Christian Engström, Pirat

11 augusti 2014

Min drogliberala åsikt, som KD och FP vill förbjuda

Filed under: droger — Christian Engström @ 10:06

En kristdemokrat och en folkpartist vill införa ”nolltolerans mot all relativisering av narkotika” i en debattartikel i Göteborgsposten. Inte bara nolltolerans mot narkotika alltså — det är ju redan den officiella politiken i Sverige, som Kristdemokraterna och Folkpartiet försvarar sedan länge, oavsett konsekvenserna. Utan nu även ett förbud mot att ens diskutera narkotika på ett faktabaserat sätt, att ”relativisera narkotika”.

Jag blir upprörd över att svenska politiker (som tydligen kandiderar till riksdag och kommunfullmäktige) ens kan föreslå något så korkat och odemokratiskt. Det ska alltså bli förbjudet att ifrågasätta den svenska misslyckade narkotikapolitiken, som kostar liv fullständigt i onödan? Är det så kristdemokraterna och folkpartisterna tycker att vi ska bedriva politisk debatt i Sverige, att när makten får slut på argument så förbjuds helt enkelt motståndarsidan från att yttra sig?

Självklart måste vi ”relativisera” narkotika och se vilka preparat som är mer eller mindre farliga, och vilken politik som kan tänkas göra minst skada för dem som har oturen att fastna i missbruksproblem. Annars kan vi aldrig förbättra vår politik på det området. Då kommer missbrukare fortsätta dö i onödan.

Vill KD och FP att det ska vara förbjudet att säga offentligt att cannabis är mycket mindre farligt än alkohol? Det är ingen tvekan om att det är sant att det är så, men den faktauppgiften gör ju att man kan börja ifrågasätta den politik som KD och FP står för. Ur det perspektivet kan man förstås förstå om KD och FP tycker det vore skönare om den faktauppgiften försvann ur debatten.

Ska det vara förbjudet att säga att sprutbytesprogram är bra, eftersom det minskar spridningen av aids och gulsot bland tunga missbrukare? Ska det vara förbjudet att fråga varför KD och FP alltid ropar på mer tvång inom missbrukarvården, samtidigt som köerna kan vara årslånga till frivillig vård för missbrukare som själva kommit till en punkt när de vill ha hjälp?

Dagens svenska narkotikapolitik är en humanitär katastrof, som går ut på att straffa dem som redan har det svårt istället för att erbjuda dem hjälp. Allt i den heliga ”nolltoleransens” tecken — en dogm som bara tänker i termer av en slutgiltig lösning med vilka medel som helst, men som inte på något sätt är baserad vare sig på kunskap om vad som fungerar, eller ens vanlig medmänsklighet.

Jag och Piratpartiet vill se en ny svensk narkotikapolitik, inspirerad av vad som har visat sig fungera på andra håll i Europa, till exempel i Portugal. Vi vill att innehav av alla droger — från cannabis till heroin — avkriminaliseras för eget bruk.

De som har problem med en drog blir inte hjälpta av att bli trakasserade av polis och rättsväsende. De ska få hjälp av samhället om de själva vill ha den. Och de som inte har problem, men kanske gillar att röka på en holk någon gång ibland, har samhället ingen anledning att slösa polisresurser på alls.

Det här är en drogliberal åsikt jämfört med dagens svenska dogmatiska nolltoleranspolitik. Det är också en humanistisk och humanitär åsikt, som tycker att vi ska fokusera på att hjälpa människor när de behöver hjälp, och att narkotikapolitiken ska syfta till skademinimering.

Men enligt KD och FP borde jag alltså inte ens få yttra den åsikten.

Läs förbudsivrarnas debattartikel i Göteborgsposten

7 januari 2014

Beatrice Ask visar hur lite hon förstår om cannabis

Filed under: droger — Christian Engström @ 19:06

Justitieminister Beatrice Ask (M) har återigen lyckats trampa i klaveret och visa hur olämplig hon är på sin post. Den här gången har hon gjort bort sig genom att visa hur lite hon vet om cannabis, trots att hon som justitieminister är ytterst ansvarig för polisens upprätthållande av den svenska narkotikapolitiken.

Det började med en satirisk fejkad artikel som påstod att 37 personer hade dött av överdos av marijuana i Colorado första dagen efter att cannabis legaliserades där (vilket var nu den 1 januari i år). Beatrice Ask förstod uppenbarligen inte att det var satir, utan kommenterade ”nyheten” i beklagande ordalag på Facebook.

Att hon kunde gå på den här spoofen ens för ett ögonblick visar verkligen på noll kunskap om fakta från justitieministerns sida.

Cannabis är inte en dödlig drog (till skillnad från de flesta andra droger, inklusive alkohol). Det borde justitieministern faktiskt veta. Att 37 personer plötsligt skulle ha dött av cannabisöverdoser första dagen efter att Colorado ändrade lagen är en fullständigt orimlig uppgift.

Även om hon missade att namnen på personerna i den fejkade artikeln var hämtade ur populära TV-serier (det missade jag också när jag först läste artikeln), så borde hon ha insett att historien föll på sin egen orimlighet. Trots att den råkade stämma med hennes egen syn på narkotika.

Piratpartiet vill avkriminalisera innehav och användning av narkotika för eget bruk, utan att drogerna i sig för den sakens skull skall legaliseras. Vi vill se en human narkotikapolitik baserad på fakta och medmänsklighet, inte på dogmer och straff.

Vi borde omedelbart sluta använda polisens resurser till att jaga människor som använder olika former av droger. Istället ska samhället fokusera på att erbjuda bra hjälp till dem som behöver det och själva vill.

Erfarenheterna från andra länder visar att en sådan politik räddar liv. Det är vår moraliska skyldighet att ompröva den nuvarande svenska narkotikapolitiken, och sikta in den på skademinimering och att rädda liv även i Sverige.

Jag tycker Beatrice Ask bör avgå, men det är det ju inte första gången vi har anledning att tycka det, så jag tror tyvärr inte att det kommer hända den här gången heller.

Men jag hoppas att hon åtminstone kan ta sig tid att läsa den här utmärkta debattartikeln från 2011: Nu rasar grunden för svensk drogpolitik. Den är en svidande kritik av den typ av okunnig dogmatism som Beatrice Ask företräder.

13 november 2013

Paneldebatt med Alexander Bard om darknets och droger i Stockholm på fredag

Filed under: droger — Christian Engström @ 14:12
Alexander Bard deltar i Piratpartiets debatt om droger och darknets på fredag

Alexander Bard deltar i Piratpartiets debatt om droger och darknets på fredag

Nu på fredag den 15 november anordnar Piratpartiet en paneldebatt med titeln

”Darknets som samhällsnyttig infrastruktur: Hjälp till drogmissbrukare. Vem ska ta ansvar för det här nu då?”

Tid: Fredag 15 november 13.00 — 15.00
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65 i Stockholm

En stor del av handeln med droger har idag flyttat in på Internet och så kallade Darknets, platser där alla parter kan vara anonyma. Hur välkända är dessa och hur kan samhället på bästa sätt hjälpa anonyma missbrukare?

Paneldeltagare är:
Alexander Bard, cyberfilosof
Antti Järventaus från Europarådets Pompidou Group, expert drogrelaterad cyberbrottslighet
Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker för Piratpartiet
Björn Fries, tidigare nationell narkotikasamordnare hos regeringen
Magnus Callmyr, författare till boken Nätdroger & RC-droger

Panelen modereras av Robin Harms Oredsson.

Anmälan dig gärna via https://docs.google.com/forms/d/1R2kIiXid0Eyl8I5f7KCblmhQw-IUrSugfbmuXxUwDCo/viewform (inte obligatoriskt, men det hjälper oss med planeringen om vi vet ungefär hur många som kommer).

Paneldebatten kommer att webbstreamas. Håll utkik på http://bambuser.com/channel/Piratpartiet

Välkommen!

22 maj 2013

Mer än två fel när DN diskuterar narkotikapolitik

Filed under: droger — Christian Engström @ 11:47
DN presenterar bisarra argument mot en realistisk narkotikapolitik

DN presenterar bisarra argument mot en realistisk narkotikapolitik

Måndagens DN-ledare ”Två fel blir inte ett rätt” mot legalisering av lätta droger är märklig. Man gör ett antagande om att svenska folket förmodligen inte skulle dricka mindre sprit även om cannabis vore lagligt att inneha och att bruka. Utifrån denna spekulation bygger man sedan ett antal halmgubbar.

DN tycks mena att man med resonemang om skademinimering lika gärna kan legalisera barnprostitution. Tidningen odlar myten om haschpsykoser (vars själva existens är omtvistad). Man pekar på att det i länder med en cannabiskultur ändå förekommer våld. Orimligt, fel och långsökt är ord som faller mig in, efter att ha läst denna ledare.

DN:s ledarredaktion slår knut på sig själv, i sina försök att få sina argument att gå ihop. Jag citerar “Sett ur våldsperspektivet är säkert cannabis bättre. Ur samma perspektiv skulle heroin vara ännu bättre. Men den kopplingen gör igen debattör.” Det är helt sant att ingen debattör gör den kopplingen. Men det beror på det är ett fullständigt bisarrt argument som ingen utom DN tycker hör hemma i en seriös debatt.

Vad DN däremot inte gör är att diskutera skademinimering. Blir något bättre av att icke-problematiska brukare (som inte skadar någon annan) görs till brottslingar? Blir något bättre av att missbrukare jagas istället för att få vård? Blir något bättre för att missbruk reduceras till en fråga om symptom istället för att man ser till dess orsaker? Blir något bättre av att en vanligt förekommande verksamhet utövas under jord, bortom samhällelig insyn och kontroll?

Piratpartiet har en frihetligt humanistisk inställning i drogfrågan. Vi anser att innehav och användning av narkotika för eget bruk skall avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den sakens skull skall legaliseras.

På så sätt vill vi se en politik som riktar sig på mot de verkliga problemen. Från drogmoralism – till att ge sjuka människor vård. Från att polisen kan använda drogkortet för att trakassera i stort sett vem som helst – till att istället ta tag i den organiserade brottsligheten. Från okänslig repression – till skademinimering. Från att staten lägger resurser på att förfölja icke-problematiska brukare – till att skydda och hjälpa människor som befinner sig i en situation där de är svaga och utsatta.

Efter 40-50 år av misslyckad politik är det dags för lite sunt förnuft i den svenska drogdebatten.

9 maj 2013

Filmen ”The House I Live In” om de katastrofala följderna av kriget mot narkotikan

Filed under: droger — Christian Engström @ 9:35
Se filmen "The House I Live In" på SVT Play (1 tim 26 min)

Se filmen ”The House I Live In” på SVT Play (1 tim 26 min)

Igår såg jag filmen The House I Live In på SVT. Den handlar om kriget mot drogerna, och de förödande konsekvenser som den här misslyckade politiken har.

Sedan 70-talet, när USA’s dåvarande president Richard Nixon myntade begreppet The War on Drugs, har USA lagt större och större resurser på att försöka utrota drogerna i samhället med mer poliser och hårdare straff. Det har lett till att USA har en större andel av sin befolkning i fängelse än något annat land, och till att gängkriminaliteten brett ut sig och omsätter mångmiljardbelopp.

Men det har inte lett till någon minskning av användningen av narkotika.

Rent känslomässigt kanske man tycka att ”nollvisioner” och olika former av (ännu) hårdare tag är vad som känns rätt. Men vad man än tycker och känner, är det ett faktum att den politiken inte fungerar.

USA har en ännu skadligare narkotikapolitik än Sverige, eftersom upptrappningen ”kriget” mot narkotikan har gått ännu längre där. Speciellt är de oproportionerligt långa fängelsestraffen för ganska ringa narkotikabrott ett problem där.

Men den svenska narkotikapolitiken bygger också på ett orealistisk vision om vilken politik som borde fungera, trots att den bevisligen inte gör det.

Narkotikamissbruk är ett problem som samhället måste ta tag i. Men det är ett medicinskt och humanitärt problem, inte ett polisiärt.

Piratpartiet vill se en ny narkotikapolitik för Sverige, som riktar in sig på att rädda liv och minimera skadeverkningarna av drogerna, snarare än att hålla fast vid en dogm om ”nolltolerans” för dogmens egen skull. Vi behöver en politik baserad på fakta och medmänsklighet, inte på ideologisk renhet.

Att kriminalisera och straffa människor för att de använder narkotika leder bara till ökat lidande. Piratpartiet vill avkriminalisera innehav av alla former av narkotika för personligt bruk, utan att drogerna för den skull legaliseras. Den som har problem med narkotikamissbruk erbjudas hjälp om han eller hon vill ha det, inte mötas av poliser och straff från samhällets sida.

Vi vet att en sådan politik skulle rädda liv utifrån erfarenheterna i länder som Portugal, Nederländerna och Schweiz. Där har man lagt om politiken till att sikta på skademinimering istället för ideologiska nollvisioner. Det har lett till att de länderna har en mycket lägre drogrelaterad dödlighet än vad Sverige har. På det här området kan Sverige lära och kopiera, och därmed spara liv och lidande.

Vi behöver en saklig debatt om hur vi ska hantera bruk och missbruk av narkotika, och vi måste titta på vad som fungerar och vad som inte gör det.

Filmen The House I Live In handlar visserligen om USA, men den är ett starkt inlägg i den debatten. Filmen finns att titta på på SVT Play i 28 dagar till (innan den tas bort av copyright-skäl). Den går också att ladda ner från SVT Play med hjälp av exempelvis Pirateplayer.

29 april 2013

För en faktabaserad och human narkotikapolitik

Filed under: droger — Christian Engström @ 12:11

Jacob Hallén i Piratpartiet har skrivit en föredömlig serie bloggposter där han beskriver de olika droger (lagliga och olagliga) som vi har i samhället, och hur lagen ser på dem:

Det här är ett utmärkt bakgrundsmaterial.

Narkotikapolitiken i Sverige har länge styrts, och styrs fortfarande, mer av dogmer och orealistiska nollvisioner än av fakta och konsekvensanalyser. Det gör att människor dör i onödan, när de skulle ha kunnat leva vidare med en mer human narkotikapolitik som fokuserade på att minimera de skador som drogerna förorsakar, och på att inte göra situationen för de värst utsatta missbrukarna ännu värre genom att hetsa dem med polis.

I länder som Schweiz, Portugal och Nederländerna har man lagt ner ”kriget mot narkotikan” och istället infört en ny humanare politik där missbrukare med problem inte längre behandlas som kriminella, utan erbjuds vård och hjälp istället. Det har både lett till att antalet människor som dött av drogmissbruk sjunkit radikalt, och att de missbrukare som inte har lyckats göra sig kvitt missbruket åtminstone fått ett lite mindre nedbrytande liv.

Sverige borde också följa den här vägen, och lägga om till en faktabaserad narkotikapolitik med skademinimering och humanism som främsta mål.

Piratpartiet vill avkriminalisera användning och innehav av narkotika för personligt bruk (utan att drogerna i sig för den skull legaliseras). Vi tycker att människor som har problem med att de fastnat i narkotikaberoende ska få hjälp och stöd av samhället, istället för att hetsas och trakasseras av polisen.

Det är dags att vi avslutar ”kriget mot narkotikan”, och börjar diskutera narkotikapolitik utifrån fakta istället för dogmer.

4 februari 2013

Sprutbytesprogram på SVT2 måndag 20.00

Filed under: droger — Christian Engström @ 9:34

Vancouver i Kanada har ett sprutbytesprogram där tunga missbrukare får byta ut sina sprutor mot rena. I Vetenskapens värld ikväll måndag klockan 20.00 på SVT2 ingår ett reportage om det här sprutbytesprogrammet, som har lett till att smittspridningen och dödligheten i aids bland missbrukarna har minskat radikalt.

Jag har inte sett programmet, men att döma av trailern SVT visade på morgonnyheterna tror jag det är intressant.

Piratpartiet vill avkriminalisera användning och innehav av narkotika för personligt bruk (utan att drogerna i sig för den skull legaliseras). Vi tycker att människor som har problem med att de fastnat i narkotikaberoende ska få hjälp och stöd av samhället, istället för att hetsas och trakasseras av polisen.

Sprutbytesprogram borde vara en självklarhet i samtliga svenska landsting.

Den nuvarande svenska narkotikapolitiken, som bygger på moralistiska dogmer och orealistiska ”nollvisioner”, leder i praktiken till att vi dödar utsatta människor. Det är inte acceptabelt. Man må tycka hur illa man vill om narkomaner om man nu känner att man måste det, men man ska minnas att varje missbrukare är någons son eller dotter.

Vi bör omedelbart lägga om den svenska narkotikapolitiken så att den riktar in sig på att rädda liv och minska skadeverkningarna för de berörda individerna. Den nuvarande nolltoleranspolitiken är lika ineffektiv som den är omoralisk.

Se Vetenskapens värld måndag 4 feb 20.00

12 december 2012

Lägg om Sveriges inhumana narkotikapolitik

Filed under: droger — Christian Engström @ 11:02
Se filmen Breaking the Taboo om kriget mot drogerna som inte fungerar

Se filmen Breaking the Taboo om kriget mot drogerna som inte fungerar

I söndags tittade jag på filmen Breaking the Taboo, som Hax rekommenderade. Den handlar om det destruktiva kriget mot droger, som inte fungerar, och som dödar människor varje dag.

I Sverige har det hittills varit väldigt tabu att ifrågasätta den officiella linjen med nolltolerans mot narkotika. Men förhoppningsvis är det på väg att förändras.

Tunga missbrukare på samhällets botten blir inte hjälpta av att mötas av straff och poliser. Den nuvarande svenska narkotikapolitiken är dels inhuman, dels fungerar den inte.

I filmen berättar man hur Portugal la om sin narkotikapolitik för tio år sedan. Fram tills dess hade de följt ungefär samma linje som Sverige har idag, med hård repression mot missbrukarna enligt mantrat War On Drugs. Det fungerade inte där heller.

Så istället valde Portugal att avkriminalisera personligt innehav av alla droger. Det gör att myndigheterna kan möta missbrukare med erbjudanden om frivillig vård för dem som själva vill bli av med sitt missbruk. De som ännu inte är mogna att ta det steget får den hjälp de vill ha (om någon), men slipper i vart fall bli jagade och trakasserade av polisen bara för att de har problem.

Det här har lett till en drastisk minskning av den narkotikarelaterade dödligheten i Portugal. Piratpartiet anser att Sverige bör följa samma väg. Vi har idag en mycket högre narkotikarelaterad dödlighet än europeiska länder med liberalare drogpolitik.

Det är fullständigt omoraliskt att vi har en politisk dogm som dödar utsatta medmänniskor, bara för att vi som inte haft oturen att fastna i tungt missbruk ska kunna känna oss ideologiskt rena och kunna slå oss för bröstet med slagord om nolltolerans.

Den nuvarande svenska narkotikapolitiken fungerar inte. Den dödar människor som inte bara skulle ha kunnat överleva, utan kanske med tiden också hade kunnat ta sig ur sitt missbruk om de mötts av hjälp istället för hot och straff.

Fallet William Petzäll är bara en tragisk illustration till en icke-fungerande politik. Varje år drabbar samma hemska öde ett par hundra svenska familjer, när den nuvarande politiken i onödan dödar en son eller dotter som visserligen hade problem, men som ändå var en son eller dotter.

Det är dags att Sverige lägger om kursen och satsar på en narkotikapolitik som bygger på vetenskapliga fakta och medmänsklighet, inte på dogm.

Se filmen Breaking the Taboo (58 min)

…………

Läs också Jacob Hallén (PP) som skriver eftertänksamt om ämnet.

7 december 2012

Avkriminalisera personligt narkotikabruk

Filed under: droger — Christian Engström @ 23:33

Gustav Nipe, som är ordförande i Ung Pirat, skriver väldigt bra hos ETC om den narkotikapolitik som Piratpartiet antog på höstmötet som avslutades för några veckor sedan.

Vi pirater tycker att användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk ska avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras.

Nipe förklarar varför.

Theme: Rubric. Get a free blog at WordPress.com

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 974 andra följare

%d bloggare gillar detta: