8.  Europaparlamentet är, mot bakgrund av rättighetsinnehavarnas erfarenheter i vissa av medlemsstaterna, inte lika övertygat som kommissionen om att den nuvarande civilrättsliga ramen för verkställighet i EU är tillräckligt effektiv och samordnad för att den inre marknaden ska kunna fungera väl. Kommissionen påminns om att rapporten om tillämpningen av direktiv 2004/48/EG är avgörande för att styrka de påståenden som den gjort.
9.  Europaparlamentet anser att en möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot personer som gör intrång i immateriella rättigheter bör skapas inom EU:s rättsliga ram, och påminner kommissionen om att rapporten om tillämpningen av direktiv 2004/48/EG är avgörande för att styrka de påståenden som den gjort.

12.  Europaparlamentet delar inte kommissionens uppfattning att huvuddelen av lagstiftningen om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter redan är på plats. Förhandlingarna om direktivet om straffrättsliga påföljder har inte kunna föras i hamn.

25.  Europaparlamentet understryker att den enorma ökningen av otillåten fildelning av upphovsrättsskyddade verk och inspelningar är ett växande problem för den europeiska ekonomin i termer av arbetstillfällen och intäkter för branschen och staten.

42.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att arbetet för att främja förhandlingarna om det multilaterala handelsavtalet om kampen mot varumärkesförfalskning (Acta), som syftar till att systemet för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna om immateriella rättigheter mer effektivt ska kunna bekämpa varumärkesförfalskning, fortsätter med full hänsyn till parlamentets ståndpunkt, i synnerhet såsom den uttrycks i dess resolution av den 18 december 2008 om varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln. Kommissionen uppmanas också att informera parlamentet fullt ut om genomförandet och resultaten av förhandlingarna och att se till att Actabestämmelserna till fullo överensstämmer med gemenskapslagstiftningen om immateriella rättigheter och grundläggande rättigheter.

Se Isabella Lövin (MP) blåljuga om fildelningen från tidskod 23:10

Rösta på Piratpartiet i EU-valet som pågår nu. Piratpartiet står för fri fildelning och skyddat privatliv på ett fritt internet. På riktigt.

20 maj 2014

Christian Engström i Toppkandidaterna ikväll tisdag 20.30 i SVT2

Filed under: val — Christian Engström @ 15:47

I kväll medverkar jag I SVT:s Toppkandidaterna.

Du kan se programmet live klockan 20.30 i SVT2 eller på SVT Play.

Läs SVT’s intervju med mig inför kvällens utfrågning.

The Case for Copyright Reform published in Slovenian: Zakaj reforma avtorskega prava

Filed under: Copyright Reform,English — Christian Engström @ 8:26
Download The Case for Copyright reform in Slovenian

Download The Case for Copyright reform in Slovenian

The Slovenian Pirate Party has translated and published (in ebook and print editions) The Case for Copyright Reform in Slovenian – Zakaj reforma avtorskega prava. The book is written by me and Rick Falkvinge, and explains how and why we want to reform copyright.

Download ”Zakaj reforma avtorskega prava” in Slovenian

This is the books landing page:
http://piratskastranka.si/knjiga-zakaj-reforma-avtorskega-prava/

You can find the PDF here:
http://piratskastranka.si/wp-content/uploads/2014/05/zakaj_reforma_avtorskega_prava_final.pdf

Thank you for sharing, Slovenian Pirates! Sharing is caring!

About the book:

Legalized file sharing
, shorter protection times for the commercial copyright monopoly, free sampling, and a ban on DRM.

These are the main points of the proposal for copyright reform that the Pirate Party is advocating, and which the Greens/EFA group in the European Parliament adopted as its group position in September 2011.

This is a constructive alternative to the controversial ACTA agreement, and to the criminalization of the entire young generation.

This booklet explains why such a reform is both necessary and sustainable, and will benefit both citizens and artists.

About the authors:

Rick Falkvinge is the founder of the first Pirate Party and a political evangelist, traveling around Europe and the world to talk and write about ideas of a sensible information policy. He has a background as a tech entrepreneur.

Christian Engström is a Member of the European Parliament for the Swedish Pirate Party. Before becoming a politician he was an entrepreneur and computer programmer, who became involved in politics over the issue of software patents.

Other languages:

Download ”The Case for Copyright Reform” in English

Read a summary of the Pirate Party’s proposal for copyright reform

Download ”En reformerad upphovsrätt” in Swedish

 • En reformerad upphovsrätt as PDF

Download ”Представљање реформе издавачких права” in Serbian

 • Представљање реформе издавачких права as Word Doc (Cyrillic)
 • Predstavljanje reforme izdavačkih prava as Word Doc (Latin)

 

19 maj 2014

Piratpartiet är ett tydligt EU-kritiskt parti

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 16:01

De borgerliga partierna har lyckats rätt väl med att sälja in sina talking points mot Piratpartiet till media. Man försöker framställa det som att vi säger att vi är EU-kritiska, men att vi inte är det i handling.

Det beror rätt mycket på från vilket håll man betraktar frågan.

Vi piratpartister vill ha ett öppnare och mer transparent EU. Därför vill vi exportera den svenska offentlighetsprincipen till EU. Den borgerliga regeringen och sossarna, däremot – de inskränker offentlightetsprincipen i Sverige, med förklaringen att EU kräver det.

Vi pirater vill ändra EU. De borgerliga partierna och sossarna vill ändra Sverige. Vem är det som är EU-kritisk här?

Vi piratpartister slåss envist mot att regler (som får samma kraft som lagstiftning) förhandlas fram av icke-valda byråkrater, bakom stängda dörrar i olika handelsavtal. Det gällde Acta-avtalet och det gäller TTIP-avtalet.

Vi pirater vill skapa öppna, demokratiska processer. Den svenska regeringen försvarar slutenheten och hemlighetsmakeriet i EU. Vem är det som är EU-kritisk här?

Vi piratpartister har en plan för hur man skulle kunna ge EU ett nytt fördrag som är begripligt, demokratiskt, som sätter den fria rörligheten och de medborgerliga fri- och rättigheterna i främsta rummet. Vi vill låta folket rösta om saken. Och vi är de enda som har något konkret att kommma med i frågan.

Vi pirater vill ge EU ett demokratiskt fördrag. Regeringen håller benhårt fast vid det monstruösa Lissabonfördraget, som för makt från människor till politiker, från medlemsstaterna till Bryssel och från folkets valda representanter till anonyma EU-byråkrater. Vem är det som är EU-kritisk här?

Vi piratpartister vill att Sverige skall ha ett permanent undantag från euron. Vi menar att man inte skall köpa biljett till Titanic, när fartyget har börjat sjunka. Vi menar att valutasamarbetet dras med demokratiska problem, har transparensproblem och i grunden är en dålig idé. De flesta andra partier svävar på målet och (FP) vill till och med att vårt land skall ansluta sig till EU-valutan.

Vi pirater vill hålla Sverige borta från euron. Regeringen och sossarna ger inga klara besked. Vem är det som är EU-kritisk här?

Detta är i grunden piratfrågor: Öppenhet, demokrati och folkvälde. I den meningen är Piratpartiet ett tydligt EU-kritiskt parti.

Sedan stämmer det att det finns frågor där vi inte har mandat från väljarna för annat än att följa vår politiska grupp, de gröna. Det kan till exempel gälla ekonomiska frågor som EU-skatt. Där är jag personligen motståndare. Men vi kan inte börja driva politik som inte finns i vårt program. Vi måste göra som vi sagt när vi gick till val.

Piratpartiet skulle kunna vara mer EU-kritiskt. Inte mig emot. Men man kan inte komma och påstå något annat än att Piratpartiet ÄR tydligt EU-kritiskt i alla frågor som rör öppehet, demokrati och medborgarrätt.

Men märkligt nog tycks sådana frågor inte räknas i betong- och batongpartiernas värld.

Rösta på Piratpartiet i EU-valet som pågår nu

18 maj 2014

Piratpartiets planerade stordåd nästa mandatperiod i EU-parlamentet

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 15:48

När SvD intervjuade mig om vad Piratpartiet gjort och vill göra i EU-parlamentet, var en av frågona

– Vilka stordåd gör du under kommande mandatperiod?

Jag svarade med en ganska lång lista med frågor som var och en är centrala för att bevara friheten på internet och i samhället, och som vi redan idag vet kommer komma på EU-parlamentets bord kommande mandatperiod.

Av utrymmesskäl kunde jag inte ge så många detaljer på var och en av punkterna hos SvD, så jag tänkte utveckla dem lite grand här.

Om Piratpartiet blir omvalt till EU-parlamentet kommer vi att arbeta med de här frågorna:

 • Legalisera fildelningen och skapa en digital inre marknad genom att reformera upphovsrätten. Vi vet att EU-kommissionen kommer komma med ett förslag till reform, men risken är stor att förslaget går i fel riktning och innehåller ännu hårdare fildelarjakt. Allt hänger på om vi kan skapa majoritet i parlamentet för att skriva om förslaget, och släppa fildelningen fri istället. För att vi ska lyckas få parlamentet att bli för fri fildelning kommer vi behöva hjälp av aktivister och engagerade medborgare (precis som vi hade när vi vann ACTA), men får vi det ligger det helt inom det möjliga att vi kan avsluta kriget mot ungdomsgenerationen och släppa fildelningen fri.
 • Försvara nätneutraliteten i lag, eftersom ett internet utan gräddfiler är en förutsättning för konkurrensen på marknaden, och därmed på sikt ekonomin och jobben. Parlamentet har antagit bra lagstiftning preliminärt i en ”första läsning”, men vi kommer behöva försvara den segern mot ministerrådet och de stora telekomföretagens lobbyister nästa mandatperiod. Nätneutralitet är vår tids näringsfrihet, så det här är en mycket viktig fråga.
 • Skrota datalagringen omedelbart och se till att tanken på ett nytt datalagringsdirektiv förpassas till papperskorgen. EU-domstolen har konstaterat att datalagring kränker våra mänskliga rättigheter, men Moderaternas grupp i EU-parlamentet pratar redan om att ta fram ett nytt datalagringsdirektiv, och i Sverige vägrar regeringen riva upp den svenska lagen om datalagring.
 • Sluta skicka våra banktransaktioner till USA’s säkerhetstjänst, och riv upp Swift-avtalet (TFTP) som säger att vi ska göra det. Från Edward Snowdens avslöjanden vet vi att USA inte respekterar några ingångna avtal, utan anser sig ha rätt att fritt spionera både på europeiska företag och privatpersoner. Men Cecilia Malmström från Folkpartiet, som är den ansvariga EU-kommissionären, vägrar att ens lägga avtalet på is, fastän parlamentet redan har krävt det. Vi måste fortsätta sätta tryck på Cecilia Malmström tills hon ändrar sig.
 • Sluta skicka uppgifter om våra resor till USA’s säkerhetstjänst. Det sker idag enligt ett avtal som kallas PNR (Passenger Name Record). Precis som med Swiftavtalet vägrar Cecilia Malmström säga upp avtalet med USA, så det behövs mer tryck från både parlamentet och medborgare.
 • Stoppa TTIP-avtalet mellan USA och EU. Precis som med ACTA-avtalet (som vi lyckades stoppa) är det här ett ”frihandelsavtal” som inte alls handlar om frihandel, utan är ett sätt att försöka smyga igenom tvingande lagstiftning bakom ryggen på de folkvalda lagstiftarna i EU-parlament och riksdag. Precis som ACTA innehåller det ett IP-kapitel med krav på hårdare upprätthållande av upphovsrätt och patent. Men det allra värsta i TTIP är något som kallas ISDS, Investor State Dispute Settlement. Det ger storföretag rätten att stämma länder som på demokratisk väg stiftar lagar som storföretaget anser sänker deras vinst. Det är att avskaffa demokratin. Precis som ACTA förhandlas TTIP-avtalet fram bakom stängda dörrar av icke-valda tjänstemän som står nära kontakt med lobbyisterna. Vi arbetar redan på att få ett nej till TTIP när frågan kommer upp någon gång under nästa mandatperiod.
 • Stärk personuppgiftslagarna som reglerar dels vad storföretag får göra med våra personuppgifter (dataskyddsförordningen), och dels vad polis och säkerhetstjänster i EU-länderna får göra (dataskyddsdirektivet). Parlamentet har antagit de nya personuppgiftslagarna i en bra version i en ”första läsning”. Nästa mandatperiod gäller det att försvara det parlamentet har tagit fram mot regeringarna i ministerrådet. Bland annat den svenska regeringen (alltså Allianspartierna) motsätter sig regler som gör det svårare för dem att fortsätta massövervakningen.
 • Begränsa patentens skadeverkningar på både innovationsklimat och ekonomisk tillväxt i EUropa, och livsnödvändig teknologiöverföring till tredje världen inom bland annat miljö- och klimatområdet. EU antog nya (dåliga) regler för patent under förra mandatperioden, men det lagstiftningspaketet är redan anmält till EU-domstolen för att det bryter mot EU’s grundfördrag, så det finns en god chans att frågan kommer tillbaka till EU-parlamentet nästa mandatperiod. I så fall får vi en ny chans att försöka återta så mycket som möjligt av kontrollen över patentsystemet, som har växt över alla breddar och blivit till skada.

Alla de här frågorna vet vi redan nu kommer komma upp till beslut under nästa mandatperiod. Och så finns det en fråga till — the Big One:

 • Ett nytt grundfördrag för EU. Det är enda sättet att komma tillrätta med det demokratiska underskottet, där alldeles för mycket makt ligger hos icke-valda tjänstemän och lobbyister, och utövas bakom stängda dörrar långt från medborgarna. Att försöka stoppa vansinnet genom att bara rösta nej i parlamentet fungerar inte. Det visade Junilistan på sin tid. Piratpartiet vill ha ett helt nytt grundfördrag, som ska antas först i en folkomröstning i hela EU, och sedan godkännas av de länder som vill vara med. Om vi kunde komma överens om den processen skulle det garantera att det nya fördraget åtminstone blir begripligt, demokratiskt och inte flyttar mer makt än nödvändigt till Bryssel. Tack vare David Camerons löfte att Storbritannien kommer hålla en folkomröstning 2017 om de vill fortsätta vara med i EU eller inte, finns det en liten chans att det öppnar sig ett window of opportunity för den här planen för att göra EU demokratiskt. I så fall ska vi göra vad vi kan för att ta den chansen.

Piratpartiet försvarar de mänskliga rättigheterna i den digitala miljön.

Rösta på Piratpartiet i EU-valet som pågår nu

 

SvD-intervju: Christian Engström, Piratpartiet

Filed under: val — Christian Engström @ 11:23
Läs intervjun hos SvD

Läs intervjun hos SvD

SvD publicerar en intervju med mig om vad som är Piratpartiets största framgångar och motgångar under den gångna mandatperioden, och vad vi hoppas uträtta nästa period.

Läs intervjun hos SvD

17 maj 2014

Legaliserad fildelning är fortfarande en het fråga

Filed under: val — Christian Engström @ 19:52
Läs intervjun hos DN

Läs intervjun hos DN

DN skriver:

En ungdomsrevolt med fildelningssajten The Pirate Bay som epicentrum lyfte in Christian Engström i EU-parlamentet 2009. Fem år senare har debatten svalnat men piratpartisten Engström menar att det är nu den stora striden stundar: EU planerar en stor reform av upphovsrätten.

Läs mer i DN’s intervju med mig

Se också debatten mellan mig och Lars Adaktusson (KD) hos DN.TV (26 min)

« Föregående sidaNästa sida »

Rubric-temat. Blogga med WordPress.com.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 938 andra följare

%d bloggers like this: